9.35     Dielis Aart Deelen jr  1668-1734                 vs 2014

 

1697/1698        Eimerik (GO 122): Dielis Aarts X Francijn, met Perijn de moeder (van Francien 1698), zoon Aart (1698)   2-1-0  à  2-1-1. Dit huis komt van de familie Franse van Dijck.

13-1-1700       Dielis Aart Delen koopt weiland van 0,17 ha. Ginderover naast zijn eigen land a/d Aa van de erven Gerit Sijnen

         1702       Dielis Aart Delen is burgemeester van Eimerik

3-11-1702       Testament van Dielis Aart Delen en Francina Franssen, ziek (epidemie van de rode loop!) op langstlevende met reservering van de legitieme portie voor hun kinderen

         1722       Dielis Aardt Deelen laat een vrouwenhoevepacht-akker leggen aan de Molen, die weer is verpacht aan Jan Dircks die daarvan de lasten moet betalen. (volgens acte dd. 18-10-1723, het 2e jaar)

 

X  6-1-1695 Heeze Rk m Francien Frans v Dijk, * ~1670, + 1749

kinderen:

            Aart Dielis Deelen                  * 11-4-1696 Heeze

Anneke Dielis Deelen             * 29-10-1697 Heeze   + n1749

25-7-1739 Westerhoven à Schaft (borgbrief), 1749  Westerhoven,

            X  9-5-1735 Heeze sc m Frans Neulkens, * Heffen, + n1750: 3 ke

Maria Deelen                          * 28-8-1700 Heeze

            Perijn Dielis Deelen               * 11-4-1703 Heeze     + n1756,  Westerhoven

            X  21-2-1734 Valkenswaard m

Willem Boermans, + 1744/49: 4 ke * 1735/44 Valkenswaard

ڤ Geenhoven ( 1 km NW van de kerk)

            XX 11-1-1750 Valkenswaard m Peter Bierens, +n1756

wedr Jenneke Claessen v Deursen

Frans Dielis Deelen               * 28-3-1706 Heeze     + 15-11-1746 Heeze     volgt 10.35

Maria Deelen                          * 11-3-1709 Heeze

Jenneke Dielis Deelen            * 2-10-1710 Heeze, + n1766

            X  3- 2-1737 Heeze sc m

Hendrik Tonis Bernaarts, * 15-10-1703 Heeze, + n1766: 8 ke *1737/52

wedr Adriaantje Hendrik sMeijers

Jan Willem Dielis Deelen      * 6-3-1714 Heeze   + 7-7-1788 Heeze              volgt 10.36

Maria Deelen                          * 9-2-1721 Heeze

 

1734-1749       Francien, weduwe Dielis Aart Deelen is eigenaar/bewoner van huis Ginderover 122 en eigenaar van huis Ginderover 125

  1-9-1746       Frans Dielis Deelen, oud 41 jaar en Jan Dielis Deelen oud 31 jaar, beiden te Ginderover, getuigen t.b.v. Matthijs Peter Deelen dat zij 6 jaar geleden (1739) in opdracht van Nicolaes Nijnens een eikeboompje hebben gekapt in de heg in de Horst tussen hun weilanden. Verder dat N Nijnens 8 jaar geleden (1737) hun gereedschap heeft geleend en daarmee een eikeboom gekapt in dezelfde heg.

30-5-1749       publieke verkoop van 2 percelen uit de boedel van Dielis Deelen en Francina Jansen(?).[1]

30-5-1749       Boedelscheiding tussen de kinderen van Dielis Deelen en Francina Janse (?):

1.   Jan Dielis Deelen inwoner te Heeze krijgt:

     -  huis, hof en aangelag, 600 m2 te Ginderover (nr 122)

     -  5 percelen

2.   Frans Neutjens inwoner van Westerhoven, man van Anneke Dielis Deelen krijgt .....

3.   Perijn Dielis Deelen, weduwe Willem Boermans, krijgt namens haar 3 minderjarige kinderen te Westerhoven 2 percelen (worden 12-1-1750 verkocht).

4.   Anneke Goort Leendert Vincken, weduwe van Frans Dielis Deelen krijgt namens de 3 minderjarige kinderen van Frans Dielis Deelen te Heeze

5.   Hendrik Bernards, man van Jenneke Dielis Deelen krijgt ....

 

27-12-1749     inventaris van Peter Bierens, wedr Janneke Claessen v Derusen wegens aanstaand huwelijk met Peternel Dielis Deelen

                        idem van Willem Boermans, gehuwd geweest met Peternel Dielis Deelen: 9 percelen in Valkenswaard[2]

  1-3-1756       eedsaflegging door Jan Dielis Deelen en Peter Bierens als voogden over de ke Boermans

  1-3-1756       overeenkomst tussen Peter Bierens en Johannes Danckers over een jaarlijkse betaling aan de armen van Valkenswaard[3]

 

         1751       Hendrik Bernards wordt door Sebastiaan Schwander, de jachtopziener betrapt bij het stropen, maar hij gedraagt zich agressief. Daarom wordt hij 29-12-1751 verbannen en vestigt zich in het land van Luik.

25-11-1754     Jenneke Dielis Deelen, vrouw van Hendrik Tonis Bernards wonend in het land van Luik, zich thans hier bevindende, verkoopt namens haar man weiland ‘t Reinbussel gelag 0,16 ha. voor 95 gl. aan Marcel Bluijssen

         1766       Hendrik Bernards keert terug in Heeze, maar wordt direct gevangen genomen. Zijn vrouw, Jenneke Dielis Deelen weet van de prins van Oranje een brief te verkrijgen waarin zijn verbanning wordt opgeheven.

 

 

 


10.35   Frans Dielis Deelen  1706-1746

 

1736-1746       Frans Dielis Deelen is eigenaar/bewoner van huis Ginderover 123

† 15-11-1746  Frans Dele

 

X  27-5-1731 Heeze Rk m Anneke Goort Leenders Vincken

* 28-9-1704 Heeze, + 11-8-1772 Heeze

kinderen:

            Goort Frans D Deelen           *   5-4-1732 Heeze     +   9-5-1778 Heeze     volgt 11.35

Aart Frans D Deelen             *   7-2-1734 Heeze     + 19-12-1775 Heeze   volgt 11.36

Maria Deelen                          *   4-3-1736 Heeze     + 26-12-1737 Heeze

Dielis Deelen                           * 5-11-1737 Heeze     + 13-11-1737 Heeze

Dielis Deelen                           * 16-1-1739 Heeze

Dielis Deelen                           * 28-5-1742 Heeze     + 22-6-1750 Heeze

 

1747-1763       de weduwe van Frans Dielis Deelen is eigenaar/bewoner van huis Ginderover 123

1761-1763                   ,,          ,,          ,,          ,,          eigenaar van huis Ginderover 101

 

31-3-1768       Anneke Goort Leendert Vincken, wede Frans Deelen te Heeze verkoopt aan Goort Frans Deelen:

-  de halve Hollemans akker 0,21 ha.

-   het Schoorsveld 0,23 ha.

-   de Evers akker 0,2 ha.

 t.w.v. 31 gl., alles de transportant aangekomen bij erfenis van Jenneke Goort Leendert Vincken

21-9-1763       Erfdeling door de kinderen van Frans Dielis Deelen en Anneke Goort Vincken:

1.  Goort Frans Dielis Deelen erft:

-  huis, hof en aangelag, genoemd het aangelag van Frans Claes

   Faessen, 0,26 ha te Ginderover (nr 123)

-  8 percelen

2.  Aart Frans Dielis Deelen erft 13 percelen


11.35   Goort Frans Deelen  1732-1778                                   

 

31-3-1768       Anneke Goort Leendert Vincken, wede Frans Deelen te Heeze verkoopt aan Goort Frans Deelen:

-  de halve Hollemans akker 0,21 ha.

-   het Schoorsveld 0,23 ha.

-   de Evers akker 0,2 ha.

 t.w.v. 31 gl., alles de transportant aangekomen bij erfenis van Jenneke Goort Leendert Vincken

1763-1778       Goort Frans Dielis Deelen is eigenaar van huis Ginderover 123

 

X  9-2-1753 Heeze Rk m Adriana Tieleman Adam Thijs, + 10-7-1800 Heeze

kinderen:

            Frans Goort Deelen               *  9-11-1753 Heeze    + 16-3-1829 Heeze     volgt 12.35

Elizabeth Goort Deelen          * 20-12-1755 Heeze   + 11-2-1835 Heeze     volgt 12.36

Anna Maria G Deelen             * 16-11-1758 Heeze   + 24-4-1832 Heeze, boerin

            X  8-7-1787 Heeze Rk m Marten v Asten

* 29-9-1751 Heeze, + 27-3-1806 Heeze: 7 ke * 1788/1800

Tielman Deelen                       *   2-3-1761 Heeze

Goverdina Deelen                   * 27-11-1762 Heeze   + 14-12-1837 Heeze

            X  v1792 m Arnold Rooijakkers, * 7-8-1767 Heeze, + 25-9-1835 Heeze

boer: 8 ke * 1792/1807

Godefrida Deelen                    * 3-11-1763 Heeze     + 25-5-1770 Heeze

 

1778-1800       de weduwe Goort Deelen is eigenaar van huis Ginderover 123

28-12-1805     boedelscheiding tussen de k 1e van Goort Frans Dielis Deelen:

1.                   Anna Maria Goort Deelen X Maarten v Asten

2.                   Elisabeth Goort Deelen

3.                   Frans Deelen

4.                   Goverdina Goort Deelen

Huis met 14 losse percelen Ginderover.

 

      5-1796       Goverdina Goort Deelen (32 jaar) legt een verklaring af

28-12-1805     Arnold Rooijakkers, man van Goverdina Goort Deelen verkoopt de Hoedenakker 0,15 ha. te Ginderover die hem namens zijn vrouw bij deling is aangekomen voor 77 gl. aan Frans van Bussel.

  8-6-1839       deling van de erfenis van Goverdina Deelen, huisvrouw Rooijakkers

 

 


12.35   Frans Goort Deelen  1753-1829           

                                                timmerman, boer

 

21-1-1784        Frans Goort Deelen koopt huis (Ginderover 117) met schuur, stalling, tuin en aangelag 1,15 ha. te Ginderover van de erven Arien van den Berg[4]

30-1-1784        Frans Goort Deelen leent 250 gl. tegen 3% van Gerit Peter Lucas uit Sterxel. Goort van Bussel (zijn zwager) staat borg.

1784-1829       Frans Deelen is eigenaar van huis Ginderover 117

         1794       Frans Goort Deelen ontvangt 33,75 gl. van de Heer van Heeze voor werk aan de afgebrande huizen aan de Rul.

3-11-1801       Boedelscheiding tussen de kinderen van Goort van Bussel en Maria Frans Faessen van Leeuwen. Frans Goort Deelen en Maria van Bussel krijgen 5 percelen

24-11-1804     Frans Goort Deelen koopt 0,33 ha. heide te Ginderover van de gemeente Heeze.

  4-1-1816       Jan Deelen koop onroerend goed[5]

        1826        Francis Goord Deelen, landbouwer, Anna Maria v Bussel, een dochter, hun dochter Adriana Deelen X Peter Verberne en hun kind Francis (3 mnd ) wonen in huis C566.

 

X  4-2-1781 Heeze m Anna Maria v Bussel * 7-11-1758 Heeze, + 21-1-1827 Heeze

kinderen:

            (Gover)Diena Deelen             * 27-10-1781 Heeze   + 3-10-1848 Heeze

                        X  1-2-1807 Heeze RK m Gerrit Steenbakkers, wever ‘sans fortune’

* 5-7-1779 Heeze, + 3-9-1826 Heeze:  6 ke * 1808/18

            Francien Deelen                     * 14-10-1783 Heeze   + 19-2-1827 Heeze, dienstmeid

                        X  7-2-1822 Heeze m Hendrik Bluyssen: dr. Petronella wonen

                                    XX 14-7-1829 m Margriet Mertens

            Tieleman Deelen                    * 20-1-1786 Heeze     + 10-3-1861 Pulderbos (B)

volgt Pulderbos

            Lena Maria Deelen                 * 12-6-1789 Heeze     +   1-9-1856 Zesgehuchten

                        X  24-5-1821 Zesgehuchten m Willem v Breugel

* 1-2-1762 Zesgehuchten, + 14-3-1831 Zesgehuchten

XX 7-6-1833 Zesgehuchten m Peter vd Putten, * 3-2-1782 Lieshout, + v1851

            George Deelen                        * 27-10-1791 Heeze   +   7-5-1802 Heeze

            Adriana Deelen                       *   2-4-1794 Heeze     + 12-9-1855 Heeze

                        X  19-6-1823 Heeze m Peter Verberne

* 8-10-1793 Heeze, + n1855: zoon Francise * 1826

 

        -1826       Hendrik Bluijssen, landbouwer X Francina Deelen, en hun dr. Petronella wonen in huis F 48 op Eimerik. Daar wonen tevens Dielis v d Horst, knecht, Johanna Steenbakkers, dienstmeid en Margriet Martens, landbouwer en Willem v Luijk, knecht

 

Afwikkeling van de erfenis van Frans Goort Deelen door de kinderen: 

         1828       op Ginderover staan 12 percelen en het huis C566 (nr.117) op naam van Frans Goort Deelen, de gemeentelijke belasting is 34,81 gl.

  7-3-1829       verkoop onroerend goed;

  6-4-1829       verkoop roerend goed;

13-4-1829       deling door:

1.  Goverdina Deelen, weduwe Steenbakkers

2.  Tieleman Deelen, wever te Pulderbosch (B)

3.  Helena Maria Deelen, huisvrouw van Breugel te Zesgehuchten

4.  Adriana Deelen, huisvrouw Verberne

 

22-7-1835        verkoop onroerend goed door:

1.  Adriana Deelen, huisvrouw Verberne

2.  Goverdina Deelen, weduwe Steenbakkers

           

20-1-1839       Goverdina Deelen, weduwe Steenbakkers, koopt onroerend goed

24-8-1843       Goverdina Deelen, weduwe Steenbakkers, verkoopt onroerend goed

22-3-1848       Goverdina Deelen. weduwe Steenbakkers, verkoopt onroerend goed

 

21-5-1851       Helena Maria Deelen, weduwe van Breugel, verkoopt onroerend goed

  9-1-1855       Helena Maria Deelen, weduwe van Breugel, verkoopt onroerend goed

 

22-7-1840       Adriana Deelen, huisvrouw Verberne, verkoopt onroerend goed

   3-2-1845      Adriana Deelen, huisvrouw Verberne, verkoopt onroerend goed

  5-8-1855       Adriana Deelen, huisvrouw Verberne, verkoopt onroerend goed

 

 

 


12.36   Elizabeth Goort Deelen  1755-1835

 

15-6-1826       Elisabeth Deelen, huisvrouw Smulders geeft consent voor huwelijk van haar zoon Marcel (Smulders alias?) Deelen, wever te Antwerpen.

21-3-1833       procuratie van Elisabeth Deelen, weduwe Smulders

  3-7-1834       Elisabeth Deelen, weduwe Smulders verkoopt onroerend goed

12-10-1834     testament van Elisabeth Deelen, weduwe Smulders

 

X  13-7-1783 Heeze RK m Antoon Marcel Smulders,

* 15-7-1755 Heeze, + 4-10-1832 Heeze, arbeider, kleermaker

kinderen:

            1e kind                         *         1784

2e kind                        *    1785/89

            Marcel Smulders         * 14-2-1790 Heeze     +   4-1-1833 Antwerpen

                                    wever

                        X  6-1826 Antwerpen m Catharina Theresia Joanna Clinckers

            4e kind                         *          1793


11.36   Aart Frans Deelen  1734-1775

 

20-12-1768     Aart Frans Deelen verkoopt ..... namens Joost Leendert Willem Slauwers

1763-1775       Aart Frans Deelen is eigenaar van huis Ginderover 101/136

    1766/71       Aart Frans Deelen timmert er een nieuw huis bij, ‘onder het dak van nr. 101’. Dit huis krijgt nummer 136. Het wordt achtereenvolgens bewoond door Jan Michiel Bergmans (1771), . Lambermon (1776) en .. BernAarts (1781) daarna staat het leeg

1775-1807       de wede Aart Deelen is eigenaar van de huizen Ginderover 101 en 136

22-1-1780       Inventaris van Petronella Matthijs van Meel, weduwe van Aart Frans Deelen, wegens voorgenomen huwelijk, ten behoeve van haar vijf kinderen:

                        -  Huis, hof en aangelag                                  0,09 ha (Ginderover 101)

                        -  de halve hoef van Maria Peeters                 0,11

-  de Boele beemd                                           0,34

-  de halve Hollemans akker                           0,12

-  de halve Weerden                                        0,12

-  het Clausveld                                               0,19

-  het Kempke                                                  0,15

-  1/3 part van ‘t Rietenbosch                          0,06

-  ‘t Heijvelds akkertje                                    0,14

-  de Sant met de Putten, onbegrepen de maten

-  de helft van 2/3 in ‘t Heijtveld van de kinderen Willem Boermans,
    onbegrepen de maten

-  de Hoeven akker                                          0,29

-   erf vd Buijs                                                 0,09

-  de Gielensakker                                            0,17

-  de helft van de halve Biesput                      0.06

-  1/3 van ‘t Kriekenbosch heideveld              0,06

-  ‘t Schoorsveld                                              0,22

                                                                        ------

totaal 16 percelen                                            2,21 ha

-  Roerende goederen

1791-1807       de wede Aart Deelen is eigenaar van huis Ven 4 (geërfd van haar ouders) en

  6-7-1796       Willem Riems, vorster van Heeze en Zesgehuchten legt beslag op de goederen van de weduwe Aart Frans Dielis Deelen wegens 8,73 gl. schuld voor de verponding en de bede over 1792.

25-3-1807       Testament van Petronella van Meel, weduwe wijlen Aart Frans Dielis Deelen, thans gehuwd met Peter Jan van Otterdijk, wonend te Heeze. Zij verklaart haar zoon Arnold Peter van Otterdijk tot haar enige erfgenaam

 

X  22-8-1762 Heeze/L sc m Petronella v Meel, + 1807,

                        XX 6-2-1780 Heeze/L sc m

Peter Jan v Otterdijk, * 29-6-1730 Heeze, + v1807: zoon: Arnold

kinderen:

            Frans Deelen                           * 22-1-1763 Heeze     +        v1780

            Frans Aart Deelen                 * 15-9-1764 Heeze     +   1-3-1833 Maarheeze volgt 12.36

Thijs Aart Deelen                  * 13-9-1767 Heeze     + 7-10-1845 Stiphout  volgt 12.40

                                                                                                                        zie Stiphout

            Elisabeth Aart Deelen             * 6-11-1769 Heeze     +   1-6-1838 Heeze

                        X  15-2-1795 Heeze Rk m

Jan Kox, * 24-12-1767 Heeze, kleermaker, + 12-5-1836 Heeze

Dielis Aart Deelen                 * 22-10-1772 Heeze   + 29-6-1831 Heeze     volgt 12.41

            Adriaan Aart Deelen            * 25-9-1774 Heeze     + 30-7-1831 Heeze     volgt 12.42

 

22-11-1827     not. Geldrop: testament van Elisabeth Deelen, huisvrouw Kox

17-5-1836       testament van Elisabeth Deelen, weduwe Kox

30-10-1837     Elisabeth Deelen, weduwe Kox, verkoopt onroerend goed

  7-5-1838       2e testament van Elisabeth Deelen, weduwe Kox

27-5-1838       3e testament van Elisabeth Deelen, weduwe Kox

11-6-1838       verkoop roerend goed van Elisabeth Deelen, weduwe Kox

25-6-1838       verkoop onroerend goed van Elisabeth Deelen, weduwe Kox


Frans Delen,                                      * ~1727 Heeze            + n1760          

X 6-2-1757 Pulderbos m

Catharina Geerts, * 17-7-1696 Pulderbos, + 12-1759 Pulderbos

 

maar in 1762 nog ‘jongeman’


 

 

12.36   Frans Aart Deelen  1764-1833

                                                boer

1824-1833        Maarheeze

 

X  21-4-1799 Heeze m Elizabeth Joosten, * 30-11-1779 Heeze, + 26-11-1825 Maarheeze

kinderen:

Aart Deelen                            * 21-12-1800 Heeze   +   2-6-1888 Someren

tot 1833 bij de militie, boer, 1824/59 š Maarheeze

                        X  25-5-1833 Maarheeze m

Joanna Catharina v Asten, * 21-2-1800 Maarheeze, + n1841:  ke 13.35

            Jan Deelen                             *   4-1-1806 Heeze     + 12-9-1854 Heeze

                                    1839  achter Ameide 155a, Helmond

                        X  9-2-1837 Helmond m Elisabeth Berkers, * 7-12-1796 Mierlo          ke 13.36

            (Marie) Elisabeth Deelen       * 1-3-1809 Heeze       +   6-4-1844 Helmond

1836-1844 Helmond, Molendijk 73a

                        X  26-4-1838 Helmond m

Jan v Berlo, arbeier, * 6-7-1809 Bakel & Milheeze: 1 kind

                                    XX 14-8-1845 Helmond m Joanna Daniels, * 14-5-1802 Lieshout

            Antonie Deelen                      * 11-1-1812 Heeze     + 28-5-1836 Maastricht

 Maarheeze, huzaar 7e compagnie, 4e escadron, regt huzaren nr.6

            Jan Frans Deelen                  *  4-11-1814 Heeze    + 20-12-1834 Geldrop

boerenknecht

            Hendrina Deelen                     * 21-5-1824 Maarheeze  + 14-3-1879 Helmond

1839  Helmond, Heuvel 32c, dienstmeid

X  27-5-1852 Helmond m Willem v Trigt, * 12-2-1827 Helmond, wever

 

XX 1826 m Jennemie Lucas, * 1786/87

dochter: Anna Catharina Deelen * 16-12-1827 Maarheeze

 

            25-6-1836        procuratie wegens nalatenschap Antonie Adriaan zn Deelen, van

1.   Arnoldus Deelen uit Maarheeze

2.   Johannes Deelen te Helmond

3.   Maria Elisabeth Deelen uit Helmond

4.   Hendrina Deelen

29-7-1836        Arnoldus Deelen uit Maarheeze verkoopt onroerend goed

 

 

13.35   Maria Elisabeth Deelen          * 21-7-1834 Maarheeze   + 17-11-1883 Someren

                        X  16-5-1859 Maarheeze m Lambert v Lierop, * 9-9-1828 Someren, boer

                        XX 14-10-1882 Someren m Hendrik Goossens

            Adriana Deelen                       * 14-3-1837 Maarheeze          + n1919 Someren

                        X  30-5-1859 Maarheeze m Andries Leijkens, * Someren, boer, + n1819

            Francien Deelen                     * 28-8-1841 Maarheeze  + 16-6-1884 Geldrop

                        X  26-11-1874 Geldrop m Antonie vd Stappen, * 27-1-1825 Zesgehuchten

            Joanna Catharina Deelen       * 24-11-1844 Maarheeze        + 1896 Heeze (?)

                        X  18-11-1872 Geldrop m Frans vd Burgt, * 31-8-1822 Geldrop

 

13.36   Jan Frans Deelen                     * 24-8-1839 Helmond           

 

--------------------------||----------------------

 


12.41   Dielis Aart Deelen  1772-1831 

                                                boer

 

21-3-1803       Willem Michiel Vromans man van Adriaantje vd Berg verkoopt weiland de Holenberg 0,21 ha. onder Ginderover voor 48 gl. aan Dielis Deelen.

20-3-1806       Dielis Aart Deelen erft … percelen Ginderover van zijn schoonouders Dirk Jan Thijs en WillemijnVerhagen.

         1826       Dielis Deelen en Johanna Thijs wonen in huis F 538 (?). Maria Otterdijk (12 jaar) woont bij hun in.

         1828       In Ginderover staat een huis (nr. 101 = C536) en 19 percelen op naam van Dielis Deelen. De gemeentelijke belasting is 45,50

22-1-1830       testament van Dielis Deelen

17-2-1832       testament van de weduwe Dielis Deelen, erfgenamen:

1.   Frans Arie zn Deelen uit Maarheeze

2.   de weduwe Arie Arie zn Deelen

3.   Thijs Deelen uit Stiphout

4.   Elisabeth Deelen, huisvrouw Kox

21-1-1835       de weduwe Dielis Deelen neemt hypotheek

                        2e testament van de weduwe Dielis Deelen

  3-8-1843       de weduwe Dielis Deelen verkoopt onroerend goed

26-4-1856       de weduwe Dielis Deelen verkoopt onroerend goed

 

X  20-4-1798 Heeze m Johanna Dirk Tijs, * 12-8-1773 Heeze, + n1856

kinderen:

            kind van Dielis Deelen                                   + 18-6-1799 Heeze

kind van Dielis Deelen                                    + 1-11-1803 Heeze

 

 

 

 

--------------------------||-----------------------


12.42   Adriaan Aart Deelen  1774-1831                          

landbouwer

 

X  14-2-1802 Maarheeze m Anna Hendrik Verweerden, * 9-3-1764 Sterksel, + 5-6-1836 Heeze

kinderen:

            Aart Deelen                            * 27-8-1803 Heeze     + 27-9-1833 Heeze, boer

            Hendriena Deelen                   *   8-4-1805 Heeze     + 22-5-1852 Heeze

                        X  5-2-1829 Heeze m Jan Thijssen, * 15-3-1799 Heeze, + 29-10-1869 Heeze

            Francien Deelen                     * 13-11-1806 Heeze   + 15-1-1839 Heeze

X  21-11-1833 Heeze m Hendrik Bax, * 9-7-1806 Heeze

           

26-2-1805       Adriaan Aart Deelen koopt:

 -     houtwas het Bussen 0,22 ha. a/d Ven, naast de wede Aard Deelen voor 11 gl.

-      weiland de Nieuwenhof 0,11 ha. a/d Ven voor 26 gl.

-      akker de Heivelden a/d Ven naast de wede Aard Deelen voor 46½

bij publieke verkoop van Nicolaes Langendock c.s. totaal ~0,4 ha. voor 83½ gl., (transport 8-3-1805).

28-10-1807     Adriaan Aart Deelen koopt:

                        -    ’t Gelag, 500 m2 weiland en tuin waar op ‘t huis staat (C823)

                        -    de Meulendries 0,14 ha.

                        -    de Bonaartakker met de halve Bonaard 0,3 ha.

                        -    de Kattenbeemd van Aart Loomans kinderen, 900 m2

                        -    eeuwsel de Biesputten 0,18 ha. gelegen alsvoor

voor 244 gl. van Peter Jan van Werde (=?), totaal 0,76 ha. alles gelegen te Euvelwegen

1807-1831       Adriaan Aart Deelen is eigenaar van huis C823 op Evelwegen

28-8-1815       Adriaan Aart Deelen koopt onroerend goed.

         1828       huis C823 (Ven 4?) en 18 percelen staan op naam van Adriaan Aart Deelen

                        De gemeentelijke belasting wordt begroot op 34,52 gl.

Afwikkeling van de erfenis van vader Arie en broer Aart Deelen door de 2 dochters:

3-12-1836       1.  Jan Thijs, gehuwd met Hendrina Deelen

2.   Hendrik Bax, gehuwd met Francyna Deelen

verkopen inboedel van de weduwe Adriaan Deelen: os voor 60,50, koe voor 17 gl., kalf voor 12,25, koperen koeketel voor 11,25 (totaal 101 gl.)

12-12-1836     Francijna Deelen, huisvrouw Bax verkoopt roerend goed

    8-2-1837     deling door:

2.  Francijna Deelen, huisvrouw Bax

3.  Hendrina Deelen, huisvrouw Thijs

 

 


10.36   Jan Willem Dielis Deelen  1714-1788                   

 

      1749/50     Boedelscheiding tussen de kinderen van Dielis Deelen en Francina Janse:

Jan Dielis Deelen krijgt huis, hof en aangelag, 600 m2 te Ginderover (122) plus 5 percelen. Dit blijft tot aan zijn dood in zijn bezit

          1762      Jan Dielis Deelen burgemeester van Ginderover, Eimerik en de Rul.

 

X  26-1-1744 Heeze sc m Joanna Arien v Buel, + 22-12-1762 Heeze

kinderen:

            Adriana Jan Deelen                * 21-11-1745 Heeze   + 3-11-1825 Heeze

                        X  16-9-1764 Heeze Rk m

Goort A Scheepers, * 2-11-1737 Heeze, + 1798/1802: 12 ke * 1765/88

            Maria Deelen                          *            1757              + 23-10-1817 Heeze

 

1788-1798       Godefridus Scheepers is eigenaar/bewoner van huis Ginderover 122

30-10-1802     Adriaantje Jan Deelen, weduwe Godefridus Scheepers koopt voor 72 gl. 0,33 ha. hei onder Ginderover van de gemeente Heeze

24-11-1804     Adriaantje Jan Deelen, wede Godefridus Scheepers koopt voor 10 gl. 0,33 ha. hei onder Ginderover van de gemeente Heeze

  8-3-1805       Adriaantje Jan Deelen, wede Godefridus Scheepers koopt weiland ‘t Maaiveldje, 0,17 ha. a/d Ven bij publieke verkoop van Nicolaes Langendonck c.s.

  8-7-1807       Adriaentje Jan Deelen, wede Godefridus Scheepers koopt akker de Schuurman, 900 m2 te Ginderover van Adriaentje van den Berg, wede Wilhelmus Vromans

 13-12-1819     notariaat Geldrop: Adriana Deelen, wede Scheepers verkoopt o.g.                                       idem koopt o.g.

   8-5-1826       deling van de erfenis van Adriana Deelen, huisvrouw Scheepers

 [1] HLZR 1875

[2] RA Waalre/Valkenswaard 156  f 75v/77v

[3] RA Waalre/Valkenswaard 157 f 90/90v

[4] HLZR 1912

[5] notariaat Geldrop f 8