9.32 Leendert Aart Deelen ~1669-1739 vs 2011

 

 

Leendert Aart heeft weinig geluk in zijn privleven en evenmin in zaken. Hij moet 3x trouwen omdat zijn eerste twee vrouwen vroeg overlijden. Bij zijn dood blijkt hij failliet, zodat zijn boedel door de crediteuren verkocht wordt.

6-11-1700 Willemijn vv Leendert Aart (Delen) wordt op het kwanselbier met een geweer in de arm geschoten (vooravond huwelijk van Willem Delis Coppen?) en overlijdt daaraan

7-11-1700 Testament van Leendert Aart Deelen en Willemijn Jan Tonis

15-12-1700 opgave voor de collaterale successie van Willemijn Jansen:

- huis & aangelag a/d Ven (32) 80 gl. 0,30 ha.

- de Biesdries 30 gl. 0,27 ha.

- de Willemsakker 30 gl. 0,70 ha.

- de halve Bunger 10 gl. 0,28 ha.

- de dries bij Thonis Wouter 15 gl. 0,28 ha.

------- --------

van 330 = 165 gl. 1,83 ha.

5-1705 Rijnstraat Leiden (in de buurt van zijn broer Hendrik Aart)

13-8-1711 Leendert Aart Deelen, gezond, en Anneke Hendrik Gielen Coppen, ziek te bed liggend, maken testament op de langstlevende met reservering van de legitieme portie voor hun kinderen. Dit mede krachtens het testament met Willemijn Jan Tonis, de 1e vrouw van Leendert Aart uit 1700

30-1-1712 Leendert Aart Deelen verkoopt krachtens testament met Anneke Coppen van 1711 een huis met 2 stukken land aan de Ven voor 60 gl. aan Willem Aart Deelen

2-1712 Leendert Aart Deelen, wedr Anneke Hendrik Gielen Coppen met 3 nog levende kinderen bij haar verwekt, te weten: Willem, Aart en Hendrick, geeft inventaris wegens een voorgenomen huwelijk:

- 4 percelen te Heeze

- huisraad, bezwaard met een obligatie van 50 gl.

27-9-1719 Willem Aart Deelen en Hendrik Adam Ceelen leggen de eed af als voogden over de drie minderjarige kinderen van Leendert Aart Deelen verwekt bij Anneke Hendrik Coppen.

8-8-1729 Leendert Aart Deelen, inwoner tot Heeze, verkoopt mede namens Willem en Hendrik (minderjarig), zijn zonen bij Anneke dochter Hendrik Gielen Coppen, zijn 2e vrouw akker t Sonnemanneke, 0,27 ha bij St.Job, voor 30 gl. aan Peter Adriaan Driessen (belendend Leendert Aart Delen zelf)

1700-1739 Leendert Aart Deelen is eigenaar/bewoner van huis Ven 32

21-1-1740 Willem, enige zoon van Leendert Aart Deelen, doet afstand van de erfenis van zijn vader, omdat de goederen gering en de schulden menigvuldig zijn

22-1-1740 Sophia Hendrix, weduwe Leendert Aart Deelen, doet afstand van de erfenis van haar man, hun huwelijk was kinderloos.

18-3-1740 verkoop van de geabandonneerde boedel (huis, tuin en aangelag 0,15 ha. a/d Ven en enkele percelen) van wijlen Leendert Aart Deelen, onlangs overleden aan Hendrik Adam Thijs.[1]

1742 afrekening van de desolate boedel van Leendert Aart Deelen


X 12-10-1699 Heeze Rk m Willemijn Jan Tonis v Oirschot

* ~1674, + 6-11-1700 Heeze (kraambed)

 

XX 13-11-1701 Heeze Rk m Anneke Hendrik Giel Coppen

* 23-7-1674 Heeze + 23-9-1711 Heeze

kinderen:

Willem Leendert Deelen * -1702 Heeze? + 11-1-1775 Heeze volgt 10.32

Aart L Deelen * 29-7-1704 Heeze

Aart Leendert Deelen * 23-6-1707 Heeze + 9-10-1726 Heeze

Leendert Deelen * 23-6-1707 Heeze + v1712 (tweeling)

Hendrik Leendert Deelen * 23-8-1709 Heeze + 27-2-1730 Heeze

 

XXX 8-2-1712 Heeze Rk m Sijke Hendricx, + n1740


10.32 Willem Leendert Deelen 1702-1775

 

1723-1775 eigenaar/bewoner van huis Ven 55 gerfd van zijn schoonouders

21-1-1740 Willem, enige zoon van Leendert Aart Deelen, doet afstand van de erfenis van zijn vader, omdat de goederen gering en de schulden menigvuldig zijn

26-5-1751 Willem Leendert Deelen verkoopt akker de Heezerenboschdries 0,14 ha. voor 18,75 gl. aan Martinus Franzen

1759 en 1767 burgemeester van de Ven en Heezerenbosch

9-3-1775 de erfenis van Willem Leendert Deelen omvat huis Ven 55 en 22 percelen, samen 7 ha., maar belast met de nodige schulden

 

X 31-10-1723 Heeze Rk m

Elisabeth Peter Giel Vesters, * 18-8-1694 Heeze, + 14-2-1769 Heeze

kinderen:

AnneMie Willem Deelen * 18-10-1724 Heeze + 9-7-1792 Heeze

Peter Willem Deelen * 25-5-1726 Heeze + 7-1-1805 Heeze volgt 11.29

Arnold Willem Deelen * 14-8-1728 Heeze + 14-6-1797 Heeze volgt 11.30

Hendrik Willem Deelen * 6-5-1731 Heeze + 6-4-1773 Heeze volgt 11.31

Dirk Deelen * 8-1-1733 Heeze + 5-12-1733 Heeze

Jan Willem Deelen * 21-8-1736 Heeze + 13-11-1805 Heeze volgt 11.32

Lodewijk Willem Deelen * 28-9-1740 Heeze + 19-7-1790 Heeze volgt 11.33

 

9-3-1775 Deling door de kinderen van Willem Leendert Deelen en Elisabeth Peter Vesters:

1.   Peter Willem Leendert Deelen krijgt:

- huis en aangelag met halve Garsthof 0,29 ha te Heeze naast Jan Deelen (Ven 55)

- de Grote akker 0,2 ha

- de halve Kerkdries van Willem Vesters 0,25 ha

- de akker van Goort Meeuws 0,1 ha

- erf de Hoorman 0,28 ha

- het aangelag van Jan Corstens 400 m2 (samen 1,16 ha)

Peter gedoogt dat de looikom van Lodewikus Deelen op het gelag blijft staan, en dat hij die blijft gebruiken.

2.   Arnoldus Willem Deelen 4 percelen

3.   Jan Willem Deelen 3 percelen

4.   Lodewikus Willem Deelen 3 percelen

5.   Anna Maria Willem Leendert Deelen 4 percelen

6.   Hendrik Jan Dommels en Peter Aart v Veldhoven als voogden van Petronel, Jan en Elisabeth minderjarige kinderen van wijlen Hendrik Willem Deelen en Maria Jan Hendrik Dommels krijgen 3 percelen

19-3-1775 Lodewikus Willem Deelen verkoopt zijn deel van de Garsthoff en t Aengelag voor 2 gl. + 18,10 gl. uitstaande lasten (dus voor 20,10 gl.) aan Peter Deelen

idem Arnold Willem Deelen verkoopt de Maria Leijendries 0,2 ha. (a/d Ven) voor 1 gl + 1,73 uitgaande lasten (dus voor 2,73) aan Lodewikus Deelen

1775-1791 de kinderen Willem Leendert Deelen zijn eigenaar/bewoner van huis Ven 55


11.29 Peter Willem Deelen 1726-1805

 

16-3-1792 testament van broer Peter Willem Deelen en zus Anna Maria Willem Deelen op langstlevende

29-8-1792 Peter Willem Deelen leent 150 gl. tegen 4% van jonkvrouw Maria Tissot van Patot

1795-1805 Peter Willem Deelen is eigenaar van huis Ven 55 (bewoner Martin v Maasdijk)

1-12-1800 testament van Peter Willem Deelen t.b.v. de vier kinderen van wijlen zijn broer Arnold Willem Deelen Deelen en wijlen Marie Jacob Rutten: Jacob, Willem, Elisabeth en Johanna, bij wie hij in huis woont:

- huis, tuin en aangelag a/d Ven (nr. 55)

- en schuld van 156 gl.

1-3-1805 boedelscheiding tussen de erfgenamen van Peter Willem Deelen

1.1               Elisabeth

1.2               Jacob

1.3               Johanna

1.4               Willem, ke Arnold Willem Deelen

2.             Jan Willem Deelen

Betreft huis a/d Ven en 9 losse percelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11.33 Lodewijk Willem Deelen 1740-1790

 

X 5-2-1775 Heeze RK m Catharina Jan Jc Coolen, * 13-8-1748 Heeze, + 31-10-1794 Heeze

 

Verpondingsboek Heeze:

- de Woutersdries van jonker Gerwen 0,74 ha.

1766-1785 Lodewicus Willem Deelen getrouwd met Catharina Jan Jacob Coolen bij erfenis van Maria weduwe Jan Jacob Colen

- idem de Hoffstad 0,37 ha. (leengoed)

1766-1785 Catharina Coolen bij transport van de kinderen Iven Aart Melchiors 1762

 

9-3-1775 Lodewikus erft 3 percelen van zijn ouders

19-3-1775 Lodewikus Deelen verkoopt zijn helft van de Gartshof en het aangelag aan Peter Deelen en koopt de Maria Leijendries 0,2 ha. a/d Ven van Arnold Willem Deelen

1783 burgemeester Heezerenbos en Ven,

1781-1794 eigenaar/bewoner van Ven 57, in 1798 is het huis afgebroken

3-11-1795 Deling tussen de erfgenamen van Catharina Coolen, weduwe Lodewikus Deelen

1. Jan van Poppel, man van Maria Bernards

2. Willem Coolen en Adriaan Coolen

3. .....

25-10-1802 Boedelscheiding (tussen de erfgenamen van Lodewikus Deelen):

1. Jan Willem Deelen krijgt de Maria Leijendries 0,2 ha. a/d Ven

2. Peter Willem Deelen krijgt akker de helft te langs Oostwaarts van 2/3 part in de Grote akker 0,25 ha. achter t gelag a/d Ven

3. de 4 meerderjarige kinderen van Arnoldus Willem Deelen en Maria van Rutte: Jacob Arnoldus Deelen, Elisabeth Arnold Deelen, Johanna Arnold Deelen, de laatste twee ongehuwd, en Willem Arnold Deelen krijgen
- akker de halve Fluiter 0,14 ha. te Heezerenbosch
- de Heezerenboschdries 0,14 ha.

 


11.30 Arnold Willem Deelen 1728-1797

boer

 

14-3-1738 Hendrik Tijssen van Deursen wonende als knecht bij Jacob Jansen molenaar van Heese, ongeveer 24 jaar oud, verklaart dat hij op Woensdag 12-3 s middags rond 4 uur in de Langstraat bij een weiland van zijn meester schuin tegenover het huis van Martinus Biesen dichtbij het weiland van de kerk van Heeze heeft gezien dat Arnold Willem Leendert Deelen oud ongeveer 9 jaar de schapen of lammeren hoedde in dat kerkveld. Dat toen een jonge windhond van de heer van HLZ tussen de schapen kwam lopen en dat Arnold Willem Leendert Deelen een schaapsvork naar die winthond gooide en hem zo raakte dat die hond bloeide en gewond was. Daarop is hij naar Arnold Willem Leendert Deelen gegaan en zei hondsvot, waarom werpte gij den hond en toen begon Arnold te huilen zonder iets te zeggen.

1766-1797 Arnold Willem Deelen is eigenaar/bewoner van huis Heezerenbos 49

14-6-1793 Arnold Willem Deelen koopt op publieke verkoop voor 52 gl. akker de Hoef 0,36 ha. a/d Oude Molen van Arnold Heezius te Delft.

9-1-1796 Arnold Willem Deelen koopt weiland de Dries in de Plek 0,38 ha. bij de Oude Molen voor 90 gl. van de gemeente Heeze

1798 de kinderen Arnoldus Willem Deelen zijn eigenaar/bewoner van Heezerenbos 49.

14-12-1802 de vier kinderen van Arnoldus Deelen erven de halve Fluiter en de Heezeren-boschdries van hun oom Lodewikus Deelen

11-6-1808 Nalatenschap van Arnold Willem Deelen, alles a/d Heezerenbos tenzij anders vermeld:

op Heezerenbosch:

- huis, hof en aangelag gekomen van Jan Jacob Meursen 0,10 ha (Heezerenbosch 49)

- de Molenhoefakker of Langereiken, 0,09 ha

- weiland in twee delen:

- het Drieske over het Brugsken van Hendrik Jan Thijs 0,10 ha

- Joost Bax Eusel aan de Heezerenbosch 0,12 ha

- houtwas, de Hezerenboschdries 0,14 ha 1802

- heide en ziggen rondom de Ven in de Heezerenbosch 0,15 ha

- akker, de Hoef a/d Oude Molen 0,33 ha 1793

aan de Ven:

- huis, hof, aangelag en de Garsthof aan de Ven (nr. 55) 0,55 ha 1805

- de Lange akker aan het Heezerven 0,15 ha

- de helft van de Klootakker a/d Ven 0,10 ha

- akker, de halve kerkdienst van Willem Vesters a/d Ven 0,23 ha

- weiland het Banderbeemdje van Raas Gielis, in de Ven 0,18 ha

- weiland, t half Eussel a/d Ven 0,14 ha

- weiland, t aangelag met de Tapsakker van Maria Berken a/d Ven 0,36 ha

 

- weiland het Drieske aan de Oudenbroek onder Eimerik

- akker de halve Holenberg (GinderOver) 0,14 ha

- akker de Vliekerk 0,29 ha

- akker de Scheperskamp 0,15 ha

- akker de Scheperskamp met het drieske 0,30 ha

- akker, de Hoonemans 0,26 ha

- akker de Koppenakker.....

- akker de Eegden, 0,09 ha

- de Akker 0,20 ha

- akker in twee delen: 1/3 part in de Smeelakker en 1/3 part in
de halve Corstenakker, samen 0,18 ha

- de akker van Goord Ment 0,09 ha

- akker, de halve Fluit 0,14 ha 1802

- de Grote akker 0,18 ha

- twee delen in de Grote akker achter het gelag, samen 0,46 ha

- akker de Camp 0,06 ha

- weiland de Aniet in de Plek 0,35 ha

- weiland, de helft van de Achterste Plek 0,16 ha

------

Totaal 2 huizen, 30 percelen 5,69 ha

 

X 31-1-1768 Heeze m Marie Jacob Rutten, + 18-1-1779 Heeze

kinderen:

Jacob Deelen * 5-10-1768 Heeze + 3-5-1818 Heeze, boer

Elisabeth Deelen * 13-10-1769 Heeze + 11-1-1828 Heeze, ongehuwd, boerin

Jan Deelen * 24-11-1770 Heeze + 21-8-1775 Heeze

Johanna Deelen * 4-11-1771 Heeze + 14-10-1828 Heeze

X 6-8-1809 Heeze Rk m Jacob Leijten

* 13-8-1777 Zesgehuchten, + n1832, boer, 1818 Heezerenbosch 49

Willem A Deelen * 16-8-1776 Heeze + 21-1-1833 Heeze volgt 12.30

kind + 1-1-1779 Heeze

 

XX n1779 m Vesters ?, + 1791/98

 

21-8-1800 Jacob Deelen, Willem Deelen, Elisabeth Deelen en Johanna Deelen kopen

- de Molenhoef akker 0,26 ha. onder Heezerenbosch

- akker teulland de Scheepskamp 0,16 ha. gelegen als voor

voor 122 gl. van Dielis van Gennip man van Johanna Peter Vesters.

6-7-1801 de kinderen Arnoldus Deelen: Jacobus, Willem, Elisabeth en Johanna Delen kopen akker de halve Molenberg 0,15 ha. bij de oude Molen te Heezerenbosch van Cornelis Vromans.

7-9-1804 Jacobus, Willem, Elisabeth en Johanna Arnold Deelen kopen de Akker 0,22 ha. onder Heezerenbosch voor 60 gl. van Elisabeth Clercx wede Hendrik van Gerwen. Elisabeth had dit op 4-9-1804 bij publieke verkoop publiek gekocht van Willemijn Clercx.

 

29-5-1806 Adriaan, Antonie en Johanna Vesters geven volmacht aan Jacob Deelen om de nalateschap van hun ouders Pieter Vesters X Jenneke Verhinderd (?) en hun oudoom Govert Frans Hezius af te handelen.

18-6-1806 verdeling van de goederen van Gerit Hezius en Johanna Hezius. Jcob Deelen acteert voor de ke uit procuratie d.d. 29-5-1806

13-11-1806 Jacob Deelen verkoopt uit procuratie van Jan Adriaaan Vesters c.s. uit Delft d.d. 29-5-1806 goed te Heeze aan Jan Gerit Hezius.

11-6-1808 Boedelscheiding tussen de kinderen van Arnold Deelen; de kavels 1 t/m 3 liggen a/d Heezerenbosch tenzij anders vermeld:

1.   Jacobus Deelen krijgt:

- huis, hof en aangelag gekomen van Jan Jacob Meursen 0,1 ha
(Heezerenbos 49)

- akker, de halve Holenberg, 0,14 ha

- akker, de Vliekerk, 0,29 ha

- akker, de Scheperskamp, 0,15 ha

- akker, de Hoef, 0,33 ha

- akker, de Hoonemans, 0,26 ha

- weiland in twee delen:

- het driesje over het Brugje van Hendrik Jan Thijs, 0,1 ha

- Joost Bax Eusel, 0,12 ha, aan de Heezerenbos

- weiland, t half Eeuwsel a/d Ven, 0,14 ha

- weiland, de helft van de Achterste Plek, 0,16 ha

2. Elisabeth Deelen, geassisteert door een voogd, krijgt

- akker de Scheperskamp met het drieske 0,3 ha a/d Hezerenbosch

- akker de Koppenakker.....

- akker de Eegden, 900 m2

- de Lange akker aan het Heezerven, 0,15 ha

- de helft van de Klootakker a/d Ven, 0,1 ha

- houtwas, de Hezerenboschdries, 0,13 ha

- weiland het Banderbeemdje van Raas Gielis, 0,18 ha in de Ven

- een perceel groese het Drieske aan de Oudenbroek onder Eimerik

3. Johanna Deelen, geassisteert door een voogd krijgt:

- de Molenhoefakker of Langereiken, 900 m2

- de Akker 0,2 ha

- akker in twee delen: 1/3 part in de Smeelakker en 1/3 part in de halve Corstenakker, samen 0,18 ha

- de akker van Goord Ment, 900 m2

- akker, de halve Fluit, 0,13 ha

- weiland de Aniet in de Plek, 0,35 ha

4. Willem Deelen krijgt het goed aan de Ven (tenzij anders vermeld):

- huis, hof, aangelag en de Garsthof 0,55 ha (Ven 55)

- twee delen, samen 0,46 ha in de Grote akker achter het gelag

- akker, de halve Kerkdienst van Willem Vesters, 0,23 ha

- weiland, t aangelag met de Tapsakker van Maria Berken, 0,36 ha

- de Grote akker, 0,18 ha

- akker in de Camp, 600 m2

- 0,15 ha heide en ziggen rondom de Ven in de Heezerenbosch

 

1-6-1818 deling van de nalatenschap van Jacobus Deelen door zijn broer en zusters:

1. Elisabeth Deelen

2. Johanna Deelen, huisvrouw Leijten, krijgt huis Heezerenbos 49 (A777)

3. Willem Deelen


12.30 Willem Arnold Deelen 1776-1833

landbouwer

 

1805-1833 Ven 55

3-1817 Willem Deelen verkoopt onroerend goed

8-5-1826 Willem Deelen, landbouwer, koopt de Herman-akker, 500 m2 aan de Ven voor 34,50 gl. uit openbare verkoping.

26-10-1827 Willem Deelen koopt onroerend goed uit openbare verkoop

28-4-1828 Willem Deelen staat borg

2-6-1828 Willem Deelen koopt onroerend goed uit openbare verkoop

26-1-1829 Willem Deelen koopt bomen uit openbare verkoop

1826 Willem Deelen, landbouwer X Wilhelmina v Gennip wonen met hun 7 kinderen in huis D262 a/d Hurkstraat bij de Ven.

1828 Willem Arnold Deelen bezit een huis (D662) en 21 percelen land. Willem moet 77,23 gl. gemeentelijke belasting betalen

 

X 14-2-1808 Heeze Rk m Willemijn Gerrit v Gennip, * 10-5-1782, + 30-10-1853 Heeze

kinderen:

(Maria) Catharina Deelen * 4-1-1809 Heeze + 21-11-1855 Heeze

X 4-5-1838 Heeze m Jan vd Heuvel, * 10-10-1804 Geldrop

 Sterksel: zoon Willem * 1844

Geertruij Deelen * 22-9-1811 Heeze + 9-9-1877 Heeze

X 7-5-1840 Heeze m Arnold Bierings, * 21-10-1810 Heeze, zadelmaker

Aart Deelen * 27-9-1813 Heeze + 27-1-1900 Heeze (ongehuwd)

Anna Maria Deelen * 18-4-1816 Heeze + 13-1-1900 Sterksel, 1845 Sterksel

X 11-5-1843 Heeze m Hendrik Deelen, * 30-12-1812 Heeze (zie 13.22)

Jacob Deelen * 9-5-1819 Heeze + 22-3-1885 Heeze, boer

Gerrit Deelen * 12-5-1822 Heeze + 3-2-1900 Leende volgt 13.30

Johanna Deelen * 30-12-1824 Heeze + 11-2-1901 Heeze

X 13-1-1855 Heeze m Willem Scheepers, * 27-3-1830 Achel, boer

Wilhelmina Deelen *+ 7-4-1828 Heeze (heeft 1 uur geleefd)

 

3-8-1846 de weduwe Willem Deelen koopt onroerend goed

15-2-1847 verkoop onroerend goed door Arnold Deelen namens de wede Willem Deelen

21-12-1857 Boedelscheiding tussen de kinderen van Willem Deelen en Wilhelma van Gennip

1. Arnold Bierings, zadelmaker gehuwd met Geertruij Deelen

2. Maria Catharina Deelen, gehuwd met Jan vd Heuvel te Sterksel

3. Hendrik Anthony Deelen, gehuwd met Anna Maria Deelen te Sterksel

4. Gerard Deelen te Sterksel

5. Jacob Deelen

6. Arnold Deelen

7. Johanna Deelen, gehuwd met Willem Scheepers

4-3-1858 landruil:

25-1-1859 verkoop onroerend goed;

20-12-1861 verkoop onroerend goed;

31-5-1867 ruil van onroerend goed tussen:

1. Arnoldus Deelen

2. Jacobus Deelen

3. Johanna Deelen, huisvrouw Scheepers

5-1-1872 (ver)koop onroerend goed door:

1. Arnoldus Deelen

2. Jacobus Deelen

31-1-1882 Verdeling door de kinderen van Willem Deelen en Wilhelmina van Gennip:

1. Arnold Deelen

2. Jacob Deelen

3. Johanna Deelen, huisvrouw Scheepers

- onroerend goed, geschat op 4.000

- bomen en houtwas 1.500

- vee 1.880

- inboedel 1.540

- hooi, stro en veldvruchten 1.120

- vorderingen op derden 1.950

- kontante gelden 373

--------

Totaal te verdelen: 12.363 gl.

 

31-3-1868 Arnold Willem Deelen (ver)koopt onroerend goed

16-9-1868 Arnold Willem Deelen zn (ver)koopt onroerend goed aan/van Jan Jan Gerrit zn Deelen

12-11-1873 Arnold Deelen c.s. armmeesters van de Grote Armen, verhuren diverse percelen

11-6-1875 Arnold Deelen (ver)koopt onroerend goed

22-11-1879 Arnold Deelen (ver)huurt goed

1882 testament van Arnold Deelen

 

15-7-1858 testament van Johanna Deelen, huisvrouw Scheepers

1882 testament van Jacob Deelen


13.30 Gerard Deelen 1822-1900

 

 

1855-1858  Leende

28-1-1858 inventarisatie van het goed van Gerardus Deelen uit Sterksel wegens 2e huwelijk

1857-1869  Sterksel

1892-1900  Leende

 

X 12-1-1855 Leende m Josina vd Broek, * 24-9-1825 Leende, + 28-1-1858 Sterksel

dochter: Wilhelmina Deelen * 11-3-1856 Sterksel + 7-5-1865 Sterksel

 

XX 31-1-1859 Mierlo m Johanna Maas, * 14-11-1829 Mierlo, + 1870/1900:

kinderen:

Josina Maria Deelen * 15-12-1860 Sterksel[2]

Anna Maria Deelen * 2-4-1863 Sterksel + 12-6-1863 Sterksel

Mieke Deelen * 4-5-1864 Sterksel

Willem Deelen * 5-5-1865 Sterksel + 11-1-1892 Leende

Maria Josina Deelen * 21-11-1867 Sterksel

Mieke Deelen * 30-1-1869 Sterksel + 19-3-1946 Leende

X 10-2-1892 Leende m

Janus (*A) Bax, * 13-8-1862 Leende, + 14-11-1946 Leende: 12 ke

familie foto uit 1913 in Bax boek pg 119

 

 

 

 

 

 

 

 


11.31 Hendrik Willem Deelen 1731-1773

 

9-6-1761 Hendrik Willem Deelen erft de akker van Jan Wouter Elsen van zijn schoonouders, de familie Dommels

1761-1773 Hendrik Willem Deelen is eigenaar van huis Heezerenbos 25, gerfd van de familie Dommels

18-1-1762 Hendrik Willem Deelen leent 200 gl van Luijcas Snoeijen tegen 3%

21-12-1762 gelost

 

X 27-4-1760 Heeze m Marie Jan H Dommels, * 12-8-1726 Heeze, + 16-2-1786 Heeze:

kinderen:

Peternel Hendrik Deelen * 27-3-1761 Heeze + 27-3-1827 Valkenswaard

29-6-1787 Budel (borgbrief)

X 8-7-1787 Budel m Jan Huijbert Greven

XX 6-2-1791 Valkenswaard m Jan Peels: dr * 1794 Vwaard

Jan Hendrik Deelen * 23-7-1764 Heeze + 3-9-1798 Heeze volgt 12.31

Elisabeth Henrik Deelen * 12-8-1769 Heeze + n1794

 

1773-1786 de weduwe Hendrik Willem Deelen is eigenaar van Heezerenbos 25

24-3-1779 Maria Jan Hendrik Dommels weduwe van Hendrik Willem Deelen en moeder van Elisabeth, Jan en Petronella, minderjarige kinderen verkoopt krachtens autorisatie van schepenen d.d. 17-3-1779 de halve Elsenbeemd, 0,15 ha. met de Elsenbeemd 0,13 ha. te Heeze voor 64 gl. aan Antony van Gennip
(acte 13-4-1779)

23-2-1786 Inventaris van de boedel van wijlen Hendrik Willem Deelen en Maria Jan Dommels, gemaakt door Hendrik Jan Dommels als voogd over Petronel, Jan en Elisabeth, nagelaten minderjarige kinderen

- huis (nr. 25) en verscheidene percelen aan de Heezerenbos zoals in het cohier van verponding

- roerende goederen

31-1-1788 Jan Greeven uit Buudel, man van Petronella Hendrik Deelen verkoopt voor 135 gl. aan zijn zwager Jan Hendrik Deelen 1/3 deel van:

- huis, hof en aangelag, gen. t Half Aangelag, 73 roeden onder Heezerenbos

- nog 12 percelen.

25-9-1788 Deling tussen de kinderen van Hendrik Willem Deelen en Marie Jan Hendrik Dommels:

1. Jan Hendrik Deelen, thans meerderjarig, krijgt

- huis, hof en aangelag het half vaadsaad van Adam de Smet, en het huisje van An Bitters onder Heezerenbosch (nr. 25) 0,24 ha

- het driesje van de Binnenakker en de halve Binnenakker, gelegen alsvoor, 0,21 ha

- de Grote dries van de kinderen Jacobs, 0,46 ha

- nog 9 percelen

- 105 gl. te geven aan lot 2.

2. Hendrik Jan Dommels en Peter Aard van Veldhoven, voogden van de nog minderjarige Elisabeth Hendrik Deelen

 

 


12.31 Jan Hendrik Deelen 1764-1798

landbouwer, wever

 

1786-1798 Jan Hendrik Deelen is eigenaar van huis Heezerenbos 25

8-1-1789 Jan Hendrik Deelen leent 200 gl. tegen 3% van Elisabeth Johannes Martens, wede wijlen Reijnier van den Boomen

1-4-1789 verklaring door Elisabeth Heerings (26 jaar) boerenwerk(ster)

1798-1832 de weduwe Jan Hendrik Deelen is eigenaar van huis Heezerenbos 25 (D488)

8-11-1800 inventaris van de boedel van + Jan HendrikDeelen en Elisabeth Jan Heerings i.v.m. voorgenomen huwelijk van Elisabeth met Gerit van Dijk: huis + 18 losse percelen rond Heezerenbosch

1826 Elizabeth Heerings, wede Jan Deelen woont samen met Hendrik Deelen X Johanna Maria Geeven en ke in huis D488 a/d Heezerenbosch

1828 de wede Jan Deelen bezit 16 percelen plus huis D488 rond Heezerenbos. De gemeentebelasting is 45,51 gl.

 

X 30-1-1791 Heeze m Elizabeth Heerinx, * 20-3-1759 Heeze, + 27-3-1846 Heeze

XX 23-11-1800 Heeze m Gerard v Dijk, * 14-2-1744 Heeze, + v1846

kinderen:

Hendrik Deelen * 28-4-1792 Heeze + 14-11-1871 Heeze volgt Hendrik D

Catharina Deelen * 24-12-1793 Heeze + 24-9-1831 Heeze (ongehuwd)

Jan Jan H Deelen * 16-11-1796 Heeze + 10-12-1862 Heeze, boer volgt 13.32

 

 


13.32 Jan Jan Hendrik Deelen 1796-1862

landbouwer

 

1830 Jan Jan Deelen, landbouwer X Helene Maria v Dijk en hun 4 ke wonen in huis D587 a/d Oumolen, samen met Antoni v Dijk (37 jaar), landbouwer,

De gemeentebelasting voor de kinderen Adam v Dijk is 69,09 gl.

Jan Jan Deelen heeft 2 percelen op zijn naam, en betaalt 4,43 gl. gemeentebelasting.

3-1-1833 Jan Jan zoon Deelen geeft hypotheek

21-5-1845 Jan Jan zoon Deelen verkoopt onroerend goed

2-6-1845 Jan Jan zoon Deelen koopt onroerend goed

27-1-1847 Jan Jan zoon Deelen verkoopt onroerend goed

 

X 24-11-1816 Heeze m Helena Maria v Dijk, * 6-4-1795 Heeze, + 6-2-1861 Heeze

kinderen:

(joh)Anna Catharina Deelen * 9-9-1817 Heeze + 1-11-1896 Heeze

X 29-4-1841 Heeze m

Daniel vd Kerkhof, * 22-7-1810 Heeze, + 8-10-1890 Heeze

Johanna Deelen * 10-9-1820 Heeze + 26-8-1864 Heeze boerin

Adriana Deelen * 18-8-1825 Heeze + 27-4-1867 Heeze

X 17-1-1866 Heeze m Jan v Bussel, * 3-5-1832 Heeze, boer

Elisabeth Deelen * 23-3-1829 Heeze + 8-7-1888 Leende

X 17-1-1866 Heeze m

Laurens Bax, * 28-5-1825 Leende, + 11-10-1873 Leende, boer: 3 ke

Geertruij Deelen * 29-12-1831 Heeze + 8-1-1862 Heeze

X 14-5-1856 Heeze m Jan vd Ven, * 20-4-1832 Stratum, boer: ke

Hendrik Deelen * 27-8-1834 Heeze + 5-5-1858 Heeze boer

doodgeboren zoon *+ 1-1-1839 Heeze

 

20-1-1863 verkoop onroerend goed uit de nalatenschap van Jan (Jan) Hendrik Deelen door:

1.   Johanna Deelen, huisvrouw van de Kerkhof

2.   Adriana Deelen

3.   Elisabeth Deelen

4.   Laurens Deelen (of Bax?, verloofde van Elisabeth)

5.   Geertruida Deelen, huisvrouw van de Ven

23-2-1863 testament: Johanna Deelen, Adriana Deelen en Elisabeth Deelen ?

20-6-1863 inventaris van Geertruida Deelen, huisvrouw van de Ven

3-7-1863 verkoop veldvruchten door:

1.   Johanna Deelen, huisvrouw van de Kerkhof

2.   Adriana Deelen

3.   Elisabeth Deelen

10-6-1864 verkoop onroerend goed door

1.   Johanna Deelen

2.   Elisabeth Deelen

29-1-1866 verkoop onroerend goed (afkomstig van Johanna) door:

1.   Adriana Deelen, huisvrouw v Bussel

2.   Elisabeth Deelen, huisvrouw Bax uit Leende

aan Hendrikus Jan Deelen, wethouder

3-5-1866 testament van Adriana Deelen, huisvrouw van Bussel

25-2-1871 de kinderen van Geertruida Deelen, huisvrouw van de Ven verkopen onroerend goed

8-8-1871 de kinderen Geertruida Deelen, hypotheek

 

1893 finale verkoop goed door Catharina Deelen, weduwe vd Kerkhof

1894 testament van Catharina Deelen, weduwe vd Kerkhof

1894 transport door Catharina Deelen, weduwe vd Kerkhof

1894 transport door Catharina Deelen, weduwe vd Kerkhof

1896 deling, Catharina Deelen, weduwe vd Kerkhof

 

 

 

-----------------------||---------------------
11.32 Jan Willem Leendert Deelen 1736-1805

boer

 

1781 Jan Willem Deelen woont in huis Eimerik 57 van de ke Jan Smulders

1786-1805 Jan Willem Deelen is eigenaar/bewoner van huis Eimerik 57

1786 Jan Willem Deelen is burgemeester van Eimerik

1781-1786 Jan Willem Deelen is eigenaar van huis Strabrecht 3, gerfd van de familie Smulders. Dit huis wordt achtereenvolgens verhuurd aan WillemVerberne (1781) en Jan Sturkmans (1786). In 1791 is het huis afgebroken.

1787-1805 aankopen van Jan Willem Deelen:

 

Datum

Naam

Bedrag

opp.

van / aan

26-1-1787

1/6 akker in de Dries onder Eimerik

19 gl.

0,15 ha.

Heer Abraham Nouhuis,
subst. secretaris van Asten en Lierop

6-12-1788

Belienbeemd onder Eimerik

100 gl.

0,23 ha

1.      Adriaantje Janse van Asten, wede Jan Lukas Peerenboom

2.      Jan Goort v Asten

3. mede namens Arnold Goort v Asten

14-6-1793

weiland de Hossenden a/d Ven

87 gl.

0,32 ha.

Arnold Heezius te Delft
(publieke verkoop)

18-5-1796

akker de Hoogde bij de Oude Molen

53 gl.

0,21 ha.

Helena Goord Fransen van de Berg

23-4-1801

de Dijkbeemd onder Eimerik

257 gl

0,44 ha.

Wouter en Catharina van Buul, minderjarige kinderen van wijlen Tieleman van Buul en Maria van der Vee. (publieke verkoop)

27-4-1801

weiland de helft van t huis en aangelag a/d Leenderstraat

-235 gl.

-0,28 ha.

verkoop als man van Hendrina Smulders
aan Frans Jan van Weerd te Leende

27-8-1805

akker het land aan de Oude Voort onder Heezerenbosch

143 gl.

0,97 ha.

vernadering namens de ke:
was 20-9-1804 door Arnold Scheepers gekocht van Elisabeth Clerx, wede Hendrik van Gerwen

Totaal

 

464 gl.

2,04 ha.

 

 

X 28-1-1776 Heeze Rk m Hendrien Jan Smulders, * 7-7-1746, + 9-4-1808 Heeze

kinderen:

Elisabeth Deelen * 24-11-1776 Heeze + 9-5-1777 Heeze

Johanna Jan Deelen * 11-12-1777 Heeze + 9-1-1819 Heeze

X 23-11-1799 Heeze Rk m

Matthijs Willem Verhagen, * 8-8-1773 boer, + 1843: 4 ke * 1803/11

Willem Deelen * 30-9-1779 Heeze + 24-10-1779 Heeze

Elisabeth Deelen * 11-4-1781 Heeze + 29-6-1840 Leende?

X ? 1-5-1803 Leende Rk m Anton Geeven, + n1840: dochter * 1808 Leende

Wilhelma Deelen * 8-6-1782 Heeze + 24-6-1782 Heeze

Willem Deelen * 21-10-1784 Heeze + 26-2-1785 Heeze

Maria Jan Deelen * 16-11-1785 Heeze + 29-7-1844 Heeze

X 4-10-1807 Heeze Rk m Frans Gerard Heesius, * 18-7-1777 Heeze, boer

ke

 

26-6-1806 Johanna Deelen en Maria Deelen kopen bij openbare verkoop akker de Loverdries voor 82 gl. van Johanna Lomans, wede Wouter van Gerwen

19-5-1807 de Loverdries wordt weer vernaderd door Anthonie Lomans

17-5-1808 boedelscheiding tussen de ke van Jan Deelen en Hendrien Smulders:

1.                  Johanna Jan Deelen X Matthijs Verhagen krijgen huis op Eimerik met 9 losse percelen

2.                  Maria Jan Deelen X Frans Heezius krijgen (?) groes op Strabrecht (was huis nr 3) met 9 losse percelen

 

1805-1843 Matthijs Verhagen is eigenaar van huis F17 (Eimerik 57)

14-4-1820 deling tussen de kinderen Verhagen:

1. Matthijs Verhagen, landbouwer, erft namens zijn drie minderjarige kinderen (Maria, Hendrina en Johanna) verwekt bij Johanna Deelen

2. ....

8-2-1843 deling goed van Johanna Deelen, huisvrouw Verhagen

 

notariaat Geldrop:

8-3-1819 hypotheek voor Maria Delen, huisvrouw Hesius

6-12-1820 hypotheek voor Maria Delen, huisvrouw Hesius, belendend Jan Deelen

23-2-1830 hypotheek voor Maria Delen, huisvrouw Hesius,

belendend Adriaan Deelen (2x) en Willem Deelen (2x)[1] HLZR 1868

[2] gemeente Soerendonk