9.20 Gerit Matthijs Delen ~1666-1702 vs 2013

voerman

 

11-11-1691 Matthijs Jan Delen belooft bij testament, dat Gerit het paard en de kar met alle tuig dat daarbij hoort en waarmee hij op de baen is varende, in eigendom krijgt als hij trouwt (31-10-1694)

19-4-1695 Gerit koopt bij de boedelscheiding zijn broer Arien en zijn zus Jenneke uit voor ieder 100 gl. en krijgt zo het huis (Rul 28), schuur en aangelag van zijn ouders plus 5 percelen grond, samen 2,18 ha.

19-11-1695 Gerit betaalt de 2 x 100 gl. uit aan Arien en Jenneke

22-1-1698 Gerit Tijs Delen koopt beemd de Rijt 0,15 ha. a/d Rul voor 29 gl. van Jan Willem Slouwers c.s.

1697/1698  Rul (28): Gerit Tijssen X Lisabet, Liesbeth de dienstmaagd (1698), ke: Tijs en Peter 1-2-1 2-2-1

11-5-1702 Gerit wordt slechts ~36 jaar. Bij zijn door blijft Liesbeth achter met 4 kindren tussen de 0 en de 7 jaar

1702-1758 Elisabeth wede Gerit Matthijs Deelen eigenaar/bewoner van huis Rul 28

13-12-1710 Elisabeth wede Gerit Matthijs Deelen erft van haar ouders:

- de halve Keijpers akker van Paul Smits, 0,11 ha.

- de Lemmensbeemd, 500 m2

- een beemd 0,33 ha. te Asten

- obligatie van 100 gl. ten laste van de wede Goort Joosten te Hulst

13-9-1721 Elisabeth, wede Gerit Thijs Deelen heeft 1,5 ha. land braak liggen, zodat het geen belasting meer opbrengt

18-3-1725 Jan Gerit Matthijs Deelen koopt t.b.v. Elisabeth Goort Dirx van A(sten) weduwe wijlen Gerit Matthijs Deelen zijn moeder huis en tuin 200 m2 te Heeze van de wede van Michiel Deursen. Het huis is sterk door de muizen aangevreten.[1]

12-2-1737 de erfgenamen van Elisabeth, dochter van Jan Teeuwens en Allegonda Peter Sleeuwens verkopen 9/10 van 2 obligaties van 60 resp. 250 gl. op aan Elisabeth Goort Dirx v Asten, wede Gerit Matthijs Deelen

10-12-1748 Elisabeth van Asten koopt een obligatie van 200 gl. op de gemeente Heeze

7-4-1758 De nalatenschap van Gerit Matthijs Deelen en Elisabeth van Asten bestaat uit vier erfporties van 300 gl, dus in totaal 1200 gl.

- huis, tuin en aangelag van Arien van Velthoven weduwe (Rul 28) 0,22 ha.

- akker en gebust de Polder in de heide (1695) 0,74 ha.

- de Sigh (Zegge) 0,22 ha.

- akker t Koeland, 0,06 ha

- de Stapakker, 0,22 ha

- de halve Soe akker van Arien v Veldhoven, 0,20 ha

- de helft van de halve Cuypersakker, 0,11 ha

- de Buyensakker, 0,07 ha

- de Rulakker, 0,60 ha

- weiland t Broekske, 0,08 ha

- weiland de half Reijt, 0,12 ha 1698

- weiland de half Wolfster van Arien v Velthoven, 0,15 ha

- weiland en houtwas t half Sigh, onbegrepen de maten

- weiland t aangelag aan de Rul van Dirk Goorts 0,34 ha.

- weiland de Snoekhof, 0,14 ha

- t Krombeemdje 0,25 ha

- de Lemmensbeemd, staande in 2 delen, 0,15 ha

- 1/8 van een obligatie van 700 gl. op het corpus van Heeze d.d. 8-3-1690 87 1725

- obligatie op de gemeente Heeze, d.d. 19-11-1695 250 gl. 1737

- obligatie op de gemeente Heeze d.d. 10-12-1748 200 gl 1748

------- ------

Totaal: 1 huis, 16 percelen en 3 obligaties t.w.v. 3,67 ha 537 gl.

 

X 31-10-1694 Heeze Rk m Lisabeth Goort Dirx v Asten * 1667, + 15-1-1758 Heeze

kinderen:

Matthijs Gerit Deelen * 10-9-1695 Heeze + 24-5-1745 Heeze volgt 10.20

Peter Deelen * 2-2-1697 Heeze + 1736/58 Antwerpen volgt Antwerpen

Jan Gerit Deelen * 8-5-1698 Heeze + 21-5-1758 Heeze volgt 10.23

Johanna Deelen * 1-5-1700 Heeze

Dirk Gerit Deelen * 18-2-1702 Heeze + 9-1-1756 Heeze volgt 10.24

 

7-4-1758 Boedelscheiding tussen de (kinds)kinderen van Gerit Deelen en Elisabeth van Asten

1. Jan Gerit Deelen te Heeze krijgt:

- huis, tuin en aengelag, de helft van Arien van Velthoven weduwe gelag, 0,22 ha. (Rul 28)

- akker en gebust de Polder in de heide, 0,74 ha. te Heeze

- de Sigh (Zegge), 0,22 ha.

- weiland t aangelag a/d Rul van Dirk Goorts, staande in 2 delen, 0,34 ha.

- weiland de Snoekhof, 0,14 ha

- akker t Koeland, 600 m2

- weiland t Broekske, 800 m2

- weiland de half Reijt, 0,12 ha

- weiland de half Wolfster van Arien v Velthoven, 0,15 ha

- weiland en houtwas t half Sigh, onbegrepen de maten

- de Stapakker, 0,22 ha

- t Krombeemdje, 0,25 ha

- de halve Soe akker van Arien v Veldhoven, 0,2 ha

- de helft van de halve Cuypersakker, 0,11 ha

- de Lemmensbeemd, staande in 2 delen, 0,15 ha

- de Buyensakker, 700 m2

- de Rulakker, 0,5 ha

en moet geven 362 gl., nl:

- 12 gl. aan Gerit Matthijs Deelen c.s.

- 50 gl. aan de kinderen Dirk Gerit Deelen

- 300 gl. aan Sr Gerardus Deelen c.s.

2.1 Gerit Matthijs Deelen, mede namens

2.2 Godefridus Matthijs Deelen, zijn broer

2.3 Willem Schavers man van Maria Matthijs Gerit Deelen, krijgen:

- obligatie van 200 gl. op de gemeente Heeze, gesticht d.d. 10-12-1748 door Elisabeth van Asten

- 87 gl. in een obligatie van 700 gl. op het corpus van Heeze, gesticht d.d. 8-3-1690 door Joost Dirckx

- 12 gl. van Jan Gerit Deelen

3. Jan Jacob van Asten uit Leende en Willem Dirckx van Asten uit Heeze als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Dirk Gerit Deelen, verwekt bij Anna Maria Smulders en Johanna Gruijthuijsen krijgen:
- obligatie van 250 gl. op de gemeente Heeze, gesticht d.d. 19-11-1695 door
de voogd van Elisabeth, dochter Jan Woutersen
- 50 gl. van Jan Gerit Deelen

4.1 Sr. Gerardus Deelen te Antwerpen

4.2 mede namens Maria Deelen, jongedochter en

4.3 Sr Andreas Deelen, beide meerderjarige kinderen van wijlen Sr. Petrus Deelen en Maria Catharina Maes

4.4 mede namens Johannis Deelen, buitenslands, volgens procuratie gegeven te Antwerpen d.d. 29-3-1758, krijgen 300 gl. van Jan Gerit Deelen


10.20 Matthijs Gerit Deelen 1695-1745

 

19-4-1731 Matthijs Gerit Deelen verkrijgt van Jan van Dommelen c.s. t gedeelte in de Heijthorst van Jacob Gerits, achter het kasteel tussen de hei en Willem Willem Deelen

29-1-1735 deling tussen de kinderen van Goort Hendrik Gerits (Vetsers) en Anna v Bergeijk (daarna XX Gerit Martin Raessen):

1. Gerit (Goorts) krijgt 2 weilanden

2. Matthijs Gerit Deelen gehuwd met Anna Goort Hendrik Gerits, krijgt:
- een kamer, kleine kamertjes, schuur en tuin, 650 m2, staande tegen
het huis van Melchior Jan Raessen aan de Eimerikkerstraat (nr 39)
- akker het vierde part van de Leur 0,15 ha. gelegen als voor
- aanspraak op 50 gl. t.l.v. Maria Lamberts, wede Bartel Jacob Swuesten

Erasmus Martin Raessen en Daniel van Bergeijk als voogden over Goort,

3. Hendrik en Geertrui, minderjarige kinderen van Gerit Martin Raessen krijgen de roerende goederen en het contant geld

24-2-1735 Matthijs Gerit Deelen transporteert bij wijze van verering het erf achter het kasteel dat hij in 1731 heeft verkregen van Jan van Dommelen aan baron Franois Adam de Holbach, Heer van Heeze en Leende.

1736-1745 Matthijs drijft herberg de Keizer (Eimerik 89) van zijn neef Heer Adriaan Deelen

1737 burgemeester van Eimerik c.a.

23-9-1743 Matthijs Gerit Delen koopt de Hoge akker van Heijlke Hendricx 0,3 ha. te Creijl voor 50 gl. van Jenneke Jan Timmermans, vrouw Peter Michiel Bol uit Geldrop (haar man kan niet verschijnen)

 

X 4-5-1727 Heeze Rk m Anna Goort Hendrik Gerits (Vesters)

* 2-4-1705 Heeze, herbergierster in de Engel, + 10-1-1770 Heeze

kinderen:

Gerit Matthijs Deelen * 20-9-1728 Heeze + 24-11-1769 Heeze volgt 11.20

Maria Matthijs Gerit Deelen * 21-4-1731 Heeze + 30-6-1770 Heeze

X 18-11-1753 Heeze sc: 11 kinderen *1755/69

Willem Wouter Schavers, * 11-4-1725 Heeze, + 17-5-1770 Heeze

Godefridus Matthijs Deelen * 12-4-1733 Heeze + 7-1-1763 Heeze

X 19-4-1761 Heeze m

Maria Vromans, * 1739 Heeze, + 9-6-1791 Gennip (bij Aalst)

XX 3-7-1768 Heeze sc m Hendrik Heuvelmans

30-12-1768  Geldrop (borgbrief)

Peter Delen * 4-8-1736 Heeze + 15-4-1745 Heeze

Martin Delen * 4-11-1738 Heeze + 24-10-1741 Heeze

Martin? Delen *+21-2-1742 Heeze

 

1745-1770 de wede Matthijs Gerit Deelen is eigenaar/bewoner van herberg de Engel (Eimerik 2).

9-3-1748 Anna wede Matthijs Gerit Deelen koopt

- de Creijlsche akker 0,1 ha. aan de Hoolstraat voor 8 gl.

- weiland de Vloet 0,15 ha. voor 14 gl.

van de kinderen van Willem Willem Deelen


20-8-1750 Erasmus Martinus Raessen verkoopt de helft van de beemd van zijn schoonvader 0,23 ha. voor 67 gl. aan Anna wede Matthijs Gerard Deelen

23-10-1750 Arnold Martinus Raessen vernadert die beemd weer.

9-1751 Anna Goort Hendriks weduwe Matthijs Gerit Deelen wordt verlost van een kind. Zij verklaart dat Peter Jan Vromans de vader is

21-11-1753 Peter Jan Vromans is in ondertrouw gegaan met Geertruij Kockx uit Heeze. Anna protesteert dat dit huwelijk mag geen doorgang vinden omdat Peter aan haar trouwbeloften heeft gedaan.

21-11-1754 Anna wede Matthijs Deelen ontvangt van de Heer 79 gl. voor houtvaren t.b.v. de nieuwe molen in Leende.

30-12-1758 1. Gerit Matthijs Deelen

2. mede namens Godefridus Matthijs Deelen, zijn broer

3. Willem Schavers, man van Maria Matthijs Gerit Deelen

verkopen de obligatie die zij hebben gerfd van hun grootouders (7-4-1758):

- obligatie van 200 gl. tegen 2 % gesticht d.d. 10-12-1740 door Elisabeth van Asten, wede Gerit Matthijs Deelen op het dorp Heeze

- obligatie van 87 gl. begrepen in een obligatie van 700 gl. tegen 2 % gesticht 8-3-1690 door Gerit Joost Dirx op het corpus van Heeze

aan Matthijs Peter Deelen

5-8-1761 13 vreemde ruiters met bedekte karren logeren te Heeze in herberg (de Engel) van Anna Gerits, oud 60 jaar, weduwe van Matthijs Gerit Deelen. De ochtend daarna rijdt eerst een ruiter naar Eindhoven en vervolgens vertrekken zij rond 7 uur in de richting van Someren (verklaring d.d. 27-9-1761 t.b.v. de hertog van Brunswijk, generaal veldmaarschalk van de Nederlanden, mede ondertekend door Gerit Matthijs Deelen (33 jaar) en Godefridus Matthijs Deelen (28 jaar).
(Dit verhaal speelt tijdens de 7-jarige oorlog 1756/63, waarin de republiek neutraal probeert te blijven).

9-11-1765 Gerit Matthijs Deelen verhuurt namens Anna Goorts, weduwe Matthijs Gerit Deelen, zijn moeder huis, tuin en aangelag aan de Eimerikkerstraat nr. 10 bij de kapel aan Heer Groen van Prinsterer, predikant te Heeze, voor 4 jaar vanaf 1-1-1766, tegen 240 gl. per jaar.

23-2-1770 Boedelscheiding tussen de (klein)kinderen van Matthijs (Gerit) Deelen

1. Willem Schavers X Maria Matthijs Deelen krijgen:

- weiland, 1/3 part van t Ruls veldje, samen 0,16 ha.

- nog 15 percelen

- woonhuis of kamer staande vast aan t huis van Arien Waessy (Eimerik 39)

- huis, klein huisje, tuin etc. 0,18 ha. bij de kapel a/d Eimerikkerstraat (Eimerik 10 en 11)

2.   Gerit Jan Deelen en Jan Arnold Scheepers uit Sterksel als voogden over Elisabeth en Anna Maria, minderjarige ke van Gerit Matthijs Deelen en Anna Goorts o.a.

- huis, schuur, turfschuur, tuin en aangelag 0,24 ha. a/d Eimerikkerstraat (nr. 2, de Engel)

- nog ~15 percelen


11.20 Gerit Matthijs Deelen 1728-1769

 

21-12-1758 Gerit Matthijs Gerit Deelen koopt huis, hof en aangelag 0,14 ha. te Strabrecht van Jacomijn Smulders, ongehuwde dochter wonend te Katwijk.[2]

20-11-1760 Gerard Matthijs Deelen koopt de kapelakker 0,16 ha. te Eimerik voor 65 gl. uit publieke verkoop van Anthony Jan Deelen.

4-11-1762 Gerard Matthijs Deelen koopt akker de Andere nieuwe Hoef voor 56 gl van de rentmeester van Heeze Leende en Zesgehuchten

19-12-1764 Gerit Matthijs Deelen koopt de Kapel akker 0,18 ha. van de erven van Dommelen t. b.v. Hendriena Schepers zijn vrouw.[3]

29-8-1768 Gerit Matthijs Deelen verkoopt akker dander Nieuw Hoef voor 71,15 gl. aan Thomas v Stiphout

1766-1769 Gerard Matthijs Deelen is eigenaar van de huizen Eimerik 10 en 11

29-9-1770 Hendrina Arnold Scheepers, wede Gerit Matthijs Deelen geeft inventaris t.b.v. haar minderjarige kinderen Elisabeth en Anna Maria omdat zij wil hertrouwen

 

X 23-1-1757 Heeze m Hendrina Schepers, 3e graads bloedverwante

* 3-10-1731 Heeze, + 14-1-1806 Heeze

XX 14-10-1770 Heeze m Anthonie Willem Deelen

kinderen:

Anna Elisabeth G Deelen * 15-7-1758 Heeze + 23-5-1780 Hamont

16-5-1780 Hamont (borgbrief)

X 6-2-1780 Heeze RK m Martin Vromans, * 4-12-1756 Heeze, + n1780

Anna Maria Gerit Deelen * 26-7-1760 Heeze + 1791

X 10-10-1784 Heeze RK m

Jan Geutjens, * 6-4-1759 Nederweert, + 8-5-1818 Heeze,

van 1811 tot 1818 loco-burgemeester: 3 ke * 1785/88

XX 15-10-1797 Heeze Rk m

Goverdina Knoops, * 14-7-1774 Mierlo, + 24-1-1839 Heeze: 7 ke

 

1770-1780 de ke Gerit Matthijs Deelen zijn eigenaar van herberg de Engel (Eimerik 2)

28-8-1780 Martin Vroomans, wedr Elisabeth Deelen, wonende te Hamont verkoopt aan zijn schoonzus Anna Maria Deelen te Heeze voor 200 gl. het vruchtgebruik van:

- de helft van huis, tuin en aangelag van Evert Swuesten en huis van Hendrik Gerits, t geheel 0,24 ha. (de Engel)

- de helft van huis met tuin in de Driessen van de wede Martinus Raessen, t geheel 265 m2

- de helft van nog 15 percelen

 

1780-1791 Anna Maria Deelen is eigenaar van herberg de Engel (Eimerik 2)

27-8-1791 testament van Jan Geutjens en Anna Maria Deelen op langstlevende

14-1-1806 testament van Hendrina Arnold Schepers, ziek, eerst weduwe van Gerard Matthijs Deelen, daarna weduwe van Anthony Deelen, en nu gehuwd met Jan van Engeland, t.b.v. haar kleinkinderen Anna Geertruij Geutjens en Maria Elisabeth Geutjens

1791-1818 Jan Geutjens is eigenaar/bewoner van herberg de Engel.

-------------------------||------------------------

 


10.23 Jan Gerit Deelen 1698-1758

 

31-5-1725 Jan Gerit Thijs Deelen koopt:

- 125 gl. in een obligatie van 250 gl. op de gemeente Heeze d.d. 1-7-1674

- 87 gl. in een obligatie van 700 gl. op de gemeente Heeze d.d. 8-3-1690,

uit de boedel van wijlen zijn tante Jenneke Matthijs Deelen

1730 burgemeester van Eimerik c.a.

6-11-1739 bij gebrek aan vrijwilligers worden Jan Gerit Deelen en Adam Paul van Asten aangewezen om de verponding en de gemene middelen van Heeze te innen voor 1740 (tegen 6 en 7% vergoeding)

23-10-1740 Jan Gerit trouwt pas als 42 is met een meisje van 22

1741 Jan van Dommelen eist voor de schepenbank dat Jan Gerit Deelen geld afdraagt

11-2-1745 Jan Gerit Deelen verkoopt een roodharige os met bladerkop aan Jan Eijmers te Budel.

verklaring dat 5 niet besmette gezonde ossen (1 van Jan Gerit en 4 van andere verkopers) van Heeze naar Budel moeten worden gebracht.

5-6-1756 Boedelscheiding tussen de kinderen van Arnold Raessen: Jan Gerit Deelen als man van Geertruij Arnold Raessen krijgt t half Bul Eeuwsel, 0,22 ha te Heeze

1740-1758 Jan Gerit Deelen woont in huis Rul 28 van zijn moeder.

 

X 23-10-1740 Heeze sc m Geertrui Arnold Raessen * 11-4-1718 Heeze, + 2-11-1799 Heeze:

kinderen:

Johanna Delen * 14-8-1743 Heeze + 8-9-1743 Heeze

Gerit Jan Deelen * 13-3-1745 Heeze + 3-2-1802 Heeze volgt 11.23

Catharien Jan Deelen * 19-2-1748 Heeze + 13-12-1798 Heeze

X 28-7-1771 Heeze Rk m Arien Arnold Scheepers,

* 16-1-1745 Heeze, + 29-12-1811 Heeze: 5 ke * /1785

 

1758-1799 Geertrui, wede Jan Gerit Deelen, eigenares van huis Rul 28 (vanaf 1766 woont hier haar zoon Gerit)

1758-1781 ,, eigenares/bewoonster van huis Strabrecht 45

1786-1799 ,, eigenares van huis Strabrecht 45 (hier woont haar schoonzoon Adriaen Scheepers)

10-12-1770 Gerit Jan Deelen erft namens zijn moeder Geertruij t half Eewsel 0,14 ha van zijn de grootvader Arnold Raessen

10-12-1770 De erfgenamen van Arnold Raessen (o.a. Geertruij Raessen) verkopen ...

8-3-1800 Boedelscheiding tussen de kinderen van Jan Gerit Deelen en Geertruij Raessen

1.   Gerit Jan Deelen krijgt huis, tuin en aangelag 0,2 ha. op Strabrecht (nr. 45), etc.

2.   Adriaan Schepers, weduwnaar van Catharina Deelen krijgt huis, tuin en aangelag 0,24 ha. a/d Rul (28), etc.

Totaal 2 huizen en 27 losse percelen

 


11.23 Gerit Jan Deelen 1745-1802

boer

 

1763 Gerardus (J/D?) Deelen is schutterskoning van het st Agatha gilde

1780 Gerit Deelen en Jacob van Asten krijgen decharge van Jacob van Asten voor hun voogdij

1766-1800 Gerit Jan Deelen woont in huis Rul 28 van zijn moeder

25-8-1790 Gerit Jan Deelen koopt weiland de Biesen 0,31 ha. a/d Rul voor 101 gl. uit publieke verkoop van Daniel v Zeeland

1800-1802 Gerit Jan Deelen is eigenaar/bewoner Strabrecht 45

19-2-1794 Gerit Jan Deelen koopt voor 120 gl. van Francis de Vries uit Wateringen:

- 1/3 deel van weiland de Elswinkel, (totaal 0,11 ha.; overige 2/3 van de wede Hendrik Keijmps en de ke Peter Geenen)

- de Binnenakker 900 m2 roeden a/d Rul

- de Gaalakker 0,2 ha. a/d Rul

Peter Paul van Asten ziet af van vernaderingsrecht

16-6-1794 Gerit Jan Deelen koopt voor 230 gl. van Hendrik Dielis Verduijn uit Bloemendaal:

- de Kapakker, 45 roeden a/d Rul

- akker t Bijlke 0,12 ha. a/d Rul

- akker de Schelbosch 0,2 ha. a/d Rul

- de Schachten dries, 0,21 ha. a/d Rul

- t Broekveldje 0,18 ha. a/d Rul

7-8-1795 Gerit Jan Deelen verkoopt akker de Beemd in de Gelukten 0,1 ha. a/d Leenderstraat voor 70 gl. aan Jan Godefridus van Engelen uit Leende

1796 Gerrit Deelen, voogd van Dirk Willem Schavers (* 1766, in 1796 onder curatele gesteld), zoon van Willem Schavers en Maria Deelen (zijn nicht), eist voor de schepenbank dat Adriaan van Buul een schuld van 300 gl. aflost.

1797 Gerit Jan Deelen is burgemeester van Eimerik, Rul en Ginderover

8-3-1800 Gerit Jan Deelen erft van zijn ouders huis op Strabrecht en 13,5 percelen

1802-1803 de weduwe Gerit Jan Deelen eigenaar/bewoner van huis Strabrecht 45

26-5-1804 de totale nalatenschap van Gerit Jan Deelen en Annemie Smulders bedraagt:

- huis, tuin en aangelag, t Groot huis te Strabrecht (nr. 45). 0,21 ha

- twee halve Soeijakkers te Strabrecht 0,33 ha

- de halve Kuyper te Creijl 0,12 ha

- akker de Vlaasdries te Creijl 0,14 ha

- akker de Garsthof te Eimerik 0,31 ha

- de Mispeltern te Eimerik 0,18 ha

- weiland t Ruls eusel 0,24 ha

- de Schorbeemd a/d Rul 0,13 ha

- de Stapakker a/d Rul 0,15 ha

- akker t Heijlke a/d Rul 0,12 ha

- akker de Schelbosch, te Rul 0,20 ha

- de Schechten dries a/d Rul 0,21 ha

- weiland t Broekveldje a/d Rul 0,18 ha

- houtwas de Zig .

Totaal: 1.200 gl. + 2,50 ha

 


X 6-6-1766 Heeze Rk m Annemie Anthony Smulders, * 22-7-1736, + 14-12-1803 Heeze

kinderen:

Johanna Deelen * 12-4-1767 Heeze + 21-6-1839 Sterksel

9-12-1791 Sterksel (borgbrief)

X 30-1-1791 Heeze Rk m Willem Anthonij vd Boomen

* ~1761 Heeze, + 1809/35: 11 ke * 1791/1809 Sterksel (Mheeze)

Antony Gerit Deelen * 7-1-1769 Heeze + 31-12-1854 Heeze volgt 12.22

Gertrudis Deelen * 6-2-1771 Heeze

Jan Gerit Deelen * 3-1-1773 Heeze + 17-6-1846 Heeze volgt 12.23

 

26-5-1804 Boedelscheiding tussen de kinderen van Gerit Jan Deelen en Annemie Smulders:

1.   Johanna Deelen, huisvrouw Willem vd Boomen krijgt

- 600 gl.

- houtwas de Zig

- de halve Soeijakker te Strabrecht, 0,21 ha

- de halve Kuyper te Creijl, 0,12 ha

- de halve Soeyakker te Strabrecht, 0,12 ha

- de Mispeltern te Eimerik, 0,18 ha

- weiland t Ruls eewsel, 0,24 ha

2.   Anthonie Gerit Deelen krijgt:

- huis, hof en aangelag, t Groot huis te Strabrecht (nr.45) 0,21 ha

- akker de Garsthof te Eimerik 0,31 ha

- de Schorbeemd, 0,13 ha te Rul

- de Stapakker, 0,15 ha te Rul

- akker t Heylke, 0,12 ha te Rul

- akker de Schelbosch, 0,2 ha te Rul

- de Schechten dries, 0,21 ha te Rul

- weiland t Broekveldje, 0,18 ha te Rul

- akker de Vlaasdries, 0,14 ha te Creijl

3.   Jan Gerit Deelen krijgt 600 gl. plus de roerende goederen.

 

5-10-1835 Johanna Deelen, weduwe vd Boomen, verkoopt onroerend goed


12.22 Antonie Gerit Deelen 1769-1854

timmerman

1793 Anthony Deelen, timmerman ontvangt 8,85 gl. voor werk aan de afgebrande huizen aan de Rul

20-3-1798 Anthony Gerard Deelen wordt aangesteld tot lid van de municipaliteit

2-4-1798 idem benoemd in de commissie voor binnenlandse correspondentie van H&Z

1804-1832 Anthony Gerit Deelen bezit huis Strabrecht 45 (F 249, gerfd van zijn ouders)

26-6-1806 Anthony Deelen en Jan Guitjens kopen bij openbare verkoop t Klein huisje en tuin voor 165 gl. van Johanna Lomans, wede Wouter van Gerwen

19-5-1807 t Klein huisje wordt weer vernaderd door Anthony Lomans

19-12-1807 Anthony Deelen stelt zich borg voor een lening van 700 gl. door .. Vromans

8-1-1808 Anthony Deelen verkoopt houtopstand en zig 0,14 ha. aan de Rul voor 45 gl. aan Johanna, Jan en Paulus Geeven, kinderen van Willem Geeven.

19-8-1811 Antonie Deelen, timmerman, koopt weiland het Strabrechtse veld ofwel de Start 0,37 ha. van Peter van Asten

koopt en verkoopt nog meer onroerend goed

13-6-1824 Antoon Deelen, timmerman, verkoopt onroerend goed

1826 Peter Smulders en Hendrik van Stratum (*28-10-1800) wonen als rundknechten in bij Antonie Deelen.

1828 Anthoni Gerit Deelen bezit 2 huizen: Strabrecht 45 (F249) en Strabrecht 9 (A 1097, gerfd van zijn zwager Joost vd Boomen) en 28 percelen land

De gemeentelijke belasting is 103,25 gl.

1-6-1835 Antonie Deelen koopt onroerend goed

1837 lid van gemeenteraad Heeze

1838 Peter Smulders uit Maarheeze is knecht in de timmerwinkel

1849 Anthony Deelen en anderen verliezen het rpoces over de tienden tegen de Vrouwe van Heeze

11-6-1855 deling van de nalatenschap van Anthony Gerrit zn Deelen en Maria van Ham door:

1.   Dymphena Deelen

2.   kinderen Johanna Deelen, huisvrouw Guitjens

3.   Gerardus Anthony zoon Deelen

4.   Anna Maria Deelen, huisvrouw Bakermans

5.   Jan Anthony zoon Deelen

6.   Hendrikus Anthony zoon Deelen uit Sterksel

 

 


X 9-6-1799 Heeze m Maria Jan v Ham, * 6-10-1770 Lommel, + 4-4-1824 Heeze

kinderen:

Dymphena Deelen * 17-4-1800 Heeze + 15-1-1861 Heeze

mutsenmaakster

Gerard Deelen * 6-11-1801 Heeze + 3-7-1802 Heeze

Anna Maria Deelen * 15-2-1803 Heeze + 27-12-1803 Heeze

Johanna Deelen * 7-9-1804 Heeze + 11-4-1845 Heeze

X 13-4-1837 Heeze (kruishuwelijk): m Willem Geutjens

* 8-11-1801 Heeze, + 30-11-1886 Heeze, postbode: ke

Gerrit Antonie * 12-2-1806 Heeze + 11-3-1884 Heeze volgt 13.20

Anna Maria Deelen * 21-7-1807 Heeze + v1808

AnnaMarie Deelen * 4-11-1808 Heeze + 23-9-1856 Heeze

X 11-5-1843 Heeze m Adriaan Bakermans, * 20-1-1812 Heeze: 3 ke

Jan Anthoni Deelen * 2-10-1810 Heeze + 2-1-1892 Heeze volgt 13.21

Hendrik Antoni Deelen * 30-12-1812 Heeze + 20-3-1886 Sterksel[4] volgt 13.22

 

30-10-1847 inventarisatie van de boedel van Johanna Deelen, huisvrouw Guitjens

4-8-1858 verhuur en schenking van land door Dymhena Deelen aan Gerardus Antonie Deelen

11-1-1861 verkoop onroerend goed (van Dimphena Deelen ?) door:

1.   Jan Anthony Deelen, timmerman

2.   Hendrik Anthony zn Deelen uit Sterksel

26-10-1877 Adrianus A. Deelen koopt (?) onroerend goed van:

1.   Gerardus Antonie zn Deelen, timmerman

2.   Hendrik Deelen

 

 


13.20 Gerrit Anthony Deelen 1806-1884

timmerman

 

21-11-1844 Gerardus Deelen, timmerman, koopt voor 21 gl. woeste grond sectie B 180 op de Strabrechtse hei.

27-3-1846 Gerardus Anthony Deelen erft van ...

28-1-1861 Gerardus Anthony Deelen zn verkoopt onroerend goed

5-9-1872 Gerardus Antonie zn Deelen, timmerman verkoopt onroerend goed

31-3-1876 Gerrit Deelen (ver)koopt onroerend goed

7-5-1879 Gerardus Deelen, weduwnaar Guitjens, deelt in erfenis

 

X 8-2-1844 Heeze m Maria Meggel Geutjens, * 13-2-1811 Heeze, + 31-10-1871 Heeze

dr. van Jan Geutjens, loco-burgemeester

kinderen:

doodgeboren zoon *+ 7-5-1845 Heeze

Anna Maria Deelen * 11-5-1846 Heeze + 26-5-1894 Heeze

X 26-2-1876 Heeze m Gerard vd Berg, * 22-3-1850 Heeze

Goverdina Deelen * 18-7-1848 Heeze + 18-3-1857 Heeze

Johanna Deelen * 19-4-1851 Heeze + 8-12-1853 Heeze

Antonetta Deelen * 31-5-1853 Heeze + 9-5-1891 Heeze

X 3-9-1881 Heeze m Jacob Schilders, * 6-6-1858 Heeze, boer: 4 ke

 

1884 boedelscheiding tussen de kinderen van Gerardus Deelen:

1.   Antonetta Deelen

2.   ...

1896 verkoop roerend goed van Anna Maria Deelen, huisvrouw vd Berg


13.21 Jan Antonie Deelen 1810-1892

timmerman

 

8-11-1841 Jan Antonie Deelen, timmerman, verkoopt onroerend goed

 

X 27-8-1840 Heeze m Johanna Liebregts, * 4-11-1817 Heeze, + 25-6-1857 Heeze

kinderen:

Gerard Deelen * 2-10-1841 Heeze + 4-3-1929 Heeze, boer

X 15-2-1868 Heeze m Johanna Wijffelaars

* 24-1-1842 Heeze, + 1-3-1920 Heeze

Cornelis Deelen * 10-10-1842 Heeze + 3-11-1888 Heeze, boer

Anna Maria Deelen * 21-12-1843 Heeze + 4-6-1844 Heeze

Antoon Jan Deelen * 10-1-1846 Heeze + 4-4-1915 Heeze volgt 14.21

(Joh.) Maria Deelen * 14-6-1847 Heeze + 1-5-1918 Heeze

Johanna Deelen * 27-9-1848 Heeze + 20-5-1849 Heeze

Hendrik Deelen * 8-12-1849 Heeze + 24-12-1849 Heeze

Hendrik Deelen * 13-12-1851 Heeze + 29-11-1857 Heeze

Johanna Deelen * 24-4-1853 Heeze + 18-11-1920 Heeze

X 16-9-1916 Heeze m Rupert v Engelen, * 27-3-1868 Leende

doodgeboren dochter *+ 25-6-1855 Heeze

doodgeboren zoon *+ 17-3-1857 Heeze

 

2-10-1876 boedelscheiding tussen de kinderen van Jan Anthony Deelen, weduwnaar Liebregts (i.v.m. 2e huwelijk ?):

1. Gerardus Deelen

2. Cornelis Deelen

3. Antonie Deelen uit Antwerpen

4. Maria Deelen

 

afwikkeling van de erfenis van Jan Anthony Deelen door zijn kinderen:

1892 provisionele verkoop van goed;

5-7-1892 deling van de goederen van Jan Antonie Deelen en Johanna Liebregts door:

1. Gerardus Deelen

2. Antonius Deelen, timmerman

3. Maria Deelen

4. Johanna Deelen

2 huizen etc., A351, F231, 518 etc., totaal 1920 gl.

1892 hypotheek voor:

1. Antonius Deelen, timmerman

2. Maria Deelen

3. Johanna Deelen

1895 testament van Gerard Deelen

 


14.21 Antonie Jan Deelen 1846-1915

timmerman

 

1846-1857 ⌂ Heeze

1874-1877 ⌂ Antwerpen

1888-1915 ⌂ Heeze

 

2-3-1874 vreemdelingenregister: Antoine Deelen, timmerman, Kloosterstraat, Antwerpen wijk 4 huis 69

2-10-1876 Antonie Deelen uit Antwerpen deelt mee in erfenis ouders

1876/1877 ⌂ Antwerpen, Vleminxveld 7, schrijnwerker/timmerman

In 1877 overlijdt zijn vrouw in het kraambed, daarna keert Antonie terug naar

Heeze

1888 Antoon Jan zn Deelen, timmerman Heeze (ver)koopt roerend goed

1890 Antonius Jan Deelen zn, timmerman, koopt goed uit de boedel van wijlen Jan Baptist Deelen uit Oijen

5-7-1892 Antonis Deelen, timmerman, hypotheek op erfenis ouders

19-12-1903 Antonie Deelen (57 jaar) zou een poort van Godefridus Scheepers hebben stuk (?) geslagen, maar 3-1-1904 wordt hij in den Bosch vrij gesproken wegens gebrek aan bewijs

 

X ~1874 m Regina Maria vd Wijngaert, * 28-6-1852 Antwerpen, + 3-12-1877 Antwerpen

kinderen:

Maria Isabella Deelen * 6-7-1876 Antwerpen + -1876 Antwerpen

NN * 18-11-1877 Antwerpen + 19-11-1877 Antwerpen

 


13.22 Hendrik Anthonie Deelen 1812-1886

boer

 

1845/86 Sterksel

30-3-1857 Hendrik Anthony Deelen zn uit Sterksel verkoopt onroerend goed

27-11-1878 Hendrik Antonie Deelen zn uit Sterksel verkoopt onroerend goed te Heeze aan Adrianus A. Deelen, burgemeester van Heeze

 

X 11-5-1843 Heeze m Anna Maria Deelen (zie 12.30)

* 18-4-1816 Heeze, + 13-1-1900 Sterksel

 

1887 hypotheek voor Anna Maria Deelen, wede Hendrik Deelen

1889 Anna Maria Deelen, weduwe Hendrik Deelen uit Sterksel, transporteert land

1890 finale verkoop door Anna Maria Deelen uit Sterksel

1891 transport door de familie Deelen uit Sterksel

 

kinderen:

Willem Deelen * 20-2-1844 Heeze + 18-5-1925 Heeze

1845-1888  Sterksel

Anthony Deelen * 14-7-1845 Sterksel + 25-4-1922 Heeze

fabrieksarbeider

Jan Deelen * 2-12-1847 Sterksel + 5-12-1918 Heeze, boer

Anna Maria Deelen * 17-2-1850 Sterksel + 1-2-1910 Heeze

X 3-6-1882 Heeze m Peter Paul v Asten * 9-5-1857 Heeze, + 1927 Heeze

boer, 1890-1927 wethouder van Heeze

Gerard Hendrik Deelen * 16-4-1852 Sterksel + 12-12-1918 Heeze, boer

Wilhelmina Deelen * 26-7-1855 Sterksel + 16-11-1930 Heeze

X 19-2-1897 Sterksel m Jan Scheutjens, * 1854 Zesgehuchten, boer

 

1886 finale (ver)koop door Willem Deelen / Adriaan A. Deelen

19-10-1888 1. Anna Maria Deelen, weduwe Hendrikus Deelen

1.1        Wilhelmus Deelen,

1.2        Wilhelmina Deelen

1.3        Antonius Deelen + Wilh. Deelen (=?)

1.4        Joannes Deelen

1.5        Gerardus Deelen, allen landbouwers te Sterksel

1.6        Peter van Asten, gehuwd met Maria Deelen

verhuren een boerderij op Strabrecht, ruim 3 ha. voor 110 gl. per jaar aan Hendrikus Vermeulen, voor 6 jaar vanaf 1890

1893 finale verkoop van goed te Heeze door Wilhelmus Deelen c.s.

 

 

------------------------||----------------------


10.24 Dirk Gerit Deelen 1702-1756

 

1733-1741  Leende

2-6-1736 Boedelbeschrijving van Dirk Gerit Deelen uit Leende, wedr Anna Maria Cornelis Smulders, t.b.v. zijn minderjarige dochter Johanna Catharina, wegens voorgenomen 2e huwelijk: geen vastgoed; beddegoed, keukengerei, tinnen pispot; boek met zilveren sloten (een bijbel?), 2 gouden vingerringetjes, etc

8-9-1745 Adriaen Deelen, pastoor van Maarheeze en Soerendonk, machtigt zijn neef Dirk Gerit Deelen om zijn erfgoed over te dragen aan zijn broer Mattijs Peter Deelen

1746-1756 Dirk Gerit Deelen woont in herberg de Keizer (Eimerik 89) van Matthijs Peter Deelen

10-11-1750 Dirk Deelen en Johanna Gruythuisen, eisen voor de schepenbank genoegdoening van Maria Josephs, weduwe Johannis Buison, omdat zij mensendrek tegen hun deur gesmeerd zou hebben.

 

X 25-1-1733 Heeze sc m Anna Maria Cornelis Smulders, * 25-2-1711 Heeze, + v1733/36

dochter:

Johanna Catharina Dirk Deelen * 25-12-1733 Leende + 4-7-1770 Heeze

 

XX 17-6-1736 Leende Rk m Joanna Gruithuisen alias Schouten, + 21-12-1777 Heeze

kinderen:

Gerrit Dirk Deelen * 22-4-1737 Leende + 22-4-1783 Heeze

X 5-2-1775 Heeze Rk m JenneMarie Wouter Lingers, + 9-12-1786 Heeze

Anna Maria Dirk Deelen * 29-7-1738 Leende, + 14-5-1778 Heeze innocent

Joanna Margarita Deelen * 26-10-1739 Leende, + 3-6-1744 Heeze

Jan Dirk Deelen * 10-6-1741 Leende + 7-9-1779 Haarlem

volgt Beverwijk

Petronella Delen * 13-12-1742 Heeze

Peter Dirk Delen * 5-4-1745 Heeze + 19-4-1766 Heeze

Margaretha Delen * 22-5-1746 Heeze + 29-10-1746 Heeze

Elisabeth Deelen * 30-4-1748 Heeze

Matthijs Deelen * 21-7-1749 Heeze + 25-8-1749 Heeze

Matthijs Deelen * 27-5-1751 Heeze + 16-8-1751 Heeze

Hendrik Dirk Deelen * 1-9-1752 Heeze + 2-6-1807 Leiden volgt Leiden

7-9-1758 Johanna van de Gruijthuijsen, wede Dirk Deelen te Heeze verkoopt de Meulenakker 0,17 ha. te Leende, voor 41 gl. aan Jan Jan Mak.

14-2-1759 de erven van vd Gruijthuizen, oa. Johanna X + Dirk Gerit Deelen verkopen huis te Leende.[5]

9-3-1761 Johanna van de Gruythuysen, wed. Dirk Deelen verkoopt akker t land aan de Hoog Einde 0,14 ha. voor 40 gl. aan Helena van de Gruijthijsen te Strijp

16-5-1761 Johanna van de Gruythuysen, wed. Dirk Deelen te Heeze verkoopt de Kapel akker 0,14 ha. voor 79 gl. aan Johanna de Jong t.b.v. Willem de Jong haar vader.

1766-1777 Johanna weduwe Dirk Gerit Deelen is eigenares/bewoonster van huis Eimerik 14


25-6-1768 Johanna, ongehuwde dochter van Dirk Gerit Deelen erft van haar grootouders Cornelis Smulders en Jenneke Bluijssen

26-6-1770 Johanna Dirk Deelen, ziek, maakt testament over de goederen van haar grootouders: Cornelis Smulders en Jenneken Bluijsen. Zij benoemt Catharina Smulders tot universeel erfgenaam hierover, mits zij de volgende legaten geeft:

- aan haar halfzuster en broers, de kinderen van Dirk Deelen en Johanna
Gruythuysen
200 gl.

- aan Wouter van Gerwen de hoogkar en 2 paarden

aldus ten huize van Catharina Smulders aan de Eimerikkerstraat

1772 proces van de kinderen van Dirk Deelen tegen Catharina Smulders over de uitvoering van het testament van Johanna Dirk Deelen

1772 1. Johanna Gruythuysen namens haar zoon Jan Dirk Deelen, volgens procuratie
gegeven 22-9-1772 te Haarlem

2.   Gerit Dirk Deelen, meerderjarige zoon van Dirk Deelen, mede namens

3.   Hendrik en Anna Maria, kinderen wijlen Dirk Deelen,

verklaren dat Catharina Smulders aan haar verplichtingen jegens hun heeft voldaan.

1-3-1778 1. Jan Dirk Deelen, wonend in de stad Haarlem (procuratie 23-2-1778)

2.   Hendrik Dirk Deelen

3.   Gerit Dirk Deelen

4.   Gerit Dirk Deelen voorn. en Adriaan Scheepers namens Annamaria innocente dochter Dirk Deelen en Johanna Gruijthuijsen

allen wonende te Heeze verkopen meubilaire goederen.[6]

18-3-1778 verkoop van huis en tuin, 330 m2 aan de Eimerikkerstraat (nr.14) aan Gerit Dirk Deelen.

12-10-1780 Gerrit Dirk Deelen X Jennemaria Lingers verkoopt huis en tuin Eimerik (14) 300 m2 voor 54 gl. aan Casper van Gennip. (acte 30-10-1780)

(wordt voor 1781 doorverkocht aan Andries Steenbakkers)

4-1-1782 Gerit Dirk Deelen, getrouwd met JenneMarie Lingers leent 100 gl. tegen 4% van Heer Herman Janssen, secretaris van HLZ.

afgelost 10-3-1787 door Wilhelmus Lingers (te Valkenswaard)

1771-1783 Gerit Dirk Deelen woont in het huis van zijn vrouw op Eimerik 16

1783-1786 de weduwe Gerit Dirk Deelen is eigenares/bewoner van Eimerik 16

10-11-1786 testament van JenneMaria Lingers, ziek, wede van Gerit Dirk Deelen aan:

1.   Jan van Engeland, molenaar (trouwt 1791 met de weduwe van neef Gerit Matthijs Deelen) 110 gl.

2.   broer Hendrik Lingers 15,75 gl.

3.   zuster Johanna Lingers drie beste pakken, ....

4.   rest aan broer Wilhelmus Lingers te Valkenswaard

 

 [1] HLZR 1853

 

[2] HLZR 1887

[3] HLZR 1892

[4] Gemeente Soerendonk

[5] HLZR 1887

[6] HLZR 1906