1.50 Gerit Heijnen Gerits ~1380~1450 vs 2021

 

cijns 29.2

 

X ~1410 m Liesbeth Zitten?

kinderen

Gelis Gerit Heinen Gerits * ~1415 + n1481

cijns 4v6/5.2

X ~1445 m Copke Daems? : ke 2.50

Goijart Gerit Heijnen

cijns 64v4

X ~1445 m NN: ke 2.51

 

26-10-1481 Aleid Goijart Gerit Heijnen van Heze bij Leende met haar momber draagt over de dijkbeemd a/d Eimerikkerdijk aan Dielis Gerit Heijnen [BP 1251]

 

 

2.50 Henrik Gelis Gerit Heijnen * ~1450 + v1535

cijns 4v5/5.2, 48v2

X ~1480 m dr v Goijart Tonselarts? ke 3.50

Aleid Gelis Gerit Heijnen: 3 ke

cijns 4v6/5.2

? Gerit Delis Heijnen + n1535

cijns 30v2

X m NN: dr. Neeske, + n1520

? Neeske Gerit Delis Heijnen + n1520

 

10-4-1520 Neeske Gerit Delis Heijnen dochter met haar momber en Lijske haar moeder (?) met haar momber als op haar tocht vertegen hebbend gelooft te betalen vier vaet en een half ..

 

2.51 Aleid Goijart Gerit Heijnen * ~1450 + n1481

 

26-10-1481 Matheeus die Lu z. w. Willem die Lu. vleeshouwer, draagt over aan Aleit Goijart Gerit Heijnen van Heze bij Leende

voorscr. Aleid, met haar momber draagt over de dijkbeemd a/d Eimerikkerdijk aan Dielis Gerit Heijnen [BP 1251]

 

 

3.50 Peter Henrik Delen * ~1485 + n1535

cijns 4v5

X ~1515 m NN: ke 4.50

? Gielis Heijnen Gielis + n1535

cijns 55v4

 

 

4.50 Jan Peter Delen jr. * ~1520 + n1575 volgt 5.50

cijns 4v5


5.50 Jan Peter Delen jr ~1520~1580

 

cijnsen Heeze 1535 herkomst

4v5 akker Peter Henrik Delen (vader)

29.2 Gerritsakker 0,33 ha. Hendrik Hendrik Zenders

29v2 huis en tuin a/d Molen Mechteld Goijart Zenders

 

~1560 Jan zoon Peter Henrik Delen lost cijns 4v5

11-2-1562 Jan Meeus IJewan, man van Libbeke en Jan Peter Delen jr., man van Mechteld, beiden dochters van Goeijaart Zenders, belenen weiland de Holenberg te Heeze uit erfenis Zenders voor 3,60 gl. per jaar

 

22-7-1570 Jan Peter Delen jr. leent (~25 gl.) tegen 1 gl./jaar van Jenneke Heijmans op land in de Nieuwehoeven te Heeze

 

19-2-1574 Goijart Michiel Ariaens en Peter Adriaen Vervlaessen, man van Antje Michiel Ariaens, verkopen alle erfgoed hun aangekomen van Goeijen Sanders (schoonvader van Jan P.) aan Jan Meeus Gobben en Jan Peter Delen jr.

31-1-1575 oorlogsschade: Jan Peter Delen jr. voor 2,10 gl. wijn, noch van scatgelt 1,22 gl., noch van scatgelt 1,05 gl. , noch 75 ct. van wijn (samen 5,12 gl.)

25-2-1575 Jan Peter Delen jr. leent 50 gl. van Willem Hoechmans tegen 2% op een weiland Ginderover. Hiermee koopt hij een half weiland t Holenbergs Ven, Ginderover van Frans Goeijaert Jan Goeijaerts zn v Can.

 

X ~1550 m Mechteld Goijaarts Zenders, * ~1525, + n1562

kinderen:

Jan Jan Delen * ~1550 + n1623 volgt 6.50

Goijart Jan Delen * ~1558 + n1623 volgt 6.58

Marie Jan Delen * ~1565 + n1614 volgt 6.57

 

? Peter Jan Delen * ~1555 + 7-4-1635 Heeze volgt 6.55

? Dries Jan Delen * ~1556 + 1601/03 volgt 6.56

? Jenneke J Delen * ~1560 + v1617

X ~1590 m Henrik (P) Hensen/Geenen, + 20-11-1620 Heeze: ke

 

7-3-1617 Henrik Hensen, weduwnaar van Jenneke (Jan) Delen verkoopt zijn 1/3 deel van het huis (a/d oude Molen) waar Jan (P) Delen, haar vader, is gestorven aan Peter (Jan) Delen, zijn zwager die daar nu in woont [?]

 

 

 


6.50 Jan Jan Delen jr ~1550~1630

 

Cijnsen Heeze 1535 herkomst

66v1 de Scheepskamp 0,56 ha. a/d Oude Molen Daem Keijmps bij uitwinning 1597

78.4 1/3 van de Holenberg Marie wede Jan Goijart Delis

78.5 de uitbouw ,, ,,

83.3 ke belendend a/d Molen

 

~1585 Jan Goijart Dirk Slaets en Jan Delen jr a/d Molen krijgen door uitwinning 1/3 van de Scheepskamp bij de Oude Molen (cijns 66v1)

17-5-1589 Hans Delen jr. en Lucas Gerits worden voogd over de kinderen van Jan Tielkens (weduwnaar van Jenneke Jan sr. Delen) [Dingboek]

27-6-1590 Tielman Zijmons procedeert vanwege een gelofte staande op Hans Delen

13-11-1591 Peter Lemmens eist namens Jenneke Heijmans rente van Jan Delen jr. aan de molen (zie 1570)

 

1600-1604 Jan Delen heeft huis met bakhuis op Eimerik (Voort)

23-11-1607 Jacob Jan v Stercxel (Hoirckmans) bekent betaald te zijn van Jan Delen, zijn zwager zowel van de koop van het huis voor zijn helft als van al t gene hij hem schuldig was.

11-12-1607 Jan Delen koopt huis, hof en aangelag aan de Voortstraat te Heeze van Jacob Jan Hoirckmans en Hendrik (Hoirckmans) zijn zwagers.

22-11-1607 had hij al beloofd om hier 135,75 voor te betalen.

12-1-1610 lost hij de eerste 50 gl. af

 

21-1-1610 Jan Jan Delen koopt beemd de Korte Weerd van Heer Dirk van de Zeilberg, pater van het klooster van Marinschoot te Ommel krachtens procuratie van zuster Maaike Janssen Matijsse, zuster Jenneke Lucas, zuster Jenneke Hanriks en zuster Leintje Lauwerijssen d.d. 12-1-1610

9-12-1613 Jan Jan Delen verkoopt een stukje erf Ginderover aan Adriaan Willem Daems

13-11-1615 Jan Jan Delen, man van Peterke, verkoopt akker de Korte Kamp te Creijl aan Hanrik, zijn zoon.

11-1-1621 Jan Delen heeft een huis met schouw a/d Voort. Hij gebruikt samen met Sijn Thonis Dircks n ploeg

16-2-1622 Jan Jan Delen leent 50 gl. van Dirk Jan Dircks tegen 3 gl./jaar op huis, hof en aangelag, samen 0,33 ha aan de Voort.

9-11-1673 afgelost door de erfgenamen wijlen Handrik Jan Delen aan Ida, weduwe Jan Peter Vervlaessen en Wouter Swecx, haar stiefzoon.

1623 Jan Delen is getuige bij 2e huwelijk van schoonzoon Hendrik Tielkens/Maes

 

X ~1580 m Peterke Jan H Hoirckmans, * ~1553, + n1615

kinderen:

Andries Jan Delen * ~1581 + 10-12-1624 Heeze volgt 7.51

Hendrik Jan Delen * ~1583 + 10-12-1668 Heeze volgt 7.50

cijns 74.2, 78.4, 93v6

Goijart Jan J Delen + 13-1-1634 Heeze

Libke Jan Delen * ~1590 + 15-11-1620 Heeze volgt 7.52

Marike Jan Delen + n1681?

 

10-2-1613 Goijart Jan Delen koopt van zijn broer Andries Jan Delen van het erfgoed van zijn vader en moeder (die leven dan nog, maar zijn al in de 60)

 

 


7.50 Hendrik Jan Delen ~1583-1668

cijns goed herkomst

74.2 Euvelsbeemd 0,33 ha. te Eimerik Peterke Jan H Hoirckmans (moeder)

78.4 1/3 deel vd Holenberg Jan Peter Delen jr.

93v6 brede Eikakker Peterke Jan H Hoirckmans (moeder)

 

13-11-1615 Jan Jan Delen, man van Peterke, verkoopt aan Hanrik, zijn zoon, akker de korte Kamp te Creijel, naast Jan Veraa.

11-1-1621 Hanrik Jan Delen heeft een huis gehuurd a/d Voort

5-11-1625 Hendrik Jan Delen zn verkoopt de Kort Kamp bij Creijl aan schepen Willem Snoeijen.

22-2-1627 Henrik Jan Delen geeft het geld terug aan Willem Snoeijen en lost daarmee zijn akker.

14-6-1644 Handrik Jan Delen lost een schuld van zijn vader van 61 gl. uit 1636 af

11-10-1645 voogd over de kinderen van zijn neef Servaes, zie boven

15-3-1649 Boedelscheiding tussen de kinderen van Goort Joosten:

1.   Joost Goort Joosten krijgt
- het kleine huis met de plaats zoals afgepaald
- de hele Tuilbeemd
- de halve Vlas naast Griet Beecx
- .

2.   Hendrik Delen namens zijn vrouw (Hendrikske Goort Joosten) en Jan Dirk Stijnen, namens zijn vrouw krijgen:

- het huis (op Creijl) met aangelag zoals dat is afgepaald en een mesthof; zij zullen het grote en het kleine huis samen gebruiken evenals in de tuin naast de dries

- de halve Joordens akker

- de halve Vlas

- de helft in t Goor

- de halve Meulenhoeve

- de halve Lange Ven

- een rente van 6 gl./jaar aan de erfgenamen van Merije Sijnen

19-6-1651 Hendrik (J Delen) verkoopt half huis te Creijl (belast met 200 gl. hypotheek aan Hendrik Bull) aan zijn zoon Joost (zie daar)

17-2-1655 Hendrik Jan Delen leent 105 van Hendrik Goort Bul

8-10-1658 Hendrik Jan Delen betaalt de 105 gl. terug aan Hendrik Goort Bul

4-2-1668 Hendrik Jan Delen met

1. Goort zijn zoon

2. Goris Cornelissen zijn schoonzoon als man van Anneke Hendrik Delen

3. mede namens Joost, Niclaas en Andries, zonen van Hendrik Jan Delen die absent zijn

geven akker de Poortman 0,31 ha aan de HeezerHei te Ginderover als extra onderpand aan Dielis Aart Delen voor een lening van 75 gl. op de Holenberg

2-2-1669 Erfdeling in 6 porties van 45 gl. = totaal 270 gl.:

- huis en aangelag aan de Voortstraat

- de Lange akker bij de Windmolen

- de Grote akker bij t Heilig kruisje

- de Holenberg

- de Goorbeemd aan de Rul

- een akker in de Vlaas te Creijl,

- 800 m2 akkerland in t Philips gelant

- weitje de Wert, belast met een schuld van 25 gl. aan de kinderen van Peter Jan Gerits.

- een schuld van 50 gl. aan Herman Gielis.

- met alle lasten die op deze panden staan, plus alle handschulden van Hendrik Jan Delen

 

X ~1613 m Hendrikske Goort Joosten

kinderen:

Klaas Hendrik Delen * 1614 + 26-2-1698 Heeze volgt 8.50

Joost Henrik Jan Delen * ~1619 + n1669 volgt 8.51

Jan Hendrik Delen * + n1669

Goort Henrik Delen * ~1627 + 1711/17 volgt 8.52

Andries Hendrik Delen + 13-3-1672 land van Altena

 Voortstraat (0 gl. coll. successie)

Anneke Hendrik Jan Delen * ~1640 + 29-3-1707 Heeze volgt 8.53

 

2-2-1669 Boedelscheiding tussen de kinderen van Hendrik Jan Delen en Hendrikske Goort Joosten

1. Andries (Hendrik) Jan Delen en Joris Cornelissen krijgen

- het huis en aangelag aan de Voortstraat

- de Lange akker bij de Windmolen

- de Grote akker bij t Heilig kruisje

- de Holenberg

- met alle lasten die op deze panden staan, plus alle handschulden van Hendrik Jan Delen

2. Joost Hendrik Delen krijgt

- de Goirbeemd aan de Rul

- een akker in de Vlase te Creijel

- 800 m2 akkerland in t Philips gelant

- een schuld van 50 gl. aan Herman Gielis.

3. Goort Hendrik Delen krijgt weilandje, de Wert, belast met een schuld

van 25 gl. aan de kinderen van Peter Jan Gerits.

4. Jan en Klaas Hendrik Delen krijgen ieder 45 gl. van Andries en Goort, te betalen over 3 jaar.

9-11-1673 de schuld op de Poortman (zie 1668) wordt afgelost aan Aart Dielis Delen en Cornelis Joosten, zijn zwager

 

 


8.50 Klaas Hendrik Delen 1614-1698

 

X 6-9-1642 Amsterdam m Lubbertje Rijkssen, * 1620 Amsterdam

XX ~1650 Leende m Maaike Peter Luijten alias Versantvoort, * ~1620, + 30-1-1685 Leende

 

27-11-1656 Nicolaas Hendrik Delen leent 100 gl. tegen 5% van Gerard Frans Smulders

27-11-1656 Klaas Hendrik Delen koopt 1/5 deel van huis, bakhuis en aangelag aan de Leenderstraat van zijn zwager Jacob Peter Luijten, inwoner van Budel, waarvan diens moeder nog het vruchtgebruik heeft, maar Jacob zal zorgen dat zij daarvan afziet.

 

26-8-1676 Peter Geerit Bacx, verkoopt aan Claes Hendrick Delen een parceel groesen in de Ren aen de Sil parochie van Leende

1682 proces van Nicolaas Hendrik Delen, man van Maaike Peter Luijten, tegen Ruth Jacobs (Luijten), over de verdeling van de nalatenschap van Jacob Peter (Luijten) de Glazenmaker [HLZR b 1010].

11-3-1682 Ruth Jacobs (Luijten) verkoopt als voogd van de 2 ke van Jacob Peter Luiten en Grietje Thomas 1/5 van het erfgoed bestaande uit 4 perceeltjes in Leende aan Niclaas Hendrik Delen

25-6-1682 Boedelscheiding tussen de kleinkinderen van Peter Luijten en Sofia:

1.   Niclaas Hendrik Delen (+ 1685), wedr van Marie Peter Luijten voor 3 staken, koopt de andere staak in een huis en akkertje uit voor 57 + 43 gl. + 2 Pattacus voor hun reis- en verblijfskosten

2.   Willem Lenart Mortelmans, inwoner van Bree als vader van Heiltje, zijn minderjarige dochter verwekt bij Anna Lambrechts, zijn 1e gewezen vrouw, ontvangt 57 gl. van Niclaas Delen

3.   Ruth Jacob Luijten, schepen alhier, namens wijlen Heer Thomas Luijten, pastoor van Gerdingen krijgt 43 gl. van Niclaas Delen

4.   Antonius Lambert Claessen, inwoner van Wichmaal in het land van Luik

5.   mede namens Corstiaan Lambert Claessen.

29-12-1684 testament van Klaas Hendrik Delen en Maaike Peter Versantvoort

16-2-1685 256 coll. successie over huis 0,21 ha. a/d Leenderstraat en 6 percelen ad 256 gl.

25-7-1685 Klaas Hendrik Delen, wedr van Maaike Peter Versantvoort verkoopt krachtens testament met zijn vrouw en met akkoord van zijn mede-erfgenamen

-          huis, klein huisje en aangelag in de Leenderstraat voor 450 gl. aan Jan Diddens

-          de Driesbeemd, 800 m2 te Leende voor 29 gl. aan Heijke, wede Peter v Puth

-          de Jansborg 0,17 ha. te Leende voor 17 gl. aan Wouter Frans Delen

(totaal 496 gl.)

20-8-1685 Klaas Hendrik Delen verkoopt groes de Een 0,3 ha. te Leende voor 61 gl. Tonis Jan Engelen.

29-9-1685 Klaas Hendrik Delen geeft een weiland van 0,18 ha achter aan de dijk te Leenderstrijp aan Michiel Aarts in ruil voor een jaar kost en drank, vuur en licht. Klaas zal ook zoveel als doenlijk voor hem arbeiden.

2-11-1686 het corpus van HLZ ontvangt 200 gl. van Klaas Hendrik Delen, gewezen burgemeester over 1685

14-1-1695 Klaas Hendrik Delen, wedr Maaike Peter Versantvoort verkoopt krachtens testament de Langakker 0,17 ha. te Leende aan Lambert Potters

7-3-1697 Klaas Delen leeft van de armen


8.51 Joost Henrik Delen 1619~1670

 

21-2-1650 de kinderen van Andries Swuesten waaronder Sijke, gehuwd met Joost Delen - voor hem Hendrik Jan Delen, zijn vader - verkopen hun deel in huis a/h Kruis aan hun broer Peter Andries Zwuesten

10-6-1651 Joost Delen koopt, koopt half huis (de Noordkant) met weiland of aangelag daarbij te Creijl, van zijn ouders Hendrik Jan Delen en van Hendrikske Goort Joosten, maar de hypotheek van 200 gl. aan Henrik Bull te Leende blijft voor Hendrik Jan Delen

16-12-1651 1. Willem Adriaan, man van Lijntje

2.   Jan Jan Ghijsberts, vorster te Geldrop, man van Arijke

3.   Gerit Henrik Verschueren, man van Frenske

4.   Joost Henrik Delen, man van Sijke

5.   Anneke, meerderjr. dochter van Andries Swuesten en Joostje zijn vrouw

6.   Wouter Cocx namens Lijske, ook een dochter van Andries Swuesten en Joostje

7.   Jacop Tielen Cuijpers en Arnoud Cornelissen, als voogden voor de 3 kinderen van wijlen Andries Swuesten en Margriet Cornelissen,

verkopen krachtens schepenvonnis van 10-12-1651 hun 7/9 erfportie in huis, schuur en aangelag a/d Voort aan hun mede-erfgenaam Peter Andries Swuesten

16-12-1651 Boedelscheiding tussen de kinderen van Andries Swuesten en Joostge Pappen: Joost Henrik Delen man van Sijke erft van de Heer Joosten beemd (de zuidkant) en 2 gl.

 

6-2-1655 Joost Hendrik Delen, man van Sijke Andries Swuesten, leent 200 gl. tegen 5% van zijn schoonzus Lijske Andries Swuesten, op

- van de Heer Joosten beemd, in t geheel 0,61 ha a/d A bij de Eimerikkerdijk

- half huis en aangelag te Creijl, groot 800 m2

20-11-1655 Joost Hendrik Delen koopt (voor 25 gl.?) het (kleine) huis en het deel van tuin en aangelag te Creijl dat van (oom) Joost Goort Joosten is.

20-11-1655 Joost Hendrik Delen verkoopt zijn van de Heer Joosten beemd voor de schuld van 200 gl. aan Lijske Swuesten. Hij leent opnieuw 100 gl. tegen 6% op huis, hof en aangelag samen 7/24 ha. te Creijl, van Jacob Jansen van Litsenburch.

 

1657 (tante) Arike Bouwen, weduwe Joost Goort Joosten, eist voor de schepenbank een schuld van 25 gl. (uit 1655?) op van Joost Hendrik Delen [HLZR b 712].

12-2-1657 Joost Hendrik Delen leent 100 gl. van Jacob Jan v Litsenburg tegen 6% op:

- de Coppert akker 0,35 ha aan de Oude Meulen te Heeze

- huis, hof en aangelag 0,31 ha te Creijel, waar al 100 gl. hypotheek op rust

 

16-11-1658 Joost Hendrik Delen leent 100 gl. tegen 6% van Jacob Janssen van Litsenburg

27-11-1658 Joost Hendrik Delen koopt bij opkoop een akker van 0,21 ha. te Creijl van Gerit Hendrik Beeckmans

 

21-2-1659 1./6. zes susters Swuesten

8.   Sijke X Joost Delen (voor hem Hendrik Jan Delen, zijn vader) verkopen hun deel in huis a/h Kruis aan

9.   hun broer Peter Andries Swuesten

10. de ke wijlen Jan Andries Swuesten

 

20-11-1663 JHD leent nogmaals 100 gl. tegen 6% van Jc J v Litsenburg.

 

16-12-1667 De erfgenamen van Andries Swuesten X Joostge Pappen zijn gewezen vrouw

onder wie Joost Hendrik Delen X Sijke Andries Swuesten

verkopen:

- de Coppart-akker, groot ha. bij de Oude Meulen aan Thonis Jan v Can

- een akker groot ha. in de Nieuwhoeven aan Marcelis Anthonis sMulders.

15-2-1669 Joost Hendrik Delen leent 50 gl. tegen 5% van de kerkmeesters van Heeze op:

- een beemd van 0,15 ha a/d Rul

- akker de Joorden, 800 m2 a/d Rul, waarin al een rente staat van 50 gl.
aan Herman Michielssen.

25-3-1669 Joost Hendrik Delen koopt van Heilke Goorts, wede Jan Dircx

-          het Broekakkertje 1/12 ha. te Creijl

-          de Joordenakker, 1/ 12 ha. te Creijl

-          een beemd van 1,1 ha. a/d Rul voor 70 gl.

 

Bij zijn dood heeft Joost H Delen voor 500 gl. aan schulden uitstaan die pas vanaf 1690 door zijn kinderen worden afgelost. Als gevolg hiervan is zijn boedel in 1698 nog steeds niet tussen de ke verdeeld

 

X ~1649 m Sijke Andries Swuesten, gt 11-8-1675 Heeze

kinderen:

? Catharijntje Joosten Deele * ~1650 + n1687

X ~1675 m Gillis Jansen Bojon

XX 9-2-1687 Rotterdam m Lambrecht Verschuur, wedr

Josien Joost Hendrik Delen * 11-6-1656 Heeze + 15-5-1737 Heeze

Andries Joosten Delen * 9-8-1659 Heeze + 1-12-1693 Heeze

Heilke Joost Delen * 25-8-1665 Heeze + 10-2-1699 Heeze (kraambed)

X 28-4-1697 Heeze Rk m Goort Jan Joosten op t Hoff, hoevenaar op Creijl

* 5-2-1665 Heeze, + 12-11-1721 Heeze: zoon * 1699

XX 21-2-1704 Heeze Rk m

Willemijn Marcel Dircx v Otterdijk, + 1-8-1715 Heeze

XXX 25-2-1716 Heeze Rk m Agnes Jan Bluckers

Hendrik Joost Delen * ~1670 + 27-12-1712 Leende volgt 9.51

11-8-1675 getijde voor Joost Hendrik Delen X Sijke

1681 de ke Joost Hendrik Delen zijn cijnsplichtig over een beemd a/d Rul (f 106)

1685 ٱ Creijl: de ke Joost Delen: 2 zonen en 2 dochters; 3 werken buiten Heeze

12-2-1688 het huis van Joost Delen staat leeg sinds Joost is gestorven (~1670).

11-1-1690 de kinderen Joost Hendrik Delen lossen de hypotheek van 50 gl. op 2 percelen land

28-2-1691 de ke Joost Hendrik Delen lossen de lening van 100 gl. uit 1658 af aan Josijn wede Jacob Janssen van Litssenburgh

9-1-1694 het ( aandeel in ?) de boedel van Andries Joost Delen gaat over op zijn broer en 3(?) zussen.

-          huisje een aangelag 0,14 ha.

-          8 percelen van samen 1,26 ha.

-          schuld van 100 gl. aan Wouter Verbiesen uit 1551

-          schuld van 100 gl. aan Jacob Jansen van Litsenburg uit 1657

-          schuld van 100 gl. aan Jacob Jansen van Litsenburg uit 1663

gezien de schulden wordt het bezit voor de collaterale successie op 0 getaxeerd

11-2-1695 de kinderen van Joost Hendrik Delen lossen de hypotheek van 100 gl. (uit 1663) op het huis te Creijl af aan Gerit Jan Gerits van Exel nomine uxoris.

14-2-1696 de kinderen van Joost Hendrik Delen lossen de hypotheek van 100 gl. uit 1657 op het huis af aan Gerit Jan Gerit van Exel, man van Ingeborg Jacob van Litsenborgh

7-3-1697  Creijl (nr. 22): ke Joost Delen: Heilke, Hendrik en Joostje 1-0-2

9-3-1698  Creijl (nr. 22): Goort Joosten X Heilke (Joost Delen), Hendrik en Joostje (haar broer en zus) 2-0-2

25-11-1698 Hendrik Joost Delen staat zijn 1/3 deel van de boedel af aan zijn zrs Josien en Heiltje. De boedel bestaat dan uit:

- huis en aangelag 0,14 ha. 60 gl.

- weiland de Weert 0,14 ha. 8 gl.

- de Bocx akker (2x) 0,11 ha. 20 gl.

- de Joordensakker 0,13 ha. 15 gl.

- de Vlasdries 0,09 ha. 7 gl.

- weiland in t Goor 0,20 ha. 8 gl.

- de Joordensakker (bis) 0,08 ha.

- de Gevensakker 0,18 ha. 12 gl.

- de halve Molenhoef 0,19 ha. 12 gl.

- de Coppert akker 0,15 ha. 8 gl.

--------- ------

totaal 1,41 ha. 150 gl.

 

9-2-1699 Goort Jansen op t Hoff wedr Heiltje Joost Delen ziet af van vruchtgebruik t.b.v. zijn minderjarig kind Josef op t Hoff.

 

13-9-1721 het huis van wijlen Joost Delen staat nog steeds leeg.

 

1724 er ligt 1,5 ha land (dat is alles) braak van Joostje Hendrik Delen zodat het geen belasting meer opbrengt

15-11-1730 Joostje Hendrik Delen, verkoopt weiland de Weert 0,1 ha voor 8 gl. aan Dielis Ruth Thomas

1736 Joostje Hendrik Delen is eigenares/bewoner van huis Creijel 22

3-4-1737 Josina Joost Hendrik Delen, meerderjarig ongehuwd, ziek te bed, schenkt (schoonzus) Jenneke van t Hoff, vrouw van Roeloff Claessen (H vd Meijden) t.b.v. haar man t.w.v. 40 gl.:

- huis, hof en aangelag 0,42 ha. te Creijl

- de Boxakker 0,20 ha. ,,

- weiland in t Goor van Jan Stijnen 0,08 ha. a/d Rul cijns 106

- (in de) Gevers akker 0,18 ha. te Creijel

 

 


9.51 Hendrik Joost Delen ~1666-1712

 

5-12-1695 Hendrik Joost Delen koopt een akker van 0,19 ha. in de Molenhoven van Wouter Geerits

26-11-1697 Hendrik Joost Delen koopt het Slaets-gelag 0,21 ha. te Creijl voor 36 gl. van Hendrik Gerit Cornelis

22-11-1698 Hendrik Joost Delen, inwoner van Creijl (nr. 22), draagt zijn 1/3 deel in de onverdeelde boedel van Joost Hendrik Delen en Zijke Andries Swuesten, zijn ouders, over aan Josijn Joost Delen en Goort Jan Joosten, man van Helena Joost Delen in ruil voor levenslange kost en drank, kleding, vuur en licht. De transactie wordt getaxeerd op 50 gl.

 

X ~1700 Lommel? m Maria Jansen, + 1-8-1702 Heeze

zoon: Jan Delen * 19-12-1701 Leende

 

XX 13-1-1704 Leende m Helena Vreijssen, + 7-10-1705 Leende

 

XXX 29-11-1705 Leende m Catharina Claessen

 

 


8.52 Goort Hendrik Delen ~1627~1715

 

12-12-1658           Goort Hendrik Delen en de andere erfgenamen van Hendrik Willem Gielens verkopen 2 stukjes land

12-12-1658 idem verkopen een schuldbrief van 100 gl. 5% aan Gerit Smulders en Jan

Aarts

12-12-1658 idem beloven 25 gl. aan Gerit Smulders wegens achterstallige pacht.

5-11-1659 Goort Hendrik Delen X Merijke Hendricx en de andere erfgenamen van Hendrik Willem Gielens verkopen het huis met aangelag en hof Ginderover aan Adriaan Hendrik Willems, hun zwager en broer.

 

2-2-1669 Goort Hendrik Delen erft van zijn ouders.

 

X 30-11-1657 Heeze Rk m Marie Hendrikx W Gielens (Clissen), + 27-11-1674 Heeze (Ven)

kinderen:

Henrica Delen * 19-8-1660 Heeze

Jan G Delen * 21-8-1662 Heeze + 28-1-1684 Heeze

Laurens G Delen * 14-9-1665 Heeze + n1685

Marie Goort (H) Delen * ~1670 + 7-4-1712 Heeze

X 18-4-1701 Heeze Rk m Jan Hendrik Th Francissen (v Meel), wedr

* 31-12-1663 Heeze, + 20-5-1722 Heeze?: 3 ke *1704/11

XXX 8-6-1715 Heeze Rk m Marie Jan v Vellem

Lijske Goorts Delen + 5-3-1740 Heeze

 

8-3-1717 Jan Hendricx als vader en voogd van Goort zijn zoon, verwekt bij Maria (Goort) Delen zijn eerste vrouw verkoopt met toestemming van de voornaamste crediteur Jan Willem Verschueren een half huis, tuin, aangelag 0,22 ha. te Eimerik aan Cornelis Aart van Sontvelt.[1]

 

 

 


8.53 Anneke Henrik Delen ~1641-1707

 

 

7-11-1673 Joost en Klaas Hendrik Jan Delen leggen de eed als voogden over het minderjarige kind wijlen Joris Cornelis verwekt bij Anneke Hendrik Jan Delen. Zij verklaren dat Hendrik Jan Delen enige jaren geleden (in 1668) is overleden met achterlating van veel schulden. Hun broer Andries (+ 1672) bleef liefst in de erfgoederen wonen. Advies om te verkopen. Verklaring door de buren Mr. Paulus Smidts 59 jaar en Hendrik Hendrik Maes 58 jaar.[2]

8-11-1673 Anneke Hendrik Delen ziet af van vruchtgebruik op huis etc. gekomen van haar vader, haar overleden man Joris Cornelissen en haar broer Andries

9-11-1673 Joost en Klaas Hendrik Delen als voogden over het minderjarige kind van wijlen Joris Cornelis en Anneke Hendrik Jan Delen en executeurs van de erfenis van Andries Hendrik Delen verkopen krachtens decreet van schepenen van 7-11-1673 dat schulden voldaan moeten worden, in het openbaar na 3 zondagen proclamatien hun boedel (zie 1669 kavel 1) van:

- huis, hof en aangelag 0,15 ha aan de Voortstraat te Heeze voor 272 gl. aan Jan Joost Jan Gerits

- weiland de Holenberch 0,35 ha te Ginderover voor 73 gl. aan Lenart Anthonis Uucken

- akker de Lancker 0,17 ha bij de windmolen van Heeze voor 73 gl. aan Anthoniske, weduwe Gerit Raes Francissen

- akker de Poortman 0,27 ha te Ginderover voor 63 gl. aan Hendrik Jan Claus

- een weiland van 0,15 ha in de Weerden voor 55 gl. aan Jan Joost Dircx

(totale opbrengst 486 gl.)

 

15-12-1657 Meeus Box verkocht aan Anneke weduwe Jan van Houdt met haar kinderen een cijns van 5 gl.
uit een akker va ha. a/d Ven onder Heeze.

28-10-1679 Anneke Hendrik Delen, wede Liens Meeus Box, erkent dat de 100 gl. uit 1657 aan haar zijn gelost

 

1685 Ginderover: Anneke Delen met een dochter die werkt buiten Heeze

 

X 21-11-1666 Heeze sc m Joris Cornelissen vd Linden, + 1673

kinderen:

dochter * 1667/73 + n1685

 


7.51 Andries Jan Delen ~1584-1624

 

X ~1609 m Aleid Antonis Coppen

 

10-1-1607 Delis Peter Delen en Nicasius Anthonis Dircks gaan als voogden van de wezen van Jan Anthonis Dircks en Libbeke Keijmps een huis verhuren met aangelag etc. a/d Molenstraat te Heeze.

1609 Andries Jan Delen huurt een huis a/d Molenstraat van de wezen Jan Anthonis Dirckx

10-3-1610 De erfgenamen van wijlen Dirk van Sanderen (oom van Andries)

1.   Jan Aart Ghijsen, man van Arijke

2.   Jan Jan Hanriks, man van Marijke

3.   Jan Geeven, man van Marij Jan Woijten

4.1 Andries Jan Delen, man van Aleijt

4.2 met Lijntje zijn schoonzus, beiden dochters van Anthonis Coppens,

verkopen huis met aanliggende hof, houtopstand en toebehoren aan de Molen te Heeze, waar Dirk van Sanderen in gestorven is, aan

6. Lenard Aerdt Maes

10-2-1613 Andries Jan Delen verkoopt van het erfgoed van zijn ouders aan Goijart Jan Delen, zijn broer.

17-4-1624 De Heilige Geestmrs. van Leende, laten een brief lezen van een malder rogge op Andries Delen.

10-12-1624 begraven te Heeze

 

 


7.52 Libke Jan Delen ~1590-1620

 

 

X v1615 m Hendrik Henrik Tielkens alias Hendrik Maes sr, * ~1580, + 1650/60:

XX 1623 Heeze m Engel Peter van Dommelen: dochter Lijske

kinderen:

Henrik Henrik Maes * 1615 + 20-1-1674 Heeze

Jan Henrik Maes

Merije Hendrik Maes + 21-7-1680 Heeze

aanslag in de collaterale successie voor 2,5% van 168 gl. = 4,20

 

1623 Huwelijkscontract tussen Hanrik Hanrik Tielkens, weduwnaar van Libke Jan Delen, en Engel Peter van Dommelen; getuigen Jan, de broer van Hanrik Tielkens, en Jan Delen, de vader van Libke.

3-12-1650 Contract tussen:

1. Henrik en Jan en Merie, wettige voorkinderen van Hanrik Maes sr en Lijbke Jan Delen, intussen meerderjarig

2. Henrik Maes sr en Engel Peter van Dommelen, zijn 2e vrouw, en Peter Peter Delis Delen (7.16), man van Lijske, wettige nadochter van Henrik Maes en Engel

9-1660 Boedelscheiding tussen de kinderen van Hendrik Maes sr oude en Libke Jan Delen ...

 

 


6.55 Peter Jan Delen ~1555-1635

 

Cijnsboek Heeze 1535 herkomst

42v2 Eeuwsel a/d Kapelput a/g Vansfoir Schoor Jenneke Matthijs Daems v Engelant

64.1 0,33 ha. eeuwsel aan het Hoog Schoor ,, ,, ,,

 

31-8-1600 Peter Delen bezit huis en haard Ginderover

30-10-1601 Peter Delen lijdt 7 gl. schade bij doortocht prins Maurits en andere legers door Heeze.

11-1-1621 Peter Jan Deelen heeft een huis met schouw Ginderover

 

22-1-1605 Peter Jan Delen, man van Jenneke Mathijs Engelen doet afstand van erfgoed van (zijn tante?) Clara Vaes Jan Gheven, vrouw van Aart Thijs Maes en van Aart Thijs Maes zelf ten behoeve van Aart Thijs Maes en zijn kinderen.

7-3-1617 Henrik Hensen, weduwnaar van Jenneke (Jan) Delen verkoopt zijn 1/3 deel van het huis (a/d oude Molen) waar Jan Delen (jr), haar vader, is gestorven aan Peter (Jan) Delen, zijn zwager die daar nu in woont

14-1-1627 Peter Delen heeft een openstaande vordering verkregen op Aart Matthijs Maes en Lenart zijn zoon, en eist deze op.

21-1-1627 Peter Jan, man van Jenneke Matthijs Engelen had afstand gedaan van de grond die hem zou toekomen van Clara Vaes Jan Gheven t.b.v. Aart Matthijs Maes, wedr van Clara, die die goederen in vruchtgebruik had, maar niet van tevoren had afgezien van dat vruchtgebruik. Daarom komen

1. Peter Jan Delen

2. Aart Matthijs Maes met Lenard zijn zoon en Goossen Jan Hanricx hun zwager overeen dat:

- Aart Maes afziet van het vruchtgebruik van de goederen van Claerke t.b.v Peter Jan Delen voor zover Peter als eigenaar daar na zijn dood aanspraak op maakt

- Peter Jan Delen (samen met Jan en Adam en zijn zonen) weiland de Bulder en nog een weiland achter Jan Goossens en noch een stuk erf overdraagt aan Aart Mathijs Maes en zijn kinderen.

- Aart zijn leven lang akker t groot hoog Eeusel zal mogen bezitten

- Aart het recht houdt op de 2 gl./jaar die Jan Peter Andriesen voor hem betaalt

 

16-10-1607 Boedelscheiding tussen de kinderen van Matthijs van Engelant en Aleijd:

1.   Peter Jan Delen, man van Jenneke krijgt:
- de schuur met de hof die vanaf t eind van de schuur rechtdoor loopt naar
het huis van Tiel Cuijpers, zoals die wordt afgepaald

- de hof over de straat naast het land van de kinderen Willem van Varle

- de halve Vos, de kant naast de Streep

- de helft van het Heideveld te Ovelwegen, de kant naast Hanrik Wouters

- de halve Streep, de kant naast de kinderen van Hein Maes

- het Rosset

- het halve Heideveld Ginderover, dat zij samen gebruikt hebben

2.   Jan Goessens, man van Margriet, krijgt ...

de erfgenamen zullen de Uithof bij het huis samen gebruiken

1-11-1614 Petrus Delen doopheffer voor kind van Godefridus Meeussen X Anna

4-2-1626 Peter Jan Delen leent 160 gl. tegen 5% aan de Heilige Geest van Leende op 0,31 ha. weiland aan de Runtvoort en op 2 stukken land van 0,15 ha. in de Heijtvelden

14-11-1626 Peter Jan Delen, man van Jenneke Mathijs Daems ruilt erfgoed met Jan Mathijs Daems zijn zwager

1.   Jan Mathijs Daems krijgt een akker te Ovelwegen

2.   Peter Jan Delen krijgt een akker te Ovelwegen, zoals die wordt afgepaald

 

X ~1585 m Jenneke Mathijs Daems v Engel(ant), + 28-10-1632 Heeze

kinderen:

Libbeke Peter Delen * ~1585 Heeze + n1655

X 25-11-1610 Leende m Handrik Adriaan Cuijpers (4e graads bloedverwant)

+ 24-11-1632 Heeze: 4 ke

Henrik Peter Delen * ~1585 + 1644 volgt 7.55

Jan Peter Delen * ~1600 + 15-9-1669 Heeze volgt 7.56

Jenneke Peter Delen + n1667 volgt 7.57

Adam Peter Delen * ~1605 + 2-3-1628 Heeze (adolescens)

Merike Delen * ~1608 + 6-3-1668 Heeze volgt 7.58

 

2-11-1610 Verklaringen dat

- Jan Vincken in wettig huwelijk verwekt heeft een dochter Aleid, dat dezelfde Aleid gehuwd met Matthijs Engelen samen verwekt hebben een dochter genaamd Jenneke, die op haar beurt in wettig huwelijk bij Peter Jan De(len) zoon een dochter verwekt heeft genaamd Libbe producente in deze.

-      Hanrik Vincken voorschr. in huwelijkse staat verwekt heeft een zoon genaamd Jacob Vincken, dat diezelfde Jacob in huwelijk heeft verwekt een dochter genaamd Jenneke en dat diezelfde Jenneke heeft verwekt bij Adriaan haar man een zoon genaamd Handrik producent in dese.

Hanrik en Libbe zijn (dus) in de 4e graad verwant.

19-2-1632 Henrik Arien Cuijpers (man van Libbeke Peter Delen) als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Jacob Hogers (X Marie Arien Cuijpers), en Willem Jacob Hogers zetten een rij bomen, die zij bij vonnis van Peter (Jan) Delen verkregen hebben in op 25 gl. Omdat gedurende 3 dagen niemand meer biedt, mag Henrik Cuijpers de bomen zelf houden.

1638 Lijske, weduwe van Hendrick Cuijpers, ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op penningen van Jenneke (?) om hieruit een schuld te verhalen [HLZR 491].

8-2-1655 Libbeke Delen, weduwe Henrik Cuijpers verkoopt aan Jacob Hendrik Cuijpers, haar zoon en aan Marten Jan Jan Geldens, haar schoonzoon een cijns van 2 gl. uit het Schoorsveld, 9 roeden aan t HoogSchoor onder Heeze.

 

 


7.55 Henrik Peter Delen ~1585-1644

 

29-1-1615 Boedelscheiding tussen de kinderen Scheijntjes:

1.   Jan Peter Driessen, man van Thoniske Hanrik Scheijntjens krijgt de vier bouwsels die de westkant van het huis vormen met het aangrenzende deel van de mesthof zoals dat wordt afgepaald en half aangelach en hof, de halve Hoge akker, het halve Externest, en hij moet Amant (Dirk Hermans) sMolders 3 gl./jaar betalen

2.   Hanrik Peter Delen X Marijke dochter van Aart Theuwes en Marij Delis Scheijntjens krijgt de 3 voorste bouwsels van het huis (GO 96) aan de straat, half gelach en hofje, de halve Hoge akker, het halve Externest, en hij moet 3 gl./jaar betalen aan Lijntje Henssen.

Jan en Hanrik zullen samen de schuur gebruiken, wie het eerst komt mag het eerst afladen en dorsen

11-1-1621 Hanrik Peter Delen en Jan (P) Driessen hebben een huis op Eimerik, zij gebruiken samen met Delis Delen n ploeg

19-2-1625 Hanrik Peter Delen belooft 26,55 gl. te betalen aan Jan Ghijsberts, de hoedenmaker

26-2-1626 H P Delen betaalt de 26,55 gl.

 

1-11-1644 testament van Henrik Peter Delen en Marieke

 

X ~1615 m Marike Aart Theuwes, * ~1590, + 6-3-1668 Heeze

kinderen:

Marie Hendrik Peter Delen/Theuwes * ~1630 + n1697 volgt 8.56

Jan Hendrik Delen/Teuwens * ~1630 + 1697 volgt 8.55

Hendrikske Hendrik Peter Delen * ~1631 + n1669

X 2-11-1656 Heeze Rk m

Adriaan Hendrik Willems Gielen Clissen, + n1669: 2 ke * 1657

Liesbeth Delen + n1663

Aaltje Hendrik Peter Delen * ~1632 + n1669

X 3-4-1657 Heeze (supermoet) m

Peter Thijs v Peer,  blekerij te Heemstede: zoon * 1657

XX ~1665 m Aart Jan v Neerpelt

Lijntje Hendrickx + n1657

Jenneke Hendrik Delen + n1669

? Adriaan Hendrickx + n1656

? Margriet Teuwens + n1656

 

7-12-1651 Merijke, weduwe Henrik Peter Delen, koopt:

- helft van weiland het Claeusvelt Ginderover a/d kleine Aa

- helft van weiland de Vinckert buiten t Hoogscoor aan de kleine Aa te Heeze, dat Henrik Peter Delen tijdens zijn leven had gekocht, maar dat nog gevest was

van Jenneke, meerderjarige dochter van Peter Delen, met Jan (P) haar broer als voogd

7-12-1651 Jan Delis Delen verklaart dat hij een erfelijke rente van 3 gl./jaar moet betalen aan de Heilige Geest te Heeze uit de Boelen beemd, die toebehoort aan Merieke, weduwe Henrik Peter Delen.

Merieke voorschr. verklaart dat zij 1,35 gl. per jaar moet betalen aan de kapel van Eimerik (vroeger 2/3 van 8 vaten) uit het aangelag van de voorschr. Jan Delis te Ginderover.

Beide partijen vrijwaren elkaar van deze lasten.

2-1-1656 Marieke, weduwe Hendrik Peter Delen, geassisteerd door Jan haar zoon, leent krachtens testament met haar man uit 1644 100 gl. tegen 6% op akker het Externest 0,21 ha te Ginderover en weiland de Vinckert 0,33 ha. aan de kleine A bij het Hoog Schoor in Heeze.

24-11-1656 Marie, weduwe Hendrik Peter Delen, met Jan haar zoon als voogd, leent 55 gl. tegen 4,5% van de Heilige Geestmrs. van Heeze vanwege achterstel van een rente van 7 gl.

25-1-1669 Uitverkoop van de onverdeelde boedel van Hendrik Delen en Merie:

1. Jan Hendrik Delen

2. Hendrik Thomas v Lierop, man van Marie Hendrik Delen

3. Jenneke, meerderjarige dochter van Hendrik Delen

4. Aart Jan v Neerpelt, man van Aaltge Hendrik Delen

5. Adriaan Hendrik Gielens, man van Hendrikske Hendrik Delen

verkopen: verkoop 1721

- huis met aangelag (GO 96) 0,21 ha. ) 24,-

-          de Hoge akker 0,21 ha. ) 21,50

-          akker de Hoef 0,17 ha. )

-          akker het Groote Externest (1615) 0,21 ha . ) 445 gl. 19,50

-          het Kleine Externest (1615) 0,15 ha. ) 29,-

-          de Vinkert aan de Kleine Aa (v1651) 0,33 ha . ) 28,-

- beemd t Clausveld a/d Runtvoort 0,33 ha. 142,40

- de Boelen beempt aan de Kleine Aa (v1651) 0,33 ha 160,20

- t Heitvelt Ginderover 0,14 ha. 40

--------- -------

1,88 ha. 787,60 gl. 133 gl.

 

Het huis en de eerste 5 percelen gaan voor 4/5 * 445 = 356 gl. naar Jan Hendrik Delen

 

17-6-1648 Hendrikske, dochter van wijlen Henrik Peter Delen eist voor de

t/m 8-7-1648 schepenbank 4,25 gl. arbeidsloon op van Hubert Michielsen

 

 


8.56 Marie Hendrik Peter Teeuwes/Delen ~1630-1697

 

1685 Eimerik: Marie Delen met 1 (voor)zoon en 2 dochters; 2 werken buiten Heeze

7-3-1697 Marike Teeuwens leeft van de armen van Heeze

 

X 20-6-1655 Heeze NG m Hendrik Thomas v Lierop/Goch, wedr Ann Loeffen, + 1658/61

kinderen:

Anna H Thomas * 16-10-1656 Heeze + n1685

Henrica H Thomas * 11-1-1658 Heeze

 

26-10-1661 Jan Delis Delen leent 50 gl. tegen 5% van Jenneke, minderjarige dochter (voorkind?) van Hendrik Thomas op akker de Stoxhoef 0,19 ha in de Bulders te Heeze naast Merie Delis Delen.


8.55 Jan Hendrik Delen/Tewkens ~1630~1697

 

2-1-1656 Jan Hendrik Peter Delen assisteert zijn moeder Marieke voor de schepenbank

4-2-1668 Jan Jan Delen, inwoner van Contich bij Antwerpen, en Dircx Hendrics, man van Lijske Jan Delen verkopen o.a. akker het Heijtvelt 0,17 ha. te Heeze naast de wede Henrik Peter Delen voor 55 gl. aan Jan Hendrik Teeuwens

25-1-1669 Jan Hendrik Delen koopt zijn zwagers en zijn zus uit uit het huis (nr.96), aangelag en 5 percelen Ginderover voor 356 gl. Hij leent hiervoor 150 gl. van een particulier en nog eens 150 gl. van de Heilige Geest

26-8-1669 Jan Hendrik Delen vernadert akker de Rucken hoeve 0,15 ha Ginderover, die Mr. Paul Smidts, schepen, op 16-10-1668 voor 54,75 gl. heeft gekocht van de erfgenamen van Aart Gerit de Laet en Peerke Thonis Metten (tante?)

1685 ٱ Ginderover: Jan Teeuwens X vrouw: 1 zoon en 2 dochters; 3 werken buiten Heeze

12-2-1688 het huis van Jan Theeussen is weg geraakt

7-3-1697 leven van de armen: Jan Teeuwkens X vrouw 2-0-0

 

X 23-12-1656 Bergeijk NG (moetje) m Willemtje Ariens uit Bergeijk, + 2-7-1692 Heeze

kinderen:

Harske Jan Delen * 29-5-1657 Heeze + 1736/41

X 1-12-1684 Heeze Rk m Willem Wouter Schavers

* ~1650, + 9-12-1702 Heeze dysenterie: 7 ke 1685/1701

Arien Jan Delen/Tewkens * 28-11-1658 Heeze + 24-8-1740 Heeze volgt 9.55

Daam J Hendriks * 16-9-1660 Heeze + n1685?

Marie Jan Delen/Tewkens * 3-12-1663 Heeze + 1702/21

1692 Leende

X 24-2-1689 Heeze Rk m Cornelis Crijnen Neelmans, + 3-2-1713 Leende

* ~1659 Leende, + v1721: 6 ke * 1689/1702 Heeze/Leende

Peter Hendriks * 7-10-1665 Heeze

Sijke Jan Delen * ~1670 + 2-9-1723 Heeze

X ~1700 m Jan Lamberts, * ~1670, + 20-10-1741 Heeze: 2 ke * 1708

Peter J Teuwens * 25-8-1674 Heeze

 

XX 8-11-1694 Heeze Rk m Lies Jansen, * Asten, + 1697

 

9-3-1698 Heezerenbos: Willem Schavers X Harske, ke: Wouter, Adam, Peternel, Peter, Willem 1-3-3

1736 Harske wede Willem Schavers woont in huis Eimerik 39 van Matthijs Gerit Delen

 

1736 Jan Lammerts woont in huis Eimerik 74 van Michiel Smulders


20-11-1720 verhuur op verzoek van de kinderen van Jan Booms en Maria Jacob Vogel i.v.m. uitwinning van goederen volgens constitutiebrief van Jan Hendrik Delen d.d.
25-1-1669 t.b.v. Maaike van Hoof weduwe Frans Bluijssen

20-1-1721 De kinderen van Jan Hendrik Delen, met name:

1. Arien

2. Harske, wede Willem Schaeverts

3. Sijke

4.1   Jenneke dochter van Cornelis Crijnen X Maria

4.2   twee minderjarige kinderen van Cornelis Creijnen

verzoeken verkoop van een vervallen huisje (GO 96, het is omgewaaid) en 6 percelen grond te Heeze t.b.v. de 2 minderjarige kinderen van Cornelis Creijnen die buiten Heeze wonen.[3]

5-3-1721 de kinderen van Jan Hendrik Delen:

1.       Arien Jan Delen

2.       Jan Lamberts, man van Sijke Jan Delen

3.       Harske Jan Delen, wede Willem Schavers

4.       de kinderen van Cornelis Crijnen, weduwnaar van Maria Jan Delen:

4.1    Jenneke, meerderjarige dochter

4.2    twee gehuwde kinderen buiten Heeze

4.3    twee onmondige kinderen

verkopen met toestemming van de armmeesters en van de voornaamste crediteuren goed Ginderover:

- een vervallen huis, hof en aangelag, 900 m2 voor 24 gl. aan Jan Frans Sprenger (erfenis 1669)

- de Hoge akker voor 21 gl. aan Simon Joosten (erfenis 1669)

- akker de Grote Externest 0,16 ha. voor 19 gl. aan Jan Nijssen (erfenis 1669)

- akker de Kleine Externest 0,14 ha. voor 29 gl. aan Peter Dirx (erfenis 1669)

- de Heijtvelts akker 0,14 ha. voor 13 gl. aan Arien Jan Delen (gekocht 1668)

- akker de (Rukken)Hoeve voor 10 gl. plus 33,75 gl. uitgaande lasten aan Simon Joosten (gekocht 1669)

- de Vinkert 0,26 ha. boven t Hoogschoor, naast Dielis Aart Delen voor 28 gl. aan de armmeesters (erfenis 1669)

samen meer dan 0,7 ha voor 179,25 gl.

13-6-1721 het huis van (wijlen) Hendrik Delen staat leeg, zodat het geen belasting meer opbrengt

 

 

 


9.55 Adriaan Jan Delen/Teukens 1658-1740

 

1685 ٱ Eimerik: Arien Jansen X vrouw met een zoontje, Arien werkt buiten Heeze

1697/1698 Ariaen Jansen Teussens X Anneke, ke: Dam, Mari, Jan, Willem(ijn?) leven van de armen 2-4-0

20-1-1721 ev Arien Jan Delen wikkelt met zijn zusters de erfenis van zijn ouders af (zie vrg pg)

1724 Adriaan Jan Teeuwens heeft ha. ingezaaid, maar het brengt de kosten niet op

1736-1740 Arien Teeuwens is e/b van huis Ginderover 120

 

X 17-10-1683 Heeze Rk m Anneke Adriaans Cornate * Someren, + 16-4-1708 Heeze

kinderen:

Adam Adriaan Teukens * 25-7-1685 Heeze + n1708

Maria Adriaan Teuwens * 24-3-1690 Heeze + n1698

Willem A Teuwens * 10-9-1692 Heeze + n1698

Jan A Teuwens * 1-8-1696 Heeze + n1698

Marcel A Teuwens * 9-1-1701 Heeze

Jenneke A Teuwens * 16-12-1703 Heeze

 

XX 16-10-1708 Heeze Rk m Marie Peters v Someren, + 20-9-1721 Heeze

Anneke A Teuwkens * 2-9-1709 Heeze

Peter A Teuwens * 17-2-1711 Heeze

Martina A J Teuwens * 11-11-1712 Heeze

 

2-9-1708 Adam Arien Teukens is doopheffer voor kind van tante Sijke Jan Teukens

 

 

 


7.56 Jan Peter Delen ~1600-1669

 

cijnsen Heeze 1535 herkomst

27v4 stuk bij huis a/d Knijnshove Dingen Jan Claus

30v3 de Voortbraak Jan Jan Claus

30v4 0,83 ha. in de Voortbraak Jan Jan Claus

42v2 Eeuwsel a/d Kapelput a/h Vansfoir Schoor Jenneke Matthijs Daems v Engeland (moeder)

42v3 Runtvoorts Beemdje ,, ,, ,, ,, ,,

 

5-12-1639 Jan Peter Delen verkoopt een akker bij Strabrecht aan Dirk Aart Keijmps

1641? Jan Peter Delen X Digna Jan Claus verkoopt een woonhuis met aanliggende tuin en toebehoren aan Peter Jan Willems alias Aelberts[4]

27-10-1649 Jan Pr Delen in proces tegen Marijke Rijckarts, t/m 17-11-1649

2-3-1656 Jan Peter Delen neemt hypotheek:

- 120 gl. tegen 5% van Gerit Gerit Gevens op weiland de Hoogzand 0,31 ha. Ginderover en op het huis, hof en aangelag dat nu wordt gebouwd aan de Zandweg te Ginderover

- 50 gl. tegen 5% van Jan van Esch op een akker van 0,19 ha buiten de Venderdijk

21-2-1663 Jan Peter Delen, man van Dingen Jan Claus, verkoopt een akker van 0,12 ha aan de Eimerikkerstraat voor 75 gl. aan Jan Adam Engelen (familie van zijn moeder).

11-6-1664 collaterale successie over 4 percelen erfenis van D J Claus vv Jan Peter Delen

15-9-1669 Jan Peter Delen laat 7 percelen na ad 221 gl. -/- 150 gl. schulden = 71 gl. (coll. successie)

 

X ~1630 m Dingen Jan Claus, + 10-5-1664 Heeze, laat 210 gl. na (coll. successie)

zoon:

Andries Jan Delen * ~1635 + 2-4-1664 Heeze

 

 

 


7.57 Jenneke Peter Delen ~1600~1670

 

7-12-1651 Jenneke, meerderjarige dochter van Peter Delen, met Jan (P) haar broer als voogd verkoopt:

- helft van weiland het Clausveld buiten de Eimerikkerdijk aan de kleine Aa

- helft van weiland de Vinckert buiten t Hoogschoor aan de kleine Aa te Heeze, dat Henrik Peter Delen tijdens zijn leven had gekocht

aan Marike, wede Henrik Peter Delen.

29-11-1655 Jenneke, jongedochter Peter Delen verkoopt een akker van 0,15 ha tussen Dielis Delen (verzwagerd met Griet M Daems) en Jan Peter Delen te Ginderover aan Jacob Hendrik Cuijpers en Marten Jan Geldens.

23-11-1667 Jenneke, meerderjarige dochter van Peter Delen met Adriaan Jacob v Velthoven als voogd verkoopt een akker van 0,17 ha. achter de Boel Ginderover voor 75 gl. aan Lenart Thonis Vincken.

 

 

 

7.58 Merike Delen ~1608~1668

 

1-3/5-4-1645 proces van Hans van Dessel tegen Marike Delen, wede Jan van Vliermale

14-9-1659 Merike Delen stemt toe in het huwelijk van haar dochter Lijske Jans v Fliermael[5]

28-10-1667 Merieke Delen, wede Jan v Vliermalen leent 33 gl. tegen 1 gl./jaar van Joost Jan Gerits (Snoeijen) op akker het Heitveld 0,17 ha. Ginderover

 

X ~1633 m Jan v Vliermaal, + ~1645:

kinderen:

Lijske Jan v Vliermaal/Delen * ~1634 + 1-9-1676 Heeze

X 14-9-1659 Heeze Rk m

Dirk Hendrik Willem Clissen, * 1635, + n1670: zoon * 1661

Jan Jan v Vliermaal/Delen * ~1640 + n1670

1668-1670 Kontich (B)

 

4-2-1668 Jan Jan Delen uit Kontich bij Antwerpen, en Dirk Hendricx, man van Lijske Jan Delen verkopen erfgoed (van Merike Jan Delen):

- weiland de Bulder 0,33 ha voor 196 gl. aan Joost Jan Gerits

-      akker het Heitvelt 0,17 ha. te Heeze naast de weduwe Hendrik Peter Delen voor 55 gl. aan Jan Hendrik alias Teeuwens

-      de Mettenbeemd 0,17 ha te Ginderover voor 195,10 gl. aan Libbeke Hendrik Dircs, wede Jan Franssen

(totale opbrengst 446 gl. voor 0,66 ha land)

27-9-1670 Willem Stoffels en mr. Willem Aelberts verkopen krachtens procuratie van Jan Jansen van Vliermaal uit Kontich d.d. 19-9-1670 de helft van huisje, met tuin grond en toebehoren 450 m2 a/d Voortstraat (cijnsplichtig) voor 45 gl. aan Dirk Hendricx (X Lijske Jan Delen) uit Heeze.

9-10-1670 Dirk Hendrik Willems, man van Liesbeth Jansen v Vliermaal verkoopt hetzelfde huisje voor 100 gl. aan mr. Michiel Rouleth.


6.56 Dries Jan Peter Delen ~1565-1604

 

cijnsen Heeze 1535 herkomst

17v2 akker van 0,56 ha. te Euvelwegen Heilwich Jan Vos

19.1 Kortmans gelag 0,33 ha.

a/d Eimerikkerdijk Ginderover Dingen Willem Geven alias Henssen

28.5 huis en tuin Ginderover Heilwich Jan Vos

?59v1 de Rietbeemd a/d Voort ke Griet Peter Swuesten

 

~1599 Andries Jan Delen X Heilke Vos verkoopt huis uit erfenis Vos aan Peter Joris v Oerle X Jenneke Vos

31-8-1600 Dries Delen bezit huis en haard Ginderover

30-10-1601 Dries Delen lijdt 6 gl. schade bij doortocht prins Maurits en andere legers door Heeze

 

X ~1595 m Heilke Jan Vos, ˜ Strabrecht, + 20-4-1645 vermoord door haar zoon Servaas

kinderen:

Jan Andries Delen * ~1600 + n1645

Servaas Andries Delen  Leende + 2-5-1645 Heeze terechtgesteld

X ~1630 m Catelijn Goort Janssen: ke

Jenneke Dries Delen + 28-12-1627 Geldrop bij instorten kerk

X ~1625 m Jan Vreijssen ?

Neeske Dries Delen + 10-2-1665 Heeze filia devota

NN Delen

X ~1625 m Willem Henrik Gheeven, + n1645

 

23-8-1604 Heil wede Dries Delen leeft van de armen Ginderover

9-3-1605 Frans Bloeckers erkent een schuld van 12,70 gl. aan Heilke, weduwe Dries Delen, die direct opeisbaar is;

Jenneke vrouw van Jan Vreijssen belooft in plaats van Heijlke voirschr 13,85 gl. te betalen aan de Heer van Geldrop.

8-2-1606 Peter Joris van Oerle (zwager) en Peter Jan Delen (broer van Dries), voogden van Heilke, weduwe Andries Jan Delen hebben met Jacob Cornelis Coppen, rentmeester van de fundatie Mr. Peter Everts, de volgende regeling getroffen voor een achterstallige rente van 1 gl. per jaar: Peter van Oerle en Heilke Delen zullen met Pasen aanstaande 3 gl. betalen, met kerstmis as. nog eens 3 gl. en met st. Maarten as. weer 3 gl. om de achterstallige pacht tot Lichtmis 1603 in te halen, zodat daarna nog resteren de jaren 1604, 1605 en 1606. De rentmeester verklaart dat hij met deze 3 termijnen namens zijn meester vele jaren heeft kwijt gescholden.

 

18-1-1610 Heil weduwe Andries Jan Delen belendend Ginderover

2-11-1610 Heilke, weduwe Andries Delen bevestigt dat Andries destijds na de dood van haar ouders Jan Vos en Agnes, aan Peter Joris van Oerle man van Jenneke (Vos) zijn zwager hun huis, hof en aangelag te Ovelwegen heeft verkocht, en dat de koopsom betaald is, eensdeels aan Dingen Hensen (dochter van tante Heilwich Delen) ter verrekening van het huis en erfgoed dat Andries van haar gekocht had, en de rest aan Heijlke. Dit wordt bevestigd door Peter Celen en Aerdt Lomans (hun buren)

28-8-1613 Heilke weduwe Andries Delen tegen Delis Goossens aanspraak

2-11-1615 Heilke wede Andries Delen met ke belendend Ginderover

11-1-1621 Jan Driessen (Delen?) en Hendrik Peter Delen hebben een huis met 2 rookgaten en bakhuis Ginderover

 

31-1-1636 Jan Delen uit Heeze erkent een schuld van 61 gl. aan de voogden van Goort Wouter Goorts uit Geldrop[6]

 

20-4-1645 Servaas Andries Delen uit Leende vermoordt zijn moeder en bedreigt zijn zus met een mes.

2-5-1645 Servaes Andriessen wordt terechtgesteld op de Heezerhei en verbeurt zijn van het erfgoed van Andries zijn vader als gerechtskosten

11-10-1645 Henrik Delen en Lenart Goossen Janssen, voogden van de minderjarige kinderen van Servaas Andries Delen en Cathelijn Goossen Janssen verklaren dat de kinderen recht hebben op van het huis, hof en aangelag Ginderover, nagelaten door Heilke, weduwe Andries Delen, maar dat die kavel niet in vieren gedeeld kan worden.

Adriaan Jacob van Velthoven, oud 45 jaar en Henrik Peter Seelen, oud 50 jaar verklaren als naaste buren dat van het huis meer kosten dan baten oplevert, zodat men het beter kan verkopen. Daarna geven schepenen toestemming om dat deel te verkopen.

19-10-1645 1. Jan Andries Delen

2.   Agnees zijn zuster

3.   Willem Henrik Gheeven man van zijn vrouw

4.   Henrik (P) Delen en Lenart Goossen Janssen beiden als voogden over de minderjarige kinderen van Servaas Andries Delen

verkopen huis, tuin en aangelag 0,25 ha. Ginderover aan (neef) Henrik Henrik Maes[7]

 

18-10-1646 Agnes Andries Delen verkoopt haar 1e kavel in de nalatenschap van Heilke, wede Andries Delen aan Marie, wede Joris (Peter) van Oers (aangetrouwde neef)

1656 Neeske Dries Delen te Ginderover naast Peter Peter Delen

4-10-1664              Agnees Dries Delen vernadert huisje en 7/48 ha. land Ginderover dat Hendrik Gerits zojuist heeft gekocht van Dielis Faas de Vos.

9-3-1665 Neeske laat voor 205 gl. land na (collaterale successie):

-          het Clausveld 0,2 ha.

-          halve akker met Morishuiske en gelag 0,3 ha.

-          het Kempke 0,16 ha.

-          de halve Biesput 0,13 ha. achter Heuvelwegen onde 100% schuld

-          de Heilige Geest akker 0,15 ha.

totaal 0,94 ha.

 

 


6.57 Marie Jan Delen ~1565~1620

 

X ~1590 m Gerard Michiels v Exel, smid, * ~1541, + 1604: 2 ke

eerder gehuwd ~1571 m Antonia

 

23-8-1604 Marie (Delen) wede Gerard Michiels heeft huis met schouw a/d Voort

30-3-1605 Hanrik Lemmens en Anthonis Smolders beloven 108 gl. te betalen aan Goijart Delen, Peter Hanrik Zwuesten en Michiel Gerart Michiels als voogden van de kinderen van Gerart Michiels en Marij

8-1605 Jan Jan Delen belooft 27 gl. aan de voogden van de twee minderjarige kinderen van Gerart Michiels en Merie Jan Delen (zijn zus)

Jan Vaessen alias Vaerle belooft aan dezelfde voogden 60 gl.

22-12-1605 de burgemeesters van Heeze, beloven 41 gl aan de voogden van de 2 kinderen van Gerard Michiels en Marie Jan Delen

19-9-1607 Goijart Jan Delen als mede mombaer van de 2 onmondige kinderen wijlen Gerart Michiels v Exel verwekt bij Marie diens vrouw .

7-5-1610 Joost Ardt Coppen, Loeff Willem Loeffs en Jacop Mathijs Hannen beloven 106 gl. te betalen aan Goijard Jan Delen (oom) en Michiel Gerard Michiels van Exel, als voogden over de onm. kinderen van Gerard Michiel van Exel

29-5-1613 lost Jacop Mathijs Hannen 50 gl. af aan Michiel Gerart (Michiel)s

10-4-1614 Anthonis Willem sMolders en Marijke wede Jan Anthonis Dircks delen een huis, schuur met aangelag in koop verkregen van Thonis Vaessen erfgenamen.

- Marie krijgt het huis metten halve aangelag;

- Anthonis krijgt de schuur en het halve aangelag met de masthof, samen te gebruiken maar niet te betimmeren of met hoopen te beleggen.

- Marijke voorschr. gelooft te gelden aan Marie weduwe Gerart Michiels (v Exel) in de 2 renten uit gedeelde gelag gaande: 10 gl. /jaar en Anthonis uit zijn portie aan dezelve Marij s jaars 2 gl.

- Marijke moet Thonissen voor zijn zetten betalen eens 10 gl. in t gereed en daarna nog 50 gl.

4-7-1618 Goort Jan Delen is als voogd van de minderjarige kinderen van Gerart Michiels, tot gericht gewezen op Hanrik Roubosch Beeckman en Hanrik Bouwen voor zekere suppletin van goederen zoals in de gelofte gespecificeerd.

1-2-1623 de burgemeesters van Heeze over 1622 beloven 186 gl. aan Goijaart Jan Delen en Michiel Gerart Michiels (v Exel) als momboirs over de onmondige ke van wijlen Gerard Michiels en Marie zijn vrouw als vereikte schuld.

 

 


6.58 Goijart Jan P Delen ~1558-1634

 

Cijnsen Heeze 1535 herkomst

29.2 de Gerritsakker 0,33 ha. Jan Peter Delen jr

29v2 huis a/d Oude Molen ,, ,,

54.1 belendend a/d Oude Molen

 

31-8-1600 Goijart Delen bezit huis en haard aan de Molenstraat te Heeze

30-10-1601 Goert Delen lijdt 75 gl. lijdt 6 gl. schade bij doortocht prins Maurits en andere legers door Heeze

23-8-1604 Goijart Delen betaalt 1,50 haardgeld voor zijn huis a/d Molenstraat

19-9-1607 Goijart Jan Delen als mede mombaer van de 2 onmondige kinderen wijlen Gerart Michiels v Exel verwekt bij Marie diens vrouw .

7-5-1610 Joost Art Coppen, Loef Willem Loeffs en Jacob Mathijs Hannen beloven Goijart Jan Delen (oom) en Michiel Gerard Michiels van Exel, als voogden over de minderjarige. kinderen van Gerard Michiel van Exel 106 gl. te betalen.

29-5-1613 lost Jacop Mathijs Hannen 50 gl. af aan Michiel Gerarts

3-11-1610 Henrik Lemmens verkoopt Goijart Jan Delen (aangetrouwde neef) het Copke Gijsels akkertje, 0,12 ha aan de Molen.

1611 Goijart Jan Delen met Gijsbert zijn zoon [vA] Heeze

17-1-1613 Goijart Jan Delen pleegt 3 gl. per jaar te betalen aan de kinderen van Peter Lemmens (gerfd van Jan Peter jr, zie 13-11-1590). Aangezien de kinderen op hun beurt 3 gl. per jaar aan Anthonis Dirks (zie III.5) moeten betalen, wordt vastgelegd dat Goijart voortaan rechtstreeks 3 gl. betaalt aan Anthonis Dirks uit beemd van 0,15 ha aan de Rijtgraaf te Heeze.
later wordt de lening van 50 gl. afgelost aan Dirk vd Brouck

11-1-1621 Goijart Delen heeft een huis a/d Molenstraat

1-2-1623 de burgemeesters van Heeze over 1622 beloven 186 gl. aan Goijart Jan Delen en Michiel Gerart Michiels (v Exel) als momboirs over de onmondige ke van wijlen Gerard Michiels en Marie zijn vrouw als vereikte schuld.

6-7-1623 Goijart ontvangt 200 gl. zoengeld van de familie van Willem Delis Goossens na de doodslag op zijn zoon Gijsbert.

 

X ~1588 m Margriet Gijs Horckmans

kinderen:

Gijsbert Goort Delen * ~1590 + 28-12-1622 Heeze (vermoord)

Goedelt Goort J P Delen * ~1595 + 1655

cijns 29.2

X ~1625 m Anthonis Schoofs: dochter Jenneke X Jan v Lierop

XX ~1630 m Jan Jacob Bacx, + v1648: zoon Goort, *1638

XXX ~1640 m Jan Hendrik Louwers te Creijl

Jan Goort Delen * ~1600 + 18-8-1620 Heeze

 

11-3-1648 Adam Matthijs Engelen verkoopt zijn derde deel van de Hoogakker, in het geheel 0,3 ha. groot en belast met 5 gl./jaar aan heer Tielman, gelegen in de Middeldrom tiende bij het Heilig Kruis aan Henrik Jacop Bacx en Goedelt Goort Delen, weduwe Jan Jacop Bax

16-2-1656 Boedelscheiding tussen de kinderen van Goedelt Goort Delen

1. Jan Hendrik Lambert v Lierop, man van Jenneke Anthonis Schooffs, voordochter verwekt bij Goedelt Goort Delen krijgt

- de Kleine akker,

- de halve Poot 5 roeden kleiner als de andere helft,

- de helft van Jan van Asten dries met een weg erover voor de andere helft,

- de Rijth met de Path akker en een toegang over de mesthof van t huis.

2. Goort Jan Jacob Bacx, nakind van Goedelt Goort Delen, oud 17 jaar, met
Jan Gerit Michiels (oom) en Hendrik Jacob Bacx (oom) als voogden krijgt ...

24-11-1656 1. Jan Gerit van Ecxel en Hendrik Jacob Bacx als voogden over Govart, zoon Jan
Jacob Bacx, verwekt bij Goedelt Goort Delen

2. Adriaen Jan Goossens en ...

3. .....

 

 


cijnsen Heeze 1535

 

4v5 1580 verlopen en gelost

1560 Jan zijn zoon

1535 Peter Henrik Delen zn

voor Henrik Gelis Heijnen zoon

voor Goeijen zijn zwager

uit een akker die genoemde Goeijen placht te hoeven

en voor Gijsbrecht Gijsbrecht Wouters zoon uit dezelfde akker

 

4v6 dcba drie kijnder wilner Aleijts Gelis Gerit Heijnen dochter

voir hair moeder

vanwege Heijn Gielis Heijnen zoon haar oom

voir Gelis Gerit Heijnen

voir Copken Daems

voir Sije Truselarts

 

5.1 Eodem proles

voir dieselve personen boven genamt

van Meeus wegen van Velthoven

uuijt enen hijetvelt

 

5.2 Eodem

voir dieselven

van twe uuijtfanck, den enen bij haer huijs en de den anderen tusschen hair kempken ii aude grt

 

17v2

Maaike Driessen van Hapert

1645 de 4 kinderen van genoemde Heijlwich

Heijlwich Jan Vos dochter (X Dries Jan Delen)

Heijlwich en Jenneke kinderen van Jan Vos en Agnes

Heijn Faessen alias Vos

Agnes wede met de kinderen van Jan Faes 1583 f 24

3 kinderen

1535 Faes Heijn Faes zn

van zijn erfenis en van de uitbouw

uit een akker van 0,56 ha. te Euvelwegen

19.1

1645 de 4 kinderen Handrik Jan Delen aan A..

Heijlwich Jan Vos dochter wede van Andries Jan Peter Delen

Andries Jan Peter Delen zoon

Dinghen Willem Geeven dochter alias Henssen

Heijl Delen tot Leende moet wijken

1587 Heilwich Faes Delen dr. wede Jan Willem Geeven alias Henssen

voor Jan Willem Geven alias Henssen broer (van Dingen, obiit) 1583 f 24v

Flip v Broeken en Willem Jan Geeven zoon

1535 Jan Phs Ceelen zn en Willem Jan Geeven

uit het Kortmans gelach 0,33 ha. land over de Eijmerikkerdijk Ginderover

 

27v4

~1640 Jan Pieter Delen man van Dingen dochter Jan Claus

Jan Jan Claussen alias Cortjans 1621 f 20

Arien Goijart Everarts soen

Marijke de wede van Goijart Everarts

1535 Goijart Everarts

van palen te richten bij zijn huis a/d Knijnshove

 

28.5

Handrik Handrik Dierik Tielen zn

1645 de 4 kinderen Heijlwich voorschr

Heijlwich Jan Vos dochter (X Dries Jan Delen)

v1605 Heijlwich en Jenneke kinderen van Jan Vos

Agnes wede met de kinderen van Jan Vos 1583 f29

3 kinderen

1535 Griet Jan Gobbels dochter alias Vossen

voir Rutger Rutten zoon aan de Goer

voir Dierik Lemmen Delen zoon

voir Willem van Thoeren

voir Lemen Truijen zoon

van een paal gericht aan de straat, nu uit huis en tuin te Ginderover

 

28.6 Eodem

voir dieselve

voir Thijs den Vijsther

van enen uutfange

 

29.2

v1648 Jan Hendrik Lemmens te Creijl, man van Goedelt wede Jan Bax

1634 Jan Jacop Bax, man van Gudule Goort Jan Peter Delen

1600 Goort Jan Peter Delen (a/d Molen, betaalt en moet uitwinnen) 1583 f 29v2

1595 de vier kinderen van Jan Peter Delen

v1583 Jan Peter Delen jr

Jan Jacop Goeijens

de 5 voorkinderen en 2 nakinderen

Henrik Hendrik Zenders

1535 de vrouw van Henrik Henrik Ardt zn Hazen.......

voir den selven haren man

voir Engelen Ardt Gerits dochter

vanwegen Ardt Gerit Anthonis soen

vanwege Elisabeth Zitten en vanwege Gerit Heijnen Gerits zoon

vanwegen denselven Lijsbeth Zitten

uit de Gerrits akker 0,33 ha. en van een paal te richten aan weiland de Poot

 


29v2

1655 Goijart Jan Jacop Bacx

1645 Goedelt, wede Jan Bacx

Jan Jacop Bax sn man van Gudule

1617 Goort Jan Peter Delen (betaalt namens zijn vrouw en moet uitwinnen) 1583 f 29v6

1595 de vier kinderen van Jan Peter Delen

Jan Peter Delen jr

vanwege Mechtelt de dochter van Goiart Zenders

de (6) kinderen van Goiart Zenders

vanwege zijn vader

de kinderen van Henricxke

1535 de weduwe Henrix Ardts tzHazen soens uit huis en tuin aan de Oude Molen

 

30.2 die x kijnderen van Goijart Franssen

Lucia die wede van Frans Lauwreijs Jan Thijssoen alias die Blocker

Jenneken dochter Handrick Lambert Boelen

Hendrik Lambert Willem Boelensn als Lemmens aen d Oude Molen voir d ander helft

Claeus Adriaen Muels

Jan Lauwreijns die Blucker soen

proles

Lauwreijs Jan Thijssoen als die Blocker

proles

Leonaart Ariens van wegen Jenneken Jans van Vairle als Rueven dochter sijnder huijsvre

Agnees vanden Hoeff kijnder

Gerit Gelis Heijnen soen

uuijt enen stuck landts ainde Nuwe Hoeve

voor Aleiten vanden Langenven

ende voir Zilleken

uten Hollarts ecker iii d

nu den Marien ecker genampt

 

30v3

Jan Peter Delen voor een helft Jan Claus de jonge voor de andere helft

Jan Jan Claus zoon als man van Goortke Jan Goijart Gobbels

de kinderen van Jan Goijart Gobbels zn

Elizabeth wede wijlen Jan Goijart Gobels zn

Joost Jan Bax zoon

Jan Goijart Gobbels zn

1535 Lijsbeth Goijart Goijart Peters dochter uit de Voortbraak

 

30v4 Goort Dircxsn bij coop

Jan Peter Delen voor deen helft Jan Claus de jonge voor dander helft

Jan Jan Claus sn als man ende momber van Goortken Jan Goijart Gobels dochter sijnder huijsvre

die kijnder van Jan Goijart Gobbels sn

Elizabeth weduwe wijlen Jan Goijart Gobbels sn

Jan Goijart Gobbels sn

Jan Ardt Bax sn voir . mits Joest sijn soen

1535 Jan Peter Snijers soen

voir Heijn Heijnen

voir Henrick Goijart Peter soen

uit de Voortbraak 0,83 ha. gelegen tussen Eijmerick en de Voort

 

42v2

1635 Jan zoon Peter Delen

1595 Peter Jan Delen zoon en Griet Matthijs Daems alias van Engelant 1600 f 28

1580 Jan Aleit Geven zoon, Jan Damen Wouters en Jan Vaes Geven 1583 f 36

1535 Vaes Heijnen Gheven soen

voor Jan Verhofstat

uit het Eeuwsel aan de Capelput aan het Vansfoir Schoor

 


45v7

1605 Jan en Anthoniske nakinderen van Gerard Michiels van Exel de smid, verwekt bij Marie Jan Delen dr, zijn 2e vrouw

de ke van Philip Jochim Philips

Philips Joachim Philips zoen 1583 f 38v1

Frans Peter Woutersen

de erfgenamen

1535 Peter Wouter Henricx uit de Langenakker

 

48v2

.....

Stijnken Henrick Achten dr

1535 Liesbeth, Mechteld en Katherijn Jacob Thonis dochter die hij verkregen had van zijn

laatste vrouw

voir Heijnen Gielis Gerit Heijnen soen

voir Willemen Gerit sKlercx soen

uit een dries op doude Voirt gelegen dat Ardt Verhofstat te gelden plach

 

55v4 Jenneken wede Antonis Willems (Daems)

Jenneken Jan Anthonis Bocx

Anthoenis Jan Anthoenis Bocx

Jan die soen van Dierick Hannen den ouden ofte nu Johan Hannen chrirurgijn

Michiel verVlaessen tutor uxoris Hendricxken Jans van Gestel dochter wede wilner Aerdt Peeterssn verHoeven die oudste

Aerdt Peters soen ende Dries Peter (Delen?) soen

Peter Janszn verDoijenbrake

dcba Gielis Heijnen Gieliszn

voir Reijneren Willem Reijners soen

van Jan van Uden wegen

uut huijs ende hoff geheiten die Zwonge

59v1 Libbeken weduwe Jan Francen

Teunis Francen Jan Francen voor een vierendeel van dese

voor Dries Delen (7.51) ende naestvolgende text

Joost, Marie, Arijken ende Hanricxken, Margriet Peter Swuesten kijnder

Griet Peeter Swuesten dochter (X ~1560) cum ses prolibus

uxor cum prolibus

edcba Peeter Henrick Swuesten sn

voir zijnen vader

uut enen stuck beemdts geheiten den Rijtbeemdt aen de Voort onder Eijmerick gelegen, groot omtrent 3 vatsait I aude grt d

 

64.1

1650 de vier ke en erfgenamen

1635 Libbeke dochter Pieter Jan Delen Jan Delis Delen (zie 7.15)

1600 Pieter Jan Delen (X Jenneke Mathijs Daems) en Griet Matthijs Daems dochter,

- Aleit Geven dochter en

- Jan Damen Wouters

- Jan Vaes Gheven 1583 f 51.5

1535 Jan Vaes Gheven

uit 0,33 ha. eeuwsel aan t Hoog Schoor

 

64v4 Marije Ghijsberts van Lille dochter wede van Adriaen Aerdt Martens verHoevensn alias Heezen den jongen voorscr.

Adriaen Aerdt Martenssn alias Heezen de jonge genampt

Hanrick Hanricxsn verHoeven schutter tot Leende als man ende momber Marije Grijet van Can dochter

Willem Gijsberts Adriaen Meeus Vranckensn alias van Can genampt

Gijsbert Ariaen Meeus Vranckensn alias van Can vor Marij sijn suster

Marie Ariaen Meeus Vrancken dochter alias van Can genampt

Henrick die weduwe mette drie kijnderen van Ariaen Meeus Vrancken / alias Henrick van Can genampt

dcba Ariaen Meeus Vranckenssn

voir zijnen vader

vanwegen Lemmen van Tuijl ende Goijart Gerit Heijnen soen

uut allen zijnen erve dat hij van zijnen vader heeft

 

66v1 ..........

Daem Daem Keijmps zoon

1597 Jan Goijart Jan Dirik zn Slaets en Jan Delen jr a/d Molen bij evictie 1583 f v4, 53v2

Daem zijn zoon alias Keijmps a/d Molen

1535 Everart Jans zn van Doerne

uit de Scheepskamp 0,56 ha. aan de Oude Molen onder Heezerenbosch

 

74.2

Handrik en Marike Jan (Jan) Delen kinderen

1607 Jacob, Hanrik en Peterke kinderen Jan Hanrik Hoirckmans alias van Sterksel

Jan die wede Hanrik Heer Willems

Hanrik Heer Willems

1535 4 kinderen van Michiel Willem Gielens

uit de Euvels beemd 0,33 ha. onder Eimerik

 

78.4 Maria Willems van Vairlen dochter

Gerart ende Marijken Willems van Vairlen kijnder

Willem van Vairlen

Handrik zoon Jan Delen

# van deze 2 volgende cijnsen geldt Jan Delen jr. uit de Holenberg 1 braspenning

1535 Eodem (= Mari wede met ke van Jan Goijart Delis)

uit 1/3e deel van den Holenberg

 

93v6

n1634 Handrik en Marijke Jan (Jan) Delen kinderen

1607 Jacob, Hanrik en Peterke ke Jan Hanrik Hoirckmans alias van Sterksel

Jan ende Henricxke kinderen Henrik Lenens

de weduwe Willem Henrik Henrik Leinens met haren kinderen

uit de Brede Eikakker 0,17 ha.

 

94v3 Jenneke wede Handrik Willem Gijsberts alias Verschueren

Hendrik Willem Gijsbrechts zn

Goort Jan Peter Delen als man van Margriet Gijs Horkmans

de 5 ke van Gijs Horkmans

1535 Jenneke wede Thijs Scepers van Maarheeze met haar kinderen

uit de Braakmans akker achter de kerk van Heeze

 [1] HLZR 1845

[2] HLZR 333 f 205v

[3] HLZR 2043

[4] HLZR 1787

[5] HLZ, X sc

[6] RA Geldrop 236 f 91

[7] HLZR 1791