10.8 Matthijs Arien Deelen 1694-1749 vs 2016

 

Matthijs wordt geboren in Heeze als 4e van de 5 kinderen van de gezeten boer Arien Delen. Wanneer zijn vader overlijdt is Matthijs pas 8 jaar. Bij de boedelscheiding met zijn broers en zussen in 1722 krijgt Matthijs slechts 2 stukjes land van samen 0,28 ha. Dit is opvallend weinig in vergelijking met zijn broers, waarschijnlijk heeft hij buiten de scheidingsacte om al wat gekregen.

Matthijs trouwt pas als hij 34 is met Adriaantje Kuijpers (~26 jaar). Zij wonen in in het ouderlijk huis van de Cuijpers (Eijmerik 24). Na het overlijden van haar vader Goort Arien Cuijpers in 1740 en het vertrek van haar enige broer Jan Goort Cuijpers enkele jaren later, wordt dit hun huis. Wanneer Matthijs op 55-jarige leeftijd overlijdt blijft Adriaantje achter met 7 opgroeiende kinderen van 2 tot 19 jaar. Adriaantje leeft daarna nog 21 jaar en houdt het gezin goed bij elkaar, als zij in 1771 overlijdt wonen nog 5 van de 7 kinderen thuis. Bij de boedelscheiding met haar broer Jan (tussen 1766 en1771) krijgt Adriaantje behalve het huis waar zij woont ook het andere huis van de familie Cuijpers op Eijmerik 76.

 

4/5-1725 Matthijs Arjen Deelen erft land van zijn tante Jenneke Matthijs Deelen. Na verkoop krijgt hij 1/15 van 887,50 ofwel 59 gl.

18-11-1740 Matthijs Arien Deelen wordt aangewezen als pachter van de verponding en de koningsbede voor Heeze over 1741

1741 Mathijs Arien Deelen Eimerik, betaalt 10 st. bruikbede voor de hei

25-10-1743 op verzoek van Mattijs Arien Deelen, collecteur der verponding en koningsbede over de Vender, Heserbosscher en Creijlse straten worden de goederen op naam van Jan van den Born bij executie verkocht: 13 percelen o.a. een huis, tuin en aangelag 0,14 ha. leenroerig aan de Heer van HLZ

3-2-1744 1. Matthijs Arien Deelen, man van Ariaentje Goort Arien Cuijpers

2. Jan Goort Arien Cuijpers

verkopen weiland de Bulder van Arien Cleijnens 0,28 ha. voor ... aan Matthijs Peter Deelen

14-4-1745 Mattijs Adriaan Deelen is voogd over de minderjarige kinderen van wijlen zijn broer Jan Adriaen

1744-1749 Adriaen Matthijs Deelen is mede-eigenaar en bewoner van het huis van zijn schoonouders Cuijpers Eijmerik 24

 

1749-1761 de weduwe Adriaen Matthijs Deelen is mede-eigenaar en bewoner van Eimerik 24, in 1771 is zij ook eigenaar van huis Eimerik 76

27-10-1755 Arjaentie, wede Mattijs Arjen Deelen ontvangt van de Heer 4 gl. voor twee dagen karrevrachten t.b.v. de nieuwe molen in Leende

23-2-1760 Adriaentje Goort Cuijpers, wede Matthijs Adriaan Deelen en Adriaen Matthijs Deelen, mede namens zijn broers en zusters verkopen aan de baron van Tuyll van Serooskerke voor 7,85 gl. een stuk van 130 m2 dat is afgegraven van het huis en aangelag van Perijn Geerit Antonis aan de Eijmerikkerstraat (nr. 24), gelegen met beide zijden en einden aan het terrein van de baron.

 

X 7-11-1728 Heeze RK m Adriaantje Goort Kuypers, * 25-8-1704 Heeze, + 25-3-1767 Heeze

kinderen:

Adriaan Matthijs Deelen * 13-1-1730 Heeze + 15-1-1778 Rosmalen volgt 11.8

Lucas Mattijs Deelen * 7-7-1731 Heeze + 22-1-1803 Heeze volgt 11.9

Anna Maria Deelen * 7-6-1733 Heeze + v1802

Hendrik Mattijs A Deelen * 30-5-1734 Heeze + 6-3-1806 Heeze

volgt Hendrik Matthijs Arien

JenneMarie Matthijs Deelen * 2-10-1736 Heeze + 19-10-1736 Heeze

Anna Catharina M Deelen * 16-10-1737 Heeze + 24-3-1812 Heeze

˜ Eimerik 76 (gerfd van familie Cuijpers)

X 19-2-1764 Heeze m

Martin v Brug * 22-11-1731 Heeze, + 19-11-1807 Heeze

1798 burgemeester van Eimerik c.a.: 10 kinderen * 1765/84

Willem Matthijs Deelen * 4-3-1740 Heeze + 3-3-1817 Someren

volgt Someren

Goverdina Mattijs Deelen * 28-11-1743 Heeze + 14-3-1806 Heeze

1770-1798 ˜ Eimerik 24 (ouderlijk huis fam. Cuijpers)

X 14-10-1770 Heeze sc m Jan Jacob Rutten, + 31-10-1810 Heeze: 6 kinderen

JenneMarie Matthijs Deelen * 27-7-1746 Heeze + 18-2-1810 Heeze volgt 11.19

25-11-1762 Adriaentje koopt mede namens de kinderen voor 300 gl. het huis plus 5 percelen van haar zoon Adriaen Matthijs Deelen, om zo de verbouwing daarvan te financieren.

25-2-1771 de kinderen en erfgenamen van Matthijs Arien Deelen en Ariaentje Goort Cuijpers

1. Luicas

2. Hendrick

3. Wilhelmus Matthijs Arien Deelen

4. Martinus van Brugh, man van Anna Catharina Matthijs Arien Deelen

5. Jan van Rutten, man van Goverdina Matthijs Arien Deelen

6. AnnaMaria, meerderjarige ongehuwde dochter Matthijs Arien Deelen

allen te Heeze, verkopen 6/7 van:

- huis, tuin en aangelag met een klein huisje of turfschuur, gekomen van Jan Snoex 0,14 ha. te Strabrecht

- de halve Hagendries 0,22 ha. gelegen alsvoor

- de Nieuwe hoef 0,18 ha. gelegen alsvoor

- de Polder 0,27 ha.

tegen boekwaarde (6/7 x 300 = 258 gl) aan oom Jan Goort Cuijpers

 

 


2/3-1771 Nalatenschap van Matthijs Arjen Deelen en Adriaantje Goort Kuypers:

 

- obligatie van 100 gl. op Jenneke Willem Stoffels, gesticht te Eindhoven op 17-3-1705

- akker de Egelmortel (bij de Rul) 0,33 ha

- weiland t Eeuwsel (bij de Rul) 0,11 ha

- t Eeuwsel van Tijs Jan Deelen 0,15 ha 1695

- de Binnenakker 0,09 ha

 

- huis, tuin, aangelag en klein huisje Strabrecht 46 0,14 ha

- de halve Hagendries te Strabrecht 0,22 ha

- de Nieuwe Hoef te Strabrecht 0,22 ha

- akker t Laerstuk. 0,25 ha ? 1722

- weiland de Papenbeemd 0,21 ha

- de Willemsakker te Strabrecht van Paulus Goort van Asten 0,20 ha A1050? 1698

naast Geertruy, weduwe Jan Geerit Deelen

- Heesterakker, tussen Mattijs Peter Deelen en Godefridus Deelen 0,25 ha

 

- huis en aangelag van Reym Hendrick Tonis (Eimerik 24) 0,18 ha F342 1744

- huis en aangelag van Arjen Tonis Fransen weduwe (Eimerik 76) 0,22 ha ~1766

- de Kruisakker te Eimerik 0,18 ha F67

- de Langenakker te Eimerik 0,18 ha A844

- akker de Mispelterm, 3 percelen, samen 0,35 ha A852

naast Geertruij, weduwe Jan Geerit Deelen

- weiland de Houbraeck, 0,43 ha

- weiland t Gelach in de Gar(s)thoff 0,17 ha

 

- akker de halve Smeel (onder Heezerenbosch) 0,18 ha

- de Polder (bij de Oude Molen) 0,27 ha.

- akker de halve Leurdries van Tijs Jan Deelen 0,15 ha 1722

bij de Muggenberg

 

- t Gebust in de Steenwegen, 0,05 ha

- de Sennenakker 0,38 ha

- 1/3 deel van de Eikakker 0,13 ha

- de halve Beemd van J.A. van Velthoven 0,21 ha

- t Reunbussel gelach, een houtwas 0,13 ha

--------

Totaal: 3 huizen, 100 gl. obligaties en 23 percelen land 5,44 ha

 


19-3-1771 Boedelscheiding tussen de kinderen van wijlen Mattijs Arjen Deelen en
Adriaantje Goort Kuypers:

1.   Adriaan Mattijs Arien Deelen krijgt:

- weiland t Eeuwsel, 0,11 ha

- Heesterakker, 0,25 ha tussen Mattijs Peter Deelen en Godefridus Deelen,

- t Gebust in de Steenwegen, 600 m2

2.   Lucas Matthijs Arjen Deelen krijgt:

- de Kruidakker, 0,18 ha

- weiland de Houbraeck, 0,43 ha

3.   Wilhelmus Mattijs Arien Deelen krijgt:

- akker de halve Leurdries, 0,15 ha

- t Eeuwsel van Tijs Jan Deelen, 0,15 ha

- akker t Laerstuk. 0,25 ha

- de Binnenakker, 900 m2

4.   Hendrick Mattijs Arjen Deelen krijgt:

- de Willemsakker van Paulus Goort van Asten, 0,2 ha naast Geertruij,
weduwe Jan Geerit Deelen

- de Langenakker, 0,18 ha

- weiland de Papenbeemd 0,2 ha.

5.   Martinus v Brugh, man van Anna Catharina Mattijs Arjen Deelen krijgt:

- huis en aangelag van Arjen Tonis Fransen weduwe 0,22 ha (Eimerik 76)

- akker de halve Smeel, 0,18 ha

- weiland t Gelach in de Gasthoff, 0,17 ha

6.   Jan van Rutten, man van Goverdina Mattijs Arjen Deelen krijgt:

- huis en aangelag van Reym Hendrick Tonis, 0,18 ha (Eimerik 24)

- t Reunbussel gelach, een houtwas, 0,13 ha

- weiland de halve Beemd van J.A. van Velthoven, 0,21 ha

- akker de Mispelterm, 3 percelen samen 0,35 ha naast Geertruij, weduwe
Jan Geerit Deelen

7.   JenneMarie, meerderjarige ongehuwde dochter van Matthijs Arjen Deelen krijgt:

- de Sennenakker, 0,38 ha

- akker de Egelmortel, 0,33 ha

- 1/3 deel van de Eikakker, 0,13 ha

- obligatie van 100 gl. op Jenneke Willem Stoffels, gesticht te Eindhoven op
17-3-1705

27-4-1782 Boedelscheiding tussen de erfgenamen van Jan Goord Cuijpers (zwager van Matthijs):

1. Jan van Rutten, man van Goverdina Deelen krijgt
- half huis met hof en aangelag 0,21 ha. te Eimerik

<nr. 24 of nr.20?, onbewoond, rond 1786 tijdelijk in bezit van Luikas
Deelen>
- het Rulsveldje 0,23 ha.
- de helft van de Mispelterm 0,15 ha.
- de Scherfdonk 0,12 ha.
- moet 60 gl. betalen aan lot 5. en 60 gl. aan lot 6.

2. Martinus van Brug, man van Anna Catharina Deelen krijgt:
- weiland het Bruxke 0,26 ha. te Eimerik
- de halve Smeelakker 0.18 ha. gelegen alsvoor

3. Willem Verhagen, man van JenneMarie Deelen krijgt:
- de halve Braakakker 0,16 ha. te Eimerik
- het Dijkbeemdje en het half Stoetje, samen 400 m2, gelegen alsvoor

4. Lukas Deelen krijgt:
- de Houtakker 0,46 ha. te Eimerik
- obligatie van 200 gl. t.l.v. Dirk Aarts d.d. 26-11-1761

5. Hendrik (Matthijs) Deelen krijgt 60 gl. van het 1e lot

6. Willem Deelen krijgt 60 gl. van het 1e lot


11.8 Adriaan Matthijs Deelen 1730-1778

koopman, later herbergier

 

Adriaan is de oudste zoon van de gezeten boer Matthijs Arien Deelen. Hij wordt voerman naar het voorbeeld van zijn oom Jan Arien Deelen (+ 1742). In 1760 trouwt hij met Willemijn van Schaijk uit Hintham.

15-12-1760 Elisabeth Clabbers de 3e vrouw van Jan van Schaijk, oud burgemeester en kerkmeester van Rosmalen, machtigt haar man om voor schepenen van Sambeek de helft van al haar vaste goederen te Sambeek te verkopen; de andere helft hoort toe aan Adriaan Deelen man van Willemina v Schaijk

17-12-1760 - Jan v Schayk X Elisabeth Clabbers en Willemina v Schaijck
- Adriaan Matthijs Deelen (volmacht uit Heeze d.d. 13-12-1760)
verkopen aan:
- Jan Wintjes & Mechel v Leunen goed te Sambeek voor 551 gl.
-
Geurt Havens & Gertruij Verhaart e.l. en Christina Havens wede Albert Vinck goed te Sambeek voor 990 gl.
in totaal dus voor 1.541 gl.

Adriaaan koopt een huis op Strabrecht (nr. 46), maar verkijkt zich op de verbouwingskosten:

6-11-1760 Arien Matthijs Deelen koopt huis, klein huis, tuin en aangelag 0,14 ha. te Strabrecht voor 456,30 gl. van de broers Andries en Peter Jan Snoecx.

20-11-1760 Jan Goort Cuijpers koopt namens Adriaan Mathijs Deelen weiland de halve Hagendries 0,22 ha. voor .. en akker de Nieuwe Hoef 0,18 ha. voor 43 gl. uit publieke verkoop van Antonie Jan Deelen.

2-1-1761 Adriaen Matthijs Adriaen Deelen laat het huis taxeren op reparatiekosten. Om het weer bewoonbaar te maken moet hij:

- de gevel afbreken en opnieuw opbouwen inclusief ramen en deuren

- de vensters in de keuken vernieuwen

- de zolder repareren

- de overige buitenwanden repareren

- het dak toestoppen

- de deuren van de schuur repareren

Om dit te financieren moet hij het huis doorverkopen aan zijn moeder voor veel minder geld.

25-11-1762 Adriaen Matthijs Deelen verkoopt aan (oom) Jan Goort Cuijpers t.b.v. Adriaentje wede Matthijs Adriaen Deelen voor 300 gl:

- huis, hof en aangelag met klein huisje, gekomen van Jan Snoex, 0,14 ha.

- 1/3 deel van de Eijk akker 0,13 ha.

- de Mispelterm, 700 m2

- de halve Hagendries 0,18 ha. 1760

- de Nieuwe Hoef 0,18 ha. 1760

- de Polder 0,27 ha.

totaal 0,97 ha., de oorspronkelijke aankoop was meer dan 500 gl. !

 

Intussen maakt hij als koopman schulden:

27-12-1764 Adriaen Deelen, koopman en voerman uit Heeze erkent 657,45 schuld aan Sr Hendrik Bijen, koopman uit den Bosch voor geleverde winkelwaren en geleend geld in de jaren 1758-1762. Jan Cuijpers (zijn oom) en Adriaantje Cuipers, zijn moeder staan borg[1]

5-3-1765 gelofte hernieuwd voor schepenen van Heeze

8-9-1765 Adriaan Deelen uit Heeze erkent een schuld van 400 gl. aan Elisabeth Clabbers zijn schoonmoeder

12-7-1766 Adriaan Deelen man van Jacomina Jan van Schaijk stemt er in toe goederen te verkopen uit de staat en inventaris opgemaakt door Jan van Schaijk in 1748 bij diens 3e huwelijk met Elisabeth Clabbers

25-2-1771 wordt het huis in Heeze door de broers en zusters van Adriaan verkocht aan Jan Goort Cuijpers en vertrekt Adriaan naar Hintham waar hij de herberg st Joris gaat drijven.

23-11-1771 Adriaan erft een legaat van 300 gl. van zijn schoonvader

18-5-1773 Elisabeth Clabbers wede Jan v Schaijk eist 100 gl. op van Adriaan Deelen
(nl. de 400 gl. schuld uit 1765 -/- het legaat van 300 gl. uit 1771) en dreigt met een proces.

7-8-1775 Adriaan Deelen verkoopt een gedeelte van het Hoogveld aan A van Wamel en A Siepkens, beidend wonend te den Bosch.

18-11-1776 Adriaan Deelen uit Hintham erkent 300 gl. schuld aan Heer Theodor Hack, koopman te den Bosch wegens geleverde wijn en bier.

1777 Adriaan Deelen en Willemijn van Schaijk machtigen Jan Esser om alle roerende en onroerende goederen te verkopen

3-6-1777 Hendrik Bijen eist in een proces tegen Adriaan Deelen de schuld van 657 gl. uit 1764 op.

Adriaan wordt slechts 48 jaar, en laat Willemijn dan achter met 900 gl. schuld en 6 kinderen tussen 5 en 16 jaar terwijl ze zwanger is van het 7e kind!

 

X 5-7-1760 Rosmalen m Jacomijn (alias Willemijn) Jan v Schaijk

* 6-1-1739 den Bosch (RK st Jacob), + 10-3-1810 den Bosch

kinderen:

Anna Maria Deelen * 9-10-1761 Heeze + n1802

Goverdina alias Catharina Deelen * 2-11-1763 Heeze + n1798

10-8-1795 Haastrecht (borgbrief)

X 21-9-1794 Rotterdam m Gerit Ho(e)nselaar + v1810: ke

Johanna Deelen * 9-1-1767 Heeze

Matthijs Deelen * 26-3-1769 Heeze + 14-8-1843 den Bosch volgt 12.8

Adriana Deelen * 18-7-1771 Heeze

Jan Adriaan Deelen * 25-7-1772 Hintham + 2-11-1834 Rotterdam volgt 12.9

Adriana Ariaen Deelen * 5-7-1778 Hintham (postuum) + 17-7-1778 Rosmalen

15-5-1779 Willemijn van Schaijk, wede van Adriaan Deelen verzoekt om haar huis, herberg etc. sint Joris te Hintham, die zij niet kan laten herstellen, te mogen verkopen om de volgende schulden af te lossen:

- 300 gl. aan P Keldermans

- 300 gl. aan Th Hack

- nog eens 200 gl. aan Th Hack

- 100 gl. aan Jan Francis van de Palen

In totaal 900 gl. De opbrengst is kennelijk 1.400 gl, want er blijft nog 500 gl. over

25-7-1779 de 300 gl. aan Th Hack worden voldaan

4-1781 Willemijn verzoekt nogmaals om goed te mogen verkopen, maar van de rente van het overgebleven geld (500 gl.) kan zij haar kinderen niet onderhouden en te eten geven. Daarom verzoekt ze 175 gl. van het kapitaal te mogen gebruiken om een winkeltje in den Bosch te beginnen. Dit verzoek is kennelijk toegestaan, want 29 jaar later overlijdt Willemijn in den Bosch.

28-4-1802 de vijf kinderen van Adriaan Deelen erven van oom Lukas Deelen


12.8 Matthijs Deelen 1769-1843

tuinman

 

14-5-1808 den Bosch (borgbrief van Heeze); Schilderstraat, Hinthamerseinde D 609 (bij zijn moeder)

Na de dood van hun moeder in 1810 verkopen Matthijs en zijn broer Adriaan al het goed wat zij nog hebben in Heeze.

10-12-1810 publieke verkoop te Heeze van:

- een weiland van 0,1 ha. te Eimerik

- een houtwas van 500 m2 bij het kasteel van Heeze

- een houtwas van 800 m2 in Leende,

aan Jan Snoeijen te Heeze.

2-2-1811 Matthijs Deelen uit den Bosch transporteert bovengenoemd land namens:

1.   Jan (Adriaan) Deelen

2.   mede als voogd over de minderjarige kinderen van Gerit Honselaar en Catharina Deelen en Leenderd van Nestelrooij, mede als voogd over voorschr. minderjarige kinderen ingevolge onderhandse procuratie gepasseerd op 15-8-1810

aan Jan Snoeijen.

 

X 25-4-1812 den Bosch m Dorothe Heijmans, * 25-5-1782 Nuland, + 27-9-1818 den Bosch

kinderen:

Wilhelma Antonette Deelen * 23-11-1813 den Bosch + 16-4-1873 Hintham[2]

X 27-4-1839 den Bosch m Willem Jacob v Beek

* 13-3-1806 den Bosch (RK st Jacob), + 14-9-1879 Hintham: ke

Gerard Deelen * 16-2-1816 den Bosch + 30-6-1819 den Bosch ?


12.9 Jan Adriaan Deelen 1772-1834

 

Jan Adriaan groeit op in Hintham. Zijn vader overlijdt als hij 5 jaar is. Wanneer zijn oudere zus Goverdina in 1795 trouwt en naar Haastrecht verhuist gaat hij waarschijnlijk mee. In 1809 woont hij in Haastrecht en moet trouwen met Maria Genot omdat zij zwanger is. Zij gaan dan in Kralingen wonen.

 

X 12-11-1809 Rotterdam (moetje) m

Maria Henrica Genot, * 22-1-1785 Haastrecht, + 11-4-1855 Rotterdam

kinderen:

Mathijs Deelen * 22-3-1810 Kralingen + 11-10-1851 Rotterdam

koetsier,  Goudseweg 13, ongehuwd

Jan Bart Delen * 16-4-1811 Kralingen + 23-2-1867 Rotterdam,

voermansknecht, boer, ezelinnenhouder  Goudseweg 198

X 10-6-1835 Rotterdam m Johanna v Sterkenburg

* 15-7-1801 Culenborg, + 14-4-1849 Rotterdam ke 13.9

XX 22-5-1850 Rotterdam m Catharina A M Heijting

* 19-11-1806 Dordrecht, + n1867

Wilhelmina (*H) Deelen * 17-3-1813 Rotterdam + 10-2-1818 Rotterdam

Wilhelmina H J Deelen * 8-5-1821 Rotterdam + 6-7-1866 Rotterdam

 

 

13.9 Mina Hendrika Deelen * 3-9-1837 Rotterdam + n1866

X 14-2-1866 Rotterdam m Albert M C Hasenkamp, * 1836 Rotterdam, smid

Johanna Maria Cath Delen * 6-9-1839 Rotterdam + 4-5-1875 Rotterdam

X 6-11-1867 Rotterdam m Hendrik v Noord

* 1841 Voorburg, + n1872, kantoorbediende: 4 ke

Wilhelmina Hendr. J Delen * 29-1-1844 Rotterdam + 11-1-1875 Rotterdam

X 2-5-1866 Rotterdam m Peter v Rijen, * 1841/42 Oosterhout, broodbakker

levenloos kind *+ 13-2-1846 Rotterdam

 

 

 

------------------------||-------------------------

 


11.9 Lukas Matthijs Deelen 1731-1803

imker

 

21-4-1780 Luijcas Matthijs Deelen koopt huis met stal, schuur, tuin en aangelag te Heeze aan de Eimerikse straat (nr. 20) 0,2 ha. van Hendrien Hendrik Heesius, wonende te Heeze.[3]

1786 Luijcas Deelen is eigenaar van het onbewoonde huis Eimerik 20

20-2-1781 Andries Steenbakkers te Heeze leent 100 gl. tegen 4% van Luijkas Mattijs Adriaen Deelen

3-2-1786 Lucas Matthijs Deelen koopt akker de Mispeltern, 0,37 ha. onder Eimerik voor 130 gl. van Andries Steenbakkers, man van Johanna Geerit van Asten

15-4-1786 de chirurgijn Gerard Ernou is op of voor 8-3 mishandeld en met de dood bedreigd door de militair Willem Wierts die in Leende logeert. Goort Schavers, Peter Jacob vd Paal, Lucas Deelen en anderen worden gehoord als getuigen [Hz 55]

20-4-1789 Luijkas Deelen koopt weiland de horst 0,3 ha. bij openbare verkoop voor 141 gl. van (achterneef) Jan Baptist Deelen uit Antwerpen

20-1-1794 Luijkas Mattijs Deelen koopt voor 262 gl. de Polder 1,87 ha. houtwas of schaapherdbos bij de Oude Molen van jonkvrouw Wilhelmina van Sprang, vrouwe van Geldrop en erfgename van Paulus Eckringa en Catharina Nobel

8-12-1797 Lucas Matthijs Deelen en Philips v Diepebeek borgen als collecteur van s lands middelen (voor 1798?)

20-4-1798 Lucas Matthijs Deelen benoemd tot lid van de municipaliteit van Heeze

1801 Lucas Deelen levert plantsoen aan het kasteel van Heeze

28-4-1802 Testament van Luijcas Matthijs Deelen, meerderjarig ongehuwd:

1. aan Matthijs Jan Rutten (neef?): de helft van de bijen, alle honing en de waspers en wasketel

2. aan de vijf kinderen van zijn overleden broer Adriaan bij Wilhelmina van Schaik: Anna Maria, Goverdina, Matthijs, Joanna en Jan Deelen gezamenlijk 250 gl.

3. aan de RK kerk 100 gl. in een obligatie van 200 gl. (de andere 100 gl. is afgelost) gesticht d.d. 26-11-1761 door wijlen zijn oom Jan Goord Cuijpers op wijlen Dirk Harks

4. de rest aan zijn nog levende broers en zusters: Hendrik, Anna Catharina, Wilhelmus, Goverdien en JenneMarie Deelen

gepasseerd ten woonhuize van de testateur

29-12-1802 Erfenis Luijkas Deelen:

- de Cruijsakker 0,17 ha. gerfd 1771

- de Houbraaksdries 0,43 ha. gerfd 1771

- akker de grote Mispeltern 0,37 ha. gekocht 1786

- de Houtakker 0,46 ha.

- weiland de Horst 0,30 ha. gekocht 1789

- houtwas de Polder 1,87 ha. gekocht 1794

---------

alles onder Eijmerik; 3,6 ha. totaal 475 gl.

 


29-12-1802 Lucas Matthijs Arien Deelen verkoopt

1. voor 5 gl. plus 30,68 gl. last in kapitaal aan Hendrik Matthijs Deelen.

- de Cruijsakker 0,17 ha. onder Eijmerik, hem aangekomen bij acte van deling d.d. 9-3-1771

2. voor 140 gl. aan Jan Jacob Rutten:

- de Houbraaksdries 0,43 ha. onder Eimerik

- het achterste derde deel Noordwaarts van houtwas de Polder onder Heserenbosch in t geheel 1,87 ha. dus het 1/3 deel groot 0,62 ha.

3. voor 110 gl. aan Martinus van Brug:

- de Houtakker 0,46 ha. onder Eijmerik

- het middelste derde part te langs doorgaande van houtwas de Polder onder Heeserenbosch 0,62 ha.

4. voor 125 gl. aan Willem Verhaagen:

- weiland de Horst 0,3 ha. onder Eijmerik

- 1/3 van houtwas de polder

5. voor 65 gl. aan Wilhelmus Mathijs Deelen te Someren

- de grote Mispeltern 0,37 ha. onder Eijmerik

Alle acten ten woonhuize van de transportant

1/5 x 475 gl. = 95 gl.

 [1] RA Tongelre 84

[2] gemeenet Rosmalen

[3] HLZR 1907