Deelen Lekkerkerk                               vs 2017

 

 

de eerste vijf generaties van deze genealogie zijn gebaseerd op de publicatie de oudste generaties van de familie Deelen te Lekkerkerk van H.M. Kuypers in Ons voorgeslacht, 2006 

 

 

1.         Deleaantje Jans                     *~1585 Zuidbroek      + n1661

X  ~1610 m Bastiaan Sijbrantsz, wedr + ~1615

* ~1580 Berkenwoude (Bergambacht), + v1615                 ke 2.a  

XX ~1615 m Barend Cornelisz, + n1649:                                ke 2.b

 

 

2.a       Jan Bastiaensz Deelen        * ~1610 Bergambacht + 1674 volgt 3.

 

2b. Bastiaan Barents

X Machteltje Ariens

Willem

Anichje

Geertge

 

 

 

 

 

 


3. Jan Bastiaansz Deeelen ~1610-1674

 

 

17-10-1630 Maritgen Gerritsdr., jongedochter van Bergambacht, 27 jaar oud, verklaart terug te komen van haar eerdere verklaring Jan Deelen, jm. gezegd zou hebben ick hebbe Mees Jacobs daer een slach gegeven, hij sal morgen wel een uijrtgen slaepen[1]. NB Meeus Jacobsz is nooit meer wakker geworden

26-4-1640       accoord te Gouda tussen

1.      Barent Cornelisz uit Zuidbroek X Deliaantje Jans, eerder wede van Bastiaan Sijbrants en

2.      Jan Bastiaans, zoon van Bastiaan Sijbrants en Deliaantje Jans

over het huwelijksgoed van Jan Bastiaans. Hij krijgt evenveel als Barent Cornelis zijn eigen kinderen gegeven heeft of nog zal geven.

12-5-1643       Jan B Deelen koopt het Smalweer van Cornelis Gerrits

1644 Jan Bastyaensz heeft een haardstede in de Hoekse polder (Lekkerkerk)[2]

  7-5-1644       Jan B Deelen verkoopt land in Bergambacht

21-5-1644       idem

4-6-1654 Jan Bastiaensz Deelen X Maritgen Foppendr als mede-erfgenamen van broer
Huyg Foppensz in de Achterbroek[3]

1665 Jan Bastiaensz Deelen heeft een haardstede te Lekkerkerk

aangifte door zijn zoon Bastiaen[4]

2-3-1671 testament van Bastiaen Barentsz (Cornelisz), wonend te Lekkerkerk. Erfgenamen 3 broers en zusters van den vollen bedde en Jan Bastiaensz, zijn broer van halven bedde[5]

26-3-1674 testament op langstlevende van Jan Bastaensz (ziek) en Maritgen Foppendr.,
wonende in het boveneinde van Lekkerkerk.[6]

 

X  31-3-1640 Gouda[7] m Marritgje Foppen, * Berkenwoude, + n1674

kinderen:

Bastiaen Jansz Deelen * 1641 + 18-12-1724 Lekkerkerk volgt 4.1

Fop Jansz Deelen

Jan Jansz Deelen

Dirck Jansz Deelen * ~1649 + 13-7-1712 Lekkerkerk volgt 4.2

Weijntge Jan Bastiaensz Deelen * 19-11-1651 Lekkerkerk

X 14-4-1683 m Jan Cornelis Triet, wedr

Simon Jansz Deelen + 17-9-1715 Lekkerkerk volgt 4.3

 

1674 cohier van familiegeld Berkenwoude noemt de weduwe van Jan Deelen i.v.m.
de erfenis van haar broer Goossen Foppensz, oversgeschreven naar
Lekkerkerk.[8]

1680 cohier van het zout-, zeep- en redemptiegeld vermeldt: Jan Delens kinderen,
kleyne capitalist, 1 man en 3 personen in de kost[9]


4.1 Bastaen Jans Deelen 1641-1724

 

 

X 4-7-1677 Lekkerkerk m Maijken Cornelisdr, * 10-12-1656 Ridderkerk, + v1681

kind:

Marchje * 26-5-1680 Lekkerkerk + n1740

X ~1700 m Pieter Aertsz Koogjes

* 22-9-1675 Lekkerkerk, + 20-5-1740 Lekkerkerk

 

XX 20-7-1681 Lekkerkerk m Marchje Cornelisdr, wede , * Lekkerkerk,

+ 18-7-1708 Lekkerkerk

 

 


4.2 Dirk Jansz Deelen 1649-1712

 

⌂ Lekkerkerk, Hoekse polder

 

6-10-1682 Dirck Jansz Deelen is 33 jaar oud X Atijntje Jansdr. Brats, 24 jaar oud[10]

 

X 20-4-1681 Lekkerkerk m Stijntje Jansdr Brats, * 1658 Lekkerkerk, + n1696

kinderen:

Marchje Deelen * 11-1-1682 Lekkerkerk + 7-12-1713 Lekkerkerk

Jan Dirk Deelen * 4-11-1685 Lekkerkerk + 23-11-1762 Lkk volgt 5.2

Deliaentje Deelen * 16-3-1689 Lekkerkerk + n1732

Marchje Dirk Deelen * 9-4-1693 Lekkerkerk

onecht kind Jannigje Deelen, * 2-9-1708

X 29-3-1718 Bergambacht m Jan Jansz v Vliet, wedr

* 18-1-1682 Bergambacht, + 12-5-1747 Berkenwoude: 11 ke

Geertje Deelen * 7-10-1696 Lekkerkerk

Ariaentje + 2-4-1762 Lekkerkerk

X ~1690 m Cornelis Claesz Visser, + 29-6-1761 Lekkerkerk

 

 

 

 


4.3 Simon Jansz Deelen ~1657-1715

 

⌂ Lekkerkerk, Hoekse polder

 

X 2-3-1687 m Lijntgen Pleunendr Plack, * Lekkerkerk, + 4-4-1741 Lekkerkerk

kinderen:

Jan Simon Deelen * 5-11-1687 Lekkerkerk + 25-6-1743 Lekkerkerk

X 10-6-1729 Lekkerkerk m Sijgje Krijnen, * 23-3-1698 Giessen Ouderkerk

+ 14-12-1740 Lekkerkerk: ke 5.3

Arin Simon Deelen * 17-7-1689 Lekkerkerk + 12-7-1763 Lekkerkerk X 25-10-1720 Lekkerkerk m

Annigje Krijnendr, wede, + 15-1-1765 Lekkerkerk

Marchje Deelen * 6-1-1692 Lekkerkerk

Jan Simon Deelen * 17-7-1695 Lekkerkerk + 23-10-1753 Lekkerkerk

X 16-1-1721 Lekkerkerk

Adriaentje Claesdr, * 1-1-1702 Lekkerkerk, + v1746: ke 5.4a

XX 1-10-1752 Kethel m Maertje Foppendr v Dijk

* 9-10-1712 Kethel, + 3-1-1763 Kethel; ke 5.4b

Marchje Deelen * 9-3-1698 Lekkerkerk + 2-5-1741 Lekkerkerk

ot 19-12-1727 Lekkerkerk m

Hendrick Claesz Labee, * 26-4-1693 Goudriaan: 7 ke

Pieter Simon Deelen * 14-6-1705 Lekkerkerk + v1748

X 23-9-1729 Lekkerkerk m

Maria Jansdr Klerkdr, wede, * 11-11-1693 Lekkerkerk

Cornelis Simon Deelen * 28-4-1709 Lekkerkerk + -5-1784 Lekkerkerk

X 15-3-1733 Willige Langerak m

Hendrika Jansdr Albas, * Willige Langerak, + 5-1-1771 Lekkerkerk

 

 

5.3 Simon Deelen * 25-9-1729 Lekkerkerk + 19-10-1729

Krijn Deelen * 25-9-1729 Lekkerkerk + 10-10-1729 (tweeling)

Neeltje Deelen * 31-1-1732 Lekkerkerk

X 24-6-1757 Lekkerkerk m Willem Visser

Marchje Deelen * 20-12-1733 Lekkerkerk + 27-10-1734

 

5.4a Pieter Deelen * 30-5-1723 Ouderkerk/IJssel + jong

Pieter Deelen * 24-8-1727 Ouderkerk/IJssel + jong

Claas Deelen * 18-12-1729 Ouderkerk/IJssel + 3-6-1730

Claas Deelen * 3-6-1731 Ouderkerk/IJssel + 4-9-1731

Adriaantje Deelen * 31-8-1732 Ouderkerk/IJssel + 13-10-1732

Claasje Deelen * 5-9-1734 Ouderkerk/IJssel + 20-9-1734

Claas Deelen * 12-5-1737 Ouderkerk/IJssel + 7-8-1737

Claas Deelen * 12-10-1738 Ouderkerk/IJssel + 27-10-1738

5.4b Johanna Deelen * 9-12-1753

5.5 Sijmen Deelen * 4-6-1730 Lekkerkerk

 

 

 

5.2 Jan Deelen alias Dijckerse 1685-1762

 

bouwman en heemraad te Lekkerkerk

 

X 10-5-1711 Berkenwoude m Niesje Paulusdr Kaptein

* 4-3-1692 Berkenwoude, + 12-2-1768 Lekkerkerk

kinderen:

Paul Deelen * 20-3-1712 Lekkerkerk + 27-4-1713

Paul Deelen * 4-2-1714 Lekkerkerk + 25-8-1721

Teuntje Jans Deelen * 6-1-1715 Lekkerkerk + 1781

X ~1738 m Pieter Pleunen den Ouden: dr: Petronella

Dirk Deelen * 8-9-1720 Lekkerkerk + 28-3-1805 Lekkerkerk volgt 6.1

Stijntje Deelen * 6-9-1722 Lekkerkerk + 8-3-1736

Paul Deelen * 29-10-1724 Lekkerkerk + 1-6-1733

Jan Deelen * 2-12-1725 Lekkerkerk + 8-12-1799 Lekkerkerk

volgt Lekkerkerk II

Cornelia Deelen * 9-10-1729 Lekkerkerk + 19-4-1734

Pieter Deelen * 7-10-1731 Lekkerkerk + 21-6-1733

Pieter Deelen * 21-12-1733 Lekkerkerk

Paul Deelen * 14-4-1734 Lekkerkerk + 29-4-1734

Paul Deelen * 21-8-1735 Lekkerkerk + 20-6-1737

13e kind

 


6.1 Dirk Jan Deelen 1720-1805

X 9-3-1743 Lekkerkerk m Sijgje Arisse Boon

* 10-11-1723 Lekkerkerk, + 9-2-1809 Lekkerkerk

kinderen:

Paul Deelen * 5-4-1744 Lekkerkerk + 1-10-1769?

Pieter Deelen * 11-11-1745 Lekkerkerk + 15-10-1767

Aris

Cornelis Dirk Deelen * 2-11-1749 Lekkerkerk

X 26-10-1774 m Cornelia Klein, * 11-2-1753 Gouderak

Dirk Dirk Deelen * 31-5-1750 Lekkerkerk + 24-11-1800 Lekkerkerk

X 7-1-1798 Lekkerkerk m Lijntje Klaasje Boon

* 23-3-1774 Lekkerkerk, + 12-9-1849 Lekkerkerk: ke 7.1

Stijntje Deelen * 26-3-1752 Lekkerkerk + 29-8-1752

Stijntje Deelen * 29-7-1753 Lekkerkerk

X 9-3-1776 m Aart Slingeland

Jannigje Dirk Deelen * 8-6-1756 Lekkerkerk

X 15-10-1781 m Adriaan Oskam

XX 17-3-1809 m Pieter Jan Deelen (zie 7.51)

Arie Dirk Deelen * 23-3-1757 Lekkerkerk + 30-4-1813 Lekkerkerk volgt 7.20

Jan Deelen * 17-12-1758 Lekkerkerk

Jan Dirk Deelen * 24-1-1762 Lekkerkerk + 30-12-1839 Lekkerkerk

X 17-9-1809 m Machteldje Geertruida Oskam

* 22-3-1778 Lekkerkerk, + 28-4-1870 Lekkerkerk

 

 

7.1 Dirk Deelen * 28-10-1798 Lekkerkerk + 7-6-1858 Lekkerkerk volgt 8.1

Klaas Deelen * 5-10-1800 Lekkerkerk

 


8.1 Dirk Deelen 1798-1858

 

 

X 13-5-1824 Lekkerkerk (moetje) m Cornelia Schouten

* 8-11-1789 Ouderkerk/IJssel, + 28-2-1834 Lekkerkerk

kinderen:

Lijpje Deelen * 20-9-1824 Lekkerkerk

X 22-6-1851 m Teus Perkouwer

Dirk Deelen * 13-9-1825 Lekkerkerk + 6-3-1826

Dirk Deelen * 16-11-1826 Lekkerkerk + 17-3-1828

Teunis Deelen * 22-1-1828 Lekkerkerk + 14-8-1899 Lekkerkerk volgt 9.1

Dirk Deelen * 15-2-1830 Lekkerkerk + 15-11-1910 Lekkerkerk volgt 9.2

Jannigje Deelen * 14-9-1831 Lekkerkerk

X m Teunis Ligthart

Cornelia Deelen * 6-12-1832 Lekkerkerk

X 8-4-1857 m Pieter v Dam

Sijgje Deelen * 6-12-1832 Lekkerkerk

X 24-5-1856 m Abram de Jager

 

XX 30-8-1834 Lekkerkerk m Adriaantje Loendersloot

* 22-4-1804 Willige Langerak, + 4-12-1835 Lekkerkerk

zoon:

Jan Deelen * 13-10-1835 Lekkerkerk + 20-5-1898 Lekkerkerk volgt 9.12

 

XXX 21-5-1837 Lekkerkerk m Maria Stout

* 20-5-1803 Berkenwoude, + 27-12-1867 Lekkerkerk

dochter:

Pietertje * 23-9-1837 Lekkerkerk

X 18-1-1861 m Dirk Groenendijk

 

 


9.1 Teunis Deelen 1828-1899

 

 

X 17-6-1855 m Janna Kooi, * 14-9-1834 Bergambacht, + 20-5-1888 Lekkerkerk

kinderen:

Cornelia Deelen * 29-7-1856 Lekkerkerk

X 11-1-1878 m Cornelis den Besten

Johanna Deelen * 12-10-1858 Lekkerkerk

X 21-1-1886 m Arie de Bruin

Dirkje Deelen * 25-2-1860 Lekkerkerk

onecht kind: Dirk Deelen, * 27-11-1882, + 8-3-1883

X 20-3-1885 m Pieter Vermaat

Arigje Deelen * 20-3-1862 Lekkerkerk

X 12-1-1882 m Pieter Berkel: dr Johanna

Pietertje Deelen * 24-10-1864 Lekkerkerk + 24-6-1865

Pietertje Deelen * 5-2-1866 Lekkerkerk + 28-1-1950 Haarlem

X 18-7-1889 m Leiden m Jacob Sleeuw, * 1865/66 sorteerder

XX 20-7-1899 Jan den Oudsten, + v1950, wedr van G de Jong

Dirk Deelen * 30-6-1867 Lekkerkerk + 12-4-1939 Krimpen/IJssel

volgt 10.1

Arie Deelen * 29-5-1869 Lekkerkerk + 19-9-1870

Barendina Deelen * 29-5-1869 Lekkerkerk + 28-8-1871 (tweeling)

Lijpje Deelen * 14-8-1871 Lekkerkerk + 31-3-1873

Arie Deelen * 17-10-1873 Lekkerkerk

 


10.1 Dirk Deelen 1867-1939

 

1907  Krimpen a/d Lek

 

X 2-1-1890 Lekkerkerk m Marrigje Roest, * 11-1-1867 Lekkerkerk, + 11-10-1926 Lekkerkerk

kinderen:

Teunis Deelen * 11-7-1890 Lekkerkerk + 22-1-1984 Nw Lekkerland

volgt 11.1

Lena Deelen * 5-12-1891 Lekkerkerk

X 29-3-1916 Krimpen/Lek m Adam Jan Heuvelman, * 1890 Ouderkerk/IJssel

Janna Deelen * 6-12-1893 Lekkerkerk + 23-12-1893

Janna Deelen * 16-8-1897 Lekkerkerk + 16-3-1918 Krimpen/Lek

Dirk Deelen * 17-5-1900 Lekkerkerk + 8-3-1924 Rotterdam (ongeluk)

Aaltje Paulina Deelen * 18-12-1902 Lekkerkerk + 2-3-1989 Rotterdam

X 7-1-1925 Krimpen/Lek m Albert Broere

* 19-5-1903 Bergambacht, + 17-1-1967 Krimpen/Lek: 4 ke

Marrigje Deelen * 17-10-1904 Krimpen/Lek

X 21-10-1931 m Cornelis Neven

Cornelia Deelen * 21-5-1907 Krimpen/Lek + 8-4-1989 Nederlek

X 23-5-1928 Krimpen/Lek m Cornelis Stout

* 19-5-1904 Krimpen/Lek, + 4-7-1973 Krimpen a/d Lek: 3 ke

Cornelis Deelen * 16-9-1909 Krimpen/Lek + 9-9-1973 Lekkerkerk

X 17-9-1936 Lekkerkerk m Elizabeth v Donk, * 16-9-1909, + n1998

Klaproosveld 7 Krimpen/Lek

Wilhelmina Deelen * 18-4-1915 Krimpen/Lek

 


11.1 Teunis Deelen 1890-1984

ijzerwerker

 

1916-1984  Nw Lekkerland

X 25-6-1915 Bergambacht m Trijntje Zanen

* 28-6-1893 Bergambacht, + 19-8-1940 Nw Lekkerland

kinderen:

Neeltje Deelen * 1-12-1915 Krimpen/Lek + n1939

tot 1935 Roterdam, 1935-37 den Haag, 1/6-1937 Nw Lekkerland

va 1937 den Haag

X 22-3-1939 m A de Keijzer

Dirk Deelen * 10-10-1917 Nw Lekkerland

13-6-1944 Alblasserdam, 1958 slager Alblasserdam tel. 263

Janna Deelen * 10-9-1920 Nw Lekkerland

X 15-3-1949 m H Reedeker

Marrigje Deelen * 6-12-1921 Nw Lekkerland 9-8-1943 Arnhem

Cornelia Deelen * 3-7-1925 Nw Lekkerland

X 27-10-1943 m J de Jong

Teunis Deelen * 8-3-1932 Nw Lekkerland + 19-11-1989 Nw Lekkerland

landarbeider < of * 9-5-1932 Rotterdam?>

X 26-11-1958 m

Heiltje Maurice, * 25-3-1938 Nw Lekkerland, + n1989: ke 12.1

 

XX 29-1-1952 Nieuwpoort m Neeltje v Loon, * 11-1-1898 Groot Ammers, + n1984

 

 

12.1 Teunis Deelen * 10-4-1959 Nw Lekkerland


9.2 Dirk Deelen 1830-1910

 

 

X 27-4-1855 Lekkerkerk (moetje) m Annigje vd Vlist

* 2-7-1827 Hekendorp, + 18-5-1901 Lekkerkerk

kinderen:

Cornelia Deelen * 29-7-1855 Lekkerkerk

X 1-2-1873 m Arie Verkerk

Jacob Deelen * 25-2-1857 Lekkerkerk + n1919 volgt 10.2

Dirk Deelen * 30-9-1855 Lekkerkerk + 23-4-1885

Adriaan Deelen * 3-11-1860 Lekkerkerk + 17-12-1888 Lekkerkerk

overlader

X 27-5-1881 Streefkerk m

Marrigje Ouweneel, * 20-9-1861 Streefkerk: ke 10.4

Klaas Deelen * 23-7-1864 Lekkerkerk + n1910 volgt 10.10

Adriana Deelen * 18-10-1865 Lekkerkerk + 11-6-1866

Marinus Deelen * 10-9-1867 Lekkerkerk + 10-4-1923 Krimpen/Lek

volgt Krimpen I

Adriana Deelen * 23-1-1869 Lekkerkerk

X 21-5-1896 m Willem Broer

 

 

10.4 Annigje Deelen * 5-12-1881 Lekkerkerk

X 15-6-1906 Lekkerkerk m Willem Pieter Looren

Cornelia Deelen * 10-11-1882 Lekkerkerk

X 12-5-1909 Rotterdam m Willem Jan Damsteeg

Dirkje Deelen * 5-1-1884 Streefkerk

1907 Rotterdam, 5-1907 Zeist

X 27-11-1907 Rotterdam m

Leendert de Waard, * 1884 Lekkerkerk, koopman in Hout

Anna Cornelia Deelen * 7-2-1885 Streefkerk

X 2-2-1906 Lekkerkerk m Pieter de Waard

Adriana Deelen * 4-4-1887 Lekkerkerk + 16-10-1909 Rotterdam

X 24-4-1907 Rotterdam m Jacob vd Torren

Dirk Adriaan Deelen * 1-12-1888 Lekkerkerk + n1937

1914 ˜ Amsterdam, tot 1937 ˜ Zandvoort, 1937 den Haag,

va 1937 ˜ Voorschoten

X 15-9-1913 Amsterdam m

Johanna Frans Baut, * 8-6-1893 Amsterdam ke 11.4

 

 

11.4 Dirk Adriaan Deelen * 18-6-1914 Amsterdam, chauffeur

˜ Amsterdam, behalve 10-6 t/m 16-9-1937 met zijn ouders in den Haag

X 18-12-1935 Amsterdam m Margarethe Adriana Gtze: ke 12.4

 

 

12.4 Margarethe Adr. Deelen * 26-10-1936 Amsterdam


10.2 Jacob Deelen 1857~1920

 

 

1892-1919 Streefkerk

 

X 12-1-1883 Lekkerkerk m Pieternella de Jager, * 26-11-1858 Bergambacht

kinderen:

Elizabeth Deelen * 28-11-1883 Lekkerkerk

X 23-4-1908 m Matthijs de Bruin

Annigje Deelen * 24-2-1886 Lekkerkerk

X 13-5-1909 m Cornelis Aaldijk

Dirk Deelen * 28-11-1887 Lekkerkerk

X m Neeltje Aaldijk, * 17-12-1887 Streefkerk: ke 11.2

Henderika Deelen * 24-9-1889 Lekkerkerk

Adriaan Dirk Deelen * 27-8-1892 Streefkerk + 25-3-1952 Gouda volgt 11.3

Jielis Deelen * 27-8-1892 Streefkerk (tweeling)

Cornelia Deelen * 20-12-1893 Streefkerk

Jacob Deelen * 17-3-1897 Streefkerk

Pieternella Maria Deelen * 2-12-1898 Streefkerk

 

 

11.2 Jacob Deelen * 5-7-1916 Lekkerkerk

Pieternella Deelen * 25-11-1917 Lekkerkerk

Jan Frederik Deelen * 16-4-1920 Streefkerk

X 11-10-1945 Lekkerkerk m

Elizabeth de Jager, * 25-11-1920 Lekkerkerk ke 12.2

 

 

12.2 Dirk Deelen * 16-4-1946 Lekkerkerk

 


11.3 Adrianus Dirk Deelen 1892-1952

timmerman

 

X 1919 Janna Slob, * 10-12-1891 Nieuwpoort, + 15-6-1977 Gouda

kinderen:

Jacobus Deelen * 16-5-1922 Alblasserdam volgt 12.3

Janna Deelen * 31-10-1923 Alblasserdam

X v1943 m

Hendrik Kammeraat, * 27-4-1922, + n1999: 5 ke * 1943/50

W de Zwijgersingel 196 Gouda

N (Pieternella) Deelen * 26-2-1925 Gouda

X v1950 m Willem vd Laan, * 31-1-1921 Reeuwijk, + 5-1-1987 Gouda

bankbeheerder: 2 ke, * 1950/55

Dirkje Deelen * 15-3-1926 Gouda + 1-10-1926

Jacob Deelen * 1-2-1928 Gouda + 19-5-2008 volgt 12.4

Dirkje Deelen * 28-3-1929 Gouda + 28-7-1992 Gouda

X 28-5-1952 m Jan Fr de Vink, * 21-9-1922 Amsterdam: zoon * 1955

Adrianus Dirk Deelen * 12-2-1931 Gouda + 27-4-1987 den Haag volgt 12.5

Corry Deelen * 23-3-1934 Gouda

X 8-7-1965 Gouda m Jan Kruijt, * 12-3-1932 Reeuwijk

Gouda, wethouder Venteweg 202

Elizabeth Deelen * 30-12-1935 Gouda

Gouderak, J Staringhlaan 37

X v1960 m

Bastiaan M Blom, * 1-12-1930 Gouderak, + 25-3-1978: 3 ke * 1960/70

Goof Deelen * 20-11-1936 Gouda volgt 12.6

 

 

 


12.3 Jacobus Deelen 1922-

 

2001 Annastraat 26 Velp

 

X 15-9-1948 Velp m Krelisje Gerritsen, * 13-9-1927 Velp

kinderen:

Adriaan Dirk Deelen * 14-9-1949 Velp bankdirecteur

X m Jacqueline E Brunger, * 22-7-1949 Hengelo (Ov): ke 13.3

1979 gescheiden, Dieren

XX m Paul J M Huisman

Femia Janna Deelen * 10-8-1953 Velp

X v1985 m Harry Krukkert, * 29-8-1955 Rijssen, mw RIAG: 2 ke * 1985

 

 

13.3 Frank Deelen/Huisman * 21-4-1979 Dieren

(achternaam Deelen wordt 1984 gewijzigd in Huisman)

 

 


12.4 Jacob Deelen 1928-2008

 

 

1998/2000 Kamerlingh Onesstraat 12, Reeuwijk

 

X 11-8-1948 Gouda m Wilhelmina Idema, * 10-1-1926 den Haag, + 31-10-2008

zoon:

Wiltienus A J Deelen * 18-5-1949 Gouda

1998 Rietbeek 46 Geleen, 2000 Bloemenhof 5 Munstergeleen

X 17-3-1973 Geleen m

Anna Maria Josephina Heuts, * 16-8-1949 Munstergeleen: ke 13.4

Annelie Deelen * 7-6-1955 Gouda

X 22-6-1979 Hilversum m Jan H M Majoor, * 10-10-1955 Bussum

1983-2006 Ranonkelstraat 7 Son: 2 ke * 1983/85 Eindhoven

2006-2010 ⌂ Marnelaan 17 Son

 

 

13.4 Jordi Remco Deelen * 12-8-1974 den Haag

X 7-8-2009 m Estelle Rekkers, * 26-7-1974/75 Soerendonk

Anouk Deelen * 13-9-1977 den Haag

X 26-8-2000 m Pepijn Bakker: 4 ke * 2001/08

 

 

 


12.5 Adrianus Dirk Deelen 1931-1987

 

 

X 23-10-1957 Waddinxveen m Martijntje vd Spek, * 10-4-1934 Waddinxveen,

2001 Weegbreestraat 1, Gouda

kinderen:

Andr (* Adrianus D) Deelen * 27-5-1959 Curaao

kg Willem II straat 2, Waddinxveen

X 18-9-1985 Gouda m Maria Fr Hoogendijk, * 2-7-1959 Gouda: ke 13.5

Maria Deelen * 9-8-1962 Gouda

X 5-10-1982 Gouda m Teunis C Gorissen : 3 ke, * 1984/88 Gouda

Izac Antonie Deelen * 30-1-1967 Gouda

Tristanstraat 13 Gouda

X 17-4-1993 Gouda m

Catharina Cr Hoogendijk, * 11-9-1969 Gouda: ke 13.6

Jacob Deelen * 8-9-1970 Gouda

Kamerling Onnesstraat 12 Reeuwijk

X 15-11-1993 Gouda m

Adriana Hoogendoorn, * 12-11-1972 Gouda: ke 13.7

 

 

13.5 Jannie C C Deelen * 17-6-1987 Waddinxveen

Adrianus D Deelen * 30-10-1988 Waddinxveen

Jacob Deelen * 20-6-1906 Waddinxveen

Izac Anthonie Deelen * 8-9-1992 Waddinxveen

 

13.6 Adrianus Dirk Deelen * 12-3-1994 Gouda

Catharina Cornelia Deelen * 17-3-1996 Gouda

Jacob Deelen * 25-9-1998 Gouda

 

13.7 Adrianus Dirk Deelen * 30-12-1995 Reeuwijk

Jacobus Justin Deelen * 15-5-1998 Reeuwijk

 


12.6 Goof Deelen 1936-

 

2001 Dijkstraat 2 Gouda

 

X 5-6-1964 Bergambacht m Janna Jozina Verhoek, * 8-3-1940 Stolwijk

kinderen:

Hendrika Deelen * 15-5-1968 Gouda

X 27-3-1990 Gouda m

Jan v Asselt, * 23-5-1965 Ermelo: 4 ke * 1991/96 Gouda

Adrianus Dirk Deelen * 24-5-1969 Gouda

X 25-8-1993 Nunspeet m Marrinda v Hoorn, * 28-8-1973 Hattem: ke 13.5

Janna Deelen * 14-7-1971 Gouda

Marianne Jozina Deelen * 31-1-1974 Gouda

 

 

13.5 Neeltje Deelen * 10-1-1995 Gouda

Janna Jozina Deelen * 27-6-1996 Gouda


10.10 Klaas Deelen 1864~1925

vuilvisser, gemeentewerker

 

1893 ˜ Kralingen

-1896 Rotterdam

1896~1925 den Haag

 

X 15-9-1892 Waddinxveen m Johanna Schouten

* 20-3-1868 Waddinxveen, + 13-3-1907 den Haag

kinderen:

Dirk Deelen * 25-8-1893 Kralingen arbeider gasfabriek ke 11.10 X 18-10-1916 den Haag m Cornelia v Delden * 12-2-1891 den Haag

Jacob Deelen * 9-8-1896 Rotterdam + n1935, behanger

X m Maria Elisabeth v Dullemen, * 6-5-1900 Amsterdam: ke 11.11

Annigje Deelen * 19-1-1898 den Haag ? 1908 ˜ Lekkerkerk

X m A K v Nieuwe

XX m Louis J G Deij

Dirk Janus Deelen * 28-6-1901 den Haag

tot 1907 ˜ Streefkerk, 1907-1922 den Haag, 1922 Brussel

Pieter Deelen * 29-7-1904 den Haag + 7-6-1924 den Haag

tot 1921 ˜ Lekkerkerk, 1921-1924 den Haag,

5-1 t/m 31-5-1924 in Roubaix (Fr)

Cornelia Deelen * 12-3-1907 den Haag + 21-9-1985 Beilen

 

XX 27-12-1907 m Lena vd Merwe, * 11-3-1874 Numansdorp NH, + 17-5-1930 den Haag

25-3-1904 Gouderak Rotterdam

kinderen:

Corstina Deelen * 22-10-1908 den Haag

Adriana Deelen * 5-8-1910 den Haag

 

11.10 Klaas J Chr Deelen * 12-11-1917 den Haag + 1998/2000

1998 Raaphorstlaan 120 den Haag

Jan Jacob Deelen * 26-10-1919 den Haag + n1941

24-5 t/m 17-8-1937  Rotterdam, 1937-41 in den Haag 1941 Budel

Leendert Deelen * 9-1-1921 den Haag + 19-3-1922 den Haag

Dirk Deelen * 4-9-1922 den Haag

Johanna Chr Deelen * 5-6-1925 den Haag

1998/200 Jaarsveldstraat 178 den Haag

Antoon Deelen * 12-4-1934 den Haag + 15-4-1934 den Haag

 

11.11 Jan Deelen * 15-1-1927 den Haag

Dirk Deelen * 30-5-1930 den Haag

Lena Deelen * 8-1-1935 den Haag

 


9.12 Jan Deelen 1835-1898

 

X 14-7-1871 Lekkerkerk m Arigje Brand,

* 9-10-1845 Molenaarsgraaf, + 18-2-1914 Lekkerkerk, wede Chris Brouwer

kinderen:

Dirk Deelen * 28-3-1872 Lekkerkerk volgt 10.12

Gijsbert Deelen * 19-10-1874 Lekkerkerk + 9-11-1880

Adriana Deelen * 8-6-1876 Lekkerkerk

X 7-9-1900 m Cent den Oudsten

Sijgje Deelen * 23-8-1879 Lekkerkerk

X 26-10-1900 m Pieter Pols

Gijsje Deelen * 27-6-1881 Lekkerkerk + 24-10-1881

Pietertje Deelen * 6-2-1883 Lekkerkerk

X 29-7-1904 m Herman v Vlijmen

Gijsbert Deelen * 21-11-1886 Lekkerkerk + 1-10-1942 Nieuwpoort

X 25-7-1912 m Antonia Neeltje Mudde

* 22-2-1888 Lekkerkerk, + 1942 ke 10.13

 

 

10.13 Arigje Deelen * 17-6-1914 Krimpen/Lek

Marinus Deelen * 24-8-1916 Nieuwpoort + 7-7-1987 Utrecht

sigarenmaker

X 11-2-1944 Haastrecht m

Beb (*Alberta) de Graaf, * 5-1-1918 Haastrecht, + n1987: ke 11.13

 

 

11.13 Ans (*Antonia Adr) Deelen * 20-6-1945 Nieuwpoort + n1987

1987 Ameide

X 28-4-1967 Nieuwpoort m Aart A vd Ham: 3 ke

Ria (*Adriana Alb) Deelen * 5-3-1947 Nieuwpoort + n1987

1987 Schoonhoven

X 25-3-1966 Nieuwpoort m Ton (*A J) vd Berg: 3 ke

Marian Deelen * 3-3-1951 Nieuwpoort + n1987

X 28-1-1971 Nieuwpoort m Ad de Jong: 2 ke

Gijsbert Deelen * 26-1-1959 Nieuwpoort + 1-11-1982 Rotterdam

X ~1987 Rotterdam m Ingrid W.kk..

 


10.12 Dirk Deelen 1872~1920 Rotterdam

politieagent

 

X 15-5-1901 Rotterdam m Adriaantje Maartje vd Sluis, * 6-11-1882 Hekelingen, + n1919 kinderen:

Jan Jacob Deelen * 23-4-1902 Rotterdam

X 17-2-1926 Rotterdam m Jaoba Petronella Schneider, * ~1903 Rotterdam

Jacob Leendert Deelen * 2-6-1903 Rotterdam + 2-2-1904 Rotterdam

Ariena Jacob Deelen * 14-7-1904 Rotterdam + 3-10-1904 Rotterdam

Jacob Deelen * 2-7-1905 Rotterdam + 6-10-1979 Rotterdam

winkelchef

X 14-4-1929 Rotterdam m Elizabeth Willemina v Leeuwen

* 21-12-1906 Rotterdam, + n1979: ke 11.12

Ariena Sophia Deelen * 15-1-1907 Rotterdam

X 1-4-1931 Rotterdam m .. Bal

Leentje Deelen * 19-10-1916 Rotterdam + 23-7-1989 Rotterdam

X 5-7-1944 Rotterdam m Pieter Cieremans, * 8-5-1916 Rotterdam

Dirk Deelen * 28-12-1918 Rotterdam + 31-12-1918

 

 

11.12 Annie Deelen * 3-3-1930 Rotterdam

X 21-2-1956 Rotterdam m A v Dienst

Bep Deelen * 3-8-1936 Rotterdam

X 27-2-1958 Rotterdam m J Spiering

Elly Deelen * 5-5-1938 Rotterdam

X 27-11-1956 Rotterdam m A v Holst

Hans Deelen * 26-2-1943 Rotterdam

X 21-1-1965 Rotterdam m G H M B Koet

 


7.20 Arie Dirk Deelen 1757-1813

 

X 28-4-1793 Lekkerkerk m Adriaantje v Vliet

* 28-11-1763 Bergambacht, + 13-9-1831 Lekkerkerk

kinderen:

Dirk Deelen * 25-1-1795 Lekkerkerk + 23-4-1855 Lekkerkerk

X 27-4-1816 Lekkerkerk m Lijntje v Wijnen

* 9-8-1795 Lekkerkerk, + 2-2-1881 Lekkerkerk ke 8.15

Arie Deelen * 3-7-1796 Lekkerkerk + 14-7-1868 Nw Lekkerkland

volgt 8.40

Sijgje Deelen * 27-1-1798 Lekkerkerk

X 9-4-1819 m Arie vd Velden, wedr Klaasje Deelen

Aaltje Deelen * 25-12-1799 Lekkerkerk + 3-5-1801 Lekkerkerk

Aaltje Deelen * 4-10-1801 Lekkerkerk + 20-11-1801 Lekkerkerk

Aaltje Deelen * 29-11-1802 Lekkerkerk

Paul Deelen * 6-9-1806 Lekkerkerk + 18-3-1832

 

 

8.15 Sijgje Deelen * 14-1-1816 Lekkerkerk (vr het huwelijk) ke 9.15

X 3-2-1855 Lekkerkerk m Maarten v Vliet

Arie Deelen * 10-3-1817 Lekkerkerk + 30-11-1896 Bergambacht

volgt BergAmbacht I

Cornelis Deelen * 26-7-1819 Lekkerkerk + 13-11-1897 Bergambacht

volgt BergAmbacht II

Paul Deelen * 26-9-1821 Lekkerkerk + 11-4-1890 Ouderkerk/IJssel

volgt Ouderkerk

Johanna Deelen * 9-6-1823 Lekkerkerk + 21-1-1837

Aert Deelen * 20-6-1826 Lekkerkerk + 2-7-1853 Lekkerkerk

Adriaantje Deelen * 22-2-1828 Lekkerkerk

X 4-1-1861 Lekkerkerk m Jan den Ouden

Gerrit Deelen * 17-3-1830 Lekkerkerk + 27-11-1897 Lekkerkerk

volgt Krimpen II

Dirk Deelen * 23-2-1833/4 Lekkerkerk + 22-1-1915 Stolwijk

X 11-3-1864 Stolwijk m

Annigje Verhoog, * 8-12-1816 Berkenwoude, + 27-6-1867 Stolwijk

XX 30-10-1877 Stolwijk m

Elizabeth v Ee, * 1826 Polsbroek, + 29-11-1915 Stolwijk

Jan Deelen * 10-11-1835 Lekkerkerk + 26-12-1899 Lekkerkerk

X 20-8-1868 Bergambacht m Annigje Boesbergen

* 24-11-1834 Lekkerkerk, + 29-12-1921 Bergambacht

Anna Deelen * 14-11-1837 Lekkerkerk + 16-9-1889 Lekkerkerk

X 20-1-1882 Lekkerkerk m Arie Deelen (zie 10.53)

 

 

9.15 Sijgje Deelen * 18-12-1841 Lekkerkerk + 22-6-1914 Delft

 Hof v Delft

X 15-3-1867 Streefkerk m Cornelis Boon * 1843 Streefkerk, + 2-9-1918 Delft

 


8.40 Arie Deelen 1796-1868

 

X 13-1-1829 Lekkerkerk m Klaasje v Muilwijk

* 8-7-1798 Bergambacht, + 10-8-1865 Lekkerkerk

kinderen:

Adriaantje Deelen * 2-2-1829 Lekkerkerk

X 18-11-1857 m Jan Boon

Arie Deelen * 30-9-1832 Lekkerkerk volgt Nw Lekkerland

Jan Deelen * 10-11-1834/5 Lekkerkerk + 25-12-1899 Lekkerkerk

volgt 9.48

Teuntje Deelen * 17-1-1837 Lekkerkerk + 3-3-1845

Paul Deelen * 20-6-1840 Lekkerkerk + 27-3-1882 Stolwijk

X 20-11-1868 Bergambacht m Lena Nomen

* 4-10-1842 Stolwijk, + 1-12-1921 Stolwijk: ke 9.49

 

 

9.49 Klaasje Deelen * 14-4-1870 Bergambacht + 8-7-1870

Klaasje Deelen * 15-4-1869 Stolwijk + 15-6-1869

Klaasje Deelen * 23-7-1871 Stolwijk

X 29-5-1896 m Adriaan Gouwens

Jan Deelen * 18-10-1872 Stolwijk + 30-5-1929 Bergambacht

X 11-1-1907 m

Pietertje Jan Voorsluis, * 12-5-1872 Lopik, + 3-5-1921 Stolwijk

XX 9-12-1921 m Hilligje Verbrug

* 23-5-1890 Stolwijk, + 20-6-1931 Bergambacht: ke 10.49

 

 

10.49 Paul Jan Deelen * 30-9-1922 Stolwijk + 25-11-1922

Neeltje Deelen * 17-11-1923 Stolwijk

X 1947 Nijmegen m Nas

Lena Paulina Deelen * 9-11-1924 Stolwijk

X Schoonhoven m Jacob de Wit

Dirkje Deelen * 20-11-1925 Stolwijk + 8-10-1926


9.48 Jan Deelen 1834-1899

 

X 16-2-1866 Bergambacht (moet) m Adriaantje v Vliet

* 7-3-1838 Stolwijk, + 17-9-1872 Krimpen/Lek

kinderen:

Arie Deelen * 11-4-1866 Krimpen/IJssel + 17-7-1933 Stolwijk

X 12-8-1898 Stolwijk m Geertje Kool

* 11-3-1864 Stolwijk, + 14-8-1916 Stolwijk, wede Dirk Vonk: ke 10.48

Maarten Deelen * 28-10-1867 Lekkerkerk + 9-12-1867 Krimpen/Lek

Maarten Deelen * 11-1-1869 Krimpen/Lek

 

XX 9-5-1873 m Leentje vd Graaf, * 25-3-1852 Lekkerkerk, + 2-1-1907 Lekkerkerk

kinderen:

Klaasje Deelen * 17-9-1873 Krimpen/Lek + 7-7-180

Pietertje Deelen * 14-1-1876 Krimpen/Lek

X 26-2-1896 m Pieter Hoogendoorn

 

 

10.48 Jan Gerrit Deelen * 11-8-1899 Stolwijk + 2-1971 Stolwijk

X 16-2-1923 Stolwijk m Neeltje Anna vd Berg

* 21-3-1900 Stolwijk, + 10-3-1933 Driebergen: ke 11.48a

XX 16-3-1933 Stolwijk m Gerritje Bakker, * 21-7-1900 Moerkapelle ke11.48b

Adriana Deelen * 10-3-1902 Stolwijk

Johanna Geeritje Deelen * 4-7-1904 Stolwijk + 28-7-1905

 

11.48a Arie Roeland Deelen * 26-5-1925 Stolwijk

Geertje Deelen * 30-3-1926 Stolwijk + 27-12-1986 Gouda

X 1-5-1952 Stolwijk m Pieter den Ouden, * 2-12-1915 Bergambacht, + n1986

Pietertje Deelen * 14-12-1928 Stolwijk

Neeltje Anna Deelen * 30-3-1930 Stolwijk + 14-9-1989 Nieuwegein

X 17-12-1953 Bergambacht m Frederik ten Boske, * 9-4-1923 Zeist, + n1989

11.48b Hillegonda Deelen * 23-1-1934 Stolwijk

Jan Gerrit Deelen * 20-5-1935 Stolwijk

Hendrik Deelen * 20-12-1936 Stolwijk + 29-6-1943 Gouda

Johan Deelen * 20-3-1938 Stolwijk

 

 

 [1] SMH, ONA Gouda inv. 178 f6

[2] SMH, OA (Oud Archief) Lekkerkerk inv. 71

[3] SMH, ONA Gouda inv. 234 f203

[4] SMH, OA Lekkerkerk inv. 71

[5] SMH, ONA Schoonhoven inv. 1710 acte 6

[6] SAD (Stads Archief Dordrecht), ONA Alblasserdam inv. 3

[7] SMH (Streekarchief Midden Holland), ONA (Oud Notarieel Archief) Gouda inv. 220 f100

[8] SMH, OA Berkenwoude inv. 138

[9] SMH, OA Lekkerkerk inv. 65

[10] GAR (Gemeente archief rotterdam), ONA Rotterdam inv. 1323 acte 122