9.15     Peter Matthijs Delen  1663-1716                      vs 2016

                                                voerman

 

         1689       proces tegen Peter Matthijsen wegens belastering van Hendrik Gerit Vincken

 

13-4-1692       Peter Matthijs is 28 en moet trouwen omdat hij Willemijn Göbbels (rond het overlijden van zijn vader in november 1691) zwanger heeft gemaakt

 

12-3-1693       aanbevelingsbrief voor Peter Thijssen, voerman uit Heeze. Hij voert met een dubbelgespannen wagen met een zwarte hengst en een bruine ruin tussen den Bosch, Keulen en Aken, met eigen handel en in opdracht van kooplui.

19-10-1693     Willemijn Göbbels, vrouw van Peter Tijssen uit Heeze verklaart dat Leendert Leuselaars uit Eupen haar op zaterdag 3 oktober 22 gl. heeft gegeven en nog een toegebonden zak met een onbekende som geld, waarop zij zei ‘siet daer, ick legh dat gelt in die kist en wil het wel bewaeren als mijn eygen, maer daer lopen daeglijcx veel dieven en of het gestolen worde, ick wil daer geen verantwoording van hebben’, waarop Leendert Leuselaers antwoordde: ‘Dat is wel’. Toen zij op Zondag de volgende dag thuis kwam uit de kerk zag zij dat de sleutels van de kist en de andere sleutels die zij in de bedstee had gehangen op de vloer lagen, maar dacht daar niets kwaads van. Toen echter op Maandag de 5e haar man thuiskwam en haar wat geld gaf, dat zij in de kist wilde leggen, zag zij dat het geld van Leendert weg was, en toen haar man naging hoe de dieven het huis waren binnen gekomen bleek dat de grendel van het keukenraampje was geforceerd en afgebroken, zoals schepenen vandaag hebben vastgesteld.

31-10-1693     Peter Thijs Delen koopt een huis met aangelag 0,33 ha. te Strabrecht (nr. 4/5) van de erven Gerit Cornelis.

2-11-1693       Peter Thijs Delen koopt weiland van 0,14 ha te Strabrecht voor 49 gl. van Hendrick Jan Lemmens, man van Marie Gerit Cornelis.

  -12-1693       Peter Tijssen koopt groese de Geird 0,29 ha. a/d Rul voor 69 ˝ gl. van de regeerders van Heeze

 

  4-2-1694       Peter Thijs Delen leent 1.000 gl. aan het corpus van HLZ

  3-9-1694       Peter Matthijs Delen leent 130 gl. aan Anneke Jansen (v Asten), wede Jan Jan Smits           21-11-1714 gelost

 

23-5-1695       Peter Mathijs Delen ruilt weiland de Wolfster 0,27 ha aan de Rul, voor 38 gl. met Frans Ariens tegen weiland de Sprenger, 600 m2 voor .. gl.

19-11-1695     Peter Matthijs Deelen leent 1.000 gl. aan de gemeente Heeze tegen 3%      

 

21-2-1696       Peter Thijssen (Deelen) schiet namens de gemeente Heeze het losgeld voor voor (pastoor) Dielis van de Voort die in Namen gegijzeld wordt.

 

1697/1698        Strabrecht (4/5): Peter Matijssen X Willemijn, Anneke (1698) de moeder (van Willemijn?), Marie (de meid), ke Margriet, Tijs, Jan (1698)

28-5-1697       Peter Thijs Delen heeft 400 gl. geleend aan Goort Hendrik Geerits (Vesters) tegen 5%

30-11-1697     de burgemeester van Heeze betalen Peter Matthijs Deelen 43,75 gl. rente over 1.250 gl. kapitaal (= 3˝ %)

 

  7-3-1698       Peter Matthijs Delen koopt een weiland van 0,29 ha. in de Scherfdonken van de erven Gerit v Velthoven

22-3-1698       Peter Matthijs Delen erft van zijn schoonouders:

                        -   de Schelbos                                                 0,14 ha.

                        -   weiland de Laak                                          0,13 ha.

                        -   de Laarstuk akker                                       0,27 ha.

                        -   de Scherfdonk                                             0,27 ha.

                        -   de Halfbraken                                             0,16 ha.

                        -   de Rulse dries                                             0,10 ha.

                        -   de akker a/h heilig kruiske                          0,15 ha.

                        -   de Dijkbeemd                                              0,11 ha.

                        -   de halve Horst van Arien v Velthoven       0,17 ha.

                        totaal                                                               1,4   ha.

                        -   obligatie van 150 gl. op de ke Peter Jan Reijnders

23-6-1698       Peter Matthijs Delen koopt weilandje ’t Sprengerke 470 m2 a/d Strabrechste brink van Anneke Marcelis, wede Jan Willem Wijnen

27-12-1698     Peter Matthijs Delen leent 100 gl. tegen 5% aan Jan Fransen van Meel

 

27-5-1699       Peter Matthijs Delen leent 100 gl. tegen 5% aan Anneke Jansen, wede Jan Jansen Smits. 21-11-1714 gelost

31-8-1699       Peter Matthijs Delen koopt een tuin van 830 m2 a/d straat op Strabrecht van Heilke Bastiaens, wede Hermen Willemsen

18-11-1699     Peter Matthijs Delen koopt de Ren 0,15 ha aan de Rul voor 16 gl. van Arien Mathijs Delen krachtens procuratie van Cornelia de Laet, weduwe van Jan Arien de Luitelaar gegeven 18-10-1699 te Venray, en krachtens hun testament d.d. 20-3-1699 te Delft.

9-12-1699       Peter Matthijs Delen koopt de Stapdriesen 0,33 ha. Ginderover voor 65 gl. van Gerard Jansen en Ambrosius Driesen

30-12-1699     Peter Matthijs Delen ruilt erfgoed met zijn voerknecht:

1.   Peter Matthijs Delen krijgt de Bergakker 0,2 ha te Strabrecht, getaxeerd op 35 gl.

2.   Bernaert Janssen krijgt de Staphoef te Ginderover 0,15 ha, getaxeerd op 50 gl.

 

  8-2-1700       Peter Matthijs Delen koopt weiland de Sprenger, 0,13 ha. over de Strabrechter brug voor 51 ˝ gl. van de erven Thonissen

 

20-4-1701        Peter Matthijs Deelen leent 3.850 gl. aan de burgemeesters van Heeze [vA]

 

  8-7-1702       Peter Matthijs Deelen leent 1.000 gl. aan de gemeente Heeze tegen 3%

6-11-1702       1e Testament van Peter Matthijs Delen, gezond, en Willemijn Gobbels, ziek (epidemie van de rode loop!), op langstlevende met reservering van 6000 gl. voor de kinderen, waarvan zij bij huwelijk ieder 100 rijksdaalders vooruit zullen krijgen

                        getekend: Peter Matijes, † (handmerk van de testatrice)

19-12-1702     Peter Matthijs Delen neemt een obligatie van 1/3 van 1.200 = 400 gl. over vanJan Goorts v Velthoven uit Leiden.

 


23-2-1705       Peter Matthijs Deelen koopt voor 82˝ gl. een weiland van 0,19 ha. land in de Scherfdonken van Gijsbert Bijnen, man van Margriet Goort Hanssen

 

  7-3-1709       Peter Matthijs Deelen verkoopt beemd de Horst, 0,25 ha voor 100 gl.

 

30-5-1710       Peter Matthijs Deelen koopt herberg, schuur en brouwerij ‘de Keizer’ met de lege tonnen en halve vaten die gemerkt zijn HDJ, tuin, boomgaard en aangelag 1,1 ha. voor 2800 gl. van de erfgenamen van Hendrick de Jongh (secrs van HLZ)

 

24-5-1711       Peter Matthijs Deelen, voerman, machtigt Heer Jan Verhagen, koopman uit Rotterdam, om bij de admiraliteit op de Maas de goederen te vorderen, lossen en/of accomoderen, die door de commissaris te den Bosch in beslag zijn genomen.

 

13-3-1713       Willemijna huisvrouw van Peter Matthijs Deelen koopt de Horst Ginderover uit de publieke verkoop van Maria Goorts weduwe Bartholomeus Willem van Morsel.

  9-9-1713       Aanbevelingsbrief voor Peter Matthijs Deelen en Matthijs zijn zoon, voerlieden met paarden en karren.

         1713       Peter Jan v Litsenburch roept dat Adriaen v Velthoven († 1674?) goederen ‘met geld van de galg had gekocht’. Peter Mathijs Delen eist genoegdoening voor zijn oom en 10-6-1713 moet Peter v Litsenburg moet 100 zilveren ducatons boete betalen aan de diaconie van de gereformeerde kerk van Heeze.

2-11-1713       Peter Matthijs Deelen koopt op publieke verkoop akker van 0,17 ha. gelegen op de Exel mortel onder  Heeze voor 29 gl. van Abraham de Laure uit Geldrop

 

  3-4-1714       Peter Matthijs Delen koopt een obligatie van 3.000 gl. op de gemeente Bakel

21-11-1714     Peter Matthijs Deelen verkoopt aan Hendrik en Margriet Goort Peter Joosten, inwoners van Heeze:

-  de helft van huis, hof en aangelag, in ‘t geheel 400 m2 te Strabrecht

-  de helft van weiland het Delleke, ‘t geheel 500 m2 te Strabrecht

-  de helft van weiland ‘t Gelach, ‘t geheel 900 m2 te Strabrecht

-  de helft van beemd ‘de Scherfdonk, ‘t geheel 600 m2 te Stabrecht

-  de helft van de Petersakker, ‘t geheel 800 m2

-  de helft van akker de Wiebos, ‘t geheel 800 m2

op voorwaarde dat de kopers Anneke van Asten, weduwe Jan de Smith zullen onderhouden. De goederen worden getaxeerd op 163 gl en het onderhouden van Anneke op 150 gl.

Anneke lost een schuld van 130 gl. aan Peter Matthijs Delen af

 

15-8-1716       vechtpartij met burgemeester Peter v Litsenburg over de bedezetting

12-11-1716     † Heeze†††

 

 


X 13-4-1692 Heeze Rk (moetje) m Willemijn Michiel Willem Göbbels, † 16-10-1723 Heeze

kinderen:

            Marga Peter Deelen               * 20-7-1692 Heeze         1748/50

                                    3-10-1748 Aalst meter voor kind van haar zoon Jan Ooms

                        X  14-5-1714 Heeze m Jan Ooms, * 8-9-1684 Aalst, † 1736/41: 7 ke * 1715/28

Matthijs Peter Delen             * 14-5-1694 Heeze     † 11-4-1777 Heeze        volgt 10.15

Willem Tijsen                          *   1-3-1696 Heeze

Heer Jan Peter Deelen          * 12-4-1697 Heeze     † 1731/36                       volgt 10.18

Joanna Deelen                        * 26-2-1699 Heeze

            Michael Deelen                       * 2-3-1701 Heeze

            Heer Gerit Peter Matthijs Deelen  * 6-1-1703 Heeze  † 23-3-1751 Weert

1727/~31 studie te Leuven, 1735 regulier kanunnik en procurator van st Augustinus Weert; priesternaam Augustinus

            Heer Adriaan Deelen            * 13-2-1704 Heeze † 27-10-1749 Maarheeze  volgt 10.19

            Joanna Maria Deelen             * 29-12-1705 Heeze   † 16-5-1712 Heeze

 

28-10-1716     Willemina Gobbels, wede Peter Matthijs Deelen krijgt een obligatie van 200 gl., vervat in een obligatie van 500 gl. ŕ 3% uitgegeven 29-4-1691 door de gemeente Heeze, in cessie van Jan Gerits van Exel, man van Maria Willem Stoffels.

 

13-5-1717       Willemina Gobbels (?) accepteert een obligatie van 500 gl. van de gemeente Bakel

  5-8-1717       Willemina Gobbels, weduwe Peter Matthijs Deelen, machtigt Hendrick van Helmont om haar in Keulen te vertegenwoordigen in een procedure tegen Johan Cremer aldaar

 

  9-5-1718       Willemyna Gobbels, wede Peter Matthjs Deelen, verkoopt:

-   als cessie en transport hebbende van Jan Gerits van Exel, d.d. 1716: een obligatie van 200 gl. op de gemeente Heeze, aan Jan Mack te Leende

-   een obligatie van 1000 gl. uit 1702 op de gemeente Heeze, aan de armmeesters van Leende

-   een obligatie van 1000 gl. uit 1695 op de gemeente Heeze aan Anthony Bocx, de gereformeerde schoolmeester van Leende.

30-5-1718       Willemina Gobbels ontvangt 235 gl. van de gemeente Heeze als rente over 1717 van 6.250 gl. aan obligaties (3ľ%)

 


24-9-1722       Willemina Gobbels koopt via Hendrik Goort Peter Joosten een obligatie van 500 gl. uit 1690 van de ke Peter Peter Delen alias Heijmans op de gemeente Heeze

24-9-1722       Testament van Willemina Gobbels, weduwe Peter Mattijs Delen:

1.1   Jan Delen heeft bij zijn huwelijk al 2500 gl. ontvangen

1.2   Maria Catharina de Cock, vrouw van haar zoon Jan Delen, krijgt haar graine tabbertrok en voorschoot

2.       Margreta Delen, vrouw van Jan Ooms heeft al 1500 gl. ontvangen, en mag nog 1000 gl. uit de boedel halen om gelijk te komen, verder krijgt zij alle kleren en gouden ringen

3.       Mathijs Delen heeft ter bevordering van zijn koopmanschap 1500 gl. ontvangen en mag ook 1000 gl. trekken en krijgt het derde beste bed, een hoofdkussen, 2 slaapkussens, 4 paar nieuwe slaaplakens, 2 wollen dekens, het ledikant met het gehele behangsel

4.       Gerit haar minderjarig zoon mag 2.500 uit de boedel trekken en krijgt nog een obligatie van 500 gl. op de gemeente Heeze, die Peter Peter Delen alias Heymans en Jan Gerit Claus in 1690 hebben gekocht, man van Geertruy Peter Delen, verder het beste bed met hoofdkussen en 2 slaapkussens, de beste katoenen deken met 2 gordijnen die in de grote kamer hangen, 4 van de beste slaaplakens en de helft van al het onbesneden nieuwe linnen

5.       Adriaen haar jongste zoon mag 2.500 uit de boedel trekken en krijgt het tweede beste bed, een hoofdkussen, 2 slaapkussens met 2 van de beste wolen dekens, een paar gordijnen die in de grote kamer hangen, 4 van de beste slaaplakens, een dozijn van de beste servetten, een pelle tafellaken en de andere helft van al het onbesneden linnen

 

Peter Matthijs Delen en Willemina Göbbels waren schatrijk, hun totale nalatenschap is te becijferen op:

24-9-1722       voorschotten toegekend bij testament Willemina

5 x 2.500 gl.                                                                12.500 gl.

13-4-1723       Inventaris bij de boedelscheiding:

-  huis, schuur, brouwhuis met toebehoren, en aangelag 1,1 ha op Eimerik
   (nr. 87/89)

-  huis, klein huisje en hof, 0,3 ha. te Strabrecht (nrs. 4 en 5)

-  het Houtmanneke, 0,26 ha weiland

-  nog 14 andere percelen

-  3 obligaties op de stad Sittard van 4.375 gl.                        13.125   

-  obligaties op de stad Weert van 4092,50 en 1250 gl             5.342˝

-  obligatie op de gemeente Bakel (1717)                                 3.000

-  obligatie op Adolf Heytjen te Aken                                      2.500

-  obligatie in het land van Valkenburg                                       412˝

-  obligatie van 750 gl., 2 obligaties van 500 gl.                       1.750

-  obligaties van 250, 200, 165, 150 en 2 x 100 gl.                      965

                                                                                                                        --------

                            Totaal 2 huizen, 15 percelen grond en                                39.595 gl.

 


13-4-1723       Boedelscheiding tussen de kinderen van Peter Matthijs Delen en Willemina Gobbels:

1.   Matthijs Delen krijgt:

-  huis, schuur, brouwhuis met toebehoren, en aangelag, 1,1 ha aan de

Eimerikkerstraat, gekomen van de kinderen van Heer Hendrick de 

Jong, destijds secretaris van Heeze en Leende,

-  het Houtmanneke, 0,26 ha weiland, gekomen van Jacob Gerits van

Velthoven (neef van Peter Matthijs)

-  nog 14 andere percelen

-  obligatie van 4375 gl. op de stad Sittard in het land van Gülick

-  obligatie van 412˝ gl. op Metel Rutmans in de bank van Sterle in het
   land van Valkenburg (totaal 4.787˝ gl. aan obligaties)

2.   Jan Peter Delen ontvangt 5.607˝ gl. aan obligaties:

-  obligatie van 4092˝ gl. op de stad Weert

-  obligatie van 165 gl. op Frans Jan Leenders te Heeze

-  obligatie van 100 gl. op Frans Jan van Meel te Heeze

-  obligatie van 750 gl.

-  obligatie van 500 gl.

3.   Jan Ooms, man van Margreta Deelen krijgt 6.575 gl. aan obligaties:

-  obligatie van 4.375 gl. op de stad Sittart

-  obligatie van 1.250 gl. op de stad Weert

-  obligatie van 500 gl.

-  obligatie van 200 gl.

-  obligatie van 100 gl.

-  obligatie van 150 gl.

4.   Hendrick Goort Peter Joosten en Paulus Goort Dirx van Asten als voogden over Gerardus Delen en Ariaen Delen ontvangen:

-  huis, klein huisje en hof 0,3 ha. te Strabrecht (nrs 4 en 5), gekomen van
   Gerit Nelis

-  obligatie van 4.375 gl. op de stad Sittard

-  obligatie van 3.000 gl. op de gemeente Bakel

-  obligatie van 2.500 gl. op Adolf Heytjen te Aken

-  obligatie van 250 gl. (totaal 10.125 gl. aan obligaties)

 

22-7-1737       Missive van J. van Heurn op een rekest van de kinderen van Pieter Matthijs Deelen wonende te Aalst te kennen gevende dat hun moeder in haar weduwestaat aan het corpus van Bakel heeft voorgeschoten een kapitaal van 500 gl. d.d. 1-10-1706 welke obligatie nog niet is geregistreerd

 

         1727       Augustinus (kloosternaam voor Gerit) Deelen wordt lid van de Meijerijsche theologantenclub in Leuven.

27-4-1743       Heer Gerard Peter Deelen  Weert geeft een obligatie van 500 gl. op de gemeente Heeze, gesticht 8-3-1690 door Peter Peter Deelen, alias Heijmans over aan Sr Matthijs Peter Deelen

 


19-4-1746       Margrita Deelen, wede Ooms laat een afschrift maken van de verkoop van herberg de Keijzer door Heer Adriaan Deelen aan haar andere broer Matthijs Peter Deelen.

  2-3-1747        Nicolaes Verhoeven uit Geldrop verkoopt aan David van Dijk t.b.v. Margretha Deelen wede Jan Ooms, wonende tot Aelst 250 gl. in een obligatie van 500 gl. tegen 2˝ % t.l.v. de gemeente Heeze d.d. 8-9-1683


10.15 Matthijs Peter Deelen  1694-1777

                                                            koopman

                       

  4-9-1719       Willemina Göbbels emancipeert Matthijs Peter Deelen, haar zoon, zodat deze voortaan op eigen risico koopman is, zonder dat zij hiervan nog enig voordeel of nadeel van kan ondervinden

9-12-1720       Schepenen verklaren dat Matthijs Pieter Deelen en Jan Antonis Bernaerts, zijn voerknecht, beide inwoners van Heeze, zijn jongemannen met goede naam en faam bekend, en dat Matthijs Pieter Deelen een voerman is die dagelijks samen met zijn knecht, en ook ieder apart, met karren en paarden is varende van den Bosch op Aken en Luik, als ook in andere steden en landen.

                        Schepenen bevelen aan om hen overal ongehinderd toe te laten

  2-6-1722       Willemina Gobbels, weduwe van Peter Matthijs Deelen, machtigt Johannis Deelen, haar zoon te Weert om te ontvangen van:

                        -  de Heer N.N. Pame, koopman te Sittard een bepaalde som penningen in een
    vaatje

                        -  de Heer N.N. Berkers, ook koopman te Sittard, 3.750 gl., verklarend dat Matthijs Deelen, haar oudste zoon die penningen voor haar te Aken heeft ontvangen en bij voornoemde heren in bewaking gegeven.

1723-1777       Matthijs Peter Deelen is eigenaar van de huizen Eimerik 50, 87 en 89, geërfd van zijn ouders. Hij woont op nr. 50. 87/89 is herberg de Keizer

17-4-1728       Matthijs Peter Deelen en Willem Aert Deelen, dienende borgemrs. tot Heeze, geven een obligatie van 260 gl. aan de armmeesters van Heeze

  6-1-1730       Matthijs Peter Deelen heeft gezegd dat de drossaert van Heeze (Govert vd Hoeven) een schurk en hondsvot is.

  5-7-1734       Schepenen doen aanbeveling voor Matthijs Peter Deelen, die met zijn knecht beide als voerman handel drijven tussen Heeze, Aken etc.

11-1-1736       Matthijs Peter Deelen verklaart dat zijn volgeladen kar met zijn knecht Corstiaen Aert Corstens op 7-1-1736 door de rijdende commies Vermasen is aangehouden en meegenomen naar Eindhoven voor onderzoek.

                        Schepenen gaan kijken en stellen vast dat een kar uit het spoor is omgedraaid op de weg naar Heeze onder de jurisdictie van Heeze (ofwel buiten het rechtsgebied van Vermasen)

22-10-1737     juffrouw Catharina Elisabeth Vaes, huisvrouw sr. Mattijs Peter Deelen verkoopt namens haar man aan Paulus Goorts van Asten de Creijlse akker van Sweer Joosten en Wouter Gerits 0,36 ha. bij de Laerstucken.

         1741       Matthijs Peter Deelen Eimerik ,betaalt 11 st. bruikbede voor de hei

  5-2-1743       Mattijs Deelen koopt van zijn broer Adriaen Deelen, pastoor te Aalst voor 250 gl:

-   huis, klein huisje, hof en aangelag 0,3 ha. te Strabrecht (nr. 4 en 5)

-   akker de Schelbos 0,36 ha.

-   weiland de Gerwen 0,3 ha.

-   akker de Schelbos 0,24 ha.

-   nog 13 percelen

-   weiland ‘t Brucxke 0,27 ha.

27-4-1743       Matthijs Peter Deelen koopt een obligatie van zijn broer Gerard Peter Deelen uit Weert, die was gesticht door Peter Peter Deelen op het dorp Heeze d.d. 8-3-1690


   8-9-1745      Adriaan Deelen, Rooms pastoor van Maarheeze en Soerendonk, machtigt zijn neef Dirk Gerit Deelen om aan zijn broer Matthijs Peter Deelen over te dragen:

                        -   het huis de Keyser bij ‘t kerkhuis

                        -   klein huisje

-   obligatie van 3.000 gl. op de gemeente Bakel in 1714 gekocht door Peter Matthijs Delen

                        -   obligatie van 500 gl. op de gemeente Bakel uit 1717

  9-9-1745       overdracht aan Catharina Elisabeth Vaes (vrouw van) Matthijs Peter Delen

 

         1745       Mattijs Peter Deelen machtigt J.S. de Chatillon, procureur te Valkensweert om hem te vertegenwoordigen in een procedure die Nicolaes Neynens tegen hem heeft aangespannen over een heg tussen hun weilanden, beide geheten de Horst, bij de Woestenbeemd te Heeze.

         1746       proces van Matteys Peter Deelen tegen Nicolaes Neynens over een erfscheiding

         1746       proces van Nicolaes Neynens tegen Matteys Peter Deelen over het eigendomsrecht op een bos

  1-9-1746       Frans Dielis Deelen, oud 41 jaar en Jan Dielis Deelen oud 31 jaar, beiden te Ginderover, getuigen t.b.v. Mattijs Peter Deelen dat zij 6 jaar geleden (1739) in opdracht van Nicolaes Neynens een eikeboompje hebben gekapt in de heg in de Horst tussen hun weilanden. Verder dat N Nijnens 8 jaar geleden (1737) hun gereedschap heeft geleend en daarmee een eikeboom gekapt in dezelfde heg.

3-10-1746       Willem Willem Deelen, oud 58 jaar, getuigt met anderen dat Matthijs Peter Deelen eigenaar is van de Horst en dat de heg daaraan overdwars gedeeld is en voor de helft eigendom van Mattijs Peter Deelen. Verder geven zij voorbeelden waaruit blijkt dat het te Heeze vaker voorkomt dat een heg overdwars gedeeld is

 

         1752       Mattijs Deelen, inwoner tot Heeze, verhuurt aan Cornelis Nelisse Sanders, inwoner van Nuenen, huis, schuur, stalling en aangelag gelegen te Nuenen, dat tegenwoordig wordt bewoond door Jacob Schenkels, voor 4 jaar vanaf 1752 tegen 40 gl. per jaar.

15-5-1754       Mattijs Peter Deelen heeft een huis gekocht en constateert daarbij de volgende gebreken, die verholpen moeten worden om het huis weer bewoonbaar te maken:

                        -  dak afnemen en opnieuw opleggen

                        -  de muurplayen aan de Oost- en Noordzijde vernieuwen

                        -  kelder en zolder repareren

                        -  wanden en playen van de achterkamer

18-11-1762     Matthijs Peter Deelen verkoopt de halve akker van Jacob Cuijpers 0,15 ha voor 39 gl.. aan Jan Paul van Asten t.b.v. de jonge schutterij st Agatha.

28-3-1765       Matthijs Deelen verklaart tegenover de schepenen t.b.v. de vier kwartier-stadhouders van de Meijerij, dat hij door de douane te Maarheeze voor de 2e maal is aangeslagen voor 100 gl. over een vracht haver vanuit Neder-weert (lag toen in de Oostenrijkse Nederlanden). De tol was namelijk al vooraf door zijn bode betaald, maar de douane zou de betreffende brief hebben verscheurd.

 

19-9-1767       Matthijs Peter Deelen verklaart dat Peter Mutsaers, Jan Peters en Jan van Lieshout uit Woensel deze zomer hun bijen op de heide bij Sterksel in een hal hebben gezet om honing te halen, en daar zijn gebleven tot 17  september, toen zij de bijen op karren hebben geladen om ze naar Woensel terug te brengen.


X   7-2-1723 Schijndel m Anna Maria Hubers, * 1692/93 Schijndel, † 6-10-1724 Heeze

XX 6-7-1726 Heeze sc ondertrouw (huwelijk in Bree?)

m Catharina Elisabeth Vaes, † 29-4-1774 Heeze

kinderen:

            Willemijn Matthijs Deelen      * 19-5-1727 Heeze     † 22-6-1793 Eindhoven

                        X  22-8-1756 Heeze sc m Peter v Boekel uit Eindhoven, † 1790/93

wedr Theresia Luijcx, keizerlijk posthouder, Markt Eindhoven[1]

Maria Catharina Deelen         * 15-6-1729 Heeze     † n1795

X  m Theodorus Jansen, schout van Heers (ZO v st Truiden) † 1777/95

Heer Peter Norbertus Deelen * 31-7-1731 Heeze   † 17-5-1812 Stevensweert  volgt 11.15

            Jenneke Matthijs Delen          * 18-8-1733 Heeze     † 29-7-1783 Heeze

                        X  9-11-1777 Heeze m Engelbert van Os, † n1798

Margo Matthijs Deelen           *   7-4-1736 Heeze     † 29-9-1813 Stevensweert

1773-1812  Stevensweert

                        X  3-1-1773 Heeze Rk m

Martin den Ouden, * den Bosch, † 6-5-1796 Stevensweert:

4 ke * 1773/79 Stevensweert

wedr  Maria Sophia Aelmans

            Heer Thomas Augustinus Deelen * 3-12-1738 Heeze  † 14-4-1812 Bergeijk

                                    1-2-1757 ingeschreven aan universitiet Leuven

1763-1779 kapelaan te Oirschot

1779~1805 pastoor van Bergeijk

Cornelia Delen                        *   6-4-1741 Heeze        9-5-1744 Heeze ?

            Cornelis Adriaan Delen          * 31-7-1743 Heeze     † 28-9-1743 Heeze

 

 

  9-7-1777       Maria Anna du Tromp ‘geestelijke dochter’ stelt Thomas A Deelen, kapelaan te Oirschot aan als executeur testamentair[2]

16-7-1777        procuratie te Schijndel op Hendrik Gijsbert Hubens betreffende de nagelaten goederen van Maria Hubens wede Matthijs Deelen wonende te Heeze. Vele erfgenamen

 

16-7-1777       de zes kinderen van Matthijs Peter Deelen en Catharina Elisabeth Faas verkopen de bomen

21-7-1777        idem, verkopen voor 273˝ gl. het graan dat in Heeze op het veld staat[3]

8-10-1777       Boedelscheiding tussen de kinderen van wijlen N.L.S. Matthijs Peter Deelen en Catharina Elisabeth Faas:

1.  Heer Peter Norbertus Matthijs Deelen, pastoor te Stiphout krijgt herberg ‘de Keizer’

2.  Heer Thomas Augustinus Matthijs Deelen, kapelaan te Oirschot

3.  Heer Peter van Boekel, gehuwd met Wilhelmina Matthijs Deelen, wonend te Eindhoven

4.  Heer Theodorus Janssen, gehuwd m Maria Catharina Matthijs Deelen, schout te Heers krijgt:

-    zigge, houtwas en heide in de Hulsbroeken

-    twee obligaties, op de stad Aken d.d. 5-6-1761 en 26-7-1762 samen 2200 gl.

-    obligatie van 2200 gl. op Heer Kotshuysen te Duisburg, d.d. 3-5-1754

-    obligatie van 100 gl. op Gerit Paulus van Asten d.d. 6-6-1761

5.  Heer Martinus den Ouden, getrouwd met Margo Matthijs Deelen, wonend te Stevensweerd

6.  juffrouw Johanna Matthijs Deelen, meerderjarig ongehuwd, krijgt herberg de Keizer (Eimerik 87/89)

de totale nalatenschap bedraagt meer dan 6 x 4.500 = 27.000 gl.

 

1781-1798       Engelbert van Osch is eigenaar van herberg de Keizer (Eimerik 87/89); wordt vanaf 1786 bewoond door Jan Heesius.

 

13-5-1795       Marjanna Sommelaers, weduwe Godefridus Heuvelmans te Bergeijk geassisteerd door haar zoon Jan Heuvelmans, erkent voor Anthonij van Galen, notaris te Bergeijk 1000 gl. schuld tegen 4% aan mejuffrouw Maria Catharina Deelen, weduwe van de Heer Theodorus J*ansens te Heers, geleend via Heer Thomas August Deelen


11.15   Heer Peter Norbertus Deelen  1731-1712

                                                pastoor van Stiphout

 

         1748       Petrus Norbertus Deelen ingeschreven te Leuven, artes, pedagogie de Lelie, rijk, minderjarig

17-11-1750     Artis Licentiatus als 42e van de 97 kandidaten, daarna theologant

    11-1754       Baccalaureus currens

         1763       kapelaan te Geldrop

         1764       kapelaan te Stiphout

1766-1786       pastoor van Stiphout

1766-n1781     eigenaar van het Gasthuis (huis 80) van Stiphout

1777-1781       Peter Norbert Deelen is eigenaar van herberg de Keizer (Eimerik 87/89)

11-11-1782     Heer Peter Norbertus Mathijs Deelen, pastoor te Stiphout, verkoopt voor 500 gl. aan Heer Engelbert van Osch, zijn zwager

-   huis de Keijser met een plakje hof op Eimerik

-   huis en stalling ‘Jan Gijsberts gelag van de Heer Petrus van Dijk’ 0,11 ha.

-   ‘t gelag van Hendrik Peter van Dijk, 900 m2

 1787                Gemert

tot 1812           woont bij zijn zus Margo in Stevensweert

 

 


10.18   Heer Jan Peter Deelen  te Weert 1697~1735

 

          1715      getuige bij X nicht Petronella Adriaan Deelen

   2-6-1722      Willemina Gobbels, weduwe van Peter Matthijs Deelen, machtigt Jan Deelen, haar zoon te Weert om te ontvangen van:

                        -  de Heer N.N. Pame, koopman te Sittard een bepaalde som penningen in een
    vaatje

                        -  de Heer N.N. Berkers, ook koopman te Sittard, 3.750 gl., verklarend dat Matthijs Deelen, haar oudste zoon die penningen voor haar te Aken heeft ontvangen en bij voornoemde heren in bewaking gegeven.

24-9-1722        Jan Delen heeft bij zijn huwelijk al 2.500 voorschot op de erfenis ontvangen; zijn vrouw Maria Catharina de Cock erft de graine tabbertrok en het voorschoot van Willemina Göbbels

         1723       Jan Delen erft van zijn ouders 4.357˝ gl. aan obligaties

21-3-1730       Heer Jan Deelen, Weert, koopt een stuk zaailand van Balten van Poppel te Budel[4].

25-1-1731       Joannes Baptisita Deelen is doopgetuige voor kind van Anna Helena de Cock

6-12-1731       Joannes Deelen is doopgetuige in Weert

 

X  9-2-1718 Weert m Maria Catharina de Cock, † 29-12-1736 Weert

kinderen:

            Elisabeth Deelen                     *   3-6-1720 Weert         8-2-1759 Weert

            Wilhelmina Catharina Deelen * 21-3-1722 Weert    † 30-10-1723 Weert

            Jan Deelen                               * 14-7-1723 Weert                 

            Petronella Deelen                   * 14-7-1723 Weert      † 29-8-1748 Weert

Peter Caspar Deelen                * 3-11-1724 Weert      † 27-5-1727 Weert

 

 

 


10.19   Heer Adriaan Deelen  1704-1749                

 

1723-1729       studie te Leuven

1729-1731       kapelaan te Heeze

1731-1745       pastoor van Aalst

1745-1749       pastoor van Maarheeze & Soerendonk          

 

         1723       Adriaan Deelen wordt lid van de Meijerijsche artesclub in Leuven, hij studeert ook theologie

  3-8-1727       RD Adrianus Deelen doopheffer in Heeze

24-11-1729     Heer Adriaen Deelen, inwoner van Heeze, ruilt een weiland, 0,13 ha aan de Aa in de Laeken ter waarde van 20 gl. met Goort Franssen van de Bergh c.s. tegen huis en tuin, 600 m2 aan de Eimerikkerstraat ter waarde van 102 gl.

23-1-1731       Schepenen verklaren dat Adriaen Deelen, rooms wereldpriester, sinds 2 jaar kapelaan is te Heeze en nooit enige aanstoot heeft gegeven aan de gereformeerden

10-2-1735       Heer Adriaen Deelen, Rooms pastoor van Aalst koopt

-  de onbedeelde helft in een huis, klein huisje, tuin en aangelag,
   0,28 ha te Strabecht (nrs 4 en 5)

- 17 onbedeelde helften van andere percelen

van Heer Gerit Deelen, zijn broer uit Weert, voor samen 150 gl.

         1736       Heer Adriaan Deelen eigenaar van huis Eimerik 89

  5-2-1743       Adriaan Deelen, pastoor tot Aalst transporteert aan Mattijs Peter Deelen zijn broer voor 250 gl.:

-   huis, klein huisje, hof en aangelag 0,3 ha. te Strabrecht (nrs 4 en 5)

-   akker de Schelbos 0,36 ha.

-   weiland de Gerwen 0,3 ha.

-   akker de Schelbos 0,24 ha.

-   nog 13 percelen

-   weiland ‘t Brucxke 0,27 ha.

de ene helft geërfd van zijn ouders, de andere helft bij transport van zijn broer Heer Gerit Deelen dd 10-2-1735

Mede comparant Margrieta Peter Deelen, wede Jan Ooms, te Aelst doet afstand van mogelijke aanspraken

  8-9-1745       Adriaen Deelen, rooms pastoor van Maarheeze en Soerendonk, machtigt zijn neef Dirk Gerit Deelen (die toen in Leende woonde) om aan zijn broer Matthijs Peter Deelen over te dragen:

                        -  het huis de Keizer bij ‘t kerkhuis (Eimerik 87/89)

                        -  klein huisje

                        -  obligatie van 3.000 gl. op de gemeente Bakel in 1714 gekocht door Peter
    Matthijs Delen

                        -  obligatie van 500 gl. op de gemeente Bakel uit 1717

                        (zo zorgt Adriaan ervoor dat zijn erfgoed in de familie blijft, i.p.v. aan de kerk te vervallen)

9-9-1745         Dirk Gerit Deelen verkoopt namens Heer Adriaan Deelen, pastoor van Maarheeze en Soerendonk voor 500 gl.

                        -  huis en tuin de Keizer bij het (RK) kerkhuis van Heeze

                        -  klein huisje, hof en aangelag, 850 m2 op dezelfde plaats

aan Catharina Elisabet Vaes (vrouw van) Matthijs Peter Deelen[1] Melsen ‘sporen vd Kempische stad’ pg 143

[2] Notaris Nahuijs Oirschot 290/316 f 93/94

[3] HLZR 1905

[4] GTOB 1992, pg170, Budel R31 f 188