gezinnen Leende 1648-1671

 

In deze publicatie zijn de gegevens uit de doop- en trouwboeken met elkaar gecombineerd om overzichten per gezin op te stellen. Helaas konden niet voor elk gezin de trouwdata achterhaald worden. Aan het einde van dit artikel staat een lijst met zoín 160 gezinnen waar die data nog ontbreken. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

-          bij 2e en volgende huwelijken staat vaak vermeld van wie de bruid(egom) weduwe/naar was. Als hij/zij van buiten HLZ komt, is het niet relevant om dit eerdere huwelijk te vermelden. Deze categorie is uit het overzicht gehouden

-          het huwelijk heeft plaatsgevonden tijdens een hiaat in registratie. Dit betreft het merendeel van de 160 ontbrekende huwelijken. Zo is er bijvoorbeeld geen katholiek trouwboek van Leende voor de jaren 1637 t/m 1642 en 1651 t/m 1654 en begint het schepentrouwboek pas in 1650. Het oudst bewaarde protestantse trouwboek begint pas 1762.

 

 

Legenda

achtereenvolgens staan vermeld:

- naam van de vader†††

bij voorkeur ontleend aan het schepen- of het dominees-huwelijk, omdat het dan in de volkstaal is, wanneer deze ontbreken is de latijnse naam genomen uit het Rk trouw- of doopboek. Toegevoegde (familie)namen tussen haakjes () zijn niet ontleend aan DTB gegevens, maar uit andere bronnen (voornamelijk uit het rechterlijk archief van Heeze/Leende/Zesgehuchten)

- X††††††† 1e huwelijk met datum huwelijksvoltrekking (ondertrouw is niet vermeld)

- XX††† 2e huwelijk

- Rk †††††huwelijk voor de pastoor van Leende, tenzij een andere parochie is vermeld

- NG†† ††huwelijk voor de dominee van Heeze, tenzij anders vermeld

- sc††††††† huwelijk voor de schepenen van Heeze, Leende en Zesgehuchten, tenzij anders vermeld.

-††††naam van de moeder, ontleend zoals naam van de vader

- ††††voornaam van de dopeling

- ††††datum van de doop uit het Rk doopboek van Heeze tenzij anders vermeld

- ††††naam van de vader of moeder indien die afwijkt van de naam in de trouwactes

 

Van reeds gepubliceerde genealogieŽn, zoals die van de families Bacx, Delen, Pompen en Swuesten is de nummering overgenomen achter de betreffende huwelijken.

 

 


A

 

Joannes van Achel X Aldegunda Handricx

Laurentius†††††††††††††††††† 23-9-1659

Anna†††††††††††††† ††††††††††† 13-11-1667†††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Jan Adams, jm * Zeelst X 10-2-1664 Rk, 17-2-1664 sc Anneken Reijnier Tielens Vee†††††††† i

Adriana†††††††††††††††††††††† 23-2-1665

Elisabetha†††††† ††††††††††† 1-2-1667†††††††

 

Roelandus Hendricx van Aelst X 4-7-1660 Rk Maria Arnoldi Kocx††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Henricus††††††††††††††††††††† 5-5-1662

Elisabetha†††††††††††††††††† 21-10-1664

Maria††††††††††††††††††††††† 30-7-1667††††††† vader Roelandus Jacobs†††††††††††††††††††††††††††††††††

proles†† ††††††††††† ††††††††††† 9-1-1670

 

 

Aerts

 

Aegidius Teunis Aerts (Daems) X Joanna Jan Cocx†††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Maria††††††††††††††††††††††††† 28-6-1656

Joanna ††††††††††† ††††††††††† 13-6-1658

Anthonius†††††††††††††††††† 7-2-1661

Remigius†††††††††††††††††††† 8-11-1663

Catharina †††††† ††††††††††† 20-5-1666†††††††

Aegidius††††††††† ††††††††††† 16-6-1669†††††††

 

Godefridus Aertsen X Elisabetha verSantvoort†††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††

Henricus††††††††† ††††††††††† 2-11-1657†††††††††††††††††††

 

 

Albertus Albertus X Gertrudis van Hove

Elizabeth†††††††††††††††††††† 14-3-1649††††††† †††††††††††

 

Willebrordus Ariens X Geertrudis Wilms

Joannes††††††††††††††††††††††† 2-7-1658†††††††

†††††††††††††††††††††††

 


Ansems v Gemert

 

Henricus Ansems (v Gemert) X 3-2-1646 Rk Maria van den Broeck†††††††††† ††††††††††† ††††††††††† i

Gerardus†††††††††††††††††††† 16-3-1647

Gerardus†††††††† ††††††††††† 10-2-1649†††††††

Joannes††††††††††††††††††††††† 30-12-1650

Anna Maria†††††††††††††††† 6-11-1652

Anselmus††††††††††††††††††† 6-4-1655

Jacobus††††††††††††††††††††††† 3-7-1658

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Joannes Ansems van Gemert X Anna Joannis Stapp(a)er(t)s††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Henricus††††††††††††††††††††† 14-11-1644††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††

Gertrudis†††††††††††††††††††† 2-1-1646

Joannes††††††††††††††††††††††† 17-7-1648

Sara†††††††††††††††††††††††††††† 1-3-1651

Gertrudis†††††††† ††††††††††† 1-5-1653

Anselmus††††††††††††††††††† 28-1-1656

Henricus††††††††††††††††††††† 29-7-1658

Joannes ††††††††††††††††††††† 17-5-1661†††††††

Elisabetha†††††††††††††††††† 30-6-1663

Joannes††††††††††††††††††††††† 19-11-1664

 

 


van Asten

 

Jacobus van Asten X Elisabeth Leenen††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Maria††††††††††††††††††††††† 20-9-1642

Henricus††††††††††††††††††††† 24-2-1644†††††††

Maria††††††††††††††††††††††††† 25-10-1646

Waltherus††††††††††††††††††† 19-12-1649

Angela ††††††††††††††††††††††† 29-9-1652

Catharina††††††††††††††††††† 8-4-1656

Wilhelmus†††††††††††††††††† 28-2-1659

 

Jacobus Hendricx (v Asten/v Vessem) X Helena (H) Delen (/Vriesen)†††††††††††††††††††††††††††††††† i 6.26

Henricus††††††††††††††††††††† 11-5-1647

Catharina††††††††††††††††††† 11-5-1647

Henricus††††††††††††††††††††† 23-6-1648

Maria††††††††††† ††††††††††† 1-10-1653

Petrus††††††††††††††††††††††††† 4-2-1656

Joannes††††††††††††††††††††††† 2-6-1658

Catharina††††††† ††††††††††† 23-3-1662

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Michael (Jan) van Asten X Joanna Roelants van Wellen†††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i††††††††††

Joannes††††††††††††††††††††††† 11-11-1648†††††

Martinus††††††††††††††††††††† 11-11-1648

Martinus††††††††††††††††††††† 9-10-1652

Elisabetha†††††††††††††††††† 1-8-1657

Anna††††††††††††††††††††††††††† 2-12-1659

Anna††† ††††††††††††††††††††††† 9-12-1660

Joanna ††††††††††† ††††††††††† 30-8-1667 ††††† moeder Digna Hasen

 

Petrus (H) van Asten X Joanna Aelmans (/Oerlemans)†††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Angela ††††††††††††††††††††††† 4-11-1650†††††††

Joannes††††††††††††††††††††††† 4-11-1650††††††† †††††††††††

Catharina††††††††††††††††††† 17-8-1653

Henricus††††††††††††††††††††† 6-11-1655††††††† moeder Oerlemans

Henricus††††††††††††††††††††† 27-4-1658††††††† ††††††††††† ,,††††††††† ,,

Wilhelmus†††††††††††††††††† 5-9-1660††††††† ††††††††††† ,,††††††††† ,,

Elisabeta†††††††† ††††††††††† 5-3-1662††††††† ††††††††††† ,,††††††††† ,,

 


B

 

Gerardus Bartels X Elisabetha Versantvoort de Weert††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Bartholomeus††††††††††††† 3-8-1639

Petrus††††††††††††††††††††††† 1-4-1642

Anna††† ††††††††††††††††††††††† 13-9-1644

Elisabeth†††††††††††††††††††† 9-7-1647

Jacoba ††††††††††††††††††††††† 20-7-1650

Maria††††††††††††††††††††††† 17-4-1653

 

 

Bastiaens

 

Gijsbert Bastiaensen (Croesen), jm Leende X 7-1-1657 Heeze NG†††††††† ††††††††††††††††††††††† i††††††††††

X 7-1-1657 RkHeezH Lijntjen Dircks (Aarts)††††††††††

Sebastianus†††††††††††††††† 21-9-1657 Heeze

Elisabeth†††††††††††††††††††† 21-8-1660 Heeze

Theodorus†††††††††††††††††† 8-6-1662 Heeze

 

Martinus Bastiaens (Croesen?) X Aleijdis Wolteri Beelkens††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Walterus †††††††††††††††††††† 9-10-1648†††††††

Elizabeth†††††††††††††††††††† 30-7-1651

Joannes††††††††††††††††††††††† 30-9-1656

Wilhelmus†††††††††††††††††† 28-8-1661

proles†††††††††††††††††††††††††† 26-8-1664

 

Otto Bastiaens X Maria Dircx Scissen†††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

proles†† ††††††††††† ††††††††††† 2-2-1649 ?

Gerardus†††††††† ††††††††††††††† 14-4-1652†††††††

Sebastianus†††††††††††††††† 2-2-1658

Joanna ††††††††††††††††††††††† 8-9-1660

 

 

Godefridus Baten X Helena Delis††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††

Ida†††††††††††††††††††††††††††††† 5-12-1653†††††††††††††††††††

Elisabetha†††††† ††††††††††† 29-8-1663

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††


Bax

 

Theodorus Bax X Elizabeth Bax †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Gertrudis††††††††††††††††††††††††††† 13-5-1648††††††† dhf Petrus v Mol†††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††

Elizabeth ††††††††††††††††††† 14-5-1653 ††††† moeder Joanna v Mol

 

Goort Lambert Bacx Leende X 28-6-1651 sc Heijlken Vaessen Weijnen Leende††††††† ii†††††††††

Servatius†††††††††††††††††††† 26-10-1651 Leende

Agatha ††††††††††††††††††††††† 3-3-1654 Leende

Elisabetha†††††††††††††††††† 11-1-1656 Leende

Margareta†††††††††††††††††† 18-5-1658 Leende

††††††††††† XX 12-1-1662 Heeze Rk, 1-6-1662 Heeze NG Marie Willems Dele n, jd Heezei

 

Jan Dirck Bacx, jm Leende X 16-2-1659 sc††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† X-b

16-2-1659 Rk Jenneken Daniels (Claessen) Leende††††††††

Daniel††††††††††††† ††††††††††† 21-5-1660

Maria††††††††††††††††††††††††† 18-12-1661

Petrus††††††††††††††††††††††††† 19-10-1663

Gerardus†††††††††††††††††††† 18-12-1664

Theodorus†††††† ††††††††††† 9-11-1666

Joannes ††††††††† ††††††††††† ††1-1-1669

 

Joannes Petri Bacx X 3-1-1646 Rk Elisabetha Nippen††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† IX-g i††

Petrus††††††††††††††††††††††††† 28-9-1646

Joanna††††††††††† ††††††††††† 21-9-1649

Maria††††††††††††††††††††††† 17-8-1653

Elisabetha†††††††††††††††††† 11-6-1658

 

Petrus Bacx X 13-8-1656 Rk Maria Wolteri Delen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† IX-f ††† 8.40

Petrus††††††††††††††††††††††††† 2-6-1661

 

Wilhelmus Bacx X Henrica Jansen (de Kuijper)†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† IX-e

Henrica†††††††††††††††††††††† 11-10-1653

Petrus††††††††††††††††††††††††† 3-8-1656

Adriana†††††††††††††††††††††† 9-11-1658

Elisabetha†††††† ††††††††††† 25-12-1662

Laurentius†††††† ††††††††††† 27-4-1667†††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 


Johan Beelen Maarheeze X 14-2-1652 sc Marijken Frans Bluijssen Leende††††††††††† ii†††††††††

 

Peeter Jan Belien Leende X 2-11-1664 Rk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

2-11-1664 sc Josina Jan Bitters Leende††† ††††††††††† i††††††††††

Petrus††††††††††††††††††††††††† 6-9-1665

Judocus ††††††††† ††††††††††† 6-10-1666†††††††

Petrus††††††††††††† ††††††††††† 14-8-1669†††††††

Joannes††††††††††† ††††††††††† 15-4-1671†††††††

 

 

Berchmans

 

Aegidius Danckers (Berchmans) X Christina Swuesten††††††† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† ii†††††††††

Catharina††††††† ††††††††††† 1-8-1644†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Catharina††††††††††††††††††† 1-8-1649

Gertrudis†††††††††††††††††††† 9-6-1652

Helena ††††††††††††††††††††††† 20-6-1655

Wilhelma†††††††††††††††††††† 29-9-1657 vader Aegidius Angeli Berchmans ††††††††††††††††††††

Elisabetha†††††† ††††††††††† 28-10-1660

 

Bartholomeus Jacob Berchmans, jm Leende X 18-1-1671 Rk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

25-1-1671 sc Heijltgen Willem Jacobs (Vincken), jd Leende††††††††††††††††††† i

Jacobus††††††††††† ††††††††††† 28-10-1671†††††

 

Goort Jan Berchmans Leenderstrijp†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

X 20-1-1653 sc Heijlken Delijs Dries Leenderstrijp††††††††

Geertrudis†††††††††††††††††† 31-8-1657

Aegidius††††††††† ††††††††††† 12-11-1659

 

Henricus (Laurens) Berchmans/Bax X Maria Jan Tielens †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† X-a

Helena†††††††††††††††††††††††† 14-10-1638 moeder Elisabetha

Laurentius ††††††††††††††††† 18-12-1640†††††

Laurentius†††††††††††††††††† 24-9-1645

Joannes††††††††††††††††††††††† 28-12-1647†††††††††††††††††

Wilhelmus†††††††††††††††††† 10-11-1652

Elisabetha†††††† ††††††††††† 21-6-1656

 

Henricus Berchmans X Anna†††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Antonius ††††††††††††††††††† 3-10-1635

Henricus††††††††††††††††††††† 2-1-1645†††††††

Maria††††††††††††††††††††††† 28-8-1650

 

Joannes Peter Berchmans X 2-2-1659 Rk Catharina Jacobs†††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Jacobus††††††††††††††††††††††† 18-3-1660

 

 


Henrick Willem (Berckers) Heeze X 9-9-1650 sc m Catelijn Willem Maes†††††††††††††††††††† i

Guilielmus†††††††††††††††††† 2-4-1651 vader Henricus Berckers

Joanna ††††††††††††††††††††††† 11-4-1664 geen moeder

 

Daniel Bisschop, jm Antwerpen X 18-7-1662 sc

X 16-7-1662 Rk Elisabeth Jan Colen, wede Lambert v Poppel Leende†† i

 

 


Bitters

 

Henricus Jan Bitters X Joanna Antonius††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Antonia ††††††††††††††††††††† 16-9-1643

Maria††††††††††††††††††††††††† 12-10-1646†††††††††††††††††

††††††††††††††††††††††† XX 6-10-1647 Rk Catharina Adriani Houben†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Joannes††††††††††††††††††††††† 27-3-1648

Aleijdis††††††††††††††††††††††† 22-1-1652 moeder C Donckers

Judocus†††††††††††††††††††††† 25-3-1654

Geertrudis†††††††††††††††††† 31-1-1657

Maria††††††††††††††††††††††† 23-6-1661

 

Jacobus Petrus Bitters/Martens X 3-7-1645 Antonia Engelen†††††††††† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ii

Petrus††††††††††††† ††††††††††† 9-9-1646†††††††

Geertrudis†††††† †††††††††† 2-3-1657†††††††

Petrus††††††††††††††††††††††††† 24-2-1660

Martinus††††††††† ††††††††††† 10-9-1664

 

Jan Hendrick Bitters, jm Leende X 30-11-1664 Rk††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

X 15-12-1664 sc Josina Jacobs de Mof, Leende††

Henrica†††††††††† ††††††††††† 18-7-1666†††††††

proles†††††††††††††††††††††††††† 15-7-1668†††††††††††††††††††††††††††††††

 

Petrus Jan Bitters X 27-5-1657 Rk Joanna Adriani Maes†††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Joannes††††††††††††††††††††††† 1-10-1658

Adrianus†††††††††††††††††††† 24-5-1662

 

Simon Wilhelmus Bitters X 25-7-1634 Rk Maria Valerii Colen†††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† ii†††††††††

Guilielmus †††††††††††††††† 1-12-1635†††††††††††††††††††

Gertrudis†††††††††††††††††††† 9-10-1638

Catharina††††††††††††††††††† 7-4-1642

Elisabetha†††††††††††††††††† 28-2-1645

Adriana†††††††††††††††††††††† 11-10-1648

Maria††††††††††††††††††††††† 26-2-1652

 

Guilelmus (J) Bitters X Ida (H) Pompen††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i VII-i

?Henricus††††††††††††††††††† 20-8-1642 moeder Anna

Joannes††††††††††††††††††††††† 1-11-1643

?Elisabetha†††††††††††††††† 20-7-1646 moeder Anna

Judocus†††††††††††††††††††††† 3-10-1649

Elizabeth†††††††††††††††††††† 9-6-1653
Guilelmus Wolterus Bitters X 7-2-1645 Rk Joanna Jansen †††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Valerius†††††††††††††††††††††† 19-8-1646

Joannes††††††††††††††††††††††† 21-9-1649

Petrus††††††††††††††††††††††††† 25-7-1652

Franciscus ††††††††††††††††† ††6-7-1658

Cristina†††††††††††††††††††††† 10-8-1661

 

Walterus Bles X Maria de Moff

Aegidius††††††††††††††††††††† 9-8-1650†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Jan Marcelis Bluijssen, jm Leende ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

X 10-5-1671 sc Catelijn Wils (Muijsers), jd Leende

†††††††††††

Theodorus Box (Vriesen?) X 22-7-1647 Rk Joanna Corstens van Mol††††††† ††††††††††† ††††††††††† ii†††††††††

Maria††††††††††††††††††††††† 6-10-1650

Henricus††††††††††††††††††††† 4-7-1656

Anna††† ††††††††††††††††††††††† 9-9-1658

Elisabetha†††††††††††††††††† 10-3-1661

proles†††††††††††††††††††††††††† 8-5-1664

Joannes ††††††††† ††††††††††† ††4-9-1667†††††††

 

 


vd Brugh

 

Adrianus Wilms Hennekens (v Brugh) X Henrica Roelans

Rudolphus†††††† ††††††††††† 10-12-1670†††††

 

Philippus Ariens van Brugh X Catharina Lambrechts††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Proles††††††††††††††††††††††††† 3-2-1664

Aldegonda†††††† ††††††††††† 11-1-1666†††††††

Adrianus†††††††††††††††††††† 1-11-1668††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††

Joannes Jansen Laets van den Brugh X Ida Aerts †††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Henricus††††††††††††††††††††† 5-7-1657

Elisabeth†††††††††††††††††††† 23-2-1659

Margareta†††††††††††††††††† 27-5-1660

Joanna ††††††††††††††††††††††† 26-6-1662

Maria††††††††††††† ††††††††††† 29-12-1665

 

Joannes Klaessen van de Brugh

X 3-11-1658 Rk Anna Gijsbrechts v Weerd

Angela ††††††††††††††††††††††† 24-8-1659

Henrica†††††††††† ††††††††††† 19-10-1661

Nicolaus††††††††††††††††††††† 9-11-1663†††††††

Thomas††††††††††† ††††††††††† 20-6-1666

Adriana†††††††††† ††††††††††† 5-9-1669†††††††

 

Joannes Lenaerts (van de Brugh) X 9-1-1650 Rk Elizabetha Peters Hillen††††††††††† ††††††††††† i

Adrianus†††††††††††††††††††† 9-6-1652

Arnoldus†††††††††††††††††††† 15-8-1653

Henricus††††††††††††††††††††† 9-10-1655

Petrus††††††††††††††††††††††† 5-6-1658

Maria††††††††††††††††††††††††† 19-10-1661 vader v Brugh

Nicolaus††††††††††††††††††††† 10-10-1664

 

Paulus Lenaerts van der Brugh X 31-10-1655 Rk Maria Lucas Valkenswaard †† ††††††††††† i

Henrica†††††††††††††††††††††† 15-7-1657

Joanna††††††††††††††††††††††† 1-1-1659

Anna††† ††††††††††††††††††††††† 19-2-1665

 

 

 

 


Henricus Bruijnen X Maria van Erp

proles†††††††††††††††††††††††††† 24-2-1649†††††††

Henricus††††††††††††††††††††† 11-9-1650

Joannes††††††††††††††††††††††† 16-2-1653

Elisabetha†††††† ††††††††††† 29-3-1655

Judocus†††††††††††††††††††††† 18-10-1657

Wilhelmus†††††††††††††††††† 23-4-1660

 

 

Henricus Jc Maes/ Buijkens Leende X 12-1-1669 Rk

20-1-1669 sc Elisabetha Wilm (J) Wuijten Leende

††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† †††††††††††

Petrus Jacobi Bueckens X Margareta Joosten†††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††††††

Henricus††††††††††††††††††††† 23-4-1651†††††††

Aleijdis††††††††††††††††††††††† 8-4-1653

Joanna††††††††††††††††††††††† 16-9-1657†††††††

Joanna ††††††††††††††††††††††† 24-6-1659

Jacoba ††††††††††††††††††††††† 9-11-1661

Judoca ††††††††††††††††††††††† 9-11-1661

Jacoba†††††††††††††††††††††††† 2-8-1664

Aldegunda†††††† ††††††††††† 14-7-1667†††††††

 

 

Jan Hendrick van Buel, jm Leende X 13-1-1669 Rk†††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

X 20-1-1669 sc Merije Frans Cocx, jd Leende ††† i

proles†† ††††††††††† ††††††††††† 27-8-1670†††††††

 

Jacobus Jansen v Buel/ Potters X 5-6-1661 Rk m Elisabetha Jan Kocx

Joannes††††††††††† ††††††††††† 5-4-1662

Catharina††††††† ††††††††††† 8-3-1667†††††††

Petronella††††††† ††††††††††† 24-7-1669

Remigius†††††††† ††††††††††† 10-12-1671†††††

 

 

 


Bull

 

Aert Hendrick Bul, jm Leende X 15-1-1663 Rk†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

21-1-1663 sc Geertruijdt Jan Bitters, jd Leende†† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

Henricus††††††††††††††††††††† 8-11-1663

 

Godefridus Henrici Bul Leende X 28-6-1651 sc Aleijdis Francisci Bluissen Leende ii†††††††††

Arnoldus†††††††††††††††††††† 15-4-1652

Dijmpna††††††††††††††††††††† 12-10-1656

Joanna ††††††††††††††††††††††† 24-12-1658

Francisca††††††††††††††††††† 7-3-1661

Wilhelmus†††††† ††††††††††† 26-1-1666†††††††

Maria††††††††††††† ††††††††††† 1-11-1668†††††††

 

Hendrik Willem Bull, jm Leende X 30-6-1658 Rk ††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

7-7-1658 sc Maria Arien Naessen, jd Leende

Wilhelmus†††††††††††††††††† 15-4-1659

Jacobus††††††††††††††††††††††† 4-11-1660

Engelbertus†††††††††††††††† 1-7-1663

Henricus††††††††† ††††††††††† 17-9-1668

Joannes††††††††††† ††††††††††† 2-5-1671†††††††

 

Willem Willem Bul, jm Leende X 8-2-1665 Rk†† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

8-2-1665 sc Jenneken Ariens (Nasen), jd Leende

Wilhelmus†††††††††††††††††† 9-12-1665

Adrianus†††††††††††††††††††† 17-8-1667††††††† vader Wilhelmus Pompen

(vernoemd naar zijn moeder Elizabeth Pompen

 

 

Jan Jacob Bijnen, jm Wolre X 16-10-1667 Rk††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

1-10-1667 sc Agneta Frans Bluijssen, Leende††††† i

Elisabetha†††††† ††††††††††† 21-8-1668

Maria††††††††††††† ††††††††††† 18-3-1671†††††††

 

Bartholomeus Jan Bijnen □ Leende X 14-10-1668 Rk††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

††††††††††† X 14-10-1668 sc Elisabeth Jan Goossens Wolderen (=Waalre)††††††††††††††††††††††††††† i

Maria††††††††††† ††††††††††† 6-7-1669†††††††


 

 

C

 

Antonius Jansen (Catten) X Maria Driessen

Joannes††††††††††††††††††††††† 9-2-1644

Petrus††††††††††††††††††††††††† 26-6-1647

Maria††††††††††††††††††††††† 29-11-1648

Joannes††††††††††††††††††††††† 31-12-1652†††††

Joanna ††††††††††††††††††††††† 8-9-1655††††††† ook * in Heeze

Petrus††††††††††††††††††††††††† 1-3-1659

 

 

Henricus Marcelli X 24-1-1648 Rk Aleijdis Aerts

Catharina††††††††††††††††††† 29-5-1647

 

Joannes Seelkens X Joanna Bitters†††

Judoca ††††††††††††††††††††††† 4-7-1649†††††††††††††††††††

Jacobus††††††††††††††††††††††† 19-1-1651

Gerardus†††††††††††††††††††† 24-8-1652†††††††

 

Wilhelmus Cilken X Anna Goorts Vossen

Petrus †††††††††††††††††††††††† 18-6-1651††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

†††††††††††††††††† Cissen

 

Adrianus Dirck Cissen X Elisabetha Jacobs††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Jacobus ††††††††††††††††††††† 15-7-1663†††††††††††††††††††††††††††††††

Digna †††††††††††††††††††††††† 14-9-1666†††††††

Theodorus†††††† ††††††††††† 7-3-1669†††††††

 

Joannes (Th Mrt) Cissen X Jacoba Aerts†††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Antonius†††††††††††††††††††† 10-8-1651

 

Joannes Dirck Scissen X 16-1-1661 Rk Anna Geraerts van Bergeijck††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

Joanna ††††††††††††††††††††††† 25-4-1662

proles†††††††††††††††††††††††††† 5-8-1663

Theodorus†††††††††††††††††† 1-5-1665

Aldegunde ††††††††††††††††† 12-2-1668

Maria††††††††††† ††††††††††† 13-7-1669 moeder Anna Leenders

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Martinus Dirck Scissen X 8-2-1665 Rk Jacoba Wilhelmi Loeffen†††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i

Wilhelmus†††††††††††††††††† 19-6-1666†††††††

Wilhelmus†††††††††††††††††† 29-12-1667


Andreas Claessens X Joanna Martens

Maria††††††††††††††††††††††††† 27-10-1640†††††

Elisabetha†††††† ††††††††††† 1-1-1642

Aegidius††††††††††††††††††††† 19-1-1644

Nicolaus††††††††††††††††††††† 11-4-1647

Joanna ††††††††††††††††††††††† 2-7-1649

Ida†††††††††††††††††††††††††††††† 23-6-1652

 

Joannes Claesen X Ida de Smet

Catharina††††††††††††††††††† 10-3-1643†††††††

Henrica†††††††††† ††††††††††† 10-3-1643 tweeling††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Joanna††††††††††††††††††††††† 10-2-1647

Remigius†††††††† ††††††††††† 8-9-1650

Gerardus†††††††††††††††††††† 30-3-1650

 

 

Henricus de Clerck X Joanna Corstens

Joannes††††††††††††††††††††††† 8-12-1651

Catharina††††††††††††††††††† 12-2-1653

Gerardus†††††††††††††††††††† 29-5-1654†††††††

 

Henricus (Pt) Clevers X Joanna (J Goossens)†††††††††† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Guilielmus †††††††††††††††† 11-11-1633†††††

††††††††††††††††††††††† XX Francisca (Boonen)

Joannes ††††††††††††††††††††† 19-9-1640†††††††

Joanna ††††††††††††††††††††††† 24-8-1644†††††††

Michael†††††††††††††††††††††† 27-1-1649††††††† moeder Francisca Boonen

 

 


Cocx

 

Franciscus Petrus Cocx X Helena Vreijssen†† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Elisabetha†††††††††††††††††† 27-4-1638†††††††

Petrus††††††††††††††††††††††††† 3-4-1644

Joannes††††††††††††††††††††††† 13-3-1648

Guilelmus††††††††††††††††††† 13-3-1648

Laurentius†††††††††††††††††† 8-10-1651

Elisabetha†††††††††††††††††† 18-4-1653

Joanna ††††††††††††††††††††††† 11-2-1658

 

Frans Wouter Cocx Heeze X 20-8-1655 sc Cathalijn Jacob Reijmen Leende ††††††††††† ii

Elisabetha ††††††††††††††††† 6-7-1656

Joanna ††††††††††††††††††††††† 8-12-1659 moeder C Smulders

Elisabetha†††††††††††††††††† 18-7-1662††††††† ,,††††††††† ,,

Jacoba ††††††††††††††††††††††† 2-1-1665

Joanna ††††††††††† ††††††††††† 3-7-1667†††††††

 

Jan Jan Cocx, jm Leende X 9-1-1662 Rk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

15-1-1662 sc Geertruije Jan Boonen, jd Leende†† i

Joannes††††††††††††††††††††††† 2-4-1663

Remigius†††††††††††††††††††† 2-8-1665

Aegidius††††††††† ††††††††††† 2-7-1667†††††††

Aegidius††††††††† ††††††††††† 7-2-1668

Henricus††††††††† ††††††††††† 18-3-1671

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Jan Joost Cocx, jm Leende X 21-7-1658 Rk†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i

††† 21-7-1658 sc Lijsbeth Frans Hendrick Pompen, jd Leende††††† VIII-q

Joannes††††††††††††††††††††††† 26-4-1659

Judocus†††††††††† ††††††††††† 22-2-1666

Elisabetha†††††† ††††††††††† 4-5-1669

 

Judocus Aegidius Ghijsen (Cocx) X Elisabeth Vreijssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Aleidis†††††††††††††††††††††††† 29-9-1639

Aegidius †††††††††††††††††††† 8-12-1641

Maria†††††††††††††††††††††††††† 1-1-1651†††††††

 

Judocus Petri Cocx X 10-4-1633 Rk Maria Joannis Bluijssen †††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ii†††††††††

Joanna ††††††††††††††††††††††† 20-1-1634

Joannes††††††††††††††††††††††† 30-11-1634

Petrus††††††††††††††††††††††††† 2-12-1638

Elisabetha ††††††††††††††††† 11-11-1640†††††

Maria††††††††††††††††††††††††† 13-4-1643

Anna††††††††††††††† ††††††††††† 29-5-1646

Guilielmus†††††††††††††††††† 4-3-1651

Gertrudis†††††††††††††††††††† 22-11-1653


Lenart Aert Cocx, jm Leende X 20-5-1663 Rk ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

X 21-5-1663 sc Hendricxken Adriaen Wouters de Boos, jd Leende†††††††† i††††††††††

Arnoldus†††††††††††††††††††† 10-6-1665

Elisabetha†††††† ††††††††††† 6-5-1669†††††††

 

Petrus Arnoldi Cocx, jm X 9-1-1656 Rk Catharina Gerardus Raessen, jd†††††††††††††††††††††††††† ii

Leonardus†††††††††††††††††† 21-6-1659

Elisabetha†††††††††††††††††† 14-10-1663

Helena†††††††††††† ††††††††††† 6-4-1666†††††††

Proles††††††††††††††††††††††† 30-3-1670

 

Petrus Joost Cox, jm Leende X 21-7-1669 Rk††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

X 28-7-1669 sc Heijltgen Frans Delen, jd Leende††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††† 9.41


Colen

 

Hendrick Lambert Coolen Heeze X 30-11-1664 Rk†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

X 15-12-1664 sc Hendricxken Jan Willems Leende†††††††††

 

Jacobus Walterus Colen X Helena (Martin) Engelen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ii

Anna††† ††††††††††††††††††††††† 14-3-1638

Waltherus††††††††††††††††††† 10-9-1639

Martinus †††††††††††††††††††† ††4-9-1641†††††††

Catharina††††††††††††††††††† 4-12-1642

Adriana†††††††††††††††††††††† 24-3-1649

Antonius†††††††††††††††††††† 23-2-1654

Judocus†††††††††††††††††††††† 6-1-1656

 

Joannes Valerius Coolen X 7-6-1634 Rk Maria Jacobi Dielis††††††††††††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ii

Walterus †††††††††††††††††††† ††9-4-1635†††††††

Elisabetha†††††††††††††††††† 3-1-1637†††††††

Jacobus††††††††††††††††††††††† 5-6-1640

Adrianus†††††††††††††††††††† 29-12-1642

Henricus††††††††††††††††††††† 23-10-1643

Antonius†††††††††††††††††††† 27-6-1645

Henricus††††††††††††††††††††† 23-10-1647

Petrus††††††††††††††††††††††††† 12-4-1653

Dijmpna††††††††††††††††††††† 29-8-1656

 

Petrus Wolterus Coolen X Francisca (Jacob) Dielis ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ii†††††††††

Gualterus†††††††††††††††††††† 23-2-1645

Dimpna†††††††††††††††††††††† 3-11-1647†††††††††††††††††††††††††††††††

Dimpna†††††††††††††††††††††† 7-2-1649

Elizabeth†††††††††††††††††††† 20-9-1651

Jacobus††††††††††††††††††††††† 17-9-1653

Judoca ††††††††††††††††††††††† 1-8-1657

 

Antonius Coolen X Antonia Claessen †††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Elizabeth†††††††††††††††††††† 13-4-1649

Maria††††††††††† ††††††††††† 9-3-1652††††††† ††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Wouter Jan Coolen Leende X 8-8-1669 Rk†††††††††† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i††††††††††

††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† X 13-8-1669 sc Anneken Goorts Coppen, jd Leende ††††††† i


Coppen

 

Godefridus Coppen X Maria de Weerdt††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Anna††† ††††††††††††††††††††††† 23-2-1651†††††††

Petrus††††††††††††††††††††††††† 28-8-1653†††††††

 

Judocus Coppen X Aldegunde Peters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Jacobus††††††††††††††††††††††† 8-11-1664

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Petrus (J) Coppen X Anna (Adriana ?) Schoenmaeckers†††††† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Gertrudis†††††††††††††††††††† 20-2-1642†††††††††††††††††††

Joannes††††††††††† ††††††††††† 20-3-1643††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Henricus††††††††††††††††††††† 3-1-1647

††††††††††††††††††††††† XX 19-4-1649 Rk Helena Janse (Slouwers)†††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Joannes††††††††††††††††††††††† 4-4-1654

 

 

Adrianus Corstiaens X Elisabetha Gijsberts

Joannes ††††††††† ††††††††††† 19-4-1671††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Joost Corstiaens, jm X 31-5-1654 Heeze NG Anneken Gerits Wouters††††††††

Henricus††††††††††††††††††††† 29-11-1657†††††††††††††††††

Elisabetha†††††††††††††††††† 27-6-1659

Anthonius†††††††††††††††††† 17-1-1662

Josina††††††††††††††††††††††† 3-6-1664 vader Jd Reijmen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wilhelmus ††††† ††††††††††† 26-3-1667†††††††

 

 


Cuijlen

 

Aegidus Petri Kuijlen X 28-10-1657 Rk Gijsberta Peters Hollandia††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i††††††††††

 

Jacobus Peter Cuijlen X Helena Sijmens††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i

Anna††††††††††††††† ††††††††††† 18-10-1645

Sijmeon†††††††††††††††††††††† 12-11-1647

Catharina††††††† ††††††††††† 9-3-1652†††††††††††††††††††

Petrus††††††††††††† ††††††††††† 12-4-1657

Joannes††††††††††††††††††††††† 18-5-1659

Petronilla††††††††††††††††††† 23-8-1662

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Gerardus Jansen/ Culen (v Lieshout) X 7-2-1645 Rk Elisabeth Joannes de With†††† ††††††††††† ii†††††††††

Joannes††††††††††††††††††††††† 3-7-1645

Wilhelmus†††††††††††††††††† 9-5-1649

Guilielmus†††††††††††††††††† 10-6-1653

Anna††† ††††††††††††††††††††††† 30-3-1658†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Jacobus††††††††††† ††††††††††† 30-3-1658†††††††

 

 

 

 

 


D

 

Mathias Geraerts (Daems) X Elisabetha Cocx ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Henricus††††††††††††††††††††† 28-2-1645†††††††

XX 6-2-1646 Rk Anna Aert Kocx††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ii

Gertrudis†††††††††††††††††††† 24-6-1649

Anna††††††††††††††† ††††††††††† 21-12-1651

Gerardus†††††††††††††††††††† 2-5-1655

Henricus††††††††††††††††††††† 1-11-1658

Geertrudis†††††††††††††††††† 7-6-1662

Elisabetha†††††††††††††††††† 13-2-1665

Arnoldus ††††††† ††††††††††† ††4-8-1667††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††

proles†††††††††††††† ††††††††††† 29-6-1670

 

Godefridus Daniels X Anna Nelis

Maria††††††††††††††††††††††† 25-4-1649†††††††††

 

 

 

Delen

 

Aart Dielis Delen, jm Heeze X 31-10-1655 Leende Rk††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† 7.30

X 21-11-1655 Heeze NG Anneke Thijs Hannen alias Cocx, jd Leende††† i††††††††††

Joannes††††††††††††††††††††††† 11-10-1656 Heeze

Petrus††††††††††††††††††††††††† 13-7-1658 Heeze

Catharina††††††††††††††††††† 22-12-1660 Heeze

Guilielmus†††††††††††††††††† 22-1-1663 Heeze

Egidius††††††††††††††††††††††† 14-11-1664 Heeze

 

Franciscus (Wt) Delen X Helena Tielens (Smulders) ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 8.40 i

Valerius ††††††††††††††††††††† 2-7-1640†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

<Helena †††††††††††††††††††† 15-12-1642>

<Anna†††††††††††††††††††††††† 10-3-1644>

Liesbeth ††††††††††††††††††††† 18-12-1646

Ida†††††††††††††††††††††††††††††† 4-6-1648

 

Petrus Michael Delen X 29-7-1663 Rk Helena Jan Pompen ††††††††††††††††††††††††††††††††††† 7.42†††† VIII-a††

 

Wolterus Michael Delen X 11-1-1665 Rk Maria Dirck Bax ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† 8.41†††† IX-f

Anna †††††††††††††††††††††††††† 19-2-1667†††††††

 


Jacob Adriaen Didden, jm Achel X 21-7-1669 Rk

X 24-7-1669 sc Maria Hendrik Verbraken,jd Leende†††††† i

Digna††††††††††† ††††††††††† 17-9-1670†††††††

 

Arnoldus Dingens X 24-6-1657 Helena Adrianus Raessen††††††††††††††††††††††††††

Anna††††††††††††††† ††††††††††† 30-1-1662

Elizabetha†††††††††††††††††† 7-3-1665

 

 

Dielis

 

Dielis Jan Dielis van Hees, jm Heeze X 30-1-1667 Rk†††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

X 6-2-1667 sc Catharina Peeter van Geemert, jd Leende

Arnoldus†††††††††††††††††††† 14-5-1669††††††† ††

 

Franciscus Dielis X 22-5-1661 Rk Maria Jacobi Hogaers††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† ii

proles†††††††††††††† †††† †††††† ††††-5-1663†††††††

 

Joannes Dielis (Buggen) X Anna Dirckx (Verwerdigen) ††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ii†††††††††

Maria††††††††††††††††††††††† 27-9-1646

Aegidius††††††††††††††††††††† 12-4-1648

Joannes††††††††††††††††††††††† 14-3-1653

Jacobus††††††††††† ††††††††††† 13-6-1657

 

 

Dircx

 

Everardus Dirx X Anna Clevers

Anna††††††††††††††††††††††††††† 17-3-1648†††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Godefridus Dircx X Maria Jansen

Joannes ††††††††††††††††††††† 22-10-1651†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Henricus Dirckx X Aleijdis Backx†††††

Agatha ††††††††††††††††††††††† 13-5-1652†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Wilhelmus Dircxen X 16-1-1661 Rk Elisabetha Corstiaens van de Brugh††††††††††††††††††††††††† i

Geertrudis†††††††††††††††††† 29-6-1661 ouders W D vd Brugh X E Geven

 

 


Joannes Dielis van Dommelen X Margaretha Jan Bitters†††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ii†††††††††

Anna††† ††††††††††††††††††††††† 12-2-1645

Joannes††††††††††††††††††††††† 6-11-1648

Elisabetha†††††††††††††††††† 9-2-1657

Geertrudis†††††††††††††††††† 26-10-1660

Maria††††††††††††††††††††††††† 24-10-1662

Petrus††††††††††††† ††††††††††† 4-10-1666†††††††

 

 

Donckers

 

Adriaen Wouter Donckers, jm □ Leende X 13-2-1667 sc††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† 8.31

X 6-2-1667 Rk Iken Peeter Smulders, jd □ Leende†††††††††††††††††††††††††† †††††††††† i††††††††††

 

Godefridus Guilielmus Donckers X 6-2-1629 Rk Anna Joannes Bluijssen†† ††††††††††† ††††††††††† 7.30 i

Anna††† ††††††††††††††††††††††† 8-2-1632

Guilielmus†††††† ††††††††††† 26-3-1634

Catharina †††††††††††††††††† 15-3-1636

Joannes††††††††††††††††††††††† 3-7-1638

XX 7-10-1647 Rk Aleijdis Wouten †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

††††††††††††††††††††††† XXX 16-5-1649 Rk NN

 

Peeter Wouter Donckers, Leende X 7-1-1657 Rk Maria Jansen Bax†††††††††††††††††† ††††††††††† 8.32††††

Petronilla††††††††††††††††††† 17-9-1658

Joanna ††††††††††††††††††††††† 21-2-1661

Guilielmus†††††† ††††††††††† 28-3-1663

XX 11-1-1665 sc, 11-1-1665 Rk Maria Jan Wijnen, Leende

Wolterus†††††††† ††††††††††† 21-4-1667†††††††

Maria††††††††††††† ††††††††††† 7-3-1669†††††††

proles††††††††††††† ††††††††††† 15-4-1671

 

Willem Goijert Donckers, jm Leende X 21-1-1663 sc††††††††††††††††† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††† 8.30

X 15-1-1663 Rk Heijltgen Peeter Tielens Smulders, wede Leende†††††††††† i

Henricus††††††††† ††††††††††† 6-4-1666

Godefridus††††† ††††††††††† 21-9-1669†††††††

 

 

Johannes van Doren, apotheker Eindhoven X 18-11-1660 Rk

X 24-11-1660 sc Margriet Frans Bluijssen, jd Leende ††† i

 

Joannes DriesX Catharina Jacobs Jutten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Maria††††††††††† ††††††††††† 21-2-1655†††††††

†††††††††††

 


E

 

Petrus Jacobs Eeckelmans X Margareta Hendricx (v Buel)††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

Maria†††††††††††††††††††††††††† 20-8-1666†††††††††††††††††††††††††††††††

 

Jacobus vanden Enden X Margareta Hutsens

Maria††††††††††††††††††††††† 1-8-1666†††††††

proles†††††††††††††† ††††††††††† 4-3-1668 ††††† vader Jacobus vanden Eijnde

 

 


Engelen

 

Adrianus (Willem) Engelen X Catharina Boonen†††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Delen i

Wilhelmus†††††† ††††††††††† 25-9-1649†††††††

Aleijdis††††††††††† ††††††††††† 24-8-1651

Joannes††††††††††††††††††††††† 21-9-1653

Anthonius†††††††††††††††††† 5-4-1656

Maria††††††††††††††††††††††††† 1-1-1659

Reijnerus†††††††††††††††††††† 1-1-1659 ††††† tweeling

Joanna †††††††††††††††††††††† 6-10-1661

Jacobus††††††††††† ††††††††††† 1-10-1666†††††††

Digna††††††††††† ††††††††††† 9-4-1670†††††††

 

Hendrick Jan Martinis (Engelen), jm Leende X 25-10-1665 sc †††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Delen

X 12-10-1665 Rk Oda Jacob Oerlemans, jd Leende

Joannes††††††††††††††††††††††† 10-9-1667†††††††

Jacobus††††††††††††††††††††††† 14-6-1669†††††††††††††††††††

Hendricus††††††† ††††††††††† 21-8-1670

 

Joannes (W) Engelen X 3-7-1645 Maria Thijs Hannen†††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† Delen i

Wilhelmus†††††††††††††††††† 18-9-1648

Maria††††††††††† ††††††††††† 6-10-1652†††††††††††††††††††

proles†††††††††††††† ††††††††††† 2-5-1655

Joannes††††††††††††††††††††††† 8-3-1659

Petrus††††††††††††††††††††††††† 8-3-1659 ††††† tweeling

Elisabetha†††††††††††††††††† 17-2-1662

 

Joannes Jan Engelen Oosterijck X Maria Peters Coppen†††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Joannes††††††††††††††††††††††† 26-6-1656

Petrus††††††††††††††††††††††††† 28-5-1658

Maria††††††††††††† ††††††††††† 6-4-1662

Arnoldus†††††††††††††††††††† 14-10-1665

Judocus†††††††††† ††††††††††† 14-10-1668†††††

 

Joannes Martini Engelen X Gertrudis (Pompen)†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DelenVII-i

Martinus††††††††††††††††††††† 7-11-1639

Henricus††††††††††††††††††††† 15-5-1642†††††††

Antonius†††††††††††††††††††† 24-4-1645

Wilhelmus ††††††††††††††††† 21-1-1654††††††† vader Joannes Martinis

 

Anthonis Jan Martinis (Engelen), jm Leende

X 1-7-1671 sc Catelijn Joost Cocx, jd Leende†††††††††††††††††† ††††††††††† ††††††† †††Deleni

†††††††††††††††††††††††

 

 


Bartholomeus Everaerts X Joanna (R) Dielis Vee†††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Petrus††††††††††††††††††††††††† 1-6-1655†††††††

Adrianus†††††††††††††††††††† 31-7-1658

Catharina††††††††††††††††††† 3-8-1661

 

Geerit Jan Geerit Michiels van Exel Heeze X 29-5-1662 sc†††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i

X 28-5-1662 Rk Lijsken Joost Cocx, jd Leende††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

 

 

 

F

 

Judocus Faessen X Anna Coppen

Joannes ††††††††††††††††††††† 18-11-1658††††† ††††††††††† †††††††††††††††††††††††

 

Wilhelmus Peters Faessen X Petronilla Thijs Hannen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Maria††††††††††††††††††††††††† 24-10-1655

Joannes††††††††††††††††††††††† 24-8-1658

Petrus††††††††††††††††††††††††† 12-6-1661

Geertruij††††††††† ††††††††††† 29-4-1666†††††††

Leonardus†††††† ††††††††††† 20-8-1670†††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 


G

 

 

van Gael

 

Goort Handricx v Gael alias de Verver, wedr Hees XX 24-6-1663 NG††† ††††††††††††††††††††††† i††††††††††

XX 5-8-1663 Rk Margriet Tielens, jd LeenderStrijp

 

Leijnart Sijmons van Gael, Leende X 9-2-1670 sc Marie Dries Claessen Leende††††† i††††††††††

†††††††††††

Sijmon Jansen van Gael X Barbara Lenaerts (Jansen) S(L)ijen††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Petronilla††††††††††††††††††† 10-12-1652 ††† vader S Loots

Mathias†††††††††††††††††††††† 18-6-1657
Judocus†††††††††††††††††††††† 4-6-1661

 

 

van Gastel

 

Jan Jan Joost van Gastel * Hout (Zesgehuchten) †††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

X 11-11-1650 sc Libbeke Jan Jacop (de Laet) * Leende

Jan Janssen van Houdt X 1-5-1652 sc Lijbken Jans††

Maria††††††††††††††††††††††††† 29-1-1656†††††††††††††††††††

Joannes††††††††††††††††††††††† 4-1-1658

Theodora†††††††††††††††††††† 19-9-1660

 

Joannes van Gastel X 17-10-1655 Rk m Maria Arnoldi Cocx†††††††††† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i

 

Antonius Geraerts van Gastel X 18-1-1660 Rk Maria Jan Bocx†††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† i†††††††††††††††††††††† †††††††††††

 


Geraerts

 

Joannes Geraerts X Joanna Petrus Lucas

Gerardus†††††††† ††††††††††† 15-12-1671††††† ††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Joris Geerits, jm Leende X 4-8-1658 Rk

X 4-8-1658 sc Merijken Jacob Priesters Leende†††††††††††††

Adriana†††††††††††††††††††††† ††† -1-1660

Cornelius†††††††††††††††††††† 26-11-1665 vader J Cornelissen

 

Quirinus Gerarts X Maria de Wit††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††

Adriana†††††††††††††††††††††† 2-6-1649†††††††††††††††††††

Joanna ††††††††††††††††††††††† 3-3-1651

Cornelia††††††††† ††††††††††† 26-6-1653

Elisabetha†††††††††††††††††† 14-5-1656

Guilielmus†††††††††††††††††† 17-4-1658

Cornelius†††††††††††††††††††† 31-3-1662 vader Quirinus Lenaerts

Elisabetha†††††††††††††††††† 6-2-1665

Franciscus†††††† ††††††††††† 24-12-1667†††††

 

Leonardus Geraerts X Catharina van Erp

Henricus††††††††† ††††††††††† 10-1-1669†††††††††††††††††††

†††††††††††††††††††††††

Paulus Gerarts X 3-2-1650 Rk Joanna Bartels

Helena†††††††††††††††††††††††† 6-7-1650

Catharina††††††††††††††††††† 18-10-1651††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Bartholomeus††††††††††††† 16-9-1658

proles†††††††††††††††††††††††††† 13-6-1661

proles†††††††††††††††††††††††††† 26-9-1662

Maria††††††††††††††††††††††† 25-7-1664

 

 

Henricus Gesen X Margarita Broers

Gasparus†††††††††††††††††††† 27-10-1648†††††

 


Joosten/ Geukens

 

Henrick Jan Joosten (Geuken/Schepers) Leende ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

X 27-3-1651 sc Jenneken Jan Philips Corstens Leende

Philippus†††††††††††††††††††† 1-10-1655 ook in Heeze

Helena ††††††††††††††††††††††† 8-12-1656

Elisabetha†††††††††††††††††† 4-3-1659

Judocus†††††††††††††††††††††† 15-2-1662

Maria††††††††††††††††††††††† 9-2-1665

 

Franciscus Jansen Joesten (Geuken/Schepers) X Maria Hendricx††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Francisca††††††††††††††††††† 15-8-1655 ††††† * 3-9-1655 Heeze

Henricus †††††††††††††††††††† 11-8-1658 ††††† vader Fr Js v Stercxel

Catharina††††††† ††††††††††† 21-8-1661

Joannes††††††††††† ††††††††††† 18-12-1665

Aldegunda†††††††††††††††††† 1-6-1668†††††††††††††††††††

 

Sijn Jan Joosten (Geukens), jm Sterksel X 19-1-1659 sc††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† i

X 19-1-1659 Rk Anneken Jan Corstens Leende††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i

Joanna†††††††††††††††††††††††† 7-12-1659 Heeze

Catharina††††††††††††††††††† 17-4-1663 Heeze

 

 

Henricus Jan Geven X Aleijdis Jansen Abrahams†††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ii†††††††††

Franciscus†††††††††††††††††† 25-3-1653†††††††

Martinus††††††††††††††††††††† 10-2-1656†††††††††

Joanna ††††††††††††††††††††††† 16-2-1658

Joannes††††††††††††††††††††††† 16-2-1658

Anthonius†††††††††††††††††† 22-3-1660

proles†††††††††††††††††††††††††† 2-4-1663

 

Guilielmus Gielens (Blesen) X Joanna (Jan) Bitters†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Joannes ††††††††††††††††††††† 25-11-1637

Judoca ††††††††††††††††††††††† 20-11-1638

Adriana ††††††††††††††††††††† 20-9-1641†††††††

Reijnerus†††††††††††††††††††† 12-10-1646

Aleijdis††††††††††††††††††††††† 2-10-1648 moeder Anna Goorts

Godefridus††††††††††††††††† 5-3-1649

 

 


Goverts

 

Hendrick Goverssen, jm NeerPelt X 22-1-1662 Rk

X 25-1-1662 sc Geertruijt Geerit Wils Muijsers, jd Leende†††††††† ††††††††††† i

Godefridus Gerard††††† 25-10-1662

Maria Anna†††††††††††††††† 30-11-1664

Jacobus††††††††††† ††††††††††† 4-9-1667†††††††

Cornelius†††††††† ††††††††††† 17-3-1670††††††† †††††††††††††††††††††††

 

 

Goossens

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Joannes Goossens Huijbrecht X Maria (Mrt) Engelen †††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

Anna††† ††††††††††††††††††††††† 18-2-1639†††††††

Elisabetha†††††† ††††††††††† 22-8-1642†††††††

Catharina††††††† ††††††††††† 18-9-1644†††††††

Antonius†††††††††††††††††††† 20-7-1647

Catharina††††††††††††††††††† 10-7-1649

Anna Maria†††† ††††††††††† 21-9-1650

Martinus††††††††††††††††††††† 25-11-1651

††††††††††††††††††††††† XX 17-11-1654 sc Geertruij Jacob Luijten

Maria††††††††††† ††††††††††† 10-6-1655

Elisabetha†††††††††††††††††† 8-2-1658

 

Judocus Hendrik Goossens X 30-11-1659 Rk Aldegunde Peter van Weerdt†††††††††††† †††††††††††

Adrianus†††††††††††††††††††† 21-9-1660

Wilhelmus ††††††††††††††††† 31-7-1662†††††††

proles†††††††††††††† ††††††††††† 16-6-1669†††††††

 

 

Arnoldus Jacobs Grieten X 6-1-1645 Rk Maria Joannes Berchmans

Guilielmus†††††††††††††††††† 10-7-1650

Aleijdis††††††††††††††††††††††† 9-3-1654

Laurentius†††††††††††††††††† 19-2-1656

 

Arnoldus Groenen X Maria Joannis de Weerdt

Joannes††††††††††††††††††††††† 7-7-1651

Jacobus††††††††††††††††††††††† 3-4-1654

Wilhelmus†††††††††††††††††† 8-12-1656

Elisabetha†††††† ††††††††††† 5-3-1660

 

Dirck Corstens de Greeff Leende X 18-7-1667 sc

X 28-7-1667 Rk Maeijken Hendrick Goorts Nuenen†††††††

proles†††††††††††††† ††††††††††† 31-5-1668

Ida†††††††††††††††††† ††††††††††† 24-7-1670

 


H

 

††† van Hal

 

Arnoldus Henricx v Hal X 30-1-1661 Rk Joanna Henricx van Buel†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ii

Henricus††††††††††††††††††††† 9-3-1662

Henricus††††††††††††††††††††† 21-2-1663

Petrus††††††††††† ††††††††††† 22-10-1666†††††††††††††††††

Helena†††††††††††† ††††††††††† 2-10-1669

proles†††††††††††††† ††††††††††† 20-5-1671†††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Andreas (Ant) v Hal X Petronilla Hendricx††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Elisabetha†††††††††††††††††† 16-3-1659

 

Hendrick Thonis van Hall, jm Leende †††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

X 30-11-1670 sc Aeltgen Hendrick Driessen, jd Leende

 

Joannes (Jan) van Hal X Anna Antonius Aerts†††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i

Joannes ††††††††††††††††††††† 30-1-1645

Mechtildis††††††††††††††††††† 8-2-1647

Antonia††††††††††††††††††††††† 8-2-1647 tweeling

Mechtildis††††††††††††††††††† 28-10-1650

Maria ††††††††††††††††††††††† 16-2-1654

 

Joannes Jansen van Hal X 3-10-1666 Rk Elsken Bastiaens†† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Bastianus†††††††† ††††††††† ††1-8-1666†††††††††††††††††††

Maria††††††††††† ††††††††††† 9-10-1667†††††††

Wilhelma†††††††† ††††††††††† 30-8-1669†††††††

Joannes††††††††††† ††††††††††† 26-7-1671†††††††

 

Judocus Gerarts (v Hal) X Gertrudis Dirck Bax †††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i IX-d††

Lambertus†††††††††††††††††† 24-12-1653

Aldegunda†††††††††††††††††† 7-2-1656

Joanna ††††††††††††††††††††††† 10-1-1658

proles†††††††††††††††††††††††††† 4-12-1660

Petrus††††††††††††††††††††††††† 18-2-1664

Anna††† ††††††††††††††††††††††† 12-3-1667†††††††

 

Antonius (Aart) v Hal X 1-1-1637 Anna Henrici Leenen††††† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

Gertrudis ††††††††††††††††††† 19-7-1640

Henricus††††††††††††††††††††† 28-7-1643††††††† †††††††††††

Maria††††††††††††††††††††††††† 22-7-1649

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††


 

Hannen

 

Franciscus Leonardi Hannen X Heijlwigis (Wt Delen)††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i 8.41††

Anna††††††††††††††††††††††††††† 15-2-1639 moeder Joanna

Elisabetha†††††††††††††††††† 16-10-1642

Anna††††††††††††††† ††††††††††† 10-3-1644

Anna††† ††††††††††††††††††††††† 22-3-1645

††††††††††††††††††††††† XX 11-7-1649 Rk Catharina Willems

Leonardus†††††††††††††††††† 1-4-1654

Elisabetha†††††††††††††††††† 26-10-1658

Catharina††††††††††††††††††† 14-6-1661

 

Jan Matthijs Hannen, jm Leende X 27-7-1670 sc Geertrije Arien Maes, jd Leende†††† ii

†††††††††††††††††††††††

Lenart Thijs Hannen, jm Leende X 24-2-1664 Rk††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

16-3-1664 sc Heijltgen Jan de With, jd Leende††††††††††††††† i††††††††††

Joanna ††††††††††††††††††††††† 21-2-1665

proles†††††††††††††† ††††††††††† 23-6-1667†††††††

proles†††††††††††††† ††††††††††† 27-3-1670†††††††

 

Henricus Hansen X Catharina Hansen

Petrus †††††††††††††††††††††††† 29-6-1651†††††††††††††††††††††††††††††††

Petrus††††††††††††††††††††††††† 28-3-1654 vader Henricus Wespen

 

 

 

 

 


Andreas Martini Heesterbeeck X 21-11-1655 Rk Maria Adriani Pompen†† ††††††††††††††††††††††† i VII-g

Francisca††††††††††††††††††† 16-2-1659

Adrianus†††††††††††††††††††† 3-7-1661

†††††††††††††††††††††††

Reijnerus Tielens (Heesterbeecx?) X Maria Baten †††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Elisabeth†††††††††††††††††††† 27-4-1647

Helena ††††††††††† ††††††††††† 2-1-1649

Michael†††††††††††††††††††††† 18-10-1650

Wilhelmus†††††††††††††††††† 21-3-1653

Elisabetha†††††††††††††††††† 26-6-1656 ouders Reijnerus Heesterbeeck X Maria van Breugel

Joannes††††††††††††††††††††††† 31-5-1658 ††††† ,,††††††††† ,,††††††††† ,,††††††††† ,,††††††††† ,,††††††††† ,,††††††††† ,,††††††††††††

 

 

Matthias (Goort) Heijmens X Catharina Coppen††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i††††††††††

Elisabetha†††††††††††††††††† 21-9-1640†††††††††††††††††††

Godefridus††††††††††††††††† 7-2-1643†††††††

Judocus†††††††††††††††††††††† 27-5-1646

Lambertus†††††††††††††††††† 20-11-1649

Maria††††††††††††††††††††††† 16-2-1654

Joannes††††††††††††††††††††††† 28-11-1662

 

 

Hendricx

 

Nicolaus Hendricx X 25-2-1668 Rk Geertrudis Anthonis Noijen

 

Henricus Henricus X Jacoba Aerts sVossen

Anna †††††††††††††††††††††††††† 28-2-1649†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Joannes Hendricx/ Gijsen X Jacoba Broeckmans

Henricus††††††††† ††††††††††† 20-12-1653††††† vader Joannes Gijsen

Maria††††††††††† ††††††††††† 25-11-1657††††† vader Joannes Hendricx

Joanna††††††††††† ††††††††††† 19-9-1661††††††† vader Joannes Gijsen

†††††††††††

Joost Hendricx, jm nu te Mierlo X 11-1-1660 Rk,

21-1-1660 sc Joostgen Gielen Gevens, jd Leende

Henricus††††††††††††††††††††† 29-7-1665

Anthonia††††††††† ††††††††† ..-3-1669†††††††

 

Joost Dries Hendricx, jm Deurssen X 24-1-1666 Rk

26-1-1666 sc Lijsbeth Jan Boonen, jd Leende ††††† i

Aldegunda†††††† ††††††††††† 23-3-1667

Joannes††††††††††† †††††††††† ††9-9-1669†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

Jan Hermans, jm Mierlo X 11-1-1665 sc

X 11-1-1665 Rk Joostgen Willems van Hout LeenderStrijp

Anna††††††††††††††† ††††††††††† 25-9-1667

Francisca †††††† ††††††††††† ††9-5-1669†††††††

†††††††††††

Petrus Hermans van Mierlo X 14-2-1666 Sandrina van Hout

Hermannus †††††††††††††††† 15-8-1666

Anna††††††††††††††† ††††††††††† 17-6-1668†††††††

Francisca †††††††††††††††††† 25-1-1670

 

Guilielmus Jacobi Hogers alias de Smet X 25-1-1634 Rk Joanna Henrici Bul††††††† ††††††††††† ii

Jacobus††††††††††††††††††††††† 28-11-1634

Dijmphna††††††† ††††††††††† 3-1-1637

Maria††††††††††††††††††††††† 15-10-1639

Maria††††††††††† ††††††††††† 24-9-1640†††††††

Guilelma†††††††† ††††††††††† 19-5-1643

Elisabetha†††††† ††††††††††† 13-2-1646

Adriana†††††††††††††††††††††† 9-10-1648†††††††††

 

 

Houben

 

Arnoldus (Thonis) Houben X Maria (Jan) Clevers†††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ii†††††††††

Joannes††††††††††††††††††††††† 13-12-1648

Michael†††††††††††††††††††††† 11-2-1652

Wilhelma†††††††† ††††††††††† 31-10-1655

Anthonius†††††††††††††††††† 27-7-1659

Judocus†††††††††††††††††††††† 1-3-1664

 

Joannes (Arien) Houben X Petronilla Engelen †††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ii†††††††††

Petrus††††††††††††† ††††††††††† 18-5-1647

Antonius†††††††††††††††††††† 16-10-1649

Aleijdis††††††††††††††††††††††† 4-12-1652 moeder P Tielens

Wilhelmus†††††††††††††††††† 18-6-1654††††††† ,,††††††††† ,,

Aleijda†††††††††††††††††††††††† 24-12-1656††††† ,,††††††††† ,,

Maria††††††††††††††††††††††††† 5-10-1659

Adriana†††††††††††††††††††††† 2-2-1664††††††† ,,††††††††† ,,

Joannes††††††††††† ††††††††††† 7-7-1668†††††††

 

 


Peeter Reijm Hoirs Leende X Catharina Verstappen††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Remigius†††††††††††††††††††† 12-11-1638

Maria††††††††††††††††††††††† 2-3-1641†††††††

Remigius†††††††††††††††††††† 28-10-1643

Agnes††††††††††††† ††††††††††† 3-3-1648

Agnes††††††††††††††††††††††††† 3-11-1649

Francisca††††††††††††††††††† 2-4-1652

Aleijdis††††††††††††††††††††††† 16-4-1654

XX 19-4-1659 sc, 4-5-1659 Rk Cathalijn Willem Donckers, jd Leende†† i

Catharina††††††††††††††††††† 6-3-1660

Wilhelma†††††††† ††††††††††† 20-12-1662

 

Jan Peeter (Reim) Hoirs, jm Leende †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

X 24-7-1670 sc Lijntgen Thijs Hannen, jd Leende††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i

 

 

Judocus Joosten op Ďt Hof X Jacoba Jacobus Rutten ††††††††††††††††††††††† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ii

Joannes††††††††††††††††††††††† 26-9-1656

Maria††††††††††††† ††††††††††† 15-8-1659†††††††††††††††††††

Catharina††††††††††††††††††† 21-10-1664†††††

 

Joannes Hollanders X 16-1-1668 Rk Anna Wilms vLincken

Petronella††††††† ††††††††††† 29-6-1665

Maria††††††††††† ††††††††††† 13-9-1669†††††††

 

 


Hollen

 

mr. Jacob Hollen, jm * Hamont Leende X 18-5-1670 Rk ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

sc Anneken Hendricx, jd Leende†† ††††††††††† ††††††††††† i

Elisabetha†††††† ††††††††††† 9-8-1670

 

Geerit Peeter Hollen Achel X 20-7-1664 Rk ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

X 20-7-1664 sc Lijntgen Hendrick Maes Leende††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

Petrus††††††††††††† ††††††††††† 12-12-1666†††††

 

Petrus Hollen X Catharina Wilm van Lieshoudt††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Laurentius†††††††††††††††††† 9-2-1644†††††††

Barbara†††††††††††††††††††††† 4-10-1646

Jonas†††††††††††††††††††††††††† 3-3-1649

Elizabeth†††††††††††††††††††† 12-2-1651

Elisabetha†††††††††††††††††† 17-3-1658

Helena†††††††††††† ††††††††††† 4-4-1660

 

Reijm Jintis Hollen, jm Leende X 30-5-1666 Rk††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i††††††††††

X 6-6-1666 sc Heijltje Marcelis Bluijssen,  Leende†††††††† i††††††††††

Jinthis††††††††††† ††††††††††† 20-2-1667†††††††

Catharina††††††† ††††††††††† 18-8-1668†††††††

Henderina†††††† ††††††††††† 22-9-1670†††††††

 

 

Henricus van Houd X Maria Broeckmans

Petrus††††††††††††††††††††††††† 1-8-1649†††††††††††††††††††

 

Paulus van Heugten X Adriana Willem Snijders

Mechtildis††††††††††††††††††† 7-11-1646

Wilhelmus ††††††††††††††††† 6-1-1650†††††††

Franciscus†††††††††††††††††† 22-3-1652 moeder Elizabeth Lobben

Joannes††††††††††††††††††††††† 22-5-1656

 

 

 


I

 

Elizabeth Isaacs

Wilhelmus†††††††††††††††††† 30-11-1653 geen vader††††††††††††††††††††††

††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

J

 

†††Jacobs

 

Joannes Jacobs X Helena Jacobs†††††††

Helena ††††††††††††††††††††††† 20-10-1652

Margareta†††††††††††††††††† 22-4-1657†††††††

 

Joannes Jacobs X Adriana Lucas

Henricus††††††††† ††††††††††† 8-10-1656††††††††††††††††††† †††††††††††

 

Henricus Jacobs X Catharina van Stercxel

Maria††††††††††††††††††††††† 24-3-1664†††††††

††††††††††† †††††††††††††††††††††††

Herbert Jacobs X Petronilla Wouters

Catharina††††††††††††††††††† 18-2-1653

Maria††††††††††††††††††††††† 24-6-1655

Wolterus††††††††††††††††††††† 24-1-1658

 

Ivo Jacobs (Bluijssen) X Helena Jacobs (Timmermans)†††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Joanna †††††††††††††††††††††† 17-12-1659†††††††††††††††††

 

Leonardus Jacobs X 23-1-1656 Rk Anna Gijssen

proles†††††††††††††††††††††††††† 8-4-1657†††††††

Helena ††††††††††††††††††††††† 21-7-1659

 

Willem Jan Jacobs, jm Mierlo X 28-10-1663 sc

X 28-10-1663 Rk Lisabet Geerit Raessen Leende ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

 

 


Jansen

 

Aert Janssen (v Mierlo), jm Gestel bij Eindhoven

X 6-7-1670 sc Geertruije Intis Hollen, jdLeende†††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

 

Nicolaus Jansen X Ida Aerts

Arnoldus†††††††††††††††††††† 14-3-1649†††††††

Catharina††††††††††††††††††† 10-11-1652

Rutgerus††††††††††††††††††††† 27-5-1654 moeder Joanna Ardts

Henricus††††††††††††††††††††† 7-12-1659

Elisabeta†††††††††††††††††††† 6-3-1662

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Franciscus Jansen X Maria Fransen

Elisabetha†††††† ††††††††††† 15-5-1671††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Hermannus Jansen X Catharina Daniels†††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Joannes††††††††††††††††††††††† 30-7-1656

Maria††††††††††††††††††††††† 5-10-1658

Catharina††††††††††††††††††† 20-9-1661

Daniel††††††††††††††††††††††††† 8-9-1663

Helena ††††††††††††††††††††††† 9-11-1664

†††††††††††††††††††††††

Jacobus Jansen X Catharina van Aelst

Catharina †††††††††††††††††† 23-9-1659†††††††††††††††††††††††††††††††

 

Job Janssens X 8-3-1646 Rk Aleijdis Timmers

Bartholomeus††††††††††††† 16-2-1647

Joanna ††††††††††††††††††††††† 7-11-1649

Gertrudis†††††††††††††††††††† 12-7-1654

Joannes††††††††††††††††††††††† 10-10-1658

 

Joannes Jansen X Aleijdis Hendricx

Henricus††††††††††††††††††††† 30-7-1656

Joannes††††††††††††††††††††††† 30-8-1662†††††††

 

Joannes Jansen X Catharina Michielsen†††††††

Joannes ††††††††††††††††††††† 20-1-1658†††††††††††††††††††††††††††††††

 


Joannes Jansen X Elisabetha Jansen

Joannes††††††††††††††††††††††† 24-5-1659†††††††††††††††††††

Jacobus ††††††††††††††††††††† 10-1-1666††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Leonardus Jansen X 7-11-1655 Rk Catharina Hendricx

Joanna ††††††††††††††††††††††† 16-2-1658

Henricus††††††††††††††††††††† 10-10-1659

proles†††††††††††††††††††††††††† 27-9-1661

Adrianus†††††††††††††††††††† 27-6-1664

Digna ††††††††††† ††††††††††† 14-10-1677†††††

 

Paulus JansenX Joanna

proles †††††††††††††††††††††††† 8-9-1655†††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Petrus Janssen X Joanna Jacobus de Moff

Maria††††††††††††††††††††††† 29-4-1644†††††††††††††††††††

Joanna ††††††††††††††††††††††† 29-8-1648

Catharina††††††† ††††††††††† 1-11-1651

Elisabetha†††††††††††††††††† 21-6-1656

proles†††††††††††††††††††††††††† 13-5-1659

Gerardus†††††††††††††††††††† 20-1-1661

 

Petrus Jansen (Thijs) X Maria Wilms ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Catharina †††††††††††††††††† 25-11-1661†††††

Gerarda††††††††† ††††††††††† 25-11-1661

Joannes††††††††††††††††††††††† 29-10-1663

proles†† ††††††††††† ††††††††††† 28-6-1666††††††† vader Peter Jan Tijs

 

 

Jeucken

 

Aert Jan Dircx alias Jeucken, jm Leende ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

X 25-1-1671 Merije Jan Tielen Hoemaeckers Leende

 

Petrus Dirck Jeucken X Elisabetha††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† i

Henricus††††††††††††††††††††† 19-5-1643†††††††††††††††††††

Antonius†††††††††††††††††††† 1-10-1645†††††††

 

Petrus Jeucken X 31-10-1667 Rk Maria Frans de Smedt††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Arnoldus ††††††† ††††††††††† 5-12-1669†††††††

 

 

Henricus Jonas X Maria Thomae††††††

Lucia ††††††††††††† ††††††††††† 22-1-1654†††††††

 


Joannes de Jongh X Joanna Wilms††††††††††††††††

proles†††††††††††††††††††††††††† 18-7-1664

Elisabetha†††††† ††††††††††† 19-2-1668

Franciscus†††††† ††††††††††† 1-5-1669†††††††

Catharina††††††† ††††††††††† 22-9-1671†††††††

 

 

Joannes Aegidii Joordens (v Lil) X Margareta Michaels††††† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Aegidius††††††††††††††††††††† 8-10-1644†††††††

Mathias†††††††††††††††††††††† 21-7-1646

Antonius†††††††††††††††††††† 18-9-1648

 

Wilhelmus Jordens (Cocx ?) X Maria Aerts†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Catharina††††††††††††††††††† 30-5-1652 Leende†††††

Adrianus†††††††††††††††††††† 4-12-1655 Leende

Wilhelmus†††††††††††††††††† 26-12-1658 Leende

Aleijdis †††††††††††††††††††††† 14-8-1661 Heeze†††††††

Maria††††††††††††††††††††††††† 11-3-1665 Heeze

 

 

Joannes Jorissen X Joanna Wilms

Geertrudis†††††† ††††††††††† 19-10-1665†††††††††††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wilhelmus Jacobus (J) Jutten, Leende X 10-2-1652 sc Maria Jan Pompen, Leende†† i VII-h

Joannes††††††††††††††††††††††† 23-1-1653†††††††††††††††††††

Helena†††††††††††††††††††††††† 9-7-1655

Joanna ††††††††††††††††††††††† 4-11-1657

Petrus††††††††††††††††††††††††† 26-2-1660

Aegidius††††††††††††††††††††† 10-9-1662

proles†† ††††††††††† ††††††††††† 3-6-1665

Francisca††††††† ††††††††††† 25-8-1667†††††††


K

 

Thilemanus (Aart) Kemps X 25-11-1631 Rk Antonia Loeffs†††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† ii†††††††††

Catharina††††††††††††††††††† 8-10-1634

Helena ††††††††††††††††††††††† 16-10-1637†††††

Arnoldus†††††††††††††††††† ††1-1-1641†††††††

Valerius†††††††††††††††††††††† 1-1-1641†††††††

Anna††††††††††††††††††††††††††† 15-8-1643†††††††

Arnoldus†††††††††††††††††††† 24-8-1646

Elizabeth†††††††††††††††††††† 30-10-1648

Elizabeth†††††††† ††††††††††† 14-1-1652

 

 

 


L

 

Lambertus

Antonius ††††††† ††††††††††† ††4-9-1651†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Joannes Lamberts X Henrica Aerts

Maria††††††††††††††††††††††††† 27-10-1647

Wilhelmus†††††† ††††††††††† 16-9-1649

 

 

Lenaerts

 

Franciscus Lenarts X Maria††

Helena ††††††††††††††††††††††† 13-5-1652††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Petrus Leenaerts X Geertrudis de With††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Joanna††††††††††††††††††††††† 27-4-1653††††††† vader niet vermeld†††††

Maria††††††††††††††††††††††††† 4-12-1655

Leonardus†††††††††††††††††† 3-2-1657†††††††

Joannes††††††††††††††††††††††† 21-8-1659

Elisabetha†††††††††††††††††† 14-5-1661

 

Petrus Lenaerts X Helena Goorts

Elisabetha†††††††††††††††††† 8-9-1655

††††††††††††††††††††††† XX Maria Lucas

Anna††††††††††††††††††††††††††† 1-1-1663

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Henricus (Wl) van Lieshout X Helena (Jan) van Erp (Bitters)††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

Gerardus†††††††††††††††††††† 1-1-1647

Barbara†††††††††††††††††††††† 18-10-1649

Henricus††††††††††††††††††††† 21-9-1653

 

Joannes verLinden X Maria Jan Tielens

Petronella††††††††††††††††††† 8-7-1666

Rutgerus††††††††† ††††††††††† 8-7-1666 ††††† tweeling†††††††††

††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††

Philip Lodewijcx, jm (Valkens)waard X 1-11-1665 sc

X 1-11-1665 Rk Anneken Geerit van Hal, jd Leende†††††† ††††††††††††††††††††††† i

Gerardus†††††††† ††††††††††† 18-7-1666†††††††

Godefridus††††† ††††††††††† 15-7-1669†††††††

Maria††††††††††† ††††††††††† 12-10-1670†††††

 

 


Loe(f)s

 

Godefridus (H) Loe(f)s X Christina (Fr)Berchmans ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Franciscus†††††††††††††††††† 1-11-1638

Henricus††††††††††††††††††††† 7-1-1641

Henricus††††††††††††††††††††† 18-10-1643

Catharina††††††††††††††††††† 5-2-1647

Arnoldus†††††††††††††††††††† 8-9-1651

 

Henricus (Wl) Loes X Joanna Servatii†††††††††† †††††††††††

Rudolphus ††††††††††††††††† 18-10-1640†††††

Catharina††††††††††††††††††† 14-5-1642†††††††

Servatius†††††††††††††††††††† 3-5-1644

Cornelius†††††††††††††††††††† 16-8-1646

Wilhelmus†††††††††††††††††† 25-4-1651 geen moeder

 

Hendrick Willem Loeffs, jm Leende X 5-12-1660 sc†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

X 28-11-1660 Rk Heijltje Peeter Smulders, jd Leende†††† ††††††††††† ††††††††††† i

 

 

Joost Jan van Erp (Loes), jm Leende X 6-12-1665 sc †††††††††††††††††

X 22-11-1665 Rk Lijsken Thijs Hannen, jd Leende††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

Margareta†††††††††††††††††† 21-9-1666††††††† vader Judocus Loes

Joanna††††††††††† ††††††††††† 14-10-1668

 

 

Franciscus Lucas X 2-2-1657 Rk Anthonia Albrechts†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Joanna ††††††††††††††††††††††† 20-11-1657

Adrianus†††††††††††††††††††† 29-10-1660

 

Wilhelmus Petri Lucas X 14-6-1666 Rk Geertrudis Philippi Amants††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Petrus††††††††††††† ††††††††††† 10-3-1667†††††††

 

 

Peeter Jacop Luijten (?) X 6-7-1650 sc Ö Gerit Jans ††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

 

Rutger Jacobs (Luiten) X 20-1-1656 Rk Helena Hendrik Tielens/Smulders ††††††††††† ††††††††††† i

Elisabetha†††††††††††††††††† 25-6-1655††††††† illegitima

Franciscus ††††††††††††††††† ††8-8-1657


 

M

 

 

Maes

 

Aert Hendrick Maes Leende X 14-9-1643 Rk Alke (Jan) Boonen††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† ii†††††††††

Henricus††††††††††††††††††††† 17-4-1646 moeder Maria

Aleijdis††††††††††††††††††††††† 27-1-1648

Elisabetha†††††††††††††††††† 2-5-1655

XX 4-2-1663 Rk, 4-2-1663 sc Merije Delijs Joordens (v Lil), jd Leende††††††††††††

 

Adrianus Henricus Maes X Joanna van Heeze††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i††††††††††

Gertrudis†††††††††††††††††††† 20-5-1643

Catharina††††††††††††††††††† 2-12-1652†††††††

Anna††† ††††††††††† ††††††††††† 23-4-1656

Joannes††††††††††††††††††††††† 12-9-1659

 

Adriaen Adriaenssen Maes, jm Leende X 30-6-1658 Rk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

7-7-1658 sc Cathalijna Jansen Bul, jd Leende†† †† i††††††††††

Adrianus†††††††††††††††††††† 12-10-1659

Joannes††††††††††††††††††††††† 18-9-1661

Elisabetha†††††††††††††††††† 25-10-1663

†††††††††††††††††††††††

Joannes Fr Maes X Maria (Jan) Boonen††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ii

Lucia†††††††††††††††††††††††††† 2-12-1638

Joannes††††††††††††††††††††††† 18-10-1643

Francisca††††††††††††††††††† 28-9-1646

Jacobus††††††††††††††††††††††† 28-11-1649

 

Jan Hendrick Maes (v Ovelwegen), jm Heeze

X 8-12-1669 sc Anneken Peeters, jd * Someren, Leende

Elisabetha†††††††††††††††††† 9-3-1678††††††† Heeze

 

Judocus H Maes X 16-11-1649 Rk Hendrica (J) Boonen††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ii

Catharina††††††††††††††††††† 26-9-1650

Joannes††††††††††††††††††††††† 26-5-1654††††††† moeder Aernolda Boonen

Aldegunde†††††††††††††††††† 27-5-1657

Elisabetha†††††† ††††††††††† 19-4-1660

Henricus††††††††††††††††††††† 3-2-1662

Dimphna†††††††††††††††††††† 29-1-1665

Wilhelma ††††††† ††††††††††† 16-3-1668†††††††

Godefridus††††† ††††††††††† 19-8-1671†††††††

Petronilla †††††††††††††††††† 19-8-1671†††††††


Joseph Henrick Maes Leende X 4-12-1651 sc Geertruijt Jan Box Leende †††††††††††††††† ii†††††††††

Henricus††††††††††††††††††††† 5-12-1652†††††††

Joannes††††††††††††††††††††††† 10-10-1655

Maria††††††††††††††††††††††††† 30-9-1658

Anna †† ††††††††††††††††††††††† 14-6-1661

Mathias†††††††††††††††††††††† 2-11-1664

Joanna ††††††††††††††† ††††††††††† 13-11-1667†††††

Elisabetha†††††† ††††††††††† 23-8-1671†††††††

 

Joseph Jan Maes X Barbara Gerarts Raessen†††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† ii†††††††††

Maria††††††††††† ††††††††††† 27-4-1654

Joanna ††††††††††††††††††††††† 18-11-1655

Adriana†††††††††††††††††††††† 24-6-1658

Arnoldus†††††††††††††††††††† 6-6-1662

Goedela†††††††††† ††††††††††† 27-2-1668†††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††

Petrus (W) Maes X 25-7-1645 Rk Elisabetha Verstappen†††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Maria††††††††††† ††††††††††† 20-10-1652

 

 

Herman Hendrick Mannens, jm Leende X 28-7-1669 sc

††††††††††† ††††††††††† X 28-7-1669 Rk Geertruij Gijsbert Josephs (Stappers?), jd Leende

Henricus††††††††† ††††††††††† 1-11-1671†††††††

 

Anthonis Hendrick Wouters, meijer van Sterksel Sterksel X 22-8-1660 sc††††††††† ††††††††††† i

X 8-8-1660 Rk Maria Jan Cocx, jd Leende††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Joannes††††††††††††††††††††††† 27-9-1661

Judocus†††††††††††††††††††††† 19-10-1663

Henricus††††††††††††††††††††† 10-10-1665

 

Peeter Aerts (de Metser), jm Leende X 2-2-1670sc†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

X 2-2-1670 Rk Ida Adriaen Martens, jd Leende

Arnoldus†††††††† ††††††††††† 10-11-1670†††††

 

Michael Meusen X Joanna Goorts†††† †††††††††††

Maria††††††††††††††††††††††† 22-4-1640††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Antonius†††††††††††††††††††† 16-5-1642

Joanna ††††††††††††††††††††††† 2-4-1645

Bartholomeus††††††††††††† 26-7-1650

Dimpna†††††††††††††††††††††† 4-7-1652

Joanna ††††††††††††††††††††††† 27-2-1654

Godefridus††††††††††††††††† 28-1-1656

 

Gerardus Mines X Angela Mines

Joanna††††††††††† ††††††††††† 1-10-1651

Joannes††††††††††††††††††††††† 24-5-1654

 

 

Arnoldus Jacobus de Mof X Helena Jacobi Hogaers de Smet†††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† i

Jacobus††††††††††††††††††††††† 20-3-1652

Wilhelmus†††††††††††††††††† 10-9-1657

Martinus††††††††††††††††††††† 8-10-1660

Henricus††††††††† ††††††††††† 16-10-1667††††† †††††††††††††††

††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Martinus Jacobus de Mof X Aleijdis Jansen

Michael†††††††††††††††††††††† 11-6-1651

Matthias††††††††††††††††††††† 8-12-1653

Elisabetha†††††††††††††††††† 26-10-1658

Maria††††††††††††††††††††††† 27-11-1661

 

 

van Mol

 

Egidius v Mol X Jacoba Jansen Vos††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Guilielmus†††††† ††††††††††† 23-11-1634

Anna††††††††††††††††††††††††††† 20-11-1639

Joannes††††††††††††††††††††††† 23-8-1644

Maria††††††††††† ††††††††††† 12-11-1647

Henricus††††††††††††††††††††† 29-8-1649 moeder Maria Jc Jansen

Joanna ††††††††††††††††††††††† 18-5-1652

††††††††††† ††††††††††† X Catharina Henricx van Weert

Jacobus††††††††††††††††††††††† †††† 5-1665

Wilhelmus†††††† ††††††††††† 20-7-1669†††††††

 

Embertus Meeusen van Mol, jm Leende X 25-6-1666 Rk††††††††††††††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† i

X 20-6-1666 sc Heijltgen Geerits/Wilms, Heijthuijsen

Gerardus†††††††† ††††††††††† 16-4-1667†††††††

Joannes††††††††††† ††††††††††† 22-8-1669†††††††††††††††††††

 

Henricus Korstiaen van Mol X Gertrudis Jacobs Hannen†††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ii

Mathias†††††††††††††††††††††† 10-10-1649†††††

Petrus††††††††††††††††††††††††† 20-5-1652

Christianus††††††††††††††††† 17-4-1657

Petrus††††††††††††††††††††††††† 12-11-1659

 

Peeter Corsten van Mol, jm Leende X 10-9-1662 Rk†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

17-9-1662 sc Jacomijn Jacobs, jd Leende ††††††††††† i

 

Guilielmus Meeusen van Moll X Joanna Reijniers vanden Broeck††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

Reijnerus†††††††††††††††††††† 11-1-1666†††††††

Joannes ††††††††† ††††††††††† 21-4-1669†††††††

 

Theodorus Philippi Amants (de Mulder) X 2-7-1656 Rk Anna Petri Lucas ††††††††††††††††††††††† i

Amandus†††††††††††††††††††† 23-10-1658

Petrus††††††††††††††††††††††† 3-3-1661

Joannes ††††††††††††††††††††† 22-3-1666†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Philippus†††††††† ††††††††††† 3-11-1668†††††††††††††††††††

Barbara†††††††††† ††††††††††† 22-3-1671

 

Jacobus Jacobs X 12-2-1656 Rk Joanna Dries

Jacobus Jacobs Munnincx XX? 8-9-1659 Rk Joanna Corstiaens Genen van den Brug††††††

Joanna ††††††††††††††††††††††† 5-11-1660

Joannes††††††††††††††††††††††† 29-3-1662

Cristianus††††††††††††††††††† 23-6-1663

Jacoba ††††††††††††††††††††††† 7-4-1665

Wilhelmus†††††††††††††††††† 6-3-1667

Joannes††††††††††† ††††††††††† 26-10-1670†††††

 


N

 

Cornelis Geeraerts Nelemans Turnhout

X 24-7-1652 sc Elisabeth Willem Henrick Bull, Leende†† i

Cornelis†††††††††††††††††††††† 17-8-1653

Dijmpna††††††††††††††††††††† 12-1-1657

Wilhelmus†††††††††††††††††† 21-11-1658

Adriana†††††††††††††††††††††† 29-12-1660†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Engelbertus†††††††††††††††† 16-3-1664

Henricus††††††††† ††††††††††† 26-1-1666†††††††

Franciscus†††††† ††††††††††† 30-3-1668

Jacobus††††††††††† ††††††††††† 15-11-1670†††††

†††††††††††

Joris Nelemans X Maria Jacobs

Jacobus ††††††††††††††††††††† 20-4-1663†††††††

 

 

Adrianus CornelissenX Adriana††††††††††††††††††††††††††††††

Hendrica†††††††††††††††††††† 18-4-1664†††††††

†††††††††††

Joannes Nelis X 28-4-1643 Rk Joanna Jacobus Luijten

Cornelius†††††††††††††††††††† 17-2-1644††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††

Elisabetha†††††††††††††††††† 2-1-1646

Gertrudis†††††††††††††††††††† 2-4-1647

Andreas†††††††††††††††††††††† 25-1-1649

Anna††† ††††††††††††††††††††††† 18-5-1655

 

 

Henricus Hendrix Nippen X Elisabetha de Smith

Catharina††††††††††††††††††† 3-5-1646

Henricus††††††††††††††††††††† 1-8-1647

Elizabeth†††††††††††††††††††† 9-1-1654

Anthonia††††††††††††††††††††† 22-5-1656

 

Joannes Petrus Nippen X Margareta Jacobs††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i

Mathias†††††††††††††††††††††† 25-3-1656

Martina†††††††††††††††††††††† 4-2-1659

Petrus††††††††††† ††††††††††† 2-4-1660†††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Guilelmus Petri Nippen X 20-11-1643 Rk Anna Petrus Bacx†††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i VIII-g

Antonius†††††††††††††††††††† 4-9-1644

Joanna ††††††††††††††††††††††† 4-6-1651

 

 


Joannes Wilms van Nuenen X 7-1-1657 Rk Helena Geraerts Goorts†††††††††† ††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Maria††††††††††††††††††††††† 18-7-1658

proles ††††††††††††††††††††††† ††8-6-1662

Anna††† ††††††††††† ††††††††††† 23-9-1666†††††††††††††††††††

 

Joannes Nuijen X Maria Joosten

Judocus ††††††††††††††††††††† 30-8-1651†††††††

 

 

 

 

 

O

 

Remigius Jansen van Ommel X Joanna Jan Wijnen

Joannes††††††††††††††††††††††† 3-6-1657

Joanna††††††††††††††††††††††† 6-10-1659

Theodora†††††††††††††††††††† 9-8-1661

Catharina††††††††††††††††††† 2-6-1665

Elisabetha†††††† ††††††††††† 18-10-1669†††††

 

†††††††††††

 

 


P

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Joannes Jacobi de Smidt (Pancras) X Elisabetha Bastiaens (v Buel)†††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† i††††††††††

Guilelmus††††††††††††††††††† 15-11-1643†††††

Lambertus†††††††††††††††††† 17-2-1647

Petrus††††††††††††††††††††††† 1-6-1648

Cornelius†††††††††††††††††††† 19-12-1649

Maria††††††††††††††††††††††† 12-11-1651

Elizabeth†††††††††††††††††††† 9-3-1654

 

Lambert Jan Jacobs (Pancras/ de Smedt) Leende ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

X 7-12-1670 sc Maria Sijmen van Gael, Leende

 

Henricus Pauwels X Catharina Jansen

proles†††††††††††††††††††††††††† 30-1-1662†††††††

 

 

van Pelt

 

Godefridus Joannis (v) Engelen alias van Pelt X Elisabeth (H) Bul††††††††††††††††††††††† ††††††††††† ii

Joannes††††††††††††††††††††††† 24-3-1643

Joannes††††††††††††††††††††††† 13-3-1645††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Guilelmus††††††††††††††††††† 8-5-1647

Catharina††††††††††††††††††† 7-11-1649

Arnoldus†††††††††††††††††††† 27-8-1651

Catharina††††††††††††††††††† 4-4-1654

Dijmpna††††††††††††††††††††† 2-4-1657

 

Jan Goort Engelen van Pelt, jm Leende X 21-7-1669 Rk†††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† i††††††††††

††††††††††† ††††††††††† X 28-7-1669 sc Cathalijn Frans Pompen, jd □ Leende†††††††††††††††††††† ††††††††††† VIII-q

Josina††††††††††† ††††††††††† 6-10-1671†††††††

 

Lenart Jan Engelen/van Pelt, Leende X 24-7-1652 sc Anneken Jan Stevens, Leendei

Joanna ††††††††††††††††††††††† 25-3-1655

Helena ††††††††††††††††††††††† 27-2-1658

Elisabetha†††††††††††††††††† 10-3-1659

Wilhelma†††††††††††††††††††† 17-9-1662

Elisabetha†††††† ††††††††††† 24-2-1668

Joannes††††††††††† ††††††††††† 22-10-1670

 

 

 

 

 


Peters

 

Arnoldus Peters

proles†††††††††††††† ††††††††††† 18-10-1667

 

Franciscus Peters X 6-1-1650 Rk Jacoba Peters

 

Joanna Petri

Adrianus†††††††††††††††††††† 22-9-1653††††††† vader niet vermeld†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Joannes Petri X 1-7-1646 Rk Catharina Jacobs

Petrus††††††††††††††††††††††††† 9-3-1647

Joannes††††††††††††††††††††††† 24-2-1648

Petrus††††††††††††††††††††††††† 11-6-1651 moeder Jutten ?

 

Petrus Peters X 30-1-1667 Rk Elisabetha Adriaens††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Simon Peters X Henrica Alberts††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Petrus††††††††††††††††††††††††† 9-9-1653†††††††††††††††††††

Joanna ††††††††††††††††††††††† 7-7-1656

Wilhelma†††††††††††††††††††† 15-8-1658

Albertus††††††††††††††††††††† 8-9-1661

Petrus††††††††††††††††††††††††† 1-7-1665

 

 

Phlipsen

 

Joannes Phlipsen X Joanna Jansen

Maria††††††††††††††††††††††††† 31-10-1645

Joanna††††††††††††††††††††††† 25-3-1649

 

Joannes Phlipsen X 10-7-1665 Rk Geertrudis de Widt††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Petrus††††††††††† ††††††††††† 22-5-1666

 

 


Pompen (Heijnselmans)

 

Franciscus Adrianus Pompen X 8-6-1636 Rk Maria Andreas Leenen††††††††† ††††††††††† ††††††††††† VIII-l

Adrianus ††††††††††††††††††† 6-11-1636

Petrus††††††††††††††††††††††††† 12-9-1638†††††††

Joannes ††††††††††††††††††††† 22-11-1641

Maria††††††††††††††††††††††††† 10-3-1644

Elizabeth†††††††††††††††††††† 12-4-1649

Jacobus††††††††††††††††††††††† 12-5-1652

Elisabetha†††††††††††††††††† 27-11-1656

 

Franciscus Henrici Pompen X 1-10-1634 Rk Judoca Antonius Donckers†††† ††††††††††† ††††††††††† VIII-q

Elisabetha ††††† ††††††††††† 11-7-1635

Catharina††††††† ††††††††††† 21-2-1640

Guilelmus††††††††††††††††††† 3-4-1643

Maria††††††††††††††††††††††††† 31-3-1646

Antonius†††††††††††††††††††† 8-2-1648

Maria††††††††††††††††††††††††† 20-1-1651

 

Frans Jan Pompen uit LeenderStrijp †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VIII-n

10-2-1652 sc Elsken Geraert Raessen, LeenderStrijp††††††

Helena ††††††††††† ††††††††††† 4-12-1652

Maria††††††††††††††††††††††††† 16-11-1656

Erasmus†††††††††††††††††††††† 2-10-1658

Elisabetha†††††††††††††††††† 25-7-1660

Joanna ††††††††††††††††††††††† 26-9-1662

Adam††††††††††††††††††††††††† 2-8-1664

Petrus††††††††††††† ††††††††††† 3-10-1666

Helena ††††††††††† ††††††††††† 17-11-1669

 

Jacob Jan Pompen, jm Leende X 9-11-1659 Rk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VIII-o

16-11-1659 sc Lijntgen Tielen Keijmps, jd Leende†††††††††† i

Helena†††††††††††† ††††††††††† 19-6-1660

Anthonia††††††††††††††††††††† 24-5-1660

proles†††††††††††††††††††††††††† 15-5-1664

Antonia††††††††††† ††††††††††† 22-5-1666

Maria††††††††††† ††††††††††† 21-8-1667

proles†††††††††††††† ††††††††††† 20-5-1669†††††††

 

Joannes Adriani Pompen X 19-7-1649 Rk Maria Tijs Swuesten†††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† VIII-m

Adrianus†††††††††††††††††††† 17-1-1651

Helena ††††††††††††††††††††††† 16-3-1653

Franciscus†††††††††††††††††† 2-5-1655

Geertrudis†††††††††††††††††† 22-2-1660

Arnoldus†††††††††††††††††††† 5-5-1662

 


Lambrecht Lambrechtsen van Poppel, jm (V?)Weerd X 1658 Rk

X 4-8-1658 sc Elisabeth Jan Colen, jd Leende

 

Lambert Jan Potters, * Buel, Leende X 15-7-1669 sc Aeltgen Jan Cox Leende††††††††† i

Joannes††††††††††† ††††††††††† 22-3-1670

 

 

van Puth

 

Adriaen Hendrick van Puth, jm Leende X 1658 Rk††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

X 21-7-1658 sc Geertruijdt Dirck Verhaghen, jd, Leeende††††††††††††††††††††† i††††††††††

Geertrudis†††††††††††††††††† 3-7-1661

Elisabetha†††††† ††††††††††† 28-11-1662

Theodorus†††††††††††††††††† 9-3-1665

Simon††††††††††††††††††††††† 1-11-1666

Gijsbertus††††††† ††††††††††† 2-5-1668†††††††

Adrianus†††††††† ††††††††††† 1-2-1670†††††††

 

Andries Hendrick van Puth, jm Leende X 10-9-1662 Rk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

17-9-1662 sc Lijsbeth Peeter Pompen, jd Leende VIII-b

Francisca††††††††††††††††††† 24-5-1663

 

Henricus Driessen (v Put) X Margareta Wouters††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

Petrus††††††††††††††††††††††††† 3-10-1641†††††††

Arnoldus†††††††††††††††††††† 11-11-1643

Bartholomeus††††††††††††† 16-4-1646

Jacobus††††††††††††††††††††††† 14-9-1648

Maria††††††††††††††††††††††† 26-3-1651

 

Henricus (Pt) v Put X Francisca Verstappen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† i

Andreas†††††††††† ††††††††††† 27-6-1638

Maria††††††††††† ††††††††††† 18-5-1639

Joannes ††††††††††††††††††††† 10-8-1641

Michael†††††††††††††††††††††† 10-6-1643

Franciscus†††††††††††††††††† 25-8-1644

Catharina††††††† ††††††††††† 16-6-1646

Guilelmus††††††††††††††††††† 3-3-1648

Gertrudis†††††††††††††††††††† 28-11-1649


R

 

Raessen

 

Gerardus Raessen (G) Francissen X Antonia (Gerit Daems)†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i††††††††††

Erasmus†††††††††† ††††††††††† 16-9-1629 ††††† moeder Antonia Pompen†††††††††††††††††††

Catharina †††††††††††††††††† 16-7-1631

Adam††††††††††††††††††††††††† †††† 2-1633†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

filius †††††††††††††††††††††††††† 20-5-1636 ††††† susc Gerardus Daems

Arnoldus†††††††††††††††††††† 27-10-1637

Elisabetha ††††††††††††††††† 29-12-1640

Joannes ††††††††††††††††††††† 27-12-1641

Jacobus††††††††††††††††††††††† 22-4-1644 ††††† moeder Antonia Gerardus

Heijlwigis††††††††††††††††††† 6-1-1646

Martinus††††††††††††††††††††† 3-2-1650 ††††† moeder Antonia Daems

Aleijdis††††††††††††††††††††††† 28-10-1652††††† ††††††††††† ,,††††††††† ,,††††††††† ,,

 

Judocus Raessen X Anna Coppen

Servatius†††††††† ††††††††††† 17-9-1650

 

Willem Adriaen Raessen, jm Leende X 1-6-1670 Rk†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

sc Margriet Frans A Pompen, jd Leende†† ††††††††††† VIII-l

Adrianus†††††††† ††††††††††† 11-7-1671†††††††

††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Judocus Reijmen X Anna Geeraerts††

Anna††† ††††††††††† ††††††††††† 26-2-1670††††††† †††††††††††††††††††††††

 

Peter van Reijmersdael X Teuntje Reijnders

Elisabetha†††††† ††††††††††† 20-8-1656 Leende

Joanna ††††††††††††††††††††††† 10-3-1659 Heeze

XX 26-4-1662 Heeze Rk, 30-4-1662 Heeze NG Hanricxken Jan Tijs Heeze

 

Cornelius Reijnders X Gertrudis Teunissen Noijen

Reijnerus†††††††††††††††††††† 7-5-1654

Anthonius†††††††††††††††††† 21-11-1656

Anna††† ††††††††††††††††††††††† 18-3-1659

Anthonius†††††††††††††††††† 28-3-1661

Wilhelmus†††††††††††††††††† 29-12-1664

 

 


van Roij

 

Fredericus van Roij X Joanna Jacobs

proles†††††††††††††† ††††††††††† 31-1-1648

Henricus††††††††††††††††††††† 25-6-1657†††††††

Martinus††††††††††††††††††††† 12-11-1659

 

Jan Arien van Roij, jm Leende 30-4-1662 Rk

7-5-1662 sc Sijken Jan Maes, jd Leende†††††††††††††† i

Jacobus††††††††††††††††††††††† 15-1-1665

Adrianus†††††††††††††††††††† 17-8-1667†††††††

Wilhelmus†††††† ††††††††††† 12-11-1669†††††

 

Thonis Ariaens van Roeij, jm Leende X 30-11-1670 sc Aeltjen Jan Maes Leende

 

Gijsbertus Roijers X Cristina van Dommelen

Jacobus ††††††††††††††††††††† †††††5-1652

Elizabetha ††††††††††††††††† 4-7-1657†††††††††††††††††††

†††††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wilhelmus RommersX Joanna Peters

Catharina††††††††††††††††††† 15-4-1668†††††††††††††††††††

Gerardus†††††††† ††††††††††† 29-8-1670†††††††

††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††

Joost Roelants Servaessen, jm Leende X 19-10-1670 sc

Maria Thomae * (Valkens) waard, jd Leende

Helena ††††††††††† ††††††††††† 23-9-1671††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††† †††††††††††

 

Joannes (Gerit) Ruevens X Helena Teunis Boonen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i

Elisabetha†††††† ††††††††††† 16-10-1644

Gerardus†††††††††††††††††††† 28-10-1646

Joanna ††††††††††††††††††††††† 16-5-1649

Antonius†††††††††††††††††††† 2-2-1651

Sijmeon†††††††††† ††††††††††† 10-9-1653

††††††††††††††††††††††† XX 20-2-1656 Rk Ardina Hendricx

Helena ††††††††††††††††††††††† 25-2-1657

Henricus††††††††††††††††††††† 15-6-1660

 

Joannes Arnoldi Rijbius X Maria Arnoldi Loeffen

Anna††† ††††††††††††††††††††††† 24-12-1644†††††††††††††††††

Gertrudis†††††††††††††††††††† 24-12-1644

Elizabeth†††††††††††††††††††† 28-8-1650

††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††


S

 

Maximiliaan Sanders X Gertrudis Smulders (Vreijssen)††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Alexander†††††††††††††††††† 31-3-1642†††††††

Jacobus††††††††††††††††††††††† 19-10-1644

Antonius†††††††††††††††††††† 27-2-1647

Henricus††††††††††††††††††††† 28-3-1649 ouders Max. Leenders X Gertrudis Colen

(vernoemd naar haar stief- en peetmoeder Berbel Colen)

Catharina††††††††††††††††††† 22-10-1651††††† ,,††††††††† ,,††††††††† ,,††††††††† ,,††††††††† ,,

Joannes††††††††††††††††††††††† 28-12-1659 moeder Geertrudis Kolen

 

 

Henricus Dircx Schoofs, jm Heeze X 4-2-1657 Leende Rk††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i††††††††††

21-1-1657 Heeze NG Goedeltjen Michiels Gielens, jd LeenderStrijp ††††

Joanna ††††††††††††††††††††††† 27-3-1658 Heeze

Jacobus††††††††††††††††††††††† 21-7-1662 Leende

Henricus††††††††† ††††††††††† 31-1-1666 Leende††††† moeder Goedela Gielens Guijens

 

 

Seelkens

 

Arnoldus Jacobi Seelkens X Joanna Dircx

Joanna ††††††††††††††††††††††† 29-8-1648†††††††

Jacoba ††††††††††† ††††††††††† 21-1-1651

Theodorus†††††††††††††††††† 4-9-1653

Jacoba ††††††††††††††††††††††† 12-4-1656

Anthonia†††††††††††††††††††† 11-6-1658 ouders A Jacobs X Joanna v Pelt

Theodorus†††††††††††††††††† 11-6-1658 tweeling

Arnoldus Jan Seelkens X 19-6-1661 Rk Anna Aerts

Joanna†††††††††††††††††††††††† 6-12-1662

 

 

 


de Smet

 

Aert Jan den Smith Overpelt X 3-1-1656 Rk Marieken Adriaen Maes

 

Godefridus de Smidt X Adriana Wouter Bocx†††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Elisabetha ††††††††††††††††† 20-4-1660

Anthonia††††††††††††††††††††† 18-9-1662

Wolterus†††††† ††††††††††† 16-3-1668†††††††

 

Henricus Teunis de Smet X Maria Corstens

Antonia†††††††††† ††††††††††† 3-6-1651†††††††††††††††††††

 

Joannes de Smedt X Elisabetha Michiels

Maria††††††††††††††††††††††† 25-6-1651 moeder Catharina

Michael†††††††††††††††††††††† 19-4-1654

 

Martinus Frans de Smedt X 30-11-1664 Rk Maria Tielens (Thijs) van Stercxel†††††††††††††††††† i

Tillemannus†††††††††††††††† 28-10-1665

Gertrudis†††††††† ††††††††††† 29-9-1667†††††††

Stephanus††††††† ††††††††††† 10-10-1669†††††

Helena ††††††††††† ††††††††††† 2-4-1671†††††††

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Smulders

 

Jacob Jacobus Smulders X Thonisken Jacob de Cuijper††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Jacoba ††††††††††††††††††††††† 13-6-1655†††††††

Aldegunda†††††††††††††††††† 25-6-1658

Aldegunda†††††† ††††††††††† 15-9-1661

XX 25-1-1665 Rk, 25-1-1665 sc Jenneken Jan Bitters/van Erp ††††††

Anthonis†††††††††††††††††††† 27-11-1665

Margareta ††††††††††††††††† 10-10-1668†††††††††††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Joannes (H) Smulders X Anna Wolteri Delen††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i 7.40

Henricus††††††††††††††††††††† 14-3-1654

Anna††† ††††††††††††††††††††††† 25-8-1657

Wolterus††††††††††††††††††††† 16-11-1660

 

Paulus Henricus Tielen Smulders X Elisabetha (Thonis) Delen (/Stappers)†††††††††††††††††††††††† i 7.25††

Henricus††††††††††††††††††††† 29-3-1643†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Helena ††††††††††††††††††††††† 1-10-1651

 

 


van Soerendock

 

Arnoldus Jansen van Soerendonck X 6-5-1657 Rk Joanna Hendricx Buijs

Elisabetha†††††† ††††††††††† 5-8-1657

Joannes††††††††††††††††††††††† 3-11-1659

Henricus††††††††† ††††††††††† 4-5-1664†††††††

 

Mathias Jansen van Soerick X 16-12-1669 RK Anna Aerts

Joanna ††††††††††† ††††††††††† 13-9-1670†††††††

 

Theodorus Jansen v Soerendonck (Nooten) X 1-6-1670 Rk Henrica Aert de Metser

proles†† ††††††††††† ††††††††††† 15-11-1670†††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Gerardus Soes X Maria Willems

Joanna ††††††††††††††††††††††† 16-7-1654†††††††

Maria††††††††††††††††††††††† 16-7-1654†††††††

 

 

††††††††††††††††††††††† v Someren

 

Joannes Jansen Claesen v Seumeren X 25-1-1664 Rk Elisabetha Wouter Beelkens††††††††††††

Wolterus††††††††††††††††††††† 26-8-1664

Joanna ††††††††††††††††††††††† 16-12-1666†††††††††††††††††

 

Laurentius Peters van Someren X Maria Blesen††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Joannes††††††††††††††††††††††† 13-4-1657

Margareta†††††††††††††††††† 8-10-1659

Petrus††††††††††††††††††††††††† 12-4-1661

Hendricus††††††† ††††††††††† 25-5-1665

Elisabetha†††††††††††††††††† 8-6-1667

 

 

Joannes van Son X 24-6-1657 Rk Elisabetha Henrici Lobben††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† i

 

Leonardus Steijmans X Joanna Laureijs

Laurentius†††††††††††††††††† 6-11-1639†††††††

Guilelmus††††††††††††††††††† 3-10-1642†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Maria††††††††††††††††††††††† 17-6-1653

 

 


Gertrudis van Stercksel

Joannes ††††††††††††††††††††† 10-12-1652††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††

 

Henricus Wilm T van Stercxel X 23-1-1659 Rk Jacoba Anthonissen

†††††††††††

 

Jacobus Strijbos X Jacoba Dieles†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Jacobus††††††††††††††††††††††† -11-1642

Anna††††††††††††††††††††††††††† 30-10-1650†††††

Elizabeth†††††††† ††††††††††† 1-10-1653†††††††

 

Jacob Jacob Strijbos, jm Leende X 14-7-1669 Rk

X 28-7-1669 sc Catharina Poels, jd Helden in ít land van Kessel

Jacoba ††††††††††† ††††††††††† 1-6-1670†††††††

 

 

Joannes Sijnen X Catharina (Jc) Gilles††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††

Dijmphna††††††† ††††††††††† 18-7-1645

Maria††††††††††† ††††††††††† 25-7-1652†††††††

Jacobus††††††††††††††††††††††† 21-5-1654

 

Christianus Sweers X Dimpna Hendrickx

Elizabeth†††††††††††††††††††† 4-9-1649

 

Nicasius Jan Swuesten, jm uit Heeze X 10-6-1663 Rk †††††††† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† i††††††††††
X 17-6-1663 sc Francijn Jacob Dielis, wede ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† i††††††††††

Petronella†††††† ††††††††††† 2-6-1664

 


T

 

Gerardus (H) Thijssen X 14-10-1660 Rk Petronella Henricx

 

Hendrick Reijm Thijs Leende X 4-12-1651 sc ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Jenneken Jan Thomas Versantvoort, Leende††††††† i

Remigius†††††††† ††††††††††† 13-10-1652

Margareta†††††† ††††††††††† 21-6-1657

Gerardus†††††††††††††††††††† 1-2-1659

Jacobus††††††††††††††††††††††† 12-8-1663

Petrus †††††††††††† ††††††††††† 5-11-1666††††††† †††††††††††††††††††††††

Catharina††††††† ††††††††††† 3-5-1671†††††††

 

Joannes Reijm Thijs X 14-5-1669 RK Mechtildis Jansen Vrient†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ii

Joannes††††††††††† ††††††††††† 20-5-1669†††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Jacobus Mathijssen X Catharina vd Brug

Catharina††††††††††††††††††† 10-4-1670

Maria††††††††††† ††††††††††† 10-4-1670

 

 

Joannes Tielens X Henrica Jan Maes††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Maria †††††††††††††††††††††††† 24-6-1641

Catharina††††††††††††††††††† 25-11-1645 moeder Margareta

Petrus††††††††††††††††††††††† 30-1-1651†††††††

Elizabeth†††††††††††††††††††† 16-2-1654

Joannes††††††††††††††††††††††† 1-11-1658

 

Tielemannus Jansen/Tielens X Helena Peters Bruijnincx††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† i

Maria††††††††††††††††††††††† 20-10-1661

Joanna ††††††††††† ††††††††††† 26-1-1665†††††††††††††††††††

Helena ††††††††††††††††††††††† 13-7-1668††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††

Guilielmus†††††† ††††††††††† 10-12-1671†††††