5.1 Peter Delis Delen ~1505~1570 vs 2011

 

Cijnsboek 1535 herkomst opv.

45.4 vd Laak bij Strabrecht Herman Henrik Verbraken Delis Peter Delen

57v3 de Ren gekocht 1562 Jacob Peter Delen

78.6 de Lancker Gelis Hein (Peter) Delen H v Gastel

87.5 0,66 ha. a/d Tielkensdijk ,, ,, ,, Jacob Peter Delen

87.6 huis op Strabrecht ,, ,, ,, Jacob Peter Delen

 

3-7-1549 Peter Delen levert aan Frans een akker en meet 36 3/8 roeden

 

29-3-1560 Vaas Aerts Wilms spant namens Gertrui Vaessen, wede Aart Goeijaerts proces aan tegen Peter Delen.

19-3-1561 Peter Delen moet bij vonnis aan Gertrui, wede Aart Goeijaerdts een half mud rogge betalen plus proceskosten.

30-4-1561 Gert Vaessen geeft kosten op contra Peter Delen.

 

3-2-1562 Peter Delis Delen leent (~70 gl.) voor 3 gl. per jaar van Jooste weduwe Lambert van Gastel op de Ren in de Rulse akker.

30-1-1686 afgelost

5-2-1562 Peter Joost v Gastel en Anthonis Frans v Meel vrijwaren Peter Delis Delen van alle lasten op de Ren in de Rulse akker, die zij aan hem verkocht hebben. (cijns 57v3 2 grt)

12-11-1562 Bernard Verbraeken verbiedt hem als gearresteerd van Peter Delen, en eist vergoeding

 

5-7-1564 Willem Verhagen eist een schuld op van Peter Delen

4-10-1564 proces van Peter Delen tegen de kinderen van Hans Bax over 1/3 deel van

t/m 23-5-65 22 gl. met pacht

13-2-1567 Aart Willem Everarts en Peter Delis Delen verkopen een huis op de kleine Heuvel te Geldrop aan Adriaan Franszn: 71 gl. voor Peter Delis Delen, 33 gl. voor Aart Willem Everarts

6-7-1569 t/m 20-7-1569 proces van Peter Delen tegen Peter Martens, alias de zwarte Peter.

 

X ~1535 m Libbeke (Vaessen?), + 1573:

kinderen:

Dries Peter Delen *~1536 + ~1580 volgt 6.1

Aart Peter Delen *~1538 + 1606/10 volgt Aart Peter

Delis Peter Delen *~1540 + 13-1-1633 Heeze volgt Delis Peter

Arentje P Delen *~1545 + 1587/1600 volgt 6.2

?Willem Peter Delen + n1606 volgt 6.3

Lipke Peter Delen + n1574

X ~1570 m Willem Ghijben Gerards

Heilwich Peter Delen + n1574

X v1574 m Delis Jan Gerit Heijmens/Louwers v Zomeren, + n1600: 2 ke

Jacob Peter Delen * 1547 + 1595 volgt 6.10

Michiel Peter Delen * 1552 + 9-8-1635 Heeze volgt 6.4

Boedelscheiding tussen de ke van Peter Delen X Libbeke:

7-2-1574 Willem Ghijben Gerardts, man van Lipke Peter Delen verkoopt al het goed dat Lipke van haar vader Peter gerfd heeft aan Delis Peter Delen

7-2-1574 Delis Jan Gerits van Zomeren koopt weiland de Heithorst achter t Hoge huis te Heeze van Delis Peter Delen, zijn zwager, voor 25 gl. plus 106 gl. pacht.

 

31-8-1600 Delis sLouwers heeft een huis op Euvelwegen en leeft van aalmoezen

 


6.1 Dries Peter Delen ~1536~1580

 

cijnsen herkomst

55v4 huis en tuin de Zwonge Peter Jans verDoijenbraken (schoonvader)

61.4 de Steenakker bij de kapel van sint Job Aart Peter Verhoeven (zwager)

1583 wede Dries Peter Delen

69v3 helft van stuk land Peter Jans verDoijenbraken (schoonvader)

85.5 gelag waar P J vD in woonde Peter Jans verDoijenbraken (schoonvader)

 

X ~1566 m Griet Peter Verhoeven, * ~1530, + 1586

zoon:

Peter Driessen Delen * ~1567 + n1606

 

10-4-1586 1. Aart (P) Delen, voogd van Peter Dries Delen

2. Jan Box en Nicasius Wes.en als voogden van de minderjarige ke Aart Verhoeven jr

3. Goijart Ariaens en Mathijs Peters als voogden van de ke Willem Verhoeven, die hij verwekt heeft bij Margriet Hanrik Wijntkens

verkopen akker het Heitvelt, 700 m2 bij de kapel van Sint Job aan

4. Michiel Vervlaessen (X Hanneke Aart Verhoeven sr).

10-4-1586 Peter (An)Dries Delen belendend a/d Ven

19-3-1587 Michiel Vervlaessen maakt rekening op met:

1. de voogd van Peter Dries Delen, te weten Aart Delen

2. Goort Ariaens als voogd van de kinderen van Willem Verhoeven

3. mr. Nicasius als voogd van de kinderen van Aart Verhoeven jr.,

en blijft hun nog 40,25 gl. schuldig, minus 11ct. cijns, 5 gulden, en gl. die hij voor de voogden betaald heeft (netto dus 34,14 gl.)

 

22-8-1590 verzoek van Aart Delen c.s. als voogden (van Peter Dries Delen) tegen de kinderen van Jan Leijen

24-3-1592 Peter Andriessen geeft te Geertruidenberg procuratie aan Hanrik Joosten.

 

14-1-1606 Hanrik Joosten draagt krachtens procuratie verleend bij Peter Andriessen voor schepenen van Geertruidenberg d.d. 24-3-1592 op aan Aart Peter Delen, zijn oom:

- de Bosakker achter Heezerkerk

- de Lemmensdries, 4. de gemeen straat

- het Tufbroek, 4. een straat

en aan Michiel Adriaens verVlaessen

- de sint Jobsakker achter de kapel van sint Job.

 

 


6.2 Arentje Delen ~1545~1590

 

Cijnsen Heeze 1535 herkomst

29.3 uitbouw in het Zand(eind) a/d Rul Everard Gerard Zwuesten

 

17-3-1574 Everard Gerard Zwoesten, man van Adriane, verkoopt aan de andere kinderen van Peter Delen alles wat hij gerfd heeft van Peter Delen, en wat door de dood van Libbeke verstorven is. Behalve hetgeen Arentje nog zal erven bij de dood van Peter Delen, en nog 0,15 ha land komende van Anne, vrouw van Peter Coppen te Leende, en nog een partij koren, die gevoerd is in drest-huer (= dorsloon?) tot Peter Delen

 

X ~1570 m Everard Gerard Zwoesten, * ~1540, + n1574

XX ~1580 m Peter Peter Marcel alias Sijmons, * ~1540, + n1603: 4 ke

eerder gehuwd met Marie Willem Tielens: 2 ke

 

31-8-1600 Peter Marcelis alias Sijmons heeft een huis en haard a/d Rul,

1601 Peter Marcel Sijmons lijdt 3 gl. schade bij de doortocht van Maurits door Heeze

1603 burgemeester van de Rul

13-2-1614 Hanrik Peter Sijmons verkoopt het kindsdeel dat hem is verstorven van vader en moeder (= Arentje Delen) aan Jan zijn broer.

 

 


6.3 Willem Peter Delen ~1545~1610

 

27-11-1591 proces van Willem in de schuur tegen Jan Souwen

31-8-1600 Willem Peter Delen, alias in de schuur bezit huis en haard a/d Ven (5 huizen voorbij (zijn broer?) Aart Peter Delen)

23-8-1604 Willem Peter Delen betaalt 3 gl. haardgeld voor een huis met bakoven a/d Ven

18-11-1606 Willem Peter Delen koopt de Belien-akker naast zijn eigen land aan de Rensoe te Strabrecht van Hanrik Hanrik Bouwen.

 


6.10 Jacob Peter Delen 1547-1595

 

cijnsboek Heeze 1535 herkomst zie

53v2a belendend te Strabrecht

57v3 helft van de Ren Peter Delis Delen 7.10

87.5 land a/d Tielkensdijk ,, 5.1

87.6 huis op Strabrecht ,, 5.1

 

1574 Jacob en Aart Delen erven 3/8 van het huis van hun ouders op Strabrecht (cijns 87.6)

21-3-1574 Jacob Peter Delen leent 50 gl. tegen 6% van Henrik Aerts op:

- akker te Strabrecht, naast gelag van de ke Peter Delen

- het derde deel van het gelag van de ke Peter Delen

- 800 m2 land aan t HeezerVen

~1575~1577 oorlogsschade: Jacob Peter Delen zn gegeven voor t geen dat de HoogDuitsers hem genomen hadden 2 gl. noch aam de Walen 35 ct.

idem Jacob Peter Delen zn gestolen garven voor 2 gl.

 

3-6-1587 Jan (Goort) Vaessen contra (zijn zwager) Jacob Delen

26-9-1618 Lenart Janssen eist een schuld op van Jan Goort Faessen op het gelag van Jacob Delen.

 

19-2-1588 Jacob Delen, 40 jaar, verklaart op verzoek van Arin Anthonis, dat hij erbij was toen Jan van Can 8 jaar geleden (1580) in zijn huis ziek lag van de pest, en dat Jan toen bekend heeft dat hij Adriaan Anthonis zijn zwager 75 gulden schuldig was - of erfgoed ter waarde van dat bedrag - en dat Gijsbert de broer van genoemde Jan daar ook present was, te weten na de dood van ..ns vader, en wel omdat hij Adriaen in plaats van Jan de hoofdsom van 100 gl. heeft betaald uit de Ma.. beemd die Jan van Arien had gekocht.

17-10-1588 Jacob en Michiel Peter Delen als voogden van Margriet, dochter van Delis Peter Delen en Marijke Willem Heesborchs.

 

15-10-1589 proces van Korsten (& Jan) Joosten, alias Belen tegen Jacob Delen;

t/m 19-9-90 Jan Joosten, als man van (Marike Jan Delen, achternicht van Jacob?) heeft gericht op Jacob Delen, volgens de gelofte

 

4-9-1591 Jacob Delen cum suis zijn tot gericht gewezen op Arien van Antwerpen

t/m 23-6-1594 volgens een huurcedule.

2-12-1592 Jacob Delen moet in het huis te Heeze waar gedingd wordt, rekening afleggen van de voogdij over de nakomelingen van Lambert Peerkens, te weten de weduwe Lambert Phs. etc.

 

Boedel van Jacob Delen in 1614:

- 3/8 huis op Strabrecht 87.6

-          mesthof

-          het gelag

-          half akkertje achter t gelag (belendend Giel Delen

-          de Creijlse akker aan de Agels dries

-          de Soeij akker (belendend Giel Delen)

-          helft van de Ren 57v3?

 

X ~1576 m NN Goort Vaessen, + 1613

kinderen:

Willem Jacob Delen * 1577 + n1627 volgt Willem Jacob

Libbeke Jacob Delen * ~1585 + n1616

X ~1610 m Cornelis Joost Pt Goirts v Sterksel, + n1626

Ike Jacob Delen + 1595/1614

Peter Jacob Delen * ~1583 + n1626

⌂ Sprang ?

X ~1613 m Ida Thonis Frans Jan Goijarts v Kan

6-3-1596 de kinderen Jacob Delen verkopen een cijnsplichtig stuk land a/d Tielkensdijk aan tante Heilwich Peter Delen X (Delis) Jan Heimans v Zomeren (cijns 87.5).

~1600 belending cijns 55.4: voorkinderen Jacob Delen

6-1-1601 de (welke?) zoon van Jacob Delen betaalt 2 ct. huur over dit land [bron?]

28-4-1610 proces van Lambert Jan Willem Beeckmans tegen de kinderen van Jacob Delen

t/m 9-6-1610

29-1-1614 Willem Jacob Delen en Cornelis Joost Goirts, man van Libbeke Jacob Delen verdelen de erfenis van hun ouders:

1.   Willem krijgt
- het half gelag, de (oost)kant van Hanrik Snoex
- de halve Creijlse akker aan de Agels dries, de kant van Claes van Gael
- de westkant van de Soeij akker

2.   Cornelis Joost Goorts krijgt
- de westkant van het gelag
- de mesthof in gemeenschappelijk gebruik
- het halve akkertje achter t gelag, de kant van (oom) Giel (Peter) Delen
- de halve Creijlse akker
- de halve Soeij akker

3.   zijn Peter en Ike al uitgekocht bij hun huwelijk?

25-2 t/m proces van Andries Michiels (X Margriet Delis P Delen, een nicht) tegen

13-5-1615 Willem Jacob Delen en zijn zusters over een vordering van 50 gl. (als bruidsgift gekregen van Delis Peter Delen, zie 28-1-1615)

20-2-1626 Cornelis Joost Goorts man van Libbeke leent ~20 gl. tegen 1 gl./jaar van Lucia Loeffen Loeffs dr. op een stuk land bij de Meulsdries te Heeze.

 

7-2-1626 Goirtje van Kan, wede Hendrik Henrixs te Heeze, machtigt Willem Jacob Delen, (zwager van nicht Ida Thonis Frans v Can) ook wonend te Heeze, om in haar naam het erfdeel op te eisen van Philips Claessen, gestorven te Sprangen, dat haar toekomt vanwege Jenneke, haar dochter, 1e vrouw van Philips, en dat nu berust onder Jenneke Wijnen laatste wede van Philips.

9-2-1626 de kinderen en kleinkinderen van wijlen Frans Jan Goijarts en Geertruid, o.a.

Jan en (Ar)jan gebroederen met Ida X Peter Jacob Delen, kinderen wijlen Antonis Franssen, verkopen een huis op Eimerik aan Nicasius Jan Sijnen.

23-12-1626 1. Jan zoon van wijlen Anthonis Frans van Kan

2. Jan Michiel Delen (neef van Peter Jacob Delen X Ida Antonis Frans v Kan), zijn zwager

3. Goirtge, dochter wijlen Frans van Kan

4. Jenneke, ,, ,,

5. de kinderen wijlen Jan Fransen (v Kan) uit Boekel

verklaren dat elk van de 5 staken als erfgenamen van Frans van Kan en Gertrui zijn vrouw 63 gl. heeft ontvangen van de verkochte gronden.
Zij laten 50 gl. onbedeeld voor aanspraken die nog kunnen komen op de voorschr. verkochte goederen.

 


6.4 Michiel Peter Delen 1552-1635

voerman

 

Over de eerste 50 levensjaren van Michiel is weinig bekend, hij wordt slechts eenmaal vermeld in 1588 als voogd voor een voorkind van zijn oudste broer Delis. Vermoedelijk is hij in de rampjaren rond 1580 uitgeweken en hij heeft hij in die tijd buiten Heeze de basis gelegd voor het voermansbedrijf van zijn nakomelingen.

De achternaam Fijen van een schoondochter wijst op de omgeving van Budel en (Neder)Weert.

In het cijnsboek wordt Michiel Peter Delen vanaf ~1574 vermeld als erfgenaam voor 5/8 van het ouderlijk huis bij de kapel van Eimerik (cijns 87.6), maar hij woont daar niet.

In 1600 is het huis verhuurd aan Joost Dircx, die in 1624 een proces tegen hem aangaat.

Na de dood van Michiel wordt dit huis door de kinderen van Michiel verkocht aan Cornelis, de zoon van Joost Dircx.

Michiel woont mogelijk al in 1602 in een klein huisje van zijn schoonouders op Strabrecht.

Dit kan als zijn 2 zonen dan al uit huis zijn. In 1606 erft hij dat huisje.

In 1621 heeft het huis een stenen schouw, in die tijd een teken van welvaart.

Michiel blijft meer dan 50 jaar met Dingen getrouwd. Beiden bereiken zij de hoge ouderdom van ruim 80 jaar.

 

17-10-1588 Jacob en Michiel Peter Delen zijn voogden van Margriet, dochter van Delis Peter Delen X Marijke Willem Heesborchs.

 

1602-1603 Michiel Peter Delen is borgemeester van Strabrecht

9-9-1604 Michiel Delen sluit zijn borgemeestersrekening af over 1602-03, hij blijft aan het dorp nog 44 gl. schuldig. In 1608 wordt ook dat restant afgelost

30-11-1605 de ondervorsters van Heeze hebben 6 personen gedaagd als schatzetters, waaronder Machiel Delen. Zij zijn wel verschenen, maar weigeren om de eed te doen.

9-11-1606 Boedelscheiding tussen de 5 kinderen van Goijart de Scheper.

Michiel Delen, man van Dingen, krijgt:

- de Schooijbeemd,

- de halve Gielensakker

- het kleine huisje met het tuintje aan de straat

- hij moet 1 gl. per jaar betalen aan Dielis Adriaen Meeus.

1606-1607 Michiel Peter Delen is borgemeester van Strabrecht (2e maal)

30-11-1608 de borgemeestersrekening van Michiel Delen over 1606/07 wordt afgehoord

 

20-1-1610 22 buren van Strabrecht, waaronder Michiel Delen, 57 jaar, verklaren dat de priester Heer Tielman Jan Wouters op de boerderij van zijn vader geen werk beneden zijn stand heeft gedaan.

1610 Michiel Delen is borgemeester van Strabrecht (3e maal)

 

1612-1613 Michiel Delen is borgemeester van Strabrecht (4e maal)

6-2-1613 de borgemeestersrekening van Michiel Delen over 1610 wordt afgehoord

28-2-1613 Giel Delen is als tegenwoordig borgemeester getuige bij het afhoren van de rekening over 1610/11

 

11-1-1621 Michiel Peter Delen heeft een huis met schouw op Strabrecht

28-8-1624 Michiel Peter Delen is gedaagd door Joost Dircks (de huurder van zijn huis) en heeft de hele dag op hem moeten wachten, daarom krijgt hij een vergoeding van 45 ct. toegewezen.

1625 proces van Joostke, weduwe Wouter Coolen, tegen Michiel Peter Delen, over het eigendomsrecht van een houtopstand.

 

1634 proces van Michiel Peter Delen tegen Anthonis Jans v Zomeren (zwager van zus Heilwich Peter Delen) over een schuldbekentenis [Hz 421].

 

X ~1582 m Dingen Goijart de Scheper, * ~1557, + 6-10-1633 Heeze (dysenterie)

kinderen:

Jan Michiel Delen * ~1583 + 1651/68 volgt Jan Michiel

Peter Michiel Delen * ~1585 + 9-11-1636 Heeze (pest) volgt 7.3

 

9-1635 de kinderen van wijlen Michiel Peter Delen verkopen huis, tuin, aangelag en land bij de kapel van Eimerik aan Cornelis Joost Dirks[1]

 

 

 


7.3 Peter Michiel Delen ~1585-1636

 

Cijnsboek Heeze 1535 herkomst

12v2a dries met akkers, voorheen 1/3 ha. gelag a/d Oude Molen Gijsbert Adriaan Heezens

Hendrik Peters, man van Dingena dr. Pieter Michiel Delen

14.6 Peerke, Dingena en Jenneke Gerard Klaas Peter v Erp

21v5 huis a/d Hollerstraat gekocht in 1623

 

11-10-1612 Peter Michiel Delen koopt op openbare verkoop voor 50 gl. een akker bij de Heester

1623 Pieter Michiel Delen koopt een huis a/d Hollerstraat van Heilke Snijers alias Buijens

9-8-1623 Peter Michiel Delen krijgt van Anthonis Jan Sijnen ~125 gl. hypotheek tegen 6 gl./jaar op zijn huis, tuin en aangelag te Heeze aan de Hollersstraat met akker de Hol die daarbij ligt, samen 1,17 ha.

3-7-1630 Peter Michiel Delen lost de hypotheek af aan Marie Jan Sijnen

 

X(X?) ~1622 m Hendrien Klaas Peters van Erp, * ~1591, + 6-10-1636 Heeze,

wede Joorden Cocx alias de Snijder, + 11-2-1622 Heeze

kinderen:

Peerke Delen * ~1623 + n1636

Dingen Pieter Delen * ~1623 + 22-1-1690 Heeze

X ~1650 m Hendrik Peters (Cissen), + 26-8-1691 Heeze: 3 ke * 1655/63 Heeze

Jenneke Peter Delen * ~1625 + 18-5-1667 Heeze

X ~1650 m Thonis Mutsen, + n1667

 

14-7-1638 Proces van de ke Peter Cocx tegen de voogden van de nagelaten ke Peter Gielen Delen die getrouwd was met de wede van Joorden Cocx over betaling van vlees en bier dat Peter Cocx (herbergier) uit Leende destijds had geleverd aan Joorden Cocx [HLZR b 481].

 

3-6-1667 collaterale successie over 4 stukken grond ad 163 gl van Jenneke Peter Delen vrouw van Thonis Mutsen:

-       aangelag en dries 0,51 ha. met 25 ct. cijns

-       akker daaraan gelegen 0,3 ha.

-       helft van akker aan de Hollenweg 0,1 ha.

-       helft van akker bij Jan Dommels 600 m2

totaal 0,97 ha.

 

1685 ⌂ Heezerenbos: Hendrik Sissers X vrouw met 3 zonen en 4 dochters; 5 werken buiten Heeze

 

 


cijnsen 1535

 

12v2a

Met de wede Lambert Willem Colen

1655 Hendrik Pieters, man van Dingena dr. Pieter Michiel Delen

Gijsbert Adriaan Heezens

uit dries met akkers, voorheen een gelag 0,33 ha. a/d Oude Molen

 

14.6

1636 Peerke, Dingena en Jenneke kinderen van Pieter Michiel Delen

1620 Peter Michiel Delen zn 1621 f 10v

Gerard Claes Peters zn van Erp paardemeester

Jenneke die wede van Claes Peters sn van Erp voirschr.

Anthonis Claes Peters van Erp paardemeester

Gijsbert Anthonis Goijens zn

Peter Hendrik Knippen zn

Daniel, Dierk en Martijn, kinderen van genoemde Marten Deenen

zijn vrouw met 3 kinderen

Marten Deenen, man van Elizabeth en Heijlke zijn schoonzus

1535 Jenneke Goijart Nesen dochter

 

1535 f 21v4

1636 3 kinderen Pieter Michiel Delen

1623 Pieter Michiel Delen door koop

Heilke Snijers alias Buijens met Jan en Guette hare kinderen

Willem Hermans Cleermaicker

Bernart Jan Eijmbers van Oirschot soen alias Pappen genampt

Eijmbert, Bernart ende Joestken Jan Eijmberts van Oirschot alias Pappen naeke

Jan Eijmberts van Oerschot

Dirck Boelen voer Gijs van Can

Jacop Jacops sn van Hall

Arian Jan Nijss Huben sn

1535 Jan Janssen van der Capellen

voor Peter van Tuijl uit huis en tuin van zijn vader (a/d Hollerstraat)

 

22.4

1590 Jan Gerard Willems jr

1580 Arijke Peter Delen dochter met haar dochter, wede Everard Gerard Swuesten, nu de vrouw van Peter Sijmons a/d Rul 1583 f 26v

1575 de ke van genoemde Everard

nu Everard Gerart Swuesten zoon

1562 de kinderen van Gerart Swuesten zn

1535 Gerit Peter Swuesten

voor Jan Pauwels zoon van den Veen

vanwege Marten Wouters

uit de Scerpdonk 0,33 ha.

 


Uitbouw a/d Rul

29.3

1671 Jochijm Jochems (X Engelke Jan Delen)

1620 Jan Michiel Delen zoon Adriaan Gerard H Swuesten alias Eelkens

P P P Marcelis alias Sijmons (zwager van Arijke Peter Delen)

1605 Jan, Peter, Hendrik en Everard nakinderen P P Marcelis (XX Arijke Peter Delen)

Jan, de voorzoon van Peter Peter Marcelis alias Simons

1600 Jan en Arijke, voorkinderen van Peter Peter Marcelis (X Mari Tielen)

1580 Peter Peter Marcelis alias Simons a/d Rul

Aleijt Willem Tielen dochter en Mari haar zus met de ke

1535 Jan Henric (W Tielens) man van Willem Willem Tielens ?

uit een uitbouw in t Sand a/d de Rul (0,5 ha.)

 

van de Laak bij Strabrecht (tussen s Heren Vliet en het tijnsgoed van de buren)

45.5

de 4 kinderen Ghijsbert Anthonis Gevens

1615 Andries Michiel Drieken zoon

als man van Margriet Delis Delen

1574 Delis Peter Delen

Peter Delen zoon 1583 f 38.2

voor Herman Henrik Verbraken zoon

1535 de weduwe van Henrik Wouters zoon Verbraken

 

55v4 Jenneken wede Antonis Willems

Jenneken Jan Anrhonis Bocx

Anthoenis Jan Anthoeis Bocx

Jan die soen van Dierick Hannen den ouden ofte nu Johan Hannen chrirurgijn

Michiel verVlaessen tutor uxoris Hendricxke Jans van Gestel dochter wede Aart Peeterszn verHoeven sr.

Aerdt Peters soen en Dries Peter soen

Peter Janszn verDoijenbrake

Gielis Heijnen Gieliszn

voir Reijneren Willem Reijners soen

van Jan van Uden wegen

uut huijs ende hoff geheiten die Zwonge

 

61.4

1586 Michiel Adriaens Vervlaessen met kinderen namens zijn vrouw (Hanneke Verhoeven)

1586 f 6v

1583 Aart Peter (Verhoeven) zoon en de weduwe van Dries Peter Delen 1583 f 48v3

Peter Jan (Aart) zn Verdoijenbrake

6 kinderen van genoemde Aart

1535 Jan Aart zoon Verdoeijenbraken

voor Jacob Willem zoon Vervlaessen

voor Gerit Jan Wouters zoon

vanwege Henneken Aerdt tsFolres zoon

nu uit een stuk land in de Steenakker bij de kapel van sint Job

 


69v3 den H. Geest van Heeze

Lucia die wede va mr. Johan van Lill voirscr.

Mr. Johan van Lille

Michiel verVlaessen tutor uxoris

Aert Peter verDoijenbraecken soen en Dries sijn swager

dcba Peter Janssen verDoijenbraken

voir Claeus Goijart Zwuesten soen

voir Goessen Bock

van wegen Reijner Willem Reijners soen

van wegen Lijbben Rueskens

uut enen stuck landts

 

huis op Strabrecht

87.6 Peter Willem Delen voor de helft

~1640 Adriaen Willem Delen voor de andere helft

1595 Willem, IJke en Libbeke ke Jacob Delen

1574 hun vader Jacob Peter Delen zoon en Aart moeten geven van deze cijns

~1570 de kinderen van Peter Delen

~1550 Peter Delen de broer

~1545 10 kinderen

1535 Engel Delen, wede Gelis Henrik Peters zoon

voor Art van Hamont, haar vader

uit huis en tuin op Strabrecht groot

 

afgesplitst van huis na 1574:

Heeze 1535 f 87.6a:

1635 Cornelis Joost Dierix door koop

1574 Michiel Peter Delen 1583 f 66.2 12 ct 1621 f 58

voor de ke van Peter Delen zijn vader

voor dezelfde (Peter W Delen) hun vader

voor de 10 ke van Engel Delen

vanwege Engel Delen, wede wijlen Gelis Henrik Peters (Delen) hun moeder

voor Ardt van Hamont, hun vader

vanwege Gelis Jan hun zoon

uit huis en tuin op Strabrecht, naast Jacob Peter Delen zoon 1 grt


2/3 ha. over de Tielkensdijk

87.5 Peter Willem Delen voor de helft 10ct

1654 Adriaen Willem Delen voor de andere helft 10ct

1595 Willem, IJke en Libbeke ke Jacob Delen

1574 hun vader Jacob Peter Delen zoon en Aert moeten geven

van deze cijns

~1570 de kinderen van Peter Delen

~1550 Peter Delen de broer

~1545 10 kinderen

1535 Engel Delen, wede Willem Gelis Henrik Peters zoon

voor Ardt van Hamont, haar vader

vanwege Gelis Jan Thewens zoon

uit 0,66 ha. gemene grond over de Tielkens dijk

 

87.6 Eodem

voir die selve

uit huis en tuin te Strabrecht tussen erfenis Willem Elkens en Jan Korstens ke

oude groot

1574 hieraf heeft Michiel Peter Delen zn 1 oude grt en hier uitgedaan

 

87.6a 1635 Cornelis Joost Diericx zn door koop

Michiel Peter Delen zn

voir die kinder van Peter Delen zijn vader

voir dezelfde hun vader

voor de 10 ke van Engel Deelen

vanwege Engel Deelen, wede Gelis Henrik Peters, zn hun moeder

voir Art van Hamont, hun vader

vanwege Gelis Jan Thewen zn

uit huis en tuin te Strabrecht, 1. erfenis Aleid, weduwe van Cornelis Diericx met haren kinderen, 2. Jacob Peter Delen zn, 3. s Heeren strait, 4. den eijgen erfenisse

1 aude groot

 

2/3 ha. a/d Tielkensdijk, afgesplitst na 1574

Heeze 1535 f 87 i.m.

1596 Jan en Elisabeth, kinderen van Delis Jan Gerits (Heijmen v Zomeren), alias Louwers

1574 dezelfde Delis hun vader, vanwege Heilwich Peter Delen dochter, zijn vrouw

voor de ke van Peter Delen voorschr.

voor dezelfde Peter hun vader

voor die 10 ke van Engel Delen, wede Willem Gielis Henrik Peters

voor Ardt van Hamont, haar vader

vanwege Gielis Jan Thewens zoon

uit 0,66 ha. gemene grond a/d Tielkens dijk, en uit een beemd aan t Hoog Schoor

 
[1] HLZR 1783