6.20    Mattheus Jan P Delen  ~1562-1633                  vs 2021

 

Cijns    object                                      herkomst        

48v3    de Vossenhoeve                      Jan (P) Delen sr                      

49.1     weerde van Wouter Bocx       Jan Peter Delen sr      

91.1     huis a/d Rul                             ke Faas

 

         1594       Mattheus Hans Peter Delen belendend in de Bulders.

1600/1604       Teeuwen Delen bezit huis en haard te Eimerik.

30-10-1601     Thijs Delen lijdt 3½ gl. schade bij doortocht prins Maurits en andere legers door Heeze.

         1602?     Mattheus Delen is borgemeester

15-1-1604       Mattheus Delen belooft aan Mathijs Taterbeek alles te betalen wat hij bij ‘t sluiten van zijn rekening aan de gemeente ten achter bevonden zal worden, en wel binnen 8 dagen, zodat de andere borgemeesters, zowel de huidige als de toekomstige daarvan gevrijwaard blijven.

23-8-1604       Mattheus Delen betaalt 3 gl. haardgeld voor een (2e) huis met schouw en bakoven a/d Ven.

15-12-1604     Mattheus Jan Delen belooft aan (zijn neef) Lenard Aart Maes 25 gl.

~31-3-1606     Boedelscheiding tussen de kleinkinderen van Hanrik van Gastel

1.  Hanrik Jan Goijarts en Matheus Delen, man van Engel, kinderen van Jan Goijarts (Verhoeven) en Eel Hanrik van Gastel krijgen

-    het middelste 3e deel in de Mispeltern,

-    het middelste 3e deel in de Lancker, het Heijtvelt, het Laarstuk, het Broexke,

-    de Bax akker met de sloot die er naast loopt en door gaat,

-    het middelste 3e deel in de Heithorst,

-    een brief van 6 gl./jaar op Gerart Bax,

-    een brief van 3 gl. op Lenart Janssen

-    4½ gl. op Frans die Blocker, 4gl. op Adriaan in de Vlaes,

-    3½ gl. op de kinderen van Jacob Delen, .........

(totaal 21 gl. aan renten, ofwel ~420 gl kapitaal)

2.  Hanrik Cornelis Dierk met Anthonis Dierk namens de 3 kinderen van Hanrik Dierk en Jenneke Hanrik van Gastel

3.  Dirk Adriaens, man van Margriet, Aerdt Wijnen, man van Engel en Jan Zanders, mede namens Zander hun broer en Joestje hun zuster, kinderen van Zander van Gastel en Jenneke

10-10-1606     Nadere boedelscheiding van de eerste kavel

1.  Handrik Jan (Goijart) Verhoeven krijgt:  ....

2.   Matheus Hans Delen, man van Engel Jan Verhoven krijgt:

-   de Laarstuk dries

-   de Laerstuk akker

-   de grote Laarstuk akker aan het Laereind

-   het half Broexke, de kant naast Gardt Hoeben

-   het Schoersvelt

-   de voorste e... beemd

-   de Garsthoff naast het straatje

-   de halve Bouwen akker, de kant naast Viesten

-   het Heitveld naast de kinderen van Lambert Verhagen

-   het halve Heitveld in de Heester naast Tiel Goedelen

-    de halve Heithorst naast Dirk van Velthoven

-   de Mispelteren

Handrik en Jan zullen de Mispelteren en de Lancker even groot maken en de cijns uit voornoemde erfgoederen samen delen.

  6-2-1607       De erfgenamen van Hanrik van Gastel:

1.  Hanrik Jan Goijarts (Verhoeven) met Matheus Jan Delen, man van Engel

2.  Hanrik Cornelis Dirks, weduwnaar van Jenneke voor hun kinderen,

3.  Jan Sanders met Dirk Adriaan v Velthoven namens alle kinderen en erfgenamen van Sander van Gastel

stichten een jaargetijde voor Hanrik van Gastel, Engel zijn vrouw en hun kinderen, te houden in de kerk van Heeze en te betalen uit de erfbrief van 3½ gl./jaar die Jan Vaas Geven op 29-1-1533 verkocht had aan Lucia Adriaen Dirk, uit een beemd aan de Runtvoirt te Heeze. Genoemde erfbrief wordt daarvoor ter beschikking gesteld aan Hanrik Lemmens, Adriaen Wouters en Jan Nicasius Dircks, Heilige Geestmeesters van Heeze.

13-3-1607       Mattheus Jan Delen, man van Engel Jan Goijarts staat aan Hanrik Jan Goijarts (Verhoeven), zijn zwager, zijn aandeel af in het huis en aangelag aan de Rul, dat van zijn schoonvader was, en dat nu wordt gebruikt door Anthonis Michiels

20-10-1610     mr. Dirk van Someren, chirurgijn eist 3 gl. van Mattheus Jan Delen voor het cureren van diens been

13-2-1611       Matheus Jan Delen, man van Engel, verkoopt aan Hanrik Jan Goijart Siers (Verhoeven), zijn zwager, de Gasthof, 300 m2 erfgoed te Eijmerik tussen hen in, waarop Hanrik zijn schuur heeft getimmerd.

  7-6-1617       Schout, schepenen en borgemrs. van Heeze, verplichten Mattheus Delen en Hanrik Beekmans, om binnen 24 uur een pacht van 25 gl. contant te betalen, die zij destijds (in 1604) als borgemeester te Heeze hebben aangenomen van Damel Sijmons Weert, maar die nog steeds niet betaald is, temeer omdat zij ook geen rekening hebben afgelegd.

11-1-1621       Mattheus Delen heeft een huis op Eimerik. Hij deelt een ploeg met Thonis Gerard Willems (de Jongh)

 

X  ~1592 m Engelke Jan Goijart Verhoven, + 15-6-1626 Heeze

kinderen:

Jan Matheus Delen               * ~1594           + n1635                                   volgt 7.2

            Eelke Matheus Delen                                      + n1633

Henrik Mattheeus Delen      * ~1600           + 15-3-1679 Heeze                 volgt 7.4

 

 

 


7.2       Jan Mattheus Delen  ~1594~1645

 

cijns     object                                      herkomst                                

48v3    Vossenhoeve                           Mattheus Delen

 

13-7-1620       Jan Mattheus Delen en de andere buren van de Eimerikkerstraat machtigen Willem Snoeijen voor de pacht van de heide van de prelaat van Averbode.[1]

22-11-1627      Jan Mattheus Delen koopt weiland ‘t Zand van Lenart Aert Maes (neef van zijn
                        vader)

 

        1631        Jan Mattheussen is borgemeester van Eimerik

 

16-4-1635       Jan Mattheus Delen en Reijm Adriaans van Tongelre als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Hanssen (oom van vrouw J M Delen), vorster van Heeze X wijlen Anneke Hanrik Beeckmans. Zij verzoeken om toestemming tot verkoop van de nagelaten goederen van hun oom Gerard Beeckmans en hun grootvader Hanrik Beeckmans.

  2-5-1635       Jan Mattheussen en Geraert Goortssen als voogden over de minderjarige ke van wijlen (zwager) Loef Hanrik Geevens en Arike Antonis Geraertssen.

 

X  ~1624 m Aeltge Thonis Geerits, * ~1600, + n1670

kinderen:

            Mattheus Jan Mattheusen Delen     * ~1625           +      n1675                  volgt 8.2

            Engelke Jans Teussen                         * ~1627           +      n1694

                        X  11-2-1652 Heeze NG m Wouter Jacobs vd Dooleggen uit Stratum

+ n1677: 5 ke * 1654/62 Heeze

Teuntje Jans Teeussen                                    * ~1633           + 9-4-1687 Heeze

            X  11-1-1658 Heeze Rk m Jan Gielen Th Schaften

* ~1628, + 20-5-1696 Heeze: 2 ke * 1658 Heeze

Jan Jan Mattheeus Delen                 * ~1636           + 1-1-1700 Heeze       volgt 8.3

 

 

16-10-1669     Elke in huwelijk gehad hebbende Jan Mattheeussen met haar kinderen is belendend in Heeze.

19-4-1670       idem

14-2-1675       boedelscheiding tussen de kinderen van wijlen Jan Teeussen verwekt bij Aeltge Thonis Geerits:

1.      Mattheeus Jan Teeuwens

krijgt de Laarstukakker, de Garsthof en de Sil plus 60 gl. van de kavel van het huis

2.      Jan Janssen Teeuwens

krijgt de Werd met de Ziggen, het Schoorfveld met het Busselke, de Mispelterm en het (half) Clootakkertje, plus 70 gl. van de kavel van het huis

3.      Wouter Jacobs X Engel Jan Teeussen

krijgt de Vossenhoef, het half Clootakkertje en de Bulder plus 60 gl. van de kavel van het huis

4.      Jan Michiel Schaften X Thoniske Jan Teeussen

Krijgt het huis en schuur met aangelag a/d Haag, de Laarstukdries, de Leurakker met het Heidevald daaraan, de Zig a/d Broecxput, het heideveld te Creijl en het recht van de delers in het Busselke in de Heester, en moet 190 gl. geven aan de anderen.

 

11-10-1677     Wouter Jacobs van de Doleggen inwoonder tot Stratum X Engel Jan Theeussen verkoopt aan Adriaen Thonis Cuijpers, een groese van 7/24 ha. in de Bulders onder Heeze.

 

         1685       Strabrecht: Jan Gielens (Schaften) X vrouw met een grote dochter, en de neef die doof is vanaf zijn geboorte


8.2           Mattheus Jan Mattheusen Delen ~1625~1675

 

t/m 15-6-1650 proces in 3 termijnen van Mattheus Jan Mattheusen Delen tegen Abraham Luijcas

14-2-1675       boedelscheiding met broers en zusters

 

X ~1650 Geldrop? m NN

kinderen:

            Hendrik Mattheussen           * ~1650 Geldrop?       + 13-5-1707 Heeze

                        X  ~1690 Geldrop? m Mechteld Aerts, + 7-5-1707 Heeze:                ke 9.2

            Frans Mattheeusen                                                   +       n1696

 

1697/1698       ⌂ Heeze: leeft van de armen: Hendrik Mattheeus X Mechteld, ke: Marie, Mattheeus  2-2-0

11-2-1700       Hendrik Mattheeussen koopt voor 30 gl. een huisje te Genoenhuis van Adriaan Marten v Dijck uit Genoenhuis.

 

 

9.2       Mattheus H Mattheussen        * 28-8-1692 Geldrop

Marie H Mattheus                   * 5-11-1693 Geldrop  +       n1698

Mattheeus H Mattheusen        * 15-5-1696 Heeze     +       n1698

 

 

 

 

 

Matthias Matthei X Maria Andreas

* 12-7-1657 Geldrop: Bartholomaeus

 


8.3       Jan Jan Mattheeussen Delen  ~1636-1700

 

X  2-1-1666 Heeze sc m Hendrikske Hendrik Janssen Hensen, + 22-12-1689 Heeze

 

5-11-1666       boedelscheiding tussen de ke van Hendrik Henssen en Peerke Jan Driessen:

1.      Peerke, meerderjarige dochter

2.      Nijs Jeronimus X (1651) Jenneke

3.      Jan zoon van Jan Mattheeus Delen (gehuwd met) Hendrikske dochter Hendrik Henssen krijgt:
-  half huis en aangelag onbedeeld
-  de Boxakker met de Rukkenhoeve
-  de voorste Externest
-  het Grootveld, weiland a/d Aa Ginderover
-  het Mettenveld dat daarbij ligt  
-  de achterste halve beemd a/h het Hendrik v Gastel Schoor
-  de halve Baxhof

14-2-1675        boedelscheiding met broers en zusters

         1685       Ginderover: Jan Teussen X vrouw

1680-1687       Jan Jan Teusen is voogd over de ke van Jan Hendrik Teussen X Aaltje Peter Sleeuwens

18-1-1690       de boedel van Hendrikske Hendriks vrouw van Jan Teussen bestaat uit:

-                       huis en aangelag                      0,17 ha.           1666

-                       de Boxakker                            0,12                 1666

-                       de Externest                            0,20                 1666

-                       in ’t Grootvelt                         0,17                 1666

-                       de Hoeft                                  0,17

-                       de halve Ovelsbeemd              0,08

-                       de halve Soo-akker                 0,08

-                       de halve Creijlse akker           0,20

-                       half weiland de Biesen

-                     de nieuwe beemd                                                         15 gl.

-                     de halve Heijtveltsakker          0,12     .                         5 gl.

-                     de Hoerendries                        0,21                               7 gl.

-                     in de hoff van Jan Driessen     0,03                               3 gl.

-                     de heijtveltsdries                      0,01                               8 gl.

totaal oppervlak                               >  1,63 ha.

totale taxatie voor de collaterale successie bedraagt 176 gl.

 

XX 10-12-1690 Heeze NG m Marie Hendrik Claus jd, * 7-3-1657 Heeze, + n1703

kinderen:

Marie Jan Teusen                   * 28-3-1694 Heeze     + 14-12-1761 Heeze

            X  23-1-1718 Heeze Rk m

Hendrik Frans Delen, * 8-12-1685 Heeze, + 4-2-1753 Heeze: ke

Hendrien Teussen                   * 27-9-1696 Heeze     + n1736

 

5-11-1692       testament van Jan Janssen Mattheusen, ziek te bed, en Marie Hendrik Claus, zijn vrouw nog gezond, op langstlevende

1697/1698       Ginderover (113) Jan Teusen X Marie, dr: Marie  2-1-0

14-3-1701       testament van Hendrik Jan Claus op o.a. Marie, dr. Jan Teussen X Marie Hendrik Claus

       1718         Marie Jan Theeuwse Ginderover

       1736         de 2 ke Jan Teeussen zijn eigenaar van huis Ginderover 113, dat wordt bewoond door Hendrik Frans Deelen

 1741-1753      Hendrik Frans Deelen is e/b van huis Ginderover 113

 

 

 


7.4       Hendrik Mattheeus Delen  ~1600-1679                 

 

cijns     object                                      herkomst                                

19v1    eeuwsel te Strabrecht              Marie wede Handrik Goort Gobbels

26v2    ½ huis a/d Strabrechterdijk     Hendrik Jan Goort Gobbels

49.1     de weerde van Wouter Bocx  Mattheus Jan Delen                                       

92v5    huis op Strabrecht (21)           Hendrik Jan Goort Gobbels               

94.3     0,17 ha. a/d Laar                     Engel Jan Goiard Verhoeven                        

 

  2-5-1635       1.  Jan Mattheussen (Delen) en Gerard Goortssen als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Loef Hanrik Geevens en Arike Anthonis Geraertssen. Hoe de kinderen van Hanrik Gevens:

2.   Geraert

3.   Jan

4.   Grietge X Hanrik Mattheussen

5.   en Jenneke X Aart (Wt) Snoex,

de meubels door Marijke, (+ 9-1634) wede Hanrik Gevens zaliger achtergelaten hebben verkocht, waarin het voornoemd minderjarig kind ook is gerechtigd.

 

         1639       Michiel en Abraham Arijens tegen Hendrik Matheussen over achterstallige betaling van een cijns [HLZR 515].

16-11-1639     Henrik Mattheus Jan Delen maakt Arndt Melchiors (de secretaris van Heeze Leende) uit voor ‘een oude grijze dief’. Arndt Melchiors eist genoegdoening; Hendrik moet op het jaargeding binnen de gespannen vierschaar op zijn blote knieën om vergiffenis vragen en 300 gl. schenken aan de armen van Heeze [HLZR b 502].

 

15-3-1645       proces van Henrik Mattheeus Delen tegen de kinderen en erfgenamen van (zijn zwager) Jan Loeffen (Gevens) sleept zich voort in meer dan 30 termijnen t/m
17-3-1649. In 1648 wordt een commissie van twee schepenen benoemd om te bemiddelen, maar ook dit brengt geen uitkomst.

15-5-1647       Dirk Aart Keijmps in proces tegen Henrik Mattheeus Delen

 

12-10-1654     1.  Jan Gijsberts van Lierop, weduwnaar van Jenneke Hendrik Gevens

2.   Hendrik Mattheeus Delen namens zijn vrouw

verkopen hun 2/7 gedeelten plus 1/7 gedeelte dat Hendrik Mattheeus heeft overgenomen van Aert Wouter Snoecx, dus samen 3/7 deel van:

-   het Heitvelt te Creijl

-   de Bocx beemd tussen Rul en Strabrecht

-   een stuk bos en hei aan de A bij het Runtvoirt

3.   aan Aart Wouter Snoecx, hun zwager.

29-12-1656     Peter Joost Geerts erkent 100 gl. schuld aan Hendrik Mattheeus Delen tegen 5%

 

26-7-1670       Peter Joost Geerts betaalt terug aan Hendrik Mattheeus Delen.

31-5-1674       Hendrik Mattheeussen met Jan zijn zoon lenen 60 gl. aan de gemeente Heeze

5-1-1682 is deze in bezit van Goort Dircx den Cuijper.

25-7-1678       

 

X ~1630 m Grietge Hendrik Gobbels/Gevens, * ~1605, + 5-4-1660 Heeze?

kinderen:

                        Jan Hendrik Mattheeussen * ~1632                        + 5-7-1675 Heeze       volgt 8.4


8.4       Jan Hendrik Mattheeussen  ~1632-1675

 

cijnsboek Heeze 1535                                     herkomst                    

49.1     weerde van Wouter Bocx                   Hendrik Mattheeus Delen

92v5    huis op Strabrecht ½ ha.                     Hendrik Mattheeus Delen

94.3     akker het Laarstuk                              Hendrik Mattheeus Delen

                                                                       

22-1-1663        Jacob Hendrik Cuijpers X Jenneke Jan Geldens verkoopt een cijns van 5 gl. uit

half huis, hof en aangelag tot Strabrecht aan Jan Hendrik Mattheeussen.

 

22-2-1666       Peter Joost Goorts verkoopt een cijns van 9 gl. uit een akker van 9/24 ha. tot Creijl aan Jan Hendrik Mattheeussen

                                25-7-1678 Hendrik Mattheeussen (= 8.2) erkent namens het onmondig kind van Jan Hendrik

Mattheeussen dat Peter Joost Goorts deze cijns aan hem heeft gelost.

22-2-1666        Hendrik Gerit Gevens jr. verkoopt een cijns van 6,25 gl. uit huis, hof en

aangelag, groot 1/8 ha. bij het Kruis aan Jan Hendrik Mattheeussen, losbaar met
            125 gl.

19-12-1676 Hendrik Gerit Gevens draagt de cijns van 125 gl. uit 1666 over Hendrik de Jongh, secretaris van HLZ

 

4-11-1673               Jan Hendrik Mattheeussen voor een staak of cloochte, en

de andere erfgenamen van Jan Hendrik Gevens, hun gewezen oom,

verkopen aan

-                       Jan Jacobs v Velthoven een akker van 50 roeden a/d Haag in Heeze

-                       Goort Dircx een huijs hoff ende aengelacg, 5/24 ha. zo als t'selve gelegen is tot Strabrecht onder Heeze

-                       Marten Anthonis Sijnen den Eijmerickerakker ¾ ha. zo als den selve tussen zijn palen gelegen is achter de kapel tot Eimerik onder  Heeze

-                       Hendrick Raes Francissen een busselke mette heesters en ander houdt, noch onvercocht wesende daer op staende, onbedeelt sijnde ende hen vercooperen alsvoor t'samen toebehoorende gelegen bij  Runtfort van Heeze, samen 1/3 ha., zo als t selve ter plaetsse voorst. tussen zijn palen gelegen is

 

  1-7-1674          Hendrik Mattheusen met Jan zijn zoon nemen een obligatie van 60 gl.

         1675       Jan Hendrik Mattheeusen is borgemeester van Strabrecht.

  5-7-1675        Jan Hendrik Mattheussen, man van Aaltje Peters overlijdt op Strabrecht.

 

X  22-5-1672 Heeze sc m Aaltje Peter Jan Joost Sleeuwens, + 8-9-1676 Heeze

kinderen:

            Liesbeth Jan Hendrik Theus   *        ~1673                + 3-1-1737 Heeze       volgt 9.4

Jan J H Mattheussen               * 18-1-1675 Heeze     +      v1680

 

 

 


9.4     Liesbeth Jan H Theeus  ~1673-1737

 

cijnsen Heeze 1681:                                        herkomst                                

19        dijkbeemd a/d Strabrechtse dijk         2x …….

92.9/10 huis op Strabrecht ½ ha.                    (Jan) Hendrik Mattheeus Delen

94.3     akker het Laarstuk                              (Jan) Hendrik Mattheeus Delen

 

  8-4-1679       het onmondig kind van Jan Hendrik Mattheeussen is belendend in Heeze

17-1-1680       Frans Jacob Schooffs inwoner tot Heeze erkent een schuld van 100 gl. aan Adam Peeters en Jan Janssen Teussen als momboiren over het onmondig kind van Jan Hendrick Teusen verwekt bij Aelke Peeters ten dank ontvangen, en daarvan tot intrest te sullen betalen 5 gl./ jaar

                        afgelost 1-11-1684

 

        1685        Rul: Aart Peter Sleeuwens met Jenneke zijn zus, een meisje een knecht een kind (zijn nicht Liesbeth Theeussen Delen?) en Jan Martens

13-3-1687        Verdeling van de goederen van Peter Sleeuwens tussen de kinderen

  1  Jan Sleeuwens    
  2  Adam Sleeuwens    
  3  Aart Sleeuwens    
  4  Pouwels Sleeuwens    
  5  Peter Sleeuwens, overleden
  6  Goort Dirk de Kuijper X Adriaantje Peter Sleeuwens    
 
7  Jenneke Peter Sleeuwens    
  8  Jan Janssen Teeuws (neef) en Thonis Janssen Geboers als voogden (de ke) van Aaltje Peter Sleeuwens X Jan Hendrik Teusen

1697/1698       Strabrecht (21): Liesbeth Jansen  1-0-0

13-1-1728        Elisabeth Jan Teussen, meerderjarige dochter, verkoopt

-          huis, tuin en aangelag 0,2 ha. te Strabrecht (21)

-          de binnenakker 0,41 ha.

-          het Laarstuk 0,19 ha.

-          nog enkele percelen

voor 325 gl. plus 64 gl.uitgaande lasten = 389 gl. aan Paulus Goort v Asten

12-2-1737        1.1    Paul Jan Sleeuwens

1.2       mede voor Frans Jan Sleeuwens

1.3       Maria Jan Sleeuwens, wede Jan de Nater alias Cuijpers,

1.4       en Hendrik Hertroijs, man van Hendrina Jan sLeeuwen, allen uit Valkenswaard

2.           Frans, Paul en Peter, zonen van Goort Dirckx van Asten en Adriana Peeter Sleeuwen te Heeze

3.1       Paul Adam Sleeuwen uit Heeze

3.2       Peter Adam Sleeuwen, zijn broer

allen erfgenamen van Elisabeth, dochter van Jan Teeuwens en Allegonda Peter Sleeuwens dragen op aan

2.4       Elisabeth Goort Dircx van Asten, wede Gerit Matthijs Delen te Heeze:

-        9/10 part in een obligatie van 60 gl. t.b.v. Hendrik Matteusen met Jan zijn zoon geconstitueerd d.d. 1-7-1674 (17-3-1738 gelost)

-             9/10 in een obligatie van 250 gl. a 3% ten laste van de gemeente Heeze, geconstitueerd t.b.v. van Adam Sleeuwen als voogd van Elisabeth, minderjarige dochter van Jan Teunis Martens, dd 19-11-1695


cijnsen Heeze 1535

 

19v1 Aart Wouter Snoexsn voor d een helft                Handrik Mattheus Delen voor d ander helft

                                Marie Handrick Gobbels wede

                                Hendrick Jan Goort Gobbels als Guijens gnampt als man ende momber van Marie Loeff Jan Ariens dcohter sijnder huijsvre

                                proles

                                Handricxken die weduwe van Loeff Jan Ariens voirscr.

                                Loeff Jan Ariaens zoen

                        Idem

            voir      denselven hennen vader

            voir      Gielis Zweers

            voir      Ghenen van Boert

            uuijt     enen euzel t Strabrecht gelegen dat Ghenen voirscr. toe plach te hoeren

 

26v2     Aert Wouter Snox voor d’een helft                  Handrik Mattheus Delen voor d’ander helft

                                Merike wede Hendrik vschr.             

                                Hendrik Jan Goort Gobbels als Guijens X Marie Loeff Jan Ariens dochter

                                Hendricxke die wahe van Loeff Jan Ariaenszn voorschr.

                                Loef Jan Ariaens zoen

            dcba    die weduwe metten kijnden wilne Ardt Jan Baxsn

            voir      haren man

            voir      Jan Geritssoen van Boert

            voir      zijnen vader ende voir ende voir Jan Tielensoen

            uut       huse ende erve dair Griet te wonen plach aen Strabrechterdijck gelegen 1,

 

48v3

~1660  Aleit wede Jan Mattheus Delen       

  1633  Jan Mattheus Delen                 

~1590  Mattheus Delen                                            

  1587  Jan Delen sr voor 1/3                                    

            Jan van Ensenbroeck

  1535  Henrik Gerit Wouter Box       uit de Vossenhoeve van Wouter Box

 

49.1                                                                 Peterke wede Adriaan Meeus Reijmen

1670                                                                                       Jan Handrik Mattheus Delen

1633       Eelke Mattheus Delen                                       Handrik Mattheus Delen

1590       Mattheus Jan Delen zoon                               

                Jan Peter Delen zoon de oude                                        

1535    Jan en Henrik Goijart Gobbels zonen                                    

uit de weide van Wouter Bocx

 


92v5

1630       Jan Handrik Gevens zoon ½              Handrik Mattheus Delen ½

                                                                                Marijke wede Handrik Gevens

v1600    Hendrik Jan Goort Gobbels alias Guijens X Marie Loeff Jan Ariens dochter

                de erfgenamen van Peter Jan Hanrik Boelens sn alias Ariens voorschr

                Peter Jan Hanrik Boelen zn alias Ariens

                Jan Henrick Boelen zoon alias Aleiten als man van Heijlke Jan Ariens dochter

                de kinderen van Ariaen Dierik Theeus zn

1535       Dingen die weduwe Arian Dierik Theeus zn met de kinderen

                uit huis op Strabrecht        

 

94.3     Hendrik Mattheus (Delen)

                Hanrick en Engel Jan Goiarts Verhoeven kijnder

                Jan Goiart Verhoeven zoen

1535       Goiart Verhoeven

voir         die weduwe metten kijnderen Henricx Goiart Bouwens

voir         Jannen Janssen van Gerwen ende

voir         Michiel Jan Michiels sn

uit een stuk land van 0,17 ha.  a/d Laer

 

 [1] KAH  A34