R.A. Heeze, Leende en Zesgehuchten

 

HLZR 1615 (1539-1540)

 

  1                                Lijsbeth de weduwe van Jacop Daemkens met haar momber …

  1v

  2          9-1-1539       Delis Broeckmans verkoopt Arden Ardt Stappers het gebruik van een wege

  8-1-1539       Lijsbeth de wede van .. Coppen Daankens met haar momber gaat af haar tocht …

Anthonis Jacops voirscr. zoon en

Ardt Smets(?) zoon als man en momber van Marijen Jacops voirscr. dochter

 

Peter Gerit sMolders als man en momber Hanricken Jacops voirscr. dochter en Marij, Anne, Libbeke en Heijlwich Jacops voirscr. kinderen met hun mombairs verkopen

Engelen Jacops voirscr. zoon  een groese in de Jansborg in Leende

  2v     10-1-1539        Jacop Willem Pouwels zoon verkoopt Woeijten Wilmen van Hoescit een groese in Leende.

  3       15-11-1538?    Wouter Woeijten Boeijens zoon en Gielis zijn vrouw maken Goeijken hun dochter de rente van 200 gl., zo lang als Gielis leeft zal zij niet meer hebben dan de rente van 75 gl., en na de dood van Goijken zullen haar kinderen hebben, en met deze 200 gl. zullen zij buiten blijven en niet meedelen in Wouters erve.

  3v

  4         7-1-1539        Aerdt Goeijens vanden Sande zoon en Adriaen Jan Stappers zoon verkopen Geraerden Heesterbeecx …

  4v       7-1-1539        Geraert Heesterbeecx kent dat Aerdt Goeijens vanden Zande zoon ….

  5       10-1-1539        Jacop Wilmen Jans zoon verkoopt Ariaen, Thonis en Jan Wilmen Luijten zoon als Dierckens ….. Leende

  5v                              Wilm Thonis als …

          18-1-1539         Jacop Gijsbers verkoopt Wilmen Hanrick Pouwels zoon een land over Leenderdijk

  6      19-1-1539         Henrick en Peter kinderen van Herman Peter Lijben zoon verkopen Jannen Hanrick Boelen(?) die oude alle de goeden die hen aankomen  mochten van Hanrick Peter Lijben, hun oom

  6v    20-1-1539         Geraert Jan Leukens zoon verkoopt Delissen Hanricken van Vee 2 gl. …

          20-1-1539         Jan Jan Smits zoon verkoopt Delissen Hanricx zoon van Vee 2 gl.

  7                                Willem Hanrick Pouwels zoon verkoopt Peteren Stappers 3 gl. …

  7v                              Peter Stappers kent dat Willem Henrick Pouwels mag lossen met

  8      20-1-1539         Goeijen Jan Emmen zoon verkoopt Wouteren Hanricx zoon van Boshoven land tot Leenderstrijp geheiten die …

          22-1-1539         Wouter Jan Wilm Theus zoon draagt op Jannen Pouwelen … zoon en Margrieten zijn vrouw

  9      27-1-1539         Ariaen Maes van Hall zoon draagt op Maessen van Hall zijn vader een erfbrief van 2 gl. die eertijds Pouwel Wijlm Pouwels en Mathijs Jans Brupu Ariaen voirscr. verkocht hebben uit huis en hof met toebehoirten in Leende tot Strijp ...

  9v

 

16         3-2-1539        Jan ….

16v     11-2-1540        Delis en Vaes Hanrick Delen zonen en Marij Hanrick Delen dochter lenen 54 gl. tegen 3 Carolus gl./jaar van Geraerden Heesterbeecx op 5 vaetset land te Leende aan het Heezerven.

                        afgelost

11-2-1540       Gerard Heesterbecx kent dat Delis, Vaes en Marij kinderen van Hanricken Delen mogen lossen 3 gl./jaar …

17          7-2-1539        Geraert Ard Nelen zoon verkoopt Lenaert Jacop Vaes zoon groese de Hove in de prochie van Leende in de Speel

 

18v

19                                Jacop van Elsen zoon geeft over Reijmen Jacoppen voirscr. zoon de erfbrief als hem gedaan is van de kinderen van Pouwelen Goessens van een groese in Leende.

19v        18-2-1539     de weduwe Meeus Lammen gaat af haar tocht, idem Arie Lammen voor hem en vorts gelovende voor zijn ander zuster en broeders ….

20v        1-2-1539       Dirck Hanrick Delen soen verkoopt zijn erfdeel voor 14 Carolus gl. aan zijn broers en zusters, te ontvangen na de dood van zijn moeder.

              7-2-1539       Jan Gerit Leenkens zoon verkoopt Wilmen Jan Wouters zoon eeen stuk land in de Speel, 1. Geert Delen

21          3-3-1539       Jan Leenardt Jansen verkoopt Delissen Hanricx van Vee zoon vi gl./jaar uit een stuk land van vi vaetset in de prochie van Heeze.

                                    Delis Hanricxzn van Vee kent dat Jan Leenaerts voirschr. zoon mag lossen ….

 

22        14-4-1539       Heijlwich Delen heeft een weg met recht van overpad in die Veelu te Leende

 

33v      3-11-1539       Jan van Vaerle gaat af zijn tocht.

Jan Jans van Vaerle zoon en Katelijn  zijn zuster met haar mombair, voorts gelovende voor hun broers en zusters verkopen Jannen Jacop Custers zoon een groese in die gemeijn Drieschen, 2. de Aa

            20-11-1539     Gerit Hanric Stuckers zoon verkoopt Jannen Wouter Boeijens zoon een stuk land in de Speel te Leende

34        19-11-1539      Erfdeling tussen de kinderen van Jan Boenen:

1.   Jan de ouwe

2.   Jan de jonge, zonen van Jan Boenen, krijgt de schuur

3.   Wilm Jan Oerlemans, weduwe van Michiel Boenen, met haar momber die hair die Heer met recht gegeven heb, met Jannen haire ende Michiels Boenen soen, gelovende voir hem ende voir Jenneken zijn zuster.

4.   Jan Wilm Delis Delen sn, man van Heijlwich Jan Bonen dochter.

35         20-11-1539     Na erfmangeling met Jan Jan Boenen die ouwe krijgt Jan Wilm Delis Delen: backhuis met erf, beemd over de Oestrijckerdijck, halve Nieuwendijck voor de Aa, de Crekelseijck en de Hoge straet.

35v       30-11-1539    Jacop van Mil verkoopt Jannen Hanricx van Hall zoon in een groese in Leende a/d Wilrenshoef.

             4-12-1539      Aleit Dierk Didden dochter met haar momber verkoopt Wouteren Hanricken van Boshoven zoon een groese in Leende in die Broecken.

36         4-12-1539      Wouter en Wilmen, Hanrick van Boshoven kinderen delen de akker die zij geërfd hebben van de kinderen van Michiel van Uden …

             10-12-1539    Lemmen Mathijs sCoesers(?) verkoopt Hanricken Wilms van Hees zoon een vaetset land in Leende tot Strijp.

36           5-1-1540      Wilm Wilm Pouwels en Francissen Hanricken van Boshoven zoon in de hand gezet tot pand een stuk erf in Leende