Katholieke dopen en huwelijken in Heeze 1650-1665

 

onderzoek

Dankzij het DTB project van het rijksarchief in den Bosch zijn de doop- en trouwboeken van een groot aantal Brabantse plaatsen tegenwoordig via de computer uit te lezen. Zo ook die van het dorp Heeze waar mijn familie vandaan komt. Omdat het in de 17e eeuw in Heeze wemelt van de Delens, maar ook van Delissen en andere personen die misschien wel of misschien niet bij mijn stamboom horen ben ik er in de winter van 2000 dat het archief van Eindhoven wegens verhuizing gesloten was toe over gegaan om de oudste doop- en trouwboeken van Heeze over te nemen in mijn computer. Door thuis de katholieke huwelijken te vergelijken met de huwelijken voor dominee en schepenen kwamen de eerste extra patroniemen en familienamen boven. Nadat de Meijerij bij de vrede van Münster in 1648 overging aan de Staten was een katholiek huwelijk namelijk niet rechtsgeldig meer, terwijl anderzijds het echtreglement van de staten een boete stelde op het ongehuwd samenwonen. Dit betekent dat bijna alle katholieke huwelijken (die meestal alleen de patroniemen vermelden) nog eens werden overgesloten voor de schepenen of de dominee (die ook vaak de familienamen vermelden) en dus tweemaal voorkomen in het DTB  bestand. Aan driekwart van de doopactes was op het eerste gezicht niet te zien om welke familie het ging, maar door de dopen op patroniem te sorteren en de huwelijken van de ouders erbij te zoeken kwamen de familienamen van de dopelingen boven water. Op deze manier konden tal van raadsels en onvolkomenheden in de eigen stamboom worden opgelost, maar zo ontstond ook een groeiend inzicht in de samenhang van de andere 140 families die in die tijd in Heeze woonden. Het resultaat hiervan wil in dit artikel met u delen.

 

doop- en trouwboeken

Het oudst bewaarde katholieke doopboek van Heeze dateert uit de tijd dat openbare uitoefening van de katholieke eredienst in Heeze niet was toegestaan. Het begint met een 7-tal dopen over de jaren 1650-1652, kennelijk verricht tijdens klandestiene bezoekjes van de oude pastoor Joannes Fabri van Lieshout gevolgd door een losse doop in 1653 in Mierlo. Daarna volgt vanaf januari 1654 een aaneengesloten reeks dopen. Het jaar 1654 is het laatste jaar van pastoor Fabri, daarna is Francicus van den Borch pastoor tot en met juli 1656 en vervolgens wordt het boek voortgezet door pastoor Johannes Haseldonck die in Sterksel was ondergedoken bij een bevriende familie[1]. Wanneer Haseldonck in november 1665 naar het klooster van Ommel vertrekt houdt de reeks abrupt op …. en vervolgens gaat hetzelfde boek een regel lager vrolijk verder met het jaartal 1672. Er zijn dus niet zomaar een paar bladzijdes zoek, maar er is zeven jaar lang niets geregistreerd. Dit komt omdat de parochie in die tijd geen pastoor meer had en was aangewezen op de bediening door rondreizende Franciscanen uit Weert. Het is niet bekend in hoeverre de geregistreerde dopen werkelijk in Heeze plaatsvonden of dat ze werden gedaan in de grenskapel van de katholieken over de grens met Weert.

Het oudste katholieke trouwboek begint pas tijdens het pastoraat van Jan Haseldonck in oktober 1656 en houdt in november 1665 eveneens abrupt op. Het volgende trouwboek begint pas in 1674. Het protestantse trouwboek begint eerder met de vestiging van de eerse\te dominee in 1649 en het schepentrouwboek begint in 1650, beide boeken lopen zonder hiaten door tot 1810.

 


Legenda

achtereenvolgens staan vermeld:

- naam van de vader   bij voorkeur ontleend aan het schepen- of het dominees-huwelijk, omdat het dan in de volkstaal is, wanneer deze ontbreken is de latijnse naam genomen uit het Rk trouw- of doopboek. Toegevoegde (familie)namen tussen haakjes () zijn niet ontleend aan DTB gegevens, maar uit andere bronnen (voornamelijk uit het rechterlijk archief van Heeze/Leende/Zesgehuchten)

- X                              1e huwelijk met datum huwelijksvoltrekking (ondertrouw is niet vermeld)

- XX                            2e huwelijk

- Rk                             huwelijk voor de pastoor van Heeze, tenzij een andere parochie is vermeld.

- NG                            huwelijk voor de dominee van Heeze, tenzij anders vermeld

- sc                              huwelijke voor de schepenen van Heeze, Leende en Zesgehuchten, tenzij anders vermeld

- naam van de moeder, ontleend zoals naam van de vader

- voornaam van de dopeling

- datum van de doop uit het Rk doopboek van Heeze tenzij anders vermeld

- naam van de vader of moeder indien die afwijkt van de naam in de trouwacte

 

 


A

 

 
Aerts

 

Henricus Arts X Maria Theus

Maria                            4-8-1656

 

Laurens Jan Aertsen (v Someren), jm Heeze X 26-10-1657 Rk                                       i

28-10-1657 NG Agneesken Jan Weijnen, jd Heeze                                   i

 

 

Aert Ariaens, jm Heeze ot 27-1-1658 NG Jenneken Janssen, jd Maarheeze

Adrianus                       6-9-1659

Anna                              8-9-1660 moeder Anna Gerits

Joanna                          7-9-1661

 

 

Goort Dirckx Goort v Asten, jm X Heeze 19-6-1662 Rk                                                  i

X 18-6-1662 sc Adriaantje Peeter Jan Joosten (Sleeuwen), jd Heeze      i

Theodorus                     5-2-1663

Theodorus                   16-1-1664

Maria                          25-10-1665

 

Handrick Janssen v Asten, jm Heeze X 6-2-1661 NG                                                      i

X 5-2-1661 Rk Marie Peter Wouters, jd Heeze                                        i

Maria                          19-10-1661

Elisabetha                   19-2-1665


B

 

Bax

 

Goort Lambert Bax Leende X 28-6-1651 sc Heijlke Vaessen, Leende                         i

Servatius                     26-10-1651 Leende

Agatha                           3-3-1654 Leende

Elisabetha                   11-1-1656 Leende

Margareta                   18-5-1658 Leende

                        XX 11-6-1662 NG, 12-1-1662 Rk Marie Willems Dele, jd Heeze            7.10

 

Henricus (J) Bax X Elisabetha Peters                                                                                    i

Elisabetha                     8-4-1661

Petronilla                      8-1-1664

 

Jan Lambert Bacx, jm Heeze X 16-9-1657 sc                                                                   i

X 16-9-1657 Rk Jenneken Jan Claus, Heeze

Maria                            8-9-1660

Lambertus                     2-4-1664

 

Servaes Lambert Bax, jm Heeze X 16-2-1659 sc                                                              i          

X 15-2-1659 Rk Aelken Jan Slauwers, Heeze                  

 

 

Antonius Berchmans X Anna (Adrianus v Stratum)                                                               i

Cornelius                       8-6-1662

 

Jan Wouter Bernarts Heeze X Maria Jan Box                                                                   i

Handrick                     14-8-1650 NG

XX 16-2-1659 sc, 16-2-1659 Rk Aelken Jan Delijs Delen   Heeze            i

Bernardus                      8-9-1658 Rk

Joannes                          9-8-1661 Rk

Helena                         16-10-1665 Rk

 

Simon Peter Simons (Bitters) X 18-12-1661 NG                                                                  i

X 17-12-1661 Rk Lijntje Jan Thijs v Kan     

 

Jan Jan Franssen (Bluckers), jm Heeze X 17-12-1662 sc                                                  i

X 1-12-1662 Rk Heijltgen Peeter Heij(k)ens, jd Heeze

Joannes                        9-10-1663

Petrus                          26-11-1664

 


Adriaen Jansen (R) Boelen, jm Heeze, X 3-11-1657 Rk                                                   i

X 4-11-1657 NG Joanna Goorts, jd Dommelen   

Elisabetha                   27-11-1655 vóór het huwelijk

Godefridus                    4-9-1658

Catharina                    16-11-1663

 

Andries Dries Bogaerts, jm Geldrop X 5-12-1660 Rk

X 5-12-1660 sc Margriet Hendrick Dircx van Velthoven, jd Heeze         i

 

Jan Joost Brants, jm Wiswijlder (land vGülick)                                                                i

X 14-5-1656 NG Merri Lambert Coolen, jd Heeze                                  i

Anna                            25-4-1657

Henrica                       30-10-1658

Maria                            9-5-1661

Magdalena                    7-9-1663

 

Henricus Wilms v Brugh/v Breugel X Henrica Gerits                                                          i

Godefridus                    2-7-1656

Petrus                          10-7-1659

 

Jan Peeter v Bruijnincx, jm Heeze X 6-2-1661 sc                                                             i

X 2-2-1661 Rk Catalijn Geerit Wouters, jd Heeze           

Anna                            14-12-1661

 

Jan Hermans van Bruessel, jm Mierlo X 25-10-1665 sc

X 20-10-1665 Rk Hendricxken Jan Franssen, jd Heeze


C

 

Frans Jan Thonis v Can, jm Heeze X 16-1-1661 sc                                                           i

X 11-1-1661 Rk Peerken Cornelis Corstens, jd Heeze 

Antonia                        20-9-1662

 

Anthonis Jan v Can (sr) Heeze X 5-2-1653 sc Marie Willem (Dielis) Aelen Heeze     i

Joannes                        8-10-1654

Henricus                      25-8-1656

Helena                         28-6-1658

Henricus                        2-6-1661

Maria                          28-9-1662

 

 

Adam Peeters (Ceelen), jm Heeze X 1-5-1664 sc                                                             i

X 3-5-1664 Rk Jenneken Peeter Stoffels, jd Heeze          

Petronilla                    22-8-1665

 

Henricus Peters (Cissen) X Digna Peeters (Michiel Delen)                                                  7.3

Petrus                          13-12-1655

Antonius                     16-9-1658        susc Elisabeth Dele

Michael                       26-8-1663

 

 

Claus

 

Handerick Jan Claus, jm Heeze                                                                                         i

X 15-2-1654 NG Maijken Jan Joost (Geukens) Heeze                             i

Joannes                        14-9-1655

Maria                            7-3-1657

Judocus                       11-5-1659

Antonius                     5-12-1661

 

Jan (Jan) Willem Claus, jm Heeze X 23-1-1656 NG Hendrijckje Ariens, jd Heeze     i

Guilielmus                   24-10-1658    

Maria                            8-9-1660       

 

Marten Claessen, jm Heeze X 21-1-1657 NG

X 10-1-1657 Rk Maria Jan Tijs, jd Heeze

 


Jan Joost Clevers, wedr Heeze                                                                                           i

XX 14-11-1655 NG m Fransje Theunis (Vincken), jd Heeze                   i

Petrus                          31-8-1656

Joanna                         19-6-1658

Catharina                    2-10-1659

Judocus                       2-10-1662

 

Egidius (Joost) Clevers X Guilielma Jan (Thijs)                                                                    ii

Joannes                        16-6-1654

Guilielmus                     6-9-1657

Catharina                    5-10-1660

 

 

Adriaen Willems <-> Heijndericx (Giel) Clissen, jm Heeze X 29-10-1656 NG              i

X 2-11-1656 Rk Heijndericke Heijnderick Peeter Delen, jd Heeze          7.55

Henrica                       31-8-1657

Maria                            3-6-1660

 

Dirck Hendricx Clissen, jm Heeze X 14-9-1659 sc                                                           i

X 14-9-1659 Rk Lijsken Jans v Fliermael (alias Delen), jd Heeze           7.6

Henricus                        1-6-1661

 

Petrus de Cock X Amelberga Ariens                                                                                      i

Catharina                    27-5-1657

 

Reijm Janssen Cocx, jm Leende                                                                                        i

X 9-8-1654 NG Jenneken Handerick Dircx v Velthoven, jd Heeze          i

Egidius                        14-9-1656

Maria                          11-3-1659

Joannes                          6-2-1662

Catharina                    22-9-1663

 

 

Jan Lambert Colen, jm Heeze X 20-1-1658 NG                                                                i

X 2-2-1658 Rk Metje Jans, jd Heeze        

Joanna                         29-4-1658

Lambertus                   5-10-1660

Maria                            9-3-1665

 

Matthijs Matthijssen Colen, jm Heeze                                                                               i

X 26-1-1653 NG Jenneken Jans v Gastel, jd Heeze         

Margareta                   12-9-1658

Petrus                          31-10-1663

 


Joannes Coppen X Marie (Teunis Hoirs)                                                                               i

Antonia                        15-6-1654

 

Philippus Claessen Coppen X Maria Gerits                                                                           i

Gertrudis                       5-3-1654       

Nicolaus                      16-4-1657

Catharina                    28-9-1658

Jacoba                         26-3-1660

Margriet                      18-6-1661

Gerit                            28-10-1663

 

 

Judocus Cornelius X Maria                                                                                                   

Matthias                      22-9-1654

 

Joost Corstiaens, jm Leende X 31-5-1654 NG

Anneken Gerits Wouters, jd Heeze

Henricus                      29-11-1657      Leende vader Judocus Reijmen         

Elisabetha                   27-6-1659                   ,,          ,,          ,,

Anthonius                   17-1-1662                   ,,          ,,

Josina                            3-6-1664                   ,,          ,,                                 

Wilhelmus                   26-3-1667                    ,,          ,,         

proles                           13-7-1675                    ,,          ,,

 

 

Joannes Corsten (Swuesten) X Ida                                                                                         ?

Wilhelmus                     9-5-1655

 

Joannes Corsten (Swuesten) X Margareta Peters (T Cuijpers)                                             VIII-30

Arnoldus                     30-8-1655       moeder Elisabeth Peters

Maria                          22-2-1658

Godefridus                  25-10-1660

Theodorus                   11-9-1663

 

 

Gijsbert Bastiaensen (Croesen), jm Leende X 7-1-1657 NGHeezH                                            i

X 7-1-1657 Leende Rk Lijntjen Dircks (Aart Keijmps)

Sebastianus                 21-9-1657

Elisabeth                     21-8-1660

Theodorus                     8-6-1662

 


Cuijpers

 

Arien Teunis (Fransen Cuijpers), jm Heeze X 28-1-1657 NG                                          i

X 28-1-1657 Rk Heijlken Tijssen, jd Heeze

Matthias                      4-11-1657

Maria                          7-11-1659

Elisabeth                     20-2-1662

Joannes                          1-7-1664

 

Hendrick Thonis Franssen Cuijpers, jm Heeze X 5-1-1659 sc                                          i

X 7-1-1659 Rk Lijsken Jan Goorts (v Velthoven?), jd Heeze                        i

Joannes                        8-11-1659

Franciscus                   26-8-1662

 

Jacob Henrick Cuijpers Heeze                                                                                           i

X 30-11-1650 sc Jenneken Jan Geldens (Schepers) Heeze

 


D

 

Paulus Daniels X Emerentiana                                                                                               i

Elisabeth                       3-2-1664

 

Delen

 

Thijs Jans Michiel Delen, jm Heeze                                                                                  8.6

X 8-2-1654 NG Jenneke Ariens (van Velthoven), jd  Heeze                      i

Adrianus                     24-10-1654

Adrianus                     21-4-1656

Joanna                        23-11-1659

Petrus                          2-11-1663

 

Jacop Willem Delen Heeze                                                                                                8.11

X 1-2-1651 Heeze sc Engel Jan Hanssen Gevens Heeze

Delinus (Guilielmus)   26-4-1654

Angela                         14-6-1655 moeder Aleijdis Gv

Henricus                      14-11-1658

 

Peeter Peeter Delijs Delen (alias Heijmans) Heeze                                                           8.14

X 30-11-1650 sc Lijsken Hendrick Maes Heeze

Gerarda                      12-3-1656

Catharina                    26-2-1660

Henrica                       26-2-1665

 

Jan Janssen (Delis) Delen, jm Heeze X 22-5-1661 NG                                                    8.15

X 21-5-1661 Rk Jenneke Jan Coppen, jd   Heeze

Joanna                        29-3-1664

Joannes                          8-7-1665

 

Joannes Jacobs Deelen X 15-6-1653 Boxtel sc Barbara Janssen                                          8.17

Gertrudis                     28-6-1655

 

Peeter Willems Delen, jm Heeze X 14-10-1656                                                                8.18

NG X 15-10-1656 Rk Maria Jan Ghoossens, jd Heeze   

Joanna                        10-11-1656

Egidius                        21-10-1660

Joannes                        19-8-1664

 


Aart Dielis Delen, jm Heeze X 21-11-1655 NG                                                                8.30

X 31-10-1655 Leende Rk Anneke Thijs Hannen alias Cocx, jd Leende   i

Joannes                        11-10-1656

Petrus                          13-7-1658

Catharina                    22-12-1660

Guilielmus                   22-1-1663

Egidius                        14-11-1664

 

Judocus Handrick Dele X Lucia Driessen (Swuesten)                                               8.51     VII-18

Judoca                         11-6-1656

Andreas                         9-8-1659

Helena                         25-8-1665

 

Govert Heijndericks Delen, jm Heeze X 2-12-1657 NG                                                   8.52

X 30-11-1657 Rk Maria Heijndericks (Gielens Clissen), jd Heeze          i

Henrica                       19-8-1660

Joannes                        21-8-1662

Laurentius                   14-9-1665

 

Jan Handerick Tewkens/Delen, jm Heeze                                                                         8.55

X 23-12-1656 Bergeijk NG Willemtje Ariens, jd Bergeijk

Henrica                       29-5-1657

Adrianus                     28-11-1658

Damianus                    16-9-1660

Maria                          3-12-1663

Petrus                          7-10-1665

 

 

Laurentius Ariens v Dessel X Jacomina Claes                                                                      i

Adrianus                     12-4-1655

Maria                          12-2-1657

Willibrordus                14-7-1659

Nicolaus                      27-12-1661

Joannnes                        2-5-1664

 

Henricus Dingens X Catharina Wilhelmus Verlinden                                                            i

Maria                          28-5-1655

 


Dirckx

 

Egidius Dirckx (+1656) X Judoca Willems (Eijmberts)                                                         ii

Egidius                        30-10-1656

 

Gerit Nelis Dircx, weder  Heeze                                                                                         i

XX 25-7-1655 NG Jenneken Marten Melchiors, jd Heeze                       i

Cornelius                       8-5-1656

Henricus                      8-10-1657

Anna                            22-1-1659

Aleijdis                        16-4-1660

Arnoldus                     18-2-1662

Engelberta                     7-4-1663

Maria                          29-7-1664

 

Hendrick Cornelis Joosten (Dirckx), jm Heeze X 28-1-1663 sc                                       i

X 27-1-1663 Rk Marie Geerit Jan, jd Heeze       

Elisabetha                   15-11-1664

 

Jan Joost Dircx (de Scheper), jm Heeze X 7-5-1662 sc                                                     i

X 24-4-1662 Rk m Margriet Peeter Jan (Gerits de Jonge), jd Heeze      i

Judoca                         14-4-1663       

Antonia                       30-3-1665       

 

Willem Peterse (Dircx), jm Heeze X 23-1-1661 NG

X 17-1-1661 Rk Jenneke Lamberts, jd Heeze

Petronilla                    10-11-1661

Petrus                            5-4-1663

 

Heijnderick Dircks, jm Hoog Geldrop X 11-11-1657 NG

X 13-11-1657 Rk Lijntje Jansen, wede Willem Joosten Heeze

 

Peter Dircks, jm Hoog Geldrop X 17-12-1656 NG Lijntjen Lambrechts, jd Heeze

Maria                          24-2-1658

Lambertus                   28-3-1659

Hendrica                     10-11-1660

Joannes                        26-10-1663

 


Gerardus Jansen (Dommels) X Anna Hansen (Bacx)                                                            ii         

Godefridus                  21-10-1656

 

Hendrick Willems Dommels, jm Heeze X 11-12-1657 Rk                                               i

X 9-12-1657 NG Maria Willems Ghoossens, jd Heeze

Joannes                        7-10-1658

Maria                          23-9-1660

Anna                           17-2-1663

Petrus                            1-8-1665

 

 

Arien Jan Driessen X Hanricxken Thonis Box                                                                       ii

Teuntje                                    31-10-1652 NG

Christina                     20-9-1654 NG

Christina                     29-9-1656 Rk

Petrus                          19-9-1659 Rk

 

Frans Jan Franssen (v Dijck), jm Heeze X 4-5-1664 sc                                                     i

X 5-5-1664 Rk Willemken Peeter Janssen, jd Heeze

Joannes                        11-10-1665

 

 


E

 

Jan Wouters verElsen, jm Heeze X 11-1-1660 sc                                                              i

X 8-1-1660 Rk Hendricxken Thonis Muels, jd Heeze

Antonius                     27-7-1661

Judocus                       27-8-1664

 

(Daems) Engelen

 

Henricus Gerits (Daems Engelen) X Maria Joosten                                                              i

Elisabeth                       1-4-1658

Elisabeth                     18-1-1662

 

Joannes Daems (Engelen) X Henrica Jacobs (Vaessen)                                                        i

Anna                            25-6-1657

Joanna                        18-1-1660

Catharina                    30-1-1662

Jacoba                         13-7-1664

 

Jan Jan Engelen, jm Heeze X 28-1-1663 Rk                                                                     i

X 28-1-1663 sc Merije Hendrick Maes, jd Heeze

Joannes                        24-2-1664

 

Matthijs Jan Engelen, HLZ X 12-11-1650 sc Sijken Geerit Mijnis, HLZ                    ii

 

 

Antonius Claessen (v Erp) X Anna Gerits (Snijders)                                                             i

Engelberta                   10-2-1658

Anthonius                   27-8-1661       moeder Anna Peeters

 

Adrianus Joannes de Mulder alias v Esch X Antonia Hendrickx                                           i

Henricus                      17-2-1654

Joannes                        3-11-1656

Maria                            1-1-1659

 


v Exel

 

Andries Michiel Geerits (v Exel) Heeze                                                                            i

X 13-6-1652 sc Engelken Goort Henrick (Hoeben) Heeze

Engelberta                   25-12-1656

Maria                          25-3-1660

 

Gerit Jan Geerit Michiels van Exsel, jm Heeze X 28-5-1662 Leende Rk                         i

X 29-5-1662 sc Lijsken Joost Cocx, jd Leende

Joannes                        31-7-1663

 

 


F

 

Jan Jan Flerix Heeze X 14-2-1652 sc Anthonia Willems Verschuren Heeze                i

 

Fran(cis)sen

 

Adrianus Meeusen (Francissen) X Francisca            (Gerits Swuesten)                                           i VII-24

Anna                            21-3-1654                   

 

Gerardus Joannes Lucas (Francissen) X Maria (Willem Gobbels)                                        ii

Gerarda                        2-7-1654

 

Theodorus Fransen (v Weerdt) X Joanna Aerts (W Martens)                                                i

Agnes                            2-9-1658

Arnoldus                     19-5-1661

Marie                           15-8-1664

 

Gerit Tonis (Francissen), jm Heeze                                                                                   i

X 24-11-1652 NG Merrie Jans (Verbraken?), jd Heeze

Antonius                     29-9-1654

 

Goort Goortsen Vrancken, jm * Lierop X 4-11-1657 sc

X 4-11-1657 Rk Hendricxken Jacob Bax, wede Jan Willem Claus Heeze            i

Petronilla                      3-5-1659

 

Handerick Thonis Francissen Heeze X 7-11-1645 Geldrop Rk Lijntjen Handerickx       i

XX 16-1-1656 NG Lijntjen Ariaens Sweers (alias v Velthoven), jd Heeze           i

Arnoldus                     9-11-1656

Catharina                    17-8-1658

Guilielmus                   12-2-1660

Maria                          14-3-1661

Joannes                        31-12-1663

 

Jan Janssen Franssen, jm Heeze X 27-11-1660 Rk                                                          i

X 28-11-1660 NG Marij Joosten, jd Heeze          

 


G

 

van Gael

 

Joannes Antonii (v Gael) X 13-10-1660 Rk Maria Gerardi Hollanda                                  i

 

Tonis Jansen v Gael, jm Heeze X 17-5-1665 sc                                                                i

X 17-6-1665 Rk Maeijcken Franssen, jd Heeze

 

Anthonius Thijsen (v Gael) X Joanna Lenaerts                                                                     i

Elisabetha                     4-7-1650

Matthias                      10-10-1651

Leonardus                   12-9-1656

 

 

Joost Jansen v Gastel, jm Heeze                                                                                        i

X 16-1-1656 NG Mariken Adriaens Boelen, jd Heeze

Joanna                         16-11-1657

Catharina                      3-6-1661

Margareta                   16-5-1665

 

Marten Jan (Jan) Geldens alias Schepers Heeze                                                                i

X 5-1-1651 sc Merije Henrick Cuijpers Heeze

Joannes                        11-6-1654

 

Frederick Driessen v Gennip, jm Lommel X 25-1-1659 Rk                                             i

X 10-1-1659 NG Metje Jan Wijnen, jd Heeze

Joannes                        7-10-1659

Andreas                       13-11-1663

 

Matthijs Gerits, jm Heeze X 3-5-1654 NG Jenneke Gerits (Swuesten), jd Heeze        i

XX 10-11-1658 NG, 8-11-1658 Rk, Lijsken Aerts, jd Someren

Gerardus                     18-5-1658 vóór het huwelijk

Joanna                           3-7-1660

Joannes                        11-9-1661

Matthijsken                  9-10-1665 postuma

 

Martinus Dielis Martens (Gevens), jm Heeze                                                                    i

X 13-12-1654 NG Griet Jan Delen, Heeze, wede Dries Willem Tijs        6.29

Digna                          21-4-1656

 

Mattheus Goeijers X Joanna

Elisabetha                   12-5-1655

 


Geven/Gobbels

 

Geert Gerits Gevens Heeze

X 14-12-1653 NG Catharina Jan v Esch/de Mulder, jd Heeze                 i

Gerardus                     24-2-1658

Gerardus                     8-12-1662

Joannes                          3-9-1665

 

Geert Thonis Gevens alias Beckx Heeze X 29-7-1657 sc                                                i

X 1-8-1657 Rk Dingen Goort Franssen Heeze

Godefridus                  15-10-1657

Judoca                         15-10-1657 tweeling

Henricus                      26-2-1660

Margareta                   17-3-1661 direct overleden

Jacobus                       17-6-1662

Margareta                   17-6-1662

Joanna                        19-5-1665

 

Gerit Willems (Gobbels), jm Heeze X 28-1-1657 NG                                                      i

X 28-1-1657 Rk Jenneken Ariens (Tielens), jd Heeze

Guilielmus                   16-8-1661

 

Hendrick Geerit Gevens, jm Heeze X 25-1-1665 sc                                                         i

X 25-1-1665 Rk Mariken Peter Sijmons, jd Heeze

 

Hendrick Peter Gevens/Goorts, jm Heeze X 17-12-1662 sc                                            

X 16-12-1662 Rk Aeltgen Hendrick Joosten Dircx Heeze

Elisabeth                     19-7-1664

 

Joannes Antonius Gevens X Jenneke Goorts (Fr Bluckers)                                                   ii

Francisca                    14-10-1654

Judocus                       22-6-1657       

Gerardus                       5-9-1660

 

Michiel Willem Gielens (Gobbels), jm Heeze X 2-2-1659 sc                                           i

X 31-1-1659 Rk Margriet Jan Geerit Michiels (v Exel) Heeze                 i

Guilielmus                   11-11-1659

Maria                          24-1-1661

Guilielmus                   20-10-1663

 

Anthonis Geerit Gevens, jm Heeze                                                                                    i

X 4-7-1660 sc Anneken Jacob (Dielis) Delen, jd Heeze                           8.18

Catharina                      5-6-1660

Gertrudis                     18-11-1661


Jan Gooris, jm Wijchmaal (B) X 12-1-1659 NG

X 11-1-1659 Rk Hilleke Gerits, jd Heeze

Margareta                   20-2-1659

Joannes                        19-4-1661

Gerardus                     22-9-1663

Georgius                     21-12-1664

 

 

Theodorus Goorts X 9-12-1643 Leende Rk Petronilla Jansen

Petrus                            7-1-1645 Leende

Margareta                   24-8-1646 Leende

Elisabeth                     22-8-1658 Heeze

 

Huijbert Goorts, jm Heeze                                                                                                 1685

X 16-11-1659 Heeze NG Lijn Jansen, Heeze wede Hendrik Dirckx        

Maria                          10-10-1660

 

 

 

Goossens

 

Christianus Aerts (Goossens) X Elisabetha Jansen                                                               i

Joannes                        21-4-1657                                                                                            1698

Joannes                        25-7-1659

Arnoldus                       7-5-1663

 

Cornelis Peeter Goossens (Coppen) Heeze                                                                        i

X 17-2-1653 sc Henrixken Aerdt Hansse Heeze

Arnoldus                       9-1-1657

Joannes                        19-6-1659

Anna                              9-4-1662 vader Cornelius Coppen

Maria                            9-4-1662        ,,          ,,          ,,

Catharina                    26-7-1665        ,,          ,,          ,,

 

Delijs Peter Goossens Heeze X 5-1-1651 sc Heijlken Willem Thijs Heeze                  i

Maria                          16-7-1659

Joanna                        17-7-1664

 

Goort Hendrickx (Goossens), jm Leende X 25-1-1660 NG                                              i

X 11-1-1660 Rk Peerke Willems (Eijmberts), jd Euvelwegen                  i

Joannes                        28-11-1660     

Aleijdis                        21-9-1662

Guilielmus                   10-8-1664

 

Joannes Wilms Ghoossens X Helena (Thonis) Ho(i)rs                                                          i

Adriana                       16-10-1656


Peter Aert Goossens, jm Heeze X 29-12-1658 sc                                                              i

X 27-12-1658 Rk Libbeken Hendrick Driessen, jd Heeze 

Elisabeth                     26-8-1660

Maria                          14-9-1663

 

Peeter Jan Delis Goossens Heeze X 25-11-1652 sc Merrie Dirck Schooffs Heeze      i

Jacobus                          7-9-1654

Joannes                        16-12-1657

Elisabetha                     1-2-1664

 

Teunis Jansen (Delis Goossens), jm Heeze X 11-11-1657 NG                                         i

X 4-11-1657 Heeze Rk Arike Gerits Goiens, jd Heeze    

Maria                          8-10-1660

Joannes                          1-9-1663

 

Guilielmus (W) Goossens X Guilielma (Th) Francissen                                                       ii

Adrianus                       8-1-1654

 

Guilielmus Guilielmus Goossens X Helwigis                                                                        i

Maria                          17-2-1654


H

 

Goort Aert Hanssen, jm Heeze X 23-12-1663 Heeze sc, 2-12-1663 Rk,              i

X 1663 Nuenen Rk Jenneken Geerits Jan Geerits (de Jonghe), jd Heeze  i

Joanna                         9-11-1664

 

 

Hendrickx

 

Arnoldus Handrickx X Maria Jansen

Joannes                       17-11-1661

Lucia                           17-7-1664

 

Dirck Hendrickx, jm Someren X 20-1-1664 NG

X 20-1-1664 Rk Dirckske Teunis Vincken, jd Heeze

 

Goort Handrickx Hout

            X  Peerke Adriaens

            XX 24-8-1664 NG, 16-9-1664 Rk Margriet Joost, wede Matthijs Scheepers uit Waldorp

                                                                                    Heijen, het Rondeijndt onder Hees

Petronilla                      9-7-1665 ‘baptisata in Geldrop’

 

Henricus Hendricx X Joanna Peters

Petrus                          13-3-1656

XX? Dijmpna Aerts

Arnoldus                     23-8-1664

 

Nicolaus (Tielen) Handricx X Elisabetha Jansen

Maria                          24-3-1664

 

Marcelis Handricks, jm Aalst X 31-1-1655 NG France Jan Weijnen, jd Heeze

Anna                            12-3-1660

Helena                          6-8-1663

 

Matheus Hanricx, jm Achel X 25-10-1665 Rk, ot 10-1665 NG Roeltje Teunis, jd Heeze                  

 


Adam Peeters (Heijen), jm Heeze X 21-1-1657 NG                                                         i

X 18-1-1659 Rk Lijsbeth Goorts, jd   Heeze                                              i

Joannes                        1-10-1656       buitenechtelijk                                                             1685

Godefrida                   23-10-1658

Antonius                     1-10-1661

 

Jan Peter Heij(k)en(s) wedr Heeze                                                                                     NG

ot 23-1-1661 Heeze NG Jenneken Goverts, wede Heeze

Agnes                          25-10-1661 Rk

Joannes                        25-10-1661 Rk tweeling

Petronilla                    22-12-1664 Rk buitenechtelijk

 

 

Lambertus Goijers Heijmens XX Henrica Gerits                                                                  i

Elisabetha                     1-5-1655

Franciscus                     4-5-1658

 

Arnoldus Hermes X Lucia Handricx Wouters

Hermannus                  16-6-1653       baptisatus in Mierlo vader Henricus Hermannus

Catharina                    30-10-1657

Catharina                    25-8-1659

Francicus                     24-7-1662

Henricus                      26-2-1664

 

Willem Arien Hoeben, jm Heeze X 24-2-1658 sc                                                            i

X 27-2-1658 Rk Jenneken Geerit Minis Heeze

Joannes                        11-4-1660

Adrianus                     30-12-1661                       

Petrus                          27-9-1664

 

 

Heijnderick Jacob Hoeijmaeckers, jm Heeze X 8-4-1657 NG                                          i

X 4-4-1657 Rk Anneken Willem Aelen, jd Heeze                                      i

Dijmpna                      1-12-1657                                                                               

Helena                         25-8-1659                                                                                            1698

Jacoba                         12-6-1662

Henrica                       31-8-1664

 

Joost Jacob Hoemaeckers, jm Heeze X 5-1-1659 sc                                                         i

X 9-1-1659 Rk Lijsken Jan Goossens, jd Heeze

Jacobus                        2-10-1660

Joanna                           4-5-1663

 


Jacob Joosten (op ’t Hof), jm Heeze                                                                                  i

X 19-7-1654 NG Engeltje Jan Francen, jd Heeze

Godefridus                  27-1-1654 illegitimus

Wilhelmus                   21-3-1656

Antonius                     28-8-1658

Judocus                       16-10-1660

Joannes                        22-8-1663

 

Jan Joosten (op ’t Hof), jm Heeze X 18-1-1660 NG                                                         i

X 14-1-1660 Rk Elisabeth Goorts, jd Dommelen 

Judocus                       25-6-1663       

Godefridus                    5-2-1665

 

 

Henricus (Th) Hors X Catharina (Jan) Aerts                                                                         i

Joannes                        17-6-1660

 

Huijbert Huijbertsen Son X Heijlken Jans

                        XX 6-6-1660 NG, 5-6-1660 Rk Jenneken Jans (Thijssen), jd Heeze

 

Gerardus Huijsmans X Agnes

Jacoba                         9-11-1658

 

Henricus Horckmans X 18-11-1657 Rk Helena Peters[2]                                                        i

 

 


J

 

Jacobs

 

Jan Jacobs, jm Asten X 1-1-1662 NG

X 30-12-1661 Rk Luitje Goijers, jd Dommelen

Jacobus                        27-11-1661     31-12-1661 erkend

Godefridus                  10-4-1664

 

Franciscus Jacobus X 22-10-1645 Geldrop Rk Helena Hubers

Joanna                        16-9-1646 Geldrop

Dijmpna                        9-6-1658

 

Wouter Jacobs (vd Dooleggen), jm Stratum

X 11-2-1652 NG Engelken Jans Teussen (Delen), jd Heeze                     7.6

Henricus                      19-4-1654

Joanna                         4-12-1655

Jacobus                        19-4-1658

Joannes                          6-6-1661

Antonius                        4-9-1662

 

Jansen

 

Christianus Jansen X Anna Joannes Flerix                                                                            i          

Joannes                        26-2-1665                                                                                           

 

Gijsbert Janssen, jm * Geldrop Heeze X 17-9-1662 sc

X 8-9-1662 Rk Maria Lambert Denijs, jd Heeze

Joanna                         23-8-1664

 

Hendrik Joannes X Henrica Philipsen

Joannes                        24-8-1658 +

 

Jan Thomas Janssen (Necken), jm Heeze X 14-1-1663 sc                                                 i

X 20-1-1663 Rk Geertruijt Hendrick Hoeben, jd Heeze                           i

Thomas                        20-2-1665

 

Antonius Jansen X Agnes Matthijsen

Joannes                        3-10-1658

 

 

 


Nijs Jeronimus, jm Ollemaer (= Olmen (B)) 4-12-1651 sc                                               i

X 18-2-1652 NG X Jenneken Handericks Hensen/Driessen, jd Heeze     i

Joannes                        10-10-1655

Henricus                      16-10-1656

Joannes                        19-9-1659

Hieronimus                    6-8-1662

Petrus                          11-11-1664

 

Jochum Jochums, jm Riethoven X 9-1-1656 NG Engelken Jan Delen, jd Heeze        i 7.4

 

Jan Joghems, jm Riethoven X 19-10-1653 NG Maijke Jans Delen, jd Heeze              i 7.4

Joanna                         16-9-1657

Joachim                       20-6-1661

Gerardus                     18-5-1665

 

 

Geerit Peeter Jan (Gerits de Jongh) Heeze                                                                        i

X 20-12-1652 sc Merrije Willem Deelen Heeze                                        i

Wilhelmus                   30-1-1656

Guilielmus                   15-12-1658

Petrus                          20-2-1661

Joannes                        19-4-1665

 

Jan Gerit Laemhants (de Jongh), jm Heeze                                                                       i

X 15-8-1655 NG Cathalina Willem Gielens, jd Heeze

Jacobus                          9-3-1657

Maria                            1-3-1659

Joannes                          5-2-1661

Maria                            1-1-1664

 

 

Guilielmus Jordens (Cocx?) X Maria Aerts                                                                           ?

Catharina                    30-5-1652 Leende

Maria                          4-12-1655 Leende     

Wilhelmus                   26-12-1658 Leende

Aleijdis                        14-8-1661 Heeze       

Maria                          11-3-1665 Heeze                   

 


Joosten

 

Handrick Jan Joosten, jm Heeze X 5-8-1663 sc                                                                i

X 4-8-1663 Rk Jenneken Willem Arien Vincken, jd Heeze                       i

 

Handerick Gerit Joosten (Leucks/Dircx), jm Heeze                                                          i          

X 2-7-1656 NG Maria Willem Hensen, jd Heeze

Guilielmus                     4-4-1657

Joanna                         20-8-1659

Michael                       20-4-1662

Godefridus                  16-1-1665

 

Jan Peeter Joosten, jm Heeze X 22-6-1659 sc

X 22-6-1659 Rk Jenneken Hendrick Aerts, jd Sterksel

Paulus                          16-11-1660

Petrus                            7-4-1663

 

Guilielmus Judoci X Catharina Jans

Guilielmus                   10-1-1654

Guilielma                    25-5-1657        direct overleden

 

 

Joosten Goorts

 

Judocus Joosten (Goorts) X Anna Reimen (Ariens)                                                                i

Catharina                    26-11-1656

Joost                            19-7-1659

Adriana                       19-2-1663

Joannes                        14-10-1665

 

Petrus Joosten (Goorts) X Engelberta Ariens (Tielens)                                                         ii

Goort                           27-5-1655

Judocus                         1-3-1658

 

 

 


Joosten/ Schepers

 

Cornelis Jan Joosten (alias Schepers), jm Heeze X 22-6-1664 sc                         i

X 22-6-1664 Rk Cathalijn Dielis Delen Heeze                                         7.30

Joannes                        28-8-1665

 

Hendrick Jan Joosten Leende X 27-3-1651 sc Jenneken Jan Corstens, Leende          i

Philippus                     1-10-1655                                                                                            1698

5 ke                              1655/1665 Leende     

 

Jan Jan Joosten den jongen, jm Sterksel X 15-7-1663 sc                                                  i

X 15-7-1663 Rk Magdalena Hanssen (Bacx), Heeze wede Goort Peeter Vesters i

 

Sijn Jan Joosten, jm Stercsel X 19-1-1659 sc                                                                    i

X 19-1-1659 Leende Rk Anneken Jan Corstens Leende

Joanna                         7-12-1659

Catharina                    17-4-1663

 

Antonius (J) Joosten (alias Schepers/Clerx) X Maria                                                            i

Judocus                       13-1-1660

 

 

Jan Jan Joppen Hoog Geldrop X 18-7-1650 sc Jenneken Tielen Martens Heeze

 

Jan Joppen X Catharina Jans Aelbers                                                                                    i

Petrus                          9-10-1654

Job                               16-8-1657

Franciscus                   20-11-1659

 

 

K

 

Aert Dirx Aerts (Keijmps), jm Heeze                                                                                i          

X 5-2-1651 NG m Neesken Willems Delen, jd Heeze                               7.10

Theodorus                   26-6-1654 vader Joannes

Anna                            17-6-1658

Delis                            24-5-1661

Guilielmus                   23-10-1665


L

 

Jan Lamberts, jm Stratum X 11-1-1660 NG

X 31-12-1659 Rk Francje Willems Dele, jd Heeze                                   7.18

 

Jacobus Joannes Langhens X Marie Lenart Ariens

Wilhelmus                     2-9-1655       

Anna                            23-10-1658

Maria                          23-11-1660

 

 

Casparus Abrahams (de Laure) Heeze X Catalijn Adriaens v Velthoven                          ii

Baltazar                         2-5-1655

                        XX 23-2-1656 sc Lijsken Andries Swuesten, jd Heeze                              VII-19

 

Franciscus Abrahams de Louws (= de Laure) X Lutgardis vd Boomen                                i

Baltazar                         6-4-1656

Maria                          10-10-1658

Catharina                      7-5-1661

 

 

Frans Leenders, jm Heeze X 15-2-1665 NG

X 17-2-1665 Rk Jenneken Hendricx, jd Budel

 

Jan Jan Lemmens, jm Heeze X 24-10-1660 sc                                                                  i

X 23-10-1660 Rk Maeijken Thonis Franssen, jd Heeze

Maria                            8-9-1661                                                                                            1698

Henricus                      10-6-1665       

 

 

Jan Henrick Lamberts van Lierop Heeze                                                                           i

X 1-2-1651 sc Jenneken Tonijs Schoofs, Heeze

Henricus                        8-6-1660

 

Jan Janssen van Lerop, jm X 5-1-1659 NG                                                                           i

X 6-1-1659 Rk Lijntje Gerit/Peeters Wouters, jd Heeze

Joannes                        25-9-1659

Petrus                          28-10-1664

 

 


Arien Heijndricks van Liesent Stratum X 29-1-1662 NG

X 17-1-1662 Rk Engeltje Francen van Meijl, jd Heeze

 

Willem Adams (Lingers), jm Geldrop                                                                               i

X 21-12-1653 NG Sijcken Aerts Snoeckx, jd Heeze                                  i

Anna                              5-9-1657

Henrica                       21-6-1659

Leonarda                     14-2-1661

Gualterus                     8-11-1662

Margareta                   6-12-1664

 

Jacobus Jansen (v Litsenburg) X Paschasia Jansen                                                              i

....                                  9-1-1655       vader Jacobus den Cremer

Henricus                      23-10-1659

Henricus                      20-5-1662

 

Cornelius Jans van Lommel X Joanna Gerits (Thijs Daems)                                                i

Anna                            12-10-1654                                                                                          1698

Adriana                       28-9-1656

Maurus                        22-9-1659

Joannes                          1-9-1663

 

Cornelis Loos Heeze                                                                                                          i

X 5-1-1651 Heeze sc m Libbeken Joost Dirckx (de Scheper) Heeze                   

Gaspar                           5-9-1657

Caspar                         7-11-1660

Gaspar                           8-3-1663

 

Matthijs Jan Lijen, jm Heeze X 2-11-1656 Rk                                                                  i

X 28-1-1657 NG, 17-3-1658 Rk Lijntje Handericks Lenaerts, jd Heeze 

Henricus                      29-1-1657 Heeze Rk

Petrus                          28-7-1659 Heeze Rk

Anneke                        30-12-1663 Heeze NG

Catharina                      3-1-1666 Heeze NG

Jan                               21-7-1668 Heeze NG

Gijsbert                       15-11-1671 Heeze NG


M

 

Henricus (H) Maes (jr.) X Gertrudis (Peter Delis) Delen                                                      i 7.14

Elisabetha                   2-10-1654

Franciscus                   30-10-1657

Henricus                      11-1-1662

 

Jan Marcelissen X 10-10-1652 sc m Magdalena Joost Brants, * Gülick

Catharina                      3-2-1656

Bathasar                        7-1-1658

Maria                            2-3-1660

 

Martens

 

Adrianus Martens X Adriana Handricx

Aleid                            22-3-1657

Marie                             3-5-1660

 

Hendrick Martens, jm Heeze X 20-7-1653 Heeze NG Joostjen Jans, jd Someren       i

Andreas                       31-8-1654

Helena                         21-3-1656

Joannes                        24-9-1658

Gertrudis                     21-6-1661

Petronilla                    30-6-1665       

 

Tielemannus Martens X Joanna Janse          

Helena                         11-1-1658

 

Willem Martens, Heeze X Grietje Dielis

                        XX 19-7-1665 NG m Marij Goossens, jd Heeze

 

 

Jan Delijs van Meele Heeze X 21-5-1652 sc Jenneken Matthijs Joosten Heeze          i

 

Wouter Deelis (v Meel?) HL X 13-10-1651 Heeze sc Meriken Jacobs HL                 i

Joannes                        17-10-1655

Joannes                        28-7-1661

 

 


Ieuwen Marten Melchiors X 11-2-1657 NG                                                                          i          

X 10-2-1657 Rk Hendricsken Jan Aert Coppen  

Aleijdis                        13-2-1657

Joannes                        27-2-1660

Arnoldus                     21-8-1662

Arnoldus                     29-2-1664

 

Sijn Marten Melchiors, jm Heeze X 19-2-1662 sc                                                             i

X 16-2-1662 Rk Lijntje  Gielen Geerts ( v Exel) Smidts, jd Heeze           i

Michael                       24-11-1663     

XX 13-7-1664 sc, 11-7-1664 Rk Anneken Geerit Gobbels, jd Heeze       i

Gerardus                       9-5-1665

 

 

Anthonis Tielen Huijben (sMeijers), jm Heeze X 16-1-1664 sc                                       i

X 5-1-1664 Rk Anneken Geerit Goorts, jd Heeze                        

Maria                          16-8-1665

 

Aert Peeters v Mierlo, jm Hout X 27-1-1664 sc                                                                i

X 10-1-1664 Rk Heijlken Jan Verbraecken, jd Heeze

Joannes                        31-10-1664                 

 

Bartholomeus Willems (v Moorsel) Heeze X Liesken Jan Loeffen                                   i

XX 5-8-1663 sc, 3-8-1663 Rk Marie Goort Frans Blockers, jd Heeze

Elisabeth                       1-4-1664

 

Jan Anthonis Muls Heeze X 27-1-1656 sc Cathalijn Reijnier Willems Heeze             i

Antonius                      8-3-1657

Catharina                    15-9-1658

Guilielmus                   10-12-1659

Catharina                    20-8-1661

Antonius                     28-12-1662

 

 


N

 

Joannes Antonii Nippen X Joanna Meusen                                                                            i

Antonius                     7-10-1654

Henrica                         2-3-1657

Joanna                         5-10-1660

 

Paulus Noppen X Petronilla                                                                                                   i

Joanna                        15-11-1654


O

 

Peeter Jorissen (v Oers), jm Heeze X 8-6-1659 NG                                                          i

X 8-6-1659 Rk Mariken Arien Sweers (alias v Velthoven), jd Heeze        i

Elisabeth                     5-11-1660

Georgius                      23-4-1664

 

Pauwlus Joris van Oers, jm Heeze X 1-10-1662 sc                                                           i

X 29-9-1662 Rk Jenneken Wouter Joost Geukens, jd Heeze                    i

Judocus                       17-8-1663

 

 

Adrianus Jansen Uergelist (Snijers) X Maria Jacops (Pancras)                                            ii

Joannes                        17-11-1655

Anna                            12-12-1658

Elisabeth                     20-3-1662

 

Jan Jan v Osteij, jm Aalst X 16-10-1661 sc                                                                      i

X 16-10-1661 Rk Maeijken Hendrick Raessen, jd Heeze

Joanna                          6-9-1662

Helena                         29-8-1664       

 


P

 

Adam Jacob Willems (Pancras de Smit)                                                                                i

X 22-10-1650 sc Anneken Jan Jacobs Veldhoven                                    i

Joanna                        23-6-1657

Elisabeth                     25-3-1660       moeder Catharina Sweers

Anna                              5-4-1663                   ,,          ,,

 

Guilielmus Eimberts (Pappen) X Aleidis Antonius Hoirs                                                      ii

Francisca                    13-9-1654

Anna                              6-5-1657

Anna                            21-1-1659

Joannes                        26-6-1660

 

Petrus Thijssen (van Peer) X 3-4-1657 Aleijdis Handricx (Peter Delen)                              7.55

Matthias                      25-4-1657

 

 

Peters

 

Adrianus Hendricx Peters X Rudolpha

Lambertus                   17-11-1655                 

 

Cornelis Peeters, jm Hoogeloon X 28-1-1657 NG

X 21-1-1657 Rk Teuntje Jans, jd Heeze

 

Frans Peeters (Fransen de Blucker), jm Heeze                                                                  i

X 22-8-1655 NG Maijken Ariens, jd Heeze

Petrus                          4-12-1656                                                                                            1698

Adrianus                     16-2-1659

 

Joannes Hendricx Peeters X Joanna Jans (Delis v Meel)                                                      1698

Wenceslaa                     9-1-1654       vader Henricus Petri

Wandela                      23-10-1655     

Arnoldus                      7-9-1657       

Gudula                        12-11-1658

Godefridus                  8-10-1664

 

 

Adrianus Philipsen (Goort Jacobs/ Dircx Reijmen) X Maria (Pt H) Swuesten                     i VII-4

Franciscus                     4-6-1658

 

 


Petrus (Cl) Princen XX Elisabetha (Jan Aerts)                                                                      i

Henrica                         5-5-1654

 

Willem Peeter Prinsen, jm * Heeze den Haag (enoge jaren)                                             i

X 20-11-1665 sc, 12-11-1665 Rk Margriet Jan Hanssen, jd Heeze

 


R

 

Adriaen Meeus Reijmen Heeze                                                                                         i

X 21-2-1652 Heeze sc Peerken Michiel Geerits (v Exel), Heeze              i

Agnes                          21-2-1654 moeder Antonia

Joanna                           5-1-1656

Michael                       12-11-1658

Maria                            2-4-1661

Gerardus                     14-7-1663

 

Jacob Jans Reijmen X Aleijdis Everardi                                                                                i

Maria                          22-6-1656

Francisca                    16-7-1660       

Joannes                        11-8-1665

 

Jacob Meeus Reijmen, jm Heeze X 20-1-1664 sc                                                             i

X 16-1-1664 Rk Engeltjen Geerit Joosten (Dircx), jd Heeze 

 

Peter van Reijmersdael X Teuntje Reijnders

Elisabetha                   20-8-1656 Leende

Joanna                         10-3-1659 Heeze

XX 30-4-1662 NG, 26-4-1662 Rk Hanricxken Jan Tijs, jd   Heeze

 

 

Hendrick Reijnders, jm Braakhuizen onder Geldrop X 17-2-1664 sc                              

X 17-2-1664 Rk Lijsbeth (Evert) Bastiaen Corstens, jd Heeze

 

Rhenerus Rhenerus X 9-2-1649 Geldrop Rk Petra Joannis

Joannes                        23-3-1654

Aleidis                         23-6-1656 Geldrop                            

Reinerus                      8-12-1659

 

 

Frans Hendrick Roubosch, jm Heeze X 24-10-1660 sc                                                     i

X 23-10-1660 Rk Lijsken Jan v Esch alias Smulders, jd Heeze                i

Godefrida                    18-2-1662

Joannes                         2-6-1663

Henricus                      20-10-1664

 

Peeter Peeterssen Rouwbosch, jm Heeze X 27-12-1660 Rk                                             i

X 27-12-1660 sc Anneken Jacob Pancras, jd Heeze         i

 


Jan Rutten, jm Achel X 27-9-1654 NG Maijken Jan Tielens, jd Heeze                       i

Aleijdis                        25-3-1658

 

Teunis Janssen (Rutten), jm Heeze X 15-2-1660 NG                                                      i

X 2-2-1660 Rk Jenneken Peters, jd Heeze

 


S

 

Jan Gielens (Schaften), jm Heeze X 6-1-1658 NG                                                            i

X 11-1-1658 Rk Teuntje Jans, jd Heeze   

Ida                               25-11-1658

 

Wouter Michiel Anthonis (Schaften), jm Heeze X 29-7-1657 sc                                      i

X 30-7-1657 Rk Anneken Abraham Luijcas, jd Heeze

Ida                               6-10-1658

Elisabeth                     28-9-1661

Lucas                             2-8-1665

 

Schavers

 

Joannes Petri Schavers X Antonia Valerius Vervalen                                                            i

Adrianus                     28-6-1655

Joannes                        27-6-1657

Joannes                        14-1-1660

Guilielmus                   8-10-1664

 

Peeter Wouter Schavers, jm Heeze                                                                                    i

X 1-8-1655 NG Christina Joannis den Orgelist, jd Heeze                        i

Hildegardis                 22-7-1656

 

Gualterus (Jan) Schavers X Petronilla Peters                                                                        i

Judocus                       11-1-1658

Joanna                        28-2-1660

 

 

Henricus Faessen (Schepers) X Francisca Peters (Delen)                                                     i 7.14

Maria                          19-1-1655

Petrus                          17-2-1658

 

Hendrick Claes Faessen (Schepers), jm Heeze X 15-10-1662 sc                                      i

X 15-10-1662 Rk Maeijcken Jan Schepers Heeze

Joannes                        24-9-1663       

Catharina                    9-11-1664

 

Matthias Aerts (Schepers) X Lutgardis Joannes Happen                                                      i

Aart                             22-1-1654 Someren   

Franske                         8-4-1654 Someren

Gertrudis                     29-12-1663

 

 


Frans Jacob Schooffs, jm Heeze X 27-1-1658 sc                                                              i

X 20-1-1658 Rk Engeltje Joost Sweers Mijnis, jd Heeze

Jacobus                        26-6-1659

Judocus                       25-8-1661

 

Henricus Dircx (Schoofs), jm Heeze X 21-1-1657 NG                                         i

X 4-2-1657 Leende Rk Goedeltjen Michiels Gielens, jd LeenderStrijp               

Joanna                         27-3-1658 Heeze

Jacobus                        21-7-1662 Leende

 

 

Delis Jan Slauwers, wedr Heeze                                                                                         i

XX 23-2-1659 sc, 23-2-1659 Rk Lijntgen Goossens Janssen, wede Heeze

            XXX 23-10-1661 NG Lijntje Gelis, jd Riel onder Geldrop

 

Guilielmus Jans sLouwers X Judoca Jansen (de Scheper/ Geukens)                                                ii

Judocus                       22-6-1656

Antonius                     28-8-1661

 

 

Jan Theunis Smetsers, jm (Oirschot) X 3-3-1658 sc

X 3-3-1658 Rk Lijntje Tielens, wede Willem Hoirs Heeze

Guilielma                    14-7-1659

 

Paulus Smidts X Joanna                                                                                                         i

Antonius                     16-12-1654

 

Joannis Thoenis Smulders X Marie Gielens (v Exel)                                                             ii

Catharina                    11-8-1656

Andreas                         8-3-1659

 

 

Arnoldus Snoeckx X Elisabetha                                                                                             i

Joannes                          3-2-1654      

 

Heijnderick Aerts Sno(e)ckx, jm Heeze X 21-1-1657 NG                                                i

X 21-1-1657 Rk Perijntje Jans Delen, jd Heeze                                       7.15

Joannes                        16-7-1657

Gualterus                     29-3-1659

Nicasius                       11-9-1661

 

Jan Joost Jan Geerits (Snoeijen), jm Heeze X 27-5-1657 NG                                           i

X 24-5-1657 Rk Catelijn Wouter Cocx, jd Heeze                                     i

Margareta                   23-5-1658

Guilielmus                   16-3-1661

Martinus                      12-11-1665

 

 

Claes Jan Souwen, jm Heeze                                                                                             i

X 13-2-1656 Heeze NG Aeltjen Jan Souwen, jd Heeze    

Maria                            8-9-1658

Joannes                        23-10-1660

Helena                         16-12-1662

 

Gerit Souwen X Mechtildis                                                                                                     i

Godefridus                  14-6-1656

 

 

Jan (Peter) Stoffels, jm Helmond X 12-10-1664 NG                                                        i

X 12-10-1664 Rk Teuntje Peters v Gemert, jd Heeze

Maria                            5-8-1665

 

Leenaert Handerick Stoffels, jm Heeze                                                                             i

ot 4-2-1657 Heeze NG Maria Wilms (Glaesmaeckers), jd Eindhoven                

Nicolaus                      28-9-1659

Maria                          14-4-1662

Henricus                      18-3-1665

 

 

Jan Jansen Stijnen, jm Heeze X 17-11-1658 sc                                                                 i

X 10-11-1658 Rk Elsken Willem Ghoossens, jd Heeze

Joanna                         16-10-1660

Joannes                        11-10-1661

Maria                          14-5-1665       

 


Sijnen

 

Gerardus Sijnen X Joanna Joosten                                                                                         i

Helena                         1-12-1655

Joanna                        5-10-1660

Joannes                          9-7-1662

 

Jan Tonis Sijnen, jm Heeze ot 21-1-1663 NG                                                                   i

X 4-2-1663 Leende Rk Margriet Dirck Verbraken, wede   Leende

Antonius                     23-9-1665 Heeze

 

Martinus Anthonis Sijnen X Anna (Godefridi) Lucas                                                            i

Adriana                       19-10-1652

Joannes                        4-12-1654

Maria                          21-1-1657

Maria                            4-4-1658

Antonetta                     21-4-1660

Rodolphus                   20-12-1661

 

 

Sweer Joosten (Zweers) Heeze X 15-12-1664 sc                                                              i

X 14-12-1664 Rk Handricxken Geerits Heeze

Elisabeth                     24-10-1665

 

Geraert Peeter Swusten X 18-5-1653 Heeze NG Willemken Gerits Snijers                           VII-6

Helwigis                      27-3-1654

Michael                         2-4-1657       

Helena                         27-6-1660

 

Jacobus Gerardus Swuesten X Catharina Meussen (Francissen)                                         VII-22 i

Joanna                         27-11-1654

Gerardus                       9-4-1657

Bartholomeus              28-5-1660


T

 

Thijssen

 

Andries Willem Thijs X 1-2-1650 sc Margriet Jan Delen                                                     i 6.29

 

Henricus Delis (Thijs) X Maria Gerits (Swuesten)                                                                i

Joannes                        3-9-1654

Joannes                        18-3-1658

 

Peter Jan Tijs, jm Heeze X 20-2-1661 NG                                                                         i

X 26-2-1661 Rk Marieken Willems (Claus), jd Heeze

 

Philippus Matthijsen X 24-1-1661 Rk Anna Boelen

Matthias                      10-12-1660

           

Guilielmus Handricks (Thijs) X Maria Gerits Gev(e)ns                                                        ii

Michael                         4-1-1660

Gerardus                       1-6-1662

Maria                          29-7-1664

 

Guilielmus Willem Thijssen X Adriana (Wijnen)                                                                  i

Angela                           6-2-1654

 

 

Handrick Thomas v Goch (v Lierop) Heeze                                                                      i

X  Ann Loeffen

XX 20-6-1655 Heeze NG Mariken Handerick Teuwens (Delen), jd Heeze          8.56

Anna                            16-10-1656

Henrica                       11-1-1658

 

Jan Thonissen, jm Geldrop X 1-11-1665 sc

X 2-11-1665 Rk Dinghen Jacob Roelen (v Wetten), jd Heeze                  i

 

 

 


Tielens

 

Hendrick Adriaen Tielens Heeze X 13-12-1657 sc                                                           i

X 6-1-1658 Rk Jenneken Janssen Verbraecken Heeze

Joannes                        10-2-1660

 

Claes Jan Tielens, jm Heeze X 28-1-1657 NG                                                                  i

X 30-1-1657 Rk Heijlken Goorts, jd Heeze                                               i

Helena                         11-11-1657

Antonia                        6-10-1659

Joanna                         12-11-1661

Anna                             3-3-1664

 

Faes Arien Tielens, jm Heeze X 3-3-1658 sc                                                                    i

X 3-3-1658 Rk Perijntjen Jan Ceelen, jd Heeze

 

Joannes Joannis Tielens X Maria Gerits                                                                                i

Michael                       11-1-1655

Guilielmus                   19-10-1657

Godefridus                  16-10-1660

 

Matthias Tielens X Catharina Joosten                                                                                   i

Maria                          19-12-1656

 

Tielemannus Ariens (Tielen) X Maria Martens                                                                     i

Maria                            4-6-1656

Martinus                      23-5-1660

 

 


V

 

Jan Weijnant Faes, jm Nederweert X 10-8-1664 sc                                                           1685

X 20-8-1664 Rk Heijltgen Marten Melchiors, jd Heeze                            i

 

Peter Jans Vaessen, jm Heeze X 1-2-1654 NG Marie Goorts, jd Lommel                   i

Adrianus                     5-11-1654

Godefridus                    7-7-1657

Joannes                        20-8-1659

Henricus                      12-8-1662

Maria                         21-8-1663

 

 

v Velthoven

 

Arnoldus Jacops (v Velthoven) X Maria Handrickx (veBeeck)                                             i

Maria                          20-10-1656

Gerardus                     16-3-1660

Gerardus                     30-1-1662

Petrus                          29-6-1665       

 

Geraert Adriaens Sweers (v Velthoven), jm Heeze                                                           i

X 24-11-1652 NG Phlipsken Philipssen Heeze

Reinerus                      11-9-1656

Catharina                    25-2-1659

Arnoldus                     14-3-1662

Antonius                     14-3-1665

 

Goort Gerits Goorts (van Velthoven), jm Heeze X 22-4-1657 NG                                   i          

X 16-4-1657 Rk Elske Peeters Meeussen, jd Heeze         

Petrus                          28-6-1659

Elisabeth                     15-12-1661

Leonardus                   28-5-1665

 

Jan Geerits Goort van Velthoven, jm Heeze X 1-12-1658 sc                                            i  

            X 16-12-1658 Rk Lijsbeth Hendricx Dircx van Velthoven, jd Heeze                    i

XX 3-6-1665 sc, 10-5-1665 Rk Jenneken Peeter Luijcas, Leende

 

Handrick Dircx (van Velthoven) X Sijken Teunis (Jan Houben)                                          i

                        XX 16-5-1660 NG, 10-5-1660 Rk Marij Teunis Hoirs, wede Jan (Aart) Coppen

 

Henricus Jacops (v Velthoven) X Maria Dirks                                                                      i

Henrica                       26-2-1656

 


Herman Michiel Adriaens (v Velthoven) Heeze                                                               i

X 16-6-1651 sc Lijsbeth Sijnen Heeze

Nicasius                        3-4-1654

Antonia                        13-8-1655

Nicasius                       30-6-1657

Hermannus                  29-9-1659

Aleijdis                        22-9-1661

Michael                       18-12-1663  

 

Jacob Adriaen van Velthoven alias Sweers, jm Heeze X 26-9-1660 sc                            i

X 21-9-1660 Rk Mechteld Jacob Pannecras alias Smets Heeze               i

Jacoba                         19-8-1661

 

Jan Geerits Goort van Velthoven, jm Heeze X 1-12-1658 sc                                            i

X 16-12-1658 Rk Lijsbeth Hendricx Dirck van Velthoven, jd Heeze

 

Tonis Jan Sweers (alias v Velthoven)                                                                                    i

X 14-9-1653 NG m Jen Peeters Swuesten, wede Goort Lucas                      D.3     

Petrus                            8-8-1656

Helena                         21-2-1659

Joannes                        23-8-1660

Jacobus                        29-4-1663

 

 

Cornelius (Martens) van de Ven X Anna (J) Thijssen                                                            i

Martinus                      23-10-1654

Gertrudis                     23-6-1657 ouders C Martens X A Jansen

Joanna                         22-1-1661

 

Jacob Jansen Ghoossens (Venten), jm Heeze X 2-12-1657 NG                                       i

X 1-12-1657 Rk Maria Adriaens Sweers, jd Heeze                                   i

Maria                          3-10-1658

Antonius                     10-9-1660

Elisabeth                     17-2-1662

Joannes                        3-11-1664

 

 

Joannes (H) Vera X Joanna J W Clauwen                                                                             i

Henricus                      26-9-1654

 

Joannes Joannis Veraa X Maria                                                                                             i

Maria                           7-8-1654

 

 


Joannes Wouters Verbiesen X Aleidis (Sijn Jan) Sijnen                                                        ii

Anna                            25-7-1655

Catharina                    5-12-1657

Aleijdis                        31-3-1660

Nicasius                         8-7-1662

Theodorus                   10-2-1664

Petrus                          6-11-1665

 

Dirck Wouters Verbiesen Heeze                                                                                        i

XX 17-2-1659 sc, 12-2-1659 Rk Maaijken Geerit Thonis Wouters, jd Heeze

Anna                            29-10-1660

Margareta                   28-5-1663

 

 
Verbraecken

 

Peeter Aert Verbraecken, jm Stratum X 25-5-1664 sc

X 28-5-1664 Rk Lijsken Geerit Mijnis, jd Heeze                                      i

 

Tieleman Janse Verbraecken, jm Heeze X 2-9-1657 NG                                                  i

X 30-8-1657 Rk Maria Marten Melchiors, jd Heeze                                i

Arnoldus                     26-9-1657

 

Tieleman Marten Verbraken, jm Heeze X 2-1-1661 sc                                                     i

X 6-1-1661 Rk Heijltjen Cornelis Daems, jd Heeze

Aleijdis                        21-7-1662

Martinus                      10-9-1664

 


Verhagen

 

Geerit Willems Daems (Verhagen) Heeze X 23-2-1659 sc                                               i

X 20-2-1659 Rk Catalijna Henricx Heeze

Joanna                         22-1-1660

 

Hendrik Daem Verhagen, jm Heeze X 30-10-1661 sc                                                      i

X 29-10-1661 Rk Iken Jan Joosten (Geukens), jd Heeze                          i

Maria                          17-1-1663

Antonia                        19-11-1664

 

Joannes Wilhelms Verhagen X Catharina Jan Lucas (Francissen)                                       ii

Maria                          29-8-1652       moeder Joanna

Gerardus                       1-2-1654

Henricus                      31-8-1655

Joanna                         31-8-1655 tweeling

Adrianus                     17-9-1657

Godefridus                    1-3-1659      

Joannes                        20-9-1661

Margareta                     2-7-1663

 

 

Joannes Verlinde X Maria

Joanna                         11-12-1660

 

Joannes Henricus Verouwen X Joanna Joannes Albertus

Gertrudis                     13-3-1659

 

 

Gerardus Hendrix (Verschuren) X Francisca Drissens (Swuesten)                                       i VII-16

Adrianus                     18-12-1655

 

Jan Willems Verschuren Heeze                                                                                         i

X 17-1-1655 Heeze NG m Anneken Jan Leijen Heeze

Anna                            29-8-1655

Catharina                      4-9-1658

Maria                          12-4-1662

Guilielmus                     8-9-1665

 

 


Michael Hubertus Vervlaessen X Elisabetha (H) Verschueren                                             ii

Joanna                         13-9-1654

Maria                          16-9-1656

Adriana                         9-6-1658

Catharina                    28-8-1660

Joannes                       24-6-1662

Franciscus                   18-8-1663

 

Gualterus Handricx Maierius (verWerdingen) X Anna Joosten                                             i

Judocus                       24-1-1657

Elisabeth                       5-9-1658

 

 

Vesters

 

Goort Geerit Goert Vesters, jm Heeze X 14-1-1663 Rk                                                    i

X 14-1-1663 sc Fransken Willem Delen Heeze, wede Jan Lambrechts     7.18

Adrianus                     12-11-1663     

Guilielmus                    6-5-1665       

 

Godefridus Petrus Vesters X Helena                                                                                      i

Henrica                       26-8-1652

 

Joannes (P) Vesters X Joanna                                                                                                i

Maria                          23-10-1652

 

Michael Nicolaus Vesters X Catharina (Willem Claus)                                                        i

Erasmus                       23-2-1654

Catharina                    13-11-1655

 
 

Vincken

 

Gerardus Janssen Vincken X Judoca Hendrix (Wouters)                                                       i

Henricus                      3-11-1655

Joanna                        20-7-1659

Maria                          12-11-1663

 

Joannes Tuenis Vincken (Leenders) X Margareta Sweers alias v Velthoven                        ii

Arnoldus                     17-11-1654

Lambertus                   12-9-1656

Adrianus                     10-9-1660

Maria                          17-6-1664

 

Lenart Thonis Vincken, jm Heeze X 3-10-1660 sc                                                           i

X 3-10-1660 Rk Maria Claes Faessen (Sch), jd Heeze

Joanna                        15-11-1660

 

 

Petrus den Vlaeminck X Cornelia

Petrus                            5-1-1655

 

Joannes Vrinsen X Maria

Helena                         17-5-1655

 

Peter Andries Aerts de Vos, jm VenLoon (op Zand) X 28-9-1664 NG

X 11-1-1665 Rk Maria Wouters Vervalen, jd Heeze

Andreas                       21-6-1665


W

 

Adrianus Aerts Wespen X Anna Gerits (Swuesten)                                                               i VII-23

Maria                          19-9-1656

Arnoldus                     9-10-1658

Gerardus                     9-10-1658 (tweeling)

 

Dirck Aert Wespen, jm Heeze X 22-4-1657 Heeze NG                                                    i

X 22-4-1657 Leende Rk Cathalijna Goort Donckers, jd Leenderstrijp    i

Anna                            11-12-1657 Leende

Arnoldus                     15-8-1660 Leende

Godefridus                  16-3-1663 Heeze

 

 

Delis Jacob (Roelen v Wetten), jm Heeze                                                                        i

X 7-11-1660 sc Anneken Willem Gobbels, jd Heeze                                 i

Guilielmus                   17-4-1662

Joannes                        21-9-1663

Joannes                        17-8-1664

 

Willems

 

Joannes Willems X Jacoba

Ida                               16-5-1655       

 

Jan Reijnier Willems Heeze X 9-12-1657 sc                                                                     i

X 8-12-1657 Rk Margrieta Willems Woensel

 

Leonardus Guilielmi HubertsLille X 11-2-1665 Rk Guilelma Jansen Sterksel

 

Willem Lambrecht Willems, jm Weert

X 29-10-1656 NG Teuntje Joppen <-> Janssen, jd Heeze                                   i

 

Wilhelmus Wauters X Petronella                                                                                         

Wilhelmus                   12-11-1655     

 


buitenechtelijk:

 

Henricus & Maria Jans

Henricus                      4-11-1659

 

Joannes Aerts X Helena Tielens

Margareta                     9-6-1662 ouders ‘solutorum’ i.e. ongehuwd

 

Michael Ariens & Catharina

Michael                       25-5-1657 geboren bij Haarlem

 

Matthias Petri Heijen & Helena Henrici Meusen

Henricus                      15-6-1664

 

Theodorus Handricx & Elisabeth Peeters

Joannes                        30-1-1657

 

Thonis Wouters & Maria                                                                               

Elisabetha                   19-3-1660

 

 


Overzicht van namen en gezinnen

 

familienaam                 aantal               familienaam                 aantal               familienaam                 aantal

                                    gezinnen                                              gezinnen                                              gezinnen

 

Aerts                           3   p                 Eimberts                      1   p                 Jacobs                          3   p

Ariens                          1   p                 verElsen                      1                      Jansen                          5   p

v Asten                        2   t                  Engelen                       4   p                Jeroonsen                    1   p

            v Erp                           1   t                 Jochems                       2   p

Bacx                            4                      v Esch/ de Mulder       1   t                 de Jongh                      2   p

Berchmans*                1                      v Exel                          2   t                     Joordens (Cocx)          1   p

Bernards                      1   p                                                                            Joosten                        8   p

Bitters                         1                      Fransen                        7   p                 Joosten/Schepers         2   pb

Joppen*                       2   p

Bluckers                      1   b                 v Gael                          3                                                                     

Boelen                         1                      v Gastel*                     1   t                  Keijmps                       1         

Bogaerts                      1                      Geldens/Schepers*      1

Brants                          1                      v Gennip                     1   t                        de Laet*                      1            

v Brugh/Breughel          1   t                  Geven                          3   p                Lam(b)ers                    2   p    

Bruijnincx*                 1                      Gobbels/Gevens          7                     Langhens                     1

v Brussel*                   1   t                  Gooris                         1   p                de Laure                      2

            Goorts                         2   p                 Leenders                     1   p

v Can                           2   t                  Goossens                     9   p                 Lemmens*                   1   p

Celen                           1   p                                                                             v Lierop                      2   t

Claes(sen)                    3   p                 Hansen                        1   p                 v Lieshout*                 1   t

Clevers                        2                      Hendrickx                   8   p                 Lingers (Adams)         1

Clissen                         2                      Heijen*                        1                      v Litsenburg                1   t

de Cock                       1   b                 Heijmans*                   1                      v Lommel                    1   t

Cocx                            1   b                 Hermans                      1   p                 Loos*                          1

Colen                           2   p                 Hezius                         1   t                  Lijen*                          1

Coppen                        2   p                 Hoeben                        1   p                

Cornelis*                     1   p                 Hoeijmaeckers*          2   b                 Maes                            1   p

Corsten                        3   p                 op ’t Hoff                    2   t                 Marcelis                       1   p

Croesen (Bast.)           1                      Hoirs*                         1                      Martens                       3   p

Cuijpers                       2   b                 Huibers*                      1   p                 v Meel                         2   t

Huijsmans*                 1                      Melchiors                    2   p

Daniels                        1   p                 Horckmans*                     1                      sMeijers                      2

Delen                           10 p                                                                                             v Mierlo                       1   t

v Dessel                       1   t                                                                                v Moorsel                    1   t

Dingens*                     1   m                                                                            Muls                            1

Dirckx                         7   p                

Dommels                     2   t                                                                              Nippen*                      2

Driessen                      1   p                                                                                        

v Dijck                        1   t                                                                              v Oers*                        2   t

                                                                                                                        Orgelist*                     1   b    

                                                                                                                        v Osteij*                      1   t

                                                                                               


familienaam                 aantal                           familienaam                 aantal              

                                    gezinnen                                                          gezinnen                                 

 

Pancras de Smit          1                                  Vaessen                       3          p

v Peer*                        1          t                       v Velthoven                9          t

Peters                          6          p                      vd Ven*                      1          t

Princen                        2                                  Venten                         1

                        Vera                            2          t

Reijmen                       3          p                      Verbiesen                    2          t

Reijmersdael*             1          t                       Verbraecken*              3          t

Reijnders                     2          p                      Verhagen                     3         

Roubosch*                  2                                             verLinde                      1          t

Rutten                         2          p                      Verouwen*                 1

                                                                        Verschuren*                2          t

Vervlaessen                 1

Schaften                      2          t                       Vesters                        4

Schavers                      3                                  Vincken                       3

Schepers                      3          b                      de Vlaeminck*            1          t

Schoofs*                     2                                  Vrinsen*                      1

Slouwers                     2                                  de Vos                         1

Smetsers*                    1          b                     

Smits                           1          b                      Wespen                       2                     

Smulders                     1          b                      v Wetten*                   1          t

Snoeckx                      2                                  Willems                       3          p

Snoeijen                      1                                  Wouters                       1          p

Souwen                       2                                 

Stoffels                       2          p                     

Stijnen*                       1          m

Sijnen                          3          p                     

Zweers*                      1          p

Swuesten                     2                                 

                                                                       

Thijs(sen)                     4          p                     

Thomas v Goch*        1          p                     

Thonis                         1          p                     

Tielens                         6          p                     

 

 

Totaal  145 namen                   * naam komt na 1672 niet meer terug

            287 gezinnen

 


Huwelijken Heeze niet gevonden  1650-1665

 

man                                                     1e kind weder   vrouw

 

Henricus Arts                                      1656                Maria Theus

 

Henricus (J) Bax                                 1661                Elisabetha Peters

Antonius Berchmans                          1662                Anna (Adriaens v Stratum)

Jan Wouter Bernarts                           1650 NG         Maria Jan Box                                                i

Henricus Wilms v Brugh/v Breugel   1656                Henrica Gerits                                    i

 

Henricus Peters (Cissen)                     1655                Digna Peeters (Michiel Delen)           7.3

Egidius (Joost) Clevers                       1654                Guilielma Jan (Thijs)                          ii

Petrus de Cock                                    1657                Amelberga Ariens                               i

Joannes Coppen                                  1654                Marie (Teunis Hoirs)                          i

Philippus Claessen Coppen                1654                Maria Gerits                                       i

Judocus Cornelius                               1654                Maria                                                             

Joannes Corsten (Swuesten)               1655                Ida                                                       i

Joannes (Jan) Corsten (Swuesten)      1655                Margareta Peters (T Cuijpers)           VIII-30

 

Paulus Daniels                                    1664                Emerentiana

Judocus Handrick Dele                       1656                Lucia Driessen (Swuesten)      8.51     VII-18

Laurentius Ariens v Dessel                 1655                Jacomina Claes                                   i

Henricus Dingens                               1655                Catharina Wilhelmus Verlinden         i

Egidius Dirckx                                    1656                Judoca Willems (Eijmberts)                ii

Gerardus Jansen (Dommels)               1656                Anna Hansen (Bacx)                           ii         

Arien Jan Driessen                              1652                Hanricxken Thonis Box                      ii

 

Henricus Gerits (Daems Engelen)      1658                Maria Joosten                                     i

Joannes Daems (Mt Engelen)             1657                Henrica Jacobs (Vaessen)                  i

Antonius Claessen (v Erp)                  1658                Anna Gerits (Snijders)                        i

Adrianus Joannis de Mulder/ v Esch 1654                Antonia Hendrickx (Dircx)                 i

 

Adrianus Meeusen (Francissen)         1654                Francisca (Gerit Swuesten?)              i VII-24

Gerardus Joannes Lucas (Francissen) 1654                Maria (Willem Gobbels)                     ii

Theodorus Fransen (v Weerdt)           1658                Joanna Aerts (W Martens)                  i

 

Anthonius Thijsen (v Gael)                1650                Joanna Lenaerts                                  i

Mattheus Goeijers                               1655                Joanna

Joannes Antonius Gevens                   1654                Jenneke Goorts (Fr Bluckers)             ii

Christianus Aerts (Goossens)             1657                Elisabetha Jansen                               i

Joannes Wilms Ghoossens                 1656                Helena (Thonis) Hoirs                        ii

Guilielmus (W) Goossens                   1654                Guilielma (Th) Francissen                  ii

Guilielmus Guilielmus Goossens       1654                Helwigis                                              i

 

Arnoldus Handrickx                           1661                Maria Jansen

Goort Handrickx Hout                               1664    Peerke Adriaens         

 

Henricus Hendricx                              1656                Joanna Peters

,,          ,,                                  1664                Dijmpna Aerts

 

Nicolaus (Tielen) Handricx                1664                Elisabetha Jansen

Lambertus Goijers Heijmens              1655                Henrica Gerits                                    i

Arnoldus Herme(n)s (v Mierlo)          1653                Lucia Handricx Wouters

Henricus (Th) Hors                             1660                Catharina (Jan) Aerts                         i

Huijbert Huijbertsen Son                           1660    Heijlken Jans

Gerardus Huijsmans                            1658                Agnes

 

Christianus Jansen                              1665                Anna Joannis Flerix                            i

Hendrik Joannes                                 1658                Henrica Philipsen

Antonius Jansen                                  1658                Agnes Matthijsen

Guilielmus Jordens (Cocx?)               1652                Maria Aerts                                         i ?

Guilielmus Judoci                               1654                Catharina Jans

Judocus Joosten (Goorts)                    1656                Anna Reimen (Ariens)                         i

Petrus Joosten (Goorts)                       1655                Engelberta Arie (Tielens)                   ii

Jan Joppen                                          1654                Catharina Jans Aelbers                      i

Antonius (J) Joosten (Schepers/ Clerx) 1660             Maria

 

Jacobus Joannes Langhens                 1655                Marie Lenart Ariens

Casparus Abrahams (de Laure)          1655                Catalijn Adriaens v Velthoven            ii

Franciscus Abrahams de Louws (de Laure) 1656      Lutgardis vd Boomen                          i

Jacobus Jansen (v Litsenburg)            1655                Paschasia Jansen                                i

Cornelius Jans van Lommel               1654                Joanna Gerits (Thijs Daems)             i

 

Henricus (H) Maes (jr.)                       1654                Gertrudis (Peter Delis Delen)             i 7.14

Adrianus Martens                               1657                Adriana Handricx

Tielemannus Martens                         1658                Joanna Janse

Willem Martens                                              1665    Grietje Dielis

Bart Willems v Moorsel                                  1663    Lieske Jan Loeffen                              i

 

Joannes Antonii Nippen                     1654                Joanna Meusen                                   i

Paulus Noppen                                    1654                Petronilla                                            i

 

Adrianus Jansen Uergelist (Snijers)   1655                Maria Jacops (Pancras)                     ii

 

Guilielmus Eimberts (Pappen)           1654                Aleidis Antonius Hoirs                        ii

Adrianus Hendricx Peters                   1655                Rudolpha

Joannes Hendricx Peeters                   1654                Joanna Jans (Delis v Meel)               

Adrianus Philipsen (Goort Dirx)        1658                Maria (Pt H) Swuesten                       i VII-4

Petrus (Cl) Princen                             1654                Elisabetha (Jan Aerts)                                    i

 

Jacob Jans Reijmen                             1656                Aleijdis Everardi                                 i

Peter van Reijmersdael                       1656                Teuntje Reijnders

 

Joannes Petri Schavers                       1655                Antonia Valerius Vervalen                  i          

Gualterus (Jan) Schavers                    1658                Petronilla Peters                                 i          

Henricus Faessen (Schepers)              1655                Francisca Peters (Delen)                    7.14    

Guilielmus Jans sLouwers                  1656                Judoca Jansen (de Scheper/ Geukens)  ii      

Paulus Smidts                                     1654                Joanna                                                 i

Joannis Thoenis Smulders                  1656                Marie Gielens (v Exel)                        ii

Arnoldus Snoeckx                              1654                Elisabetha                                           i          

Gerit Souwen                                      1656                Mechtildis                                            i

Gerardus Sijnen                                  1655                Joanna Joosten                                   i

Martinus Anthonis Sijnen                   1652                Anna (Godefridi) Lucas                      i

Jacobus Gerardus Swuesten               1654                Catharina Meussen (Francissen)      VII-22 i

 

Henricus Delis (Thijs)                        1654                Maria Gerits (Swuesten)                     i

Guilielmus Handricks (Thijs)             1660                Maria Gerits Gevens                          ii

Guilielmus Willem Thijssen               1654                Adriana (Wijnen)                                 i

Handrick Thomas v Goch (v Lierop)             1655    Ann Loeffen                                         i

Joannes Joannis Tielens                      1655                Maria Gerits                                       i

Matthias Tielens                                 1656                Catharina Joosten                               i

Tielemannus Ariens (Tielen)              1656                Maria Martens                                    i

 

Arnoldus Jacops (v Velthoven)          1656                Maria Handrickx (verBeeck)              i

Henricus Jacops (v Velthoven)           1656                Maria (H) Dircx                                  i

Cornelius (Martens) van de Ven         1654                Anna (J) Thijssen                                i

Joannes (H) Vera                                1654                Joanna (J W Clauwen)                       i

Joannes Joannis Veraa                        1654                Maria                                                  i

Joannes Wouters Verbiesen                1655                Aleidis (Sijn J) Sijnen                          ii

Joannes Wilhelms Verhagen              1652                Catharina Jan Lucas (Francissen)     ii

Joannes Verlinde                                1660                Maria

Joannes Henricus Verouwen              1659                Joanna Joannes Albertus

Gerardus Hendrix (Verschuren)         1655                Francisca Drissens (Swuesten)           i VII-16

Michael Hubertus Vervlaessen           1654                Elisabetha (H) Verschueren               ii

Gualterus Handricx Maierus (verWerdingen) 1657   Anna Joosten                                       i

Godefridus Petrus Vesters                  1652                Helena                                                 i

Joannes (P) Vesters                             1652                Joanna                                                i

Michael Nicolaus Vesters                   1654                Catharina (Willem Claus)                  i

Gerardus Janssen Vincken                  1655                Judoca Hendrix (Wouters)                  i

Joannes Tuenis Vincken (Leenders)   1654                Margareta Sweers alias v Velthoven ii

Petrus den Vlaeminck                         1655                Cornelia

Joannes Vrinsen                                  1655                Maria

 

Adrianus Aerts Wespen                      1656                Anna Gerits (Swuesten)                      i VII-23

Joannes Willems                                 1655                Jacoba

Wilhelmus Wauters                            1655                Petronella                                                      

 

 

 [1] Jean Coenen, ‘Heeze, geschiedenis van een schilderachtig dorp’ Rabobank 1998

[2] met dispensatie wegens bloedverwantschap