8.4      Jan Jan Michiel Delen  ~1613-1676              vs 2021

 
Cijnsboek Zesgehuchten 1535                        herkomst                    

104.5   uitbouw aan huis op Hout                   Jan Aart Gijssen

109v2  huis en tuin op Hout                                       ,,

 

Jan Jan Michiel vestigt zich bij zijn huwelijk in 1641 op Hout (een van de Zes gehuchten).
Hij raakt in de schulden, in 1664 rust al 400 gl. hypotheek op zijn huis. In 1670/71 moet hij borgemeester zijn en loopt zo nog meer schulden op. Jan wordt ~60 jaar. Na zijn overlijden worden zijn huis en inboedel geëxecuteerd.

 

13-1-1642       Jan Jan Delen verkoopt een beemd bij Hout aan Arien Jan Henssen[1]

 

6-12-1651       Jan Jan Michiel Delen verkoopt een akker met een weitje, samen 0,25 ha te Hout in de Zesgehuchten aan (buurman) Philips Anthonis Joosten. Jan Michiel Delen, zijn vader, doet afstand van zijn recht op vernadering.

17-12-1656     Jan Janssen Delen leent ~100 gl. tegen 5 gl./jaar van de Heilige Geest (van Leende) op huis en land op Hout.[2]

 

  5-5-1661       Jan Janssen Delen leent 100 gl. van (zijn zwager) Jochem Jochems uit Riethoven. afgelost 1672

  3-5-1662       Jan Jansen Delen uit Zesgehuchten leent 50 gl. van Anneke Hendrik Goorts [3]

  3-4-1663       Jan lost de 50 gl. weer af.

30-4-1663       Jan Jansen Delen uit Hout leent nu 100 gl. van Anneke Hendrik Goorissen [4]

  2-1-1664       Jan Jan Delen leent 100 gl. tegen 5% op huis, hof en aangelag, ¼ ha te Hout van Hendrik Jan Geven. De onderpanden zijn reeds belast met een schuld van 100 gl. aan (zwager) Andries Ruevens en een schuld van 100 gl. aan de Heilige Geest van Leende. (nu 400 gl. schuld?)

21-12-1667     Jan Delen uit Hout gehuwd met Hendrikske Jan Ghijsen, eist een vordering 150 gl. op van de weduwe Frans Delis v Breugel, om zo de overdracht van de boedel af te dwingen die Lijske Jan Ghijsen bij haar huwelijk met wijlen Raas Janssen Bacx heeft ingebracht (het 1e huwelijk van Raes was kinderloos) [HLZR b 836].

 

1670-1671       Jan Delen is borgemeester in Zesgehuchten

29-12-1671     Jan Jan Michiel Delen erft van zijn ouders de voorste helft van het Eeuwsel en 1/7 deel van het huis in Heeze.

  9-3-1672       Jan Jan Delen verkoopt

-  zijn helft van beemd het Eeuwsel, in ‘t geheel 0,5 ha, voor 84 gl

-  zijn 1/7 deel van het huis voor 84 gl.

                        aan zijn zwager Joachim Joachims en lost hiermee de schuld van 100 gl. uit 1661 af.

12-5-1672       Jan Janssen Delen leent 100 gl. tegen 5% van Heijltge Arien Raessen, wede Aart Dingens (nog 400 gl. schuld)

         1674       Lijske Peter Clercx eist voor de schepenbank aflossing van een schuld van 100 gl. door Jan Jansen Delen [HLZR b 891].  

31-7-1675       Jan Jan Delen, man van Hendrikske Jan Ghijsen, en Joost Hendricx van Postel, inwoner van Eindhoven, man van Catelijn Jan Gijsen verdelen erfgoed van hun schoonzus Josina Jan Ghijsen

1.   Jan Jan Delen krijgt huisje met aangelag 0,29 ha te Hout, maar moet een legaat van 50 gl. betalen aan Dingna Jan Delen en 25 gl. aan Adriaan Jan Delen

2.   Joost Hendrik van Postel krijgt de Langenakker 0,25 ha te Hout

                        Adriaan koopt het huisje met aangelag van zijn vader Jan Jan Delen voor 100 gl.

1675/76           Jan Jan Delen overlijdt.

 

X  3-11-1641 Geldrop Rk m Hendrikske Jan Aart Ghijsen + n1677

kinderen:

            Jan Delen                                * 18-8-1642 Geldrop

            Dingen Jan Delen                   * 17-1-1644 Geldrop  + 1676/81

                        X  7-12-1670 Geldrop Rk m

Jan Joost v Breugel, * Woensel: zoon Jan * 1676 Geldrop

                        XX 31-8-1681 Geldrop NG m Maaike Hendrixs

            Michiel J Delen                       * 17-8-1646 Geldrop

            Maaike Jan Delen                   * 18-1-1650 Geldrop

            Adriaan Jan Delen                * 23-1-1653 Geldrop  + n1680                          volgt  9.4

 

10-6-1676       Heiltge Adriaan Raessen weduwe Aart Dinghens laat een bed execute­ren, een deken, een hoofdkussen, een paar slaaplakens en een stoel met spinnewiel van de wede Jan Janssen Delen die is veroordeeld (tot betaling). Gemijnd door de obtinente voor 75 ct. boven de kosten van recht (zij eist 100 gl.) [HLZR b 920].

         1676       proces van het corpus van Zesgehuchten tegen Hendrikske, weduwe Jan Janssen Delen, over afrekening van de borgemeestersrekening van Jan Janssen Delen (over 1670). [HLZR b 912].

10-3-1677       de Heilige Geestmeesters. van Leende eisen een rente op van 5 gl. uit huis, tuin en aangelag ¼ ha. op Hout en een stuk land aldaar dat volgens de constitutie-brief uit 1656 van Jan Janssen Delen was.[5]

27-10-1677     Hendrikske, weduwe Jan Delen en Adriaan hun zoon zijn nog 73 gl. schuldig over de borgemeestersrekening (van 1670)

 6-7-1681          Jan van Dommelen mede namens Dirck Bacx en Willem Maes als Heilig Geest meesters van Leende verkopen krachtens vonnis van afgebod goederen achtergelaten door Jan Jan Delen te Hout (voor 191 gl.)

-            huis met ¼ ha. aangelag voor 92 gl. aan Jan Janssen Geenen 1. Jan Peter Geenen, 2. Aalke wede Frans Delis, 3. Aart Verheijen, 4. de straat.
lasten: 31 ct grondcijns, 2 vat rogge aan de commanderij van Gemert, 12 ct. pronin.(?) aan de rentmeester van de geestelijke goederen.

-            de Bleek 0,67 ha. voor 99 gl. aan Willem Arien Hermans
9.4         Adriaan Jan Delen  1653~1700

 

Adriaan (moet?) zeer jong trouwen (~22 jaar) en heeft dan huisvesting nodig

31-7-1675       Adriaan koopt het huisje met aangelag op Hout dat zijn vader Jan Jan Delen heeft geërfd voor 100 -/- 25 = 75 gl.

27-10-1677     Adriaan en zijn moeder Hendrikske, wede Jan Delen zijn nog 73 gl. schuldig over de burgemeestersrekening (van 1670)

Na de dood en het bankroet van zijn vader ziet Adriaan af van de erfenis en vertrekt hij uit Hout, mogelijk naar de familie van zijn vrouw, die niet uit Geldrop of Heeze komt. Zijn oudste zoon keert ~1702 terug naar Geldrop.

 

X  ~1675 m Maria Janssen, + n1707

kinderen:

Jan Ariens                              * 18-7-1676 Geldrop  +   7-1-1728 Geldrop  volgt 10.4

            Willem Adriaan Deelen                                            +       n1735

in 1735 doopheffer voor kind van nicht Willemijn

            Hendrik Adriaans                 *                                  +     1736/41

 


10.4     Jan Ariens  1676-1728

 

X  3-12-1702 Geldrop Rk m Margriet Vreijssen/Kuijlen, + 17-10-1711 Geldrop         

kinderen:

            Willemijn Janse A Deelen       * 12-12-1703 Geldrop +     1776/81

                        X  ~1732 m Dirk Jan Biemans

* 1-6-1708 Leende, +1756/61: 6 ke *1732/41 Geldrop         

            Joanna Maria Ariens              * 22-9-1705 Geldrop  +     1707/10

            Arjaantje Janse Deelen           * 22-9-1707 Geldrop  +     1746/51

            Joanna Maria Ariens              *   3-4-1710 Geldrop  +     1710/12

 

19-1-1712       Inventaris van Jan Ariens, weduwnaar van Margrieta Vreijssen bij wie hij 2 kinderen heeft verwekt, namelijk Willemijn en Arjaantje, wegens voorgenomen 2e huwelijk:

-   huis, tuin en aangelag 0,45 ha. (in Geldrop?)

-   klein huisje met aangelag 0,29 ha. bij Hout (hier woont broer Hendrik)

-   de Eindakker 0,17 ha. op Hout

-   de dries van Leendert Geeven 0,17 ha. op Hout

-   weiland en zig de Velsterman 0,17 ha. onder Heeze

-   akker de Streep 0,29 ha. in Heeze

                        samen: huis, klein huisje en 1,53 ha. land

29-1-1715        Jan Arien Delen is doopheffer in Geldrop

          1718      Jan Delen betaalt 30 ct hoofdgeld en 90 ct voor de kleine speciën in Geldrop

         ~1760     Willemijn Janse Deele, wede Dirk Jan Biemans is cijnsplichting in

Zesgehuchten

 

XX  24-1-1712 Geldrop NG m Maria Jansen, * Geldrop + 1715/27                                  

kinderen:

? Adriaan Jan Deelen           *    1714/15 Geldrop   + 24-12-1773 Geldrop   volgt 11.4

 

bewoners:        huis Hout 15                           huisje Hout 16                         eigenaars        

1712                Jan Ariens                                           ,,?                                Jan Ariens

1736                Dirk Biemans                          Hendrik Adriaans                    de kinderen van

1741/46                       ,,                                  Adriaantje Janze Deelen         Jan Adriaan Deelen

1751/56                       ,,                                  Jan v Rutten                                        ,,

1761                wed Dirk Biemans                               ,,                                              ,,

1766                            ,,                                  wede Arnold Melchiors                        ,,

1771/76                       ,,                                              ,,                                  wede Dirk Biemans

1781/86           Johanna Biemans                    wede Jacob Vrients                  Johanna Biemans

1791                            ,,                                  Dielis Smits                                         ,,


11.4     Adriaan Jan Deelen  1714-1773

 

30-4-1735       inventaris van de goederen Willemina Hendrik Schellings, wede Marten Poulus vd Linden i.v.m. voorgenomen huwelijk met Adriaan Janssen Deelen[6]

1735~1736      □ Aalst

 

16-2-1747       Adriaan Deelen en Peter v Vlokhoven zitten in de herberg van Frans vd Broeck. Op 11-3 leggen 5 herbergbezoekers verklaringen af over de kwestie of zij al dan niet ‘dienst hadden’ bij Adriaan Drabbe, de vorster.[7]

  9-1-1750        Adriaan Deelen leent 200 gl. van Peter de Groot (schepen?)

25-9-1755       verklaring door de vrouw van Adriaan Deelen e.a. buurtbewoners dat zij ‘s nachts geschreeuw hebben gehoord van een vechtpartij tussen Gerrit Versleeuwen en Antoni v Deursen.

  1-8-1765       verklaring door Adriaan Deelen (ca. 50 jaar) e.a. dat zij niets weten van tumult op het kerkhof van Geldrop

 

X  8-5-1735 Waalre NG m Willemijn Hendriks Schellings/v Ham, * ~1685 Leende, + 1736/44

wede Marten Paul vd Linde (* 1680 Stratum, X 1710 Aalst, 9 ke   + 1731/34)

kinderen:

            Jan A Deelen                           * 26-2-1736 Aalst

 

X  ~1744 m Elisabeth Herman Wissels, * ~1719, + 9-7-1783 Geldrop

kinderen:

Maria Deelen                          * 28-7-1745 Geldrop  + 13-2-1762 Geldrop

            Catharina Deelen                   * 20-10-1747 Geldrop +   4-8-1749 Geldrop

            Catharina Deelen                   * 12-1-1751 Geldrop  + 27-4-1754 Geldrop

            Jan Deelen                             * 10-9-1757 Geldrop  +   4-4-1807 Delft       volgt 12.4

(J) Marie Deelen                     *        ~1762 Geldrop  +        n1790

                        1786-1790 3 x meter voor broer Jan in Delft      

                        X  15-5-1784 Geldrop NG m Anthony vd Ven, + n1788

 

17-1-1777        vererving van de obligatie uit 1750, die dan half is afgelost

 


12.4     Jan Deelen  1757-1807                                                   

scheepsmaker, brandersknecht

           

12-9-1785       borgbrief van Geldrop voor Delft[8]

12-4-1788       Ariaan Christoffel Putters en Jan Peters beide neven van moederskant worden voogd over Johanna, het 1½ jarig kind van Jan Deele en hoewel ze niets bezitten nemen ze aan om het kind te onderhouden[9]

20-10-1790     1.  Jan Deelen man van Willemijn Arien v Riel

2.  Albert Arien van Riel, beiden wonend te Delft

3.  mede namens Francis Arien v Riel te den Haag

verkopen huis en aangelag 0,54 ha. onder Creijl + 10 percelen voor 253 gl. aan Goord van den Hurk

           

X  30-10-1785 Delft m Martina Ribbens, + 12-1-1788 Delft (in kraambed)           

kinderen:

            Elisabeth Deelen                     * 7-10-1786 Delft       + 6-11-1786 Delft

Johanna Deelen                      * 8-10-1786 Delft      

            Adriaan Deelen                       *   4-1-1788 Delft       +   -1-1788

 

XX 1-11-1789 Delft m Willemijntje Arien v Riel, * 9-3-1757 Heeze, + 30-12-1837 Delft

kinderen:

Elisabeth Deelen                     *   9-4-1790 Delft       + 24-11-1855 Delft

                        X  10-5-1815 m Cornelis Jan Nooijen, plateelbakker

* 11-3-1790 Delft,  + 2-5-1850 Delft: 9 ke * 1815/36

            Jan Christophor Deelen       * 2-8-1792 Delft         + 12-3-1854 Delft       volgt 13.4

Maria Deele                            *   5-4-1795 Delft       + 16-6-1813 Delft      

Willemina Deelen                   * 4-11-1797 Delft       + 15-6-1875 Delft

                        X  7-2-1821 m Theodor v Zwanenburg

* 1798/99 Delft, + 1-5-1863Delft: 2 ke * 1821/23

            Hendrina Deele                       * 5-12-1801 Delft       +

 

 

 


13.4     Jan Christopher Deelen  1792-1854                      

 

 

X  7-2-1816 m Johanna Kramer, * 26-4-1796 Delft, + 22-2-1873 Delft

kinderen:

Jan Christophor Deelen          *   1-4-1816 Delft       + 11-6-1819 Delft

            Adriana Johanna Deele          * 19-12-1818 Delft     + 28-3-1869 Delft

X  17-2-1841 Delft m

Gerard Sigon, * 1806 Delft, + 5-6-1889 Delft: 8 ke * 1842/62

            Jan Deele                                 * 17-10-1821 Delft     +   9-6-1823 Delft

            Jan Caspar Deele                  * 15-4-1824 Delft       + 29-9-1866 Delft

                        X  22-5-1850 Delft (moetje) m

Gijsje vd Berg, * 1819/20 Delft, + 13-6-1855 Delft              ke 14.4a

                        XX  18-2-1857 Delft m Johanna v Velsen                                         ke 14.4b

            Willem Deele                         * 15-2-1827 Delft       + 1-2-1878 Delft                    

                        X  23-11-1853 Delft m Maria Wesselman

* 1831 Roelofarendsveen, + 14-9-1893 Delft                        ke 14.5

Henderina Susanna Deele      *   3-1-1831 Delft      

                        X  26-4-1854 Delft m Corstiaen Tibou, * 1820 Zierikzee, + 19-2-1878 Delft

            Adriaan Deelen                       *   7-7-1834 Delft       + 13-1-1840 Delft

           

 

14.4a   Johanna Adriana Deele          * 11-8-1850 Delft       + 9-4-1889 Delft

                        X  30-5-1883 Delft m Jan vd List, * 1844/45, + 26-4-1884 Delft

                        XX  9-2-1887 Delft m

Leo Anton Koenraad Krul, * 1855 Delft, + 4-1-1934 Delft

14.4b   Catharina Maria Deelen        * 12-3-1858 Delft       + 1-4-1859 Delft        

           

14.5     Johanna Deelen                      *   5-8-1854 Delft       + 11-11-1885 Delft

            IJsbrand Willem Deelen         * 21-1-1856 Delft       + 16-7-1857 Delft

            Johanna Maria Deelen           * 10-1-1858 Delft       + 6-11-1858 Delft

            Appolonia Maria Deelen        *   1-8-1859 Delft       + 21-9-1942 Delft

                        X  22-8-1883 Delft m Jan Bernard v Velzen, * 1858, + 16-1-1945: 9 ke * 1884/97

            Johanna Agatha Deelen         * 23-11-1860 Delft     +   6-3-1862 Delft

            Adriana Agatha Deelen          * 10-4-1863 Delft       + 13-2-1866 Delft

            Adriana Maria Ag Deelen      * 11-6-1866 Delft       + 31-12-1868 Delft

            Maria Antonia Jc Deelen        * 1-9-1868 Delft         + 30-8-1869 Delft

            Willem Marinus Th Deelen  *   6-8-1870 Delft       + 18-11-1892 Delft

            Adriaan Bernard H Deelen     *    10-1872 Delft       + 19-1-1873 Delft

            doodgeboren kind                   *+ 25-12-1873 Delft

 

 

 

-------------------------||------------------------


Cijnsboek Zesgehuchten  1535  f 104.5

            Andries Rueven Ghijssen moet          Jan Jan Michiel Delen man van Handrikske

            hiervan betalen 3 st                             Jan Aart Ghijsen moet betalen 1 st               

                                                Reim Peter Reijmens

                                    voor     Aleid Heijntke Bouwen dochter

                                    van een uitbouw aan zijn huis op Hout

 

1535  f 109v2

            Jan Jan Michiel Delen, man van Hendrikske Jan Aart Ghijsen

            Anneke weduwe Jan Aert Ghijsen

            Jan Aart Gijssens zoon heeft van deze cijns één kip

            Jan Henrik Ansems)

voor     Gertrui Houscomekers

uit zijn huis en tuin met gelag op Hout

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] HLZR 1788

[2] HLZR 334

[3] RA Geldrop 240  f 122v

[4] RA Geldrop 140  f 140

[5] HLZR 334

[6] RA Aalst 16 f 58v

[7] RA Geldrop 276, 277, 278, 279: deze en volgende 3 acten

[8] RA Geldrop 281 f 77

[9] Schepentrouwboek Delft f 77