10.6 Jan Arien Deelen 1688-1742 vs 2016

voerman

 

Jan Arien is voerman evenals zijn ooms Peter en Gerit. Hij trouwt de dochter van de rijke voerman Goort Sijnen. Goort laat meer dan 10.000 gl. na in obligaties, land en huizen, waarvan Jan 1/3 krijgt.

 

7-4-1713 Jan Adriaan Deelen koopt akker van 0,21 ha. in de Molenakker onder Heeze voor 12 gl. van Iwen Bathelomeeus Berghmans uit tot Geldrop

1715 burgemeester van Strabregt en Creijl

25-6-1721 Mathias Cogels, koopman te Weert, eist voor de schepenbank betaling door Jan Ariaens Deelen van 157,08 gl. voor geleverde waren

8-12-1722 Contract waarbij Jan Adriaan Delen, man van Anneke Goort Sijnen en Catharina Sijnen beloven om 4.000 gl. te voldoen aan hun (schoon)moeder Maria Faassen alias v Litsenburgh, weduwe Goort Marten Sijnen

13-2-1723 Boedelscheiding tussen de kinderen van Goort Marten Sijnen:

1.   Jan Adriaen Delen, man van Anneke Goort Marten Sijnen krijgt:

- huis, hof en aangelag, 0,12 ha naast de kapel van Eymerik, waar Goort
Marten Sijnen gewoond heeft (Eimerik 9)

- huis, hof en aangelag, 0,12 ha op dezelfde plaats, waar Cornelis van de
Ven, de schoolmeester, woont (Eimerik 8)

- 11 percelen grond te Heeze

- obligatie van 1.125 gl. op de gemeente Thorn

- obligatie van 1.200 gl. door Anneke, weduwe Marten Anthonis Sijnen op de
gemeente Heeze d.d. 17-12-1681

- obligatie van 500 gl. op Lambert Verdeysseldock te Vlierden

- 3 kleinere obligaties (in totaal ~3000 gl. aan obligaties).

2.   Catharina Goort Marten Sijnen krijgt ...

3.   Pieter van Litsenburgh, man van Helena Goort Marten Sijnen krijgt ...

13-2-1723 1. Jan Adriaen Delen, man van Anneke Goort Sijnen

2.   Catharina Goort Sijnen met voogd

3.   Pieter van Litsenburgh, man van Helena Goort Sijnen

transporteren enige obligaties, waaronder 2000 gl. in een obligatie van 2200 gl. van Jan Adriaen Delen op baron Albert Carel van Snouckaert, Heer van Heeze en Leende d.d. 23-10-1722 afkomstig van Goort Marten Sijnen, om te voldoen aan het contract uit 1722 met hun (schoon)moeder Maria Fassen

14-9-1723 Jan Adriaan Delen koopt bij openbare verkoop herberg de Drie Koningen (Eimerik 6) en brouwhuis (nr.9) 0,26 ha voor 304 gl. van Maria van de Broeck, weduwe Barthel Jacob Swuesten, er zit nog 389 schuld op.[1] Hij gaat zelf wonen op nr. 9 en hij verhuurt de herberg (nr. 6) achtereenvolgens aan Jan Michiel Hesius (30-9-1723), Johanna Govaerts, weduwe Mateus Tijssen (11-11-1726), opnieuw Jan Michiel Hesius (22-2-1736, met 5 percelen grond), Andries vd Broek (1736/41).

1724 Jan Adriaan Deelen heeft 1 ha. land ingezaaid, maar het brengt de kosten niet op.

9-1-1727 Jan Adriaen Deelen verkoopt de Lange beemd tussen de Langstraat en de A te Heeze voor 70 gl. aan Evert Jan Everts.


19-2-1728 Schepenen en burgemeesters van Heeze erkennen dat Goort Marten Sijnen in 1702 een obligatie van 300 gl. heeft gekocht i.v.m. legerdienstkosten en schrijven deze alsnog in het protocol

Op dit moment heeft Jan Arien Deelen een aandeel van 67 gl. in deze brief en Jan Vromans een aandeel van 233 gl.

17-4-1730 Jan Adriaan Deelen koopt een huisje, tuin aangelag en een akker 0,38 ha. a/d Eimerikkerstraat (nr. 8?) van wijlen Jan Cornelis v Lommel voor zijn zoon Adriaan Judocus Deelen[2] (gaat 30-8-1730 studeren in Leuven).

19-10-1730 Jan Adriaen Deelen, man van Anneke Goort Sijnen, verkoopt weiland de Reijt, 0,3 ha, voor 75 gl aan Cornelis Smulders.

29-5-1733 Jan Adriaen Deelen ruilt met Cornelis Hulst, zijn buurman, vorster van Heeze:

- een weitje van 900 m2, zoals dat in Eimerik achter het huis de Drie
Koningen van Jan van zijn gelach is afgepaald voor 18 gl.

- tegen een weitje van 900 m2, gelegen en afgepaald alsvoor, dat met het
andere eind grenst aan de Hurkstraat.

1733 [Helmond] Jan Adriaan Deelen contra Lambert van Hout als man/voogd van Margareta dochter van Aert Jacobs en als executeur in de nalatenschap van Aart Jacobs inzake schuldvordering vanwege geleverde koperwaren,

30-6-1734 Schepenen doen aanbeveling voor Jan Adriaen Deelen, die met kar en paard voert tussen Heeze, Aken, Torn etc.

24-9-1734 Thieleman Sprengers X Maria Peeters vd Ende verkoopt aan Jan Arien Deelen tot Heeze:

- de Eimerikker beemd 0,45 ha.

- de Vaesakker 0,23 ha. te Strabregt

- akker de Leur 0,39 ha.

16-2-1735 Jan Adriaen Deelen, man van Anna Goort Marten Sijnen, geeft procuratie aan Michiel van Nieuwstadt, procureur te Helmond, om 500 gl. te vorderen van Lambert Verdeijsseldock c.s. uit Vlierden, die zij volgens acte van 2-3-1719 schuldig waren aan Goort Marten Sijnen. (Jan Adriaen heeft deze vordering in 1723 gerfd)

23-8-1735 Jan Adriaen Deelen geeft procuratie aan Michiel van Nieuwstadt, procureur bij het gerecht te Helmond, om een schuld te vorderen van de erfgenamen van wijlen Aert Jacobs, die borg stond voor geleverd koperwerk

1736-1742 Jan Arien Deelen is eigenaar van huis Eimerik 6

1741 Jan Adriaan Deelen, Eimerik, betaalt 6 st. bruikbede voor de hei

19-7-1741 Jan Adriaan Deelen verkoopt namens zijn schoonzus juffrouw Catharina Sijnen de Stok akker 0,39 ha. op Hout voor 10 gl. aan Dirk Jansen van der Sanden uit Hout in Zesgehugten

 

De nalatenschap van Jan Adriaen bedraagt

6 erfporties van 1405 gl. plus een voorgift van 150 = 8.580 gl.

24-10-1743 Legaat aan Marten 150 gl.

 

14-4-1745 Boedelscheiding:

- huis + brouwerij aan de Eimerikkerstraat (nr. 9) 0,13 ha Sijnen

- huis van Peter Bruynen (Eimerik 8) 0,11 ha Sijnen

- huis de 3 koningen (herberg, Eimerik 6) 0,26 ha

- akker de Tuyl van Jan Philips a/d Oude Molen (1722) 0,42 ha

- akker t halve Laarstuk van Hendrik Peter Princen, 0,18 ha

en t Klein Startje, 250 m2: samen 0,21 ha Delen

- akker t Laarstuk te Creyel naast wede Jan Jochems 0,19 ha

- de Sooyakker van de wede Jan Nijs Geronimus a/d Soegraaf 0,15 ha

- akker de Lancker in 2 delen, a/d Eymerikkerstraat 0,20 ha

- de helft van de Hoge akker 0,23 ha

- de halve Hoge akker van Jan Jacob Joosten 0,10 ha

- de helft van de Binnenakker naast Matthijs Gerit Deelen 0,10 ha

- akker t halve Binnenveldsgroes a/d Oude Molen 0,19 ha

- de akker van Jan Tonis Bergmans a/d Soegraaf 0,16 ha

- de Koolakker van Heyliger Janssen, in de Lanckers 0,12 ha

- de Vaesakker 0,23 ha

- akker de Leur in 2 delen 0,39 ha

- de Bulder van Aert Gerit Nelis 0,16 ha

- akker de Wijbos 0,20 ha

- akker de halve Wijbos van Antony Smulders 0,21 ha Smulders

- de halve Wijbos van zijn vader 0,21 ha Delen

- de helft van t Half Veld, Ginder beneden bij Maarheeze 0,11 ha

parochie Heeze a/d weg(?) van de gemeente Heeze

- de Loversdries v Jan Philipsen a/d Ven 0,25 ha

- weiland de helft van t gelach in 2 delen a/d Voort 0,30 ha

- weiland de Yckerssdonk 0,49 ha

- weiland de Scherffdonck van Heyliger Hendricx, 0,20 ha

- weiland de Langhorst te Eimerik naast Willem W. Deelen 0,41 ha

- de Papenbeemd 0,42 ha

- de Dijkbeemd a/d Strabregtsedijk 0,28 ha Delen

- de Eymerikker Beemd van Thielen in 2 delen 0,45 ha

- de halve Bekerbeemd bij de Schutsboom van de jonge schutterij 0,14 ha

- beemd de Buscamp a/d Houtse Molen te Helmond 0,50 ha

- beemd aan de Aa van Matthijs Philipssen in de Bulders 0,41 ha

- de helft van een Heideveld a/d Oude Molen

- obligatie van op Thomas van Ekert 120 gl.

- obligaties 1.325 gl.

- een obligatie 80 gl.

- een rente van f 3,60 per jaar 72 gl. ?

- obligaties (gemeente Heeze 1681) 1.200 gl.

------ -----

Totaal 28 percelen, 3 huizen en aan obligaties 2.797 gl. 7,93 ha

 

Alle obligaties waren nog gesticht door Goort Marten Sijnen

 

X 24-5-1710 Heeze Rk m Anna Goort Marten Sijnen

* 31-8-1684 Heeze, + 5-12-1743 Heeze

kinderen:

Helena Jan Deelen * 23-2-1711 Heeze + 19-8-1729 Heeze

Heer Adriaan Judocus Deelen * 4-7-1713 Heeze + 19-1-1745 st Oedenrode

30-8-1730 ingeschreven voor studie te Leuven, artes, pedagogie het Varken, rijk, minderjarig, studeert ook theologie[3]

18-11-1732 Artis Licentiatus, 31e van 124 kandidaten

12-11-1735 Artis Magister

2-1736 Baccalaureus currens

1740-1745 kapelaan te St Oedenrode,

Anna Catharina Jan Deelen * 17-10-1715 Heeze + 6-1-1798 Turnhout

3-6-1736 geprofest als begijn te Turnhout, breister

Johanna Maria Jan Deelen * 26-2-1718 Heeze + 19-1-1799 Turnhout

19-6-1740 geprofest als begijn te Turnhout, spinster. Anna en Johanna wonen in het huisje bij hun tante Catharina Sijnen die hofmeesteres is

Theresia Delen + n1803 Oirschot[4]

Marten Jan Deelen * 4-6-1720 Heeze + 7-11-1787 Heeze volgt 11.2

Henrica Deelen * 29-3-1723 Heeze + 8-7-1736 Heeze (tweeling)

Godefridus Jan Deelen * 29-3-1723 Heeze + 11-2-1791 Heeze volgt 11.6

Judocus Jan Deelen * 18-2-1726 Heeze + n1796 volgt 11.7

Wilhelmina Deelen * 5-5-1728 Heeze + n1755

X v1755 m Gerrit Sprengers, + 19-1-1758 Geldrop: zoon * 1755 Geldrop

13-12-1749 Martin Deelen verkoopt namens juffrouw Catarijn Sijnen, moeder op t Begijnhof te Turnhout, zijn tante, land te Genoenhuis voor 5,25 gl. aan Tomas zoon van Anneke Joostgen wede Hendrik Jan Tomas ..

23-10-1755 Judocus Deelen, wonend te Wortel in het hertogdom Hoogstraten draagt obligatie gesticht door Jenneke Thijs Deelen dd 19-11-1695 over aan Catharina Vaes, huisvrouw van Matthijs Peter Deelen [vA]

1760 testament van Anna C en Johanna M Deelen, begijnen te Turnhout: begrafenis met 140 pond was, twee dertigsten, 100 missen ieder en de rest op langstlevende.

1765 Johanna Maria Deelen machtigt haar broer Marten tot verkoop van een perceel onder Helmond.

24-10-1743 Anna Goort Marten Sijnen, ziek, weduwe van Jan Adriaan Deelen, maakt testament op haar kinderen. Deze mogen de boedel pas delen als het jongste kind 24 jaar wordt, of als allen gehuwd zijn. Zij wijst Heer Adriaen Deelen, haar oudste zoon aan als voogd en tevens haar zoon Martinus (23 jaar) wanneer hij 24 wordt. Martinus ontvangt een legaat van 150 gl. vooraf voor zijn werk in de huishouding.

Gemaakt ten huize van de testatrice bij de kapel van Heeze.

14-4-1745 Boedelscheiding tussen de kinderen van Jan Adriaen Deelen en Anna Goort Sijnen, hoewel nog niet alle kinderen 24 jaar zijn:

1. Martinus Jan Adriaen Deelen krijgt:

- huis + brouwerij 0,13 ha aan de Eymerikerstraat (nr.9)

- huis van Peter Bruynen, 0,11 ha (nr.8)

- de Eymerikker Beemd van Thielen in 2 delen, 0,45 ha naast Matthijs
Gerit Deelen en Jan Willem Deelen

- weiland de helft van t gelach in 2 delen, 0,3 ha a/d Voort

- akker de Tuyl van Jan Philips, 0,42 ha a/d Oude Molen

- de Loversdries v Jan Philipsen, 0,25 ha a/d Ven

- de Dijkbeemd, 0,28 ha a/d Strabregtsedijk

- akker t halve Laarstuk van Hendrik Peter Princen, 0,18 ha en t Klein
Startje, 250 m2 (samen 0,21 ha.)

- de Bulder van Aert Gerit Nelis, 0,16 ha

- de Sooyakker van de wede Jan Nijs Geronimus, 0,15 ha a/d Soegraaf (totaal 2,46 ha.)

- obligatie van 120 gl. op Thomas van Ekert

2. juffrouw Anna Catharina, meerderjarige ongehuwde dochter van Jan Adriaen
Deelen te Heeze en te Turnhout krijgt:

- de helft van 1325 gl. obligaties

- een obligatie van 80 gl.

3. juffrouw Johanna Maria, meederjarige ongehuwde dochter van Jan Adriaen
Deelen te Heeze en Turnhout krijgt:

- de helft van 1325 gl. obligaties

- beemd de Buscamp, 0,5 ha

4. Paulus Goort van Asten, man van Maria Adriaen Deelen en Mattijs Adriaan
Deelen, (ooms) voor deze gelegenheid door Martinus Jan Deelen verkozen als
voogden over de minderjarige kinderen krijgen voor Godefridus:

- huis de Drie Koningen 0,26 ha (nr. 6)

- akker de Lancker in 2 delen, 0,2 ha a/d Eimerikkerstraat

- de helft van de Hoge akker, 0,23 ha

- de helft van t Half Veld, Ginder beneden, 0,11 ha bij Maarheeze,
parochie Heeze a/d weg(?) van de gemeente Heeze

- de helft van de Binnenakker, 0,1 ha. naast Matthijs Gerit Deelen

- de Papenbeemd, 0,42 ha

- weiland de Yckerssdonck, 0,49 ha

- de akker van Jan Tonis Bergmans, 0,16 ha a/d Soegraaf

- de Koolakker van Heyliger Janssen, 0,12 ha in de Lanckers naast Willem Willem Deelen

- weiland de Scherffdonck van Heyliger Hendricx, 0,2 ha naast Matthijs
Gerit Deelen en Matthijs Peter Deelen

- akker de halve Wijbos van Antony Smulders, 0,21 ha

- de helft van een Heideveld a/d Oude Molen (totaal 2,5 ha.)

- een rente van 3,60 gl. per jaar

5. voor Judocus:

- de halve Bekerbeemd van Leyske, wede Claes Smulders, 0,14 ha bij de
Schutsboom van de jonge schutterij

- akker t halve Binnenveldsgroes, 0,19 ha a/d Oude Molen

- beemd aan de Aa van Matthijs Philipssen, 0,41 ha in de Bulders

- de Vaesakker, 0,23 ha

- akker de Leur in 2 delen, 0,39 ha (totaal 1,36 ha.)

- de helft van 1200 gl. obligaties

6. voor Wilhelmina:

- weiland de Langhorst, 0,41 ha te Eymerik naast Willem Willem Deelen

- akker de Wijbos, 0,2 ha

- akker t Laarstuk, 0,19 ha te Creyel naast wede Jan Jochems

- de halve Wijbos van zijn vader, 0,21 ha.

- de halve Hoge akker van Jan Jacob Joosten, 0,1 ha (totaal 1,11 ha.)

- de helft van 1200 gl. obligaties

Alle genoemde obligaties waren nog gesticht door Goort Marten Sijnen

 

9-12-1752 verkoop van de boedel wegens faillissement van Laurens Everts. Schuldeisers o.a. Anna Catharina Deelen uit Turnhout, zij krijgt een obligatie


11.2 Marten Jan Deelen 1720-1787

herbergier

 

14-4-1745 erft huis en brouwerij van zijn ouders: Eimerik 8/9. Deze blijft tot aan zijn dood in zijn bezit. Hij woont zelf op nr. 9 en hij verhuurt nr. 8 aan Andries vd Broek (1746), Mattheus Roelen (1751), Hendrina Hesius (1756-1776), de weduwe Jan Simonis (1756-1761), Catharina wede Andries Verbeek (1766-91).

9-3-1748 Martin Jan Deelen koopt weiland de Kleine Horst van Baltus de Laure 0,19 ha. voor 135 gl. van de kinderen Willem Willem Deelen

4-12-1749 Martin Deelen verkoopt namens zijn tante juffr. Catharina Sijnen, moeder op het begijnhof van Turnhout 4 percelen voor 200 gl. aan Joseph Versleeuwen uit Zesgehuchten

1750 burgemeester Eimerik c.a.

1750 verklaring door MarieAnna (27 jaar) vrouw van Marten Delen

20-11-1760 Martin Jan Deelen koopt de halve Hagenakker 0,1 ha. uit publieke verkoop van Antoni Jan Deelen

30-1-1762 + Jan van Hees, knecht bij Marten Deelen

19-10-1763 + Catrien W Vaerkens de meid van Marten Deelen

10-9-1765 Martin Jan Deelen verkoopt akker t Half Binnenveld 0,26 ha. voor 35 gl. aan Jan v Gemert

20-11-1773 Martin Deelen kent zijn zoon Herman, theologant te Roermond, die priester wil worden, een jaargeld van 150 gl. toe voor het geval dat hij geen kerkelijk beneficie krijgt, dit komt dan in plaats van zijn erfdeel. Jan Paul v Asten (een neef), Hendrik (Matthijs Adriaan, ook een neef) en Godefridus Deelen (zijn broer) staan borg voor dit jaargeld.

6-11-1782 Jan Hollen, wedr Maria Catharina van Litsenborg (een nicht) stelt Willem van Engelen uit Leende en Martin Deelen uit Heeze aan tot voogd van zijn nog minderjarige zoon Wouter Hollen.

 

X 6-2-1746 Hoge & Lage Mierde sc m Maria Anna Verbruggen, * 1723, + 30-1-1771 Heeze

kinderen:

kind + 26-12-1746 Heeze

Herman Deelen * 29-7-1748 Heeze + 9-11-1782 Heeze

1767 studie te Leuven, daarna te Roermond, 1773 priester

Anna Maria Deelen * 27-12-1749 Heeze + 15-8-1752 Heeze

Jenneke Marten Deelen * 10-12-1753 Heeze + 7-6-1809 Heeze

X 15-6-1777 Heeze Rk m Cornelis Jan Smulders + 17-12-1794 Heeze

* 11-10-1748 Heeze, + 17-12-1794 Heeze: 7 ke: * 1778/88

Adriaan Deelen * 9-11-1756 Heeze

Adriaan Jd Deelen * 11-5-1760 Heeze + 14-1-1807 Antwerpen volgt 12.1

Jan Baptist Deelen * 20-11-1765 Heeze + 7-1-1827 Antwerpen volgt 12.2

zus + 29-7-1774 Heeze

 


4-12-1787 Deling tussen de kinderen van Martin Deelen en Maria Anna Verbruggen:

1. Cornelis Jan Smulders, man van Johanna Deelen krijgt

- twee huizen en een brouwerij te Eimerik (nr. 8/9) 0,24 ha

- ...

2. Adriaan Deelen uit Antwerpen

- de Loverdries aan de Ven, 0,24 ha

- ...

3. Jan Godefridus Deelen als voogd over Jan Baptist Deelen

- de Eimerikker akker, 0,2 ha

- ....

16-5-1807 Jan Godefridus Deelen en Joanna Martin Deelen constitueren hun zoon, resp. neef Adriaan Deelen om de erfenis van Anna Lucas te Antwerpen op te eisen

7-10-1809 Matthijs Verhagen en Jan Godefridus Deelen worden bedigd als voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis Smulders en Johanna Deelen.


12.1 Adriaan Joost Deelen 1760-1807

kuiper

 

voor 1787 in de leer bij zijn oom Judocus Deelen, kuiper te Turnhout?

1787-1807 Antwerpen, st Walburg

4-12-1787 Adriaan Deelen Antwerpen erft de Loverdries 0,23 ha. a/d Ven e.a. land van zijn ouders

4-3-1789 Jan Godefridus Deelen, wonend te Zesgehuchten (Aalsterhut) verkoopt namens Adriaan Deelen uit Antwerpen volgens procuratie d.d. 29-1-1789 (acte 20-4-1789)

- akker de Loeverdries 0,23 ha. aan Wouter van Gerwen

- ...

19-3-1795 Adriaan Deelen, kuiper uit Heeze, wordt ingeschreven als poorter van Antwerpen

1800-1807 Antwerpen: Adrien Deelen, wijk 1 huis 267

 

X 17-6-1794 Antwerpen st Walburg m (Anna) Maria v Rieberg

* 1764 Antwerpen olvN, + 12-5-1839 Antwerpen

dochter:

Maria Anna Deelen * 20-11-1795 Antwerpen st Walburg + 1868 Antwerpen

X ~1820 m Jacob Frans Frix, + 11-1866 Antwerpen

 

notariaat Antwerpen:

1-4-1840 testament van Jacob Frans Frix X Maria Anna Deilen te Antwerpen

3-11-1866 testament van Jacob Frans Frix X Maria Anna Deelen te Antwerpen

 

 


12.2 Jan Baptist Deelen 1765-1827

timmerman

 

20-11-1765 * Heeze

1788-1827 ⌂ Antwerpen

 

28-11-1787 Jan Godefridus Deelen aangestelde als voogd over Jan Baptist Deelen (22) zoon van wijlen Martin Deelen (+7-11-1787) en Maria Anna Verbruggen, in leven tot Heeze.

4-12-1787 Jan Baptist Deelen erft de Eimerikker akker 0,2 ha. en ander land van zijn ouders

25-8-1788 Jan Godefridus Deelen geeft als voogd toestemming voor het huwelijk van Jan Baptist Deelen (22), thans wonend te Antwerpen met Johanna Bax, jongedochter wonende aldaar.

4-3-1789 Jan Godefridus Deelen verkoopt volgens procuratie d.d. 29-1-1789 te Antwerpen namens Jan Baptist Deelen uit Antwerpen (acte 20-4-1789):

- .... aan Cornelis Johannes Smulders (zijn zwager)

- .....

- weiland de Horst 0,3 ha. voor 141 gl. aan (oudoom) Lukas Deelen

1788 Antwerpen olvN

1789 Antwerpen st Andries

1791-1792 Antwerpen olvZ

1794-1827 Antwerpen, st Walburg

1800-1815 Antwerpen: Jean Baptiste Deelen, wijk 1 huis 1461,

wijk 3 huizen 991 en 653 2e, met Jean en Angelique

 

X 16-9-1788 Antwerpen olvN m Johanna Magdalena Bax

* 8-9-1761 Oplinter (B), + 16-12-1839 Antwerpen

kinderen:

Theresia Josepha Deelen * 17-7-1789 Antwerpen st Andries + 1-1-1794 Antw Walburg

Hendrik Adriaan Deelen * 17-7-1789 Antwerpen st Andries + 23-5-1796 Antw Walburg

tweelingen

Jan Adriaan Deelen * 18-2-1791 Antwerpen olvZ + n1813

1-1-1813 militieplichtige

Angeline Delen * 26-9-1792 Antwerpen olvZ + 8-5-1821 Antwerpen

Anna Maria Deelen * 23-5-1796 Antwerpen st Walburg + 17-2-1873 Antwerpen

Cornelis Hendrik Deelen * 13-5-1799 Antwerpen + 1865 Antwerpen

volgt 13.2

1838 wede Jan Deelen, handelaar in weefspoelen, ⌂ Vleminxveld, sectie 4, nr. 308 te Antwerpen

1840 idem ⌂ lange Rozenstraat 2, nr. 1967 (zou dan ~70 jaar zijn)

 

1840 (wede) Jean Baptiste Deelen, barbier, ⌂ rue Grard 4, Antwerpen

 

 


13.2 Cornelis Hendrik Deelen 1799-1865

 

1830 Corneille Henry Deelen bij de burgerwacht van Antwerpen, lengt 1m70

⌂ sectie 4 nr. 2746

10-6-1830 Cornelius Henricus Deelen, meubelschilder te Antwerpen, 60 jaar, geeft overlijden aan van Petronella P Medaets

7-8-1834 Corneille Henry Deelen doet aangifte van overlijden van zijn schoonvader,

Jean Baptiste Meyin te Antwerpen

1838-1840 Henry Deelen, huisschilder/herbergier,

⌂ sectie 4 nr. 293, Begijnenbolwerk, Antwerpen

 

X 10-5-1826 Antwerpen m Maria Barbara Mijin

* 20-3-1789 Antwerpen, + 12-6-1859 Antwerpen

kinderen:

Jan Baptist August. Deelen * 16-8-1827 Antwerpen + 26-9-1827 Antwerpen

 


11.6 Godefridus Jan Deelen 1723-1791

timmerman

 

1745-1781 Godefridus Jan Deelen is eigenaar/bewoner van huis Eimerik 6

9-3-1748 Godefridus Deelen koopt van de kinderen van Willem Willem Deelen:

- de Coolakker van Jacob Tonis v Velthoven 0,22 ha. voor 58 gl.

- de Leurakker van Martinus Biesen 0,2 ha. voor 39 gl.

8-2-1749 Godefridus Jan Adriaen Deelen verkoopt voor 119,25 gl. aan Jan Hollen, man van Maria Catharina v Litsenburg in de helft van twee obligaties van samen 318 gl. met 3,48 gl. interest jaarlijks op het comptoir van de beden van Brabant te den Bosch

12-11-1757 Boedelbeschrijving van Godefridus Deelen, weduwnaar van Maria Verhagen, omdat hij voor de 2e maal wil trouwen t.b.v. Jan, Ariaen en Hendricus, zijn minderjarige kinderen:

- huis, hof en aangelag 0,26 ha (de 3 Koningen) gekomen van Bertel Swuesten

- de helft van de Lancker akker, 0,19 ha

- de helft van de Hagen akker, 0,23 ha

- de helft van het half veld Ginderbeneden, 0,11 ha

- de helft van de Binnenakker, 0,1 ha

- de Papenbeemd, 0,42 ha

- de Scherfdonk, 0,16 ha

- de akker van Thonis Bergmans, 0,16 ha

- nog 5 percelen

- opsomming van roerende goederen, (1 bladzijde lang)

Totaal: herberg plus 12 percelen ~2 ha.

1759 Godefridus Deelen wordt schutterskoning van het st Agatha gilde

4-11-1762 Godefriedus Jan Deelen koopt houtwas, akker de Lancker 0,28 ha. voor 69 gl. van Jacob Spelthaan, rentmeester van HLZ

29-9-1763 Godefridus Deelen krijgt van de Heer van Heeze opdracht om voor 15 gl. een nieuwe (schaaps)schutkooi te bouwen. De Heer levert zelf het hout, Godefridus moet de palen en planken met pen-gat verbindingen aan elkaar bevestigen.

1776 Godefridus Deelen is burgemeester van Eimerik c.a.

2-11-1785 de timmerman Jan Godefridus Deelen krijgt voor 15 gl. opdracht om in de kapel aan de noordzijde in plaats van het daar staande oude gestoelte of banken een nieuw gestoelte te maken en te plaatsen gelijksoortig aan het tegenover staande laatst gemaakte gestoelte aan de rechterzijde in de kapel en daarbij zoveel mogelijk het hout van de oude stoelen en banken te gebruiken.

1786-1791 Godefridus Jan Deelen is eigenaar van Eimerik 6 en woont op Eimerik 17 in een huis van zijn zoon Jan

12-4-1790 1. Godefridus Deelen

2. Willem Smulders, man van Helena Adriaan Hollen

verkopen voor 5,25 gl. weiland en houtwas het Veld 0,23 ha. bij de Pan onder de Ven Ginderbeneden aan Johanna Catharina Adams wede Jan Vos


4-5-1790 Hendrina Speek maakt de twee zoons uit het eerste huwelijk van haar man met Maria Verhaegen: Jan Godefridus en Hendrikus Godefridus Deelen tot haar enige erfgenamen; ieder voor de helft

Verpondingsboek Heeze: t Biesveld van Maria Jan Delis 1746 0,18 ha.

1777-1785 Jan Godefridus Deelen nom ux. Elizabeth Daems bij erfenis anno 1781 van Henrdrik Gerit Nelis alias Daams

idem de halve Heerbaanakker van jonker Gerwen 0,16 ha. dit is niet getransporteerd (leengoed)

1785 Jan Godefridus Deelen in huwelijk hebbende Elisabeth Daams

Allegonda Hendrik Ceelen weduwe Judocus Daems

 

X 30-9-1748 Lage Mierde Rk m Maria Adriana Verhagen, + 14-3-1757 Heeze

kinderen:

Jan Godefridus Deelen * 6-12-1750 Heeze + 21-9-1814 Heeze volgt 12.3

Adriaan Judocus Deelen * 11-10-1753 Heeze + v1790 Lage Mierde

Hendrik Godefridus Deelen * 22-1-1757 Heeze + 2-5-1797 Heeze volgt 12.6

 

XX 27-11-1757 Heeze sc m Henrica (ver)Speek uit Someren, + 27-3-1790 Heeze

kinderen:

Gerard Deelen * 21-12-1758 Heeze + v1790

Anna Maria Deelen * 27-11-1761 Heeze + v1790

 

3-7-1796 Deling tussen de kinderen van Godefridus Deelen en Maria Verhaagen

1. Jan Godefridus Deelen
- 8 percelen

2. Hendrik Godefridus Deelen
- huis met verder aanbehoren, hof en aangelag onder Eimerik (de 3 Koningen, nr.6) 0,26 ha.
- 8 percelen

 

 


12.3 Jan Godefridus Deelen 1750-1814

timmerman

 

1776 Jan Godefridus Deelen is schutterskoning van het st Agatha gilde

1780 Willem Smulders en Jan Godefridus Deelen bouwen de nieuwe R.K. schuurkerk op Eimerik; de baron van Tuijl legt de eerste steen

2-11-1785 JG Deelen timmert een nieuwe preekstoel voor de protestanten

1786 rekening van Jan Deelen, timmerman op t kasteel van Heeze

1786 Jan Deelen maakt muizevallen voor het kasteel

29-9-1789 Jan Deelen betaalt 11,60 gl. aan W. Hollen voor een zakhorloge

1793 Jan Deelen, timmerman, repareert een bruggetje en de geweerkast op het kasteel van Heeze

13-1-1794 Jan Deelen betaalt 25,05 gl. aan R. van de Zande te Leende

7-1810 rekening van Jan Deelen voor (herbergier) Peter Vroomans van 5,45 gl. wegens werk aan wanmolen en reparatie van een tafel en een pomp

2-1811 reparatie van de klapketel van Antoon Verberne op Strabrecht

 

1778-1786 Jan Deelen is eigenaar/bewoner van huis Ven 67, gerfd van de familie Daams

1789-1798 Jan Deelen verhuurt Ven 67 aan de wede Jan vd Velden

1786 Jan Godefr. Deelen is burgemeester van de Ven en Heezerenbosch

 

15-3-1782 Willem van Riems, vorster van Heeze en Zesgehugten transporteert als deurwaarder namens Philip van Rooij collecteur van lands verpondingen en beden over Heeze (uit vonnis) d.d. 23-1-1782 huis en tuin van Hendrik Simonis en Jacobus Saas, Eimerik (nr. 17) 940 m2 t.w.v. 85 gl. aan Godefridus Deelen wonend tot Heeze.

1782-1814 Jan Deelen is eigenaar van huis Eimerik 17

11-8-1803 Jan Godefridus Deelen verkoopt, het erfrecht van huis en tuin 950 m2 onder Eimerik (nr. 17) voor 425 gl. aan Jan Jansen Vermeulen met levenslang vruchtgebruik voor diens dochter Maria Janse Vermeulen, gehuwd met Hendrik Vincken.

 

1791-1796 Jan Deelen is mede-eigenaar van huis Eimerik 6 (de Drie Koningen)

 

1789-1803 Jan Deelen woont op de Aalsterhut onder Zesgehuchten (eigendom van zijn schoonmoeder, de wede Judocus Daams)

5-4-1797 Opgave van assignaten die Jan Godefridus Deelen van de Fransen heeft moeten accepteren voor bier, brood, haver en hooi:

7 assignaten, ieder van 5 livres 35 livre

7 assignaten, ieder van 50 stuivers 350 17

8 assignaten, ieder van 15 stuivers 120 6

6 assignaten, ieder van 10 stuivers 60 3 +

61 livre

24-7-1797 de gemeente Zesgehugten geeft hiervoor 63 gl. schadevergoeding aan Jan Godefridus Deelen

27-12-1803 verklaring van de jachtopzieners over wat zij op 26-12 gezien hebben bij de hut van Jan Deelen op Zesgehugten

24-7-1804 visitatie aan de Aalsterhut in de hei onder Zesgehuchten, toebehorend aan Jan Deelen, en bewoond door Theodora v/d Sande: gat in de muur

19-1-1792 Jan Godefridus Delen leent 250 gl. tegen 4% van de Heer Simon Johannes van Patot, gepensioneerd officier militair wonend in Heeze

afgelost 22-4-1795

8-10-1792 Jan Godefridus Deelen koopt:

- de Klootakker 0,33 ha. onder Eimerik voor 50 gl. van Jan Francis Aarts uit Zanthoven in Oostenrijks Brabant

- de Dries bij de Knijpert, 0,5 ha. onder Eimerik voor 156 gl. van Simon Tissot van Patot, gepensioneerd officier.

 

3-10-1793 Jan Godefridus Deelen koopt herberg de Rode Leeuw op Eimerik en een akker van de kinderen van wijlen Peter van Litsenburg en Anna Maria Snijders: 3 gl (!?)

1793-1814 Jan Godefridus Deelen is eigenaar van herberg de Rode Leeuw (Eimerik 30).

1798-1817 Hier wonen Gerard Jan Ernou (de chirurgijn) en Peter Sijn Jansen

 

1809-1814 Jan (G) Deelen is eigenaar van huis Eimerik 37 (later F304)

26-1-1811 Jan Godefridus Deelen te Heeze verkoopt goed

4-1-1814 Elisabeth Deelen verkoopt onroerend goed (?)

10-8-1814 hypotheek voor Jan Godefridus Deelen, timmerman

 

X 25-1-1778 Heeze Rk m Elisabeth Judocus Daams * 6-10-1761 Heeze, + 1840

1824-1840 Achel

kinderen:

Maria Th Deelen * 29-11-1778 Heeze + 27-7-1860 Heeze

1803/40 " Hoge Steenweg A22 den Bosch

kind * 10-1779 + 23-10-1779 Heeze

Judocus Deelen * 1-10-1780 Heeze + 30-4-1781 Heeze

Adriaan Jan Deelen * 16-9-1782 Heeze + 2-3-1870 Heeze

volgt Adriaan Jan

1821-1855 burgemeester van Heeze

Hendrina Deelen * 15-1-1785 Heeze + 9-1-1828 Heeze

X 20-1-1820 Heeze (supermoet) m Antoni v Gennip

* 18-6-1791 Heeze, + 8-4-1865 Heeze (kruishuwelijk): 4 ke 1820/27

Jan Deelen * 14-2-1787 Heeze + 20-6-1869 Zesgehuchten volgt 13.2

Lucas Deelen * 5-3-1789 Heeze + 3-12-1794 Heeze

Godefridus Deelen * 28-8-1790 Heeze + 22-12-1790 Heeze

Godefridus Deelen * 23-6-1792 Heeze + 19-12-1794 Heeze

Petronella Deelen * 24-7-1795 Heeze + 4-6-1882 Geldrop

1824-1840 den Bosch, 1866 Heeze,

~1870-1882 Geldrop, bij nicht Judoca X Willem Knaapen

X 16-2-1825 den Bosch m Hendrik Lenders

* 7-6-1796 Zijfflich (D), logementhouder " den Bosch, + 1840/66

Hen(Dirk) Deelen * 3-12-1797 Heeze + 4-6-1832 Heeze volgt 13.3

Allegonda Deelen * 3-9-1800 Heeze + 10-1-1874 Geldrop

1814/40 " den Bosch bij zus Maria, ~1870-1874 Geldrop bij nicht Judoca

Godefridus Deelen * 7-11-1803 Heeze + 22-4-1804 Heeze

Joostje Deelen * 8-12-1807 Heeze + 28-8-1830 den Bosch

 Vismarkt G140

 

1817 Gerard Jan Ernou klaagt in brief aan de Heer van Heeze dat de weduwe Jan Deelen hem uit haar huis (herberg de Rode Leeuw) zet

1821 de weduwe Deelen verhuurt de Rode Leeuw aan de marechaussee

 

8-11-1822 Elisabeth Deelen verpandt haar (zilveren) lepels voor 30 gl. aan haar dochter Maria

11-7-1823 Adriaan Deelen, schout en herbergier, verkoopt gewas namens zijn moeder, de weduwe Jan Godefridus Deelen

1824 Elisabeth gaat op de Achelse kluis wonen

1830 Elisabeth Daams, weduwe Deelen geeft al haar huisraad, linnen wol en bedden aan haar ongetrouwde kinderen (Maria, Allegonda en Judoca)

1832 de weduwe Jan Godefridus Deelen te Achel bezit 2 huizen (Eimerik 30/ F297: de Rode Leeuw en D704 op Heezerenbos) en 31 percelen land. De gemeentelijke belasting is 140,44

15-7-1840 Elisabeth Daams, weduwe Jan Goort Deelen te Achel, verkoopt huis en land aan het Kerkhof van Heeze voor 495 gl.

 

13-12-1822 Adriaan Delen, schout, en Hendrik Jan Deelen kopen onroerend goed

23-3-1830 Adriaan Jan Deelen en Hendrik Deelen kopen onroerend goed

5-3-1838 Arnold Willem Deelen te Heeze, gemachtigd door:

1. Petronella Deelen, gehuwd met Hendrik Lenders

2. Allegonda Deelen

3. Maria Deelen, allen te den Bosch

4. Adriaan Jan Deelen te Heeze

5. nog 25 andere personen

verkopen een huis te Heeze voor 399 gl, met grond erbij totaal 2086 gl.

22-8-1838 Adriaan Jan Deelen koopt bij volmacht onroerend goed van Jan Deelen uit Achel

15-7-1840 uitkoop uit nalatenschap van Jan Godefridus Deelen en Judoca Deelen:

Adriaan Deelen koopt huis, Jan Deelen en Maria Deelen uit den Bosch kopen onroerend goed van:

1.1 Adriaan Jan Deelen

1.2 Antoni van Gennip, weduwnaar Hendrina Deelen, voor de 5 kinderen

1.3 Jan Deelen, wasbleker uit Achel

1.4 mede namens:Petronella Deelen, huisvrouw Lenders, logementhouder

1.5 Maria Deelen

1.6 Allegonda Deelen alle 3 uit den Bosch

Johanna Vromans, vrouw van Hendrik van Riel, voor de kinderen uit haar eerste huwelijk met Hendrik Deelen:

2.1 Maria Deelen

2.2 Judoca Deelen

2.3 Hendrika Deelen

16-7-1840 De erfgenamen van Jan Godefridus Deelen verkopen onroerend goed

9-2-1824 consent van de weduwe Godefridus Deelen op de Achelse kluis in het huwelijk van Petronella Deelen

 

2-5-1834 opmaak inventaris en deling van het goed van Hendrina Deelen, huisvrouw v Gennip door Adriaan Jan Deelen als voogd

7-11-1837 opmaak inventaris van Hendrika Deelen t.b.v.

1. Maria Deelen

2. de weduwe Hendrik Deelen

3. Judoca Deelen

 

11-3-1841 Jan Deelen uit Achel verkoopt hout

1860 Jan Deelen neemt initiatief tot oprichting van de parochie Zesgehuchten

23-10-1862 testament van Jan Jan zoon Deelen uit Zesgehuchten op Johanna Jan Deelen dochter (=?)

 

12-10-1866 testament van Aldegonda Jan Deelen dochter:

1. Petronella Deelen, weduwe heer Hendrik Lenders, te Heeze

2. Jan Jan Deelen, wasbleker te Zesgehuchten

3. Adriaan Deelen, oud burgmeester

4. de kinderen van Hendrik Jan Deelen

5. de kinderen van wijlen Hendriena Jan Deelen, en Antonie v Gennip

24-2-1890 1. Judoca Deelen, logementhoudster, wede Wilhelmus Knaapen te Geldrop

2. Gerard van Gennip te Geldrop

3. .. etc

machtigen om de nalatenschap van Allegonda en Petronella Deelen af te staan aan de armen.


13.2 Jan Deelen 1787-1869

 

 

1838/41 " Achel

1841 " Leende,

1851/69 gemeenteraadslid Zesgehuchte Genoenhuizerweg in huis van schoonvader vd Sanden, drijft bijenwasblekerij, 6 man personeel

1860 neem initiatief tot oprichting parochie Zesgehuchten

 

X 25-4-1811 Zesgehuchten m Elisabeth vd Sanden, * 1787, + 20-6-1869 Zesgehuchten

dr. van Hendrik vd Sanden, 1810-1825 burgemr van Zesgehuchten

 


13.3 (Hen)Dirk Deelen 1797-1832

timmerman

 

30-6-1823 Hendrikus Deelen, timmerman, koopt onroerend goed

12-1-1825 Hendrik Deelen begint met de reparatie van een brug voor de gemeente

1826 rekening van Hendrik Deelen voor afbraak van de kapeltoren

1825-1832 Hendrik Deelen bezit de Nieuwe Roskam op Eimerik (van zijn vrouw; sectie F 433) en 17 percelen land te Heeze.

26-1-1826 notariaat Geldrop: Hendrik Deelen, herbergier, verkoopt vlas

1829 Drik Deelen X J P Vromans wonen met vier voorkinderen plus Maria Elisabeth en Judoca (2 mnd) in huis Eimerik F 433. De gemeentelijke belasting voor Dirk is 78,13 gl.

 

X 24-11-1825 Heeze m Joanna Petronilla Vroomans, * 8-8-1797 Heeze, + 29-9-1854 Heeze

herbergierster, winkelierster,

eerder gehuwd 28-11-1813 m Paul v Exel, * 28-9-1791 Heeze + 26-12-1824 Heeze

XXX 9-11-1837 m Hendrik v Riel, * 27-4-1801 Heeze, + 14-9-1859 Heeze

kinderen:

Maria Elisabeth Deelen * 23-7-1826 Heeze + 9-1-1827 Heeze

Maria Elisabeth Deelen * 25-11-1827 Heeze + 9-2-1863 Heeze, winkelierster

X 3-5-1856 Heeze m Andreas Roestenberg, * 2-5-1827 Tilburg, molenaar

(Ju)Doca Deelen * 15-9-1829 Heeze + 6-8-1912 Geldrop

X 22-5-1855 Geldrop m Willem Knaapen

* 22-10-1825 Geldrop, + 9-5-1874 Geldrop

hotelhouder op de Heuvel, 1855-1874 burgemeester van Geldrop,

1869-1874 tevens secretaris

Jan Baptist Deelen * 22-1-1831 Heeze + 6-7-1831 Heeze

Henrica Deelen * 9-9-1832 Heeze + 12-3-1853 Heeze

 

1-12-1854 inventarisatie van het goed van Hendrik Deelen;

14-12-1854 verkoop onroerend goed door:

1.   Maria Elisabeth Deelen

2.   Judoca Deelen

27-3-1865 o.g.v. testament van Maria Deelen, huisvrouw Roestenberg

 

-----------------------||-------------------------


12.6 Hendrik Godefridus Deelen 1757-1797

 

 

30-11-1786 Hendrik Godefridus Deelen koopt op publieke verkoop de halve Klootakker of Leegd 0,12 ha. a/d Molen voor 22 gl. van Matthijs Schavers c.s.

1786-1791 Hendrik Godefridus Deelen woont in huis Eimerik 6 van zijn vader

1791 Hendrik Godefridus Deelen landhuurder van de Heer van Heeze

1791-1797 Hendrik Gfr Deelen is (mede)eigenaar van huis Eimerik 6 (de 3 Koningen)

13-5-1796 Hendrik Godefridus Deelen koopt akker de Houbraken 0,27 ha. onder Eimerik voor 95 gl. van Johannes Goord van Velthoven, testamentair erfgenaam van Anthonis Bartel Reijmen.

1797-1798 de weduwe van Hendrik Gfr Deelen is eigenaar van huis Eimerik 6

3-2-1798 Elisabeth vd Laak geeft inventaris t.b.v. haar 4 kinderen wegens voorgenomen 2e huwelijk met Hendrikus Habraken

8-10-1838 Hendrikus Habraken aangesteld tot jachtopziener voor de baron van Tuijll

1798-1845 Hendrik Habraken is eigenaar van huis Eimerik 6 (F267)

 

X 18-9-1785 Heeze m Elisabeth vd Laak,

* 2-4-1756 St Oedenrode, 24-8-1785 Heeze (borgbrief), + 16-11-1832 Heeze

XX 18-2-1798 Heeze m Hendrik Habraken, boer

* 15-8-1775 Nederweert, + 1845: dochter * 1800

kinderen:

kind *+ 3-8-1787 Heeze

kind *+ 31-3-1788 Heeze

Jan Deelen * 10-4-1789 Heeze + 19-3-1860 Veghel

1810 Eindhoven, 1819-1860 Veghel, timmerman

X 21-5-1819 Veghel m

Elise vd Landen, * 19-7-1790 Veghel, + 31-10-1831 Veghel

XX 6-6-1834 Veghel m Susanna v Dam, * 2-9-1808 Erp, + 1838/49: ke 13.6

Maria Deelen * 23-11-1790 Heeze + 4-9-1843 Heeze

X 26-11-1815 Heeze m Andries v Gennip

* 16-9-1794 Heeze, + 23-1-1842 Heeze, smid, herberg de Zwaan: 2 ke

Theodorus Deelen * 23-4-1793 Heeze + 1798/1810

Godefridus Deelen * 3-5-1795 Heeze + 9-9-1816 Heeze

 

29-8-1839 Anna Maria Deelen, huisvrouw v Gennip, deelt in een erfenis

21-7-1845 boedelscheiding tussen de kinderen van Hendrik Godefridus Deelen:

1. Jan Deelen, timmerman uit Veghel

2. de kinderen van Maria Deelen, huisvrouw v Gennip

11-12-1846 de kinderen van Maria Deelen, huisvrouw v Gennip, verkopen onroerend goed

1-2-1847 boedelscheiding tussen de kinderen van Maria Deelen, huisvrouw v Gennip

 

 

13.6 Elisabeth Deelen * 8-5-1835 Veghel + 30-12-1857 Veghel

Hendrik Deelen * 15-9-1836 Veghel + 16-9-1836 Veghel

Gijsberdina Hendrika Deelen * 19-10-1838 Veghel + 3-6-1856 Veghel

 


11.7 Judocus Jan Deelen 1726~1800

kuiper

 

1755-1773 Wortel (B)

 

notariaat Hoogstraten:

28-10-1761 kwitantie te Wortel: Judocus Delen X Anna Maria Keijsers,
Jan Schrauwen, Laureijs vd Cauwelaer

23-12-1763 obligatie te Wortel, Jan Frenken, kanunnik te Hoogstraten,
Judocus Delen X Anna Maria Keijsers

notariaat Brecht:

18-7-1781 Judocus Deelen uit Hoogstraten met vele anderen

1790-1796 Turnhout (volkstelling)

 

X ~1755 m Adriana Maria Keijzers, * ~1730 Hoogstraten, + n1773

kinderen:

Anna Elisabeth Deelen * 9-11-1755 Wortel + 23-4-1756 Wortel

Maria Theresia Deelen * 18-4-1758 Wortel + 1-8-1831 Antwerpen

X 9-2-1790 Antwerpen olvZ m

Michael Schoenmaeckers: * 3-5-1747 s Gravenwezel, + n1794:

ke Johannes Augustus en & Anna Maria

(Anna) Catharina Deelen * 4-11-1760 Wortel + 27-10-1846 Turnhout

X 25-11-1803 Turnhout m Jan Jacob Levinet

Jan Josef Deelen * 24-5-1763 Wortel + 31-10-1763 Wortel

Anna Elisabeth Deelen * 20-4-1765 Wortel + 31-1-1841 Antwerpen

1796 niet meer in Wortel, 1841 dienstmeid

Hendrik Frans Deelen * 12-3-1768 Wortel + 11-3-1842 Turnhout volgt 12.7

Aldegonda Begga Deelen * 19-3-1770 Wortel + 26-12-1847 Antwerpen

X ~1795 m Norbert Vermeiren, + v1833:

zoon * 1796 Antwerpen, + 31-7-1797 Antwerpen

Lucia Deelen * 17-2-1773 Wortel + 20-2-1773 Wortel

 

1800-1815 Antwerpen Aldegonde en Elisabeth Deelen, wijk 4 huis 1845

1800-1815 Antwerpen Elisabeth Deelen, wijk 2 huizen 1282 en 1607, wijk 3 huizen 614 en 1756

1800-1815 Antwerpen Aldegonde Deelen, wijk 4 huis 22249

7-11-1833 notariaat Antwerpen: Maria Theresia Vermeeren, Aldegonda Begga Deelen, wede Norbert Vermeiren en Maria Wouters, allen te Antwerpen

 

 


12.7 Hendrik Frans Deelen 1768-1842

 

 

1796 kuiper

10-2-1801 verkoop van een huis: Henri Delen, Maria Francisca Muts, alles te Turnhout

 

X 6-6-1797 Turnhout m Catharina Nooten, * ~1772, + 28-9-1837 Turnhout

kinderen:

Jan Baptist Deelen * 3-10-1797 Turnhout + 4-6-1868 Hoegaarden

1826/27 onderpastoor van Ukkel

pastoor van Hoegaarden

Anna Catharina Deelen * 1-6-1800 Turnhout + 11-5-1872 Turnhout

X 21-11-1842 Turnhout m Matthieu Nieuwenhuijzen

* 28-11-1814 Waalwijk, + 4-1-1894 Turnhout, winkelier

 

1879 M Nieuwenhuisen-Deelen vraagt een vergunning aan voor het bouwen van vijf huizen aan de baan Turnhout-Breda.

bevat: een plan van de voorgevel van het huis. Te bouwen rechtover Gasfabriek.

Plan ondertekend door H. Vandenplas (architect).

 [1] HLZR 1708

[2] HLZR 1858

[3] Bots NoordBrabantse studenten 1550-1750

[4] 15-9-1803 brief uit Oirschot van zr Theresia (84 jaar) aan (haar achternicht) M Deelen (3) in den Bosch