7.10 Willem Jacob Delen 1577~1636 vs 2021

 

cijnsen Heeze 1535 herkomst zie

57v3 helft van de Ren Jacob Peter Delen app.

87.5 3/8 van huis op Strabrecht ,, ,, Peter Delis

87.6 land a/d Tielkensdijk ,, ,, Peter Delis

92v3 Papenbeemd bij s Heren Hoefbroek Anthonis G W Delen alias Donckers app.

a/d A

 

Door huwelijk van zijn zus met Cornelis Joost Goorts komt Willem aan een cijnsplichtig goed f. van Geertrui Joost Goorts. Na het overlijden van Willem komt dit aan Jan Thijs Vervlaessen, gehuwd met Jenneke Goijart de Scheper, zus van Dingena Goijart de Scheper X Michiel Peter Delen, dus een indirecte zwager van Jacob Peter Delen.

 

17-1-1605 Willem Jacob Delen koopt beemd de Laak aan de A te Heeze voor 50 gl. van (oom) Jan Goort Vaassen (zie 1587)

17-11-1606 Willem Jacob Delen koopt de Biezenakker aan de Rensoe te Strabrecht van de erfgenamen Bouwen.

 

30-12-1610 Jan Peter Sijmons (de ondervorster) daagt Willem Jacob Delen om borgemeester te worden.

11-4-1613 Willem Jacob Delen verkoopt:

- 0,15 ha land aan de Rensoe te Strabrecht aan Gerard Andries Zwuesten.

- 0,15 ha land aan de Rensoe aan Adriaen Tielen Hanriks

29-1-1614 Willem Jacob Delen en Cornelis Joost Goirts, man van Libbeke Jacob Delen verdelen de erfenis van hun ouders:

1.   Willem krijgt
- het half gelag, de (oost)kant van Hanrik Snoex
- de halve Creijlse akker aan de Agels dries, de kant van Claes van Gael
- de westkant van de Soeij akker

2.   Cornelis Joost Goorts krijgt
- de westkant van het gelag
- de mesthof in gemeenschappelijk gebruik
- het halve akkertje achter t gelag, de kant van (oom) Giel (Peter) Delen
- de halve Creijlse akker
- de halve Soeij akker

3.   zijn Peter en Ike al uitgekocht bij hun huwelijk?

25-2 t/m proces van Andries Michiels (X Margriet Delis P Delen, een nicht) tegen

13-5-1615 Willem Jacob Delen en zijn zusters over een vordering van 50 gl. (als bruidsgift gekregen van Delis Peter Delen, zie 28-1-1615)

 

11-1-1621 Willem Jacob Delen heeft (het ouderlijk) huis op Strabrecht

 

29-4-1624 Boedelscheiding tussen de erfgenamen van Geertrui Rouwen:

1.   Thomas Jan (Sockers), man van Jenneke Hanrik Rouwen koopt akker de Hage van kavel 2. en 3. en krijgt t Sandt plus 30 gl. van kavel 3.

2.   Willem Jacob Delen, man van Merie Goijart Willems, dochter van Anna Peter Rouwen krijgt het Papenbeemdje, de akker op de Egelmortel en 30 gl. van kavel 3.

3.   Joost Goort Willems, man van Libbeke Joost Anthonis (v Zomeren), dochter van Antonia Peter Rouwen krijgt de Dijkbeemd en moet 30. gl. geven aan 1. en aan kavel 2.

daarna ruilen de kavels 1. en 3. nog eens ? (zie eis 1625)

29-4-1624 Thomas Jansen, Willem Jacob Delen (X Marie Goort Willems) en Joost Goort Willems beloven elk 28 gl. aan Jan Jan Schepers te betalen

16-1-1625 Willem Jacob Delen, Joost Goort Willems (zijn zwager) en Jan Geldens hebben vonnis van executie verkregen op Anthonis Donckers (zwager van Willem Jacob, want X Geertrui Joost Goorts) (12-2-1625)

12-11-1625 Willem Jacob Delen eist betaling van de 30 gl. die Thomas Jan (Sockers) hem volgens de boedelscheiding van 1624 nog verschuldigd is. Joost Goort Willems komt tussenbeiden en het proces loopt door tot 18-2-1626

7-2-1626 Goirtje van Kan, wede Hendrik Henrixs te Heeze, machtigt Willem Jacob Delen, (zwager van nicht Ida Thonis Frans v Can) ook wonend te Heeze, om in haar naam het erfdeel op te eisen van Philips Claessen, gestorven te Sprangen, dat haar toekomt vanwege Jenneke, haar dochter, 1e vrouw van Philips, en dat nu berust onder Jenneke Wijnen laatste wede van Philips.

19-5-1627 proces van Willem Jacob Delen tegen Margriet Willem Dirk van Velthoven

 

X ~1610 m Merie Goort Willems Haegen/ v Someren,

* ~1585, + 18-10-1633 Heeze dysenterie

kinderen:

Henrik Willem Deelen + 18-10-1633 Heeze dysenterie

Jacob Willem Delen * ~1615 + 1665/67 volgt 8.10

Peter Willem Delen * ~1617 + n1685 volgt 8.11

Anneke Willem Delen * ~1618 + 31-10-1676 Heeze volgt 8.12

Merie Willem Delen * ~1627 + 1672/75

X 20-12-1652 Heeze sc m Gerit Peter Jan Gerits (de Jongh)

+ 16-10-1665 Heeze: 4 ke * 1656/65

Ariaan Wilms Delen + n1681

Neeske Willems Delen * ~1626 + 1669/70 volgt 8.12a

Catharina Delen[1] + n1655

 

Ouderlijk huis op Strabrecht (cijns 87.5) 1644/51 1654 1681

Jacob uitgekocht

Peter ()

Anneke uitgekocht (gaat weer inwonen)

Merie uitgekocht

Ariaan

Neeske uitgekocht?

Catharien uitgekocht?

 

9-1-1654 Jacob Willem Delen verkoopt zijn deel in huis, hof en aangelag naast Peter Willem Delen te Strabrecht aan Anneke Willem Delen, zijn zus, wede Willem Anthonis Michiels.

Gerit Peter Jan Gerits, man van Merie Willem Delen, verkoopt zijn kindsdeel in huis en aangelag aan Ariaan Willem Delen

Afspraak over het verdelen van de schulden:

1.   Peter Willem Delen 100 gl.

2.   Anneke Willem Delen, wede Anthonis () Michiels (Schaften)

3.   samen met Arien Willem Delen 400 gl. aan diverse personen

 

 


8.10 Jacob Willem Delen ~1615~1666

 

X v1648 m NN Jan Joachims, + v1651

 

17-1-1648 Jacob Willem Delen leent 150 gl. tegen 5% rente van Zweer Joost Zweers op zijn achterste helft van huis en aangelag 0,12 ha. aan de Rul (de voorste helft is van Lambert Jan Joachims (zijn zwager?))

3-10-1650 Jacob Willem Delen vernadert namens zijn vrouw (Joachims) weiland de Hotzert aan de Rul, dat Joost Goort Joosten op 15-10-1649 had gekocht van Willem Claessen uit Geldrop, man van Jenneke Joachims (zijn schoonzus?), en op 1-4-1650 hadovergedragen aan zijn zoon Joost.

4-12-1651 Mechteld Jan Hanssen, oud 26 jaar, met haar oom Peter Andries Swuesten als voogd verkoopt haar kindsdeel van al haar erfgoed te Heeze, Leende en Tongelre aan Jacob Willem Delen, haar zwager, en Wouter Jan Hanssen, haar broer.

 

16-12-1655 Jacob Willem Delen geeft 200 gl. hypotheek tegen 5% aan Anneke Jacob (D) Delen (achternicht) op haar huis.

6-2-1658 Anneke Jacob Dielis Delen leent 75 gl tegen 5,3% van Jacob Willem Delen op een akker van 0,23 ha in de Nieuwhoeven te Heeze

20-2-1658 Jacob Willem Delen geeft 75 gl. hypotheek aan Anneke Jacob Dielis Delen tegen 5,3% op een akker van 0,23 ha in de Nieuwhoeven te Heeze.

27-11-1660 Jacob Willem Delen koopt de helft van het erfgoed te Heeze van Jan Hansen en Hendrik Beekmans van Wouter zoon van Jan Hanssen en Anneke Hendrik Beekmans.

 

19-1-1662 Jacob Willem Delen uit Heeze erkent een schuld van 36 gl. aan Tielman Joosten, schepen van Geldrop. (RA Geldrop 240 f 102)

31-3-1662 Gerit Hendrik Beecx (oom van de vrouw van Jacob Willem) verkoopt aan Lijntge Hendrik Goedelen, weduwe Gerit Willem Daems een cijns van 13 gl. uit huis, schuur en aangelag,

uitgenomen het achterhuis en de halve schuur aan de Oostzijde met zeker klein hofje aan het achterhuis dat hiervan afgedeeld is (~1635) en toebehoort aan Jacob Willem Delen

de rest is 9/24 ha. a/d Oude Meulenweg.

 

15-5-1614 Sebastiaan Cornelissen, man van Arike Handrikx, leent ~90 gl. van Hanrik Jan Beekmans (grootvader van Engel Jan Hansen X Jacob Delen) tegen 4,35 gl. per jaar.

3-1-1663 Marten Dielis Gevens lost deze lening af aan Jacob Willem Delen

 

15-10-1664 Jacob Willem Delen, wedr Engel Jan Hanssen verkoopt, mede namens hun onmondige kinderen en namens Wouter Jan Hanssen weiland de Scherfdonk 0,35 ha bij het kasteel voor 563 gl. aan Albert Snoeckart van Schaumburg, Heer van Heeze en Leende (veel geld, het lijkt wel een verkapte gunst van de Heer!)

6-5-1665 Jacob Wilms is doopheffer voor (zus) Francisca Wilms

 


XX 1-2-1651 Heeze sc m Engel dochter van Jan Hansen Gevens[2]

kinderen:

Jan Jacob Delen * ~1651 + 12-8-1664 Heeze

Anneke Jacob Willem Delen * 1652 + 5-10-1680 Ommel volgt 9.11

Maaike Jacob Delen * ~1653 + 25-11-1705 Heeze

X 15-1-1680 Heeze Rk m Willem Jansen uit Gennip/Stratum, + n1724

dochter Ariaantje * 1683

XX 1-9-1709 Heeze Rk m Perijn Jansen vd Heijden,

Willem Jacob Delen * 26-4-1654 Heeze + 7-3-1688 Heeze volgt 9.12

Engel Jacob Delen * 14-6-1655 Heeze + 4-4-1731 Heeze

X 1-5-1690 Heeze Rk m Thonis Thonis Claessen v Erp, + n1698

* 27-8-1661 Heeze, + n1724: 3 ke * 1692/95

Hendrik Jacob Delen * 14-11-1658 Heeze + 11-9-1679 Heeze

22-11-1679 nihil-aanslag collaterale successie voor Hendrik Jacob Delen over:

-            akker van 0,15 ha. bij de Rul

-            groese de Vloet 0,15 ha. in de Scherfdonk

-            100 gl. schuld aan Cornelis Jan de Scheper

 

1685 ⌂ Rul: Willem Jansen v Gennep X vrouw met klein kind

20-9-1709 inventaris van Willem Jansen van Gennip, wedr Maria Jacob Delen t.b.v. Adriaentje hun kind, omdat Willem hertrouwt.

 

1698  Heezerenbos: Thonis Claessen X Engel (Jacob Delen), met Thonis (de vader) en Anneke de dochter. Thonis werkt buiten Heeze

14-4-1723 Testament van Antonius Claessen en Engel Jacob Delen, ziek,

1.   op de langstlevende

2.   op de kinderen van Wouter Schavers en Anna Antonius Claessen, dochter van de testateuren

3.   tenslotte op hun wederzijdse vrienden, iedere zijde voor 50%, indien genoemde kinderen overlijden voordat ze 25 jaar zijn geworden

 

 


9.11 Anneke Jacob W Delen 1652-1680

 

Anneke Jacob Delen is ~13 jaar als haar vader sterft (1665), zij komt dan bij haar oom Peter Willem Delen in huis, totdat zij op haar 18e in het klooster van Ommel treedt.

 

17-3-1667 1. Peter Willem Delen, voor de ene helft

2.   Peter Delen en Gerit Anthonis Wouters als ooms over het[3] minderjarige kind (= Anneke) van Jacob Willem Delen voor de andere helft

lenen 80 gl. van Thonis Jan Rutten op een akkertje van 0,23 ha aan de Oude molen van Heeze. Als ze niet binnen een jaar aflossen geldt de akker als verkocht.

10-6-1669 Meeus Willems lost de lening van 75 gl. uit 1658 af aan Gerit Wouters en Peter Willem Delen als voogden van Anneke Jacob Dielis Delen

30-5-1670 Testament van Anneke Jacob Delen t.g.v. Hendrik Cornelis Joosten (X Marie Jan Gerit Delen) of als hij eerder sterft aan haar oom Peter Willem Delen

23-9-1670 Zuster Anneke Jacobs van Heeze geprofest[4]

5-10-1680 is overleden zuster Anna Delen van Heeze, 28 jaar, geprofest 10 jaren[5]

2-12-1680 aangifte collaterale successie voor Anneke Jacob Delen:

-       halve schuur met aangelag 0,66 ha. 1681

-       akker a/d hoeve 0,20 ha.

-       de Heithorst 0,17 ha.

-       de Rode berg 0,23 ha. 1681

-       de Mulsdries 0,37 ha. 1681

-       in de Hoef 0,18 ha.

-       de Hegakker 0,18 ha.

-       de halve beemd a/d Ven 0,18 ha.

-       een erfente van 150 gl. op Anthonis Gevens

totaal 2.07 ha. ad 465 gl.

21-1-1681 Hendrik Cornelis Joosten verkoopt krachtens testament van Anneke Jacob Delen uit 1670:

- een half huis met halve schuur en aangelag aan de Molenstraat te Heeze,
0,67 ha dat nu wordt bewoond door Goort Jan den Decker, voor 220 gl. aan
Peter Jan Vesters

- een akker van 0,33 ha. bij t Kruis te Heeze voor 55 gl.aan Jan Daniels

- akker de Rode Berg 0,25 ha aan het eind van de Oude Molenstraat te Heeze
voor 60 gl. aan Hendrik Peter Goorts

(in totaal 1,25 ha. met half huis en schuur voor 335 gl.)

 

 

 


9.12 Willem Jacob Delen 1654-1688

 

Willem trouwt met de protestantse Jenneke Tielemans uit Weert. Haar vader Peter Tielemans is van 1677 t/m 1683 schepen en kerkmeester van Heeze. Hun kinderen worden zowel katholiek als protestant gedoopt. Albert Snoeckart de Heer van HLZ is doopheffer voor zijn oudste zoon, schoolmeester Aelberts voor een van de dochters en de vrouw van drost Johan de Jong voor zijn jongste zoon. Op dat moment is Willem al dood; zijn laatste zoon wordt posthuum geboren; Jenneke overleeft hem 25 jaar. De kinderen worden katholiek opgevoed.

 

21-1-1679 Jan Peeters Willems voor hem zelf en Willem Jacob Delen krachtens procuratie van Hendrik Peter Willems soldaat onder het regiment van den heer Cassipiopijn compagnie vanden heer Bronckhorst gepasseerd voor schepenen alhier d.d. 12-1-1679 delen in die kwaliteit de erfgoederen bij hun voorschr. ouderen achtergelaten en met de doodt ontruimd

 

5-12-1682 Willem Jacob Delen leent 100 gl. van de Heilige Geest van Heeze tegen 5%

7-12-1682 Willem Jacob Delen koopt huis, schuur en aangelag 0,13 ha. a/d Haag te Heeze

1685  Heeze: Willem Jacobs X vrouw (NG); 3 zonen en 2 dochters < 12 jaar, Jacob werkt buiten Heeze

12-2-1688 het huis van Willem Jacob Delen staat leeg, zodat het geen belasting meer opbrengt.

1697/1698  Eimerik: Jenneke Tielemans wede Willem Delen, ke Aaltje (1697), Jan, Willem (1698) 1-0-2 1-1-1

 

X 9-12-1674 Heeze NG, 12-8-1676 Rk m

Jenneke Peter Jan Tielemans * ~1649 Weert, + 13-4-1713 Heeze

kinderen:

Jan Willem Delen * 28-11-1676 Heeze NG + 28-12-1746 Heeze volgt 10.12

zoon + n1685

Aaltje Delen * 11-8-1680 Heeze NG 7-9 Rk + n1697

Peter Jacobs * 1-8-1683 Heeze Rk + n1685

Anneke Delen * 29-5-1685 Heeze NG 2-6 Rk

Anneke Delen * 6-1-1687 Heeze NG 5-1 Rk

Willem Willem Delen * 31-10-1688 Heeze NG 9-11 Rk + 7-11-1746 Heeze

volgt 10.13

25-5-1713 De crediteuren van de boedel van wijlen Jenneke Tielemans geven toestemming tot verkoop

29-5-1713 Jenneke Tielemans weduwe Willem Jacob Delen heeft nagelaten:

- een half huisje, schuur en tuin, belast met 100 gl.

- 98 gl. schulden van geleverde winkelwaren o.a. aan de weduwe Jan Franse van Mierlo in de drie Kesen te Eindhoven

Jan en Willem, zonen Willem Jacob Delen gaan de goederen verkopen.[6]

7-7-1713 Jan en Willem, zonen van Willem Jacob Delen verkopen voor 72 gl. 3 stukken land uit de boedel van wijlen Jenneke Tielemans, weduwe Jacob Delen, hun overleden moeder.

7-7-1713 Jan Willem Jacob Delen verkoopt de onbedeelde helft in een huis aan de Eimerikkerstraat (nr. 29) voor 175 gl. aan Willem Willem Jacob Delen

Per saldo: opbrengst 247 gl. -/- 198 gl. schulden = 49 gl. netto

13-9-1721 het huis van (wijlen) Willem Jacob Delen staat nog steeds leeg

8-11-1738 Jan en Willem Delen, broers uit Heeze, verkopen aan Christina Galiot, huisvrouw van Franois Mace, wonend op het kasteel van Heeze t.b.v. de Heer van HLZ de Heithorst heide 0,25 ha. achter het kasteel voor 12,30 gl.

 

 


10.12 Jan Willem Delen 1676-1746

dakdekker (met stro)

 

1-2-1706 Jan Willem Delen, gehuwd met Cathalijn Thonis Bacx, verkoopt de onbedeelde helft van een huis voor 76 gl. aan zijn zwager Adriaen Thonis Bacx

25-9-1706 Jan Willem Delen koopt een huisje of kamer van de diaconie

28-10-1706 Jan Willem Delen leent 70 gl. om het huisje te betalen

1706-1746 Jan Willem Delen is eigenaar/bewoner van Eimerik 28

13-9-1721 Johannes Willem Delen en anderen hebben 1,23 ha land braak liggen, zodat het geen belasting meer opbrengt

1724 Jan Willem Delen en Lijntje zijn vrouw hebben 0,67 ha. land ingezaaid, maar het brengt de kosten niet op.

 

X 8-11-1705 Heeze Rk m Lijntje Thonis Bax, * 30-4-1678 Heeze, + 4-3-1736 Heeze

kinderen:

Willem Delen * 25-7-1706 Heeze

Anna Maria Delen * 25-7-1706 Heeze (tweeling)

Wilhelma Delen * 12-4-1709 Heeze

Toon Jan Delen * 1-11-1711 Heeze + 5-4-1772 Heeze volgt 11.11

Joanna Delen * 8-5-1714 Heeze

Willem Jan Delen * 5-6-1718 Heeze + 18-7-1778 Eindhoven volgt 11.12

Anna Maria Delen * 16-3-1724 Heeze + 7-1-1747 Heeze

 

19-1-1752 Boedelscheiding tussen de kinderen van Jan Willem Delen en Cathalijn Bax [vA]

 11.11 Antonie Jan Delen 1711-1772

 

Antonie raakt aan lager wal. In 1760 moet hij al zijn land verkopen (13 percelen van samen 2,27 ha. voor > 482 gl.

20-11-1760 Anthonie Jan Delen verkoopt publiek (acte 19-12):
- aan Martin Delen de halve Hagenakker 0,1 ha. voor 23 gl.

- aan Peter Dirck Sprengers akker de halve Leur 0,22 ha.

- aan Adriaan Hulst diaken van de gereformeerde gemeente de Boermansbeemd 0,24 ha. voor 115 gl.

- aan Jan Goort Cuijpers t.b.v. Adriaan Matthijs Delen weiland de halve Hagendries 0,22 ha.

- idem akker de Nieuwe Hoef 0,18 ha. voor 43 gl.

- aan de Heer Govert vd Hoeven, drossaard weiland t aangelach 0,16 ha. voor 65 gl.

- aan Peter Dirck Sprengers de Heidveldsakker 0,14 ha. voor 23 gl.

- aan Gerard Matthijs Delen de Cappelakker 0,16 ha. onder Eimerik voor 21 gl.

- aan Francis Dirck Aerts akker de Garsthoff 0,24 ha. voor 41 gl.

- aan Adriaan Hulst, diaken van de gereformeerde gemeente weiland de halve Weerd 0,22 ha. voor 77 gl.

- aan Jan Snoex weiland de klein Sant 0,13 ha. voor 35 gl.

- aan Geert Kistemakers akker de Heester 0,15 ha. voor 30 gl.

- aan Gerit Kistemakers de Heester akker 0,11 ha. voor 17 gl.

19-12-1760 Anthonie Jan Delen lost de 70 gl. af die zijn vader Jan Willem in 1706 heeft geleend

1746-1772 Anthonie Jan Delen is eigenaar/bewoner van huis Eimerik 28

 

X 12-11-1747 Heeze NG m Gertrui Nelis Verkuylen, + n1775:

kinderen:

Jan Delen * 11-10-1748 Heeze

1-8-1775 st Huijbers Lil (borgbrief)

Cornelia Delen * 2-2-1751 Heeze + 12-10-1828 Budel

18-8-1780 Hamont (borgbrief)

X 20-8-1780 Budel m Peter Maes: 5 ke 1781/90

Maria Catharina Delen * 10-9-1754 Heeze + v1759

Willem Delen * 16-2-1756 Heeze

18-12-1773 st Huijbers Lil (borgbrief)

Maria Catharina * 25-5-1759 Heeze

AnneMie Delen * 18-6-1762 Heeze + 27-8-1807 Heeze

 

1772 Gertrui, weduwe Anthony Jan Delen en haar oudste zoon Jan Delen rapen hout bij het kasteel. De schutter betrapt hun, maar zij verzetten zich tegen arrestatie. Daarom worden zij uit verbannen uit Heeze-Leende

5-7-1775 Geertrui Verkuijlen, weduwe Anthonij Jan Delen, heeft 3 jaar geleden haar man verloren, die haar achterliet met 5 kinderen en diverse schulden. Zij bezit de kooppenningen van een huis en tuin te Heeze, genaamd de Camer.

31-7-1775 Geertrui Verkuijlen weduwe Anthonij Jan Delen, wonende te st. Huijbert Lill verkoopt kamer en tuin 900 m2 aan de Eimerikkerstraat (nr. 28) aan Andries van Gennip t.b.v. zijn moeder Maria van de Burgt weduwe Fredrik van Gennip.[7]

1-8-1775 de weduwe Antony Jan Delen  st Huijbrechts Lille (B) borgbrief

 

 


11.12 Willem Jan Delen 1718-1778 te Eindhoven

 

15-4-1744 Eindhoven (borgbrief 300 gl.)

X 18-4-1744 Eindhoven sc m Hendriena Meijers uit Didam, + n1782

kinderen:

Jan Willem Delen * 19-10-1745 Eindhoven + 20-11-1779 Budel

X 16-2-1772 Budel (13-2-1772 borgbrief) m

Maria Elisabeth Hompens, + 22-12-1774 Budel: ke 12.12a

XX 14-1-1776 Budel m Elisabeth Hulsbos ke 12.12b

Willem Delen * 21-8-1747 Eindhoven + 2-5-1775 Eindhoven

Hendrik Delen * 9-10-1749 Eindhoven + 29-7-1782 Eindhoven volgt 12.13

2-4-1773 de erven Hompes, o.a. Jan Willem Deelen te Budel verkopen eikenbomen, huis, erf waar huis op stond en 11 percelen grond a/d Ven te Heeze

6-10-1778 boedelscheiding van de familie Hulsbos: Jan Willem Delen krijgt ...[8]

 

12.12a Helena Maria Delen * 20-12-1773 Budel + 31-1-1833 Weert

X 15-5-1803 Eindhoven Rk m Adolf Meeus:

zoon X 1846 st Jans Molenbeek

12.12b Willem Delen * 5-12-1776 Budel

(Maria) Elisabeth Delen * 23-12-1777 Budel + 20-12-1855 Budel ke 13.12

24-6-1834 wil trouwen met Henric Sporenberg, * 25-6-1795 Hamont, gepensioneerd kanonnier, maar dit wordt verboden[9]

Wilhelma Delen * 29-5-1779 Budel

 

 

13.12 Jan Willem Delen * 26-3-1817 Budel + 11-6-1817 Budel buitenechtelijk

 

 

 


12.13 Hendrik Deelen 1749-1782

 

27-10-1775 verklaring van Mozes Salomon over scheldpartij, o.a. Hendrik Deelen uit Eindhoven[10]

10-2-1778 Peternel v Houtert is samen met Jan Delen (broer van Hendrik) doophefster te Eindhoven voor Jan Schroijers (=?)

5-1778 Peternel van Houtert, dienstmeid van vader Willem Delen moet vertrekken omdat zij zwanger is.

19-11-1778 Peternel bevalt van een zoon bij haar moeder thuis in Valkenswaard. In barensween wijst zij Hendrik Delen als de vader. Bij de doop treedt diens vader Willem Delen op als doopheffer !

11-12-1778 de schepenen van Valkenswaard dienen een rekest in bij de vorster van Eindhoven om Hendrik Delen te bewegen tot trouwen of tot alimentatie van 100 gl. voor defloratie, 25 gl. voor kraamkosten en 1 gl. per week voor onderhoud van het kind.

14-12-1778 Hendrik ontkent een affaire te hebben gehad met Peternel

2-2-1779 Hendrik ontkent nogmaals onder ede.

1-3-1779 idem? (3e maal) Hendrik Deelen uit Eindhoven t.o.v. schepenen van Waalre/Valkenswaard[11]

17-7-1779 Peternel verzoekt als arme dienstmeid inwonend bij haar oude moeder aan schepenen van Eindhoven om het proces pro deo te mogen voortzetten.

29-7-1782 Hendrik Deelen overlijdt te Eindhoven. 32 jaar oud.

 

buitenechtelijke relatie met Peternel v Houtert

zoon:

Willem Delen * 19-11-1778 Valkenswaard + 4-10-1824 Zeelst

dagloner

X 3-2-1799 Zeelst (moetje; 14-1-1799 borgbrief) m Hendrina Smulders

* 27-6-1769 Woensel, + 5-10-1837 Zeelst, spinster: ke 14.13

 

14.13 Jan Delen * 27-5-1799 Zeelst + n1844 volgt st Gillis Waas

Willem Delen * 24-1-1801 Zeelst + 5-5-1820 Zeelst linnenwever

Anna Maria Delen * 17-11-1803 Zeelst + 7-3-1851 Zeelst

X 20-6-1834 Zeelst m

Jan v Santvoort, * 12-11-1796 Zeelst, + 2-4-1880 Zeelst, strodekker:

6 ke * 1835/45 Zeelst

Petronella Delen * 6-9-1806 Meerveldhoven + 21-7-1887 Zeelst

X 25-2-1843 Zeelst m Godefridus vd Wateren

* 26-4-1805 Meerveldhoven, + 9-10-1869 Zeelst

Johanna Delen * 6-10-1814 Meerveldhoven + 20-12-1884 Zeelst

X 5-2-1842 Zeelst m Godfried v Laarhoven: 6 ke * 1843/54 Zeelst

* 29-6-1806 Zeelst, + 7-5-1882 Zeelst, linnenwever

 

 

 


10.13 Willem Willem Delen 1688-1746

bakker, veehandelaar

 

7-7-1713 Willem Willem Jacob Delen koopt de onbedeelde helft in een huis aan de Eimerikkerstraat voor 175 gl. van Jan Willem Jacob Delen

13-9-1721 het huis van (wijlen) Willem Jacob Delen staat nog steeds leeg, zodat het geen belasting opbrengt

1713-1746 Willem Willem Delen is eigenaar en (vanaf 1736) bewoner van Eymerik 29

 

19-4-1714 Willem Willem Delen pacht de vlastiende van Heeze voor 1,20 gl.[12]

4-10-1720 Willem Willem Delen, oud 32 jaar, getuigt als collecteur van de lammer-tiende voor het jaar 1720, dat hij op 24-4-1720 de lammeren van Bernaert Janssen te Ginderover heeft willen tellen .......

14-4-1728 Willem Willem Delen pacht de lammertiende van Heeze voor 44 gl. en de vlastiende van Heeze voor 35 ct.[13]

 

12-3-1718 Willem Delen koopt een bed met hoofdkussen uit de boedel van de wede Barthel v Paessen

13-9-1721 Willem Willem Delen en anderen hebben 0,77 ha land braak liggen, zodat het geen belasting meer opbrengt

1724 Willem Willem Delen heeft ha. land ingezaaid, maar het brengt de kosten niet op.

1725 Willem Willem Delen, bakker te Heeze, lost een schuld af met procuratie van de voogden van de minderjarige kinderen wijlen Barthel Beerenbroeck en Marie Adam van de Broek

7-2-1726 Willem Willem Delen, bakker, verkoopt namens Johanna Reyckers, wede wijlen Hendrik Hertroy.

1727 Willem Willem Delen ontvangt geld gekomen van Jenneke, wede Willem Jacob Delen [vA]

25-3-1728 Willem Willem Delen verkrijgt een beemd van 0,15 ha in de Bulders van Heer Peter van Dijk

1-4-1730 Willem Willem Delen, verkoopt de beemd van Heer Petrus van Dijk (1728) aan Goort Franssen van den Berg

 

30-6-1729 Willem Willem Delen koopt q.qa voor 350 gl. van Peter Adriaen Driesse

- roerend goed

- huis, hof en aangelag, 0,34 ha aan de Ven

- 7 stukken land, samen 1,37 ha aan de Ven

Peter Driesse sterft binnen een jaar, waarschijnlijk moest Willem Willem diens gezin even aan geld helpen, want in 1730 verkoopt hij alles weer terug aan de weduwe en kinderen van Peter:

15-11-1730 Willem Willem Delen, verkoopt aan Christien Reynders, wede Peter Adriaen Driesse, het vruchtgebruik en aan hun kinderen Ida en Ariaentje het blote eigendom terug van al het goed dat hij in 1729 heeft gekocht van Peter Adriaen Driesse

 

 


30-4-1745 Willem Willem Delen heeft 11 runderen gekocht en wil ze naar Rijswijk en Wilsveen bij Leidschendam drijven, ze zijn gezond en niet besmet:

- roodharige os met witte kop

- dito, bleekrood van haar

- dito, zwart van haar met witte kop

- etc.

3-10-1746 Willem Willem Delen, oud 58 jaar, getuigt met anderen dat Matthijs Peter Delen eigenaar is van de Horst en dat de heg daaraan overdwars gedeeld is en voor de helft eigendom van Matthijs Peter Delen. Verder geven zij voorbeelden waaruit blijkt dat het te Heeze vaker voorkomt dat een heg overdwars gedeeld is

9-3-1748 De nalatenschap van Willem Willem Delen bestaat uit:

- huis, schuur, tuin en aangelag (Eimerik 29) 0,09 ha. 166 gl.

- de Oevels beemd van Denys Peters vd Berg 33 gl.

- de Creijlsche akker 0,20 ha. 38 gl.

- houtwas en weiland de Dries en de Nieuwe Hoef 0,22 ha. 81 gl.

- weiland de Horst van Willem Dirk Nooten 0,30 ha 86 gl.

- akker de halve Leur van Jacob Joosten 0,08 ha. 16 gl.

- de Patakker 0,16 ha. 23 gl.

- de Creijlsche akker aan de Hoolstraat 0,10 ha. 8 gl.

- weiland de Kleine Horst van Baltus de Laure 0,29 ha. 135 gl.

- weiland de Vloet 0,15 ha. 14 gl.

- de Sijlakker 0,16 ha. 24 gl.

- de Coolakker van Jacob Tonis v Velthoven 0,22 ha. 58 gl.

- de akker van Loeffen van Hendrik Luijcas wede 0,21 ha. 34 gl.

- weiland in de Horst van Adam Dommels 0,18 ha. 45 gl.

- de akker van Loeffen van Catalijn Joordens 0,21 ha. 40 gl.

- de Leurakker van Martinus Biesen 0,20 ha. 39 gl.

--------- -----

2,78 ha. 840 gl.

 

X 5-6-1712 Leende Rk m Maria Teunis Goorts, * ~1687 Wetten, + 2-12-1746 Heeze

kinderen:

JenneMarie Delen * 22-1-1714 Heeze

JenneMarie Delen * 6-5-1715 Heeze + 8-8-1770 Heeze

X 30-6-1748 Heeze sc (moetje) m

Goort Jan v Asten, + 15-5-1784 Heeze: 3 ke * 1748/56

Willem Willem Delen * 26-4-1717 Heeze + 3-10-1789 Heeze volgt 11.13

Antony Willem Delen * 17-6-1719 Heeze + 30-10-1787 Heeze volgt 11.14

Jacob Delen * 7-6-1722 Heeze + v1727

Peter Delen * 6-2-1725 Heeze + n1755

Jacob Delen * 13-5-1727 Heeze + 13-2-1758 Heeze

Jan Delen * 26-4-1731 Heeze + n1748


9-3-1748 de kinderen van Willem Willem Delen en Maria van Wetten:

1.       Willem

2.       Jacobus zonen van Willem Willem Delen

3.       Jenne Maria meerderjarige ongehuwde dochter

4.       Nicolaes de Jonge, schepen, namens Anthony en Peter Delen, meerderjarige zonen wonend op de Bleijck van de Heer Jan Budding te Bennenbroek bij Haarlem, volgens procuratie d.d. 18-2-1748 te Haarlem

5.       Anthony Jan Delen en Francis Wouter Claessen als voogden over Jan, minderjarige zoon, bedigd d.d. 24-2-1748

verkopen:

- huis, schuur, tuin en aangelag (Eimerik 29), 900 m2 voor 166 gl. aan Godefridus Snijders

- de Oevelsbeemd van Denis Peter vd Berg voor 33 gl. aan Lambert Verbeek

- de Creijlsche akker 0,2 ha. voor 38 gl. aan Peter Dirck Sprengers

- houtwas en weiland de Dries en de Nieuwe Hoef van Els van Hees 0,22 ha. voor 81 gl. aan Adam Paulus van Asten

- weiland de Horst van Willem Dirk Nooten 0,3 ha. voor 86 gl. aan Cornelis Smulders

- akker de halve Leur van Jacob Joosten, 750 m2 voor 16 gl. aan Laureijns Snieders

- de Patakker van Hendrik je Hendrik Peters 0,16 ha. voor 23 gl. aan David van Dijk t.b.v. Nicolaes de Jonge

- de Creijlsche akker 0,1 ha. aan de Hoolstraat voor 8 gl. aan Anna wede Matthijs Gerit Delen

- weiland de Kleine Horst van Baltus de Laure 0,25 + 0,04 = 0,29 ha. voor 135 gl. aan Martinus Delen

- weiland de Vloet 0,15 ha. voor 14 gl. Anna wede Mathijs Gerit Delen

- de Sijlakker 0,16 ha. voor 24 gl. aan Adam Paulus van Asten

- de Coolakker van Jacob Tonis v Velthoven 0,22 ha. voor 58 gl. aan Godefridus Delen

- de akker van Loeffen van Hendrik Luijcas wede 0,21 ha. voor 34 gl. aan David van Dijk t.b.v. Nicolaes de Jonge

- weiland in de Horst van Adam Dommels 0,22 - 0,04 = 0,18 ha. voor 45 gl. aan Anthony Smulders

- de akker van Loeffen van Catalijn Joordens 0,21 ha. voor 40 gl. aan Laureins Snieders

- de Leurakker van Martinus Biesen 0,2 ha. voor 39 gl. aan Godefriedus Delen

 

1795 Johanna Maria Delen verkoopt de Kapelakker 0,18 ha. te Eimerik aan het kasteel van Heeze

 


11.13 Willem Willem Delen jr 1717-1789

 

18-4-1755 Ontlastbrief voor Willem Delen, gehuwd te Heeze met Geertrui Wijnants van Eyck uit Lierop en hun zoon Willem; een cautie van 300 gl. t.b.v. de gemeente Lierop

1755-1760 Lierop

1771-1789 Willem Willem Delen is eigenaar bewoner van het nieuwe huis Eimerik 138

1789-1799 de weduwe Willem W Delen ,, ,, ,, ,, ,, ,,

3-1-1799 Geertrui van Eijk, wede Willem Delen doet afstand van vruchtgebruik t.b.v. haar vier kinderen:

1. Anthonet Willem Delen, getrouwd met Peter van Tulder wonend bij Weert
2. Elisabeth Willem Delen, getrouwd met Jan Snijders, wonende te Heeze
3. Willemijn Willem Delen, getrouwd met Martin Knapen, wonende te Lierop 4. JenneMarie Willem Delen, wonende te Heeze

X 25-7-1751 Heeze sc m Gertrui Wijnand v Eyck uit Lierop, + n1799

kinderen:

Willem Delen * 18-6-1753 Heeze + 9-8-1764 Heeze

Maria Delen * 8-5-1755 Lierop + 1-7-1770 Heeze

Anthonet Willem Delen * 13-4-1758 Lierop + 17-12-1824 Weert/Horst

18-4-1786 borgbrief van Lierop voor Weert

X 25-4-1786 Weert m Peter v Thulder

* 1749 Weert, + 6-9-1827 Weert (Hushoven): 3 ke * 1787/92

XX m Jacob Pluimers, + n1827

Francisca Delen * 21-6-1760 Heeze + 12-5-1773 Heeze

Jan Delen * 8-1-1762 Heeze

Elisabeth Willem Delen * 1-7-1764 Heeze + 26-9-1836 Nederweert

19-3-1796 Weert (borgbrief), 1797-99 Heeze:

X 4-4-1796 Weert m Jan Snijders, timmerman

* 4-4-1762 Leende?, + 26-5-1823 Nederweert:

weduwnaar van Gertrud Stals: 3 ke * 1797/1801 Heeze

X ~1824 m Hendrik Hoens

Willemijn Willem Delen * 18-9-1766 Heeze + n1809

1795  Weert, 4-1796 Nederweert, 5-7-1796 borgbrief voor Weert,
1799-1809
˜ Lierop

X 25-7-1796 Nederweert Rk (moet) m Martin Knapen, + n1809:

zoon * 1796 Weert, dr * 1809 Lierop

JenneMarie Delen * 21-5-1769 Heeze + 1-7-1839 Heeze, arbeidster

 

 

 

 


11.14 Antoni Willem Deelen 1719-1787

herbergier, 1780-87 belastinggaarder

 

X 16-5-1753 Heeze Rk Henrica Ivo Vincken, * 29-11-1722 Heeze, + 9-5-1770 Heeze

XX 14-10-1770 Heeze sc m Hendrina Arnold Schepers

* 13-7-1731 Heeze, + 14-1-1806 Heeze, weduwe van Gerard Mathijs Delen

XXX 15-5-1791 Heeze m Jan v Engeland uit Best, * 1731, + n1806

molenaar, schepen en kerkmeester te Heeze

 

1748 Peter en Anthony Willem Delen werken op de Bleek van J.Budding te Bennebroek

9-5-1754 Antoni Delen koopt bij executie voor 13 gl. een huis, tuin en aangelag en een perceel van de kinderen van Antoni van Bijsterveld.[14]

17-1-1758 Antony Willem Delen, ziek, en Hendrina Yvo Vincken, gezond, maken testament op langstlevende

1756-1763 Anthonis Delen huurt herberg de Keizer (Eimerik 89) van Matthijs Peter Delen[15]

27-10-1762 Antonij Delen koopt weiland van 0,11 ha. uit publieke verkoop van Jacob Spelthaan, rentmeester van den Heer van HLZ.

1766-1787 Anthony Willem Delen is eigenaar van herberg de Roskam (Heezerenbos 51)

30-12-1767 Antony Delen koopt de oude pastorie 0,17 ha. a/d Ven (nr. 56) van de gemeente Heeze.[16]

1767-1787 Anthony Willem Delen is eigenaar van huis Ven 56

13-3-1770 Antony (W) Delen machtigt Boudaen van den Bosch uit Middelburg om namens hem geld te innen van Johannes Cornelis de Leeuw voor geleverde baten.

28-12-1771 Antony Delen deelt in erfenis namens zijn vrouw Hendrina Schepers en erft 7 percelen

3-3-1773 Anthony Willem Delen te Heeze, wedr en testamentair erfgenaam van Hendrijna Vincken verkoopt . huisje en tuin t Aangelach van Philip Claessen, 230 m2 a/d Oude Molen voor 220 gl. aan Wijnant Peter Hermans of van Dijk

1771-1787 Anthony Willem Delen huurt herberg de Engel (Eimerik 2) van de kinderen Gerit Matthijs Delen

1777 Anthony Willem Delen is burgemeester Eimerik c.a.

4-2-1779 Anthony Delen koopt voor 13 gl. een zilveren beugel uit de boedel van David van Dijk (secr. Van HLZ)[17]

20-3-1779 Antony Willem Delen koopt groes t Nieuwland 0,36 ha. te Heeze voor 207 gl. van Hendrik Kreuger, koster en schoolmeester, man van Johanna v Dommelen.

26-1-1780 Antony Delen neemt de inning van de 40e en 80e penning over de Heerlijkheid van Heeze, Leende en Zesgehuchten aan en stelt zich borg voor de prompte en accurate jaarlijkse verantwoording en betaling.


28-10-1780 Anthony Delen en Hendrina Scheepers verklaren dat eens op het eind van de zomer van 1777 Matthijs Willem Havius Boonacker. subst. drossaard van de stadhouder van Helmond en Alexander Verbeek, procureur aldaar s middags in zijn herberg (de Engel) met de Heer requirant samen hebben gegeten en aan tafel een glas wijn gedronken ....

3-2-1781 Antony Willem Delen verkoopt voor 673,75 gl. aan Adam Peter van Dijk:

- huis, hof en aangelag 0,42 ha. onder Heezerenbosch

- akker aan de Oude Voort 0,23 ha. gelegen alsvoor

- de Smeelakker 0,17 ha. gelegen alsvoor

Adam Peter van Dijk bekent 500 gl. schuldig te blijven aan AW Delen.

29-9-1781 Anthony Delen en Johannis Hollen nemen het collecteren en betalen van s lands verponding en de Konings bede over de Heerlijkheid Geldrop aan voor het jaar 1781 en stellen zich daarvoor borg.

12-3-1782 Antonius Delen borgt voor de 40e en 80e penning voor H,L & Z

8-11-1782 Antony Delen en Gerit Arnoldus Scheepers borgen als collecteur van s lands verponding, koningsbede en gemene middelen van consumptie met de kleine specien over de Heerlijkheid van Eckart voor het aanstaande jaar 1783

1784 Anthony Delen cum suis borgen voor ...

1785 Antony Delen en Bernard Sijn Jansen borgen voor ....

1785 borgtocht van Antony Delen en Jan Jansen van der Paal borgen voor ....

24-10-1785 Anthony Delen leent 1.000 gl. tegen 3% van Johan Jacob Slingsbie, de predikant van Geldrop.

1786 Anthony Delen en Adriaan van Meel borgen voor ...

1786 Anthony Delen cum suis borgen voor ....

1786 Antony Delen levert een mandje met pijpen aan het kasteel van Heeze

 

1787-1795 Hendrina Schepers, weduwe Anthony Willem Delen eigenares herberg de Roskam (Heezerenbos 51)

2-9-1791 inventaris van Hendriena Scheepers, laatst wede van Antony Willem Delen, nu getrouwd met Jan van Engeland op aanvraag van Geertruij van Eijk, weduwe Willem Delen, voor haar nog minderjarige kinderen: Elisabeth, Wilhelmina en JenneMaria en haar meerderjarige schoonzoon Peter van Tulder, gehuwd met Anthonet Willem Delen, wonend in Weert, als naaste erfgenamen van Antony Willem Delen:

- huis, hof en aangelag, de Roskam, aan t Kruis onder de Oude Molen,
(Heezerenbos 51) 0,62 ha

- nog 20 percelen

- roerende goederen

2-9-1791 Jan van Engeland staat borg voor Hendrik Scheepers (schepen) op de goederen van (zijn vrouw) Hendrina Scheepers, weduwe van Antony Willem Delen

14-10-1795 Isaak van Thol, man van Arnolda Sluyter c.s., erfgenamen van Johan Jacob Slingsbie, predikant van Geldrop, eisen voor de schepenbank een schuld van 1.000 gl. op van Jan van Engeland, man van Hendrina Scheepers, weduwe Anthony Willem Delen.

 


14-11-1795 Hendrina Scheepers doet afstand van vruchtgebruik. Daarna verkoop van de boedel van wijlen haar man Anthony Delen door diens neven en nichten:

1.1 Peter van Tulder, man van Anthonet Willem Delen

1.2 Elisabeth Willem Delen

1.3 Willemijn Willem Delen, allen wonende te Weert

1.4 Geertruy van Eyck, weduwe Willem Delen als moeder en voogdes van haar minderjarige dochter Johanna Maria Delen

2.   Jan en Willem van Asten wonend te Heeze en met procuratie van Arnoldus van Asten, wonend in het land van Waes

Verkocht worden:

- huis, hof en aangelag de Roskam te Heeze aan t Kruys
onder de Oude molen 0,69 ha

deze gaan op 3-12-1795 voor 735 gl. naar Mathijs Aert Delen uit Stiphout (11.36)

- huisplaats en hof (Ven 56) 0,19 ha

- de akker van Jan Coppen op de Oude Molen 0,19 ha

- de Sandermansakker aan de Oude Molen 0,36 ha

- de Akkerman aan de Oude Molen 0,33 ha

- weiland de Hol aan de Oude Molen

- weiland in de Plet aan de Oude Molen

- de Vennekensdries aan de Oude Molen 0,13 ha

- akker t land in de hoof van Joost Elsen te Heezerenbosch 0,11 ha

- akker de Dender met aangelag van Jan de Wal aan de Ven 0,51 ha

- weiland in Heil Verstraaken halfgelag aan de Ven

- de Lillemans beemd aan de Ven 0,7 ha

- weiland de Bulder 0,4 ha

- weiland de Daam of Hel 0,1 ha

- houtwas t half Heytveld onder Creyel in de Sneppekamer

- heiveldje in de Sneppekamer te Creyel, naast de Sandermansakker

---------

Totaal 1 herberg en 15 percelen 3,71 ha

 

9-1-1796 de lening van 1.000 aan de erven Slingsbie (zie 1785) wordt afgelost.

 

 


8.11 Peter Willem Delen ~1617~1690

 

Cijnsboek Heeze 1681 herkomst

87.2 huis op Strabrecht 800 m2 Willem Jacob Delen

 

X ~1647 m NN (Arien) Goort Hoeben, * ~1622, + n1685

kinderen:

dochter * 1650 + n1685

 

28-2-1648 Adriaan Goort Hoeben leent 131 gl. tegen 4,8% van Peter Willem Delen, zijn zwager, op de Heilig Kruis akker 0,23 ha. bij het Karsveld te Heeze

 

9-1-1654 Peter Willem Delen neemt 100 gl. schuld op zich uit de boedel van zijn ouders

28-11-1654 Gerit Anthonis Francissen en Peter Willem Delen bedigd als voogd over de 2 minderjarige kinderen van Hendrik (Goort) Hoeben en Lijske Anthonis Francissen

10-12-1654 idem bij boedelscheiding Hendrik (G) Hoeben

 

2-3-1656 idem optreden namens

17-5-1656 Jan Hendricx eist namens zijn oude moeder, Margrietje Schepers, betaling van 15 vat rogge door Peter Willem Delen en Gerard Peters (de Jongh X Merie Willem Delen) als pacht voor een akker.

 

1659 Peter Willem Delen is borgemeester van Strabrecht

9-5-1659 Peter Willem Delen koopt de Heilige Geest akker 0,33 ha. te Strabrecht van (neef) Hendrik Hendrik Hoeben

7-10-1660 Peter Willem Delen koopt een weitje van 0,1 ha. in de Elsen van Gerit en Jan Thonis Gevens.

1665-1670 na het overlijden van broer Jacob komt nicht Anneke Jacob W Delen (13 jaar) inwonen bij Peter Willem Delen.

17-3-1667 1. Peter Willem Delen, voor de ene helft

2.   Peter Delen en Gerit Anthonis Wouters als ooms over het minderjarige kind (= Anneke) van Jacob Willem Delen voor de andere helft

lenen 80 gl. van Thonis Jan Rutten op een akkertje van 0,19 ha aan de Oude molen van Heeze. Als ze niet binnen een jaar aflossen geldt de akker als verkocht.

18-2-1670 Peter Willem Delen wordt bedigd als voogd over de kinderen van zijn zus Agnes Willem Delen

 

 

1685 Eimerik: Peter Delen met 1 dochter die buiten Heeze verblijft en 2 zonen van Frans Roubosch.

 

 


8.12 Anneke Willem Delen ~1618-1676

 

9-12-1648 Willem Michiel Anthonis (Schaften) koopt een tuintje van 300 m2 te Strabrecht van Joost Goorts opt Hoff

9-1-1654 Anneke Willem Delen, wede Anthonis () Michiels (Schaften), koopt het van het huis op Strabrecht van Jacob Willem Delen, haar broer.

18-2-1669 De erfgenamen van Hendrik Michiel Schaften:

1.   Gerit, Jan, Hendrik en Wouter, zonen Michiel Schagten

2.   Peter Willem Delen als oom en voogd over de 3 minderjarige kinderen van wijlen Willem Michiel Schagten en Anneke Willem Delen, en voor Ida hun zus die al meerderjarig is

3.   Joost Jan Vera, oom en voogd van Michiel Thonis Schagten verkopen een akker van 0,31 ha. a/d Rul aan Jan Jacob Schoofs en Jan Thonis Paulus.

14-2-1670 Anneke Willem Delen voor 2/3 deel, en Gerit Thonis Gevens (haar schoonbroer?), mede namens Jan Thonis Gevens diens broer samen voor 1/3 deel, verkopen de Laak a/d A te Strabrecht voor 50 gl. aan .... (zie 1605)

 

X ~1643 m Willem Michiel Thonis Schaften, * ~1613, + ~1653

kinderen:

Ida W Schaften * ~1644 + n1707 Utrecht

Hendrik W Schaften * ~1650 + 26-1-1723 Heeze

1699 burgemeester van Strabrecht

Giel Willem Schachten * ~1651 + 22-1-1720 Heeze

1696 burgemeester van Strabrecht

X 7-1-1681 Heeze Rk m Catlijn Gerrits, + 28-7-1697 Heeze

wede Jan Peter Bruinincx

XX 29-6-1698 Heeze Rk m

Heilke Thonis v Velthoven, + 23-1-1731 Heeze: dr * 1700

Marie Willem Schaften * ~1653 + 21-8-1721 Heeze

X 5-12-1678 Heeze Rk m

Arien Jc Joost Vera, + 20-2-1719 Heeze: 2 drs * va 1679

XX 12-12-1695 Heeze Rk m Jenneke Jacob Cuijpers

 

10-11-1682 boedelscheiding tussen 4 de ke van Michiel Schaften en Anneke Willem Deelen

30-1-1686 de kinderen van Willem Giel Schaften lossen een lening van 3 gl./jaar (dus ~70 gl.) die (overgrootvader) Peter Delis Delen in 1562 had opgenomen, af aan Antonis v Gastel

 

7-3-1697 Strabrecht (24): Giel Willem Schaften X Lijntje 2-0-0

 

 


8.12a Neeske Willem Delen ~1626-1669

 

X 5-2-1651 Heeze NG m Aart Dirk Aarts, * ~1621, + 12-9-1688 Heeze:

5 ke * 1654/65

 

24-1-1667 Aart Dirks, man van Neeske Willem Delen leent 400 gl. tegen 6% op huis, tuin en aangelag a/d Ven van Jacob Jan v Litsenburg

28-2-1667 aflossing van 200 gl.

28-2-1667 Jacob Janssen, geboortig uit den lande van Litsenburgh verkoopt Jacob Jan de

Werth een cijns van 24 gl. waarop 12 gl. zijn gelost, eertijds belooft door Aert Dircx t.b.v. de

voorscr. verkoper d.d. 24-1-1667.

 

18-2-1670 Aart zoon Dirk Aarts wedr Agnes Willem Delen gaat akkoord met Peter Willem Delen haar broer en Ghijsbrecht Bastiaens (zijn zwager), voogden van de onmondige kinderen over de verkoop van de nalatenschap (om schuld af te lossen)

26-2-1671 Peter Willem Delen en Gijsbert Bastiaans verkopen als voogden over de 5 minderjarige kinderen van Aart Dirk Aarts en Agnees Willem Delen een akkertje van 0,13 ha. a/d Bree-eik the Heeze voor 51 gl. aan Walburg Jacob Jan v Litsenburg. (aan wie ze nog 200 gl. schuld hadden)

 

 


Cijnsen

 

1535 f 57v3

1650 Anna wede Willem vd Schaften Adrike v Velthoven, man van Peterke

1627 Adriaan Willem Delen ... helft Jenneke Jan van Gastel dochter

1595 de kinderen van Jacob Peter Delen

1570 Jacob Peter Delen zn voor de ene helft en Joost Jan van Gastel voor de andere helft

(3-2-1562 Peter Delis Delen) voor de kinderen van Peter Joost van Gastel

1535 Gertruijd de weduwe van Joost Jan van Gastel met haar kinderen

voir de wede van Jan van Gastel

vanwege haar man

uit de helft van de Ren die van genoemde Jan (v Gastel) was

 

 

f 87.5 Peter Willem Delen voor de helft 2 sts

Adriaan Willem Delen voor de andere helft 2 sts

Willem, Ike ende Libbeke ke? Jacob Deelen

voor hun vader Jacob Peter Delen zoen en Aart

moeten geven van deze navolgende cijns

die ke van Peter Delen

Peter Delen, de broer

10 ke

1535 Engel Delen, weduwe Gelis Henrick Peters (Delen) sn

voir Airdt van Hamont haren vader

vanwegen Gelis Jan Thewens soen

uit 0,66 ha. gemeente over de Tielkensdijk

 

f 91v1 Crelis Joosten

Hendrick Hendrick Pauwels de jonge

Handrick Bouwen uuijt huijs ende hoff moet betalen III st

# Everart Peter Gerits tutor uxoris voor de hellicht III oirt

Adriaen Willem Jacop Delen voor dander hellicht III oirt

Willem (Jc) Delen uuijt het Nulant moet betalen van dese naestvolgende text I st

Goordt Willems sn van Soemeren alias Haeijgen genampt

nu die drije kijnder mr Gerit Jans soen van Domelen

uxor cum prolibus

Henrick geert sn Zwuesten

1535 Wouter Henrick Korsten Ghenen sn

voor zijn vader

uit groese dat Nulant dat zijn vader toe placht te horen

 

 


Heeze 1535 f 92v3:

1650 Margriet Jan Janssen Veraa wede Willem Jan Gevens

1640 Willem Jan Handrik Geeven alias Henssen

1627 Jan Matthijs Adriaen Vervlaessen

1625 Willem Jacob Delen

1600 Anthonis Goort Willem Delis Delen alias Donckers, 1621: f 61v1

man van Geertruijt Joost Peter Goorts dr. (cum Hendricx filio)

Joost Peter Goorts X Mechtelt

v1583 Gertruij dochter Henrik 1583 f 69v5

1535 Henrik Henricx van Boert

vanwege Katherijn Henrick Leenens dochter

voor Heer Willem Teunens

voor zijn vader

uit de Papenbeemd bij des Heer Hoefbroick gelegen .. dAa[1] 14-6-1655 doophefster voor kind van Jacobus Delen X Aleijdis Gevens

[2] Jan Hansen Gevens was getrouwd met Anneke Hendrik Beeckmans, + 1658/63

[3] maar Jacob Willem Delen had toen vijf ! minderjarige kinderen

[4] boek over convent van Ommel

[5] idem

[6] HLZR 1841

[7] HLZR 1903

[8] RA Budel 54 f 387

[9] brief 420 Officier v justitie

[10] RA Waalre/Valkenswaard 159 f 98

[11] RA Waalre/Valkenswaard 160 f 39v

[12] HLZR 1842

[13] HLZR 1856

[14] HLZR 1882

[15] HLZR 1892 15-2-1763 verkoop in herberg de Keizer van Anthony Willem Deelen

[16] HLZR 1898

[17] HLZR 1907