Katholieke dopen en huwelijken in Leende 1607-1647

 

onderzoek

De 6 hertgangen van Heeze en de 4 hertgangen van Leende (Oosterik, Boshoven, Leende en (Leender)Strijp) lagen in de 17e eeuw zonder een duidelijk clustering verspreid over hetzelfde akkercomplex, waarbij de parochiekerken slechts 2 km. van elkaar verwijderd waren. Daarom is het niet verwonderlijk dat er veel verwantschappen bestaan tussen de families uit Leende en uit Heeze en dat sommige families takken in beide dorpen hadden. Dit was een goede reden voor mij om mijn onderzoek naar de oude Heezer families uit te breiden naar Leende. Dankzij de vooruitgang van de techniek hoefde ik hier niet zoveel meer naar het archief, want de DTB boeken van Brabant zijn tegenwoordig voor een groot deel via internet te benaderen op de sites van het rijksarchief in den Bosch en het streekarchief ZO Brabant in Eindhoven. Uiteraard heb ik daarbij wel aan aantal twijfelgevallen nagekeken op de microfiches van de originele boeken.

 

De doop- en trouwboeken van Leende

De oudst bewaarde doop- en trouwboeken van Leende beginnen al vroeg, namelijk in 1607. In de periode tot 1655 wordt met name het trouwboek regelmatig onderbroken door hiaten, maar neemt de volledigheid geleidelijk toe. Vanaf 1655 zijn de boeken zo te zien compleet tot en met 1811. De protestante doop- en trouwboeken van Leende zijn daarentegen verloren gegaan toen de kerk - die in 1648 door hun was overgenomen - in 1699 uitbrandde als gevolg van een blikseminslag in de toren. (De bekende Leendse blaas is bij de restauratie daarna op de toren gezet). Ook daarna zijn nog boeken verloren gegaan, zodat het oudst bewaarde protestante doopboek van Leende pas in 1762. Dit heeft er alles mee te maken dat Leende in tegenstelling tot Heeze geen autochtone protestanten had en de positie van dominee soms lang tijd vacant was (bijvoorbeeld in periode 1738-1757).

Om een overzichtelijke tijdsdoorsnede te presenteren, beperk ik mij in deze publicatie tot het tijdvak vr de vrede van Mnster, waarin de Rooms katholieke kerk nog als enige alle registratie verzorgde. Dit impliceert helaas dat de namen alleen in de Latijnse vorm zijn vastgelegd en dat vergelijking door het naast elkaar leggen van katholieke, protestante en schepen- trouwboeken hier niet mogelijk was.

 

Legenda

achtereenvolgens staan vermeld:

- naam van de vader Toegevoegde (familie)namen tussen haakjes () zijn niet ontleend aan DTB gegevens, maar uit andere bronnen (voornamelijk uit het rechterlijk archief van Heeze/Leende/Zesgehuchten)

- X 1e huwelijk met datum huwelijksvoltrekking (ondertrouw is niet vermeld); alle huwelijken komen uit het Rk trouwboek van Leende

- XX 2e huwelijk (vermoedelijk)

- naam van de moeder zoals naam van de vader

 

- voornaam van de dopeling

- datum van de doop uit het Rk doopboek van Leende tenzij anders vermeld

- naam van de vader of moeder indien die afwijkt van de naam in de trouwacte

 

A

Joachimus van Aelst X Margarita

secretaris van Mierlo

Henricus 4-12-1623

Aerts

 

Arnoldus Arnoldi X Aleidis Arndtssen

Maria 2-7-1609

 

Sebastianus Arts X Maria

Maria 30-4-1642

Joannes Arnoldi X Petronella

Gerardus 19-7-1635

XX Maria

Joannes 15-8-1641

 

Jacobus Aerts X Helena

Joanna 24-2-1611

Joannes 23-11-1616

Elisabetha 22-10-1623

 

Judocus Joannis Aerts X Aleidis

Anna 29-3-1638

 

 

Petrus Antonii van Achel X 10-1-1633 Dijmphna Vrients

 

Jacobus van Achten X Maria

Bartolomeus 19-1-1644

 

Lambertus Adriani X 10-1-1633 Cornelia Servatii v Son

Catharina 4-6-1635

 

Albertus Adriani Alberts X 10-6-1619 Joanna Henrici Dingens

Joanna 3-1632

 

Joannes Petri Alen X 8-5-1615 Francisca Francisci (Vervlaessen) i

Aleidis 25-10-1616

 

 


Henricus Ansems X 3-2-1646 Maria van den Broeck

Gerardus 16-3-1647

 

Joannes Ansems X Anna Joannis Stappaerts

Henricus 14-11-1644

Gertrudis 2-1-1646

 

van Asten

 

Henricus van Asten X Catharina i

Anna 26-5-1608

X Angela

Catharina 13-11-1611

Joannes 5-10-1616

 

Jacobus van Asten X Elisabeth Leenen i

Maria 20-9-1642

Henricus 24-2-1644

Maria 25-10-1646

 

Jacobus Hendrickx (van Asten/ van Vessem) X Helena Delen i

Henricus 11-5-1647

Catharina 11-5-1647

 

Antonius van Asten X Maria

Joannes 20-6-1645


B

 

Gerardus Bartels X Elisabetha Versantvoort de Weert

Bartholomeus 3-8-1639

Petrus 1-4-1642

Anna 13-9-1644

Elisabeth 9-7-1647

 

Joannes Baten X Joanna

Joannes 18-12-1611

 

 

Jeronijmus Bastiaens X Joanna Berchmans

Laurentius 9-5-1619

 

Bax

 

Antonius Bax X Anna

Joanna 1-3-1615

 

Theodorus (Gerit) Bax X Lijs (Donckers) i

Aleidis 12-9-1635

 

Franciscus Bacx X Catharina

Jacobus 19-6-1607

 

Joannes (P) Bacx X 3-1-1646 Elisabetha Nippen i

Petrus 28-9-1646

 

Petrus Joannis Bax X 15-1-1612 Elisabetha Petri Wijnen i

Joanna 29-9-1613

Anna 18-1-1615

Wilhelmus 23-5-1619

Adrianus 24-3-1626 ouders Petrus Jansen X Elisabeth

 


Joannes Beelkens X Judoca

Joanna 24-8-1640

 

Wolterus Beelkens X 7-7-1621 Anna Judoci Celen

 

Belien

 

Walterus Joannis Belien X Maria i

Petrus 14-6-1609

Maria 25-7-1612

 

Joannes Belien X Elisabetha i

Maria 10-8-1609

 

Joannes (Wt) Belien X 20-1-1636 Judoca Loeff i

Joannes 13-12-1637 moeder Jacoba

Petrus 4-9-1639 ,, ,,

Lucia 17-4-1641 ,, ,,

 

Petrus Belien X Joanna van Pelt i

Elisabetha 5-4-1636

 


Berchmans

 

Angelus Berchmans X Wilhelma (Delis Dierk Delen) i

Adrianus 11-11-1613

Matthias 12-5-1617

Maria 24-8-1625

 

Franciscus Adriani Berchmans X 20-2-1610 Catharina Henrici i

Adrianus 28-5-1611

Anna 11-5-1617

 

Henricus (Laurens) Berchmans/Bax X Maria Jan Tielens i

Helena 14-10-1638 moeder Elisabetha

Laurentius 18-12-1640

Laurentius 24-9-1645

Joannes 28-12-1647

Henricus Berchmans X Anna

Antonius 3-10-1635

Gerardus 2-1-1645

 

Jacobus Petri Berchmans X 9-11-1629 Joanna i

Antonia 15-5-1635

XX m Wendela

Petrus 24-12-1637

Henrica 4-9-1641

Bartholomeus 22-1-1645

 

Joannes (Paulus) Berchmans X Aleida (Jan Driessens) i

Elisabetha 6-6-1610

Catharina 2-11-1614

X 6-2-1615 Catharina Joannes

Joanna 11-11-1615

Laurentius 28-10-1617

 

Laurentius Wil Berchmanssen X Henrica i

Joannes 5-8-1607

 

Matthias Berchmans X Elisabeth Egidii i

 

 

Gisbertus op den Berch X 22-8-1612 Heilwigis Joannes v Velthoven

Angela 8-12-1625

 

Matthias de Bercker X 1-7-1635 Elsbena Henrici Stappers

 


Bitters

 

Franciscus Bitters X Helena Arnoldi i

Guilielmus 8-6-1639

Aleijdis 13-1-1642

Adriana 12-1-1644

 

Henricus (J) Bitters X Joanna Antonii i

Antonia 16-9-1643

Maria 12-10-1646

XX 6-10-1647 Catharina Houben (/Donckers)

 

Jacobus Petri Bitters X 3-7-1645 Antonia Engelen i

Petrus 9-9-1646

 

Joannes (Peter) Bitters (+1625) X 10-1-1611 Gertrudis i

Wilhelmus 10-1-1611

Henricus 18-1-1613

X Margareta

Joanna 21-10-1625

 

Joannes Jacobi Bitters X 9-1-1612 Henrica Gerardi Sluimers i

 

Joannes (W) Bitters X Christina i

Petrus 6-11-1631

Gertrudis 5-5-1636

 

Judocus Joannis Bitters X 9-1634 m Catharina Leonardi Hannen i

Guilielmus 30-9-1637 moeder Anna

 

Petrus Wilhelmi Bitters X 20-8-1617 Maria Henrici i

Henricus 23-4-1634

Gertrudis 24-2-1636

Guilielmus 24-2-1636

 

Petrus Guilielmus Bitters X 14-1-1636 Elisabetha Martinus i

 

Simon Wilhelmi Bitters X 25-7-1634 Maria Valerii Colen i

Guilielmus 1-12-1635

Gertrudis 9-10-1638

Catharina 7-4-1642

Elisabetha 28-2-1645

 


Wilhelmus Joannis Bitters X Gertrudis

Simon 10-5-1607

Wilhelmus 10-1-1611 vader Joannes

Wilhelmus Bitters X Anna Wouters i

Franciscus 12-4-1612

Jacoba 25-11-1617

Ida 20-10-1619

Elisabetha 15-7-1623

 

Guilelmus (J) Bitters X Ida (H) Pompen i

?Henricus 20-8-1642 moeder Anna

Joannes 1-11-1643

?Elisabetha 20-7-1646 moeder Anna

 

Guilelmus Bitters X 7-2-1645 Joanna Joannis

Valerius 19-8-1646

 

Wolterus Petri Bitters X Christina sTruijens i

Petra 16-6-1619

Elisabeth 1-10-1623

 

 

Mathias Blasius (Lobben) X Maria i

Gertrudis 5-8-1607

 

Wilhelmus Blasius X 17-1-1634 Joanna Jansen

 

 

Wilhelmus Bleesen X Joanna (Schepers/Geldens) i

Judocus 6-3-1612

 

Guilelmus Bleesen X Joanna Bitters i

Gertrudis 3-7-1644

 

 

Antonius Lamberti Bloclis X Anna

Margareta 22-11-1610

 

 


Bluijssen

 

Joannes Bluijssen X Catharina i

Joanna 6-6-1610

Maria 18-1-1613

 

Joannes Matthiae Blesen X Elisabetha (Boonen)

Abraham 17-10-1632 ouders Joannes M X Aleidis

Maria 2-8-1634

 

Franciscus Bluijssen X Maria (Jan v Hoof/Hout) i

Aleidis 7-2-1627

Margareta 31-12-1633

Agnes 7-10-1635

Elisabetha 8-9-1639

Joanna 28-7-1643

 

Marcellus (Jan) Bluijssen X Gertrudis (Arien Broekmans alias Nasen) i

Joannes 4-1-1638

Heijlwigis 14-9-1641

Josephus 11-10-1644

 

Wilhelmus Bluijssen X Henrica

Joannes 17-8-1618

Theodorus 17-8-1618

 

 

Nicoales Peters van Boechouldt X 29-1-1635 Maria Henrici Mansvelders

 

Joannes de Bock X Margareta

Theodorus 2-2-1636

 


Box

 

Egidius Bocx X 24-7-1626 Maria Francisci Smulders i

 

Theodorus Box (?Vriesen) X 22-7-1647 Joanna Corstens (van Mol) i

 

Joannes Egidii Bocx X 14-4-1630 Catharina Joannis i

Henricus 24-5-1632

Antonia 2-5-1634

Elisabetha 29-9-1638

Joanna 1-2-1636

 

Joannes Antonii Bocx X Elisabetha i

Joannes 24-1-1641

 

Gualterus Bocx X Antonia i

Maria 4-10-1625

Elisabeth 14-5-1632

 

 

Joannes Henrici Bonen X 28-10-1623 Aleida Remigii (Hoirs) v Mol i

Joanna 8-3-1626

Henricus 17-6-1626

Joanna 17-6-1626

Remigius -10-1631

Elisabetha 12-1634

Gertrudis 20-3-1638

Maria 12-11-1640

Joannes 3-12-1645

 

Broeckmans

 

Jacobus Broeckmans X Catharina

Lucia 21-5-1610

 

Matthias Jacobi Broeckmans X 18-1-1613 Maria Petri

Matthias 27-10-1613

Matthias Jacobi X 14-7-1633 Elijzabetha Coppen

 

Bartholomeus Broeckmans X Gertrudis

Adrianus 25-10-1610

Aleidis 22-7-1614

 

 


Henricus van Brug X Heilwigis

Catharina 8-4-1618

Antonius 19-6-1631

 

Joannes van Brug X Judoca

Henricus 15-8-1616

Henricus 16-1-1633

 

 

Henricus Bruijnen X Catharina

Judocus 25-1-1615

Henricus 26-2-1616

 

 

Henricus Bueckens X Elisabetha

Wilhelmus 22-2-1612

Henricus Bluckens X Aleida

Henrica 19-9-1625

 

Jacobus Bueckens X 12-12-1623 Maria Anthonis

Petrus 16-7-1628 moeder Anna

 

Jacobus Bueckens X Antonia Driessen

Andreas 3-2-1639

Henricus 19-8-1640

Joannes 20-9-1642

Aleijdis 11-7-1647

 

Guilielmus Buijkens X Catharina

Gertrudis 14-2-1639

v Buel

 

Henricus van Buel X Maria i

Joannes 21-12-1626

Henricus 14-10-1628

Joanna 24-7-1633

Joanna 10-11-1635

 

Leonardus Joannis uit Budel X 26-1-1612 Elisabetha Joannis v Werdingen

Adriana 30-9-1612

 

Sebastianus Bulens X Elisabetha i

Elisabetha 14-6-1615

 

 

Wolterus Buijs X Anna Geldens

Joanna 17-8-1618

 

Bull

 

Henricus Godefridi Bull X 18-7-1607 Dijmna Wilhelmus (Leenen) i

Wilhelmus 6-6-1609

Joanna 12-8-1612

Elisabetha 27-5-1620

Godefridus 15-10-1623

 

Henricus (Hendrik) Bul X Elisabetha i

Maria 27-7-1631 vader Henricus B

Arnoldus 27-4-1638

Guilielmus 28-10-1639

Dijmphna 10-10-1641

 

Guilielmus Bull X Elisabetha (Pompen) i

Elisabetha 2-11-1631
Henricus 31-10-1633

Guilielmus 13-4-1636

 

 

Jacobus Joannis Buijvens v Nederpelt X 3-10-1632 Barbara Antonii Delen i

Catharina 3-7-1633

 


C

 

Antonius Gisberti van Can X 2-2-1612 Joanna Wilhelmi Bonen i

 

Antonius Catten X Maria Drijessen

Joannes 9-2-1644

Christianus X Gertrudis

Joanna 10-1628

 

Henricus Marcelis X Aleijdis Aerts

Catharina 29-5-1647

 

Theodorus Martens Cissen X (Jo)anna i

Joanna 2-7-1609

Joannes 24-4-1612

Elisabetha 14-6-1615

ot 18-11-1623 m Joanna Adrianus

Daniel 4-3-1626

Adrianus 16-1-1628

 

 

Andreas Claessens X Joanna Martens

Maria 27-10-1640

Elisabetha 1-1-1642

Aegidius 19-1-1644

Elisabetha 30-1-1646

Nicolaus 11-4-1647

 

Gerardus Claessen X Angela Gerardi

Maria 25-8-1643

Joannes Claesen X Ida de Smet

Catharina 10-3-1643

Henrica 10-3-1643 tweeling

Joanna 10-2-1647

 

 

Henricus Clevers X Joanna i

Guilielmus 11-11-1633

Joannes 19-9-1640

XX Francisca Boonen

Joanna 24-8-1644

 

Petrus Petri Clevers X 17-5-1627 Isabella Coenen


Henricus deClues X Aleidis

Catharina 9-8-1615

 

Cocx

 

Arnoldus (Js) Cocx X Elisabetha (Hannen) i

Anna 13-8-1626

Maria 9-5-1632

Jacobus 19-2-1634

Joannes 5-8-1635

3-1-1637

 

Franciscus (Pt) Cocx X Helena Vreijssen i

Elisabetha 27-4-1638

Petrus 3-4-1644

Joanna 7-3-1647

Joannes Egidii Cocx X 28-7-1621 Catharina Remigius Hoirs i

Joanna 3-5-1627

Maria 3-4-1632

Elisabetha 9-4-1635

Aleidis 16-11-1638

 

Judocus Aegidii (Cocx) X Elisabeth i

Aleidis 29-9-1639

Aegidius 8-12-1641

Judocus Petri Cocx X 10-4-1633 Maria Joannes Bluijssen i

Petrus 11-1-1634

Joannes 30-11-1634

Petrus 2-12-1638

Elisabetha 11-11-1640

Maria 13-4-1643

Anna 29-5-1646

 

Leonardus Cocx X 25-7-1625 m Heilwigis Remigii Hoirs i

Elisabetha 12-3-1629

Egidius 2-1632

Remigius 21-10-1635

 

Petrus Cocx X Elisabetha i

Franciscus 17-7-1609


Colen

 

Henricus (Jc) Colen X Joanna i

Jacobus 3-8-1611

XX Elisabetha i

Joanna 1-10-1623

Antonius 2-3-1626

Arnoldus 2-3-1626

Maria 22-5-1628

Henricus Coolen X 12-7-1635 Margareta Christiani

Joannes 6-5-1636

 

Jacobus Walteri Colen X Helena i

Anna 14-3-1638

Waltherus 10-9-1639

Martinus 4-9-1641

Catharina 4-12-1642

 

Joannes Valerii Coolen X 21-6-1634 Maria Jacobi Dielis i

Walterus 9-4-1635

Elisabetha 3-1-1637

Jacobus 5-6-1640

Adrianus 29-12-1642

Antonius 27-6-1645

Henricus 23-10-1647

 

Leonardus Pauli Colen X Henrica op te Brug i

Joannes 23-8-1618

 

Petrus Coolen X Francisca (Jacob Dielis) i

Gualterus 23-2-1645

Dimpna 3-11-1647

Philippus Rutgeri Colen X 25-11-1612 Henrica Joannes i

Joannes 9-2-1614

 

Walterus (Jc) Colen X Judoca i

Maria 29-2-1612

Adrianus 9-11-1614

Petrus 22-6-1619

 


Coppen

 

Jacobus Judoci Coppen X 19-9-1630 NN i

 

Judocus Coppen X Heilwigis i?

Judocus 28-10-1625

 

Lambertus Judoci Coppen X 27-4-1613 Maria Joannes i

Catharina 24-10-1616

XX 8-1-1633 Elisabetha Petri Clevers

 

Petrus Coppen X Anna Schoenmaeckers

Gertrudis 20-2-1642

Joannes 20-3-1643

Henricus 3-1-1647

 

Philippus Joannis Coppen uit Heeze X 28-2-1612 Antonia Egidii sVervers i

Egidius 7-12-1612

 

Guilielmus Coppen X Anna

Arnoldus 26-5-1632

 

Joannes Corstens X Joanna

Henricus 25-7-1619

X Catharina

Anna 19-8-1629

 

Walterus van Cranenborch X Joanna

Matthias 7-4-1635

 


Gerardus Culen X 7-2-1645 Elisabeth Joannis de With i

 

Jacobus Cuijlen X 4-1-1645 Helena Sijmons

Anna 18-10-1645

Sijmeon 12-11-1647

 

Petrus Cuijlen X Heilwigis i

Joannes ..-12-1610

Anna 19-11-1617

XX Anna

Elisabetha 1-1629

Egidius 28-1-1632

Godefridus 28-4-1634

Judocus 9-5-1636

 

 

Henricus Adrianus Cuipersz ot 25-11-1610 Elizabetha Petri Deelen uit Heeze i

 

Henricus Antonii Cuijpers X 6-5-1629 Maria Leonardi i

 

Joannes de Cuijper X Godefrida

Geertrudis 13-11-1633


D

 

Daems

 

Antonius Daems X Maria i

Anna 8-8-1611

Joannes 29-8-1617

 

Gerardus Daems X Elisabetha i

Antonia 16-5-1608

 

Joannes Adriani Daems X Maria

Dijmphna 28-12-1640

 

Mathias Damen X Elisabetha Cocx

Henricus 28-2-1645

Mathias Gerarts (Damen) X 6-2-1646 Anna Cocx

 

Petrus Daems (+ 1619) X Elisabeth Hannen/Smulders i

Anna 30-9-1607

Heilwigis 2-7-1611

Petrus 18-6-1619

 

Petrus Daems X Maria (v Mol?)

Adrianus 11-7-1639

 

 

Aegidius Danckers ( Berchmans) X Christina Swuesten i

Catharina 1-8-1644


Delen

 

Petrus Arnoldi Delen XX 24-6-1626 Elsbena Godefridi Lobben 6.26

 

Joannes (Thijs) Delen X Aleidis (Abraham Matthijssen v Vught) 7.27

Matthias 16-9-1629

 

Gisbertus (Peter) Delen X 1-7-1618 Elisabetha Alberti uit Dommelen L6.24

Jacobus 3-5-1619

Antonius (Gs) Delen X Elisabetha L7.25

Elisabetha 13-2-1611

 

Henricus Delen X Maria L6.26

Catharina 15-8-1610

Petrus 27-10-1612

Heilwigis 20-11-1619

 

Petrus Gualteri (Delen/Daems) XX 7-7-1611 Heilwigiis Petri (Vreijssen) L6.40

Walterus (Peter) Delen (alias Daems) X Anna (Frans Hendrik Leenen) L7.40

Elisabetha 13-5-1612

 

Franciscus (Wt) Deelen/Leenen X Helena Tielens L8.40

Valerius 22-7-1640

Heilwigis 15-2-1642 vader Fr Leenen

Anna 22-3-1645 vader Fr Leenen

Liesbeth 18-12-1646

 

Michael Petri Delen alias Daems X 6-1-1627 Anna Jacobi Lijen L7.42

Gualterus 5-11-1628

Petrus 17-12-1631

Martinus 14-8-1633

XX Catharina (J P Berchmans)

Joannes 22-6-1639

 

 

Egidius van Deursen X Elisabetha

Elisabetha 11-11-1609 vader M v Dorne

Petrus 22-4-1611

 

Jacobus Arnoldi v Deursen X Joanna Snijders

Franciscus 15-6-1609

Maria 7-7-1611

 

Dielis

 

Jacobus Dielis X Dijmna Maes i

Maria 6-5-1611

Jacobus 10-6-1613 (moeder heet Henrica)

Maria 8-9-1614

Catharina 22-9-1619

Francisca 14-4-1623

Joannes Delis X Margaretha i

Henricus 27-8-1611

X Gertrudis

Petrus 21-9-1614

 

Joannes Dielis X Anna (Dircx verWerdingen) i

Maria 27-9-1646

 

 

Godefridus Arnoldi Dingens X Elisabetha Petrus i

Anna 28-7-1613

 

Joannes Petri Dingens X 6-11-1625 Catharina Guilelmi Litsenburgers

 

Dirckx

 

Joannes Direcx X Elisabetha

Margareta 24-2-1610

 

Joannes Theodori uit Maaseik X 12-2-1628 Elizabeth Antonii Smulders

 

Petrus Dircx X Elisabetha

Joannes 15-10-1639

Arnoldus 4-8-1641

 

 

Joannes Dielis (van Dommelen) X Margaretha Joannis Bitters

Anna 12-2-1645

 


Donckers

 

Egidius Donckers X Christina Leenen

Joannes 9-10-1646

 

Godefridus Guilielmi Donckers X 6-2-1629 Anna Joannes Bluijssen i

Anna 8-2-1632

Guilielmus 26-3-1634

Catharina 15-3-1636

Joannes 3-7-1638

XX 7-10-1647 Aleijdis Wouten i

 

Antonius Donckers X Gertruda (Joost Peter Goorts alias Dries) i

Godefridus 6-6-1608

Judoca 30-5-1610

Godefridus 13-1-1613

Maria 25-3-1616

Henricus 22-7-1628

Joannes 8-1632

Wilhelmus Donckers X Egidia (Jc Dingens) i

Joannes 20-3-1613

Jacobus 28-1-1615

 

Valerius Donckers X 29-11-1631 Joanna Laurentius Bechmans i

Adrianus 25-10-1632

 

 

Driessen

 

Egidius Andreae X 12-2-1610 m Antonia Petri Bitters

Jacobus 16-11-1614 moeder Joanna

 

Henricus Driessen (v Maarheeze?) X Margareta Wouters i

Petrus 3-10-1641

Arnoldus 11-11-1643

Bartholomeus 16-4-1646

 

Petrus Driessen (v Maarheeze?) X Maria i

Henricus 14-11-1610

Maria 14-7-1614


E

 

Joannes Ellemans X Catharina

Joanna 8-10-1628

Catharina 8-11-1634

 

Matthias Joannis Emmen X Maria Petri

Elisabetha 2-6-1620

 


Engelen

 

Joannes (Roel) Engelen X Catharina i

Nicolaus 27-5-1608

Justus 23-8-1610

 

Joannes Antonius Engelen X 20-8-1617 Catharina Joannes v Pelt i

Joannes 5-9-1619

XX Joanna i

Leonardus 18-10-1623

 

Joannes Martini Engelen X Gertrudis (Pompen) i

Martinus 7-11-1639

Henricus 15-5-1642

Antonius 24-4-1645

Martinus (Th) Engelen X Elisabetha Gerits i

Catharina 29-9-1614

X Anna

Catharina 2-7-1623

 

Rudolphus Engelen X Helwigis i

Heilwigis 10-10-1633

Catharina 29-7-1635

Servatius -4-1640

 

Antonius Engelen X Marie i

Renerus 28-6-1609

Hadrianus 6-2-1611

 

Wilhelmus Engelen X Elisabetha i

Margareta 3-1-1615

Wilhelmus Engelen X Maria

Joannes 21-9-1625

Dimna 26-9-1628

Adam 15-11-1628

Antonius 16-9-1631

 

 

Bartholomeus Judoci van Erp X 5-2-1634 Barbara Henrici Colen i

Judocus 11-11-1634

 

Petrus Everardi X 19-7-1634 Barbara Guilelmi de Lidtsenborger

 

 

F

 

Gerardus Raessen (G) Francissen X Antonia Gerardi Daems i

Erasmus 16-9-1629 moeder Antonia Pompen

Catharina 16-7-1631

Adam 2-1633

filius 20-5-1636

Arnoldus 27-10-1637

Elisabetha 29-12-1640

Joannes 27-12-1641

Jacobus 22-4-1644

Heijlwigis 6-1-1646

 


G

 

Petrus van Gemert X Joanna Keijms

Helena 12-11-1647

 

Simon Gevaerts X 6-1-1615 Catharina Smolders

 

 

Judocus Gijesen X Elisabetha Vreijssen

Joanna 28-10-1643

 

Michael Gijsberti X Antonia

Elisabetha 17-11-1635

 

 

Guilielmus Gielens X Joanna Bitters

Joannes 25-11-1637

Judoca 20-11-1638

Adriana 20-9-1641

Reijnerus 12-10-1646

 

Henricus Willem Gielen X Joanna

Adrianus 26-5-1628

Anna 9-11-1633

 

 

Theodorus Goorts 9-12-1643 Petra Joannis

Petrus 7-1-1645

Margareta 24-8-1646

 

 

Joannes Goossens X Maria Engelen

Antonius 20-7-1647

 

Lambertus Goossens X Agatha

Aleidis 18-3-1612

 

 

Jacobus Groenen X Heilwigis

Arnoldus 16-9-1620

Maria 16-9-1620

 


Antonius Joannis Guijens X 11-1-1612 Elisabetha Henrici i

Joannes 16-2-1613

 

Michael Joannis Guijens X 4-7-1618 Antonia v Erp

Maria 3-11-1619

Judoca 25-9-1628


H

 

Petrus Haen X Catharina

Jonas 1-3-1643

 

van Hal

 

Andreas Antonii Driessen van Hal X 9-9-1635 Angela Henrici Loefs i

 

Arnoldus van Hal X Joanna i

Antonius 2-7-1611

 

Henricus Antonii Dries van Hal X 9-1-1612 Gertrudis Leonardi Hannen i

Joanna 17-9-1612

XX 7-1-1634 m Heilwigis Weijnen

Arnoldus 24-6-1635

 

Jacobus Arnoldi van Hal X 14-10-1615 Maria Cornelii Verwerstraeten i

 

Joannes van Hal X Anna Antonii Aerts i

Joannes 30-1-1645

Mechtildis 8-2-1647

Antonia 8-2-1647 tweeling

 

Antonius v Hal X Anna Henrici Leenen i

Gertrudis 19-7-1640

Henricus 28-7-1643

 


Hannen

 

Franciscus Leenen Hannen X Heijlwigis (Delen) ii

Anna 15-2-1639 moeder Joanna

Elisabetha 16-10-1642

Anna 10-3-1644

Valerius 1-1-1645

XX

 

Judocus Bastiaens Hannen X 13-11-1612 Maria Joannis van Hout

Aleidis 21-12-1614

XX 17-11-1619 Maria Laurentii

 

Matthias Leonardi Hannen X Elisabetha (Peter Cocx) i

Anna 23-3-1632

Elisabetha 4-6-1638

Joannes 27-2-1640

Catharina 22-6-1642

Jacobus 28-7-1643 moeder Margareta Jacobi

 

 

Henricus Hanssen X Catharina

Andreas 18-7-1610

Catharina 24-6-1613

 

Jacobus Hansen X 28-4-1635 Aleijdis Joannis Vonten

 


Heesterbeecx/Tielens

 

Henricus Petri Tielens (Heesterbeecx) X Elisabetha Pompen i

Jacobus 23-8-1638

Maria 19-3-1644

Gertrudis 23-9-1646

 

Henricus Guilielmi Tielens X 19-2-1626 Elisabetha Philippi i

 

Joannes Wilhelmi Tielens X Heilwigis Johannis i

Joannes 13-1-1613

 

Martinus Michael(/Tielen)Heesterbeeckx X 25-7-1623 Francisca Andreas v Maris i

Heilwigis 23-10-1626

Andreas 24-9-1628

Henricus 8-6-1636

Francisca 25-3-1640

 

Wilhelmus Petri Tielens (Heesterbeecx) X 18-8-1630 Maria Laurentii Berchmans i

Laurentius 4-9-1631

Jacobus 7-11-1632

Joannes 10-4-1635

 

 

Henricus (Wt Jc) van Hees X Margareta i

Gertrudis 23-3-1642

Gualterus 3-4-1644

Henricus 10-9-1646

 

Joannes Verhees X Maria

Ida -7-1642

 

Godefridus Heijlen X 8-5-1616 Elisabetha Blesen

Elisabetha 9-9-1617

 

Henricus Mathiae Heijlen X 8-2-1628 Joanna Petri Alen

 

 

Matthias Heijmens X Catharina i

Elisabetha 21-9-1640

Godefridus 7-2-1643

Judocus 27-5-1646

 


Joannes Heldens X Ida Smidts

Henricus 30-3-1642

Nicolaus 8-3-1645

 

Hendrikcx

 

Gosewinus Henrici X 7-7-1632 Joanna Jacobi Jutten

Joanna 15-8-1633

Jacobus -1-1636

 

Gijsberts Hendricx X Christina

Adrianus 16-4-1639

 

Jacobus Henrici X Stijntken Tielmanni

Oda 13-1-1636

 

Joannes Hendricx X Jacoba Broeckmans

Margareta 26-5-1647

 

 

Petrus Henrici uit Lierop X 2-9-1607 Heilwigis Jacobi

XX? 18-1-1613 Joanna Godefridi

 

Petrus Henrici X 6-1-1645 Maria Claesen

 

 

Nicolaus Hennekens X Angela

Adrianus 13-7-1642

 

 

Joannes Herbers X Elisabeth Bax

Mathias 22-5-1647

Laurentius Herbers X Aleidis

Heilwigis 23-11-1614

 


Hoeben

 

Adrianus Hoeben X Aleidis (Jochems?) i

Joannes 16-3-1613 (peter Wouter Delen)

Catharina 28-11-1617

 

Antonius Arnoldi Hoeben X Clara i

Francisca 8-9-1607

Michael 8-7-1610

 

Joannes Hoeben X Maria i

Wilhelmus 21-12-1614

 

Joannes Houben X Petronilla Engelen i

Petrus 18-5-1647

 

Michael Hoeben X Heilwigis i

Henricus 26-10-1625

 

 

Sebastianus Hoijmaeckers X Maria

Catharina 6-1-1646

 

Guilielmus den Hoeijmaecker X Maria

Heilwigis 2-4-1634

 

Hoirs

 

Remigius Hoirs X Agneta i

Christianus 22-4-1611

Godefridus 10-2-1613

 

Jacobus Reijmen (Hoirs) X 25-1-1628 Maria (Thonis Smulders) i

Elisabetha 20-7-1628

Ida 2-1-1633

Catharina 30-11-1634

 

Joannes Reijmen (Hoirs) X Theodorica i

Remigius 17-5-1627

 

Petrus Remigii Hoers X Catharina Verstappen i

Remigius 12-11-1638

Maria 2-3-1641

Remigius 28-10-1643

 


Petrus Hollands X Gertrudis Teunis

Judocus 22-5-1647

 

Jonathan (=Jinthis) Hollen X Henrica i

Gertrudis 16-9-1628

Remigius 27-5-1634

Jonathan 1-10-1636

 

Petrus Hollen X Catharina van Lieshoudt i

Laurentius 9-2-1644

Barbara 4-10-1646

 

 

Petrus Homans X Catharina

Gertrudis 8-3-1643

 

Wilhelmus Joannis v Hout X 22-7-1629 Anna Joannis de Werdt i

Judoca 3-1632

Petrus 22-11-1636

Alexandrina 11-1-1638

van Huechten

 

Antonius van Huechten X Maria

Henricus 24-8-1612

Antonia 14-6-1615

 

Henricus Pauli van Huechten X Aleidis

Gertrudis 5-8-1607

Petrus 10-2-1613

 

Paulus van Heugten X Adriana Snijders

Mechtildis 7-11-1646

 

 

Joannes Huberti X 20-1-1627 Joanna Bonen

Joannes Goessens (Huiberts) X Maria Martini Engelen

Anna 18-2-1639

Elisabetha 22-8-1642

Catharina 18-9-1644

 


I

 

Jacobus Ivens ot 23-7-1617 Gertrudis Joannis

 

 

J

 

Jacobs

 

Jacobus Jacobi X 30-1-1635 Joanna Theodori verWeerdinghe

 

Georgius Jacobi X Heilwigis

Joanna 28-12-1614

 

Guilielmus Jacobs X 22-1-1636 Joanna Antonius

Maria 9-1637

Anna 3-9-1638

Jacobus 3-9-1638

 

Petrus Jacopsen X Catharina

Jacobus 12-6-1611

 


Jansen

 

Adrianus Joannis X 28-5-1617 Anna Francisci Smulders

Adrianus Joannis X 1-1-1637 Elisabeta Henrici van Roij

 

Nicolaus Joannis uit Gestel X 8-1-1617 Joanna Joannis

 

Nicolaus Jansen X Ida Aerts

Aleijdis 15-2-1647

 

Job Janssens X 8-3-1646 Aleijdis Timmers

Bartholomeus 16-2-1647

 

Joannes Joannis uit Middelburg X 23-11-1617 Joanna Adriani van Werdingen

 

Joannes Joannis X Mechtildis

Elisabetha 7-1640

Theodorus 30-11-1643

 

Judocus Joannis X 9-7-1625 Anna Adriani Daems

 

Matthias Janssen X Christina

Josina 20-2-1610

Michael 20-5-1612

 

Petrus Joannes X Heilwigis

filia 17-10-1632

 

Petrus Janssen X Johanna

Maria 29-4-1644

 

Erasmus Joannis X 8-12-1643 Elisabetha Cornelii

 

Antonius Jansen X Maria Driessen

Petrus 26-6-1647

 

Valerius Joannis X 26-7-1634 Joanna Leonardi Hannen


Jeucken

 

Adrianus Jeucken X Aleidis

Judocus 10-3-1611

 

Arnoldus Joannis (Jeuken?) X 6-5-1615 Elisabetha Philipsen

Aleidis 20-7-1616

 

Matthias Theodori Jacobi Jeucken X Elisabetha Coppen

Joannes 9-2-1635

Henricus 13-5-1636

Arnoldus 14-2-1638

Guilielmus 16-12-1640

Theodorus 20-7-1642

Michael 24-2-1644 moeder E Lobben

XX Anna Peters

Henricus 2-12-1647

 

Petrus Theodorissen (Jeucken) X Elisabetha

Henricus 19-5-1643

Antonius 1-10-1645

 

Egidius Joordens X Catharina i

Gerardus 4-2-1613

 

Gerardus Joordens X Maria Herberts i

Catharina 13-3-1645

Aegidius 1-11-1647

Joannes Aegidii Joordens X Margareta Michaels i

Aegidius 8-10-1644

Mathias 21-7-1646

 

 

Jacobus Joosten X Joanna

Catharina 14-8-1618

X 11-1-1628 Aleidis Egidii Alen

Judoc 8-10-1628

Aegidius 2-4-1634

Maria 24-6-1640

Henricus 10-1-1644

Henricus 11-11-1646


Jutten

 

Joannes Jacobus Jutten X 11-7-1607 Joanna Jacobus Arndts i

Aleidis 2-11-1614 vader Jacobus

 

Petrus Joannis Jutten X 18-11-1618 Henrica Huberti i

Joannes 22-9-1619

Henrica 26-10-1633 moeder Henrica Delen

 

Wilhelmus Joannis Jutten X 16-11-1610 Maria Petri (Wt) Delen i

Joannes 2-11-1633

 

 

K

 

Thilemanus (Aart) Kemps X 25-11-1631 Antonia Loeffs i

Catharina 8-10-1634

Helena 16-10-1637

Arnoldus 1-1-1641

Valerius 1-1-1641

Anna 15-8-1643

Arnoldus 24-8-1646

 

 


L

 

Joannes sLaets X Elisabetha i

Franciscus 19-8-1607

Petra 25-2-1612

Joannes 11-11-1615

 

Joannes Geertsen Laets (vd Brug) X Catharina i

Joannes 1-8-1632

Godefridus 5-1634

Catharina 28-8-1638

 

Lambrechs

 

Gerardus Lamberti X 27-11-1627 Aleidis Lamberti

Joanna 9-1631 vader Cornelius L

Anna 21-12-1633

Lucia 14-10-1635

 

Joannes Lamberts X Henrica Aerts

Maria 27-10-1647

 

Lambertus Lambertus X Cornelia

Adrianus 3-9-1633

 

Guilielmus Lambrechs X Aleida

Maria 8-5-1628

Lambertus 19-8-1635

XX Elisabetha

Aleidis 3-3-1639

Joannes 29-1-1641

Anna 17-2-1643

 

 

Abraham molitoris Abraham (de Laure) X Maria i

Balthasar 12-11-1613

 

Joannes Abrahams X Margareta i

Aleida 2-7-1623

Abraham 26-8-1628

 

Remigius Daniels Lathouwers X 6-7-1616 Maria Joannis de Coninck

 


Joannes Lemans X Catharina

Guilielmus 24-7-1631

 

Leenen

 

Adrianus Leenen X 18-5-1636 Aleidis Vossens

 

Andreas Petri Leenen X 6-7-1611 Margareta Joannis i

Maria 7-12-1612

 

Henricus Leenen X 21-5-1617 Anna Losen uit Liberich i

 

Henricus Corstens Leenen X Gertrudis Hannen

Jacoba 2-4-1643

Adrianus 28-8-1644

Petrus 27-10-1646

 

Antonius Lenaerts X Heilwigis

Margareta 21-2-1610

Maria 28-10-1612

Gisbertus 26-8-1618

 

 

Gerardus van Lieshout X Elisabeta i

Joannes 3-7-1645

 

Henricus van Lieshout X Helena van Erp i

Gerardus 1-1-1647

 

 

Guilielmus Jacobi van Lincken X Joanna

Helwigis 12-6-1636

 

Jacobus Johannes Lincken X Heilwigis Aegidii v Werdigen

Antonia 4-10-1608

Joannes 29-6-1611 (vader heet Joannes)

 

 

Joannes Litsenburgers X Gertrudis i

Joanna 8-7-1638

Guilielmus 15-1-1640

Joannes 24-8-1642

Reijnerus 30-5-1646

 

Petrus Wilhelmi Litsenburgers X 13-1-1615 Margaretha Joannis (Tielens) i


Lobben

 

Egidius Godefridi Lobben ot 10-6-1618 Maria Tilemanni Tielens i

XX 9-12-1634 Antonia Cuijlen

Judoca 23-9-1635

 

Petrus Lobben (+1619) X 20-7-1616 Mechtildis v Heuchten i

dochter 3-11-1619

 

Paulus Petri Lobben X Adriana i

Petrus 30-4-1642

 


Loeffs

 

Arnoldus Loeffen X Francisca

Maria 13-2-1611

Jacoba 12-3-1615

Francisca 20-6-1623

 

Godefridus Henrici Loes X Christina Berchmans

Franciscus 1-11-1638

Henricus 7-1-1641

Henricus 18-10-1643

Catharina 5-2-1647

 

Guilielmus Loeffs X 3-7-1619 Maria Jacobus i

XX 12-1-1632 Aleidis Matthias

Guilielmus 22-5-1633 moeder Catharina

 

Henricus Loes X Joanna Servatii i

Rudolphus 18-10-1640

Catharina 14-5-1642

Servatius 3-5-1644

Cornelius 16-8-1646

 

Jacobus Loeffs X 30-7-1633 Barbara Engelen i

Catharina 18-3-1635

 

Joannes Loeffs X Margareta

Catharina 25-5-1633

Judocus 9-8-1634

 

Loeff Loeffs X Anna i

Lucia 23-4-1612

Angela 17-3-1614

 

Petrus Loefs X 23-4-1636 Catharina Godefridi Antonii i


Theodorus Luecken X Ermgardis

Mathias 26-2-1612

 

Martinus Lucassen X Joanna Joannes Beckers

Gerarda 30-8-1608

 

Petrus Lucas X Barbara Litsenburgers

Anna 27-4-1636 vader Petrus Everardi

Joannes 18-3-1640

Guilelmus 14-9-1644

Catharina 8-5-1647

 

 

Jacobus Jacobi Luijten X Elisabetha i

Heilwigis 30-9-1612

X 5-5-1616 m Heilwigis Reijnen

 

Petrus Jacobi Luijten X 22-5-1612 Sophia Thomas v Santfort uit Gemert i

Thomas 4-3-1613

 


M

 

Henricus Maensten (Macken?) X Joanna Sandsen

Maria 16-8-1644

 

Jacobus Macken X Maria Wouters

Maria 17-12-1615

 

Maes

 

Arnoldus (H) Maes X 14-9-1643 Aleijdis Boonen i

Henricus 17-4-1646 moeder Maria

 

Adrianus Henrici Maessen X Joanna i

Henricus 16-12-1640

Gertrudis 20-5-1643

Jacobus Maes X Gudula i

Jacoba 22-5-1634

 

Joannes Fr Maes X Maria Boonen i

Lucia 2-12-1638

Joannes 18-10-1643

Francisca 28-9-1646

 

Joannes (W) Maes X Maria i

Petrus 14-3-1613

 

Henricus Adriani (Maes) X 28-8-1612 Anna Arnoldi

Maria 28-10-1610 moeder Maria

 

Henricus Wilhelmi Maes (sr) X 14-5-1617 Catharina Judoci i

Justus 28-8-1618

Judocus 10-12-1623

 

Henricus Wilhelmi Maes (jr) X Elisabeth i

Catharina 21-2-1640

Lucia 23-1-1642

XX? 19-9-1643 Joanna Jacobi Hoogers

 

Marcellus Maes X 27-11-1632 Anna Petri van Roij i

 

Petrus (W) Maes X 25-7-1645 Elisabetha Verstappen i

 


Mansveld

 

Adrianus Henrici Mansvelders X 29-1-1635 Maria Hansen

 

Henricus Mansfelt X Maria

Henrica 29-7-1611

 

Guilielmus Bertens Mansvelt X 17-11-1631 Catharina Joannis Bluijssen

Joannes 9-1632 vader Bertens

Maria 27-11-1634 vader Mansvelt

Joanna 18-10-1644 ,,

 

Martens

 

Adrianus Joannis Martens X 10-7-1607 Aleidis Joannes Martens

Henricus 9-1607

 

Antonius Martenssen X Joanna

Antonius 8-6-1609

 

Egidius Martens X Elisabetha

Joanna 9-11-1610

Joannes 4-3-1613

 

Jacobus Martens uit Weert X 10-12-1617 Maria Petri

Gertrudis 8-6-1620

 

Michael Martini X 27-5-1616 Aleidis Hoeben

Catharina 12-11-1617

 

 

Gisbertus Goorts (Meeusen) X 8-11-1643 Elisabeth Deelen

Helena 30-9-1646

 

Henricus Meusen X 20-5-1611 Aleida Antonius Smolders

Margareta 13-11-1611

 

Michael Meus X Joanna Goorts

Maria 22-4-1640

Antonius 16-5-1642

Joanna 2-4-1645

 

Arnoldus Petri de Metser X 29-11-1631 Joanna Hendrik van Asten i

 


Jacobus den Metser X Anna i

Michael 22-8-1632

 

Jacobus (Martinus Herincx?) de Moff X 8-5-1620 Anna (Joannes)

Judoca 24-5-1627

Arnoldus 6-12-1628

Maria 26-11-1634

 


van Mol

 

Bartholomeus Guilielmi van Mol X 8-1-1633 Joanna Henrici i

Joanna 15-5-1635

Guilielmus 2-5-1638

Anna 19-4-1640

Joanna 3-5-1646

 

Christianus Alberti v Mol X 18-2-1615 Elisabetha Henrici i

Petrus 6-1-1632

 

Egidius v Mol X Jacoba Jansen (Vos) i

Guilielmus 23-11-1634

Anna 20-11-1639

Joannes 23-8-1644

Elisabetha 20-7-1646 vader Bartholomeus

Maria 12-11-1647

 

Philippus Joannis Mol X 9-1-1615 Angela Roeland Verbraken i

Rudolphus 7-9-1617

Joanna 15-9-1619

 

 

Philippus Amandi de Mulder X 22-6-1633 Lucia Henrici Colen i

Joanna 1-1633

Theodorus 24-9-1634

Alexandra 1-11-1641

Maria 4-11-1646

 

Gerardus Muijsers X Elisabetha

Jacobus 12-7-1628

XX 20-1-1636 Maria vd Broeck/vd Boomen

Elisabetha 8-12-1636 moeder vd Boomen

Aleidis 31-1-1638

Gertrudis 26-5-1640

Catharina 21-2-1642

Joanna 1-8-1643

 

Petrus Petri Muijs X Lucia

Petrus 24-10-1629

Joannes 10-1632

Antonius 27-10-1638

Joanna 8-2-1640 moeder Maria

 


N

 

Adrianus Nasen X 5-11-1634 Joanna Jacobi Pompen

Maria 29-12-1635

Joanna 28-5-1640

 

 

Andreas Cornelii X Cornelia

Martinus 2-5-1643

 

Joannes NelisX 28-4-1643 Joanna Jacobi Luijten

Cornelius 17-2-1644

Elisabetha 2-1-1646

Gertrudis 2-4-1647

 

Guilelmus Petri Nippen/ v Weert X 20-11-1643 Anna Petri Bacx i

Antonius 4-9-1644

 

Henricus Nippen X Elisabetha de Smith

Catharina 3-5-1646

Henricus 1-8-1647

 

Cornelius Wilhelmi Nossias X 15-7-1619 Anna Henrici

 

 

O

 

Wilhelmus Henrici Oerlemans X 29-1-1613 Judoca Judoci Cuijpers i

Heilwigis 4-10-1615

Henrica 28-10-1616

 

Jacobus van Oerle X 17-11-1631 Christina Thielemannus /Pompen i

Hije(ronimus) 4-7-1632

 


P

 

Joannes Pappen X Antonia Antonius Cuijlen i

Joannes 1-5-1633

 

 

Godefridus Joannis (v) Engelen (/v Pelt) X Elisabeth Bul i

Joannes 24-3-1643

Joannes 13-3-1645

Guilelmus 8-5-1647

 

Michael Theodorus van Nederpelt X 22-9-1632 Elisabetha Anthonis Bocx i

Henrica 13-10-1633

 

Peters

 

Petrus X Godefrida

Margareta 9-9-1637

 

 

Joannes Petri X Oda

Petrus 5-8-1607

XX 28-5-1612 Maria Arnoldi

 

Joannes Petri X 14-1-1636 Joanna Petri

XX 1-7-1646 ? Catharina Jacobs

Petrus 9-3-1647

 

Judocus Petri X 8-1-1617 Aleidis Lamberti

 

Michael Petri X 6-2-1628 Maria Godefridi

 

Petrus Petri uit Woensel X 1-12-1612 Maria Arnoldi van den Broek

 

Antonius Petri X 18-1-1613 Joanna Joannis

 

Wilhelmus Petri ot 6-4-1614 Elisabeth Egidii Box

 

 

Joannes Phlipsen X Joanna

Maria 31-10-1645

 

Petrus Philippi X 1631 Catharina

Judocus 15-3-1634

 


Pompen

 

Adrianus Pompen X Gertrudis (Scepers) i

Elisabetha 22-4-1611

Joannes 16-5-1613

Maria 26-8-1616

 

Franciscus (Arien) Pompen X 8-6-1636 Maria Dries (Leenen) <Gertrudis Scepers> i

Adrianus 6-11-1636

Petrus 12-9-1638

Joannes 22-11-1641

Maria 10-3-1644

 

Franciscus Henrici Pompen X 1-10-1634 Judoca Antonii Donckers i

Elisabetha 11-7-1635

Catharina 21-2-1640

Guilelmus 3-4-1643

Maria 31-3-1646

 

Henricus Francisci Pompen X Elisabetha (Willem v Vechel) i

Franciscus 6-7-1610

Ida 12-2-1613

 

Jacobus Joannis Pompen X Joanna i

Theodorus 12-8-1609

Justinus 26-1-1618

 

Joannes (Frans) Pompen X Helena (Peter Tielens) i

Jacobus 10-12-1623

Petrus 21-9-1628

 

Joannes Godefridi Thonis Pompen X Joanna (Thijs) i

Adriana 9-8-1626

Matthias 24-7-1633

Heijlwigis 20-10-1636 moeder Maria

 

Paulus Jacobi Pompen X 6-1-1616 Elisabetha (Verbraecken) i

Jacobus 25-1-1617

Antonius 22-9-1619

 


Henricus v Put X Francisca Verstappen

Andreas 27-6-1638

Maria 18-5-1639

Joannes 10-8-1641

Michael 10-6-1643

Franciscus 25-8-1644

Catharina 16-6-1646

 

Petrus Andreas v Put X Helena

Andreas 7-10-1638

Jacobus 23-3-1641

 


R

 

 

Adrianus Arnoldi Raessen X Anna i

Heilwigis 18-10-1632

Michael 2-2-1636

Guilelmus 6-9-1639

 

Franciscus (A) Raesen X Joanna i

Elisabetha 9-12-1639

Guilelmus 3-4-1643

Maria 2-7-1646

 

Arnoldus Gisberti (W) den Raijmaecker X 17-6-1626 Catharina Wilhelmus Litsenburgers

Maria 24-5-1627

Margareta 7-4-1633 moeder Christina

XX 18-5-1635 Joanna Adriani Daems

XXX Heijlwigis Bax

Margareta 28-6-1642

Henrica 18-10-1643

Gijsbertus 15-7-1645

 

Lambertus Peters (Raijmakers) X 12-8-1607 Elisabetha Antonii Smulders

Petrus 22-9-1611

Lambertus 26-10-1625

 

Reijmen

 

Gerardus Remigii X Catharina

Henricus 15-8-1610

Cornelia 4-10-1611

 

Nicolaus Reijmen X Anna

Petra 28-7-1611

 

Cornelius Reiners X 6-7-1617 Agatha Joannis

 


v Roij

 

Adrianus van Roij X Heilwigis

Joannes 2-10-1633

Joanna 13-3-1638

Antonius 2-2-1642

Maria 2-4-1643

 

Fredericus v Roij X Joanna

Antonius 2-12-1638

Jacobus 26-5-1641

Joannes 14-2-1643

Guilelmus 16-4-1646

 

Henricus van Roij X Heilwigis

Philippus 30-1-1611

 

Petrus Servatii van Roij X 23-2-1628 Gertrudis Willems

 

Antonius van Roij X Hadewigis Maria

Fredericus 18-6-1609

Antonius van Roij X 16-4-1636 Maria van Hees

 

 

Gerardus Ruevens X 22-6-1616 Elisabetha Hoeben

 

Joannes Ruevens X Helena Boonen i

Elisabetha 16-10-1644

Gerardus 28-10-1646

 

 

Joannes Arnoldi Rijbius X Maria Arnoldi Loeffen

Anna 24-12-1644

Gertrudis 24-12-1644

 


S

 

Maximiliaan Sanders X Gertrudis (Coolen)

Alexander 31-3-1642

Jacobus 19-10-1644

Antonius 27-2-1647

Petrus Thomae van Santfort X 13-2-1612 Anna Wilhelmi (Maes) i

Heilwigis 21-11-1612

Elisabetha 21-3-1615

Maria 13-5-1618

Joannes 6-4-1628

 

Jan Thomae van Santvoort <X 27-5-1620> Maria Gerardi Bacx i

 

Wilhelmus Schepers X Angela

Maria 24-4-1611

Joannes 9-3-1614

Joannes 25-6-1615

Angela 1-8-1618

 

Johannes Sutoris (=Schoenmakers) X Oda i

Jacobus 16-8-1610

Maria 16-8-1610

Maria 1-11-1611

Joannes den Schoenmaecker X Maria

Joannes 22-11-1636, peter Petrus Delen

 

 

Leonardus van Sechelen X Elisabetha

Henricus 26-10-1614

Elisabetha 11-11-1618

 

Petrus van Sechelen X Joanna

Anna 7-9-1646

 


Jacobus Henrici Seelkens X 24-11-1616 Joanna Gerardi

Joannes 25-1-1617

Gighardis 16-9-1625

 

Joannes Jacobi Seelkens X Judoca

Heijlwigis 17-2-1646

 

Michael Henricus Ceelkens X Maria

Henricus 25-8-1619

 

 

Joannes Sijmen X Catharina

Dijmphna 18-7-1645

 


de Smet

 

Franciscus de Smet X Anna

Maria 22-2-1627

XX Maria

Henricus 21-3-1632

XXX Gertrudis

Martinus 29-9-1639

Joannes 12-1-1642 moeder Anthonia

Anthonius 23-5-1644

Christianus 27-12-1646

 

Henricus de Smet X Antonia (Pt Wt Delen?)

Henricus 26-2-1612

Gerardus 25-1-1615 susc: Peter Aart Delis & Marie Pt Wouters (Delen)

 

Henricus de Smith X 4-5-1632 Hillegunda Philippi Donckers

 

Jacobus Jan Hoogaerts alias de Smet X 12-2-1612 Maria Adriani Cuijpers

Wilhelmus 4-2-1613

XX 26-7-1629 Maria v Mol

Heilwigis 27-3-1629

Guilielmus 11-11-1631

 

Joannes Jacobi de Smidt (Hogaers) X Elisabetha Bastiaens

Guilelmus 15-11-1643

Lambertus 17-2-1647

 

Joannes Joannis Fabri X 14-1-1615 Catharina Sweers

Anna 5-7-1615

Joannes 25-3-1628

Guilielmus Jacobi Hogers alias de Smet X 25-1-1634 Joanna Henrici Bul

Jacobus 28-11-1634

Dijmphna 3-1-1637

Maria 15-10-1639

Maria 24-9-1640

Guilelma 19-5-1643

Elisabetha 13-2-1646

 

Paulus Smits X Joanna

Catharina 17-8-1642


Smulders

 

Gerardus Smulders X Helena Jansen i

Catharina 24-2-1638

Elisabetha 9-9-1639

Francisca 14-3-1641

Anna 2-9-1642

Franciscus 11-10-1643

Anna 3-8-1645

Maria 4-3-1647

 

Henricus Antonii Smolders X 15-8-1610 Heilwigis Michaelis/Tielen Heesterbeeckx i

Petrus 11-10-1611

Heilwigis 17-3-1613

Antonius 2-6-1626

 

Jacobus Antonii Smulders X 3-6-1612 Maria Henricui i

Joannes 9-5-1611

Catharina 9-5-1619

Anna 8-10-1626

X 25-1-1633 Elsbena Alberti

 

Joannes Antonii Smolders X 29-1-1613 Judoca Joannis i

Petrus 6-3-1614

 

Paulus Henrici Tielen Smulders X Elisabetha (Delen) i

Henricus 29-3-1643

 

Petrus Antonii Smulders X Elsbena i

Ida 10-1631

Lucas 1-10-1633

 

Petrus Henrici Smulders (Tielens) X Margareta Engelen i

Helena 27-2-1640

Elisabetha 28-4-1642

Ida 4-4-1645

 

Antonius Smulders X Antonia

Henrica 28-9-1646

 

Gualterus Francisci Smolders uit Nederweert X 11-7-1611 Elisabetha Petri

 


Snijders

 

Daniel de Snijder X Maria

Joanna 20-1-1634

Joannes Snijders X Anna

Bartholomeus 22-9-1611

 

Joannes Petri Snijders X 30-1-1628 Godefrida Petri

Joannes Snijders X Joanna

Joannes 26-12-1637

 

 

Henricus Snoeijen X Maria i

Anna 9-11-1616

Maria 2-9-1618

 

Joannes van Someren X 6-1-1645 Guilelma Antonii

 

van Son

 

Judocus Servatii van Son X Anna Coppen i

Gertrudis 2-1-1645

 

Servatius Sonnius X Catharina i

Michael 1-10-1607

Judocus 30-3-1613

 

Rudolphus Servatii v Son X 10-1-1633 Helena Theodori i

Cornelius 13-6-1638

Judocus 23-2-1645

 

 

Gisbertus Josephi (Stappers) X 6-11-1634 Catharina Gerardi i

XX Joanna

Gertrudis 21-3-1640 vader Gs Rasers

Josephus 12-7-1641

Henricus 4-12-1642

Margareta 14-11-1644 vaders Aegidius Josephs

Helena 22-10-1646

Leonardus Steijmans X Joanna Laureijs

Laurentius 6-11-1639

Guilelmus 3-10-1642


Guilielmus van Stercxel X Joanna

Nicolaus 19-12-1631

 

Thilmannus v Sterksel X Helena

Maria 16-8-1640

 

 

Johannes Petri Stevenssen X Maria

Maria 25-7-1609

 

Christianus Stoffels X 2-2-1634 Dijmphna Henrici Sweers

Joanna 12-3-1634

Henrica 24-8-1635

Joanna 2-4-1638

Petrus 15-9-1639

Joannes 1-10-1641

Judocus 28-2-1645

 

Jacobus Strijbos X Jacoba

Jacobus -11-1642

Gertrudis 8-4-1645

 

Henricus Sweers X Helena i

Wilhelmus 5-10-1607

Catharina 18-1-1612

Adrianus 18-10-1614

 

Joannes Swekens X Judoca

Theodorus 19-7-1643


T

 

 

Thomas Thomae de Wael X Emerentiana

Henricus 5-6-1633

 

Teunis

 

Arnoldus Jacobi (Anthonissen) X 6-1-1645 Maria Joannis (W) Berchmans

Jacobus 15-6-1646

 

Henricus Antonii X Joanna

Helena 8-7-1640

 

Jacobus Antonii X Aleida

Catharina 18-9-1625

Joannes 17-9-1628

Guilielmus 3-8-1631

 

Petrus Godefridi Antonii X 20-1-1636 Helena Judoci Coppen

Heilwigis 6-11-1636

 

Tielemannus Teunis X Antonia

Catharina 10-12-1632

 

Simon Joannis Antonii X Barbara

Maria 18-4-1642


Tielens

 

Joannes Tielens X Maria Raessen

Guilielmus 4-2-1629

Joannes 30-9-1641

 

Joannes Thielemanni X Oijde

Walterus 28-10-1632

X 6-3-1635 Antonia Coppen

Maria 8-3-1634

Waltherus 11-4-1636

Godefridus 14-3-1638

Henricus 23-3-1641

Judocus 25-3-1642

 

Joannes Tielens X 4-2-1636 Heijlken Ariaen Daems

 

Joannes Tielens X Henrica Maes

Maria 24-6-1641

Catharina 25-11-1645 moeder Margareta

Wilhelmus 5-2-1647

 

Reijnerus Tielens X Maria Baten i

Elisabeth 27-4-1647

 


Thijssen

 

Adam Matthei X Joanna

Wilhelmus 20-1-1636

 

Godefridus Matthiae X 20-4-1618 Johanna Godefridi

 

Henricus Theodori Thijs X 25-7-1645 Maria Jacobi de Smidt

Catharina 3-12-1645

 

Marcellus Matthiae X 21-9-1628 Maria Leonardi Hannen

Joannes 2-1632

 

Remigius Tijssen X Catharina

Henricus 2-10-1623

Joannes 14-6-1626

 

Walterus Matthijsen X 10-10-1614 Maria Nicolai (ot in Geldrop)


Truijen

 

Adrianus Truijensen X Elisabetha

Margareta 20-2-1610

 

Adrianus Wouters Truijen X Mechtildis Lucas

Helena 26-10-1637

Hendrica 3-7-1639 Truijen

Gualterus 21-10-1641

Simon 1-2-1644 Lucas

Joannes 2-1-1646

 

Arnoldus Truijen X Maria

Petrus 13-3-1634

 

Egidius Truijen X Agnetis i

Joannes 16-8-1626

Jacobus 8-5-1628

 

Hendricus Wilhems Truijen X Catharina

Guilielmus 13-2-1640

 

Walterus Truijen X Heilwigis

Petrus 9-12-1612

Catharina 5-4-1615

 

 

Petrus Joannes Tull X Henrica

Joanna 26-3-1636

 


V

 

Remigius Dilis v Vee(n) X 1-7-1618 Adriana Godefridus Bul

Henricus 22-7-1623

Jacoba 26-5-1626

Anna 9-1632

 

v Velthoven

 

Gerardus Goortsen (v Velthoven) X Maria Michiel Vriesen (= Vreijsen) i

Heilwigis 21-2-1627

 

Henricus Godefridi van Velthoven X 15-2-1615 Maria Henrici Bitters i

 

Walterus (Adr) van Velthoven X Maria (H Bartels) i

Joannes 18-11-1612

Margareta 16-11-1614

 

 

Antonius Wouters (Verbiesen) X 25-7-1647 Aleijdis (Wilms) Engelen i

filia 28-4-1647

 

 

Theodorus (Henrici) Verbraecken X 8-5-1616 Catharina (Henrici) i

Catharina 30-11-1626

 

Henricus Verbraecken X Maria Hoogaerts

Maria 4-3-1647

 

Petrus Verbruggen X Petronella

Henricus 27-8-1635

 

 

Theodorus Verhagen X 28-4-1635 Elisabetha Wilhelmus Bitters i

Gertrudis 27-3-1636

 

Wilhelmus Antonii Verhagen X 3-6-1612 Anna Walteri i

Petra 5-1-1614

XX Catharina Bliken (=Blesen)

Heilwigis 9-1632

Jacobus 9-12-1634

 

 


Henricus Guilielmi van den Hoeve X Maria Thijs Broeckmans

Catharina 10-6-1641

Mathias 11-1-1643 vader H G den Bloockmaeker

Henricus 2-4-1645

 

Wilhelmus Henrici Verhoeven X 4-11-1614 Catharina Gerardi uit Dommelen

 

 

Joannes Verstappen X Maria

Francisca 30-8-1611

Catharina 15-7-1618

 

Joannes Verstappen X Maria Jacobi

Maria 29-4-1638

Maria 15-7-1639

Joannes 20-1-1641

Andreas 30-11-1643

Maria 3-5-1646

Gertrudis 6-11-1647

 

 

Henricus Vervlaessen X 12-2-1645 Maria Verhoeven i

 

Joannes Philippi v Vessem X 20-2-1615 Joanna Francisci Smolders

Elisabetha 3-11-1617

 

Theodoricus Gerardi Vlemincx X 24-4-1614 Anna Joannis van den Broeck

Elisabetha 8-12-1625

 

Joannes Vogels X Maria Smulders

Jacobus 8-4-1640

Joannes 14-12-1644

 

Henricus Maes Vonten X Elisabeth Goorts

Godefridus 9-3-1647

Guilielmus Vonten X Joanna

Antonius 19-7-1640

 

 


Godefridus Joannes sVossen X 19-1-1616 Elisabetha Henricus Martens

Anna 24-9-1615 vr het huwelijk

Catharina 14-6-1626

Maria 21-11-1628

Joanna 1-8-1633

 

Wilhelmus Laurentii (Maes) X Henrica

Joannes 11-5-1640

 

Henricus Vriessen (Delen?) X Joanna

Gertrudis 15-7-1615

Elisabetha 13-7-1618

 

Joannes Henrici Vrients X 29-1-1635 Maria Joannes v Buel

Elisabetha 25-10-1637

Mechtildis 4-1-1639

Jacobus 2-5-1644 moeder Maria van Hal


W

 

Petrus de Weerdt X Anna

Henricus

 

Henricus Aerts Weespen X Catharina Hansen

Catharina 29-4-1642

Arnoldus 11-10-1643

Margareta 22-7-1645

 

v Werdingen

 

Aegidius Joannis van Werdingen X 26-1-1612 Joanna Joannis Cuppens i

 

Franciscus Verwerdigen X 3-7-1646 Joanna Raessen

 

Henricus Verwerdigen X Joanna i

Aleijdis 10-7-1643

 

Theodorus Egidii van Werdingen X 4-12-1607 Catharina Joannis Schwarts i

 

 

Joannes Joannis de Werdt X 4-7-1618 Elisabetha Joannis Guijens

 

Petrus de Weerdt X Anna

Henricus -10-1631

en

Joannes de With X Elisabetha

zoon 3-1632

Henricus 11-7-1635

Helena 10-1-1641

 

 

Adam Guilelmi X 25-2-1629 Joanna Nicolai

 

Henricus Willems X Aleidis Henrici v Dommelen

Leonardus 27-10-1613

 

Henricus Willems X Heijlwigis Joannis Bitters

Joannes 30-1-1645

 

Petrus van Woensel X Lucia

Elisabetha 26-9-1635

 


Wouters

 

Arnoldus Wouterssen X Aleida i

Agnes 26-1-1610

X 24-7-1626 Maria Joannes v Stercsel

Jacobus 7-2-1629

Aleidis 10-1631

 

Egidius Wuijten X Joanna Grienen

Joannes 16-2-1613

 

Henricus Weijten X Elisabetha Raessen

Heilwigis 26-1-1642

Joannes 9-4-1644

Wilhelmus 12-11-1647

 

Jacobus Wouters van Heeze X 20-5-1607 Gertrudis Joannes Bluijssen i

Henricus 26-8-1612

Jacobus 28-6-1615

Jacobus Peters Wouters X 20-1-1618 Margareta Arnoldi Hoeben

Catharina 18-6-1623

Arnoldus 26-11-1625

Heilwigis 2-9-1628

XX 15-6-1634 Maria Cuijlen

Joannes Wouten X Catharina

Petrus 11-11-1618

 

Judocus Wouters X Anna

Heilwigis 4-9-1625

Jacobus 8-9-1632 susc: Wouter Ptr Cocx & Barbara Delen

Catharina 3-9-1635

 

Michael Petri Wouters (Delen?) X 29-11-1619 Helena Petrus Alen

Gertrudis 11-11-1623

 


Petrus Wuijten X Heilwigis

Anna 16-9-1626

Henricus 8-10-1628

 

Antonius Wouterssen X 21-7-1616 Joanna Joannes v Sterxsel

Gisbertus 13-1-1613

 

Guilielmus Wouten X Catharina

Godefridus 2-7-1623

Joannes 26-8-1626

Heilwigis 25-7-1629

Henricus 9-1631

 

Servatius Wuijten X 13-1-1615 Elisabeth Wijnen

 

Reijnerus Wijnants X Anna

Jacobus 16-7-1617

 

 

Joannes Weijnen X Joanna

Joanna 16-9-1625

Maria 8-1633

 

Wilhelmus Petri (Weijnen ?) X 25-11-1617 Elisabetha Joannis Bluijssen

Catharina -10-1631

Wilhelmus Weijnen X Elisabetha Coolen

Arnoldus 12-10-1632

Joanna 26-6-1635

Gertrudis 26-2-1638

Henricus 8-4-1643

Henricus 11-12-1644


v Aelst 1 Catten 1 Haen 1 Macken 1

Aerts 7 Cissen 1 v Hal 5 Maes 5

v Achten 1 Christianus 1 Hannen 3 Mansveld 3

v Achel 2 Claessens 3 Hansen 2 Martens 5

Adriaans 2 Clevers 1 Heesterbeecx 5 Meusen 1

Alberts 1 de Clues 1 v Hees 2 de Metser 1

Alen 1 Cocx 7 Heijlen 2 de Moff 1

v Asten 2 Colen 6 Heijmens 1 v Mol 4

Coppen 5 Heldens 1 de Mulder 1

Bartels 1 Corstens 1 Hendricx 4 Muijsers 2

Baten 1 v Cranenborch 1 Hennekens 1

Bastiaens 2 Cuijlen 1 Herberts 1 Nasen 1

Bacx 4 de Cuijper 1 Hoeben 4 Nelis 1

Beelkens 2 Hoeijmaecker 1 Nippen 1

Belien 4 Daems 5 Hoirs 4 Nossias 1

Berchmans 6 Danckers 1 Hollen 2

op den Berch 1 Delen 7 Homans 1 Oerlemans 2

de Bercker 1 Dielis 3 v Hout 1

Bitters 11 v Deursen 2 v Huechten 3 Pappen 1

Blasius 2 Dingens 2 Huberts 1 v Pelt 1

Bleesen 3 Dircx 2 Peters 7

Bluijsen 4 Donckers 4 Ivens 1 Philips 1

Blocks 1 Driessen 3 Pompen 8

v Boechoult 1 Jacobs 4 v Put 2

de Bock 1 Ellemans 1 Jansen 9

Bonen 1 Emmen 1 Jeucken 4 Raesen 1

Box 3 Engelen 8 Joordens 3 Raijmaeckers 2

Broeckmans 3 v Erp 1 Joosten 1 Reijmen 3

v Brug 2 Jutten 3 v Roij 5

Bruijnen 1 Francissen 2

Bueckens 3 Kemps 1

v Buel 3 Gevaerts 1

Buijs 1 Gielen 2 Laets 2

Lambrechts 3

Buijvoets 1 Gijsberts 1 de Laure 2

Bull 3 Goossens 1 Lathouwers 1

Groenen 1 Lemans 1

Guijens 2 Leenen 5

Lincken 2

Litsenburgers 1

Lobben 3

Loe(f)s 8

Luecken 3

Luijten 2


Sanders 1

v Santfoort 2

Schepers 1

Schoenmaeckers 2

v Sechelen 1

Seelkens 2

de Smet 8

Smulders 7

Snijders 2

Snoeijen 1

v Son 2

Stappers 1

Steijmans 1

v Sterksel 2

Stevensen 1

Stoffels 1

Strijbos 1

Sweers 1

Swekens 1

 

Thijssen 4


Buitenechtelijk

 

Adriana & NN:

Christina 3-8-1631