13.11  Adriaan Deelen  1819-1883                        vs 2017

                                                           timmerman

 

1826-1829      Helmond         Heuvel 29

1839-1840      Oostelbeers

1840-1841      Bladel             verhuisd 23-5-1840    timmermansgast

1841-18..        Rosmalen        verhuisd 15-3-1841

1858-1861      Brüch (Eifel)

1861-1863      Helmond

1863-1865      Geldrop           Braakhuizen   A 113

1865-1877          ,,                  Helze              D 598/599

1877-1883          ,,                  Bogaardeind   D 232/235

 

Adriaan Deelen wordt geboren in Mierlo als 5e van 8 kinderen. Vanaf zijn 6e groeit hij op in Helmond. Van zijn vader, die kuiper is, krijgt Adriaan de geur van hout mee, hij wordt later timmerman. Helaas overlijdt zijn vader al als Adriaan pas 11 jaar is. Adriaan gaat vroeg het huis uit om her en der te timmeren. Bij de volkstelling van 1839 woont hij al niet meer in Helmond.

Waarschijnlijk komt hij vaak bij zijn oudere broer Peter, die in 1851 een gezin heeft gesticht in Geldrop, want hij krijgt verkering met Catharina van Houts, een meisje uit Braakhuizen. September 1858 gaat Adriaan werken in Brüch (Eifel?) (D). Als Adriaan in 1861 terugkomt (hij is dan 41) trouwt hij met Catharina (34), die met haar vader naar Helmond komt. De eerste jaren wonen zij in Helmond, maar als in 1863 de zus van Catherina overlijdt gaan zij met schoonvader Willem van Houts (dan 69) terug naar diens boerderij op Braakhuizen (A113). Daar wonen dan al zus Maria van Houts, schoonzoon Bart Zweegers en 2 kleine kinderen Zweegers. In 1865 komt het tot een deling met zwager Bart Zweegers. Bart krijgt de boerderij, maar Adriaan mag al het land verkopen (10 percelen, één akker houdt hij aan: C661). Van de opbrengst koopt hij een oude fabrieksruimte van Goort v Stratum aan het Bogaardeind om een timmerwinkel op te zetten en twee huisjes aan de Helze. Verder bezit hij dan een akker in Geldrop en 3 percelen woeste grond in Heeze. Bij de kadastrale herziening van 1873 bezit hij de volgende percelen:

 

plaats              nr.                    omschrijving                           oppervlak        verkocht

Grt Braakhuizen C661           akker                                         2.254 m2        ......

 

Geldrop

Bogaardeind   D232/235        huis, erf, fabriek en tuin           1.849 m2      1910

Helze               D598/599        2 huizen met erf                          158 m2      1878

            D605               tuin                                              243            1878

                        D654               tuin                                              483            1877

            D672               akker                                          1.293            1901

 

Heeze (Meel)  A145, A146, A2059                                      10.150 m2

                        hei en dennenbos                   -------------

Totaal                                                                                     16.970 m2                  

 

Schoonvader Willem van Houts gaat mee naar Geldrop en sterft in 1876 in hun huis.

Daarna verkoopt Adriaan in 1877/78 het huis en de tuinen, en gaat in de timmerwinkel wonen aan het Bogaardeind. Adriaan wordt 64 jaar, hun totale bezit wordt dan voor successie getaxeerd op 2.800 gl. (2.750 gl. voor de grond, 400 gl. voor de inboedel inclusief varkens en geiten, 50 gl. voor de kleren minus eens schuld van 400 gl. aan de ke Verbeek in Helmond. Aan begrafeniskosten wordt 25 gl. besteed.

 

X  22-4-1861 Geldrop m Catharina v Houts, * 15-3-1827 Stratum, + 24-2-1909 Geldrop

kinderen:

Matthijs Delen                      * 31-1-1862 Helmond   + 25-2-1906 Geldrop   volgt 14.10

            Johanna Deelen                     * 26-7-1863 Geldrop     +   1-7-1911 Zesgehuchten

                        X  1-9-1890 Geldrop m Jan v Engeland, metselaar

                                    * 29-5-1851 Liempde, + 12-4-1936 Geldrop

            Driek (*W) Delen                 * 16-1-1866 Geldrop     +     1901/18              volgt 14.11

 

Dochter Johanna blijft met schoonzoon Jan v Engeland (vanaf 1890) in het ouderlijk huis wonen. Na de dood van zoon Matthijs (1906) onterft Catharina haar schoondochter Mieke van Doren. Catharina wordt 81 en overleeft Adriaan met 26 jaar. Na haar dood in 1910 wordt het complex aan de Helze verkocht.

 

 


14.11  Driek Delen  1866~1910                           

timmerman

 

1866-1887      Geldrop

1887                Laeken (B)

1894-1899       den Bosch (1896 Nijmegen)

1899-1902       Rotterdam

1902                ?

 

X  11-9-1894 Oijen m Huberdina Hoes, * 8-4-1871 Oijen, + n1918

kinderen:

            Adriana H C M  Delen           * 28-7-1895 den Bosch          +       n1920

                        1900 Rotterdam, 1917-1920 den Haag

                        X  v1917 m Johann Masin, * 23-12-1876 Praag: 2 ke * 1918/20

            Henrica C M  Delen               * 22-10-1896 Nijmegen         +       n1918

                        X  10-4-1918 Rotterdam m Joseph v Mil

* 1896/97 Scheveningen, Utrecht, soldaat bij de genie

            Marcel H J M Delen               *   3-5-1898 den Bosch          +   9-7-1899 Rotterdam

            Matthijs Adr. Delen                *   8-4-1899 den Bosch          +   6-8-1899 Rotterdam

            Catharina Mr Delen               * 31-10-1900 Rotterdam       + 17-12-1900 Rotterdam

            Maria Chr Delen                    * 31-10-1900 Rotterdam       + 31-12-1901 Rotterdam

            levenloos kind                        *+ 2-12-1901 Rotterdam

 

 


14.10   Matthijs Delen  1862-1906

 

Matthijs Delen leert het timmermansvak eerst van zijn vader. Na het overlijden van zijn vader in 1883 zet Matthijs zijn leertijd tot 1890 voort als gezel in Antwerpen en Brussel. In diezelfde periode (1882-88) vervult hij zijn dienstplicht bij de militie. Als hij 28 is trouwt hij met Mieke de dochter van Guus van Dooren. Guus had vanaf 1862 een timmerwinkel aan de Langstraat 25, en Matthijs komt bij zijn schoonvader in de zaak. In 1898 overlijdt zijn schoonmoeder (69 jaar), en kan Matthijs zijn schoonfamilie uitkopen (schoonvader Guus is 68, zwager Jan zit in het klooster). De zaak strekt zich dan uit over 5 percelen met een huis, een loods en timmerwinkels met een gezamenlijk oppervlak van 1116 m2 en wordt getaxeerd op 2.000,-. Tussen 1902 en 1906 als het kindertal tot 5 is gegroeid hebben zij een dienstbode in huis (Petronella Thijs, * 1873 Heeze).

25-2-1906       Matthijs overlijdt als hij net 44 is (6 weken eerder op 16-1 heeft hij nog
testament opgemaakt) en laat zijn weduwe Mieke v Dooren achter met 6  opgroeiende kinderen, de jongste is 1 jaar en de oudste 14.

 

14-4-1898       Mieke v Dooren en haar zus krijgen ieder een legaat van 150 gl. van hun moeder Godefrida v Dooren - de Louw

29-12-1898     Boedelscheiding tussen de kinderen van Guus v Dooren en Frida de Louw.

1.   Guus v Dooren krijgt het vruchtgebruik van het timmermansbedrijf aan de Langstraat.

2.   Mieke v Dooren en Matthijs Delen krijgen het blote eigendom van het bedrijf

3.   Willen vd Boom, kleermaker, weduwnaar van Elisabeth v Dooren en Jan v Dooren, religieus te St Michielsgestel worden uitgekocht door Matthijs. Het bedrijf wordt hierbij getaxeerd op 2.000 gl.

10-6-1901       Na het overlijden van haar vader krijgen Mieke v Dooren en Matthijs Delen het bedrijf in volle eigendom.                  

16-1-1906       testament van Matthijs Delen en Mieke v Dooren op langstlevende

25-2-1906       Matthijs overlijdt

22-5-1906       beschrijving van de boedel van Matthijs Delen n.a.v. zijn overlijden

 

X  1-9-1890    Geldrop m Mieke v Dooren, * 22-4-1863 Geldrop, + 31-7-1931 Geldrop

kinderen:

            Cato (* A C) Delen                * 14-7-1891 Geldrop  + 9-1-1969 Eindhoven

1921-1969 Aalst

                        X  31-5-1921 Geldrop m

Chris Scheepers, * 17-11-1890 Aalst, + 20-10-1958 Aalst

bakker, daarna tabaks- en drankwinkel: 11 kinderen

Guus (A.J.) Delen                 * 11-12-1892 Geldrop  + 21-7-1971 Geldrop volgt  15.10

1920-1971 directeur houthandel A.J. Delen

Adriaan Delen                      * 19-10-1895 Geldrop  + 12-10-1967 Velp   volgt  15.12

1936-1945 burgemeester van Eibergen

1945~1955 burgemeester van Gendringen

            Frits Delen                            * 31-5-1898 Geldrop  + 5-10-1986 Eindhoven

1946-1963 burgemeester van Oss                                            volgt 15.15

Frieda Delen                          * 22-5-1901 Geldrop  + 7-4-1988 Eindhoven

                        ~1913~1919 op kostschool (in Aarle Rixtel?)

                                    1919-1920 Best, daarna weer terug in Geldrop

                                    1920-1931 winkelhulp voor haar moeder, Mieke v Dooren

1931-1949 Aalst, helpt in de winkel bij haar zus Cato

                        X  27-12-1949 Handel m Cornelis Oprinsen

 Aalsterweg Eindhoven, naast Annie Delen

Annie Delen                            * 29-3-1905 Geldrop  + 17-4-1986 Eindhoven,

            1-1918 tot 1921 op kostschool in Aarle Rixtel

            1921-1927 kantoorbediende in de aannemerij

1933 Aalsterweg Eindhoven

X  10-1-1933 Geldrop m

Harry Bax, * 22-3-1907 St Oedenrode, + 28-1-1989 Eindhoven

hoofdingenieur bij Philips

ke: Thijs (hoogleraar T.H. Eindhoven), Frans, Theo, Mieke

 

Direct na het overlijden van Matthijs kan Mieke de twee jongste zoons op het klein-seminarie in Tilburg/Goirle krijgen (via bemiddeling van haar Heerneef Antoon de Louw). Zo kan zij zich beter wijden aan het beheer van de fa ‘de weduwe Delen-van Dooren’, die inmiddels 20 knechts in dienst heeft en zij doet dit met veel succes. Zij delegeert de dagelijkse leiding aan Collart, later aan Schonk.

 

  3-5-1913       Mieke v Delen-v Dooren leent 500 gl. aan Jan Frans v Beek, wever te Geldrop

12-6-1913                   ,,          ,,                       300 gl. aan Peter vd Sanden, wever te Geldrop.

 

In 1917 maakt Schonk misbruik van zijn positie, als hij in Zaandam 15.000 m3 hout bestelt en daarbij een ‘persoonlijke provisie’ bedingt. Omdat deze problemen haar boven het hoofd dreigen te groeien laat zij haar oudste zoon Guus terughalen uit de Waterlinie rond Utrecht (Guus ligt daar in mobilisatie vanwege de 1e Wereldoorlog). Schonk wordt nu ontslagen en het contract met Zaandam kan met veel moeite worden geannuleerd. Op het eind van haar leven drijft Mieke een snoepwinkeltje in de oude panden aan de Langstraat.

 

 

 

                     15.10   Guus Delen sr  1892-1971                

 

Guus is pas 13 jaar wanneer in 1906 zijn vader overlijdt. Als oudste zoon is hij voorbestemd om de aannemerij over te nemen. Om het vak te leren werkt hij van april 1909 tot mei 1911 als aannemersknecht bij de firma Wagemans in Roggel. Als hij 20 is wordt hij opgeroepen voor militaire dienst (1913). Vlak nadat zijn dienstplicht er op zit breekt de 1e Wereldoorlog uit (1914-18), en komt Guus in mobilisatie te liggen in de Hollands waterlinie rond Utrecht (eerst op fort Hemeltje, later op fort Jutphaas). In 1917 wordt hij teruggeroepen naar Geldrop, omdat zijn moeder Mieke van Dooren (zij is dan 54) de problemen met de zaak niet meer aan kan.

  1-1-1920       Guus Delen zet de fa. ‘weduwe Delen-van Dooren’ voor eigen rekening voort, en belooft om zijn broers en zussen na 6 jaar uit te kopen.

  3-2-1920       Guus koopt het huis naast zijn moeder (Langstraat 23) en trouwt met Dien Vlemmings.

    1919/27       Guus bouwt o.a.:

                        -  een grote houtloods (4 hallen) achter zijn huis, die aansluit op de oude loods
   achter Langstraat 25

-  villa voor de fabrikant van de Landen (nu de Hoppenhof)

-  andere villa’s aan de Stationstraat (deze straat is in 1913 aangelegd)

-  huis Bogaardeind 31 voor Jan v Besouw, die kort daarna overlijdt
   (14-7-1923). In 1918 had deze zijn fabriek al verkocht aan Toon en Mies van
   Agt uit Eindhoven

-  kapel van het st Anna gesticht (1923, gesloopt 1971)

-  Tweka fabriek

-  klooster in Mariaheide

16-4-1926       Guus Delen koopt zijn vijf broers en zussen uit:

-    9.000 gl. voor 4 huizen en 1116 m2 grond aan de Langstraat

-  13.036 gl voor de zaak en de inventaris aan bouwmateriaal.

         1927       Guus koopt huis Bogaardeind 31, dat hij eerder zelf had gebouwd voor de fabrikant Jan v Besouw, en bouwt daarachter een nieuw bedrijf. Hij verkoopt de panden aan de Langstraat aan de fa. Vissers Eiken (in 1940 overgenomen door Jansen de Wit). Tot haar dood in 1931 blijft Mieke v Dooren hier nog wonen met haar dochters Frieda en Annie.

    1927/40       Guus koopt leegstaande huizen op en slaat daarin cement en andere goederen op (‘de cementkoning’) waarin hij samen met zijn zwager Willem Vlemmings speculeert

11-5-1940       Duitsers bezetten Geldrop. Inkwartiering van een Duitse officier

         1944       De houthandel ligt leeg en stil.

19-9-1944       Bevrijding van Geldrop, inkwartiering van Engelse officieren in het huis op Bogaardeind

         1949       Guus krijgt suikerziekte, en haalt zijn zoon Thijs uit militaire dienst om hem te komen helpen.

hond Tommie, afgemaakt ~1955

26-6-1962       Dien overlijdt na een ziekbed van enkele maanden aan kanker.

Daarna neemt Pop mevrouw Heijnen (ook 75) in huis om voor Guus te zorgen

21-7-1971       Guus overlijdt onverwacht

Guus heet in het dorp miljonair te zijn. Tijdens zijn leven schenkt hij reeds pakketten aandelen in de houthandel t.w.v. 634.000,- aan zijn twee zonen en geldbedragen aan zijn dochters. Bij zijn dood laat hij nog eens 229.931,- na (boedelscheiding 5-4-1973)

 

X  3-2-1920 Geldrop m Dien Vlemmings, * 3-5-1894 Geldrop, + 26-6-1962 Geldrop (kanker)

kinderen:

Maria & Meglien Delen         *+ 13-12-1924 Geldrop

drs. Thijs Delen                    * 26-5-1927 Geldrop    + 8-8-1967 Geldrop    volgt 16.10

1950-1967 directeur houthandel Delen.

            mr. Meggie Delen                  * 26-5-1929 Geldrop

1937-1940 op kostschool st Ursula in Bergeijk

1940-1944 op kostschool bij de Ursulinen in Venray

1945-1947 Gymnasium α Catharina Eindhoven

1947-1954 studie rechten in Nijmegen

1954-1976 bij het GAK, tot ~1959 op DK Breda (dir. Vayssier)

daarna via HK Amsterdam naar DK den Haag,

1976 arbeidsongeschikt wegens ziekte van Ménière

            Surinameplein A’dam

2012    Beethovenstraat A’dam        

ir. Theo Delen                       * 30-4-1935 Geldrop    + 8-4-1997 Geldrop    volgt 16.11

                        1961/67-1997 directeur houthandel Delen

            Pop (Maria) Delen                 * 11-12-1936 Geldrop

1949-1955 op kostschool bij de Ursulinen in Venray,

~1959         verpleegster in Nijmegen

                        X 29-12-1962 Geldrop m Theo Ellenbroek, * 26-11-1930 Zutphen

1949-1965 marinier, eindrang kapitein

(1958 in Merauke, 1961/62 waarnemend commandant van Manokwari op Nieuw Guinea),

1962 Doorn, 1963 Leersum

1965 bij de Demka, 1966 bij de Hoogovens, Alkmaar

1968-1974 procuratiehouder Houthandel Delen, Geldrop

1974-1976 mgr. bij houthandel Clerx Helmond,

1976~1990 dir. sportzaken gemeente Tilburg:          4 kinderen

 

           


16.10 drs. Thijs Delen   1927-1967

 

Thijs groeit op op kostscholen, van 1935-38 de Ruwenberg in St Michielsgestel, van 1938-1944 het Canisius college in Nijmegen. In 1943 haalt hij HBS-B en omdat de universiteiten gesloten zijn blijft hij nog een jaar en haalt in 1944 ook HBS-A. Als hij in juni 1944 thuis komt kan hij vanwege de oorlog niet meer weg. Daarom krijgt hij huisonderwijs en haalt zo in 1945 het praktijkdiploma boekhouden. Van mei 1945 tot 1949 studeert hij economie in Tilburg. Daarna moet hij in militaire dienst in Vught, maar omdat hij zich voortdurend ziek meldt, en omdat zijn vader hem in de zaak wil hebben, duurt dit maar 6 weken. Vanaf 1950 is Thijs vertegenwoordiger voor de houthandel. Tot oktober 1950 wonen Thijs en Netty in bij de ouders van Thijs. Daarna verhuizen ze naar een verbouwde loods aan het Burgtstraatje (Bogaardeind 31a).

hond Niekeltje

Thijs wordt al snel mededirecteur naast zijn vader. In deze periode wordt de zaak voortdurend uitgebreid. Eind jaren ’50 wordt een huisje aan de Burgstraat gekocht, om daar boardloodsen te kunnen bouwen. In 1959/60 laat hij een nieuw huis bouwen aan de Eindhovenseweg 85a (later omgenummerd naar 123); bouwkosten ~150.000,-. De zaak blijft uitbreiden: begin jaren ’60 wordt een nieuw kantoor en een nieuwe schaverij gebouwd, midden jaren ’60 wordt grond gekocht en geruild (met Jansen de Wit) i.h.k.v. een uitbreidingsplan van de gemeente Geldrop. Op de nieuwe grond verreist een grote loods.

Naast zijn werk doorloopt Thijs ook een politieke carrière, vanaf 1958 is hij lid van de Geldropse gemeenteraad voor de KVP (die dan nog de absolute meerderheid heeft), en vanaf 1964 fractievoorzitter, vanaf 1965 heeft hij ook zitting in de agglomeratieraad Eindhoven.

 

X  18-4-1950 Tilburg m Netty Dudar, * 23-12-1925 Tilburg

XX 23-5-1974 Bloemendaal m Henk Pijnenburg

*~1920, eigenaar/directeur Pijnenburgs koekfabriek te Geldrop

5-1975 weer gescheiden

kinderen:

            dr. Guus Delen                     * 11-3-1951 Geldrop                         volgt    17.10

            ir. Joost Delen                       * 12-4-1953 Geldrop                         volgt   17.11

drs. Maarten Delen              * 31-7-1954 Geldrop                         volgt    17.12

            drs. Rutger Jan Delen          * 5-12-1955 Geldrop                          volgt    17.13

 

 


17.10   dr. Guus Delen  1951-20..                                             

 

1969-1975       studie Natuurkunde te Utrecht

1975-1978       Sopingiusstraat, gekocht voor fl. 72.000, verkocht voor 150.000

1978-1983       Ebrodreef 6, gekocht voor fl. 210.000, verkocht voor fl. 160.000

1975-1996       automatiseringsdeskundige bij Cap Gemini

1983-2…         Nieuwegein, Lauriergaarde 11, gekocht voor fl. 255.000

1996-2003       senior manager bij KPMG Mgt Consulting

2003-2011       principal consultant bij Verdonck, Klooster & Associates

2005-2011       partner bij Verdonck, Klooster & Associates, inkoop voor 380.000 €

17-5-2005       promotie tot dr. aan de UvA op proefschrift ‘Decision en controlfactoren voor IT-sourcing’

2006-2009       lector IT-sourcing aan de Amsterdam School of ICT aan de HvA voor 1,5 dag/week

14-12-2006     Openbare les als lector aan de HvA

2007-2012       onderzoeksleider Symbiosis (een multi case studie naar Outsourcing in NL)

2012-2017       mgr van het Instituut voor Informatica (IvI) van de UvA. 230 medewerkers en 18 M€ omzet

 

X  28-8-1975 Utrecht m Marie-Anne Kupers, * 8-1-1953 Zevenbergen

 

1970-1973      studie aan de pedagogische academie te Utrecht

1973-1977      studie Nijverheidsonderwijs te Utrecht

1977-1986      lerares handenarbeid aan middelbare scholen omgeving Utrecht

199..-2011      bezigheidstherapeute voor lichte patiënten bij stichting Perspect Nieuwegein

 

zoon:

Matthijs Delen BsC              *   3-7-1978 Utrecht                                      volgt 18.10

 

 


18.10 Matthijs Delen  1978

 

1998-2003      studie Bedrijfskunde te Rotterdam, niet afgemaakt

2003-2005      studie Bedrijfskunde aan de Randstad-academie voor topsporters

                        amateur wielrenner, van 2000-2005 prof (trade team 3)

2005-2010      tester bij Capgemini à expert FS betalingsverkeer

14-8-2006       aankoop nieuwbouwhuis in Houten

23-1-2008       het huis (Sodawater 10) wordt opgeleverd, Matthijs & Wendy trekken daar in
                        maart in.

2011-              idem practice mgr Payments

2013                principal consultant

2014                operational mgr Finance, Iberië, Frankrijk, Benelux

1-12-1014       aankoop 2e nieuwbouwhuis aan de Steenen Poort in Houten

20-12-2015     inhuizing, adres Galliërspoort 15

2015                practice mgr payments Benelux

 

X  20-6-2009 Barneveld m Wendy Velders, * 19-1-1980 IJsselstein

kinderen:

            Daan P Delen                         * 25-7-2010 Houten

            Anne Delen                             * 27-1-2012 Houten

            Bram Delen                            * 25-6-2013 Houten

 


17.11  ir. Joost Delen  1953-2..            

 

1972-1980       studie Bouwkunde te Eindhoven

1974                Eindhoven

1980-1985       Architect en staflid bij Planbureau ir. Jongen te Heerlen

1985-1989       Senior Consultant en staflid bij dochterbedrijf Polycad (CAD is Computer Aided Design)

1989-1995       Adjunct directeur ISICAD te de Meern, vanaf 1993 directeur, gaat failliet

1990 Houten

1995-1997       Algemeen Directeur Cyberlan-ISICAD

1997-2004      Algemeen directeur en Aandeelhouder TotalCAD Holding te den Bosch

2004-2019      Sales Director Benelux bij Bentley systems (EMEA HQ Hoofddorp)

 

X  4-9-1992    IJsselstein m Rita v Rooy, * 9-10-1957 Eindhoven

 

1975-1978      studie Paedagogische Academie te Eindhoven,

1979-1987      zangeres bij popgroep Babe, trekt de wereld rond

1988-1995      bij Artsen zonder grenzen (1988 in El Fasher Sudan), Doorn met vriendin

2003-2..          Remedial Teacher en Dyslexie specialist

2008-..            oprichter en mede-eigenaar van ‘Teach on Weels’ praktijk voor Dyslexie en Remedial Teaching

 

kinderen:

            Merle Delen                           * 19-12-1994 Nieuwegein (ziekenhuis)

2007-2013       Utrechts Stedelijke Gymnasium (USG)

2013-…           Studie Game Technology, Universiteit Utrecht (UU)

            Jorit Delen                            *   5-1-1998 Nieuwegein (ziekenhuis)

2008-2014       Utrechts Stedelijke Gymnasium (USG)

2014-..             Studie Wiskunde & Toepassingen, UU

 

 


17.12  drs. Maarten Delen  1954-..                            

                          leraar NL

 

1973-1982       studie Nederlands te Amsterdam

1982-1984       Warnsveld, woont samen met Marianne Scheepens,

1982-1984       vervangende militaire dienstplicht op technische school in Utrecht

1984-…          Lochem

1984-1998      leraar NL aan het Grundel college te Hengelo (Ov)

1998-2001      directeur van het Grundel college

2001-20..         rector van het stedelijk gymnasium in Arnhem

 

X  10-3-1995 Lochem m Marianne Scheepens, * 10-4-1957 Eindhoven

 

                        studie huishoudkunde

1982-1990      hoofd vd huishouding vh Woodbrookershouse (conferentiecentrum) te Lochem, 1983                 eigen huis in Lochem

1997                koopt buurhuis erbij

 

kinderen:

            Dielis Delen                           *   6-7-1988 Warnsveld (ziekenhuis)

            Guusje Delen                          * 29-9-1991 Zutphen (ziekenhuis)

Mansie Delen                         * 22-10-1992 Zutphen (ziekenhuis)  

 

 


17.13  drs. Rutger Jan Delen  1955-..                                     

                                   

1975-1983       studie vliegtuigbouw, later bedrijfskunde te Delft

1982-1985       trainee bij Furnes (haven Rotterdam), 1984 Rotterdam samen met Emilie

1985-1990       bij KLM; 1986/88 station manager in Guinée Conakry, 1990 Aerdenhout,

1990-1992       bij TNT Skypak

1992-1994       bij Fokker

1994-1997       sr consultant bij Cap Gemini. Koopt andere villa in Aerdenhout

1997                mededirecteur chartermij C. Mooijman bootverhuur Enkhuizen, na een half jaar wordt hij voor 500.000 gl. uitgekocht

1997-2001       manager bij Berenschot

2001                directeur transportbedrijf Road-Air in Etten/Leur, 1-12 afscheid met een gouden handdruk van 300.000 gl.

2002                jaar werkloos

2003                oprichting Out-of-the-Box

                        OPG

2005                VanderLande Parijs

2006                directeur van The Facility Group Europe

2009                directeur van een windmolenfabriek

 

X   5-1993 Bloemendaal m drs. Emilie Luikinga, * 19-5-1958 Haarlem

 

~1978-1987    studie sociale geografie

 

kinderen:

            Willem Thijs Delen              * 16-7-1990 Bloemendaal

            Jan Delen                              * 19-6-1992 Bloemendaal

            Erik Delen                              *+ 31-1-1994 Bloemendaal

            Ties Delen                              * 28-3-1995 Bloemendaal

 

 


16.11   ir. Theo Delen  1935-1997                               

 

Theo zit van 1947-53 op het Canisius college in Nijmegen, waar hij het gymnasium haalt. Daar leert hij Dorothée Burgers uit Weurt kennen. Vervolgens studeert hij civiele techniek in Delft. Na zijn afstuderen in 1960 trouwt hij met Dorothée en gaat weer in Geldrop wonen (huurhuis a/d Eewselstraat). 1960/61 is hij als dienstplichtig officier bij de luchtmacht op de basis Welschap (hij mag dicht bij huis wonen omdat hij getrouwd is). Verdere gegevens zijn op verzoek van de familie weg gelaten.

 

 


15.12   Adriaan Delen  1895-1967      

 

1906-1915      op de Latijnse school (klein seminarie) in Tilburg

      1-1916      gemeente-ambtenaar in Geldrop

    11-1916      Helmond

1917-1920      gemeente-ambtenaar, resp. Waalwijk en Haarlemmermeer

1920-1921      gemeentesecretaris van Alkemade

1921-1936      gemeentesecretaris van Noordwijk, Voorstraat 93

aug 1936-1944 burgemeester van Eibergen

juli 1944 tot april 1945 ondergedoken omdat hij niet meer op de Duitse eisen in wil gaan om 300 burgers aan te wijzen voor werk aan de loopgraven.

1945-1955      burgemeester van Gendringen

 

X  17-5-1921 Alkmaar m Agnes Bots, * 19-10-1899 Alkmaar  + 26-5-1978 Tilburg

 

~1912~1918    op kostschool in Aarle Rixtel, samen met Frieda(?)Deelen; via haar leert zij haar broer Adriaan kennen

kinderen:

            Mathieu Delen                      * 12-10-1923 Noordwijk       + 15-10-2008 H’meer  volgt 16.12

            (A)Lidy Delen                         * 29-6-1925 Noordwijk         + 30-7-2012 Nijmegen

 Nijmegen, Berg en Dalseweg 87

            mr. Cees Delen                      * 30-1-1927 Noordwijk         +         n2012              volgt 16.13

            (M)Riet Delen                         * 28-3-1929 Noordwijk         +         n2012

Nijmegen Hl Land stichting

X  1954 m dr. Jan v Loon, + 2004,

Arabist, ambassadeur in Saudi Arabië,

1967 London, consul generaal in Düsseldorf: 4ke

            Ton Delen                              * 28-10-1930 Noordwijk       +         v2012

1948-1950      militaire dienst

1960                de Steeg, Brantsenpark 17

                                    vertegenwoordiger in textielartikelen

                        X  5-8-1959 m Ursula Blits, + n2012:                                                     ke 16.14

Willie Delen                          * 18-8-1933 Noordwijk         +         n2012

1962 priesterwijding bij de

Witte paters te Santpoort, uitgezonden naar Uganda

2012 ⌂ Heythuysen

           

 

16.14   Marion Delen                         * 23-9-1960 de Steeg             +         n2012

ambtenaar soc. zaken gem, den Haag

                        X  m Fathy Guediche

            Mark Delen                           * 18-4-1963 de Steeg, Duiven, treinmachinist

                        X  m Peggy Klomp:                                                                                  ke 17.14

 

 

17.14   2 ke

 

 


16.12  Matthieu Delen  1923-2008      

                                                           notaris

 

1935-1941      op kostschool in Roosendaal

1943-1948       studie notariaat te Amsterdam (enig mogelijke studie omdat de universiteiten door de Duitsers gesloten zijn), bij de familie Bots in Alkmaar

1948-1972      kandidaat notaris te Lisse

1973-1988      notaris te Lisse

 

X  14-6-1950 Didam m Tonny Luiking, * 26-6-1928 Didam

kinderen:

Hanny Delen                          * 5-8-1951 Amsterdam          +   n2012

bejaardenverzorgster, de Lairessestr 163 sous

                        leeft samen met Jos, + v2008

Mr. Paul Adriaan Delen      * 13-2-1956 Leiden

1979                examen notariaat

1981-1985      kandidaat notaris in den Haag,

1986-1994      kandidaat bij zijn vader in Lisse

1995                notaris te Baarn

                        X  15-4-1983 m Angela Maria Cornelia Milder                               ke 17.15

 

 

17.15   Mirjam Corn. Jh. Delen         *   7-9-1984 den Haag

            Mathijs Willem Delen          * 11-5-1986 den Haag (ziekenhuis)

 

 


16.13  mr. Cees Delen 1927-...          

 

1946-1949      militaire dienst in Nederlands Indië

1949~1954     studie rechten,

1956-1958      Eindhoven, 1961-1966 Maastricht, 1967 Weert, Frans Halslaan 3

dir. Ned.CredietBank -> Credit Lyonnais te Weert

 

X  17-11-1956 Roermond m Marlo Clumpkens, + n2012                         

kinderen:

            dr. Marie Ange Delen            * 14-5-1958 Eindhoven

historicus, vd Woertstraat 43 den Haag

                                    1998 promotie op ‘het hof van Willem v Oranje’

                        X  21-5-1991 Weert m drs. Johan Barnard, * 2-9-1959 Naarden

internl. belastingrecht, min. v Financiën: 2 drs * 1997/2000

Lusanne Delen                       * 16-2-1961 Maastricht

            X  m Dick v Waardenburg * 14-11-1961

kinderarts intensive care, Noorbeek, 1998 Margraten: 2ke

            drs. Koen G Delen                * 31-12-1965 Maastricht

1998 Amsterdam Rozenstraat 53d

2001 Ÿ Schotenstraat 30 den Haag

                                    econoom, min. v Defensie KG.Delen@MinDef.nl

                        samen m Bianca Jongkind,

* 1969 Amsterdam, automatiseerder Getronics:                     ke 17.13 

 

 

17.13   Otis Delen                              * 11-7-1999 Amsterdam

 

 


15.15   Frits Delen  1898-1986                    

 

1906-1917       op de Latijnse school in Tilburg (klein seminarie)

1917-1926      ˜ Geldrop

1917-1919      ambtenaar gemeente Tongelre

  1-1-1920       Tongelre wordt door Eindhoven wordt geannexeerd

1920-1942       ambtenaar gemeente Eindhoven, later referendaris

1926-1946       ˜ Eindhoven, eerst a/d Sperwerlaan

         1933       Frits Delen bouwt huis in het villapark in Eindhoven. Broer Guus levert het hout, maar niet voor een vriendenprijs, zodat Frits hem 10 jaar niet meer wil zien.

         1934       Frits leert Beel kennen, die is benoemd tot plvv. secretaris van Eindhoven

1942-1943       9 maanden in gijzelaarskamp Haaren, daarna St Michielsgestel, samen met Beel e.a. prominente Nederlanders

1943-1944       ondergedoken in Eindhoven en omgeving

1946-1963       burgemeester van Oss (op voorspraak Beel, inmiddels minister Binnenl. zaken)

 

X  8-9-1926 Eindhoven m Phine (*Fr) Philippus

* 6-2-1904 Rotterdam, + 28-3-2001 Eindhoven

kinderen:

            Mieke Delen                           * 21-9-1927 Eindhoven

1943 ⌂ st. Calvaire, Sittard

1960 Amstelveen H v Somerenlaan 18

            Lydie Delen                            *   8-6-1929 Eindhoven         + 17-10-2011 Leende

                        X  2-7-1966 Oss m dr. Harald Vorstman, dir. Philips Drachten,

~1980 hoogleraar T.H.Twente, + n2012, Leende: 3 ke

(Mat)Thieu Delen                 *   5-7-1933 Eindhoven, 1957~1985 Eindhoven,

bij DAF Eindhoven, na fusie Volvo Helmond tot 1964,
~1985-2011
 Heeze, de Goote Aa 53

Frank Delen                          * 6-12-1934 Eindhoven  + 4-11-1996 Palm Springs (Ca)

volgt 16.15

            Dorry Delen                           * 23-4-1938 Eindhoven, 1960 Eindhoven,

maatschappelijk werkster te Veldhoven      

 

 


16.15  Frank Delen  1934-1996                       

tuinder

 

~1970~78       Quebec
~1978~1986  
 Vernon (bij Kelowna Br.Columbia)
~1986-1996   
 Pasadena (US Ca)

 

X  26-5-1962 m Anneke Markus, 1998 Dar es Salaam

kinderen:

Lukas Delen                          * 16-2-1963 Oss         1998 Belmont (Wa, USA)

                        X  ~1993 m Judy NN:                                                                       ke 17.15

Hanneke Delen                       * 14-3-1964 Oss         1998 Calgorie (Canada)

                        X  m Michael NN

            Daan Delen                            * 23-11-1965 Oss       1998 Argentinië

                        X  m Cathrien NN

Frank Delen                          * 16-7-1967 Oss         1998 Portland (Oregon, USA)

            X  m Michelle NN

 

 

17.15   Lukas Delen

            Kurtis Delen