Delen                                                   vs 2021

 

 

0.         Henrik Delen                         * ~1375           + v1446

                        X  ~1405 m NN:                                                                                 ke 1.

            ? Liesbeth Aart Delen                                     + n1429

 

14-11-1429     Rodulf Dircx belooft Elizabeth dochter wijlen Aart Delen 7 oude gl. [BP 1200 f 279]

 

 

1.         Peter Delen                            * ~1410           + v1491

cijns 178.6/v1

                        X  ~1440 m NN:                                                                                 ke 2.

            ? Jenneke Henrik Delen                                  + n1464

            ? Michiel Henrik Delen                                + n1484

 

9-11-1464       Jacob zoon wijlen Dirk zoon wijlen Jacob  … de Beke belooft 12 mud rogge aan Jenneke Henrik Delen naar de maat van den Bosch [BP 1234 f203v]

12-2-1484       Peter die Moller als man en momber Kathelijnen zijns wijfs, Geertruijt Jan Gobbels dochter cum tutore en Goijaert dochter voorscr. Janssen verkopen samen Jannen Jan Gobbels sn tot hun gedeelt een huis en hof mette erven daarbij en aan gelegen dat Jan Gobbels te wesen plachen Heijns zijns zoens, 1. Michiel Henrik Delen, 2. Goeijaerdt die Moller

 

 

2.         Hanrik Peter Delen               * ~1444           + 1493/1535                            volgt 3.

                                    cijns 78.6/v3, 178.6/v1

            Peterke Delen

                        X  m Willem Clercx, + v1493: dr. Elisabeth

 

28-2-1493       Wouter Bocx belooft namens Elizabeth (Bocx), zijn zuster, dochter van wijlen Willem Clerx X Peterke Delen 28 schilden aan Henrik zoon wijlen Peter Delen zijn zwager [BP 1262 f28v]

 

 

 


3.       Hanrik Peter Delen  ~1444~1500

 

cijnsen Heeze 1535                             herkomst                 

  78.6   de Lancker                              Lem Hein Lemmens  

  78v1 erf over de Eimerikkerdijk      Everard Gielis Craendoncx               

  78v2  land in de (Voort)Braak          Marie Gielis Craendoncx      

  78v3  land op de Hage (Eimerik)      Hein Snoecx   

 

Leende 1535

178.6   deel van erf

178.7   deel van erf

178v1

 

24-4-1478       Henrik zoon van Peter Delen belendend in de Voortbraak te Heeze [BP 1247 f78]

10-9-1483       Henri Delen gedaagd door de kinderen van de oude Peter Somer[1]

21-9-1483       vrijgesproken

10-1-1491       Jan Jan Tielkens verkoopt land op de Bulder te Heeze afkomstig van Henrik Peter Delen aan Henrik Peter Stappers [BP 1260 f168]

28-2-1493       Wouter Bocx belooft namens Elizabeth, zijn zuster, dochter van wijlen Willem Clerx X Peterke Delen 28 schilden aan Henrik zoon wijlen Peter Delen zijn zwager [BP 1262 f28v]

eind-1493        1.   Wouter zoon wijlen Henrik Bucx, Jacob en

1.       Henrik zoon wijlen Peter Delen

2.       Henrik Beeckmans

3.       Reijner zoon wijlen Willem Reijners

4.       Daam zoon wijlen Jan Tielkens

5.       Wouter zoon wijlen Goijart vd Braken

verkopen aan Henrik zoon wijlen Aart Snoecx een erfcijns van 4 goudgulden uit:

-      huis en tuin met aangelag van Wouter (H Bucx),

-      huis en tuin met aangelag van Jacob (H Bucx)

-      huis en tuin met aangelag van Henrik Delen

-      huis en tuin met aangelag van Henrick Beeckmans

-      huis en tuin met aangelag van Reijner Willems

-      huis en tuin met aangelag van Henrik Lamberts

-      goed van Wouter vd Braken [BP 1263 f15]

 

 

 

X  ~1474 m Elisabeth Henrik Bucx alias Craendoncx, * ~1455, + ~1525

kinderen:

Gelis Henrik Peter Delen     * ~1475           + n1535                                      volgt 4.1

                        cijns 78.6, 87.5

            Henrik Henrik P Delen sr                            + n1535                                      volgt 4.2

                                    cijns 78v1

Henrik Henrik P Delen jr                            +   1535                                       

Katherijn Hendrik Delen        * ~1485           + n1555                                      volgt 4.3

                        cijns 78v2

Heilwich Henrik Peter Delen                         + n1535

                        cijns 78v3

Peter Henrik P Delen            * ~1488           + 1539/52                                   volgt 4.20

                                    cijns 78v3, 94.1, 178.6/v1,v4

 

..-10-1535        -  Dielis

-  Peter

-  Henrik sr.

-  Henrik jr.

kinderen van Henrik zoon Peter Delen en Elisabeth diens vrouw, dochter van Henrik Bucx lenen geld aan/van Peter zoon Geldens van Eekhout op goed te Heeze [BP ?]

 

 

 

 

 

 


4.1       Gelis Hendrik Peter Delen  ~1475~1540

 

cijns     titel                                                                  herkomst

78.6     de Lancker                                                      zijn vader       

87v1    de Heithorst o/d HagenRietloop (+ vv1535)  zijn vader

 

X  ~1503 m Engel Art v Hamont, + nn1535                                    

kinderen:

            ? Henrik Delis Delen             * ~1504           + n1535                          

X  ~1534 m Agnes Delis Verrijsbraecken:                                         ke 5.2

            Peter Delis Delen                   * ~1505           + n1569                       volgt Peter Delis

            ? Jan Delis Delen                                           + n1577

? Dierik Delis Delen                                      + 1554/1558                volgt Delen Leende?

? Aart

6e

7e

8e

9e

10e kind

 

  3-4-1549       Jan Delis Delen erkent een schuld van 9,45 gl. aan Henrik Henrik Zenders

~1575~1577    oorlogsschade:            Jan Delis Delen sn heeft 70 ct. gegeven voor wijn

 

23-1-1554       Aert Henrik Gerit Genenzn belooft met lichtmis over een jaar 20 gl. te betalen aan Dierik Delis Delen zoon

 

cijnsen van de 10 ke van Engel wede              herkomst                                

87.5     2/3 ha. a/d Tielkensdijk                       Engel Art v Hamont               

87.6     huis op Strabrecht                               Engel Art v Hamont               

 

 

5.2       Jenneke Henrik Delis Delen   * ~1535           + n1562 

X  ~1560 Jacob Henrik Moerssen, + n1562

 

7-11-1562       Jacob Henrik Moerssen man van Jenneke - dochter van Henrik Delis Delen en Agnes Delis Verrijsbraeken - verkoopt al haar erfgoed te Heeze aan Heer Willem Verrijsbraeken         

 

 

 


4.2       Henrik Henrik Delen sr  ~1460~1540

 

cijns Heeze      titel                                                      herkomst                    

78v1                erf a/d Eimerikkerdijk                         vader (H P Delen)

 

16-5-1520       Hein Hein Delen (sr X Margriet Hein Pouwels) en de andere kinderen van Hein Pouwels verkopen een weiland in de Driesteende te Leende aan Jan Berchmans

 

X  ~1490 m Margriet Hendrik Pouwels, + n1553

kinderen:

            Henrik Henrik Delen            * ~1500           + n1553

            Cornelis Henrik Delen                                  + n1553

            Aechte Henrik Delen                                       + n1553

X  m Delis Ulkens, + n1553

            Lipke Henrik   Eimerik                                 + n1553

 

20-10-1553     1. Henrik Henrik Delen

2.  Delis Ulkens, man van Aechte Henrik Delen

3.  Lipke Henrik Delen met Dierik Wouter Boeijens zoon als voogd

4.  mede namens Cornelis Henrik Delen hun broer,

verkopen een akker in de Voirtbraak te Heeze aan Frans Dierik Zweers

24-10-1553     Henrik Henrik Delen en Delis Ulkens verkopen hun aandeel in het huis aan de Eimerikkerdijk, naast het huis van Jan Peter Delen (sr., neef zie 5.20) aan Elisabeth, hun zus verwekt bij Margriet Hendrik Pouwels.

 

 

 

 


4.3       Katherijn Henrik Peter Delen  ~1484~1560

 

Cijnsboek Heeze 1535                                    herkomst

78v2    deel van 1/3 ha. in de Braick              haar vader

 

27-12-1553     Afspraak over erfdeling door de dochters van Catharina Henrik Delen na de dood van haar man Henrik v Gael. Katherijn blijft het goed gebruiken, de overdracht vindt pas plaats als Katherijn ook dood is

1.  Jan v Vechelen, man van Geertruij krijgt het huis (aan de Haege) waar Katherijn nu in woont en de (Voort)braak, 0,17 ha.

2.  Henrik Aert Hoegerts, man van Roelke krijgt de Coppenbeemd 0,23 ha. met een weg van 2m breed door de beemd van Jan Peter Delen (sr.),

Henrik geeft 18 gulden aan Jan. Jan belooft Katherijn 1,20 gl./ jaar.

Katherijn mag nog zoveel turf steken als zij nodig heeft, na haar dood zal Jan 2½ ct. per m2 uitgestoken turf vergoeden aan Henrik

21-5-1555       Jan Peter Delen koopt de Coppenbeemd, 0,17 ha. voor 8 gl. van zijn tante Katherijn Henrick Delen en haar schoonzoon en Henrik Hoegerts (zie deling 1552). Over het gedeelte wat nog niet betaald is geeft hij 5% rente. Voorts mag Katherijn zoveel turf steken uit de beemd als zij nodig heeft, maar dat wordt gekort op de som (van 8 gl.)

 

X  ~1509 m Henrik Ruel v Gael, * ~1479, + 1552

kinderen:

            Roelke v Gael              * ~1510

            X  ~1535 m Henrik Aart Hoegerts

            Geertrui Henrik v Gael                                   + n1574

            X  ~1535 m Jan v Vechelen, + 1562/74

 

  6-8-1562       Jan Peter Delen koopt huis aan de Hage te Heeze van Jan van Veghelen, man van zijn nicht Geertrui Henrik v Gael.

25-10-1574     Jan Delen de oude geeft 10 gulden aan zijn nicht Geert van Vechelen voor het gebruik van 0,17 ha land in de Voortbraak bij het gelag van Jan Verpoerten zolang zij leeft (of totdat zij aflost), en hij zal haar daarvan jaarlijks 8 vaten rogge geven. Na haar dood moeten erfgenamen de 10 gulden terug geven.

 

 


4.20     Peter Henrik Delen  ~1488~1540

 

cijns Heeze      titel                                          herkomst                    

78v1    voor de ke Henrik Henrik Delen sr.

78v3    deel van een stuk land op de Hage     Heilwich Henrik Peter Delen

94.1     belendend a/d Hage

 

Leende                                                                                                           

178.6   deel van erf                                         Henrik Henrik Delen, zijn broer

178.7   idem                                                    Henrik Peter Delen, zijn vader

178v1  erf van Jan v Oerle                              Margriet van Oerle, zijn vrouw

178v4  half gelag te Boshoven                                   ,,          ,,          ,,

 

  8-3-1520       Peter Hein Delen heeft opgewonnen en afgeboden al die geen die zijn onderpanden br....  volgens zijn schepenbrief, heeft Jan Janss zn van Mat Daem ver geweest.

         1524       Peter Henrik Delen leent (~47 gl.) tegen 2,35 gl./jaar van Anthonis Joerdens op de Coppenbeemd[2]

30-4-1539       Ike, wede Willem Heijmericx tegen de bedezetters van het dorp Heeze, ...., Peter (P of G) Delen .....

 

X  ~1518 m Margriet Jan v Oerle

zoon:

            Jan Peter Delen sr.                * ~1517           + n1588                                   volgt 5.20

 

 

 


5.20     Jan Peter Delen sr.  ~1517~1590

 

cijns     object                                                  herkomst                                

43v6    de Werden                                           Laureijs de Smet

48v3    de Vossenhoeve van Wouter Bocx     Jan v Ensenbroeck     

48v4    de Heile hof                                        Michiel Willem Gielens (zwager)

49.1     weide van Wouter Bocx                     Jan en Henrik Goijart Gobbels                      

78v3    land op de Hage                                  Peter Henrik Delen (vader)

 

165v7  alle erven                                lossing namens ke Willem Willem Gielens (neven)

178.6   erf te Leende                                       Peter Henrik Delen (vader)

178.7   idem                                                                ,,          ,,

178v1  erf van Jan v Oerle                                          ,,          ,,

 

24-10-1553     het huis van Jan Peter Delen is belendend aan huis van Elisabeth Delen (nicht zie 3.2) a/d Eimerikkerdijk.

21-5-1555       Jan Peter Delen koopt de Coppenbeemd 1/6 ha. voor 8 gl. van zijn tante Katherijn Henrik Delen en haar schoonzoon en Henrik Hoegerts (zie deling 1552). Over het gedeelte wat nog niet betaald is geeft hij 5% rente. Voorts mag Katherijn zoveel turf steken uit de beemd als zij nodig heeft, maar dat wordt gekort op de som (van 8 gl.)

 

10-10-1561     Jan Peter Delen zoon verkoopt een rente van 3 gl./jaar aan Peter Jacob Theeus zoon uit deze onderpanden: 1) een groese a/h Runtvoort Ginderover, 2) nog een groese daarbij gelegen.[3]

13-7-1562        boedelscheiding van de kinderen van Willem (Gielens):

1.    Kathelijn Willems voirschr. dochter krijgt in de Hoef, het land op ’t Horcxke en in de Evertsakker ..

2.    Ariaan krijgt …

3.    Jan Peter Delen X Weindel Willems voirschr. dochter krijgt:

-   in de Hoef langs de hei

-   nog zijn deel in de Weerd naast hetgene dat hij tevoren had, 2. Henrik Gobbels, 4. Henrik Zwoesten kinder erve

4.    Gerard Jacop Theeus ut tutor Anna uxor, ook Willems dochter in de Hoef naast Jan Delen erfenis, nog …

Jan en Gerard krijgen samen ‘t .. gelag

5.    Willem de vader heeft voor hem onbedeeld gehouden het oude gelag met den aangelag, nog …

13-7-1562       Jan Peter Delen X Weindel en Gerard Jacop Theeus X Anne verkopen een huis Ginderover aan Henrik Jan Genen.

  6-8-1562       Jan Peter Delen koopt huis aan de Hage te Heeze van Jan v Veghelen, man van zijn nicht Geertrui Henrik v Gael.

 


25-10-1574     Jan Delen de oude[4] geeft 10 gulden aan zijn nicht Geert van Vechelen voor het gebruik van 1/6 ha. land in de Voortbraak bij het gelag van Jan Verpoerten zolang zij leeft (of totdat zij aflost), en hij zal haar daarvan jaarlijks 8 vaten rogge geven. Na haar dood moeten erfgenamen de 10 gulden terug geven.

31-1-1575       oorlogsschade: Jan Delen sr. gegeven aan de Spanjaarden van zijn genomen paard 4½ gl. nog de Hoogduitsers hem genomen een berne t.w.v. 5 gulden noch aan dezelfde Hoogduitsers gegeven tot schatgeld 2,25 gl. noch 60 ct. van hoenderen (totaal 12,35 gl.)

Idem                Jan Peter Delen sr. van schatgeld 22,70 gl., noch van gestolen t.w.v. 17 gl. noch van wijn te samen 14,60 gl. (samen 54,30 gl.)

                        beide posten samen: 66,65 gl.

 

  1-6-1583        akkoord over grond tussen

1.   Jan Delen sr.

2.   Henrik Joost van Werdinghen van Dommelen

3.   Wouter Verbraken en Matthijs Tijs als gemachtigden van alle andere erfgenamen

4.   Frans Gerits

alle erfgenamen van Heer Joost Verbraken en Margriet zijn zuster

 

  7-5-1586       heer Anthonis Ercken of Delis in zijn naam zetten te beurde een opgewonnen erf toebehorende Wilboort Kemps, en Jan Delen, daar komende houdt ’t selve gehuurd voor een jaar pacht.

15-8-1586       Na het overlijden van Jenneke Delen treft haar man Jan Tielkens een regeling met de familie Delen (i.v.m. hertrouwen?):

Jan Delen sr. met zijn kinderen:

1.  Servaas Vaessen, man van Aalke Jan Delen

2.  Jan Joosten, man van Marike Jan Delen

3.  Matheus

4.  en Peterke met hun voogden,
enerzijds, en

5.  Jan Tielkens, weduwnaar van Jenneke Jan Delen, anderzijds,

ondertekenen hun overeenkomst uit 1585, die het volgende inhoudt:

-  Jan Tielkens geeft alles wat hij van zijn schoonvader gehad heeft terug, m.u.v. 30 gl. die hij mag gebruiken en later aan Wendelke, zijn dochter moet geven wanneer zij huwbaar wordt

-   Jan Tielkens geeft 23 gulden terug aan Jan de oude, t.b.v. zijn zwagers

-  alle kinderen die Jan (Tielkens) nog krijgt mogen hun moeders goed hebben en gelijk delen in hun vaders goed

-   indien Wendelke Jans dochter sterft, zal Jan Tielkens niet meer delen in de
erfenis van Jan Delen (sr)

 


13-4-1587       Jan Delen sr. en de andere 15 erfgenamen van Willemke Jan Oerlemans verkopen aan Francis v Asten een huis en schuur, hof met akkers en erven daaraan gelegen tot Boshoven.

  3-6-1587       Jan Delen sr. met zijn kinderen kopen het halve weiland ‘de Waard’ voor 65 gl. van Jan Emberts, dat Jan Emberts gekocht had van de erfgenamen van Heer Joost Verbraecken, 3. Jan Delen met zijn kinderen.

  9-6-1587       heer Anthonis Ercken zet te beurde een opgewonnen onderpand, toebehorende aan Adam Kemps als Daems in de herberg van Andries Swuesten. Jan Delen mijnt het in ’t afhangen voor de pacht met 2 vaten bier schade van recht.

14-12-1587     Jan Delen koopt het Heitniels drieske Ginderover van Henrik Jan Genen en Jacob Henrik Genen.

27-1-1588       Heer Anthonis Ercken (de pastoor van Heeze) wordt in het gelijk gesteld volgens zijn schepengelofte op Jan Delen.

 

bezit Jan Peter Delen in 1588:                                                            cijns   

-   Coppenbeemd                     0,23 ha.           1555   

-   huis en land a/d Hage                                 1562                  78v3

-   de Heile hof                                                1562                  48v4

-   Voortbraak                          1/6 ha.             1574   

-   de (halve) Waard                                        1562/87                        

-   Heitniels drieske (Ginderover)                   1587

-   de Vossenhoeve                                          1587                  48v3 

-   de weide van Wouter Bocx                                                   49.1

-   erf te Leende                                                                       178.6

 

X  ~1547 m Weindel Willem Gielens, * ~1524, + n1562

kinderen:

            Jenneke Jan Delen                  * ~1550                       +         1585    

X  ~1575 m Jan Tielkens, + n1589: dochter Wendelke

            Aalke Jan Delen                      * ~1554                       + 20-6-1630 Heeze

X  ~1579 m Servaas Aart Vaessen: 3 ke

            Marike Jan Delen                   * ~1560                       +   6-8-1631 Heeze ?

            X  ~1585 m Jan Joosten (Willems) + n1626

            Mattheus Jan Delen              * ~1562                       + 15-7-1633 Heeze

volgt Mattheus Jan

            Peterke Delen                         * ~1563                       +        n1588

 

 

 


cijnsen Heeze 1535

 

43v6                die erfgenamen van mr. Adam Snoecx

                                Jan sone Peeter Hendrick Zwuesten sn voor die erffgenamen van mr. Adam vorschr.

                        de vii kinderen Peter Handrick Zwuesten

                                Heilke wede Pieter Swuesten

                                Jan Peter Delen soen

Idem = Jan Jan Heijmans

            vanwegen des selfs Laureijs den Smet

            uut       groesen de Werden, 1. Daem Snoex

 

48v3

~1660  Aleit wede Jan Mattheus Delen       

  1633  Jan Mattheus Delen                 

~1590  Mattheus Delen                                            

  1587  Jan Delen sr voor 1/3                                    

            Jan van Ensenbroeck

  1535  Henrik Gerit Wouter Box       uit de Vossenhoeve van Wouter Box

 

48v4

1580       verlopen / gelost

                Jan Willem Adriaan Gielen

1550       Jan Peter Delen zoon sr

1535    Michiel Willem Gielen zoon

voor     Henrik Peter Boelen zoon

vanwege Wouter Bocx

uit erf  ‘de Heile Hoff’

                                                           

49.1                                                                 Peterke wede Adriaan Meeus Reijmen

1670                                                                                       Jan Handrik Mattheus Delen

1633       Eelke Mattheus Delen                                       Handrik Mattheus Delen

1590       Mattheus Jan Delen zoon                               

                Jan Peter Delen zoon de oude                                        

1535    Jan en Henrik Goijart Gobbels zonen                                    

uit de weide van Wouter Bocx

 

78.6

1580       verlopen en gelost

1570       Hanrik van Gastel

1540       Peter (Gelis Delen) zijn zoon

1535    Gielis Hein Delen zoon

voor     zijn vader (Hein Peter Delen)

voor     Lem Hein Lemmens zoon en Ike Bernaerts

uit de Lancker                        

 

78v1

1580       verlopen, daarna gelost

1560       Jan Peter Delen (sr) voor (als voogd van) de ke

1540       Margriet de vrouw met 2 ke

1535    Henrik Henrik Delen sr

voor     zijn vader (Henrik Peter Delen)

vanwege Everart Gielis Craendonx (alias Bocx)

voor het erf van Henrik Smeets a/d Eimerikkerdijk.

 

78v2

1535    Katherijn Henrik Peter Delen dochter

voor     haar vader (Henrik Peter Delen)

vanwege Marie Gelis Craendonx

uit haar gedeelte van 0,33 ha. land in de Braick dat van haar vader was

 

78v3

1580       verlopen en gelost

1550       Jan zijn zoon

1540       Peter Henrik Peter Delen zn

1535    Heilwich Henrik Peter Delen dochter

voor     haar vader (Henrik Peter Delen)

vanwege Heijn Snoex uit haar deel van een stuk land op de Hage

 

87.5                                                                            

Adriaen Willem Delen voor de andere helft 10 ct                       Peter Willem Delen voor de helft 10 ct

                                Willem, IJke en Libbeke ke Jacob Deelen

                voor        hun vader Jacob Peter Delen zoon en Aert

                                moeten geven van deze navolgende cijns

                                die ke van Peter Delen

                                Peter Delen, de broer

                                10 ke

            1535    Engel Delen, weduwe Gelis Henrik Peters (Delen) zn

            voor     Aart van Hamont haar vader

            vanwege Gelis Jan Thewens soen

            uit        4 bunder gemeijnten over Tielkens dijk gelegen

 

87.6                 Eodem

            voor     dezelfde

                        uit huis en tuin te Strabrecht tussen erfenis Willem Elkens en Jan Korstens ke

                        ½ aude groot qrtt grt               hier aff heeft Michiel Peter Delen sn

                                                                                genaemt I aude grtt  qrtt grt en hier uitgedaan                            

 

87v1           #       …….

                                Henrik Henrik Lemmens zoen

            dcba     Jan Gerits soen van Dommelen

            voir      Art van Hamont

            voir      (Engel) de weduwe van Gelis Delen

            uut       de Heijthorst gelegen over de Hagen Rietloop

 

91.1      Aart Jacob Servaessen                                        Metke Servaes voor een ¼

                Jan zoon van genoemde Servaes      1607       Adriaen Tielens a/d Rul    

1606       Servaes Jacops voor 2/3                                    Mattheus Jan Delen met Hendrik Verhoeven voor 1/3 

                                    1535    Jacop, Anna en Clara Faes    

                                    voor     haar vader (Faes)

                        uit huis en tuin met toebehoren waarin hun vader is gestorven a/d Rul

 

 


cijnsen Leende 1535

 

158v1              Sijmon Jan Loots soen

                                Aert ende Jan sonen Adriaen Jans de Smit

                                Adriaen Jan Jans sn die Smit in de Leenderstraat

                                Abraham Thijssen van Vueght ofte Vlijmmen

                                die erfgenamen van Hanrik Dierken Delis Delen voorschr.

                                Hanrik Dierik Deelis Delen soen, alias Heijn Deelen gemeijndelijck genampt

                                Dierik Delis Delen soen

            dcba    Idem

            vanwegen Gielis Schuermans

            ende     Willem Schuermans

            uuijt enen stuck beemdts geheiten d Molenscutt

 

165v6  dcba    Willem Willem Gielens soen

            voir      Michiel Willem Gielens zn zijnen brueder

            voir      zijnen vader

            van wege Ruelen Jan Ruelsns sn

            uuijt     allen zijns vader erve                          iii d  qrt d

deze cijns is gelost bij Jan Peter Deelensn die oude inden name van de ke van Willem Willem Gielenssn

 

178.6                          

1580       verlopen en gelost                                               

1545       Jan, zijn zoon

1535    Peter Henrik Delen zn                                             

voor     Henrik Henrik Delen jr. zijn broer  

voor     Henrik Peter Delen zijn vader                     

vanwege Peter Delen zoon en Jacob Henricx (Bocx?)

uit        zijn deel van de erfenis van zijn vader

 

178.7

1535    Idem  

voir      Peter Henrik (andersom?) Delen zoon zijn vader

vanwege Peter Delen en Jacop Henrix

uit        zijn deel van zijns vaders erve

dese chijns is gelost                                             

 


178v1 Idem

voir      Margriet van Oerle zijn vrouw

vanwege Jans van Oerle zijn schoonvader

uit        zijn deel van den erve dat hem van zijnen schoonvader en zijn vrouw bleven is

deze cijns is gelost                                              

 

178v2

 

178v3

 

178v4

20-4-1601 gelost door Goijart Jan Oerlemans of Loef Loeffs in zijn naam

                Goijart Jan Oerlemans

                de kinderen van Jan Goort Oerlemans

                Jan Goert Oerlemans zoon

1535    Goijart Jans zn van Oerle

voor     Peter Henrik (P) Delen zijn zwager

vanwege Margriet van Oerle zijn vrouw en Jan van Oerle zijn schoonvader

uit het halve gelag te Boshoven dat van Jan van Oerle was en dat Goijart van Peter heeft

               

 [1] HLZR 1612

[2] 2-9-1549 Overdracht van een rentebrief van 2,35 gl. gevestigd in 1524 door Peter Henrik Delen op de Coppenbeemd t.g.v. Anthonis Joerdens

[3] Referentie d.d. 20-7-1660 in HLZR 1630 f 100v

[4] vanaf 1574 wordt hij Jan Peter Delen de oude genoemd, ter onderscheiding van een andere Jan Peter Delen uit Leende die zich omstreeks 1562 in Heeze vestigt.