12.23    Jan Gerrit Deelen  1773-1846                      vs 2015

                        boer

 

24-4-1803       Boedelscheiding tussen de kinderen van Wouter van Gerwen en Anna Maria Smulders, evenals van Jan Smulders en Maria vd Boomen, de grootouders van Anna Maria Smulders en van Engelina van Gerwen, haar zuster

1.  Hendrik van Gerwen krijgt huis, hof en aangelag 600 m2 onder Heezerenbos

2.  Jan Deelen man van Johanna van Gerwen krijgt 600 gl.

10-3-1806       Jan Deelen heeft de 600 gl. ontvangen

 

29-4-1803       Jan Gerit Deelen koopt huis, tuin en aangelag gekomen van de wede Hendrik Peters 0,17 ha. onder de Heezerenbos (nr. 52) voor 200 gl. van JenneMaria van den Berg wede Dielis Thijs

 

25-5-1804       Jan Gerit Deelen krijgt 600 gl. plus de roerende goederen bij de boedelscheiding met zijn broer en zus

26-5-1804        Inventaris van Jan Gerit Deelen, weduwnaar Johanna van Gerwen wegens 2e huwelijk met Hendrina Jan Verhindert

-   perceel akker en weiland de Couwenberg 0,27 ha. onder Heezerenbos

-   huis, tuin en aangelag van de wede Hendrik Pieters gelegen als voor (Hzb 52)

-   huis, tuin en aangelag 0,24 ha. onder Heezerenbos (Eimerik 63/64)

-   12 percelen

-   7 pg. roerende goederen

10-8-1804       Jan Gerit Deelen doet afstand van vruchtgebruik van de Couwenberg en huis (52) te Hezerenbosch t.b.v. Anna Maria Deelen (zijn moeder?)

  7-9-1804       Hendrien Jan VerHindert vrouw van Jan Gerit Deelen koopt weiland de Reijt 0,36 ha. onder Heezerenbos voor 200 gl. van Elisabeth Clercx wede Hendrik van Gerwen. Elisabeth had dit 4-9-1804 bij publieke verkoop gekocht van Willemijn Clercx.

 

         1805       Aanzegging aan de vrouw van Jan Deelen van een boete wegens nalatigheid in het passeren van een akte van verhuur.

18-2-1808       Hendrien Verhindert, vrouw van Jan Gerit Deelen koopt weiland de Riet 0,5 ha. onder Eimerik voor 180 gl. van de gemeente Heeze..

  7-1-1810       Evert Bierings als executeur testamentair van Theodora van de Pol, weduwe Willem Riems en Gertruda Riems uit den Bosch met haar oom Johannis Schoondermark als voogd verkopen 19-12-1808 en 2-1-1809:

-    aan Jan Gerit Deelen weiland de Reijt 900 m2 onder Eierik voor 118 gl.

-    .....

27-10-1810      1.  Jan Gerit Deelen X Hendrina Jan Verhinderd, te Heeze

2.   Arnold Scheepers X Johanna Verhinderd op ‘t Rabroek onder Soerendonk

verkopen huis en aangelag genaamd van Cornelis Smulders (+1794 neef van de moeder van Jan) 0,3 ha. a/d de Ven (nr. 54) hen aangekomen bij versterf voor 144 gl. aan Arnold Arnoldus Scheepers te Heeze.

25-4-1817       Henriette verHindert, vrouw van Jan Gerit Deelen koopt huis etc. op ‘t Kruis (F9)

         1826       F9 wordt bewoond door Wouter Liebregts, weduwnaar Jacoba Ceelen

         1828       Jan Gerit Deelen bezit 3 huizen aan de Oude molen (C5, D589 en F9) en 38 percelen land. De huizen C5 en F9 liggen tegenover elkaar. Hij woont samen met xx Verhindert en 3 kinderen in huis C5. De gemeentelijke belasting is 161,13 gl. Dit is de hoogste aanslag op 8 na.

 

X  23-1-1803 Heeze m Johanna Wouter v Gerwen

* 12-5-1777 Heeze, + 21-11-1803 Heeze (kraambed)

dochter:

Anna Maria Deelen * 15-11-1803 Heeze       + 24-10-1861 Heeze

                        X  25-5-1838 Heeze m Antonius v Hertroij, * 10-11-1800 Heeze, + n1861

 

XX 10-6-1804 Heeze m Henriette verHindert, * 9-3-1781 Heeze, + 13-2-1843 Heeze

kinderen:

            Jan Deelen                               * 31-3-1805 Heeze     + 24-4-1805 Heeze

Jan Jan G Deelen                  * 26-5-1806 Heeze     + 16-1-1872 Heeze       volgt 13.23

            Gerrit Jan G Deelen             * 31-3-1808 Heeze     +   5-9-1878 Heeze       volgt 13.24

            Goverdina Deelen                   * 15-11-1809 Heeze   + 21-4-1867 Heeze

                        X  26-1-1832 Heeze m Jan Kolen (kruishuwelijk), gemeente-ontvanger

* 27-8-1807 Heeze, + 16-2-1889 Heeze

            Johanna Deelen                      * 18-12-1812 Heeze   +   3-9-1849 Heeze

                        X  8-2-1844 Heeze m Arnold Leijten, * 18-8-1813 Heeze, + v1889, boer

            Hendrik Deelen                       * 10-3-1814 Heeze     + 27-11-1814 Heeze

            Hendrik Jan G. Deelen         * 12-3-1816 Heeze     + 3-10-1890 Heeze       volgt 13.25

 

 

         1850       □ Kruis 146B:

                        -           Hendrikus Deelen met ke

-           Gerardus Deelen

-           Petronella vd Hurk (dienstmeid)

-           Maria Elisabeth vd Boomen (dienstmeid) tot 1863

11-3-1889        1.  de kinderen van Jan Jan Gerrit Deelen:

1.1    Johanna Deelen, gehuwd met Antonius van Asten, landbouwer

1.2    Laurens Deelen

1.3    Jan Deelen, molenaar te Woensel

1.4    Henrica Deelen, huisvrouw Joseph Leo Verbeek, molenaar

1.5    Goverdina Deelen, huisvrouw Adrianus Maas                 

2.       Hendrik Deelen, fabrikant, gehuwd met Johanna Maria Verhagen

2.1    Goverdina Deelen, huisvrouw Petrus Antonis Strijbosch, sigarenfabrikant

2.2    Hendrika Deelen, religieuse te Posterholt

2.3    Antonius Deelen, fabrikant te Heeze

2.4    Wilhelmina Deelen, landbouwster te Heeze

2.5    Jan Deelen, fabrikant te Heeze

3.   erfgenamen van Arnold Leyten en Johanna Deelen (+1849)

verkopen de goederen van wijlen Jan Koolen en Goverdina Deelen, huis, erf etc.: A713, 754, 783, 2207, 2208, 859, 1889, 1892,  C86, 139, 240, 77,
D894, 891, 22, 92, 93, 483, 551, 615, 690, 722, 727, 730, 773, 538, 605, E59, F69, samen 6,69 ha.

11-7-1846       1e deling van goed Jan Deelen door:

1.   Hendrik Deelen

2.   Jan Jan Deelen

24-2-1847       boedelscheiding tussen de kinderen van Jan Gerrit Deelen:

1.   Anna Maria Deelen, huisvrouw Hertrooij

2.   Jan Gerrit zn Deelen

3.   Gerrit Gerrit zn Deelen

4.   Goverdina Deelen, huisvrouw Koolen

5.   Johanna Deelen, huisvrouw Leyten

6.   Hendrik Deelen

de boedel had een waarde van 1270 gl.

19-8-1869       boedelscheiding tussen:

1.   Johannes Deelen

2.   Gerrit Deelen

3.   Hendrik Deelen

 

5-11-1855       verkoop onroerend goed uit de erfenis van Johanna Deelen, huisvrouw Leijten,

 

18-6-1864       testament van Goverdina Deelen, huisvrouw Koolen

         1884       deling:

1.   Jan Gerrit zn Deelen

2.   Goverdina Deelen

 


13.23  Jan Jan Gerrit Deelen  1806-1872

                                                            boer

 

28-1-1852       Jan Jan Gerrit zn Deelen deelt in een erfenis

  9-1-1856       Jan Jan Gerrit Deelen (ver)koopt onroerend goed

12-11-1860     (ver)koop onroerend goed door Jan Jan Gerrit zn Deelen aan/van Jan Hendrik zn Deelen

  6-7-1863       Jan Jan Gerrit Deelen (ver)koopt onroerend goed

24-9-1868       Jan Jan Gerrit zn Deelen (ver)koopt onroerend goed

30-12-1869     Joseph Leo Verbeek, molenaar, en Jan Jan Gerrit Deelen krijgen 900 gl. hypotheek tegen 4½ % van Petrus Kemps, kapelaan te Valkenswaard op huis met erf en tuin F292 en 293, 400 m2  van Joseph Verbeek, 2 percelen bouwland en 2 percelen weiland C156, 164, 960 en D1000, 0,15 ha. van Jan Deelen

29-4-1870        Jan Jan Gerrit zn Deelen, hypotheek

 

X  26-1-1832 Heeze m Johanna Maria Koolen, * 23-3-1810 Heeze, + 29-10-1877 Heeze

kinderen:

            Johanna Deelen                      * 19-11-1832 Heeze   + 19-2-1910 Heeze

                        X  24-4-1858 Heeze m Anton Gerard v Asten, boer/molenaar

                                    * 16-12-1832 Heeze, + 15-10-1908 Heeze: 7 ke * 1859/73

            Laurens Deelen                     * 18-11-1833 Heeze   + 26-2-1905 Heeze

                        boer, 1884 Woensel, 1887 Heeze

            Hendrik Deelen                       * 15-1-1835 Heeze     + 22-2-1835 Heeze

            Hendrik Deelen                       *   5-9-1836 Heeze     + 27-3-1837 Heeze

            Jan Jan Deelen                      *   9-2-1838 Heeze     +        n1904                  volgt 14.23

Hendrik Deelen                       * 10-6-1839 Heeze     +   7-7-1840 Heeze

            Hendrina Deelen                     * 9-12-1841 Heeze     + 29-12-1899 Heeze

                        X  29-4-1868 Heeze m

Josef Leo Verbeek, * 29-3-1842 Heeze, molenaar, + 5-11-1906 Heeze

            Goverdina Deelen                   * 13-10-1844 Heeze   +   7-9-1904 Heeze

                        X  6-5-1882 Heeze m

Adriaan Maas, * 1-9-1850 Heeze, boer + 26-11-1903, boer:

zoon Willem * 1883

 

5-12-1874       Laurens Deelen verkoopt roerend goed a/h Kerkof

30-6-1884       Laurens Deelen uit Woensel koopt huis etc., F 292/293 (helft van het rentmeesterhuis 0,13 ha.) voor 1070 gl. van Joseph Leonard Verbeek, molenaar te Heeze

 

31-10-1882     testament van Goverdina Deelen, vrouw Adrianus Maas

 

         1884       testament van Johanna Deelen, vrouw v Asten

21-2-1878        1.  Johanna Deelen, huisvrouw Anton v Asten

1.  Laurens Deelen

2.  Hendrika Deelen, huisvrouw Joseph Verbeek

3.  Goverdina Deelen

verkopen onroerend goed: Sectie C174 de Lammerik, C980 w.l. de Venderdijk, D654 het Biezenveld, D728 achter van Schavers, D847 ‘t Hemelrijk, D1087 de Kraaidries, D1443 wei en hei

21-5-1878       boedelscheiding tussen de kinderen van Jan Jan Gerrit zn Deelen en Johanna Maria Koolen:

1.  Johanna Deelen X Antoni v Asten

2.  Laurens Deelen, boer

3.  Jan Deelen, molenaar te Woensel

4.  Hendrika Deelen X Joseph Verbeek, molenaar

5.  Goverdina Deelen, landbouweres

er was aan onroerend goed 6.000 gl., contant geld 2.500, vee, bouw- en gereedschap 2.000, bomen op stam 600, aan inbreng onderworpen gelden 1.400: totaal 12.500 gl.; ieder krijgt 1/5 deel of 2.500.

30-6-1884       nadere deling van goederen van Jan Jan Gerrit zn Deelen en Johanna Maria Koolen door:

1.  Laurens Deelen te Woensel krijgt 2.050 gl.

2.  Goverdina Deelen, gehuwd met Adrianus Maas, krijgt 2.050 gl.

11-10-1884      testament van  Peter Koolen, boer te Heeze, legaten aan:

1.  nicht Johanna Deelen, vrouw van Anton van Asten 400 gl.

2.  aan de armen 50 gl.

3.  aan broer Jan Kolen, gewezen ontvanger het vruchtgebruik

Na het overlijden van broer Jan gaat alles naar:

1.  Johanna Deelen, huisvrouw Anton v Asten

2.  Goverdina Deelen X Adrianus Maas

3.  Jan Deelen

4.  Laurens Deelen, beiden te Woensel

30-3-1887       deling van goed uit de nalatenschap van Peter Koolen, + 26-12-1884 Heeze, waarvan het vruchtgebruik toekomt aan Jan Koolen, gewezen gemeente-ontvanger tussen:

1.  Johanna Deelen, huisvrouw Antonius v Asten

2.  Goverdina Deelen, huisvrouw Adrianus Maas

3.  Laurens Deelen, landbouwer te Heeze

4.  Jan Deelen, molenaar te Woensel

o.a. huis etc. C126 etc., totaal 2020 gl, dus ieder 505 gl.

Anton van Asten krijgt de onroerende goederen, t.w. 3 percelen: C163, 322, D988, geschat op 220 gl., plus nog 285 gl. contant.

 


14.23  Jan Jan Deelen  1838~1910        

                                                            molenaar

 

30-4-1877       Jan Jan Deelen Woensel, koopt windmolen te Lijmbeek van de gebr. vd Grinten

         1878       Jan Deelen eigenaar van de stoomgraanmolen van Woensel

         1883       Jan Deelen verkoopt de molens te Woensel en te Lijmbeek aan M.Vlijminx de Vocht, koopman uit Woensel

         1892       finale verkoop van goed te Heeze door Jan Deelen uit Woensel

         1893       Jan Deelen, molenaar, deelt in erfenis

18-5-1893       Jan Deelen, molenaar uit Woensel verkoopt in het koffiehuis van Heer Spoorenberg aan Martinus Vlijmincx de Vocht, koopman te Woensel voor 5100 gl. o.a.

                        -  huis met stoom-graan-schorsmolen en erf a/d Limbeekstraat F3390 3,63 ha.

                        -  windkorenmolen en erf ter plaatse als voor F2673 0,11 ha.

                        verkoper had de goederen in 1877 gekocht voor notaris Panken te Son

         1904       Beek & Donk

 

X  28-4-1877 Heeze m Petronella Martha vd Berg, * 11-9-1844 Heeze, + 13-8-1901 Woensel

kinderen:

            Jan Frans Deelen                  * 22-5-1878 Woensel  +   1-8-1945 Veghel

                                    1904-1916       hoofd der school, Torenstraat 6 Woensel

                                    1916-1921       Eindhoven

1921-1945       Veghel, dir. CIV (onderdeel van CHV-NCB te Veghel)

ridder in de orde van Oranje Nassau

X  19-9-1904 Gestel m Maria Elisabeth Hesemans

* 20-3-1874 Gestel, + 5-1-1936 Veghel:                                ke 15.23

Maria Petronella Deelen        *   8-4-1880 Woensel  + 4-11-1959 Wijbosch (Schijndel)

21-4-1897 intrede bij zusters van Liefde te Schijndel als zuster Ma Antonia

20-8-1900 geprofest, 

Frans Alfons Deelen             *   4-4-1883 Woensel  + 13-11-1907 Veghel (militaire dienst)

vanaf 10-10-1901 bakker te Geldrop

            Petronella Martha Deelen      * 12-2-1885 Woensel  + 4-1-1908 Rijssen

  8-1-1902 ingetreden bij zusters van Liefde te Schijndel als zuster

Maria Julia

27-8-1905 geprofest

 

 

15.23   Jan Peter Anton Deelen       * 31-7-1905 Woensel  + 23-6-1969 Rotterdam  volgt 16.20

                                                            * 31-7-1905 Amsterdam?

Petronella C F M Deelen       * 5-12-1906 Woensel

1945 Deventer, 1979 Lugano (CH)

                        X  ~1931 m dr. Johan P G M Bosmann, chemicus, geen kinderen

            Catharina L M (Zus) Deelen  * 12-6-1909 Woensel  + 24-5-1991 Voorschoten

1939 Bilthoven

1945 den Haag, 1979 Voorschoten, pr. Beatrixlaan

                        X  ~1934 m Th A M Bosman (kruishuwelijk): ke * 1939

            Frans A M Deelen                 * 12-4-1911 Woensel  + 2-1-1972 Oudenbosch  volgt 16.23


16.20   Jan Peter Deelen  1905-1969                      

                                                directeur Coöperatie IV (CIV)

 

??                     Amsterdam

1935-1969       Rotterdam, Essenlaan 88

 

X  18-4-1934 Rotterdam m

Ans Jc A Hensen, * 19-8-1908 Rotterdam, + 15-4-2001 Rotterdam

kinderen:

            Emilie M F Deelen                  * 28-5-1935 Rotterdam           + n2001

                                    1969-2001 Oosterbeek

X  Anton vd Maas, + n1999: 4 ke * 1960/65

            (ma)Ria E Deelen                   * 13-2-1937 Rotterdam          + n2001

1969 Leiden, 2001  Rotterdam

            Ans M C Deelen                      *  20-11-1938 Rotterdam       + n2001

1969-2001 Leiden

X  1962 Gerard Zuyderhoudt: 1967/71: 3 ke

            Jan Deelen                             * 11-6-1940 Rotterdam           + n2001

 Slotstr 17 Rotterdam

                        X  17-12-1997 Rotterdam m Ismonda Molenaar

            Nelly/Kiki (*Petronella) Deelen * 24-3-1942 Rotterdam      + n2001

                                     Hoge Zwaluwe

X  1969/71 m Victor v Passel: 3 ke * 1971/73

            Frans Deelen                          *   3-6-1946 Rotterdam          + n2001

1969 Breda, 1973-77 Vogelwaarde, 1998 Baronielaan 140 Breda

                        X  1969/73 m Elly Acke, * 21-8-1948 Terneuzen:                              ke 17.21

            Ferry E Deelen                      * 10-11-1948 Rotterdam        + n2001

            1998  Poolse zoom 46 N’kerk/IJssel

                        X  8-12-1978 Rotterdam m Wendela Sack, * 29-3-1953 Rotterdam

            Emile J M Deelen                  * 16-5-1953 Rotterdam          + n2001

1978-1979 Veghel,

1998-2001 Rotterdam, 1e Pijnackerstraat 19c

                        X  v1977 m Wil Poel, * 1-8-1946 Rotterdam                                    ke 17.22

 

 

17.21   Fokka Deelen                          * 24-12-1973 Vogelwaarde (ZeeuwsVl.)

            Geertje Deelen                        *   9-8-1977 Vogelwaarde

 

17.22   Christiaan Deelen                 * 21-12-1977 Rotterdam                   

 

 


16.       J Deelen                                  * ~1916                       + n1998 Veghel

                                    1995-2000 ٱ dr de Quaystraat 1 Veghel

            X  ~1946 m NN, + n1995

 

 

17.       Marc Deelen                          *  1947                        + 26-3-1995 Axel

            X  ~1970 m Margriet de Houx, + n1995

18.       J E Marco Deelen

                        1995-2000 ٱ burg Hoefnagelsstraat 10  Sas van Gent

X  ~1995 m Nellie

Petra Deelen

            X  ~1995 m Jacco

Johnny Deelen

Phillip A M Deelen

                        1995-2000 ٱ Canisvlietstraat 25  Sluiskil

            X  ~1995 m Cindy

 

 

 

 


16.23   Frans Deelen  1911-1972                        

                                                            fabrikant

 

1911-1921       Eindhoven

1921-19           Veghel

1935-1938       Weert, reserve 1e luitenant bij de intendance (studentenregister)

1938-1960       Veghel

 

X  29-4-1938 Eindhoven m Liet Kerssemakers, * 22-6-1911 Gestel, + 7-4-1960 Veghel

kinderen:

            Jan Deelen                             * 26-8-1939 Veghel    + v1979

fabrikant, 1967 Nieuwendijk, Raamsdonkveer, Sweelinkhof 6,

                        X  ~1965 m Tony Mandjes:                                                               ke 17.23

            Els Deelen                               * 2-12-1940 Veghel, den Haag

                        X  Minne de Vries, ambtenaar: 1966/70 2 kinderen

            Marijke Deelen                       * 26-6-1943 Veghel, Oss

                        X  Kees Weerens, drogist: 1971/78 3 kinderen

            Margriet Deelen                     * 28-9-1944 Veghel, Hamburg

                        X  Werner v Deyn, tuinarchitect

 

 

17.23   Barbara Deelen                      *   1-7-1966 Veghel

            Laura Deelen                          * 16-7-1967 Nieuwendijk

            Jan Delen                                * 27-9-1968                 ˜ Raamsdonkveer, Schapendonk 5    Yvonne Deelen             * 27-2-1969

 

           

 

----------------------||---------------------


13.24   Gerrit Jan G Deelen  1808-1878         

landbouwer

 

13-1-1858        testament van Gerardus Jan Gerrit zn Deelen:

1.   Hendrik Jan Gerrit zn Deelen krijgt huis etc. a/h Kruis (B 146) te Heeze

2.   Hendrina, minderjarige dochter van broer Jan Jan Gerrit Deelen krijgt land

Dienstmeid Petronella vd Hurk, * 1826 woont in a/h Kruis

18-12-1866     2e testament van Gerrit Jan Gerrit zn Deelen t.g.v. Hendrik Jan Gerrit Deelen zoon, wethouder

18-12-1866     Gerrit Jan Gerrit zn Deelen verkoopt onroerend goed

  1-4-1868       Gerardus Jan zn Deelen deelt in erfenis


13.25    Hendrik Jan Deelen  1816-1890

                                                fabrikant, 1854-1890 wethouder

 

         1835       bij de militie

11-12-1846     Hendrik Jan Deelen huurt onroerend goed

         1850       Hendrikus Deelen met k 1e en broer Gerard □ Kruis 146B

28-8-1850       Hendrik Jan Deelen zn (ver)koopt onroerend goed

1853-1890       raadslid

1854-1890       wethouder van Heeze

25-11-1855     Hendrik Jan Gerrit zn Deelen verkoopt onroerend goed namens de kinderen Jan Gerrit zn Deelen.

                        woont a/h Kruis (B146), met knecht Jacob Bierings, * 1846 en dienstmeid Francisca Paulissen, * 1857 Someren

25-9-1864       Hendrik Jan Gerit zn Deelen Deelen (ver)koopt onroerend goed

29-1-1866       Hendrik Jan Deelen, wethouder koopt onroerend goed van:

1.   Adriana Deelen, huisvrouw v Bussel

2.   Elisabeth Deelen, huisvrouw Bax uit Leende

3-11-1866       Hendrik Jan Deelen (ver)koopt onroerend goed

10-2-1867       Hendrik Jan Gerrit zn Deelen (ver)koopt onroerend goed

19-8-1869       Hendrik Deelen erft van Jan Deelen

  4-5-1870       Hendrik Deelen, wethouder, verkoopt onroerend goed namens de gemeente Heeze

23-5-1870       Hendrik Deelen, wethouder, verpacht namens de gemeente

10-10-1870     Hendrik Deelen, wethouder, (ver)koopt onroerend goed

         1870       inwonend Francisca Paulissen (meid, * 1857 Someren)

  7-2-1874       Hendrik Deelen, wethouder, (ver)koopt onroerend goed te Ginderover

         1880       inwonend: Jacobus Bierings (knecht, * 1846)

1876-1890       compagnon van de lintfabriek J. Vullings, 69 man personeel in 1895

         1884       hypotheek voor Hendrik Deelen, fabrikant

         1885       (ver)koop roerend goed namens de gemeente Heeze

         1885       finale (ver)koop namens de gemeente Heeze door:

1.   Hendrik Deelen (wethouder)

2.   Adrianus Andreas Deelen (burgemeester)

         1887       hypotheek voor Hendrik Deelen, fabrikant

25-3-1889        testament van Hendrik Deelen, fabrikant t.g.v zijn kinderen:

1.  Wilhelmina en Jan Deelen het gebruik van het huis

2.  Hendrika Deelen, religieuze te Posterholt een lijfrente van 50 gl./jaar

Als enige erfgenamen zijn kinderen:

1.  Goverdina Deelen

2.  Antonius Deelen

3.  Wilhelmina Deelen

4.  Johannes Deelen                

        1889        Hendrik Deelen, fabrikant, verkoopt houtgewas


X  30-6-1848 Heeze m Johanna Maria Verhagen, * 28-4-1825 Heeze, + 3-1-1882 Heeze

kinderen:

            Jan Deelen                               * 24-1-1850 Heeze     + 31-1-1850 Heeze

Goverdina Deelen                   * 27-9-1851 Heeze     + 25-9-1906 Heeze

                        X  19-10-1880 Heeze m

Peter Ant. Strijbosch, * 15-9-1853 Asten, + 25-10-1931 Heeze

sigarenfabrikant, 1877 secr., 1890-1925 burgemeester van Heeze: 3 ke

            Marie Henriette Deelen          *   9-1-1853 Heeze     + 16-2-1908 Posterholt

                                    1870 vertrek uit Heeze

                                    1877 mère Marie Ignace, Ursulien te Posterholt

            Jan Deelen                               * 17-6-1856 Heeze     +   3-1-1858 Heeze

            Johanna Maria Deelen           * 23-4-1859 Heeze    + 14-6-1866 Heeze

            Antoon H Deelen                   *   9-4-1861 Heeze     +   5-7-1902 Heeze       volgt 14.24

            Wilhelmina Deelen                 *   9-3-1864 Heeze     +          1942

            Jan Hendrik Deelen              * 13-5-1866 Heeze     + 31-5-1938 Amsterdam volgt 14.25

 

wonen a/h Kruis B146 met oom .. en dienstmeid Marie Elisabeth vd Boomen, * 1838; vertrekt 1863 naar Leende


14.24  Antoon Hendrik Deelen  1861-1902

                                                            fabrikant

 

8-11-1884       Antoon Hendrik Deelen richt het Rk zangkoor ‘Nut en genoegen’ op, hij blijft hiervan directeur.

        1889        testament van Antoon Deelen en zijn 1e vrouw

31-7-1890       2e testament van Heer Antonius Deelen, fabrikant, en Marie Elisabeth H Wichterich

1891-1898       Antoon en Jan Deelen drijven de katoenfabriek H.Deelen & Zn, 7/11 man personeel

        1894        schoonzus Jeanette Hr Cc Gtr Mr Ots, * 1866 Baarle-Nassau) woont in

                        idem Margareta Mr Verbakel (dienstmeid, *1877)

1897-1903       zijn schoonmoeder woont in

        1898        Antonius Deelen, fabrikant, (ver)koopt onroerend goed

        1898        verkoop afbraak door Antoon Deelen, fabrikant

        1898        verkoop roerend goed door Antoon Deelen, fabrikant

        1898        verkoop afbraak door Antoon Deelen, fabrikant

        1900        □ herenhuis Kapel D120

  5-7-1899       Antoon en Jan Deelen richten samen met weduwe van fabrikant JLEH Dobbelmann te Nijmegen de Vereulithe company op voor het vervaardigen en in de handel brengen van kunststeen (van gemalen marmer).

4e vennoot is AHM Spoorenberg uit Helmond, hij treedt al voor 8-1901 uit.

Beheerder is Emile Th Mr Hb Dobbelman. Deze gaat 7-1901 in Heeze wonen, Kapelstraat D131.

tot 26-12-1900 Cornelis vd Boomen uit Geldrop (barbier, Koetsier/dienstknecht) woont in op
                        dat adres. Daarna vertrekt hij naar Smeermaas.

17-8-1901       de vennootschap wordt weer ontbonden en omgezet in NV Steenfabriek de Vereulithe.

  5-7-1902       Bij het plotseling overlijden van Antoon, worden zijn 3 kinderen (4 tot 6 jaar), wees

6-11-1902       beschrijving van de boedel door notaris Mertens:

-          inboedel: 1.041,77

-          schulden: 620,06

-          onroerend goed:

huis, stal, tuin, bouwland en hei: F1704, 1705 en 1503, samen 10.782 m2

een 4e in de onbedeelde boedel van percelen A657, C6, 7,1287, 1293, 1480, 1481, 1575, D595, 1370: bouwland, hakhout, tuin, weiland, huizen, stal, schuur, erf en een sigarenfabriek (van zwager P.A. Strijbosch en co). Samen 21.690 m2

C1287.

Strijbosch verklaart dat C1287, D595 en 1370 inmiddels verkocht zijn.

 

12-11-1902     aanvulling op de boedelbeschrijving

        1904        het bedrijf wordt verkocht.

 

X  1-1889 m Elly M H Wichterich, * 1863 Steele (D), + 22-12-1891 Heeze

zoon:   Hendrik Paul R. Deelen          * 2-10-1889 Heeze     + 24-1-1890 Heeze

 

XX  23-5-1894 Breda m Caroline Ls Hl Sophia Mr Ots

* 23-6-1862 Baarle Nassau, + 19-6-1898 Heeze

kinderen:

            Frans H Ign M Deelen            * 20-3-1895 Heeze     + 28-3-1895 Heeze

            Etty (*H) Mr Wl Ant Deelen   *   3-3-1896 Heeze     + 29-5-1992 Grubbenvorst

                                    1917 zr Caroline bij de Ursulinen in Venraij

            Fran(çoi)s Ant Mr Deelen    * 10-6-1897 Heeze     + 10-5-1972 den Haag  volgt 15.24

            Lilly (*Louise) Cr Mr Ant Deelen * 20-6-1898 Heeze           + 24-5-1974 Laren (NH)

                        1902-1914 ˜ Posterholt (bij tante Marie) 1914-1916 den Haag,

1916-1923 Leende, 1923-1927 den Haag, 1927 Groningen

X  17-6-1925 m Louis A den Berger

* 31-3-1891 Nijmegen Remonstr., + 10-4-1947 Leiden

                                    1-9-1925 Tebing Tinggi à den Haag, 9-8-1927 à Groningen:

5 ke * 1926/37

           

 


15.24   Frans Deelen  1897-1972

 

1902-1914       Weert

1914-1915       Ÿ den Haag

1915-1919       Ÿ kazerne Delft daarna Gouda, sergeant van de landstorm

1919-1923       Ÿ den Haag, klerk raad v Arbeid

1923-1942       ontginner van plantages op Sumatra

1942-1945       gedetineerd

1947-1949       promotor NIWIN (Ned. Indische W I N) te den Haag

1950-1963       ambtenaar van het Ministerie van Marine, ⌂ Aerdenhout

1964                employé effectenkantoor

 

X  31-7-1935 m Wilhelmina C Harms, * 13-2-1911 Kampen, ontbonden 9-1935

dochter:

            Loe(i)s(a) C A Deelen             * 17-4-1936 den Haag

1998 Lutulistraat Hoofddorp

                        23-12-1956 verloofd m Fr Jansen

 

XX  3-9-1936 Rantau Prapat m Teuna Maria Bentum, * 25-10-1913 Kota Radja, + n2005

            Ton Carol Deelen                  * 10-5-1937 Rantau Prapat

                                    15-12-1994 directeur hoofdpostkantoor Doetinchem

                                    1998/2001 Ÿ Zonegge 19-12 Zevenaar

                        X  17-12-1964 Utrecht m Martha C J Broerse, 27-9-1937 Heerlen: ke 16.24

            Egbert Louis Deelen               * 23-5-1938 Aeke Naboentoe + 8-10-1938

            Fransje L M Deelen                * 18-9-1942 Medan

                                    Sun city Arizona

                        X  1-2-1964 den Haag m Gary Edward Maricle, * 6-4-1940: 2 ke: * 1965/68

            Marijke Nicoline Deelen         * 11-12-1946 Groningen, + n2005

                                    secretaresse thuiszorg Bodegraven, Gouda

                        X  29-11-1971 den Haag m

Gerdolf Johan Maatman, * 30-11-1945 Deventer: 2 ke * 1975/78

            Wouter A Deelen                   * 10-12-1948 den Haag

                                    directeur bij de gemeente Leiden, Ÿ Wijkdijk10, Boskoop (?)

                        X  15-10-1973 Delft m

Anke Marion Hoogenboom, * 7-7-1949 den Haag: ke 16.25

 

 

16.24   Maria Jsf Deelen                    * 28-12-1965 Groningen

                                    apothekersassistente, Oostburgwal 25, Arnhem

            Irene C Deelen                        * 10-1-1968 Groningen          + n2007

                                                                Oostburgwal 49, Arnhem

Frank Wouter Deelen           * 9-10-1969 de Meern

                        Tandtechnicus Lelieëndaal 27, Ede

                        X  3-3-1994 Ede m Jolanda (*Johanna) C Jansen, * 13- 12-1969 Ede

 

16.25   Diederik S Deelen                   * 27-3-1977 Leusden

            Arthur Chr Deelen               * 23-8-1978 Boskoop

                        X  12-4-2004 m Geraldine vd Mei, * 24-12-1979

            Vincent H Deelen                   * 15-9-1980 Boskoop


14.25   Jan Hendrik Deelen   1866-1938                                  

fabrikant

 

1891-1898       Antoon en Jan Deelen drijven de katoenfabriek H.Deelen & Zn, 7 man personeel

        1895        hypotheek voor Jan Hendrik Deelen

1899-1901       Antoon en Jan Deelen handelen in kunststeen: de fa.Vereulithe

17-8-1901       omgezet in kunststeenfabriek aan de Molenstraat     

        1903        Jan Deelen zet de fabriek alleen voort, o.a. productie van molenstenen

        1931        de leegstaande fabriek brandt af

        1938        Amsterdam

 

X  ~1892 m Henriette Maria Elise v Claarenbeek

* 7-2-1865 Wyler (D) bij Kleef, + 26-5-1930 Heeze

kinderen:

            Dr. Hendrik L F J Deelen    * 31-3-1893 Heeze     + 19-9-1957 Zürich     volgt 15.25

Maria C G I Deelen                * 23-4-1894 Heeze     + 7-10-1967 Amsterdam

            1930 Amsterdam, zuster

Hubert Lambert Deelen       * 1-9-1895 Heeze       + 1940/45 Küstrin/Oder

                        31-5-1924 vertegenwoordiger Electrolux in Antwerpen

                        gaat trouwen met Johaan Maria Prenzler, * 21-12-1900 Amsterdam

1930 Chicago, 1956 Amsterdam

            X  v1930 m L Verschure:                                                                    ke 15.26

Frans Deelen                          * 19-12-1897 Heeze   + v1956

Weert,  1930 San Antonio

Constance J P C Deelen         * 31-5-1899 Heeze     + 30-12-1969 Amsterdam

            1930 Amsterdam, ridder in de orde v Oranje-Nassau

Josephina Fr H M Deelen      * 26-7-1901 Heeze     + 11-1-1956 Blaricum

1930 Blitar (Java)

                        X  9-1925 Heeze (?) m B F A v Baars: ke

Adriaan C A M Deelen         * 1-10-1902 Heeze     + 16-3-1968 Frankfurt/Main

            22-1-1928 priester SCJ

            1930 Bergen op Zoom, pater van het Heilig Hart, 1956/60 Tokio

 

 

15.26   één kind          * v1930

 

 

-------------------------------||------------------------------


15.25   dr. Hendrik L Deelen   1893-1957

 

 

          1912      eindexamen HBS Caniusius Nijmegen

1912-1914       student wis- en natuurkunde te Amsterdam

1914                gemobiliseerd

                        studie aande KMA

1919-1923       2e luitenant der infanterie, Keizersgracht 132 Amsterdam

1929-1933       studie paedagogie Brussel, Leven en Gent

1921              mede-oprichter van NL Jeugdleidersinstituut

1922              mede-oprichter juegdherbergcentrale

         1935       dr. psychologie en pedagogie te Gent

         1938       Velasquezstraat 2

         1963       Beethovenstraat 149 4e

 

X  8-12-1919 Curaçao (bij volmacht) m Emilia Maria vd Veen Zeppenfeldt

+ 6-10-1963 Amsterdam:      

kinderen:

            Maria Anna Ls Deelen            *    12-1920 Amsterdam         +   4-3-1921 Amsterdam

            Maria Ls Cs Deelen                *          1922                            + 10-11-1976 Amsterdam

1963-1976 Amsterdam                   

            prof. Jos E J Th Deelen * 7-12-1924 Amsterdam + 3-7-2002 Breda          volgt 16.25

                Ernestina M Th Deelen           * 1926 Amsterdam     + n2003

1957 Curaçao, 1963 Ascot (Berkshire UK)

1969 Egham (Surrey UK), 1973 Old Windsor, 1991 Terneuzen, 2002/03 Rustington (UK)

                        X  m J.C. Forshaw, + n2003

            Henriette E M Deelen             * 1927 Amsterdam     + n2003

1957-1976 Amstelveen, 1991-2003 Nieuw Bergen (L)

                        X  17-8-1957 Amsterdam m Th F E Halewijn, + n2003

            Constance S M Deelen            * 19-12-1928 Amsterdam   + 10-6-1991 Veldhoven

1957 st Michielsgestel, 1963 Nuenen, 1969 Knegsel

                        X  2-7-1955 Nijmegen m mr. Roverius G R M Romme

* 19-12-1928 Nijmegen, + 11-3-2003 Bloemendaal: ke

1976 Knegsel, 2002/03 Bloemendaal

studenten-decaan TH Delft

 

 


16.25 prof. Jos E J Th Deelen 1924-2002

 

1963                Amsterdam

~1969              Lisse

1969/2002       Breda, Haagse markt 23

rechter-plv in Breda, raadsheer plv den Bosch

hoogleraar internationaal privaatrecht te Tilburg

7-10-1989       ridder in de orde van de NL Leeuw bij afscheid van de KUB

1994                groot-prior van de orde van st Lazare de Jerusalem

 

X  8-9-1956 Enschede m (Wilhel)Mijntje H v Seventer, pianolerares

* Enschede 17-8-1929, + 7-1-2015 Gouderak:

kinderen:

            H L Filip J Deelen                 * ~1963

                                    2002 Londen

                        X  31-7-1993 Quito (Ecuador) m (P) Annabelle Perdomo Garcia

                        XX?  v2015 m Olivia Salamanca, + n2015:                                      ke 17.25

            (W)Mieneke H Deelen                                                 + n2015

                                    Leiden, Roodenburgstraat 51

                        X  v2002 m Jan Fl Holsteijn, + n2015: 2 ke

            Constance H E M Deelen

                                    Tilburg

                        X  m K I Mees: 3 ke 

            Filip Deelen                                                                + n2015

 

 

17.25   Lucia Deelen                           * v2015 Amsterdam