5.30     Aart Peter Delen   ~1538~1610                   vs 2010

 

Cijns               omschrijving                                        herkomst                    

68.6                 belendend achter Heezerkerk 

68v2                belendend a/d Ven

85.6a               belendend a/d Ven

87.5                 4 ha. Over Tielkensdijk                       Peter Delen (vader)

87.6                 huis en tuin te Strabrecht                    Peter Delen (vader)

 

         1574       Aart Delen erft de helft van 80% van het huis op Strabrecht met de helft van het gelag van zijn ouders (cijnsboek 87.5 & 6)

23-8-1574       Aart Peter Delen leent 75 gl. tegen 4½ gl./jaar 6% op weiland ‘de Duerencoop’ in de Elzen te Heeze van Anthonie, weduwe Gijsbert van Lijl.

                        10-4-1606 verkoopt Adriaan Aart Martens X Marijke Gijsberts v Lil deze brief aan de Heilige geest

21-6-1656 gelost door Lucas Wouters

 

11-10-1585     Aart Delen is kerkmeester van Heeze

10-4-1586       Aart Delen is voogd van (neef) Peter Dries Delen

1587-1588       Aart Delen is voogd voor zijn nichten Grietke en Anneke, dochters van Gijsbert Lenarts Horckmans X Goedelt Matthijs Heijmans

  4-2-1588       1.  Aart Delen, man van Anna

2.   Goeijardt Lambert Heijmans

3.   mede namens Meske, zijn zuster

4.   Matthijs Gijsbert Horckmans met Aart Delen als voogd van de minderjarige kinderen van Gijsbert voirschr. X (Goedelt Matthijs Heijmans)

5.   Jan Thonis Zijmons, man van Lijske Hanrik Heijmans

6.   mede namens Roef, zijnen zwager

verkopen erfgoed aan Herman Matthijs Hermans (herbergier bij de kerk van Heeze)

 

  6-5-1590       proces van Michiel Vervlaessen (zwager van wijlen Dries Peter Delen) tegen Aart Delen

22-8-1590       Aart Delen c.s. als voogden (van Peter Dries Delen?) tegen de eis van de kinderen van Jan Leijen

 

31-8-1600       Aart Delen bezit huis en haard aan de Ven

30-10-1601     Aert Delen lijdt 7 gulden schade bij doortocht van prins Maurits en andere legers door Heeze

23-8-1604       Aart Delen betaalt 3,75 haardgeld voor een huis met bakoven a/d Ven en een hele ploeg

14-1-1606       Hanrik Joosten draagt krachtens procuratie verleend bij Peter Andriessen (Delen) voor schepen van Geertruidenberg d.d.24-3-1592 op aan Aart Peter Delen, zijn oom:

-      de Bosakker achter Heezerkerk

-      de Lemmensdries, 4. de gemeen straat

-      het Tufbroek, 4. een straat.

14-1-1606       Michiel Adriaens verVlaesen gelooft  alle jaren 75 ct. in een brief van 1½ gl./jaar die Willem Verhagen te hief uit de Bosakker en nu wordt gedaan bij enigen wonende tot Someren / alzo dat Aart Delen daaraf onbelast zal zijn. Stellende dervoor als onderpand de achterste dries.

 

  7-1-1611       Na zijn dood blijkt dat de bezittingen van Aart Peter Delen zwaar met hypotheken belast zijn. Hij laat na:

-   woonhuis met aangelag (aan de HeezerVen)                     0,54 ha ?

-   de Bosakker                                                                        0,33 ha (x 2?)

-   de Warande

-   het Bijlke in de Hennekensakker                                        0,08 ha

-   de Hennekensakker, en het Vrouwkensakkertje                 0,15 ha

-   het Duerencoop erf (va 1574)

-   de Peerkensdries,

-   een weiland in de Langstraat,

jaarlijkse lasten:

-    aan Reijm Jan Hoirs                                               15    gl.

-    aan Amandt Dircks                                                  1½ gl.

-    aan Adam Gerard Woijten                                       6    gl.

-    pacht aan de Heilige Geest van Heeze                    4½ gl.

28 gl. ineens aan Jacop Leijen. (zie proces 22-8-1590)

Totaal bezittingen: huis + 7 percelen;

Schulden 27 gl. aan jaarlijkse lasten (~ 500 gl. kapitaal) en 28 gl. ineens;

Omvang: 7/4 x het aangelag, of 7 x het Bijlke = 0,63 ha.

 

X  ~1568 m Anna Matthijs Heijmans, + ~1543, + n1589

kinderen:

Peter Aart Delen                               * ~1569           + 24-8-1644 Leende      volgt 6.26

Matthijs Aart Delen                          * ~1570           +      3-1610                    volgt 6.27

Marie Aart Delen                                * ~1580           +       ~1609    

X  ~1605 m Willem Delis Zweers, * ~1575 (kruishuwelijk) + n1621: zoon Arien

            X  ~1609 m Marie Willem Nijssen.

Michiel Aart Peter Delen                 * ~1580           +        n1630

1631 borgemeester in Leende

                        X  ? 6-2-1628 Leende m Marie Goorts

Handrik Aart Delen                          * ~1580           + 12-8-1622 Heeze        volgt 6.28

Jan Aart Delen                                  * ~1585           + 29-4-1664 Heeze        volgt 6.29

Peter Aart Delen de jongste                                     +        v1610

Dielis Aart Delen                               *   1589           +        n1670    volgt Dielis Aart sr

 

28-3-1610       Michiel Aart Delen verkoopt zijn rechten op de erfenis van zijn vader en moeder en van zijn broer Peter jr. te Heeze aan zijn broer Hanrik

16-6-1610       Peter Aart Delen verkoopt zijn kindsdeel in het erfgoed van zijn vader, moeder en zijn broer Peter te Heeze aan zijn broer Hanrik

  7-1-1611       Hanrik Delis Zweers en Peter Aart Delen worden beëdigd als voogd van Willem Zweers kind, verwekt bij Marie Aart Delen.

                        Peter Vesters en Jan Aart Delen worden beëdigd als voogd over de kinderen van Mathijs Aart Delen, zowel het voorkind als het nakind

  7-1-1611       Boedelscheiding tussen de 7 kinderen en kleinkinderen van Aart Delen en Anna zijn vrouw:

1./2./3. Peter, Michiel en Handrik krijgen

-   het woonhuis (a/d Ven) met het halve aangelag aan de kant van Anthonis Verhagen

-   de Peerkensdries,

-   een weiland in de Langstraat,

-   te betalen 15 gl. per jaar aan Reim Jan Hoirs, 30 stuivers per jaar aan Amand Dircks en 28 gl. ineens aan Jacob Leijen. (zie proces 22-8-1590)

     Hanrik heeft Peter en Michiel al uitgekocht.

4.   Dielis Aart Delen krijgt ¼ van het aangelag, de kant naast Thonis Woijten

5.   Willem Delis Zweers als vader van zijn zoon Arien, verwekt bij Marie Aart Delen krijgt:

-   ¼ van het aangelag, tussen Henrik en Dielis voornoemd

-   de halve Bosakker, met 2,25 gl. pacht aan de Heilige Geest van ..?

6.   Jenneke,wede Matthijs Aart Delen krijgt

-   het Bijlke, 800 m2 in de Hennekensakker aan de kant van Hanrik Verschueren

-   de halve Bosakker,

-   moet 2,25 gl. betalen aan de Heilige Geest van Heeze

7.  Jan Aart Delen krijgt:

-   het Duerencoop erf

-   de Warande

-   moet 6 gl. per jaar betalen aan Adam Gerard Woijten

0,15 ha op de Hennekensakker, en het Vrouwkensakkertje blijven onbedeeld, om verkocht te worden en schulden af te lossen.       

 

       1621         Willem Zweers heeft een huis a/d Ven         


 

 

6.26     Peter Aart Delen    ~1569-1644

 

1601-1644       Leende

 

17-11-1593     Peter Aart Delen en Henrik Josephs (Stappers) aangewezen als voogd over Jenneke, dochter van  Willem Boonen en Heilke Stappers[1]

30-10-1601     Peter Aart Delen lijdt 14 gl. schade bij doortocht prins Maurits en andere legers door Leende

1610-1611       Peter Aart Delen verkoopt zijn aandeel in het ouderlijk huis aan de Heezerven aan zijn broer Hanrik

 

17-11-1610     Peter Aart Delen eist 11 gl. van Peter Wouter (Daems alias Delen), wegens arbeidsloon.

28-9-1616       Wouter Peter Delen in proces tegen Peter Aart Delen

 

16-12-1615     Peter Aart Delen verweert zich tegen een eis van Matthijs van Kan

20-4-1616       Heer Anthonis Erken, de pastoor van Heeze laat een authentiek regr van een mud rogge lezen die Peter Delen verschuldigd is

7-3-1618 t/m 27-2-1619       proces van Joost Coppen en Peter Aart Delen tegen Anthonis Jan Hoirs (laatste vermelding patroniem Aart)

12-12-1618 t/m 27-4-1619   proces van Peter Delen tegen Jan Houben

12-6-1619       Goort van Velthoven tegen Peter Delen aanspraak

 

X  v1593 m NN Boonen

XX  24-6-1626 Leende m Elske Godefrid Lobben, * ~1601, + 23-4-1676 Leende

 

 


6.27    Matthijs Aart Delen  ~1566-1610

 

Cijnsen Heeze 1535                                        herkomst                                                        

alles a/d Heezerenbosch

14v4    dries                                                    Jenneke Jan Peter Vesters

46.2     1/6 ha. in de Honen                             Jenneke Jan Peter Vesters

46.3     belending

46.5     belending

46v1    belending

46v3    belending

74v5    huis en tuin a/d Bos                            Anthonis Wouter Peter Hanrik Teunens 1605

 

23-9-1604       Dielis van Werdingen en Peter Clevers (de vorster) eisen namens Heilke, wede  Willem Wouter Schavers, van Jenneke vrouw van Matthijs Delen en van Wouter Coolen als voogden van de kinderen van Joost Coppen en van de andere erfgenamen van Willem Wouter Schavers, dat zij de 150 gl. voldoen die Willem Schavers heeft vermaakt aan Heilke zijn vrouw.

28-10-1604     Jenneke verkoopt uit erfenis Willem Schavers (acte?)

 

20-1-1605       1.  Matthijs Aart Delen, man van Jenneke Jan Peter Vesters

2.   Aart Aart Coppen en Wouter Jacop Coolen als voogden van de nagelaten kinderen van Joost en Hanrik Lambert Coppen

3.   Peterke, weduwe Jan van Tongelre, Adriaen Mikers zoon

allen erfgenamen van Willem Schavers verkopen na verklaring van Adriaan Gerarts en Hanrik Jacops, de buren, dat die verkoop nodig is:

-      huis de Swamp te Heezerenbosch met hof, schuur, boomgaard, weiland en akkerland dat erbij ligt en waar Wouter Schavers (de vader van Willem) woonde, aan Peter Goort Vesters.

-      ……….

-      aan Matthijs Aart Delen en Jenneke zijn vrouw een akker met een kuilke van ½ ha. en de Schaversdries a/d Bosch.

1-12-1605       Matthijs Aart Delen koopt een huis en tuin met aangelag a/d Heezerbos 4. de Bosser straat van Anthonis Wouter Rouwen en blijft hem hiervoor 106 gl. schuldig.

 

 

X  ~1596 m Anna Delis Zweers, * 1571, + v1603   

kinderen:        

Jan Thijs Delen                     * ~1597                       + 1635/37                    volgt 7.27

 

XX  ~1603 m Jenneke Jan P Vesters, * ~1570, + n1627

                                    cijns 14v4

wede Hanrik Bartels (Leenen), + 12-1600, dochter: Anthoniske, + 1610/27

dochter:

            Anneke Thijs Delen                 * ~1610           + 3-10-1677 Heeze

            X  ~1637 m Joost Hansen Bacx, * ~1605, + ~1672: 3 drs.

 

13-2-1610       Testament van Mathijs Aart Delen en Jenneke.

  3-4-1610       Jenneke, dochter wijlen Jan Vesters, nu wede Matthijs Aart Delen, en daarvoor weduwe Hanrik Bartels, met de voogden van de kinderen uit haar 1e en uit haar 2e huwelijk, verkoopt krachtens testament met Hanrik Bartels d.d. 12-12-1600 en testament met Mathijs Aart Delen uit 1610, en na verklaring van de buren dat verkopen beter is dan behouden, om zo de zware schuld die gemaakt is voor het verbeteren van het huis waar zij woont:

-   weilandje de Horst te Eimerik dat ver van haar huis ligt aan Frans Gerard Fransen

-   een weilandje in beemd de Rijt aan Peter Goijart Vesters (haar neef?)

11-5-1613       Lambert Joost Coppen mede namens zijn beide broers, kinderen wijlen Joost Lemmen Coppen ter eenre

                        en Peterke en Jenneke dochteren wijlen Jan Peter Vesters

samen erfgenamen van Willem Wouter Schaverts

verklaren dat zij erfgoed hadden in Heeze en Leende, welke zij hebben gedeeld bij oorkonde door tussenkomst van goede mannen.

1.        de 3 kinderen wijlen Joost Coppen krijgen de goederen te Leende

2.        Peterke en Jenneke krijgen het goed onder Heeze.

23-12-1614     De kinderen van Delis Zweers:

1.   Hanrik

2.   Willem

3.   Joost Aert Loeffs, man van Joostje

4.   mede namens het onmondig kind (= Jan) van wijlen Anna en Mathijs Aart Delen

5.   mede namens Peter, hun broer

verkopen akker bij het Mechelen aan de Lijkweg te Heeze aan Job Jan Aarts.

Delis Zweers ziet af van vruchtgebruik van deze akker

22-1-1626       Jenneke koopt iets van Jan Matthijs (Delen; haar stiefzoon)

11-1-1627       Jenneke, weduwe Matthijs Aart Delen doet afstand van vruchtgebruik op al het goed dat zij tijdens hun huwelijk verkregen hebben ten gunste van Jan Matthijssen, (Delen) zoon van Anna Delis Zweers.

                        Jan Matthijssen bevestigt de verkoop die hij in 1626 aan Jenneke heeft gedaan.

 

17-2-1637       -     Jan Abrahams en Henrik Berchmans, zich beide sterk makende voor de

      onmondige kinderen van Maike Abrahams

-          Jan Aart Delen en Delis Aart Delen voor Anneke Thijs Delen dochter

dragen een huis en tuin met aangelag in Leende over aan Delis Aart Wouters.

 

25-1-1657        Boedelscheiding 2e huwelijk:

1.  Joost Hanssen, man van Anneke Thijs Delen krijgt 0,12 ha in ‘t gelag achter het huis, akker de Cuijl 0,25 ha., weiland daarachter, de halve Mettendries, akker bij Willem Aelen, het achterste deel in ‘t Heijtvelt.

2.  Adam Anthonis, man van Elke Hendrik Leenen krijgt ...

3.  Hendrik en Joost zonen van Jacob Jansen Hoemaeckers en Dingen Leenen krijgen ...

4.  mede namens Jan hun broer.

 

 


7.27     Jan Tijs Delen  ~1597~1640

                                                            Leende

 

Cijnsen Leende 1535                                      herkomst                                                        

154v4  beemd van 700 m2 a/d Leenderdijk    wede Abraham Mathijssen van Vught (zwager)

172.6a Buunderbeemd                                    Abraham Matthijs v Vught (schoonvader)

172.7a Buunderbeemd                                    Marie Hendricx Vervlaessen dochter

 

22-1-1626       Jan Mathijsen verkoopt iets aan Jenneke, zijn stiefmoeder (acte 11-1-1627)

11-1-1627       Jan Mathijssen, zoon van Anna Delis Zweers (de 1e vrouw van Mathijs Aart Delen) krijgt van Jenneke, wede Mathijs Aart Delen het vruchtgebruik van al het goed dat zij tijdens hun huwelijk verkregen hebben.

9-10-1627       Boedelscheiding te Leende tussen de kinderen van Abraham Matijssen (v Vught) en Henneke zijn vrouw

1.   Jan Abrahams (v Vught) .....

2.   Jan Tijs Delen, man van Aalke Abrahams krijgt de Cuijlenbeemd aan de Aa, een akker bij ‘t Kruis, en een stuk weiland aan de Aa in de Coomsijt, naast goed van Peter Delen

3.   Anneke Abrahams

4.   Maaike Abrahams, hun zus die woont in Delft is op 21-9-1627 al uitgekocht.

 

13-12-1630     Jan Thijs Delen X Aalke dr Abraham Matijssen verkoopt [vA] Heeze.

10-12-1634     Jan Thijs Delen koopt een weiland aan de A te Leende van Hanrik van den Broeck en Peter Vaessen.

30-12-1634     Henrik van den Broeck en Peter Vaessen hebben opgedragen aan Jan Thijs Delen een groese in Leende

  9-2-1635       Jan Thijs Delen koopt een weiland in de Coonsijt aan de A te Leende van Peter Faessen en Henrik Vervlaessen.

Jan Thijs Delen verkoopt een weiland in de Cuijlen te Leende aan Jacob Henrik Josten.

 

X  ~1625 m Aalke Abraham Mathijssen v Vught, * ~1602 Leende, + n1629

kinderen:

            Thijs Jan Delen                       * 16-9-1629 Leende              

 

XX? ~1640 m Marieke, + 21-10-1659 Leende

 

21-11-1659     de erven van Marie wede Jan Delen worden aangeslagen voor 1,67 gl. collaterale successie over een weiland van 0,23 ha. getaxeerd op 64 gl.

 

 

 


6.28    Henrik Aart Delen  ~1580-1622

 

X  ~1610 m Jenneke Klaas Peters van Erp, * ~1585 + n1649

 

Hendrik koopt in 1610 twee broers uit en neemt schulden over om het ouderlijk huis te krijgen, maar houdt daarna voortdurend geldzorgen. Na zijn vroege dood in 1622 moet zijn weduwe het huis uit, en ook daarna moet zij nog land verkopen

17-2-1610       Jacop Aarts leest voor de schepenbank een hypotheekacte voor van 5 gl./jaar op Hanrik Delen, en mag het onderpand in beslag nemen 

1610/1611       Handrik Aart Delen is burgemeester van de Ven

  7-1-1611       Boedelscheiding tussen de 7 kinderen en kleinkinderen van Aart Delen en Anna zijn vrouw:

1./2./3. Peter, Michiel en Handrik krijgen

-   het woonhuis (a/d Ven) met het halve aangelag aan de kant van Anthonis Verhagen

-   de Peerkensdries,

-   een weiland in de Langstraat,

-   te betalen 15 gl. per jaar aan Reim Jan Hoirs, 30 stuivers per jaar aan Amand Dircks en 28 gl. ineens aan Jacob Leijen. (zie proces 22-8-1590)

                        Hanrik Aert Delen koopt Michiel en Peter, zijn broers, uit

         1615       Boedelscheiding tussen Hanrik Aart Delen, Corstiaen Corstiaens uit Hamont, etc... (acte?)

27-11-1615     Hanrik Aart Delen koopt een stuk land bij de kerk van Heeze van Corstiaen Corstiaans v Hamondt, man van Judith verkoopt een

27-11-1615     Hanrik Aart Delen leent 38 gl. van Corstiaen tegen 6½ % rente

23-12-1615     Hanrik Aart Delen en Hanrik Willem Gijsbrechts kopen een stuk land achter de kerk van Heeze van Mathijs Gijsbrecht van Kan, man van Cristina, en Aart Adriaen sGroven met toestemming en bijwezen van Lijntje, zijn dochter verwekt bij Arike Arien Stijnen.

11-1-1621       Henrik (A) Delen heeft een huis a/d Ven

         1621       Hanrik Aart Delen neemt bij Reijm Jan Hoirs (schepen; zie 1611) een hypotheek (van  ~300 gl.) tegen 15 gl./jaar op zijn huis

  8-3-1622       Hanrik Aart Delen, man van Jenneke mr. Claes Peters dochter verkoopt een weiland aan de oude Voort te Heeze, zoals vermeld in de transportbrief van 21-5-1550, aan Hans Aert Bax alias Daems.

  4-5-1622       Hanrik Aart Delen belooft 53,25 gl. te betalen aan Mathijs Herman Mathijsen (zoon van de herbergier?)

10-8-1622       Testament van Hanrik Aart Delen en Jenneke voor de kapelaan en getuigen

29-11-1622     Jenneke, weduwe Hanrik Aart Delen, met Peter en Jan Aart Delen haar zwagers als voogden, verkoopt krachtens testament van haar man huis hof en aangelag aan de Ven te Heeze aan Gielis Aart Delen, belast met een rente van 15 gl. /jaar aan Reijm Jan Hoirs. Jenneke behoudt zelf de appelboom met de schoesthonte en mag altijd de put blijven gebruiken

12-6-1623       Jenneke, weduwe Hanrik Aart Delen verpacht de Hennekens akker aan Dielis Aart Delen (haar zwager) voor: 3 epaterons, 2 vugense dukaten, 1 dubbele Albertus, 1 gouden Philips daalder, ¼ Jacobus daalder, 18½ sts        

13-1-1624       Jenneke wede Handrik Aerdt Delen met Jan Sauwen en Jan Aart Delen haar zwagers haar mombers krachtens verkopt Jannen Jan Stijnen de Weertakker aan ’t Heezerven.

  3-4-1626       Jenneke Klaas van Erp, weduwe Hendrik Aart Delen, met Jan Aart Delen en Jan Jan Sauwen (zie Delis 1590) haar zwagers, verkoopt krachtens testament met haar man uit 1622 de Hennekens akker, gelegen achter de kerk van Heeze aan Dielis Aart Delen.

20-12-1649     Jenneke, wede Henrik Aart Delen, met Jan Aart Delen als voogd, verkoopt krachtens testament met Henrik al haar goed aan Dielis Aart Delen

 

 

 


6.29     Jan Aart Delen  ~1585-1664

timmerman

 

11-1-1621       Jan (A) Delen heeft een huis a/d Ven

1622-1649       Jan Aart Delen is voogd over de wede van zijn broer Hanrik Aart Delen

3-11-1640       Deling tussen de kinderen en erfgenamen wijlen Goijaert Adams van Buedel en Elisabeth Huijberts Geeraerts gepasseerd t.o.v. schepenen van Eindhoven. o.a. erfdeel aan Govaert van Groenendonk met erfrente aan Jan Aart Delen en daarna Jan Tijssen de jonge (diens schoonzoon) te Heeze 1668-1672

21-1-1655       Jan Aart Delen, als grootvader en voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen Andries Willem Thijs en Margriet Jan Delen

  4-4-1656       Jan Aart Delen verkoopt de Hegakker, 600 m2 bij de kerk van Heeze aan Dielis Aart Delen.

         1664       Jan Delen de oude, weduwnaar met de kinderen te Oisterik (acte?)

  4-2-1665        de boedel bestaat uit:

-  beemdgroes de Durencoop

-  ’t gelag
-  de Warand akker
-  de akker achter de kerk naast de Holenberg (?)
-  een schuld van 100 gl. aan Gerard Wouters

-  een schuld van (~140 gl.) tegen 7 gl./jaar ten Bosch

 

X  ~1612 m .. v Buedel ?

kinderen:

            Anneke Jan Delen                   * ~1613           + 1637/1664

                        X  ~1635 m Jan Goort v Velthoven, * ~1605, + v1664: 3 ke

                                    XX m NN

            Marie Jan Delen                     * ~1618           + 31-8-1677 Heeze

                        X  ~1643 m Jan Jan Thijs, + 29-11-1698 Heeze: 7 ke

Grietge Jan Aart Delen          * ~1625           + 1667/78

                        X      1-2-1650 Heeze sc m Andries Willem Thijs, + 1651/54: 2ke   

                        XX 13-12-1654 Heeze NG m Martin Dielis Marten Gevens, + 1665/78:

dochter Dingen, * 1656, + 1678 Ooltgensplaat

                        XXX ~1670 ? Ooltgensplaat ?

 

2-11-1670       Maassluis: Hendrik Jan v Velthoven, linnenwever te Monster en Catelijn Jan v Velthoven, ongehuwd, wonend in de Zuidbuurt van Maasland, ke van zaliger Jan Govert v Velthoven en Annetje Jan Delen, overleden in Heeze in de Meierij van den Bosch, mede-erfenamen van Jan Delen, timmerman te Heeze, hun grootvader machtigen Goort Jan v Velthoven, bleker te Leiden, hun broer, om een weiland van 1½ hont bij het huis van hun grootvader te verkopen en een teelland van 0,83 ha. achter de kerk van Heeze.

 

22-11-1698     testament van Jan Matijssen jr, ziek, weduwnaar van Marie Jan Delen op zijn 2 dochters Marieke en Anneke Jan Thijs

 

23-9-1654       Boedelscheiding tussen de 5 ke van Willem Mattheeus Thijs en Jenneke Dries Custers:

1.  Willem Willem Thijs krijgt

2.  Margriet Jan Delen, wede Andries Willem Thijs, met Aart Delen als voogd krijgt voor haar kinderen de dries in de Langstraat, het Breedven, de voorste kavel in de Bulakker: de eerste 0,18 ha. vanaf het straatje

3.  Mattheeus Willem Thijs, schepen, krijgt ...

4.  ..

5.  ...

17-12-1664     Jan Jan Thijs en Martin Dielis Gevens namens hun vrouwen, dochters van Jan Delen verklaren dat Jan Delen hun schoonvader onlangs is overleden.
De goederen zijn belast (met schulden). Overige erfgen­amen zijn de kinderen van Anneke zijn dochter verwekt door Jan Goorts van Velthoven.

  4-2-1665        1.  Jan Jan Thijs X Marie Jan Delen

2.   Willem Anthonis Smulders, voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Goort van Velthoven en Anneke Jan Delen

verkopen hun 2/3 deel van huis met 1/4 ha. gelag a/d Venderstraat aan voor 2/3 X 230 = 153,70 gl. aan Martin Dielis Gevens, hun mede-erfgenaam

  4-2-1665        boedelscheiding tussen de ke van Jan Delen:

1.                  Jan Jan Thijs X Merie Jan Delen krijgt:
-  beemdgroes de Durencoop
-  20 gl. van kavel 3.
-  een schuld van 100 gl. aan Gerard Wouters

2.                  Martin Dielis Gevens X Margriet Jan Delen krijgt:
-  de helft van ’t gelag
-  de Warand akker
-  de helft van een schuld van 7 gl./jaar ten Bosch

3.                  Willem Anthonis Smulders, voogd van de ke van Jan Goort v Velthoven krachtens decreet d.d. 17-12-1664 krijgt
-  ’t middenstuk van ’t gelag naast de kavel die verkocht is
-  de akker achter de kerk naast de Holenberg (?)
-  de helft van een schuld van 7 gl./jaar ten Bosch
-  hij moet 20 gl. geven aan kavel 1.

 

  -12-1667       Margriet Jan Delen, wede Martin Dielis Gevens ziet af van haar tocht t.b.v. Digna haar onmondige dochter

20-10-1678     Jan Thijssen en Dielis Peter Goossens, inwoners van Heeze worden beëdigd als voogden over Dinghen minderjarige dochter wijlen Martin Dielis Gevens verwekt bij Grietge Jan Delen.

 


Cijnsboek Heeze 1535

 

8v4

            Gerard Jan Dommels

1650    Margriet dochter Jan Aart Delen

            Jan Matthijs sVolders alias Wijnen als man van Neelke Jans van Gastel dochter

            ....

uit een beemd in de Elsen

 

                nu           Jenneken Eelken Schaverts dochter huijsvre van Thijs Ardt Deelen

                                Peterken ende Jenneken Eelken Schaverts kijnder

                                Eelken Schaverts met den kijnderen

                        Idem

            vanwegen Ghijsbrecht van Gruenendael

            uuijt     enen stuck dries ain ghenen Bosch

 

46.2       1630       Joost Jacob Hoijmakers

                1610       Jenneke Jan Peter Vesters dochter (X Matthijs Aart Delen)

            voor     de ke van Jan Peter Vesters

                                Wouter  Jan Schaverts soen en Jan Peter Vesters zoon de schoonzoon voer de andere helft

            dcba    Peterke weduwe wilne Wouters Ghijsen Wouters soen met haren kijnderen            voir            Ghijsen Wouters haer heer

            uut       haren gedeelt van der Honen, groot omtrent een vaitsait, 1. ….

                        ....

uit haar deel van de Honen 0,17 ha.

 

1535  f 74v5

1610    Jenneke de wede van Matthijs met Anneke hun dr.

Matthijs Aart Delen

Anthonis Wouter Peter Hanrik Teunens

                            .....

uit huis en tuin a/d (Heezer)Bosch

 

87.5                                                                            

                                                Peter Willem Delen voor de helft 10ct         

  1654    Adriaen Willem Delen voor de andere helft 10ct                        

  1595    Willem, IJke en Libbeke ke Jacob Delen                                                                       

  1574    hun vader Jacob Peter Delen zoon en Aart moeten geven        

van deze cijns                                                                                                      

~1570    de kinderen van Peter Delen                                                                            

~1550    Peter Delen de broer                                                                                         

~1545    10 kinderen

  1535  Engel Delen, wede Willem Gelis Henrik Peters zoon        

voor     Ardt van Hamont, haar vader

vanwege Gelis Jan Thewens zoon

uit 0,66 ha. gemene grond over de Tielkens dijk

 

87.6                 Eodem

            voor     diezelve                                  

            uit        huis en tuin op Strabrecht                                                      

 

 


cijnsen Leende 1535  f 154v4                                     Aart Pieter Cocx

                                                                        1627    Jan Matthijs Delen namens zijn vrouw

            Jacob Adriaen Vreijnssen soen                       wede Abraham Mathijssen van Vught

            Anneke Adriaan Vreijnssen dochter wede wijlen Adriaan Lenart Pompen

            .....

            uit een beemd van 700 m2 a/d Leenderdijck

 

1535  f 172.6a

1660    Jan Abraham Matthijs van Vught zoon

1640    Anneke Mathijs Delen dochter

1627    Jan Matthijs Delen

            wede Dierik Joosten

            Abraham Matthijs van Vught als man van Jenne Jan Truijens dochter       

            ....        uit de Buenrebeemd               

 

1535  f 172.7a

1660    Jan Abraham Matthijs van Vught zoon

1640    de erfgenamen van Jan Thijs Delen

            Marie Hendricx Vervlaessen dochter, wede Willem Jan Truijen zoon

            ......      uit de Buenrebeemd

 [1] Dingboek HLZR 7