11.10   Hendrik Matthijs Arien Deelen  1734-1806  vs 2013

kuiper

 

Hendrik Matthijs Deelen wordt in 1734 geboren op een boerderij in Heeze als 4e van 9 kinderen. Als zijn vader overlijdt is Hendrik 15 jaar. Hendrik wordt kuiper (via zijn moeder, die Kuypers heette?). Na de boedelscheiding met zijn broers en zussen in 1771, koopt hij het huis Eimerik 34 in het centrum van Heeze om daar zijn kuiperij te vestigen. Hendrik is dan 35; in hetzelfde jaar trouwt hij met Hendrina Vromans, zij is dan pas 23. Zij krijgen 6 kinderen, waarvan er 4 in leven blijven. Hendrina overlijdt in 1791 (43 jaar), om dit gat op te vangen neemt Hendrik achtereenvolgens de weduwe van Adriaan Veldkamp (1786), Peter Jaspers (1791) en de weduwe van Peter Schenkels (1798) in huis. Hendrik overleeft haar 15 jaar en bereikt de gezegende leeftijd van 72 jaar.

  8-3-1771        Hendrik Matthijs Deelen koopt voor 646 gl.

-   huis (genaamd ‘t huis van Jan v Dommelen) 900 m2 (= Eimerik 34)

-   akker de Trip, 600 m2

-   weiland ‘t Aangelag 0,27 ha. 

                        totaal 0,42 ha., alles gelegen te Eimerik van Anna Maria Snieders, weduwe van (zijn neef) Peter van Litsenborgh

28-12-1773     Een onbekende man uit Lieshout van normaal postuur klopt aan en vraagt of

       of 1774     hij bij Hendrik Matthijs Adriaan Deelen en Hendrina Vroomans, zijn vrouw, mag logeren. ‘s Morgens vroeg loopt hij de deur uit zonder te betalen en neemt bovendien een paar zilveren schoengespen, een broek met wat geld, de slaapmuts van Bertus Gruijthuijsen, de voerknecht die bij hun inwoont, en een paar kousen van Hendrina mee. Zodra Hendrik het merkt gaat hij met zijn broer Lukas achter hem aan.
In Lieshout doen zij navraag en komen uit bij een huis onder Gerwen. Zij zeggen dat ze naar de koeien komen kijken. In de koestal zien zij drie personen die op de haardvloer staan te dorsen. Twee personen komen naar hun toe, de derde blijft staan. Als Hendrik op hem af gaat, loopt hij door de deur naar buiten, maar Hendrik gaat achter hem aan en vraagt of hij de meegenomen spullen terug krijgt. De dief antwoordt ‘Jawel, maar gij moet het tegen niemand zeggen. Kom hier, ik zal u het goed wederom geven’ en hij geeft de spullen meteen terug. Daarna gaan Hendrik en Lukas weer met de spullen naar huis.

                        (verklaring op verzoek van de schepenen van Heeze d.d. 31-8-1776)


23-5-1783     Boedelscheiding tussen de kinderen van wijlen Willem Vromans en Adriaantje van Asten (zij is nog in leven, maar doet afstand van vruchtgebruik)

1.  Cornelis Vromans krijgt huis en brouwerij met schuur stalling en verder toebehoren, hof en aangelag van Leemen Gielens, en ‘t gelag van Hendrik Aert Scheepers 0,22 ha. a/d Ven + 12 percelen en moet 20 gl./jaar betalen aan Adriaantje van Asten

2.  Michiel Vromans, ook inwoner van Heeze, krijgt woonhuis, stalling en schuur, hof en aangelag in de Hurck van Lammert Willem Verhagen 0,79 ha. + 20 gl./jaar aan Adriaantje v Asten

3.  Godefridus Vromans wonend tot Geldrop krijgt 7 percelen + 20 gl/jaar aan Adriaantje v Asten

4.  Hendrik Deelen, man van Hendrien Vromans krijgt:

-    de Koolakker 0,27 ha. te Eimerik

-    de Oevels- of Boezemans beemd 0,21 ha. gelegen alsvoor

-    houtwas de halve Zig onbegrepen der maten en het weertje a/h Bovenschoor 0,29 ha. a/d Rul

-    weiland de Thijswiel van Luijkas Dirx 0,16 ha. onder Strabregt

-    de Kampakker 0,37 ha. gelegen alsvoor

-    de Papenakker 0,17 ha. gelegen alsvoor

-    akker de Leur 0,28 ha. onder Creijl

-    weiland de Scherfdonk 0.18 ha. onder Eimerik

+   20 gl./jaar te betalen aan Adriaantje van Asten

  6-1-1787       Hendrik Matthijs Deelen, man van Hendrina Vromans, verkoopt weiland de Scherfdonk 0,18 ha. onder Eimerik voor 35 gl. aan Michiel Vromans

14-9-1791       Hendrik Matthijs Deelen, inwoner van Heeze weduwnaar van wijlen Hendrien Vromans, heeft vier minder­jarige kinderen: Willemijna, Johanna, Adriaantje en Matthijs (oudste 15 jaar). Hij bezit 1/5 onbedeeld in huis te Heeze onder Eimerik dat zijn vrouw is aanbestorven van Hendrik Heuvelmans en Maria Vromans haar tante. Hij heeft diverse schulden en verzoekt om verkoop. Toestemming van Michiel Vromans, Godefridus Vromans, Jan van Rutten, Willem Verhagen en Luijkas Matthijs Deelen.

22-10-1791     Hendrik Matthijs Deelen, weduwnaar van Hendrien Vromans, verkoopt krachtens permissie van de schepenbank (zie 14-9-1791) voor 117½ gl. het 11e deel in

-  huis te Eimerik 0,16 ha.

-  5 percelen (zie 1821)

aan Heer Jan Vromans, koopman te Rotterdam

3-12-1791       Hendrik Matthijs Deelen, weduwnaar van Hendrien Vromans verkoopt

-  weiland de Papenbeemd 0,2 ha. onder Strabrecht voor 43½ gl. aan Wouter
    van Gerwen

                        -  akker de Leur 0,28 ha. onder Creijl voor 77½ gl. aan Michiel Vromans

                        -  de Papenakker 0,17 ha. te Strabrecht aan Francis Goort van Asten voor 46 gl.

                        -  de Kampakker 0,37 ha. onder Strabrecht, aan Arnoldus Schepers

                        Totaal 1,03 ha. voor > 284½ gl.

         1801       rekening van Hendrik Deelen, kuiper, aan het kasteel van Heeze

29-12-1802     Hendrik Matthijs Deelen erft de Kruisakker 0,17 ha. van zijn broer Lucas plus
95-35 = 60 gl. bijbetaling van zijn broer en zusters.

14-4-1806       de memorie van successie voor Hendrik Matthijs wordt ingeleverd (kantoor Tongelre), de erfenis wordt vrijgesteld van belasting

20-2-1810        De nalatenschap van Hendrik Deelen en Hendrien Vromans bestaat uit:

 

-   de Kempkensakker onder Creijl                                         0,27     A952                 ??

-    heideveld te Creijl                                                              0,24     A273                 ??

 

-    de Willemsakker te Strabrecht                                           0,20     A1050?           1771

-    weiland de Thijswiel te Strabrecht                                    0,16                             1783

-    Drieske te Strabrecht                                                          0,09     F536                  ??

-    de halve Hogenakker                                                         0,11     F59a                  ??

 

-   huis, tuin en aangelag, op Eimerik (E34)                           0,09     F298/299         1771

tussen Jan (Godefr) Deelen en een straatje; nr 202                           

-    akker de Trip te Eimerik                                                     0,06     C111?              1771

-    weiland het Aengelag te Eimerik                                       0,27                             1771

-    de Langenakker te Eimerik                                                0,19     A844               1771

-   de Kruisakker te Eimerik                                                    0,17     F67                  1771

-   akker de Boontijt te Eimerik                                               0,25     A643                 ??

-    akker de Oevels of Boezenmansbeemd te Eimerik            0,21     F52                  1783

 

-    heide onder Heezerenbosch onbegrepen der maten                                                 ??

 

-    bos ‘de halve Zig’, onbegrepen der maten

en het m(w)eertje aan het BovenSchoor, a/d Rul       0,03                             1783

 

Totaal: 1 huis, 14 percelen (2,34 ha. + 1 heide en een bosje)                                    


X  21-4-1771 Heeze Rk m Hendrina Willem Vromans

* 13-1-1748 Heeze, + 29-7-1791 Heeze

kinderen:

            Adriana Deelen                       * 22-7-1773 Heeze     + 18-4-1786 Heeze

            Wilhelmina Deelen                 * 24-7-1776 Heeze     + 13-12-1856 Aarle Rixtel  volgt 12.a

            Joanna Deelen                        * 29-10-1778 Heeze   +   5-8-1848 Heeze

                        X  v1810 m Willem Hesius

* 20-7-1777 Heeze, kleermaker/winkelier, + 6-9-1850 Heeze: 4 ke                          1832 Eimerik, heeft 10 perceeltjes land

            Goverdina Deelen                   * 14-1-1781 Heeze     + 15-11-1841 Oostelbeers  volgt 12.b

            Matthijs Deelen                       *   6-7-1783 Heeze     + 31-7-1783 Heeze

Matthijs Deelen                     *   1-3-1785 Heeze     + 28-2-1831 Helmond   volgt 12.10

 

20-2-1810       Boedelscheiding tussen de kinderen van Hendrik Deelen en Hendrien Vromans:

1.  Mathijs Deelen te Heeze krijgt:
-       huis, tuin en aangelag, 900 m2 op Eimerik, tussen Jan Deelen en een
       straatje; nr 202                                                             F298/299
-       akker de Trip, 560 m2 te Eimerik                                C111?
-       weiland het Aangelag 0,27 ha. te Eimerik                  C68
-       bos ‘de halve Zig’
        en het meertje aan ‘t BovenSchoor, 280 m2 a/d Rul
-       de Willemsakker 0,2 ha. te Strabrecht                        A1050?
-       weiland de Thijswiel, 0,16 ha. te Strabrecht

2.  Wilhelmina Deelen te Heeze krijgt
-      de Kruisakker 0,17 ha. te Eimerik                              F67
-      akker de Boontijt 0,25 ha. te Eimerik                         A643
-      teulland dat Drieske, 900 m2 te Strabrecht                 F536

3.  Wilhelmus Heezius, man van Johanna Deelen te Heeze krijgt
-       akker de Oevels of Boenenmansbeemd 0,21 ha. te Eimerik  F52
-       heideveld (0,235 ha.) te Creijl                                    A273
-       heide onder Heezerenbosch onbegrepen der maten

4.  Mathijs van Rutten krijgt namens Goverdina Deelen uit Middelbeers
-       de Langenakker 0,19 ha. te Eimerik                           A844
-       de halve Hogenakker 0,11 ha.                                    F59a
-       de Kempkensakker 0,27 ha. onder Creijl                   A952

 


30-3-1821        provisionele verkoop

  6-4-1821       finale verkoop in de herberg van Peter Vromans (de Zwaan) door:

1.                 Adam Vromans, herbergier te Leende

2.                 mede namens Wouter vd Wens, schoenmaker te Hedikhuizen, vader van Johanna vd Wens, minderjarige dochter van wijlen Francyna Vromans en namens Adriaan Molland, landbouwer te Herpt (kanton Heusden) voogd van voorzegde minderjarige, bij procuratie dd 10-1-1821 uit Ammerzoden
en namens Antonie vd Bort en Gerrit Dikmans, boerer te Ammerzoden, als voogden van de twee minderjarige kinderen van wijlen Jan Dikmans en Francina Vromans, bij procuratie dd 10-11-1820

3.                 Peter Vromans, herbergier te Heeze

4.                 Johanna Vromans, gehuwd met Godefridus v Stekelenburg, hoefsmid te Mierlo

5.                 Paulus Vromans, landbouwer, mede wonende te Heeze

6.                 idem met Geerit Vromans, bakker te Heeze als voogd van de minderjarige Godefridus Vromans

7.                 Wilhelmus Vromans

8.                 Gerrit Vromans, landbouwers

9.                 Mechelina Vromans, allen te Heeze

10.             Willem Vromans, koopman te Heeze

11.             Willemina Vromans, gehuwd met Willem Verspeek, koopman te Leende

12.             Hendrina Vromans, gehuwd met Wouter Lingers, bakker te Heeze

13.             Maria Vromans, weduwe Antonie v Hugten, boerin te Lierop

14.             Peter Vromans, zonder beroep

15.             Johanna Vromans, landbouwster, allen te Heeze

16.1         Johanna Deelen, gehuwd met Wilhelminus Hesius, winkelier te Heeze

16.2         mede namens Wilhelmina Deelen dienstmeid te Luiksgestel uit procuratie dd 27-3-1821 uit Helmond

16.3         Goverdina Deelen, particuliere te Oostelbeers, gehuwd met Peter v Spreuwel, bouwman, uit procuratie dd 4-4-1821 uit Oirschot

16.4         Matthijs Deelen, kuiper te Mierlo

van (erfgoed Willem Vromans):

-   huis, hof en aangelag, 1,47 ha te Eimerik, beide zijden en een einde een weg, het ander einde de weduwe Gerrit v Gennip

-   weiland de Weert, 0,75 ha. te Eimerik aan de rivier de Aa

-   akker de Mispel teern, 0,63 ha. te Eimerik, het ander einde Antony Deelen

-   akker de Weijbosch, 0,63 ha. onder Strabregt, een zijde Antony Deelen, ander einde een weg

(totaal 3,57 ha.) voor 794 gl. aan Adriaan Scheepers, schoenmaker te Heeze


                        12.a   Wilhelmina Deelen 1776-1856

                                                dienstmeid

 

2/12-1810        Willemina Deelen vertrekt uit Heeze

18-3-1814       Willemina Deelen, dienstmeid te Eersel koopt akker de Lancker (A863) voor 50 gl. van Mattijs Deelen, boer te Maarheeze.

1814-1856       Wilhelmina Deelen bezit 4 percelen land te Heeze, ze betaalt in 1832 11,30 gl. gemeentelijke belasting

1821-1842       ˜ Luiksgestel

18-5-1826       Wilhelmina Deelen, dienstmeid uit Luiksgestel, geeft  720 gl. hypotheek tegen 5% aan Antonie van Bussel en Johanna Ceelen echtelieden te Heeze, op

-   huis, tuin en aangelag         0,4   ha. a/d Ven

-   weiland de Veluw               0,48 ha. a/d Ven,

-   weiland de Hulsbroeken     0,48 ha. a/d Ven

het geld wordt namens haar uitgereikt door (zwager) Willem Heesius, winkelier te Heeze

 3-9-1842         Wilhelmina Deelen geeft hypotheek op goed te Heeze

12-9-1850        testament van Wilhelmina Deelen zonder beroep wonend te Heeze t.g.v.

1.   de kinderen van Mathijs Deelen

2.   de kinderen van Johanna Deelen, in leven huisvrouw van Wilhelmus Heesius, ieder voor de helft

3.   700 gl. voor zielemissen en een deftige uitvaart

         1856       Aarle Rixtel bij haar neef Leonard Hesius

  7-3-1857        de erfgenamen:

1.1 Hendrikus Deelen, wever uit Meellik, wever

1.2 Jan Baptist Meert, drukker te Helmond, gehuwd met (Anna) Margaretha Deelen

1.3 Gerard Deelen, dagloner uit Helmond

1.4 Hendrikus Verbakel, gehuwd met Hendrina Deelen

1.5 Petrus Deelen, wever uit Mierlo

1.6 Wilhelmus

1.7 en Matthijs Deelen, wevers uit Helmond

1.8 Adriaan Deelen, timmerman uit Helmond

1.9 mede namens Jan Deelen, kanonnier bij de veldartillerie te Amersfoort

2.1 Johannes Heesius

2.2 Hendrina Heesius

2.3 Helena Heesius alle 3 winkeliers uit Heeze

2.4 Leonard Heesius, kuiper uit Aarle Rixtel.

verkopen:

-      perceel A643 0,358 ha. bouwland voor 240 gl.

-      perceel A863 0,352 ha. bouwland voor 250 gl.

-      perceel F67    0,177 ha. bouwland voor 104 gl.

-      perceel F536    860 m2 bouwland voor 111 gl.

totaal 805 gl.

 


12.b     Goverdina Deelen  1781-1841

rentenierster

 

         1810       MiddelBeers

         1821       OostelBeers

         1832       Goverdina bezit nog 3 percelen in Heeze. De gemeentelijke belasting is 5,93 gl.

 

X  4-3-1821 Heeze m Peter v Spreeuwel, * 28-12-1790 Oostelbeers, boer

 

 8-2-1842         de erfgenamen:

1.  Johanna Deelen, huisvrouw van Willem Heezius, winkelier te Heeze

2.  Wilhelmus Heesius namens Wilhelmina Deelen dienstmeid te Luiksgestel

3.  ? Johanna Deelen, dienstmeid te Luiksgestel:

4.1 Hendrik Deelen, wever

4.2 Gerard Deelen, dagloner

4.3 Adriaan Deelen, timmermansknecht

4.4 Hendrina Deelen, zonder beroep

4.5 Maria Gijsberts, wede Matthijs Deelen, arbeidster te Helmond en Godefridus Verhagen (voogd) namens haar minderjarige kinderen: Johannes Deelen

4.6 Wilhelmus Deelen

4.7 Peter Deelen

4.8 Matthijs Delen, allen te Helmond

                        verkopen:

-  de Hendsche Driessen A952 0,22 ha. bouwland, voor 125 gl. aan Willem Heesius

-  de Langenakker      A844 0,186 ha. bouwland voor 149 gl. aan Willem Heesius

-  perceel                    F59a    880 m2 voor 63 gl. aan Hendrik Guitjens

samen 337 gl.:


12.10  Matthijs Deelen  1785-1831                                  

                                                            kuiper

 

Matthijs Deelen wordt in Heeze geboren als jongste van een gezin met drie oudere zusters.

Zijn moeder overlijdt als hij pas 6 jaar is. Na de dood van zijn vader in 1806 neemt Matthijs diens kuiperij over. In 1810 wordt Brabant geannexeerd door Frankrijk, door het wegvallen van de tolgrenzen leeft de Geldropse textielnijverheid op en de kuiperij van Matthijs pikt hier een graantje van mee. Dat blijkt bijvoorbeeld daaruit dat al zijn transportactes voor de notaris

van Geldrop worden verleden en dat hij in 1811 al op zijn 25e kan trouwen met Maria Gijsbers uit Maarheeze (22 jaar). Aan het eind van de Franse tijd stort de economie weer in, in 1813 is Matthijs nog kuiper (‘tonnelier’), maar in 1814 noemt hij zich landbouwer. Begin 1814 verkoopt hij al zijn goed in Heeze en vestigt zich met zijn twee kinderen bij de familie van zijn vrouw in Maarheeze, om daar een kuiperij op te zetten. Kennelijk lukt het daar ook niet, want vanaf 1819 treffen we Matthijs aan in Mierlo, en daarna vanaf 1826 in Helmond op de Heuvel 29b, telkens weer als kuiper. Matthijs wordt niet ouder dan 45 jaar en laat Maria achter met 9 opgroeiende kinderen, in leeftijd variërend van 1 en de 19 jaar. Daarna raakt het gezin aan lager wal. Hoe diep ze zinken blijkt wanneer de oudste zoons tussen 1838 en 1846 drie maal worden veroordeeld voor een vechtpartij resp. landloperij.

 

   12-1810        Matthijs Deelen woont in bij zijn oom Willem Verhagen (X m JenneMarie Delen (11.19) in het huis van wijlen zijn oom Adriaan Matthijs Deelen op Strabrecht 46[1]

18-1-1813       Matthijs Deelen kuiper te Heeze koopt akker de Lancker 0,36 ha. te Heeze voor 208 Franc van Petronella Ceelen, wede van (zijn oom) Godefridus (Fried) Vromans

18-3-1814       Matthijs Deelen, boer te Maarheeze verkoopt akker de Lancker weer voor 50 gl. aan Willemina Deelen, dienstmeid te Eersel.

  5-1-1814        Matthijs Deelen, landbouwer te Heeze laat de goederen veilen die hij in 1810 van zijn ouders heeft geërfd:

-   huis, hof en aangelag, 900 m2 te Eimerik (nr. 34) tussen Jan Deelen en een straatje

-   weiland (‘t Aangelag) 0,27 ha.

-   akker de Trip 560 m2

samen voor 635½ gl. aan Gerit van den Berg

-   de Willemsakker 0,2 ha. onder Strabrecht voor 100 gl. aan Adriaan Joosten

-   de Thijswiel 0,16 ha. voor 49 gl. aan Abraham Sijn Jansen

-   houtwal de Halve Zig en het meertje 280 m2 aan het Bovenschoor voor 19 gl. aan Matthijs van Ruttenland.

Totale opbrengst dus 803½ gl.

 


X  26-1-1811 Heeze m Maria Gijsbers, * 2-7-1788 Maarheeze, spinster, + 31-1-1850 Helmond

kinderen:

            Hendrik M Deelen                * 14-11-1811 Heeze       + 27-4-1872 Melick  volgt 13.10

            Anna Margaretha Deelen       * 14-3-1813 Heeze   + 25-2-1880 Helmond

                                    voor 1843 pastoorsmeid in Luiksgeste;

                                    26-9-1843 dienstmeid bij fam Nieuveld te Antwerpen

                        X  19-5-1853 Helmond m Jan Baptist Meert ˜ Helmond

* 8-7-1809 Aalst, + 1857/80, katoendrukker, komt uit Aarlen/Brussel

wedr Catharina de Backer

            Gerard Deelen                       *  6-11-1814 Maarheeze + 27-6-1870 Helmond

fabriekswerker

                        X  30-10-1845 Helmond m Petronella Kroijmans, * 20-5-1807 Helmond

            Hendrina Deelen                     * 26-8-1816 Maarheeze  + 13-3-1873 Helmond

                        X  8-5-1851 Helmond m Hendrik Verbakel, * 3-1-1816 Helmond, wever

            Adriaan Deelen                     * 17-6-1819 Mierlo         + 29-10-1883 Geldrop 

volgt Geldrop

            Peter Deelen                          * 23-6-1821 Mierlo         +   9-2-1880 Zesgehuchten

volgt 13.14

            Jan Deelen                             * 24-3-1824 Mierlo         + 26-9-1876 Helmond                                                        1857 kanonnier Amersfoort, 1870 gepensioneerd

                        X  30-5-1870 Helmond m Jennemie vd Loo

            Willem Deelen                       * 21-11-1826 Helmond   + 27-1-1883 Mierlo 

volgt Mierlo

            Matthijs Deelen                     * 23-9-1829 Helmond     +        n1857,  wever

 

         1842       Gerard Delen wordt in Eindhoven wegens bedelarij veroordeeld tot verpleging       in een bedelaarsgesticht

18-4-1486        Gerard Delen wordt in Overloon opgepakt wegens bedelarij

30-5-1846        hiervoor in den Bosch veroordeeld tot 3 maanden + tbs + 13,33 gl. kosten


13.10   Hendrik Matthijs Delen  1811-1872

                                                            wever

 

11-12-1838     in de gevangenis van Hoorn wegens moedwillige verwonding met
tot 18-11-1840  voorbedachten rade[2]

1853-1872 Melick

 

X  13-5-1842 Helmond m Anna Maria Manders, * 16-5-1816 Helmond, + ~1850

kinderen:

            Martha Deelen                        * 16-3-1843 Helmond    + 22-4-1848 Helmond

            Arnold Deelen                         * 7-12-1844 Helmond    + 21-2-1845 Helmond

            Jan Deelen                               * 26-8-1846 Helmond    + 11-9-1846 Helmond

 

XX 4-10-1853 Roermond m Marie Agnes Blaise

* 22-7-1821 Maastricht, + 1-10-1881 Melick/Herkenbosch

kinderen:

            Adolf Deelen                          * 19-8-1854 Melick & H.bosch  + 2-12-1930 Melick H

                                    winkelier

                        X  5-10-1880 Posterholt m

Francisca Wagemans, * 30-8-1854 Echt, + 8-2-1935 Heerlen:    ke 14.10

            Jacobus Hubertus Deelen        * 8-11-1863 Melick & H.bosch

 

 

14.10   Gertrudis Hubertina Deelen   * 25-7-1881 Melick & H.bosch          + 1912/49

                                    19-5-1904 Roermond à Antwerpen

                        X  18-5-1912 Antwerpen m Mattheus G Hermans, kaaiagent

* 26-2-1884 Lanaken, ⌂ Zwijndrecht, + 21-11-1949 Geerlen

            Maria Catharina Deelen        * 27-7-1884 Melick & H.bosch         

1906-1909 ⌂ Schoonbekestraat 134 Antwerpen

1909-1912 ⌂ Berchem

12-12-1912 ⌂ Kunstlei 26 Antwerpen

                        X  3-11-1920 Heerlen m Adriaan Js N M Oostdam, * 14-5-1882 den Haag

Agnes Poulina Deelen            * 23-11-1889 Melick & H.bosch    + 25-2-1890 Melick H

 

 

 

 

 

 

 


13.14   Peter Deelen te Geldrop  1821-1880            

wever, analfabeet

 

1851-1856       Geldrop, bij zijn schoonfamilie

1856-1860       Mierlo (de oudste zoon Thies blijft achter bij de familie Scheeren)

1860-1867       Geldrop

1867-1880       Zesgehuchten

 

X  30-10-1851 Geldrop m Petronella Scheeren, * 24-12-1815 Geldrop, + 28-1-1878 Zesgehuchten

kinderen:

            Thies Deelen alias Scheeren * 22-9-1852 Geldrop   + 27-3-1924 Geldrop  volgt 14.14

            Helena Deelen                         * 19-5-1854 Geldrop  + n1882

                        X  11-3-1882 Geldrop m Jacob Ldw Wijdemans, * 31-8-1852 den Bosch

            Jan Gfr Deelen                      * 30-1-1856 Geldrop, + n1892

 Zesgehuchten,

29-5-1870       bij neef Adriaan in Geldrop tot ~1890

                                 1892       Heusden

 

24-9-1886       Jan Gfr Deelen ‘koopman’ laat zijn hond met kar maar zonder muilkorf in Geldrop buiten het café staan. Wanneer veldwachter Paijmans er iets van zegt scheldt hij hem uit onde grote toeloop uit voor ‘valse en gemene vent, ge kunt verrekken’. Dit lijst tot een proces in den Bosch, waar hij verstek wordt veroordeeld tot een boete van 8 gl. + 8,06 kosten.

  9-8-1892       Jan Delen, polderwerker in Heusden, staat s’nachts op straat met de wede Schoenmaker te praten. Wanneer Antonie Straver naar buiten komt en de bij herhaling wede verzoekt om binnen te komen, wordt Jan zo kwaad dat hij A Straver vastpakt en achterover tegen de grond gooit. Hij moet opnieuw voorkomen in den Bosch en wordt veroordeeld tot …….

 

 


14.14   Thies Deelen alias Scheeren  1852-1924

wever

Geldrop B148

 

X  13-4-1883 Zesgehuchten m Catharina Gijsberts

* 3-10-1853 Zesgehuchten, + 2-3-1916 Geldrop

kinderen:

            Petronella M. Deelen              *   9-3-1884 Geldrop  + 28-12-1900 Geldrop

            Jan Deelen                             * 19-8-1885 Geldrop  + 11-9-1946 Geldrop

                                    fabrieksarbeider, Heggestraat 68, Hout 16             

                        X  22-6-1914 Geldrop m Adriana H Bakermans

* 22-6-1885 Geldrop, + 24-12-1958 Geldrop:                              ke 15.14

            Peter Deelen                            * 29-10-1887 Geldrop + 12-6-1893 Geldrop

            Catharina Deelen                   * 10-6-1889 Geldrop  + 22-4-1945 Geldrop,

fabrieksarbeidster

            Adriana Deelen                       *   4-3-1891 Geldrop  + 16-9-1891 Geldrop

            Marinus Deelen                     *   7-2-1892 Geldrop  + 30-10-1940 Geldrop  volgt 15.16

            levenloos kind                         *+ 7-11-1892 Geldrop

            Peter Deelen                            * 31-1-1894 Geldrop  + 10-8-1894 Geldrop

 

 

15.14   Maria Petr. Deelen                 * 11-9-1915 Geldrop

                        1929 Cadier en Keer, 1936 Heerlen

            Catharina Deelen                   * 21-11-1916 Geldrop

            Mathea Cath. Deelen              * 17-7-1919 Geldrop (tweeling)

            Tilly (Antonia Maria) Deelen * 17-7-1919 Geldrop  + 14-3-1992 Geldrop

juli/sept 1936 Aalst Waalre

1992 Hulst 145

                        X  ~1944 m Jan de Kuster, + n1992:

Petronella H Deelen   * 29-1-1926 Geldrop + 7-9-1983 Geldrop (ongehuwd)

1934-1940 Cadier en Keer, kantoorbediende rijwielfabriek (Serva?)

1983 Hulst 145

 

 


15.16   Marinus Deelen  1892-1940                        

                                                arbeider textielfabriek

 

1917-1918       Tongelre, Nuenen

1918-1922       woont in bij zijn broer Jan in Geldrop

         1922?     Papenvoort 80, Terborgstraat 46

1928-1929       Meerveldhoven

1929-1940       Geldrop, Terborgstraat 46

 

X  14-2-1922 Geldrop m Anna Kuijpers, * 4-1-1899 Heusden, + 26-7-1994 Geldrop

kinderen:

            levenloos kind                         *+ 1922 Geldrop        

           Cor Deelen                              * 20-2-1924 Geldrop    + 2-7-1989 Geldrop,

 Braakhuizen

arbeider bij Artex textiel Aarle Rixtel, 1940 bij vakbond St Lambertus,

1955-n80 voorzitter Industriebond FNV afd. Geldrop

                        X  7-5-1957 Geldrop m

Frieda vd Nieuwenhof, * 13-4-1929 Geldrop, + n2002:        ke 16.16

            Johanna Math. Deelen            *  1-9-1925 Geldrop     + 25-11-1925 Geldrop

            Tjeu Deelen                            *   4-5-1927 Geldrop    + 10-3-1994 Geldrop

            Jan Anton Deelen                    * 15-10-1929 Geldrop   + 22-11-1929 Geldrop

            Annie Deelen                           * 19-11-1931 Geldrop            + n2002

                        X  24-9-1955 Geldrop m Jan Klerkx, + n2002 Hoog Geldrop

            Jan H A Deelen                     * 23-5-1935 Geldrop    + 27-4-2002 Geldrop

25-16-1962 bij vonnis van de politierechter te den Bosch (veroordeeld tot) 6 maanden

1962-1998    vd Puthstraat 4

            Germana A. Deelen                * 27-8-1938 Geldrop    +  9-9-1938 Eindhoven

 

 

16.16   René (*M) Deelen                 * 24-6-1958 Geldrop  ˜ Armagnaclaan 69 Eindhoven

                        X  19-6-1987 Son & Breugel m

Ellen vd Jagt, * 30-6-1961 Eindhoven:                                  ke 17.16

            Susan Deelen                          * 26-6-1961 Geldrop

                        X  22-10-1982 Geldrop m Joris Jansens, * 26-7-1960 Geldrop

            Marcel Deelen                       *   4-7-1963 Geldrop, 1988 Veldhoven

                        1981    medewerker archief Eindhoven, kadaster Eindhoven,

            medewerker van notaris in Son, 1997 idem in Someren

            1998 idem in Helmond

 

 

17.16   Michelle Deelen                      * 14-3-1991 Eindhoven

Niels Deelen                           *   5-7-1993 Eindhoven

           


11.19    JenneMarie Matthijs Deelen  1746-1810                   224

 

           

X 13-2-1772 Eindhoven m Willem Verhagen, * 20-12-1748 Son, + 26-1-1820 Heeze, boer

6 ke * 1775/88 Heeze, + n1810

 

3-12-1772        borgbrief voor JenneMaria Matthijs Arian Deelen voor Eindhoven

1781-1812       Willem Verhagen is eigenaar van huis Strabrecht 46 (geërfd van Jan Goort Cuijpers, oom van JenneMarie, daarvoor van Arien Matthijs Deelen); inwonend: Hendrina Hesius 1781, Jan v Engeland 1798, neef Matthijs Deelen (12.10) 12-1810

 1-4-1789        verklaring van Willem Verhagen boer (40 jaar) en JenneMaria Deelen zijn vrouw (40 jaar) dat  Gerit Riems, soldaat, zijn moeder Jenneke Nooten eind 1788 heeft mishandeld. (zij is 22-3-1789 overleden)

 [1] etat de population Heeze

[2] GTOB 1993 pg 185