7.4 Jan Michiel Delen ~1582~1655 versie 2021

voerman

 

Jan Michiel wordt geboren en groeit op buiten Heeze. Hij komt pas rond 1610 terug naar Heeze, waar zijn ouders in 1602 weer zijn gaan wonen. Rond 1611 trouwt hij met de voermansdochter Ike Gerits Feijen (deze familie komt uit omgeving Budel/Weert).

Hij gaat dan wonen in het huis aan het Zandeind (dat is de Westkant) van de Rul, dat van zijn tante Arentje Peter Delen komt (in 1736 krijgt dit het huisnummer Rul 2).

Rondom dat huis koopt hij stukken grond aan.

 

Cijnsen van Jan Michiel herkomst

 

24v1 0,33 ha. weiland in het Laarstuk Jan Jacob Schooffs (koop 1645)

 

29.3 uitbouw in het Zand(eind) a/d Rul Peter Peter Marcel/Sijmons (neef) X (tante)

Arentje Peter Delen

 

55.5 de halve Hagenakker te Creijl wede Handrik Dierk verBeeck (koop)

 

12-10-1611 Wouter van Gastel (een van de buren op de Rul) belooft 26,75 gl. aan Jan Michiel Delen als verreikte schuld, en omdat Jan het geld hard nodig heeft (gaat hij dan trouwen?) moet Wouter ieder kwartaal aflossen

J M Delen koopt een huis a/d Rul van zijn neef Peter Peters Marcel/Sijmons en laat dit uitbouwen (cijns 29.3)

~1620 Jan Michiel Delen koopt de halve Hagenakker te Creijl (cijns 55.5) van Marijke weduwe Handrik Dierk verBeeck

11-1-1621 Jan Michiel Delen heeft een huis a/d Rul

10-2-1622 Jan Michiel Delen koopt een beemd bij de Rul met een weg die Willem Goossens daarover heeft van Hanrik Hanrik Bouwen

1626 Jan Giel Delen is borgemeester van de Rul

23-12-1626 1. Jan zoon van wijlen Anthonis Frans van Kan

2. Jan Michiel Delen, zijn zwager (neef van Peter Jacob Delen X Ida Antonis Frans v Kan)

3. Goirtge, dochter wijlen Frans van Kan

4. Jenneke, ,, ,,

5. de kinderen wijlen Jan Fransen (v Kan) uit Boekel

verklaren dat elk van de 5 staken als erfgenamen van Frans van Kan en Gertrui zijn vrouw 63 gl. heeft ontvangen van de verkochte gronden.
Zij laten 50 gl. onbedeeld voor aanspraken die nog kunnen komen op de voorschr. verkochte goederen.

 

1639 Jan Delen is borgemeester van de Rul

3-2-1645 Jan Michiel Delen koopt het Laarstuk (cijns 24v1) contant van Jan Jacob Schoofs [vA]

 

19-12-1650 Jan Michiel Delen koopt beemd de Start ha. a/d Rul van Hanrik en Jan, zonen Hanrik Lambrecht v Lierop

6-12-1651 Jan Michiel Delen doet afstand van zijn recht op vernadering van 2 stukjes grond te Hout, die zijn zoon Jan Jan Michiel Delen dan verkoopt.

27-2-1669 belendend Ike, weduwe Jan Delen.

Jan Michiel Delen laat bij zijn dood na:

boedelscheiding 1671 opp. cijns

- akker het Laarstuk (1645) 0,18 ha 24v1

- weiland het Eeuwsel 0,50 ha.

- de voorste Wolfster (1622) 0,29 ha

- de Hagenakker (~1620) 0,18 ha 55v5

- weiland de Start (1650) 0,25 ha --

- de achterste Wolfster 0,37 ha samen 463 gl.

verkoop van huis Rul (2) in 1672 587 gl. 29.3

--------- --------------------

Totaal 1,77 ha 1.050 gl

 

X ~1611 m Ike Gerrits Feijen, * ~1586 (Weert/Budel?), + 1669/71

kinderen:

Jan Jan Michiel Delen v * ~1613 + 1676 Geldrop zie Delft

Gerit Jan Delen grv * ~1614 + n1685 volgt 8.3

Dingen J Delen (zuster) grm * 1623 + 23-5-1690 Heeze

Lijske Jan Delen * ~1624 + 1655

X ~1649 m Lambert Jan Jochems + 17-1-1687 Heeze

wedr X 1647 m Hendrikske Reijmen

1657 en 78 borgemr. van de Rul: dochter Anneke, * ~1650, + n1672

XXX 1-1-1656 Heeze NG m

Arike Anthonis Gerit Muls, + 9-9-1676 Heeze

Matthijs Jan Delen * 1627 + 18-11-1691 Heeze volgt 8.6

Maaike Jan Delen * ~1628 + 12-9-1684 Heeze

X 19-10-1653 Heeze NG m

Jan Jochems, timmerman  Eimerik, + 3-1675: 4ke * 1657/65

Engelke Jan Delen * ~1631 + 17-10-1696 Heeze

X 9-1-1656 Heeze NG m Jochem Jochems, + 15-11-1694: 3ke */1676

voerman, 1656 uit Riethoven,  Rul 2 (driedubbel kruishuwelijk)

 

16-1-1650 Elisabeth (vv) Lambert Jochems is meter voor kind van Jan Delen in Geldrop

20-8-1659 Ida (vv) Delen is meter voor een kind van Peter Jan Vaessen

 

15-11-1656 Jan Jochems, man van Merie Jan Delen, vernadert een timmerplaats van 900 m2 aan de Eimerikkerstraat, die Adriaan Willems, man van Hilleke Jacob Delen (hun achternicht) op 20-11-1655 heeft verkocht aan Elke, weduwe Thonis Franssen (Cuijpers)

27-2-1685 Jochem Jochems en Matthijs Jan Delen als voogden over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Jan Jochems en Marie Jan Delen, verkopen volgens decreet (om te mogen verkopen) van 15-1-1685[1]:

- huis en aangelag, 800 m2 bij de kapel aan de Eimerikkerstraat aan Willem Peter Simons (Bitters)

- weiland de Start, 800 m2 bij het Bovenschoor te Strabrecht aan Matthijs Delen

- een akker van 0,12 ha bij de kapel aan de Eimerikkerstraat aan Hendrik de Jongh, secretaris van de Heerlijkheid van Heeze en Leende.

 

7-11-1671 Dingen Jan Delen, (48 jaar) legt een verklaring af over de brand van de Rul op
12-9-1670

1685 ⌂ Strabrecht: zuster Dingen Delen

24-6-1690 de boedel van Dingen Jan Delen bestaat uit een half weiland in t Eusel 0,18 ha. a/d Rul (gerfd in 1671). Voor de collaterale successie wordt getaxeerd op 0 gl.

 

9-12-1674 Jan Michiel Delen, zijn vrouw Ike en hun gestorven kinderen ( en Lijske) ingeschreven in het Rk getijdenboek van Heeze.

1 & 5-1676 idem Pr Michiel Delen met zijn vrouw Eike en zoon Jan Hendricx (?)

 

22-11-1694 Testament van Jochem Jochems, ziek en Engeltje Jan Delen op langstlevende, met legaten aan de kinderen: het paard aan Jan, 100 gl. aan Liesbeth en 50 gl. aan Lijntje.

 

29-12-1671 Boedelscheiding tussen de kinderen van Jan Michiel Delen en Ida Gerit Fijen:

1.   Jan Jan Michiel Delen krijgt de voorste helft van weiland het Eeuwsel, in het geheel 0,5 ha, en moet 15 gl. geven aan Lambert Joachims

2.   Dingen, meerderjarige dochter van Jan Michiel Delen, met Jan en Thijs Michiel Delen als voogden krijgt de helft van het Eeuwsel en moet 15 gl. geven aan Matthijs Jan Delen

3. Mathijs Jan Delen krijgt de voorste Wolfsster en krijgt 15 gl. van Dingen

4. Jan Joachims, man van Marie Jan Delen krijgt weiland de Start, groot 0,25 ha en moet 12 gl. geven aan Joachim Joachims van Rijthoven

5. Lambert Jan Joachims, namens Anneke, zijn minderjarige dochter verwekt bij Lijske Jan Delen, krijgt de achterste Wolfsster, groot 0,37 ha en ontvangt 15 gl. aan Jan Jan Michiel Delen

6. Joachim Joachims, man van Engelke Jan Delen, krijgt de Hagenakker, groot 0,18 ha, en ontvangt 16 gl. van Jan Joachims

7. Cornelis Joosten, man van Marie dochter Gerit Jan Delen, krijgt akker het Laarstuk, groot 0,18 ha en ontvangt 12 gl. van Jan Joachims (tussen 1671/81 verkocht aan Jochim Jochims)

9-3-1672 1. Jan en

2. Matthijs Jan Delen

3. Dingen Jan Delen

4. Jan Joachims, man van Merie Jan Delen,

5. mede namens hun neef Cornelis Joosten, inwoner van Goerinchem,

6. Lambert Jan Joachims, als vader van Anneke, door hem verwekt bij Lijske Jan Delen

verkopen huis en schuur met aangelag aan de Rul (nr. 2) (belast met 50 gl. aan de Heilige Geest van Heeze) voor 6/7 x 587 gl. = 503,57 gl. aan Joachim Joachims hun zwager.


 

 

8.3 Gerit Jan Delen ~1614~1690

3-11-1641 Gerit Jan Delen is getuige bij het huwelijk van broer Jan Jan Delen

18-8-1642 doopheffer voor een zoon van broer Jan Jan Delen

20-12-1649 Jan Michiel Delen verkoopt namens zijn zoon Gerit (afwezig) man van Arike een huis op Strabrecht aan Gerit Anthonis Wouters (in 1667 oom en voogd van Anneke Jacob Delen)

1685 Gerit Jansen simpel woont in bij (broer) Matthijs Jansen (Delen) a/d Rul

 

X ~1644 m Arike Merie

kinderen:

Maaike Gerit Delen * ~1645 + n1671

X ~1670 m

Cornelis Joosten, * Goerinchem (B), + n1672

 

29-12-1671 Cornelis Joosten, man van Marie dochter Gerit Jan Delen erft namens zijn vrouw het Laarstuk

9-3-1672 de erven Jan Michiel Delen, o.a. Cornelis Joosten te Goerinchem, verkopen het huis (Rul 2) aan Joachim Jochems.

 

 

 


8.6 Matthijs Jan Delen 1627-1691

voerman

 

Matthijs is 5e van de 7 kinderen van Jan Michiel Delen. Als hij 26 jaar is trouwt hij al met Jenneke Arien v Velthoven, dochter van de bekende voerman Adriaan Adriaans v Velthoven.

In 1666/67 erft hij van hun het huis Rul 28. Matthijs komt ondanks de moeilijke tijd waarin hij leeft (met name oorlog tegen Frankrijk van 1672-78 brengt veel ellende) tot welstand. In 1676 moet hij borgemeester zijn van de Rul. Matthijs wordt 73 jaar. Wanneer 3 jaar later in 1695 ook Jenneke sterft, laten zij aan hun 5 kinderen een rijke erfenis na: 750 gl. in voorgiften en nog eens 5 porties van ieder ~400 gl. bij de boedelscheiding, ofwel samen 2.750 gl.

 

9-10-1666 Boedelscheiding tussen de kinderen van Adriaan van Velthoven sr. en Peerke, zijn vrouw

1. Adriaan van Velthoven jr. en Matthijs Jan Delen, man van Jenneke Adriaens krijgen samen:
- weiland de Gerwen
- de Snoecx hof
- het achterste
2/3 deel van het Kwaadveld
- het Busselke
- in de Soeijakker oostwaarts 800 m2
- akker de Lancker met de halve Molenhoef
hij moet 15 gl. geven aan kavel 2.

2. ....

het huis blijft onbedeeld om daarmee 100 gl. af te lossen in den Bosch.

8-1-1667 de kinderen van Adriaan van Velthoven sr en Peerke verkopen:

- 6 porties in een huis, schuur en bakhuis met aangelag a/d Rul, voor 677 gl. aan hun mede-erfgenaam Matthijs Jan Delen

- een huis met aangelag 0,17 ha. a/d Rul voor 424 gl. aan Hendrik Adriaan Tielens.

8-1-1667 Matthijs Jan Delen leent 250 gl. van de voogden van zijn nicht en mede-erfgenaam Antonet Adriaan Abraham de Laure

gelost 28-12-1689

 

1676 Matthijs Jan Delen is borgemeester van de Rul

1677 Matthijs Delen steekt op zondag in de herberg van Willem Stoffels (op Eimerik) een pijp op. Drossaard Coenradi komt binnen en zegt dat dat verboden is; als goed gereformeerd vindt hij dat dit niet past bij de Zondags-rust. Hierop ontstaat ruzie en Delen zegt Gaet voor den duijvel, daer ghij hoort.

5-5-1678 moet Matthijs Delen hiervoor een boete betalen van 60 gouden realen [HLZR 184].

1678 Matthijs Delen eist voor de schepenbank schadevergoeding van Goort en Jan, zonen Lambert Heijmans voor afgehakte elzen en wilgen [HLZR 967].

 

1683 Matthijs Jan Delen is borgemeester van de Rul

3-3-1684 Matthijs Jan Delen, 56 jaar, getuigt als oud borgemeester van Heeze

15-1-1685 Jochem Jochems en Matthijs Jan Delen zijn voogden over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Jan Jochems en Marie Jan Delen

27-2-1685 Matthijs Delen koopt weiland de Start, 800 m2 bij het Bovenschoor te Strabrecht van de kinderen van Jan Jochems en Marie Jan Delen

1685 □ Rul: Matthijs Jansen X vrouw met 3 grote ke en de simpele Gerit Jansen (zijn broer)

 

28-12-1689 Matthijs Janssen Delen koopt weiland de Locht 0,25 ha. a/d Rul van Jan Arien de Laure uit Delft

 

27-4-1691 Matthijs Jan Delen koopt voor 40 gl. een weiland van 0,17 ha. a/d Rul van Michiel Willem Gobbels. (een bekende; hun zoon resp. dochter gaan over een jaar met elkaar trouwen)

24-8-1691 Matthijs Jan Delen ruilt met Jan van de Boomen:

1.   Jan van de Boomen krijgt de Start ha. aan de A tussen de Rul en Strabrecht getaxeerd op 25 gl.

2.   Matthijs Jan Delen krijgt een weiland van ha aan de Rul, getaxeerd op 18 gl.

 

X 8-2-1654 Heeze NG m Jenneke Adriaan v Velthoven, * ~1629, + 28-2-1695 Heeze

kinderen:

Arien Delen * 24-10-1654 Heeze

Arien Matthijs Delen * 21-4-1656 Heeze + 24-1-1703 Heeze volgt 9.6

Jenneke Matthijs Delen * 23-11-1659 Heeze + 28-10-1724 Heeze volgt 9.7

Peter Matthijs Delen * 2-11-1663 Heeze + 12-11-1716 Heeze zie Peter Matthijs

Gerit Matthijs Delen * ~1666 + 11-5-1702 Heeze zie Gerit Matthijs Peruutje Mathijs Delen * ~1668 + v1720 Geldrop

X 8-1-1693 Heeze Rk m Frans Abrams v Dijck, * ~1663 Geldrop, + n1702

 

11-11-1691 Testament van Matthijs Jan Delen (ziek) en Jenneke Arien van Velthoven op langstlevende, met de volgende legaten na de dood van de langstlevende, of wanneer iemand trouwt:

1.   Peter krijgt voor zijn trouwe diensten 2 paarden met de kar en alle tuig dat daarbij hoort, waarmee hij op de baan is varende 150 gl.

2.   Gerit krijgt het paard en de kar met tuig, waarmee ook hij op

de baan is op de baan is varende 150 gl.

3.   Jenneke en Peruutje, hun dochters krijgen elk 150 gl. 300 gl

dit alles ter compensatie van wat Arien, hun oudste zoon

al heeft gehad toen hij trouwde. 150 gl.

16-5-1692 Jenneke wede Matthijs Delen koopt akker de Schelbos ha.

a/h Rulse pad voor 63 gl. van de erven Jan Willem Verhagen

19-4-1695 Boedelscheiding in 5 porties van ieder minstens 350 gl.

- obligatie van de gemeente Heeze 450 gl

- huis, schuur en aangelag (Rul 28) 0,25 ha (1667) 677 gl.

- het gelag 0,37 ha

- akker (de Schelbos) bij t Rulse pad 0,29 ha (1692)

- akker de Ren 0,25 ha

- het Rootland 0,08 ha

- de Polder 0,66 ha

- weiland de Wolfster (a/d Rul) 0,29 ha (1671)

- weiland de Bogaert (a/d Rul) 0,25 ha (1691)

- de Rietbeemd (a/d Rul) 0,20 ha

- het Eeuwsel 0,14 ha

- weiland t Brinkske 0,21 ha

- weiland t Heitvelt

met de zig die daarbij hoort 0,50 ha

- weiland het Kwaadveld 0,17 ha (1666)

--------

Totaal 1 huis, 12 percelen 3,66 ha plus 1.127 gl.

 

19-4-1695 Boedelscheiding tussen de vijf kinderen van Matthijs Jan Delen en Jenneke Adriaen van Velthoven:

1.       Adriaan Matthijs Delen krijgt:

- weiland het Eeuwsel 0,17 ha

- 1/3 deel van de Rietbeemd 0,25 ha

- 200 gl. van een obligatie van 450 gl. van de gemeente Heeze

- 100 gl. te ontvangen van Gerit zijn broer

2.       Peter Matthijs Delen krijgt:

- weiland de Wolfster, 0,29 ha

- de helft van het gelag, in t geheel 0,34 ha

- akker bij t Rulse pad, 0,29 ha

- helft van akker de Ren, in t geheel 0,23 ha

3.       Gerit Matthijs Delen krijgt

- huis, schuur en aangelag, 0,25 ha (later Rul 28)

- weiland t Brincxke, 0,21 ha

- weiland t Heijtvelt met de zig die daarbij hoort, 0,5 ha

- de andere helft van de Ren, in t geheel 0,25 ha

- het Rootland, 800 m2

- de Polder, 0,66 ha

hij moet 100 gl. geven aan Arien, zijn broer en 100 gl. aan Jenneke
zijn zus

4.       Jenneke, meerderjarig, krijgt:

- weiland de Bogaert, 0,25 ha

- weiland het Kwaadveld, 0,17 ha

- 250 gl. in een obligatie van 450 gl. van de gemeente Heeze

- 100 gl. te ontvangen van Gerit, haar broer

5.       Francis Abrahams, man van Pieternella Mathijs Delen krijgt:

- de andere helft van het aangelag

- 1/3 van de Rietbeemd

28-12-1699 de ke lossen de hypotheek van 250 gl. uit 1667 af aan Jan Ariaan de Laure

17-2-1720 verkoop:

1. Jenneke Matthijs Delen, erfgename van Prina Delen haar zus voor de helft

2.1         Willem v Zeelant, wede Jan Versleeuwen

2.2         mede namens Johan v Zeelant haar broer, ke van Willem v Zeelant X Liesbeth Abrams v Dijck

3.   Geritge Abrams v Dijck, wede Aart Tonis v Sterksel

4.   Jan vd Broeck X Jenneke Abrams v Dijk, samen voor de andere helft

verkopen huis de Valk met tuin aan de Kerkstraat in Geldrop aan Anneke, wede Hendrik van Rijsinge.


 

 

9.6 Arien Matthijs Delen 1656-1703

voerman

 

Arien is de oudste van 5 kinderen van Matthijs Jan Delen. Hij trouwt met de voermansdochter Hendrikske van Velthoven als hij 28 is. Dan krijgt hij een huwelijksgift t.w.v. 150 gl. van zijn ouders en vestigt zich op de boerderij van zijn schoonouders op Strabrecht (nr. 25). Als Arien op 46 jarige leeftijd overlijdt, blijft Hendrikske achter met 5 opgroeiende kinderen, die bij de dood van haar man 4 tot 16 jaar zijn. Zij weet het bezit goed in stand te houden, want bij haar dood in 1721 laat zij 3 ha. land na plus de boerderij en de obligatie die Matthijs had gerfd.

 

1685 ⌂ Strabrecht: Arien Thijsen X vrouw met klein dochtertje.

18-10-1688 Arien Mathijs Delen koopt de Laarstuk-akker 0,17 ha. bij Strabrecht van Hendrik Peter Princen

22-9-1689 Arien Matthijs Delen en Michiel Marcel Smulders leggen de eed af als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Thonis Marcel Smulders en Anneke Hendrik Jacobs (v Velthoven).

21-3-1692 Adriaan Matthijs Delen verkoopt weiland t Laarstuk 0,15 ha te Strabrecht voor 29 gl. aan Gerit van Exel

-12-1693 Arie Thijssen koopt een akker van 0,33 ha. in de Nieuwe Hoeven voor 44 gl. van de regeerders van Heeze

 

19-4-1695 Adriaan Matthijs Delen krijgt bij de boedelscheiding met zijn broers en zussen 2 stukken land en 300 gl.

9-5-1695 Arien Mathijs Delen koopt voor 31 gl. 800 m2 weiland te Strabrecht van Heiltje wede Willem Goorts

19-11-1695 Arien Thijs Delen leent 200 gl. aan het corpus van Heeze

 

1696/1698  Strabrecht (25): Arien Matthijsen X Harske, ke: Merie, Jan, Perijn en Matthijs 1-4-1

22-1-1698 Arien Matthijs Deelen koopt de Willemsakker 0,2 ha te Strabrecht voor 94 gl. van de ke Hendrik Bogaerts

4-3-1698 Arien Tijs Deelen koopt van zijn zwager Jacob Hendrik v Velthoven uit Wuustwesel voor 200 gl.:

-          half huis met aangelag op Strabrecht 0,04 ha.

-          helft van akker de Camp 0,10 ha.

-          helft van de Dijkbeemd 0,15 ha. cijns

-          helft van weiland t Nouland 0,08 ha.

-          akker de Leur 0,17 ha.+ cijns

totaal 0,54 ha.

 

29-4-1699 Arien Matthijs Deelen koopt 0,33 ha. land a/d straat te Strabrecht voor 70 gl. van Elisabeth wede Jan Peeters uit Maarheeze

18-11-1699 Arien Mathijs Deelen, verkoopt krachtens procuratie d.d. 18-10-1699 te Venray van Cornelia de Laet wede Jan Arien de Luitelaar, de Ren 0,17 ha. aan de Rul, aan Peter Matthijs Delen.

 

18-1-1700 Adriaan Matthijs Delen leent 150 gl. aan Andries Fredrix v Gennip

1700 Arien Tijssen is borgemeester van Strabrecht.

23-1-1703 Testament van Adriaan Matthijs Delen, ziek, en Hendricxke Hendrik Jacobs op langstlevende.

 

X 14-5-1684 Heeze Rk m Harske Hendrik Jacobs v Velthoven

* 26-2-1656 Heeze, + 9-12-1721 Heeze[2]:

kinderen:

Hendrik A Delen * 24-3-1685 Heeze

Marie Arien Delen * 9-2-1686 Heeze + n1761

X 2-5-1705 Heeze Rk m Paul Goort Dirk van Asten

* 18-4-1678 Heeze, + 26-3-1761 Heeze: 9 ke * 1706/24

1727 borgemr. van Strabrecht c.a.

Jan Arien Delen * 11-9-1688 Heeze + 23-10-1742 Heeze zie Jan Arien

Perijn Adriaan Deelen * 5-8-1691 Heeze + 9-5-1762 Heeze

X 1-6-1715 Heeze Rk m Jacob Hendrik v Litsenburgh

* 14-2-1691 Heeze, + 24-9-1762 Heeze: 6 ke * 1716/33

broer van Marten v Litsenburg, 1745-1756 Rk vicaris van den Bosch

Matthijs Arien Delen * 20-2-1694 Heeze + 20-4-1749 Heeze zie Matthijs Arien

Jenneke Adriaan Deelen * 23-11-1696 Heeze

Jenneke Adriaan Deelen * 5-10-1698 Heeze + 28-7-1777 Heeze

X 8-2-1722 Heeze Rk m Ivo Hendrik Vincken, timmerman

* 14-5-1694 Heeze, + 3-4-1750 Heeze: 12 ke * 1722/1744

 

1714  Strabrecht: wede Arien Tijs Deelen met Perijn, Matthijs en Jenneke, de kinderen

29-1-1721 Andries Fredrix v Gennip lost de 150 gl. uit 1700 af aan Hendrina wede A M Delen

13-9-1721 na de dood van Arien Tijs Deelen en Gijs Aert Schepers is 1,33 ha. land braak komen te liggen, zodat het geen belasting meer opbrengt.


26-2-1722 de erfenis van Arin Deelen en Henderien Jacobs van Velthoven omvat:

- obligatie op de gemeente Heeze d.d. 19-11-1695 200 gl.

 

op Strabrecht:

- huis, hof en aangelag (Strabrecht 25) 0,24 ha (1684/98)

van schoonouders H v Velthoven 1684

- de Leurakker 0,37 ha (1684/98)

- de Kampakker 0,23 ha (1684/98)

- de Noulantsdries 0,37 ha (1694?)

- de Dijkbeemd 0,28 ha (1684/98)

- de Laarstuk akker 0,43 ha (1688)

- de Willemsakker, alias de Binnenakker, 0,20 ha (1698)

- de Start 0,03 ha

 

- de Garsthof, akker 0,24 ha

- de Jennenakker, weiland (was akker) 0,31 ha

- de halve Wijbos, akker 0,21 ha

- het half Eeuwsel, weiland 0,15 ha (1695)

- de Halfvloet, weiland 0,21 ha

- de Emmenbeemd 0,29 ha

- 1/3 deel van de Rietbeemd 0,22 ha (1695)

--------

Totaal 1 huis en 15 percelen 3,77 ha 200 gl.


26-2-1722 Boedelscheiding tussen de kinderen van Arin Deelen en Henderien Jacobs van Velthoven:

1. Jan Arien Deelen krijgt:

- de halve Wijbos, akker 0,21 ha

- de Dijkbeemd 0,28 ha

- de halve Laerstuk akker, 0,18 ha gekomen van Hendrik Princen

- de Start, 250 m2

- obligatie van 200 gl. op de gemeente Heeze d.d. 19-11-1695

2. Matthijs Arien Deelen krijgt:

- de halve Leur, halve akker te langs de noordzijde, 0,19 ha

- het Eeuwsel, weiland 0,15 ha gekomen van Tijs Jan Deelen

3. Paul Goort Dirkx van Asten, man van Maria Arien Deelen krijgt:

- huis, tuin en aangelag, 0,24 ha gekomen van Hendrik Jacobs (van Velthoven; in 1736 Strabrecht 25)

- de Kampakker 0,23 ha

- de halve Leurakker, halve akker te langs, de zuidzijde 0,19 ha, maar hij betaalt de grondcijns over de hele Leurakker

- de Noulantsdries, 0,37 ha hebbende gestaan in 3 delen

- de Jennenakker, driesweiland 400 m2 gekomen van Gerit Peters

- de Willemsakker, alias de Binnenakker, 0,2 ha gekomen van Aert Verselien

4. Jacob Hendrik van Litsenburgh, man van Peternel Arien Deelen krijgt:

- de Emmenbeemd 0,27 ha

- de Halfvloet, weiland 0,21 ha

- de Garsthof, akker 0,24 ha, gekomen van Dries Gerits

5. Iven Hendrik Vincken, man van Jenneke Arien Deelen krijgt:

- in t Laerstuckakker 0,25 ha gekomen van Tijs Jan Deelen

- de Rietbeemd 0,22 ha gekomen van Tijs Jan Deelen

- de Jennenakker, weiland voorheen akkerland 0,29 ha gekomen van
Gerit Peters

 

5-11-1762 Boedelscheiding tussen de kinderen van Jacob H v Litsenburgh en Peternel Adriaan Deelen

24-2-1778 Boedelscheiding tussen de kinderen van Ivo Hendrik Vincken en Jenneke Adriaan Deelen


 

 

9.7 Jenneke Matthijs Delen 1659-1724

 

19-4-1695 Jenneke dr. Matthijs Jan Delen, meerderjarig, erft van haar ouders:

- weiland de Bogaert, 0,25 ha

- weiland het Kwaadveld, 0,17 ha

- 250 gl. in een obligatie van 450 gl. van de gemeente Heeze

- 100 gl. te ontvangen van Gerit, haar broer

19-11-1695 Jenneke Thijs Delen leent 250 gl. aan het corpus van HLZ

31-12-1695 Jenneke Matthijssen, meerderjarig, verkoopt Quaad aan t Achterland te Heeze voor 21 gl. aan Jan Gijsberts te Creijl

1-2-1700 Jenneke Matthijs Delen wil 180 gl. lenen aan Jan Arien Reinders tegen 4%, maar het gaat niet door omdat het onderpand niet in orde is.

1697-1718 Joanna Matthiae Delen treedt 10 x op als doopheffer in Heeze, waarschijnlijk helpt zij de koster of de kapelaan

1710 Jenneke Matthijs Deelen woont in Eindhoven[3]

15-12-1710 Jenneke Matthijs Deelen koopt een obligatie van 425 gl. op de gemeente Heeze, gesticht 8-3-1690

1716 Jenneke Matthijs Deelen ontvangt 670 gl. rente (?) van H.G.P. Joosten, borgemeester van Heeze

19-2-1720 Jenneke Mathijs Deelen koopt:

- 125 gl. in een obligatie van 250 gl. op de gemeente Heeze, gesticht 1-7-1674

- 1/8 obligatie van 700 gl. (waarde dus 87 gl.) op de gemeente Heeze, gesticht
8-3-1690 (door Gerit Joost Dirckx?).

17-12-1720 zie ..

15-4-1725 De erfgenamen van Jenneke Matthijs Deelen:

1.1   Jan Jan Arien Tijs Delen

1.2   Jacob Hendrik van Litsenburg, man van Perijntje Arien Tijs Delen

1.3   mede namens de verdere kinderen van Arien Tijs Delen en Henderina Marcelis Smulders

2.       voor de kinderen van Peter Tijs Delen en Willemina Gobbels

3.       mede voor de kinderen van Gerit Tijs Delen en Elisabeth Goort Dirx v Asten

verkopen een obligatie van 425 gl. op de gemeente Heeze, in 1710 gekocht door Jenneke Matthijs Delen, aan Peter Jacob Bitters, inwoner van Leende

31-5-1725 De neven en erfgenamen van Jenneke Matijs Delen

1.1 Jan Arien Deelen

1.2 Paulus Goort Dirx van Asten, man van Maria Arien Delen

1.3 Yven Hendrik Vincken, man van Jenneke Arien Delen

1.4 mede namens de verdere kinderen van Arien Tijs Delen en Henderina Marcelis Smulders

2. Jan Gerit Delen voor de verdere kinderen van Gerit Tijs Delen en Elisabeth Goort Dirx van Asten

3. mede voor de kinderen van Peter Mattijs Delen en Willemijna Gobbels

verkopen:

- een obligatie van 250 gl. op de gemeente Heeze van Jenneke Mattijs Delen d.d. 19-11-1695 aan Hendrik Goort Peter Joosten (voogd van Geert en Adriaan, kinderen van Peter Matthijs Deelen)

- een obligatie van 125 gl. en een van 87 gl. op de gemeente Heeze, aangekocht door Jenneke Matthijs Delen in 1720 aan Jan Gerit Tijs Delen

- weiland de Rietbeemd voor 4 gl. aan Willem Hendrik Daems.

 

De nalatenschap Jenneke Matthijs Delen bedroeg dus:

- obligatie 1674 125

- obligatie 1690 425

- obligatie 1695 250

- obligatie 1690 87,50

- weiland de Rietbeemd 4 +

Totaal 891,50 gl.

 


Cijnsboek Heeze 1535 f 24v1

1645 Jan Michiel Delen (door koop)

Jenneke Anthonis Jacob Dierk Schoofs en Jan (Jc) Dierk Schoofs

Lijntke wede van Jacob Dierk Schoofs

de kinderen Jan Jans van Gael

Jan Jans zoon van Gael

1535 Lambert Ruelens zoon van Gael

uit 0,33 ha. weiland in t Laerstuk, met de westzijde aan het kerkpad

 

55.5 Jan Michiel Delen bij coop voor deen helft Willem Lambert Verhagen voor dander helft

Merijke wede Handrick verBeeck

Handrik Dieric verBeeck

Dierik Goorts verBeeck leproes X Janne Hendrik Tielmans Willems dochter

nu die kijnder Jenrick Tielman Wijlms

die kijnder Jenrick Tielman Wijlms

dcba Aerdt zander tzHazen soen

voir Jannen Gerit Tielens soen

vanwegen Ardt Jacops

uut enen stuck landts geheten den Hagen ecker, 1. Jacop Aerdts tot Creijl

oude grt qrtt grt

nu 1. Die kijnder van Tielman Martens, 2. Jacop Dierick Schooffs, 3. Cornelis Joost Goortssn Hoedemaker, 4. Handricke die wed 1e van Loeff Jan Ariens cum prolibus.

 

 [1] Dingrol HLZR 335 f 117

[2] In actes van 1725, dus na haar dood, wordt zij Henderina Marcel Smulders genoemd, naar haar zus Anneke v Velthoven, weduwe van Anthonis Marcel Smulders, mogelijk woonden de zussen op het eind van hun leven, rond 1720, samen.

[3] Opm in Rk trouwboek Heeze 7-7-1710