13.1    Adriaan Deelen  1782-1870                                vs 2013

                                    1821-1855 burgemeester van Heeze

16-5-1807       Jan Goort Deelen en Joanna Martini Deelen constitueren hun zoon, resp. neef Adriaan Deelen om de erfenis van Anna Lucas (hun overgrootmoeder, + 1710) te Antwerpen op te eisen

1814-n1832     Adriaan Jan Deelen bezit huis F304, geërfd van zijn vader

         1815       Adriaan Deelen heeft een torentje gebouwd op de kerk van Meerveldhoven.
Hij tekent in om voor 125 gl. ook zo’n torentje te maken op de oude schuurkerk van Heeze, maar hij wordt onderboden door Jan vd Berg die het voor 50 gl. minder doet.

 

14-6-1818       Adriaan Jan Deelen aangesteld tot adjunct burgemeester

         1818       Brief van Adriaen Jan Deelen aan de Heer van Heeze betreffende gebeurtenissen in ‘t dorp

 

         1820       Brief van A.J. Delen aan de Heer van Heeze: Willem Guitjens moet in dienst, maar hij is kostwinner (deze Willem trouwt later met Adriaans verre nicht Johanna Deelen, zie 12.20)

14-12-1820     Adriaan A Deelen, aspirant koper

 

20-6-1821       Adriaan Deelen, schout, koopt huis op Eimerik (sectie F975 Ginderover)

 

18-10-1824     Adriaan Deelen, burgemeester en herbergier, koopt onroerend goed

 

  8-5-1826       Adriaan Deelen, burgemeester, koopt weiland de Hulsbroeken, 2,4 ha. onder Oisterik, op een openbare verkoop

         1826       Adriaan Jan Deelen X Catharina v Gennip en hun 5 ke wonen in huis F 304 op Eimerik. Wilhelmus Wijlaars, * 2-8-1802, woont als knecht bij hun in.

 

26-10-1827     Adriaan Deelen koopt onroerend goed op een openbare verkoop

 

  6-2-1828       Adriaan Jan Deelen koopt onroerend goed

  4-4-1828       Adriaan Jan Deelen koopt onroerend goed

  2-6-1828       Adriaan Jan Deelen koopt onroerend goed op een openbare verkoop

29-12-1828     Adriaan Jan Deelen verkoopt onroerend goed

         1828       Adriaan Jan Deelen bezit 42 percelen land en 2 huizen (F304 en F 975). De gemeentelijke belasting is 120,83 gl.

 

26-1-1829       Adriaan Jan Deelen koopt bomen op een openbare verkoop

 

13-10-1830     Adriaan Jan Deelen verkoopt takkebossen

 

10-8-1831       Belgische opstandelingen te Heeze: Adriaan Deelen weigert de Belgische vlag van de toren van Heeze te hangen

 

24-3-1832       A.J. Deelen, burgemeester, koopt onroerend goed

 

18-1-1834       Adriaan Jan Deelen, burgmeester, koopt onroerend goed

  9-6-1834       Adriaan Jan Deelen, burgmeester, koopt onroerend goed

11-8-1834       A.J. Deelen neemt aan om de kapel te restaureren voor 1.757 gl.

    10-1834       de kapel is klaar; Adriaan J. Deelen ontvangt geld van de Heer van Heeze

17-11-1834     Adriaan Jan Deelen, burgemeester koopt huis

 

29-1-1835       Adriaan Jan Deelen, burgmeester, verkoopt hout

3-12-1835       Adriaan Jan Deelen, burgemeester, koopt onroerend goed

 

12-2-1836       Adriaan Jan Deelen, burgemeester, verkoopt onroerend goed

 

21-11-1838     Adriaan Jan Deelen verkoopt hout

1-12-1838       Adriaan Jan Deelen, erfgenaam van Hendrik Deelen, verkoopt hout

 

  7-2-1839       Adriaan Jan Deelen verkoopt hout

30-3-1839       Adriaan Jan Deelen verkoopt onroerend goed

18-6-1839       Adriaan Jan Deelen koopt onroerend goed

17-10-1839     Adriaan Jan Deelen koopt voor 265  resp. 271 gl. de weilanden sectie F440 resp. F441 van de gemeente Heeze

 

  8-1-1840       Adriaan Jan Deelen verkoopt hout

22-7-1840?      Adriaan Jan Deelen koopt voor 1.730 gl. huis ‘de kazerne’ F 296/297[1]

 

13-3-1841       Adriaan Jan Deelen geeft hypotheek

  3-6-1841       Adriaan Jan Deelen, burgemeester, koopt huis

 

17-1-1842       Adriaan Jan Deelen, burgmeester, verkoopt hout

30-3-1842       Adriaan Jan Deelen, burgemeester, koopt onroerend goed

 

  6-1-1843       volmacht van Adriaan Deelen, burgemeester

24-11-1843     A.J. Deelen, burgemeester, koopt onroerend goed

 

24-1-1844       A.J. Deelen, burgemeester, koopt onroerend goed

 

  8-4-1847       Adriaan Jan zn Deelen, hypotheek

 

31-1-1849       Adriaan Jan zn Deelen, burgmeester, verkoopt onroerend goed

 

10-12-1854     Adriaan Jan Deelen, burgemeester, hypotheek

 

30-11-1855     Adriaan Jan Deelen verkoopt onroerend goed

27-12-1855     Adriaan Jan Deelen verkoopt onroerend goed

 

           1860     brief: Bericht enquête betreffende annexatie Sterksel: Adriaan Jan Deelen waarschuwt tegen Pompen als burgemeester

20-12-1860     Adriaan Jan Deelen verkoopt onroerend goed

 

12-10-1866     testament van Adriaan Jan Deelen zn, oud burgmeester, t.g.v.

1.   kinderen Hendriena Jan Deelen dochter, huisvrouw v Gennip

2.   Petronella Deelen, weduwe Lenders

3.   Aldegonda Jan Deelen dochter

 

X  26-1-1812 m (Maria) Catharina v Gennip, * 28-11-1784 Heeze, + 22-9-1854 Heeze

kinderen:

(Maria) Gertruda Deelen       *   5-6-1814 Heeze     + 20-5-1888 Woensel

                        X  17-5-1840 Heeze m Jan Notten

* 8-3-1811 Leende, molenaar te Leende: 7 ke * 1842/1859 Woensel

            Jan Baptist Deelen                * 21-4-1816 Heeze     + 26-2-1880 Oijen          volgt 14.1

            Judocus Anton Deelen          * 11-10-1818 Heeze   + 27-1-1875 Heeze (verdronken)

1837 ingelijfd bij de militie, idioot,

            Maria Elisabeth Deelen          * 2-10-1820 Heeze     + 13-10-1820 Heeze

            dr. Frederik Gerard Deelen * 15-10-1821 Heeze   + 21-11-1896 Druten      volgt 14.2

(Anna) Maria Deelen              * 2-11-1824 Heeze     + 31-10-1826 Heeze

            Adriaan Andreas Deelen      *   7-6-1827 Heeze     + 14-12-1889 Heeze       volgt 14.3

 

25-6-1872       Judocus Antonius Deelen verkoopt veldvruchten a/d Ven

25-6-1873       Judocus Deelen verkoopt gewas

  9-9-1873       Judocus Deelen verkoopt veldvruchten

 

29-9-1890       1.  Johanna Adriana van Amstel, weduwe Johan Baptist Deelen te Oijen

1.1    Eduard Vosters, leerlooier te Woensel

1.2    jonker Eugène J V M de Kuiper, chef der controle v/d NoordBrabants-Duitsche spoorweg maatschappij te Gennep

1.3    Lambert vd Berg, tabaksfabrikant te Schijndel

1.4    Frederik Gerard Deelen, leerlooier te Lochem

1.5    Wilhelma Gijsberta Maria Deelen te Oijen

2.  Frederik Gerardus Deelen, arts

verhuren bouwland te Heeze

 

10-7-1903       1.1    Maria Cornelia Adriana Deelen te Druten

2.1         Karel Alard Frederik Deelen, arts te Tilburg

2.2         Octavia Johanna Cornelia Deelen te Druten

2.3         Cornelia Johanna Carolina Deelen getrouwd met mr. Johannes Ignatius Hubertus Hoeben, kantonrechter te Druten

2.4         Carolina Maria Cornelia Deelen getrouwd met Maria Josephus Hubertus Servatius Hoho, arts te Druten

2.5        Eduard Vorsten leerlooier getrouwd met Adriana Maria Regina Deelen

2.6        Jonkheer Eugene Joseph Victor Marie de Kuijper chef der controle van de Noord Brabantsch - Duitsche Spoorwegmij getrouwd met Maria Catharina Deelen te Gennip

2.7        Lambert van den Bergh, tabaksfabrikant getrouwd met Johanna Wilhelmina Petronella Deelen te Schijndel

2.8        Frederik Gerardus Deelen leerlooier te Lochum

2.9        Theodorus Vlijmincx koopman getrouwd met Wilhelmina Gijsberta Maria Deelen te Woensel

2.10    Johanna Adriana van Amstel, weduwe van Johannes Baptist Deelen te Oyen

verkopen onroerend goed gelegen te Heeze.

 

 

14.3     Adriaan Andreas Deelen  1827-1889

 

1851-1852       waarnemend gemeentesecretaris van Heeze

1851-1889       gemeentesecretaris van Leende

1855-1889       burgemeester van Heeze,

1868-1874       burgemeester van Zesgehuchten

 

13-11-1854     Adrianus A. Deelen (ver)koopt onroerend goed

         1858       Brief met lakzegel van Adriaen Andreas Deelen aan de Vrouwe van Heeze over werkzaamheden aan de Rul

 

24-11-1862     Andrianus Andreas Deelen (ver)koopt onroerend goed

 

16-4-1863       Adrianus Andreas Deelen (ver)koopt onroerend goed

24-4-1863       Adrianus Andreas Deelen (ver)koopt houtwas

 

  4-5-1870       Adrianus A. Deelen, burgemeester en Hendrik Deelen, wethouder, verkoopen onroerend goed namens de gemeente Heeze

23-5-1870       Adrianus A. Deelen, burgemeester, en Hendrik Deelen, wethouder, verpachten goed namens de gemeente

 

31-10-1872     Adrianus A. Deelen (ver)koopt onroerend goed

 

         1873       Adriaan Andreas Deelen is koning van het St Agatha gilde

11-7-1873       Adrianus A. Deelen (ver)koopt onroerend goed

 

16-2-1874       Adrianus A. Deelen (ver)koopt hout a/d Ven

  6-3-1874       provisionele (ver)koop door Andrianus A. Deelen

 

  5-7-1875       Adrianus A. Deelen (ver)koopt gewassen

 

  6-7-1876       Adrianus A. Deelen (ver)koopt gewassen

 

  9-7-1877       Adrianus A. Deelen (ver)koopt gewas

23-8-1877       Adrianus A. Deelen (ver)koopt onroerend goed

26-10-1877     Adrianus A. Deelen koopt (?) onroerend goed van:

1.   Gerardus Antonie zn Deelen, timmerman

2.   Hendrik Deelen

 

19-1-1878       Adrianus A. Deelen (ver)koopt hout

27-11-1878     Adrianus A. Deelen (ver)koopt onroerend goed van Hendrik Antonie Deelen zn uit Sterksel

 

  5-5-1879       Adrianus A. Deelen (ver)koopt onroerend goed

 

         1880       Adrianus A. Deelen (ver)koopt onroerend goed

 

         1886       finale (ver)koop door Adriaan A. Deelen

         1887       Adrianus Andreas Deelen, burgemeester, transporteert land

22-10-1888     Adrianus Andreas Deelen krijgt 5000 gl. hypotheek van Heer Tielemanus Maas, herbergier op schuur met erf, tuin, bouw- en weiland en dennenbos: A1557, 1565, 2056, B182, 183 etc. C81, 296, D807, 808, F769, 770, 21, 88 etc.

         1889       Adrianus Andreas Deelen (ver)huurt

         1890       inventaris van Adrianus Andreas Deelen, burgemeester (overleden) op verzoek van:

1.   de kinderen van Jan Baptis Deelen

1.1 Adriana Maria Regina Deelen, huisvrouw Vosters

1.2 Maria Catharina Deelen, huisvrouw de Kuiper

1.3 Wilhelmina Petronella Deelen, huisvrouw vd Bergh

1.4 Frederik Gerardus Deelen, leerlooier uit Lochem

1.5 Wilhelmina Gijsberta Deelen uit Oijen

2.  Frederik Gerardus Deelen, arts te Druten        

        1896        verhuur van land door:

       1.  de weduwe Johannes Baptista Deelen uit Oijen namens:

1.1 Frederik Gerardus Deelen, leerlooier uit Lochem

1.2 Wilhelmina Gijsberta Deelen uit Oijen

2.  Frederik Gerardus Deelen, arts uit Druten

         1898       verkoop door Karel Allard Deelen, arts te Tilburg, namens de erven Adriaan Andreas Deelen


14.1     Jan Baptist Deelen  1816-1880

1847-1880 notaris te Oijen

 

    1835/46       kandidaat notaris in den Bosch, 1837 ingelijfd bij de militie

         1846       Jan B. Deelen vraagt de Vrouwe van Heeze om hem in den Haag aan te bevelen als notaris

         1847       Jan B. Deelen bedankt de Vrouwe schriftelijk vanuit den Bosch voor zijn benoeming tot notaris van Oijen

24-12-1872     Jan Baptist Deelen, notaris te Oijen, verkoopt hout te Heeze

14-12-1890     de kinderen van Jan Baptist erven van hun oom Adrianus, burgemeester te Heeze

        1890        finale verkoop van goed Jan Baptist Deelen uit Oijen aan Antoni Jan Deelen zn, timmerman

 

X  2-1-1848 Oijen m Johanna Adriana v Amstel, * 23-9-1824 Oijen, + 5-7-1905 Oijen

kinderen:

            Adriana Regina Mr. Deelen    * 10-8-1849 Oijen       +   5-1-1928 Eindhoven

                        X  30-6-1879 Oijen m Eduard Fr L Vosters

* 3-10-1855 Reusel, 1890 " Woensel, + 1911/28, leerlooier:

dr Wilhelmina

Maria Catharina Deelen        * 9-11-1851 Oijen       + 27-1-1911 Nijmegen (Gennep)

            X  28-8-1882 Oijen m jonkheer Eugène J.V.M. de Kuyper

* 18-12-1847 Dinther, + 20-9-1914 Nijmegen,

employé N.Brabants-Duitse spoorweg, Gennep

Johanna Wilhelmina Ptr Deelen  * 16-4-1853 Oijen  + 1-9-1927 Oijen

            X  16-4-1883 Oijen m Lambert A. J. vd Bergh, tabaksfabrikant, Schijndel

* 26-9-1850 Veghel, + 7-2-1917 den Bosch: dr Henriette

Frederik Gerard Deelen       * 3-10-1861 Oijen       + 15-9-1944 Heemstede

1890-1895 Lochem, fabrikant/leerlooier, 1897-1925 Eindhoven

            X  6-8-1890 Zaltbommel m

Maria Al. Cath. v Lier, + 20-4-1938 Heemstede:                           ke 15.1

Wilhelmine G. M. Deelen       *   2-7-1866 Oijen       + 27-12-1933 Voorburg

            X  8-2-1893 Oijen m Theodore Martin Vlijmincx uit Woensel, + n1903

 

31-12-1910     Frederik Gerardus Deelen, leerlooier te Eindhoven, verkoopt aan de firma Philips een looierij, tuin en erf onder Strijpp a/d Molenbeemden. kadaster sectie A, nrs. 1597 en 1598, groot 20 aar en 80 centenaar, de verkoper aangekomen bij transport voor notaris J J Fens te Eindhoven d.d. 21-9-1897. prijs 13.000,-. 8.000,- aanbetaald, de laatste 5.000,- wanneer de verkoper het laatst 1/3 deel ontruimd heeft.

 

 

15.1     Dr. Jan Baptist Deelen         *   9-1-1892 Lochem  + 19-3-1973 den Bosch volgt 16.1

            Maria Henr Adr A Deelen      * 19-6-1893 Lochem  + 9-11-1979 Hoorn

1919-25 Haarlem, 1925-75 Heemstede, 1975-79 Medemblik

                        X  19-6-1918 Eindhoven m

Peter Jan Schous, * 7-12-1983 Haarlem, + 8-4-1967 Heemstede: dr

            Jeanette Deelen                       * 11-2-1895 Lochem  + 26-4-1940 Eindhoven

                        X  9-5-1921 Heemstede m Simon Pieter Wijn, + n1940: ke

            Willie Deelen                          *          1900 Lochem?    +         1996, Heemstede

Hendrik W. Mr. Deelen          *   2-5-1901 Eindhoven   +  5-7-1901 Eindhoven

 

 

 


16.1     Dr. Jan Baptist Deelen  1892-1973    

 

1894-1914       " Eindhoven

1914-1920       studie te Utrecht

1920-1940       huisarts Vught

1940-1947       geneesheer directeur van St Franciscus gasthuis te Vught

1947~1957      schoolarts rayon Boxtel

28-12-1957      ridder in de orde v Oranje-Nassau

in de orde van Gregorius de Grote

 

X  12-7-1920 Utrecht m Mies Akkerman, * 14-8-1888 Utrecht, + 21-5-1958 Boxtel

kinderen:

            Frits G M Deelen                  *   4-5-1921 Vught

~1933/39         Canisius college Nijmegen,

Jezuïet, ingetreden 7-9-1940, gewijd 22-8-1952, uitgetreden 11-11-1970

1971-1984       Schijndel, Grevekeur 52, bejaardenmedewerker

                        X  16-6-1971 m Gerda Hurkmans, * 24-6-1935 Veghel:                          ke 17.1

            Maria Marianne Deelen         * 31-8-1923 Vught    

1958-1981       Boxtel, dietiste Liduinaziekenhuis

1981                Ü Breda, Maranathahuis         

Steef J Deelen                        * 19-2-1925 Vught

                        ambtenaar bij de gemeenten Rosmalen en Vught, Vught, Vondelstraat 35

1965-1985       ambtenaar provincie Noord Brabant voor koninklijke

onderscheidingen

  5-9-1985        ontvangt bij VUT gouden eremedaille orde van Oranje Nassau

                        X  21-10-1960 m

Maria Theresia Denteneer, * 29-10-1930 Helmond, + n1973:      ke 17.2

           

 

17.1     mr. Mirjam Deelen                 * 20-9-1972 ‘s Hertogenbosch

                        ~1993-1997 studie in Tilburg, 1998 bij Kadaster Apeldoorn

                                    Berenwouthof 18 den Bosch

                        X  1-4-1998 met Antoine Westhoff, * 31-3-1972 Winterswijk

            Elisabeth Fr Gr Deelen          *+ 20-9-1972 ‘s Hertogenbosch (tweeling)

 

17.2     Pieternel M Deelen                 * 31-10-1962 Tilburg

                        X  27-6-1991 m Gert v Elburg, * 8-2-1949 Ommen: 2 kk * 1991/94 Breda

                        eerder gehuwd 9-5-1973 m Antonetta Kuipers, + 16-10-1986

Hans (*J) Deelen                   * 18-10-1965 Vught   Ü Veldhoeve 4

            X  22-6-1996 m Anita Kuenen, * 25-3-1965 Cuijk                                    ke 18.2

 

 

18.2     Evy Jolijn Deelen                    * 22-6-1997 den Bosch

 


14.2     dr. Frederik Gerard Deelen  1821-1896

 

  ~1839/45       studie te Leuven en Leiden,

1856-1896       arts/chirurg te Druten

14-12-1889      Frederik erft van zijn broer Adriaan, de burgemeester van Heeze:

         1890       transport van goed te Heeze door Frederik Gerardus Deelen, arts uit Druten

         1890       Frederik Gerardus Deelen, arts, verkoopt onroerend goed te Heeze

         1890       provisionele verkoop van goed te Heeze door Frederik Gerardus Deelen, arts

         1890       Frederik Gerardus Deelen, arts, verhuurt land te Heeze

 

X  15-5-1856 Druten m Constantia Helena Deriks, * 9-7-1830 Meenen (B), + 5-5-1901 Druten

kinderen:

            Marie Cornelia Adr. Deelen   *   1-7-1858 Druten    + 27-2-1930 Druten

            Dr. Karel Allard Fr. Deelen * 14-5-1862 Druten    + 11-4-1943 Tilburg    volgt 15.2

            Octavie Deelen                       * 17-8-1864 Druten    +  3-8-1948 Nijmegen (Z’huis)

            Cornelie J C Deelen               * 26-4-1867 Druten    + 15-3-1929 Nijmegen

                        X  11-5-1896 Druten m

mr. Ignaas J.H. Hoeben, * Lith, + 4-8-1924 Tilburg (Arnhem)

kantonrechter te Druten

            Carolina M C Deelen             * 20-4-1869 Druten    +   1-8-1953 Nijmegen

                        X  25-4-1899 Druten m Hubert Hoho, arts te Druten + 1903/53

            Adriaan Jan Jozef Deelen       *    6-3-1872 Druten   + 8-10-1891 Druten

 

4-12-1923        een patiënt slaat twee tanden uit de mond van Dr. K. Deelen (krantenartikel)

 

 


15.2   dr. Karel Allard Frederik Deelen  1862-1943

 

~1880-1886     studie medicijnen te Leiden,

       va.1887    huisarts te Tilburg, chirurg

            1905    installeert in zijn eigen instituut aan de Fabrieksstraat een Röntgenapparaat

voorzitter hoofdbestuur vd maatschappij ter bevordering der geneeskunst, oprichter afdeling Tilburg van de Heidemij,

ridder in de orde vd Nederlandse Leeuw

 

X  11-7-1893 Tilburg m Agnes Hermine Sträter, * 15-3-1872 Tilburg, + 6-4-1949 Tilburg

kinderen:

            mr. Frits A J Deelen             * 4-10-1894 Tilburg    + 15-3-1971 Vught         volgt 16.2

Constance Crl  Mr Deelen      * 25-11-1895 Tilburg  + 6-2-1987 Ubbergen (Berg en Dal)

1925-1972 Nijmegen, 1972-1987 Ubbergen

                        X  24-10-1922 Tilburg m prof. dr. Jules Enneking

* 23-3-1891 Tilburg, + 15-6-1965 Nijmegen: 4kk

            Octavie B Th M Deelen          * 25-2-1897 Tilburg    +   1-3-1975 Tilburg

 Tilburg (tot 1943 bij haar vader?)

                        X  11-1949 Nijmegen m Theo Feldbrugge, + n1972: 2kk

            Dr. Theo I J M Deelen          * 8-10-1900 Tilburg    +   3-3-1972 Baarn          volgt 16.3

           


16.2     Mr. Frits Deelen  1894-1971

 

        1918        F Deelen ⌂ Breda

       -1923        Nijmegen

   2-8-1923       Tiel, Culemborgse Grindweg 133, ambtenaar OM kantongerecht

30-6-1925        Dordrecht, ambtenaar OM kantongerecht

        1933        Breda substituut Officier v Justitie, 1944 in het verzet,

   11-1944        substituut Officier v Justitie Breda, hoofd van Politie

     1-1945        betrokken bij plan om Speyart v Woerden te verwijderen als P.G. van
den Bosch [Belinfante ‘i.p.v. Bijltjesdag’]

  1/6-1945       waarnemend Procureur Generaal van den Bosch

     6-1945        procureur fiscaal bijzondere rechtspleging te den Bosch

- na 9-1946

    va 1946       auditeur militair bij het gerechtshof te velde, eerst in den Bosch, later in Arnhem

 

X  24-5-1923 Nijmegen/Tiel m Rini Jurgens, * 19-3-1895 Oss, + 1943/71

dochter:

Marijke Frans Deelen             *   6-3-1925 Utrecht   +    n1998                    Vught

                        X  17-9-1949 Breda m mr. Eugène Raymond Tilman

* 5-10-1913 den Bosch + 1-6-1982 den Bosch

ondervoorzitter Raad v Beroep Sociale Verzekeringen: 4 ke *1951/57


16.3     Dr. Theo Deelen  1900-1972

 

        -1926       studie? te Leiden

1926-1928       Ü den Haag

1928-               Ü Wenen (A)

          1935      Amsterdam,

1936-1965       geneesheer directeur st Elisabeth ziekenhuis Amersfoort

1936-1967       " Amersfoort

1971-1972       " Baarn

                        officier in de orde van Oranje-Nassau

ridder in de orde van st Gregorius de grote

                       

X  22-2-1936 m Wilhelmina Gatske Brouwer * 8-9-1904 Hengelo, + 17-3-1985 Vught:

kinderen:

            levenloze dochter                    *+ 7-2-1937 Amersfoort

Agnes Th Deelen                     * 17-8-1938 Amersfoort  + 29-9-1967 Assen

                        X  v1965 m Edgard Bollaert, 2 ke * 1965/67     

            drs. Karel Gooitzen W Deelen * 18-9-1940 Amersfoort

1967/72 Diemen

1985 apotheker Zoetermeer, Savelsbos 321

                        X  v1962 m Ingeborg J Sprangers:                                                             ke 17.3

                        XX v1985 m Emmy Kaal, weduwe J. Ballast, van hem 2 kk.

            Annemieke Constance Deelen * 13-6-1942 Amersfoort

1967 Amsterdam, 1972-1973 Oosterbeek,

1985-1998 Vught, Lijsterbeslaan 1

                        X  1965 m Rudi E J G Driessen: 2 ke * 1970/73 Oosterbeek

            drs. Theodoor A M Deelen   * 30-10-1946 Amersfoort

1967-1998 Hilversum, Willibrorduslaan 6, Karel Doormanlaan 244

administrateur wetenschappelijke uitgeverij (geschiedenis)

                        X  1967/72 m Angelika Wilms, * 30-10-1946 Amsterdam:               ke 17.4

                                    XX 1977/93 m v Weert

                        XX 11-9-1987 Hilversum m Lies (*E B) Kroes * 8-1-1941 Soekaboemi (Java)

                                    eerder gehuwd met H. Wessels, van hem 2 ke

 

 

17.3     Carolina Deelen                     *   9-9-1962                + n1968

Anne-Kee Deelen                    * 18-1-1968 Diemen

 

17.4     Karlijne V v Weert                  *   6-3-1975 Diemen, heet vanaf 1993 van Weert

            Frederik A G v Weert          * 16-11-1977 Hilversum, idem

 [1] Dominicus de Jong ‘Kronijk van Heeze’ Achelse kluis ~1950