7.15 Jan Delis Delen 1589-1678 versie 2011

 

Cijnsen Heeze 1535 herkomst

41v2 de Hulsbosch 0,17 ha. Margriet Matthijs Daems (schoonmoeder)

a/d Conijnden straat Ginderover

 

9-12-1630 Akkoord over overdracht van vruchtgebruik door Margriet (M Daems) wede Jan Goossens tegen kost en drank aan haar dochters:

1.   Marike X Laureijs Bartholomeeussen

2.   Jenneke X Jan Delis Delen

27-4-1650 Verklaring over recht van overpad door Jan Delis Delen (60 jaar) e.a.

22-11-1651 Boedelscheiding tussen de kinderen van Lauwereijs Berthelmeeus Weijmans en Maaike Jan Goossens:

1.   Jan Lauwereijs Berthelmeus Weijmans krijgt: ...

2.   Henrik Berthelmeeus Weijmans v Weerde en Jan Delis Delen, resp. vaderlijke en moederlijke ooms en voogden van Liesbeth, minderjarige dochter van de voorschr. Lauwereijs B Weijmans krijgen:

- de Nijs akker

- ..

- een gelofte staande van Henrik Bertelmeeus Weijmans van 80 gl.

- en 20 gl. aan Jan Delis Delen met nog een kist

7-12-1651 Jan Delis Delen verklaart dat hij een erfelijke rente van 3 gl./jaar moet betalen aan de Heilige Geest te Heeze uit de Boelen beemd, die toebehoort aan Merieke, wede Henrik Peter Delen.

Merieke voorschr. verklaart dat zij 1,35 gl./jaar moet betalen aan de kapel van Eijmerik (vroeger 2/3 van 8 vaten) uit het aangelag van de voorschr. Jan Delis Ginderover. Beide partijen vrijwaren elkaar van deze lasten.

1668 Jan Delissen en Bartelmeeus v Mol tegen Willem Eimbert Pappen over de erfenis van Eimbert Pappen (i.v.m. trouwen Eimert Jan Delis ?)

13-7-1678 overlijden van Joannes Dielis

 

X ~1627 m Jenneke Jan Goossens, * ~1602, + n1630

kinderen:

Jan Jan D(i)elis Delen * 1628/29 + 10-8-1680 Heeze volgt 8.15

Perijntje Jan Delen * ~1632 + 3-1-1668 Heeze

X 21-1-1657 Heeze Rk m

Hendrik Aart Snoecx, + 1-8-1683 Heeze: 3 ke * 1657/61

XX 24-2-1669 Heeze sc m Jenneke Jan Hompens, + 9-6-1684 Heeze

Elke Jan Dielis Delen * ~1634 + 29-3-1680 Heeze

X 16-2-1659 Heeze Rk m

Jan Wouter Bernaerts, + 15-11-1690 Heeze: 5 ke * 1658/65

1681 bleker te Bennebroek

D(i)elis Jansen Dielis * ~1635 + 25-7-1681 Santpoort

Frans Jan Delen * ~1642 + 29-2-1724 Heeze volgt 8.16

XX m dr van Eimbert Pappen ?

Eimert Jan Delis * ~1638 + 3-3-1723 Heeze volgt 8.17

30-8-1681 collaterale successie voor Delis Jansen over

- 1/3 van het Schoorsveld 0,35 ha.

- de Heideveld-akker 0,21 ha.

- de hoge akker 0,25 ha.

totaal 0,81 ha. ad 56 gl.

17-9-1681 1. Gijsbert Willem Delen (neef) en Willem Eimbert Pappen als voogden van
de 6 minderjarige kinderen van Jan Jan Dielis Delen en Jenneke Jan Coppen

2.   Jan Wouter Bernaerts, voogd over de 5 minderjarige kinderen van Elke Jansen (Delen)

geven volmacht aan Jan Wouter Bernaerts, bleker bij Peter Lamberts te Bennebroek i.v.m. erfenis van hun zwager Dielis Janssen (Delen) uit Heeze te Santpoort

1-9-1683 brief van schepenen van Heeze aan de regenten van Velzen:

1. dezelfde voogden over de 6 kinderen van Jan Jan Delen en Jenneke Jan Coppen

2.   en over 5 kinderen van Jan Wouter Bernaerts en wijlen Aaltje Jan Delen

3.   Frans Jan Delen

allen wonend te Heeze, hun zijn goederen aangekomen van wijlen hun oom Gillis Jans (Delen), die logeerde in het huis van Klaas Gerrebrants te Santpoort[1]

 


8.15 Jan Jan Dielis Delen 1628-1680

voerman

 

1653 Jan Dielis Delen gaat als knecht van Marten Thonis Martens, koopman en voerman uit Heeze met 2 paarden en wagens naar Aken en brengt 3.500 pond koper naar Antwerpen voor 3 gl. per 100 pond (dus totaal 1225 gl.). Daarna retour van Antwerpen naar Aken met 1.000 pond schroot of oud koper en een vaatje van 100 pond stijfsel. Jan krijgt hier 14 gl. voor.

(verklaring d.d. 6-5-1659 in den Bosch door Jan Jan Dielis Delen, voerman oud 30 jaar).

9-1661 Haarlem (als bleker?)

26-10-1661 Jan Delis Delen leent 50 gl. tegen 5% van Jenneke, minderjarige dochter Hendrik Thomas op akker de Stoxhoef 0,19 ha in de Bulders te Heeze naast Merie Delis Delen.

18-2-1665 boedelscheiding tussen de 6 ke van Jan Coppen, Jan Jan Dielis Delen X Jenneke Jan Coppen krijgt:
- 0,17 ha. in de Bernardsdries
- 0,13 ha. in de beemd over de (Vender)dijk

18-2-1665 Aart Jan Coppen en Iewen Aart Melchiors verkopen ieder hun 1/6 deel van huis, schuur, klein huisje tuin en het voorste aangelag bij de kerk van Heeze (Ven 67) voor 340 gl. aan hun zwager Jan Jan Dielis Delen.

18-2-1665 verdeling van het huis tussen

1.      Jan Jan Dielis Delen

2.      de 3 minderjarige dochters van Jan Coppen

om dit huis te financieren moet Jan 400 gl. lenen

14-3-1665 Jan Jan Delis Delen, man van Jenneke Jan Coppen, leent 200 gl. van Reim Jan Cocx tegen 5% op de voorste helft van een huis, een klein huisje aan de straat, de hele schuur en half aangelag bij de kerk van Heeze, gekomen van zijn vrouw.

31-5-1666 Jan Jan Dielis, man van Jenneke Jan Coppen, leent 100 gl. van Jacob Jan de Werdt op:

- van het Biesenveld 0,2 ha. naast Dielis Aert Delen bij de Ven te Heeze

- 0,13 ha beemd aan de A buiten de Venderdijk

- een akker van 800 m2 bij de Smelen bij de kerk van Heeze

28-10-1667 Jan Jan Delis (Delen) leent 100 gl. tegen 5% van de voogd van Aart Tielen Verbraecken. Omdat Jan zelf niet kredietwaardig is moet Iewen Marten Melchiors voor hem borgen.

 

X 22-5-1661 Heeze NG (moetje) m Jenneke Jan Coppen, * ~1636, + 1685/90

kinderen:

kind + 24-9-1661 Haarlem

Jenneke J Delen * 29-3-1664 Heeze + 3-6-1687 Heeze

Jan J Dielis Delen * 8-7-1665 Heeze + 1699/1701

Aart Jan Delis Delen * ~1670 + n1716

Marie Jan Delis + n1701

Aaltje Jan Delis Delen * 16-1-1676 Heeze + n1713

X 7-11-1712 Heeze Rk m Hendrik Leendert Cocx, * ~1682 Leende

Hendrien Jan Delis Delen * 17-6-1678 Heeze + 20-4-1738 Heeze

X 30-11-1712 Heeze Rk m Gerrit Hendrik Nelis Daems

* 26-4-1677 Heeze, + 1-12-1720 Heeze: 2 ke * 1713/16 Heeze

 

15-6-1682 Jenneke Jan Coppen, wede Jan Janssen Delis Delen koopt de Lange Beemd, 0,15 ha in de Elsen van tante Libbeke Dielis Delen

8-12-1683 Willem Eimbert Pappen en Gijsbert Willem Delen zijn voogd over de 6 kinderen van Jan Jan Dielis (Delen) en Jenneke Jan Coppen (zie 1681): Dielis Janssen (Delen) de oom van de kinderen is in Holland overleden en heeft zijn goederen voor de helft aan hun vermaakt.

Advies van mr. Willem Verhoeven, schoolmeester van Geldrop 72 jaar en Jan Dirk Engelen 45 jaar, beiden inwoners van Heeze (om te verkopen)

27-2-1684 de ke van Jan Jansen Delis lenen 100 gl. aan Jan Janssen (Boll) uit Heeze en 100 gl. aan Hendrik Peters

1685 □ Kerkhof (V67): Jan Coppen met 2 zonen en 4 dochters; 2 werken buiten Heeze

16-1-1697 de lening van Hendrik Peters wordt afgelost aan Aart en Aaltje Jansen Dielis mede namens hun andere 2 broers(?) en zusters

1697/1698  Ven (67): Aart, Marie, Aaltje en Hendrien de kinderen van Jan Delis
2-0-2

8-12-1698 de ke Jan Jan Delis (Delen) lossen een schuld van 100 gl. uit 1667 af Tielen Jan Verbraecken.

21-1-1699 1. Marie en

2.   Hendrien (21), meerderjarige dochters van Jan Jan Dielis,

3.   mede namens Aart

4.   Aaltje en

5.   Jan Dielis, hun broers en zus

dragen een rentebrief van 100 gl. tegen 5% op Jan Jan Boll uit 1684 over aan Peter Adriaen Driessen.

2-2-1699 de kinderen van Jan Dielis Delen lossen de hypotheek uit 1665 af op half huis bij de kerk van Heeze:

- 133,33 gl. aan Jan Clercx, man van Marie Reijm Cocx en Hendrik Maes en
Joost Snijders als voogden van de minderjarige kinderen van Dielis Reijm
Cocx

- 66,67 gl. aan Zijke, weduwe Anthonis Jan Kuijpers

9-12-1699 de kinderen van Jan Janssen Dielis, inwoners van Heeze kopen een tuintje van 500 m2 aan de Heezerbos van Gerard Janssen en Ambrosius Driessen.

in marge: de koop is niet meer als de dorpslasten

9-12-1701 Arnold, Aaltje, Maria, Hendrien, alle vier ke van Jan Janssen Delen en Jenneke Jan Coppen kopen een beemd in de Elsen van de wede Adriaan Melchiors uit Luik.

7-12-1708 de kinderen van wijlen Jan Dielis Delen lossen een schuld van 50 gl. af aan Jenneke, wede Jan .... Raessen

1736 Hendrien (Delen), wede Hendrik Gerit Nelis is e/b van huis Ven 67


8.16 Frans Jan Delen ~1642-1724

1-9-1683 Frans Jan Delen deelt in de erfenis van oom Dielis Jan (Delen) uit Santpoort

1685  Ginderover: Frans Delen met vrouw, 1 zoon en 3 dochters, allen klein en 1 maagd

1697/1698  Eimerik (Ginderover 109): Frans Jansen Deelen (werkt buiten Heeze, vermoedelijk bij Haarlem) X Lijntje: ke: Jenneke, Arjantje, Elke (1698)
1-0-3
1-1-3

 

X ~1672 m Lijntje Ariaens, * ~1647, + 3-7-1724 Heeze

kinderen:

Jenneke Frans Delen * ~1675 + 25-1-1705 Heeze

Arjantje Frans Delen * 21-9-1679 Heeze + 2-8-1708 Heeze

Elke Frans Delen * 30-9-1681 Heeze + 4-4-1761 Heeze

X 11-10-1724 Heeze Rk m Frans Jan Swinkels * ~1694 Riel, + 1729/40

XX 12-2-1741 Heeze sc m

Leendert Joost Slauwers, * 23-8-1689 Heeze, + 26-1-1769 Heeze: ke

wedr Liesbeth Dirk Verbeek

Hendrik Fr Jansen Delen * 8-12-1685 Heeze + 4-2-1753 Heeze volgt 9.16

 

1724 Allegonda dochter Frans Delen heeft 0,67 ha land ingezaaid, maar het brengt de kosten niet op

1736 Leendert Joost Slouwers is eigenaar/bewoner van huis Ginderover 106

18-1-1761 Testament van Leendert Joost Slouwers, gezond, en Aaltje Frans Delen, ziek te bed, op langstlevende met legaat aan Joris Peter Vermeulen van de Vossenhof-akker, 700 m2 Ginderover en reservering van de legitieme portie voor de kinderen.

 


9.16 Hendrik Frans Delen 1685-1753

 

1718  Ginderover (109)

25-2-1726 Hendrik Frans Delen verkoopt huisje en tuintje, 300 m2 Ginderover (109), voor 80 gl. aan Jan Martens

1729 Jeraessimus Raessens contra Hendrik Frans Deelen t.z.v. een schuld van 2,10 gl. aan dorpslasten

1736 Hendrik Frans Delen woont in huis Ginderover 113, eigendom van zijn vrouw en zijn schoonzus

1741-1753 Hendrik Frans Delen is eigenaar/bewoner van huis Ginderover 113

11-12-1746 Hendrik Frans Delen koopt op een executie het buurhuisje erbij 0,13 ha. op Ginderover

1746-1753 Hendrik Frans Delen is eigenaar van huisje Ginderover 112

 

X 23-1-1718 Heeze Rk m

Maria Jan Theeuwsen (Delen), * 28-3-1694 Heeze, + 14-12-1761 Heeze

kinderen:

Jenneke Hendrik Frans Delen * 14-9-1723 Heeze + 14-11-1767 Heeze

Frans Hendrik Frans Delen * 20-10-1726 Heeze + 18-1-1776 Weert ?

Antonetta Henrica Delen * 18-6-1729 Heeze + 14-3-1779 Heeze

1761-1779  Ginderover 112/113

X 17-3-1765 Heeze m

Jacob Jan v Riel, + 15-10-1784 Heeze: zoon Jan *1766

Maria Catharina Delen * 18-6-1729 Heeze (tweeling)

Jan Hendrik Frans Delen * 3-8-1734 Heeze + 14-7-1770 Heeze volgt 10.16

Arien Hendrik Frans Delen * ~1738 + 1782/1811 volgt 10.17

1753-1761 de weduwe van Hendrik Frans Delen is eigenaar/bewoner van huis en klein huisje Ginderover 112/113

6-11-1753 1. Sijn Bernaerts, oud 52 53 jaar

2.   Frans zoon Hendrik Delen , 26 jaar .....

1-9-1764 Boedelscheiding tussen de kinderen van wijlen Hendrik Frans Delen en Maria Jan Teeuwsen:

1. Jan Hendrik Frans Delen krijgt 3 percelen

2. Adriaen Hendrik Frans Delen krijgt 3 percelen

3. Antonetta dochter van Hendrik Frans Delen krijgt huis, tuin en half aangelag te Ginderover plus 3 percelen

4. Jenneke dochter van Hendrik Frans Delen krijgt 4 percelen

5. Zijn Bernaerts krijgt namens Francis Hendrik Frans Delen een bedrag in contanten.

(de totale erfenis bedroeg dus: 1 huis en 13 percelen)

9-12-1768 1. Arien Hendrik Frans Delen

2. Jan Hendrik Frans Delen

3. mede namens Frans Hendrik Frans Delen

verkopen van:

- akker de Hulsbroek van Lammert Hendrik Coolen 0,13 ha.

- akker de Vosse Hoef 800 m2

- weiland de Snoeijendries 0,17 ha.

voor 10 gl. aan

4. Jacob van Riel, man van Anthonetta Hendrik Frans Delen.

 

11-11-1784 Inventaris van de nalatenschap van Jacob van Riel en Antonet Delen uit Heeze gemaakt door Joris Peters Vermeulen en Bernard Sijn Jansen, voogden van Jan Jacob van Riel, nagelaten minderjarige zoon


10.16 Jan Hendrik Frans Deelen 1734-1770

 

15-2-1763 Jan Hendrik Frans Deelen koopt huis, tuin en aangelag 0,14 ha. met 10 percelen op Ginderover (nr. 102) van de erven van Buul[2]

21-2-1763 Jan Hendrik Frans Deelen leent 200 gl. van Laurens Box tegen 3%

1763-1770 Jan Hendrik Frans Deelen is eigenaar van huis Ginderover 102

 

X 26-6-1763 Aalst Rk m Joanna Daams, * 26-1-1737 Aalst, + 12-6-1770 Heeze

kinderen:

Hendrik Jan Deelen * 29-4-1764 Heeze + 10-3-1796 Gestel

X 14-2-1790 Gestel m Adriana Scheermakers

* Oerle 10-4-1762, + 17-6-1795 Gestel: ke 11.16

(Joanna) Maria Jan Deelen * 21-10-1766 Heeze + n1819

X 9-9-1787 Heeze Rk m

Hendrik Dirk Verbeek, + 1805/10: 8 ke * 1789/1805 Heeze

 

18-7-1770 2 minderjarige kinderen van Jan Hendrik Deelen en Johanna Daams [vA]

1771-1788 de kinderen van Jan Hendrik Frans Deelen zijn eigenaar van huis Ginderover 102; bewoners zijn: Jan v Lieshout (1771), Anthony v Asten (1781), Jan Aarts (1786)

8-5-1788 Hendrik Jan Deelen te Gestel verkoopt voor 300 gl. de onbedeelde helft van:

- huis, hof en aangelag 0,14 ha. te Ginderover (nr. 102)

- 16 percelen.

aan zijn zwager Hendrik Dirk Verbeek (X Marie Deelen)

4-1-1790 borgbrief van Heeze voor Hendrik Jan Deelen, thans wonend te Aalst voor Gestel bij Eindhoven

 

1788-1805 Hendrik Verbeek is eigenaar van huis Ginderover 102

1805-n1810 Marie Deelen, wede Hendrik Verbeek is eigenaar van huis Ginderover 102

11-12-1819 notariaat Geldrop:

deling (ke) Maria Deelen, huisvrouw Verbeek, belendend Jan Deelen

 

 

 

11.16 Jan Delen * 11-7-1791 Gestel + 15-5-1840 Gestel wever

Maria Delen * 5-12-1794 Gestel + 21-12-1838 Eindhoven


10.17 Arien Hendrik Frans Delen ~1738~1785

 

26-6-1763 Adriaan Delen is getuige bij het huwelijk van zijn broer Jan

6-1-1767 erfruil t.w.v. 140 gl.:

1. Adriaan Hendrik Frans Delen te Heeze krijgt allodiaal huisje, tuin en aangelag 0,12 ha. (Strabrecht 10) gekomen van Adriaantje v Asten, wede Willem Vromans

2. Jacob Jan van Riel (zijn zwager) te Heeze krijgt:

- de Halve Vinckert akker 0,31 ha.

- weiland t Schoorsveld 0,15 ha.

- de Gielensakker 0,13 ha.

1767-1782 Arjen Hendrik Frans Delen is eigenaar van huisje Strabrecht 10

18-7-1770 Arjen Hendrik Frans Delen ....

1780-1782 ˜ Zesgehuchten

20-12-1780 Arien Hendrik Frans Delen uit Zesgehugten, wedr Catharina Peerenbooms, heeft een huis (nr.10) en een perceel grond op Strabrecht en aan de Ven in vruchtgebruik waarvan het erfrecht in handen is van zijn 11-jarige zoon Godefridus. Zeer arm, lammigheid aan zijn een arm en buiten staat om te werken. Hij wordt gevoed uit de armenkas van Heeze. Verkoop bezittingen. Het huis is echter zeer slecht en bouwvallig. Toestemming van de naaste familie: Jacob van Riel X Antonetta Hendrik Frans Delen zijn zus en Antonie Peerbooms broer van wijlen Catharina, te Heeze.

17-1-1781 Arien Hendrik Frans Delen probeert het huis 0,11 ha. op Strabrecht te verkopen, maar de koop wordt aangehouden omdat hij niet meer dan 33 gl. opbrengt.[3]

18-12-1781 Arien Hendrik Frans Delen uit Zesgehuchten en wedr Catharina Peerenbooms verkoopt weiland de Houkerman 0,18 ha. a/d Ven voor 10 gl. aan Abraham van Nouhuis, president schepen van HLZ

1-3-1782 Arien Hendrik Frans Delen, wedr Catharina Peerenboom verkoopt huis en tuin 0,11 ha. te Strabrecht alsnog voor 67 gl. aan Peter Saas. De opbrengst gaat naar de armmeesters, die er elk jaar 10 gl. van zullen besteden voor alimentatie van zijn minderjarige zoon.

 

X 17-1-1768 Heeze sc m Catharina Lucas Peerebooms, + 14-8-1772 Heeze

kinderen:

kind + 15-7-1771 Heeze

Godfried Deelen * 18-7-1770 Heeze + 27-3-1835 Amsterdam

25-10-1802 ˜ Mnsterland (borgbrief)

1811 Lindengracht 70 Adam, metselaarsknecht uit dept Meppen (D)

1815 Markenheidegang Adam, metselaar

1835 pater Jacob Doorstraat Adam, uitdrager

X 28-7-1811 Amsterdam m

Maria Elisabeth Arkenau, * Sgel (dept Meppen), + n1835: ke 11.17

 

11.17 Fredrik Deelen * 16-12-1813 Amsterdam + 30-10-1815 Amsterdam


8.17 Eimert Jan Delis ~1638-1723

 

1-12-1685 Eimert Jan Delis koopt akker het Vrouwke voor 2 gl. van .

1685 Heezerenbos: Eimert Jansen X vrouw met 2 zonen en 2 dochters (2 < 12 jaar)

1697/1698 Heezerenbos (10): Eimert Jan Delis X Eilke, ke: Lijn, Mari, Gerit, Jan 2-2-2 2-1-3

 

X 16-12-1668 Heeze sc m Aalke Gerit Vesters, + 30-1-1713 Heeze

kinderen:

Gerit Eimert Jansen Delis * 16-5-1680 Heeze + 6-6-1758 Heeze 8-1-1712

X 11-1-1706 Heeze Rk, 31-1-1706 Leende Rk m

Marie Lucas Keijmps, * 5-5-1680 Heeze, + 12-4-1726 Heeze: ke 9.17

XX 16-2-1727 Heeze Rk m Maria Gielen Tielens

Jan Eimers Jan Delis * 1-6-1684 Heeze + 12-2-1711 Heeze

X? 7-1-1703 Leende Rk m Marie

Marie Eimers * ~1685 + n1714

X 26-1-1710 Heeze Rk m

Cornelis Jacob v Velthoven, * 2-1-1675 Heeze, + n1736: ke * 1710/14

Lijn Eimers Delis * ~1688 + n1714

X 25-2-1714 Heeze Rk m Wouter Goort de Smit,

weder Marie Lauwreijs v Dessel

 

21-9-1731 Ondervragingen over de enqute, o.a. Gerrit Eijmers uit Heeze 51 jaar

1736 Gerit Eimers is eigenaar/bewoner van huis Eimerik 22. Hij verhuurt een kamer aan Marcel Bluijssen

 

 

9.172a Lucas G Eimers * 17-11-1706 Heeze

Hendrik Eimers * 9-9-1709 Heeze

9.17b JenneMarie Gerit Eimers * 1-5-1729 Heeze

X 23-5-1750 Heeze m Arnold Reiners v Leeuwen, ⌂ Zesgehuchten

Jan Eijmers * ~1731

X 11-10-1761 Heeze Rk m Elisabeth vt Hof: ke 10.17

 

 

10.17 Casper Eijmers * 6-1-1765 Heeze

Ida Eijmers * 30-6-1767 Heze

Joanna Maria Eijmers * 19-1-1770 Heeze

 

 [1] HLZR 2105

[2] HLZR 1892

[3] HLZR 1909