Deelen Antwerpen                          versie 2015

 

10.21  Peter Deelen  1697~1750

 

Peter reisde waarschijnlijk met zijn vader mee, die als voerman met paard en wagen vrachten

vervoerde tussen Antwerpen en Maaseik, Aken & Keulen. In Antwerpen leert hij een meisje uit Deurne kennen, waarmee hij trouwt en een gezin sticht. Hij is daar zodanig gegoed dat zijn oudste zoon Gerard kan studeren en het brengt tot notaris. Peter overlijdt tussen 1736 en 1758.

 

  2-2-1697        * Heeze

1727-1728       Deurne

1732-1736       ⌂ Antwerpen

 

X  20-5-1727 Antwerpen olvN m Maria Catharina Maes, * ~1702, + n1736

kinderen:

Gerard Peter Deelen             *          1728 Deurne (B)         +            1800  volgt 11.21

            Jan P Deelen                          *          1731 Deurne?              + 24-12-1800 Antwerpen

            X ? 2-12-1758 Antwerpen st Walburg m Marie Sael

 (Isabella) Maria Deelen        *   8-9-1732 Antwerpen olvN   + 14-4-1806 Antwerpen

                        X  13-4-1762 Antwerpen olvN m Philip Lodewijk Lingnant, + n1806

dochter Isabella * 10-4-1770 Antwerpen, + 30-10-1851 Antw

Catharina Theresia Deelen    * 19-2-1735 Antwerpen olvN + 20-1-1737 olvN 

Andreas Peter Deelen           *   2-4-1736 Antwerpen olvN + 23-2-1788 olvN      

X  1-5-1765 Antwerpen olvN m

Cornelia Lathouwers, * 1741 WestMalle, + n1788:              ke 11.23

            ? Adriana Deelen

                        X  ~1765 m Adrianus Hens: dochter * 1766, + 15-11-1849 Antwerpen

 

29-3-1758       procuratie aan Sr. Gerardus Deelen te Antwerpen

  7-4-1758       Boedelscheiding te Heeze tussen de (kinds)kinderen van Gerit Deelen en Elisabeth van Asten. o.a.

4.1 Sr. Gerardus Deelen te Antwerpen

4.2 mede namens Maria Deelen, jongedochter en

4.3 Sr Andreas Deelen, beide meerderjarige kinderen van wijlen Sr. Petrus Deelen en Maria Catharina Maes

4.4 mede namens Johannis Deelen,

buitenslands, volgens procuratie gegeven te Antwerpen d.d. 29-3-1758, krijgen 300 gl. van Jan Gerit Deelen

 

notariaat Antwerpen:

9-12-1794        verkoop te Schelle, o.a. Jan P Deelen

9-12-1796        notariaat Antwerpen: verkoop te Schelle, o.a. Jan P Deelen

 

1800-1806       Antwerpen Isabelle Marie Deelen, wijk 3 huis 645

1-10-1801       notariaat Kapellen/Merksem: rente: Maria Struijs, Philip Lingnant (X Isabella) Maria Deelen, allen te Antwerpen     

 

 

11.23   Gerard Andreas Deelen          * 26-2-1766 Antwerpen olvN + …

            Philip Lodewijk Js Deelen    * 20-8-1767 Antwerpen st Jc  + 28-4-1821 Antwerpen


11.21   Gerard Peter Delen  1728-1800

1764-1796              notaris

 

         1728       * Deurne (B)

1732-1736       Antwerpen, parochie onze lieve vrouw Zuid

1755-1758                               onze lieve vrouw Noord

1760-1800                               st Jacob

 

29-3-1758       procuratie aan Sr. Gerardus Deelen te Antwerpen

  7-4-1758       Boedelscheiding te Heeze tussen de (kinds)kinderen van Gerit Deelen en Elisabeth van Asten. o.a. Sr. Gerardus Deelen te Antwerpen

buitenslands, krijgt 75 gl. van Jan Gerit Deelen

 

  3-1-1764        acte voor notaris G. Deelen te Antwerpen

  8-5-1767        acte voor notaris Gerardus Deelen te Antwerpen

RA Borgerhout:

16-9-1773       verkoop door hr. Laurent van Haesendonck, weduwnaar van Elisabeth Horemans, aan mr. Geraard Deelen, notaris (X) Cornelia Hoefnagels, van een kapitale rente van 1000 gulden op een erve te Borgerhout

16-9-1773       afleg en kwitantie van de 75 gl. erfelijk bezet op het huis en aangebouwde erve de Weijman te Borgerhout, mr. Geeraard Deelen, notaris X Cornelia Hoefnagels, debiteur tegenover Adriaan Wils, weduwnaar Catharina Bullens en kind, crediteur

notariaat Westmalle:

21-2-1780       verkoop van bomen en hout, G. Deelen, notaris te Westmalle, en Mathijs Dieltjens, koopman te Antwerpen

  3-1-1784        verkoop van hout door G. Deelen notaris te Antwerpen

  2-1-1786        verkoop van hout door G. Deelen te Antwerpen 

notariaat Schoten:

11-4-1780       verkoop van grond te Wijnegem, o.a. Gerard Delen, notaris te Antwerpen

16-1-1786       Gerard Deelen, koninklijk notaris bij zijne Majesteits souvereine Raad van Brabant, geadmitteerd te Antwerpen, geeft procuratie af voor een verkoop in Heeze

archief weesmeesters Antwerpen:

         1789       Gerardus Deelen X Maria Catharina Horemans (+)

notariaat Antwerpen:

11-2-1794       verkoop te Hoboken: Gerard Deelen en vele anderen (familie v Havre)

14-9-1795       obligatie: Gerard Deelen, notaris te Antwerpen en vele anderen

2-10-1796       huwelijkscontract Gerard Deelen, notaris, Anna Maria Pieters en Balthazar Jan Anton Jozef Genoels.

notariaat Berchem:

  7-4-1797       volmacht: Gerard Delen te Antwerpen, Peter vd Venne te Herent

18-6-1806        huuropzegging van een huis te Berchem: Delen en J. de Klerk te Berchem

 

         1800       Antwerpen: Gerard D(e)elen, wijk 3 huis 151, 1117 en 1829

 

X  ~1754 m Maria Catharina Horemans, * 1733/34, + 14-4-1765 Antwerpen st Jacob kinderen:

            Anna Catharina Cornelia Delen * 5-3-1755 Antwerpen olvZ   +        v1762

Marie Catharina De(e)len      *   4-9-1756 Antwerpen olvZ      +   7-8-1813 Antwerpen

? Marie Deelen                       *         1757 Antwerpen               +   4-4-1802 Brussel

            X  ~1793 m François Burnie, + n1802

concierge de l’atelier public, ⌂ grand rue des Bateaux, Brussel

Jan Gerard Deelen                * 22-7-1758 Antwerpen olvZ      +       n1819

                                                                                                                        volgt 12.21

Joanna Catharina                   * 15-9-1760 Antwerpen st Jc       + 8-12-1761 st Jc

Anna Catharina (Crn) Delen  *   2-9-1762 Antwerpen st Jc       + 13-8-1800 Brussel         

                        X  7-1-1784 Antwerpen st Joris m Antoine Joseph van Heurck

Philip Lodewijk A Deelen    *   3-4-1765 Antwerpen st Jc       + 22-12-1844 Antwerpen

                                                                                                                        volgt 12.22

 

1800                Antwerpen: Gerard Deelen, wijk 3 huis 1290 met Marie en Philippe

1800-1813       Antwerpen: Maria Catharina Deelen, wijk 5 huis 631

1800-1813       Antwerpen: Marie Deelen, wijk 1 huis 1043

1800-1803?     Antwerpen: Jeanne Catherine Deelen, wijk 4 huis 2010

1800-1803?     ⌂ Antwerpen: Jeanne Deelen, wijk 3, huizen 176, 1909, 1920 en 1921

 

XX 3-11-1768 Antwerpen st Jacob m Catharina Cornelia Hoefnagels,

* 1733 Antwerpen, + 2-8-1805 Antwerpen

kinderen:

? Joanna Deelen                                                                     +   7-1-1770 Antwerpen olvZ

Gerard Simon Js Deelen         * 13-7-1771 Antwerpen st Jc  + 21-9-1772 st Jc       

Andreas Js Deelen                  *   9-9-1772 Antwerpen st Jc  + 12-9-1772 st Jc

Agnes Maria Js Deelen           * 29-1-1775 Antwerpen st Jc  +   7-4-1800 Antwerpen

? Jeanne Mechtilde Deelen     *       ~1775                             +        n1800

            X  ~1800 m Henri Cockx: dr * 11-11, +17-11-1800 Antwerpen

            ? Elisabeth Deelen                  *       ~1775                             +     1820/24

                        X  ~1800 m Frans Verbeeck, +1808/20: ke

 

notariaat Kapellen:

23-8-1808       verkoop van een hoeve met gronden te Schoten (van) wijlen Woutier Mertens en Helena de Ridder (aan) Frans Verbeeck X Elisabeth Deelen

notariaat Schoten:

25-7-1820        verkoop van koren te velde door de wede Frans Verbeeck met kinderen

13-7-1824        voorlopige toewijzing aan de erfgenamen Frans Verbeeck

26-7-1824        verkoop van meubelen en huisraad door de erfgenamen Frans Verbeeck

26-7-1824        verkoop van koren te velde door de erfgenamen Frans Verbeeck    

 

 


12.21   Jan Gerard Deelen  1758~1820

                                                            notaris

 

1793-1796       ⌂ Antwerpen st Jc

1800-1807       ⌂ Antwerpen, wijk 3 huizen 150 en 170

  8-5-1801       notariaat Borgerhout: verkoop van een huis: Karel Wouters, Jacob Verschuren X Isabella de Meulder, d’Hammanstraat, Jan Gerard Deelen.        

30-9-1819        notariaat Ekeren: gecollationeerde copie van een acte (in brevet): wijlen Jan

                        Baptist Guyot, wijlen Francisca Jacoba Josepha Peeters, Jan Gerard Deelen,

                        notaris te Antwerpen  

 

X  17-4-1792 Antwerpen olvN m Maria Isabella Leijssen * 1768 Antwerpen olvN, + n1807

kinderen:

            Anna Maria Deelen                * 28-2-1793 Antwerpen st Jc  + 23-5-1800 Antwerpen

            Lucia Deelen                           *   2-8-1794 Antwerpen st Jc  +   8-9-1794 Antwerpen st Jc

            Jean Gerard Js Deelen             * 24-2-1796 Antwerpen st Jc  + 25-1-1804 Antwerpen         Philippe Fr Ant Deelen      * 18-3-1799 Antwerpen         + ….   

Anne Marie Deelen                 * 26-7-1800 Antwerpen          +   7-2-1871 Antwerpen    

Therèse Marie Deelen            * 18-9-1802 Antwerpen         + 24-7-1877 Antwerpen

                        begijn

Adelaïde Josephine Deelen     *          1805 Antwerpen         +         1885 Antwerpen

                        X  29-1-1843 Antwerpen m A/Gimatus Pez, + n1872:

dr Maria, * 12-5-1849 Antwerpen, + 7-1-1879 Antwerpen

 

25-5-1868       notariaat Mortsel: toewijzing: Jozef Frans Aerts X Maria Catharina Geerts te Wijnegem en Ame Pez X Adelaide Josephine Deelen te Antwerpen

30-4-1872       notariaat Antwerpen: benoeming Willem Jan Stoffels en Ame Pez, beiden te Antwerpen

 

15-10-1878     notariaat Borgerhout: inventaris van sterfhuis Maria Mussels te Antwerpen en Anna Maria Delen te Borgerhout.

 

 


12.22   Philip Lodewijk Antoon Deelen  1765-1844

                                                rentenier

 

1800-1815       Antwerpen Philippe Deelen, wijk 3 huis 1326 en 1328, met Henry Deelen

1800-1844       ⌂ Kouwenberg, Antwerpen

1838-1840       Philippe Louis Deelen , rentenier, Antwerpen, montagne de corneilles, wijk
                        2, nr. 779

 

notariaat Antwerpen:

10-1-1794       betreft Hoboken, o.a. Philip Deelen, roeper

17-1-1794        betreft Hemiksem, o.a. Philip Deelen, roeper

  7-1-1796       verkoop van 45 gemeten poldergrond te Lillo, o.a. Philippart Deelen

 

notariaat Mortsel

23-8-1815        toewijzing: Philip Louis Delen, rentenier te Antwerpen, Joanna Crouwels te

                        Boechout

29-6-1815        transactie: Philip Louis Deelen te Antwerpen,

                        Jan Frans v Sutendael te Boechout

29-6-1815        toewijzing: Joanna Crauwels te Boechout en Philip Deelen te Antwerpen

11-12-1815      transport: Philip Louis Deelen te Antwerpen en Corneel Crouwels,

                        landbouwer te Antwerpen

18-12-1815      verkoop van hout door Philip Deelen te Boechout

22-6-1816        verlof: Jan Baptist v Dijck te Boechout, Philip Deelen te Antwerpen

18-11-1816      verkoop van hout door Maria Philip Deelen te Boechout

  7-5-1818        obligatie te Boechout: Philip Deelen te Antwerpen, Peter de Pooter

                        X Catharina Verbist te Boechout

9-12-1818        verkoop van hout door Philip Deelen te Mortsel

10-7-1820        handlichting: Peter Frans Crouwels en Philip Anna Deelen, alles te Kontich

 

  8-2-1841       verhuur (door) Philip Louis Deelen eigenaar te Antwerpen (aan) Frans Braeckmans, landbouwer te Lint X Joanna Maria Somers

  2-9-1842       verhuur te Wilrijk door (Ph) Louis Antoon Deelen, eigenaar aan Jacob Dierickx X Anna Catharina v Meulder

 

notariaat Hoboken:

20-12-1817      definitieve toewijzing van een huis met gronden te Boechout:

Philip Deelen, grondeigenaar te Antwerpen

  9-3-1818        in bezit stelling: Elisabeth v Reeth, wede vd Hert, Philip Deelen,

                        grondeigenaar te Antwerpen

 

notariaat Wijnegem:

15-11-1817      voorlopige toewijzing te Schilde, Philip Louis Antoon Delen

22-11-1817     definitieve toewijzing van een bos te Schilde, baron vd Werve te Schilde en Philip Louis Deelen, particulier te Antwerpen

  9-1-1818        in bezit stelling: baron vd Werve de Schilde uit Schilde en Deelen, particulier

31-7-1844        acte van handlichting voor Philip Louis Antoon Deelen

 


notariaat Aartselaar:

  5-2-1818        toewijzing: Philip Deelen, Adriaan Frans de Herdt en

                        Corneel v Linden, alles te Wilrijk

  3-4-1818        huurcontract te Wilrijk: Adriaan Frans de Herdt X Anna Maria Broeckx

                        te Wilrijk, Philip Deelen, grondeigenaar te Antwerpen

7-10-1841        handlichting: Philip Louis Deelen te Antwerpen

 

notariaat Boechout:

20-3-1820        transport Philip Louis Deelen uit Antwerpen en vele anderen          

  6-4-1820        toewijzing Philip Louis Deelen uit Antwerpen en vele anderen

  6-4-1820        transport Philip Louis Deelen uit Antwerpen en vele anderen

20-8-1820        borgstelling, Philip Louis Deelen uit Antwerpen en 4 anderen

10-4-1821        transport Philip Louis Deelen, rentenier uit Antwerpen en 5 anderen

13-8-1821        handlichting, Philip Louis Deelen, rentenier uit Antwerpen

  3-1-1822        verkoop van hout door Philip Deelen, rentenier uit Antwerpen

23-4-1822       toewijzing door Philip Louis Deelen uit Antwerpen, eigenaar, aan Corneel van Rompaeij uit Boechout

21-5-1822        goedenis, Philip Louis Deelen uit Antwerpen en vele anderen

  2-9-1822       transport te Emblem, door Philip Louis Deelen, eigenaar, op den Cauwenberg te Antwerpen aan Jan Frans Hendrckx, landbouwer te Emblem

2-12-1822        verkoop van hout door Philip Deelen uit Antwerpen, eigenaar

3-12-1822        verkoop van hout door Philip Deelen uit Antwerpen, eigenaar

  5-9-1823       transport Philip Louis Deelen uit Antwerpen en Peter Verreyken X Petronella Raet

21-12-1824      verkoop van hout door Philip Deelen, rentenier te Antwerpen

14-10-1825     handlichting Philip Louis Deelen, rentenier uit Antwerpen en Corneel Hens X Joanna Catharina Tielens

28-12-1825      verkoop van hout door Philip Deelen uit Antwerpen, eigenaar

14-1-1828        verkoop van hout door Philip Deelen uit Antwerpen, eigenaar

30-6-1828        verkoop van hooigras door Philip Deelen uit Antwerpen, eigenaar

15-1-1829        verkoop van hout door Philip Deelen uit Antwerpen, grondeigenaar

23-6-1829       handlichting Philip Louis Deelen, rentenier uit Antwerpen en Peter de Pooter, landbouwer te Boechout X Catharina Verbist

21-12-1829      verkoop van hout door Philip Deelen uit Antwerpen, eigenaar

25-1-1830        verkoop van hout door Philip Deelen uit Antwerpen, grondeigenaar

27-11-1830      handlichting Philip Louis Deelen

24-3-1832       Philip Louis Deelen, rentenier uit Antwerpen en Maria Francisca Taeymans, landbouwster uit Boechout

17-1-1833       verkoop van hout door Philip Deelen uit Antwerpen, grondeigenaar

18-2-1833        verkoop van hout door Philip Deelen rentenier uit Antwerpen

  2-1-1837        verkoop van hout door Philip Deelen uit Antwerpen, grondeigenaar

21-1-1839       verkoop van hout door Philip Deelen uit Antwerpen, grondeigenaar

17-6-1839       verhuring door Philip Louis Deelen uit Antwerpen, grondeigenaar

 aan Corneel Broeckmans X Petronella Verbist

23-12-1839     verhuring door Philip Louis Deelen uit Antwerpen, grondeigenaar

 aan Frans Marien, landbouwer X Elisabeth Segers

13-1-1840        verkoop van hout door Philip Deelen uit Antwerpen, grondeigenaar

21-9-1840       verhuring door Philip Louis Deelen uit Antwerpen, grondeigenaar

aan een lijst van huurders

30-11-1840      verkoop door Philip Deelen uit Antwerpen, grondeigenaar

  7-2-1842        verhuring Gummaar Willebrord v Dijck, landbouwer te Boechout

X Anna Maria de Weerdt, Philip Louis Deelen grondeigenaar uit Antwerpen

23-1-1843       verkoop van hout door Philip Louis Deelen, grondeigenaar

 

notariaat Wilrijk:

17-6-1822        cessie Adriaan Frans de Herdt en Philip Deelen, beiden te Antwerpen

  1-7-1822        verkoop van granen (door) Philip Deelen te Antwerpen                  

 

notariaat Ekeren:

22-3-1834        vernieuwing van een grondrente: Peter Frans Marcus, Anna Catharina v

                        Hougaerde, Philip Louis Antoon Deelen te Antwerpen

 

buurtwegen Wilrijk:

        1844        6-69 het Oosterveld B 377: Philippe Deelen, rentier à Anvers

 

X  14-4-1789 Antwerpen olvN m Anna Josepha Lambrechts,

* 11-3-1766 Antwerpen, + 21-10-1853 Brussel

kinderen:

            Hendrik Philip J Deelen       * 24-2-1790 Antwerpen olvZ + 25-8-1821 Antwerpen

Jean Charles Gerard Deelen   * 11-5-1791 Antwerpen olvZ + 15-9-1799 Antwerpen

Philip Joseph Deelen             * 28-10-1798 Antwerpen       + 1-12-1867 Brussel  

                                                                                                                         volgt 13.22

Th Fr Deelen                                                                           +        n1830

? Jan Gerard Js Deelen            * 27-9-1807 Antwerpen         + 27-9-1816 Antwerpen

 

28-10-1830      Th Fr Deelen is sergeant van de burgerwacht, ⌂ section 2, nr. 779

 

notariaat Boechout:

29-1-1845       verkoop van hout: Anna Lambrechts, grondeigenares, wede Philip Louis Deelen te Antwerpen

30-1-1845        verkoop van hout door (wede) Philip Louis Delen te Mortsel

24-3-1845        volmacht Anna Josepha Lambrechts, weduwe Philip Louis Deelen,

                        rentenierster a/d Groten Cauwenberg, sectie 2 nr 779 te Antwerpen,

(aan) Remy Jacob Genicot, rentenier a/d Boggaerdestraat

24-3-1845        testament van Anna Josepha Lambrechts, weduwe Philip Louis Deelen,

                        rentenierster a/d grote Cauwenberg, sectie 2 nr 779 te Antwerpen,

12-6-1845       voorlopige toewijzing te Mortsel en Boechout: Frans Torfs landbouwer te Borsbeek, Philip Jozef Deelen, grondeigenaar te Brussel, Anna Josepha Lambrechts, weduwe Philip Louis Deelen te Brussel en 14 anderen

14-8-1845        kwitantie Antoon Cools, hovenier te Berchem, Anna Josepha

Lambrechts, weduwe Philip Louis Deelen te Brussel, Jan Baptist Cools,

hovenier te Boechout, Remy Jacob Genicot, rentenier te Antwerpen

14-8-1845        kwitantie Deelen te Borsbeek en Antoon Corluy, landbouwer te Boechout  ?

29-8-1845       deling: Philip Jozef Deelen grondeigenaar te Brussel en Anna Josepha Lambrechts, weduwe Philip Louis Deelen te Brussel                                   

27-4-1846        transport Anna Josepha Lambrechts, weduwe Philip Louis Deelen 

                        Reinirus Jacob Genicot en Wilem Frans Mosselmans, grondeigenaar te

                        Berchem X Theresia Francisca v Vetter                                                       

28-5-1846       transport te Borsbeek Frans Torfs, landbouwer te Borsbeek

X Maria Joanna v Bouwel en Anna Josepha Lambrechts, wede

Philip Louis Deelen te Brussel                                                           

13-6-1846        testament van Anna Josepha Lambrechts X Philip Louis Deelen te Brussel

 

notariaat Antwerpen

29-8-1845       royering Anna Josepha Lambrechts, wede Deelen, Philip Jozef Deelen uit Brussel, en Jacob Renerius Genicot           

18-9-1845       kwitantie: Philip Jozef Deelen te Brussel, Anna Josepha Lambrechts, weduwe Philip Louis Deelen te Brussel en familie Wagemans te Brussel en Antwerpen

 

21-10-1853      ⌂ rue de la Pépinière, Brussel S7-1

 


13.22 Philip Joseph  Deelen  1798-1867

grondeigenaar

 

1798-1827       ⌂ Antwerpen

 

X  ~1827 m Marie Isalie Pirsoul, * 1802 Limelette, + 27-3-1829 Limelettte

 

1827-1829       ⌂ Limelette (Waals Brabant)

1830-1838       ⌂ Antwerpen

         1833       verlening van het 'IJzeren Kruis' aan Philippus Josephus Deelen, rentenier,

⌂ section 2, nr. 779, wegens zijn verdiensten tijdens de Belgische revolutie van

1830.

26-10-1838      Philippe Delen bij de burgerwacht van Antwerpen, lengte 1m70,

⌂ section 2, nr. 779

1845-1867       ⌂ Brussel, ⌂ rue de la Pépinière, S7-1

 

notariaat Boechout:

12-6-1845       voorlopige toewijzing te Mortsel en Boechout: Frans Torfs landbouwer te Borsbeek, Philip Jozef Deelen, grondeigenaar te Brussel, Anna Josepha Lambrechts, weduwe Philip Louis Deelen te Brussel        en 14 anderen

29-8-1845       deling: Philip Jozef Deelen grondeigenaar te Brussel en Anna Josepha Lambrechts, weduwe Philip Louis Deelen te Brussel           

22-10-1845      transport Philip Jozef Deelen, grondeigenaar te Brussel en 3 anderen

5-11-1845        toewijzing Philip Jozef Deelen, grondeigenaar te Brussel en 6 anderen

18-12-1845     kwitantie Philip Jozef Deelen, grondeigenaar te Brussel en 3 anderen

13-6-1846       acte van notoriteit Philip Joseph Deelen te Brussel (zoon van) Philip Louis Deelen X Josepha Lambrechts op de Couwenberg te Antwerpen e.a.

22-1-1856        verkoop van hout: Philip Deelen, grondeigenaar te Brussel 

 

notariaat Antwerpen:

29-8-1845       lijfrente: Theodoor Heer, uurwerkmaker te Antwerpen X Joanna Cornelia Mackey

en Philip Jozef Deelen uit Brussel                 

29-8-1845       royering Anna Josepha Lambrechts, weduwe Deelen en Philip Jozef Deelen uit Brussel, en Jacob Renerius Genicot

18-9-1845       kwitantie: Philip Jozef Deelen te Brussel, Anna Josepha Lambrechts, weduwe Philip Louis Deelen te Brussel en familie Wagemans te Brussel en Antwerpen

31-5-1851       Jan Baptist Stevens en Philip Deelen, beiden te Antwerpen