HLZR 1631  (1664-1671)

 

 

f 2       10-1-1664        Peeter Jan Bitters verkoopt akker in de Speel te Leende voor 73 gl. aan Peeter Wouter Donckers

 

f 6       16-1-1664        Adriaen Adriaenssen van Velthoven uit Heeze .. krachtens procuratie d.d. 31-12-1663 van Hr Jean zoon Servaes Sanders uit Huiguij in Picardië Frankrijk mede namens Lauwijs, zijn naaste bloedverwant

                                    -  ….. voor 42-10-0 aan Elsken Jan Luijcas, vrouw van Adriaen van Velthoven

f 8                               -  beemdgroes de Start, 61 roeden voor 246-14-0 aan Dielis Jacob Roelen

 

f 11     17-1-1664 

             2-1-1664        Frans Gerarts leent 100 gl. van Hendrick Jan Geven tegen 5 gl./ jaar op …

             2-1-1664        Jan Janssen Deijlen leent 100 gl. tegen 5% op huis, hof en aangelag, 1½ lopen zaad te Hout van Hendrick Jan Geven. De onderpanden zijn reeds belast met een schuld van 100 gl. aan Andries Ruevens en een schuld van 100 gl. aan de Heilige Geest van Leende

f 12     18-1-1664        Dirk verWerdigen verkooopt .. aan Jan Dielis Buggen

 

f 28       3-3-1664        Dielis Jansen uit Rotterdam, man van Lijntgen Joost Jan Joosten

 

f 45     19-5-1664        Aert zoon Jan Aert Coppen, 26 jaar belooft …

f 46     19-5-1664        Merrijken Thonis Hoirs, weduwe Jan Aert Coppen, nu gehuwd met Hendrick Dircx van Velthoven ziet af van tocht ….

 

f 64     4-10-1664        Agnees Drijes Deelen vernadert een huisje en 4½ copsaet land te Ginderover dat Hendrik Geerits op hodie heeft gekocht van Dilis Faessen de Vos.

 

f 71    25-10-1664       Lijntgen Aert Wijnen, wede Hendrik Jan Luijcas, geassisteerd door Adriaan van Velthoven en Hendrick Joost Dircx, haar zwagers verkoopt aan heer Albert Snoeckaert vanSchaumburg, heer van HLZ 68 roeden met de bomen die daarop staan zoals afgepaald van groese de Scherfdonck, in toaal vierdalf (3½) vaetsaet bij het kasteel aan de Aa voor 307-2½-0

          25-10-1664       Jacob Willem Delen, weduwnaar van Engel Jan Hanssen verkoopt, mede namens hun onm. kinderen en namens Wouter Jan Hanssen groes de Scherfdonk, 9 copsaet bij het kasteel aan Albert Snoeckart van Schaumburg, Heer van Heeze en Leende voor 563-10-0

f 72     25-10-1664      Frans Goort Roubosch verkoopt ....

                10-1664      1.  Jacob Jan Reijmen Joost Cornelis, inwoner van Giesen Nieuwkerke, man van Maeijken Jan Reijmen

2.   Albert Jacobs, man van Neesken Jan Reijmen

verkopen een huis a/d Ven aan Peeter Peeter Belen en Hendrik Daem Verhagen

 

f 84       5-1-1665        Reijm zoon Peeter Reijm Hoirs, 21 jaar

 

f 88       7-1-1665        Wouter Willem Donckers, man van Jenneken Vreijs Bacx vernadert akker in de Speel te Leende die Peeter (Wt) Donckers op 10-1-1664 had gekocht van Peeter Jan Bitters

 

f 90    12-1-1665         Jan Goris Janssen verkoopt … aan Jan Joachims van Rijthoven

          27-2-1665         Peerke dr Peeter Dircx, wede Adriaan v Velthoven erkent de schuld van 200 gl. aan Antonet Ariens de Lauwre op de Grietenakker, 1½ vaetsaet. a/d Rul

 

f 98    25-1-1665         Cathalijn Jan Herberts, wede Jan Dielis Bocx verkoopt krachtens testament d.d. 7-7-1648 …voor 434-10-0 aan Geerit Raes Francissen

          25-1-1665         Hendrick Jan Genen koopt wettelijk en erfelijk van Jan Peter Genen een jaarlijkse en erfelijke rente van vijf gulden “den gulden tot XX stuyvers gerekent”, betrekking hebbende op een stuk groes, “den Ho gennaemt” bij Hout.

 

f 102    4-2-1665         1.  Jan Jan Thijs, man van Marije Jan Delen

                                    2.         Willem Anthonis Smulders als voogd van de ke van Jan Goorts van Velthoven en Anneken Jan Delen

                                    verkopen huis met plaats en 1½ vaetsaet van ’t gelag a/d Venderstraat voor 2/3 x 230 gl. = 153-14-0 aan

                                    3.         Martinus Dielis Gevens, hun mede-erfgenaam[1]

f 103    4-2-1665         Boedelscheiding tussen de ke van Jan Delen

1.   Jan Jan Thijs, man van Merije Jan Delen krijgt beemdgroes de Durencoop en 20 gl. eens uit de kavel te midden in ’t gelag en een schuld van 100 gl. aan Geraert Wouters

2.   Martinus Dielis Gevens, man van Margriet Jan Delen krijgt de helft in ’t gelag  en de Warand akker en moet de helft van 7 gl./jaar gelden ten Bosch

3.   Willem Anthonis Smulders, voogd over de ke van Jan Goorts van Velthoven en Anneken Jan Delen krachtens decreet d.d. 17-12-1664 krijgt ’t gelag te midden naast de kavel die verkocht is met de akker achter de kerk naast de Holenberch. Hij moet de helft van 7 gl./jaar gelden ten Bosch en 20 gl. aan de Durencoop geven

 

f 104     6-2-1665        Aeltgen, wede Frans Dielis Cornelis met Willem Dielis Cornelis haar voogd  …. krachtens testament d.d. 24-8-1664

 

f 106     7-2-1665        Willem Goort Donckers, man van Heijltgen Peeter Smulders verkoopt een huis met de helft van het aangelag (de NO zijde) 1½ vaetsaet in de Ren te Leende voor 593-10-0 aan Roeloff Hendricx

 


f 110   18-2-1665        1.         Aert Jan Coppen

1.                   Ieuwen Marten Melchiors, man van Henricxken Jan Coppen

2.                   Jan zoon Jan Dielis Delen, man van Jenneken Jan Coppen

3.                   Michiel Aert Coppen en Hendrick Thonis Hoirs als momboiren over Marie,

4.                   Libken en

5.                   Thonisken, drs. van Jan Aert Coppen en Merij Thonis Hoirs krachtens decreet d.d. 18-2-1665

                                    verkopen:

-          een akker …voor 55 gl. aan Jan Wouters Verbiesen

-          groese voor 265 gl. aan mr. Claes Bocx, coster en schoolmeester te Heeze

f 111   18-2-1665        Aert Jan Coppen en Ieuwen Marten Melchiors, man van Hendricxken Jan Coppen verkopen elk hun 1/6 van huis, schuur, klein huisje, hof en voorderen aangelag bij de kerk van Heeze voor 340 gl. aan Jan zoon Jan Dielis Delen hun  zwager

           18-2-1665        boedelscheiding:

                                    Jan zoon Jan Delijs Delen krijgt namens zijn vrouw

-          1 vaetsaet in de Bernardsdries, dwersop

-          3 copsaet in de beemd over de dijk (a/d Aa)

f 112    18-12-1665     scheiding van het huis:

                                    -  de 3 zrs krijgen …

                                    -  Jan Jan Delijs krijgt namens zijn vrouw de voorkamer van ’t huis met de halve kelder westwaarts, dwers middendoor elkaar af te helpen scheren, ’t klein voorkamertje zuidwaarts, de hele schuur met de paardestal voor aan de straat, met de zolder boven de kamer en de hoogkamer en elkaar tussenbeide afhelpen scheren ofte maken. De punt samen te gebruiken of te repareren en de oven samente settten en te gebruiken, de halve boomgaard en de hof westwaarts te langs op even groot, dies zal de betimmerde plaats niet mee gemeten worden. De misthof voor aan de straat samen te gebruiken

 

f 114   19-2-1665        Aert Hendricx van Hal verkoopt huis, hof en aangelag, 3 copsaet in de Hulsbosch te LeenderStrijp voor 257-10-0 aan Jan Goort Donckers.

           19-2-1665        Matthijs Geerit Goorts verkoopt …. voor 85 gl. aan Jan Delis van Dommelen

 

f 116   14-3-1665        Jan Jan Delijs Delen, man van Jenneke Jan Coppen, leent 200 gl. tegen 10 gl./jaar op de voorste helft van een huis, een klein huisje aan de straat, de hele schuur en half aangelag, bij de kerk van Heeze, gekomen van zijn vrouw, van Reijm Jan Cocx

                                    2-2-1699 de kinderen van Jan Dielis Delen lossen af:

-    133-6-8 aan Jan Clercx, man van Marie Reijm Cocx en Hendrick Maes en Joost Snijders als voogden van de minderjarige kinderen van Dielis Reijm Cocx

-   66-13-6 aan Zijke, wede Anthonis Jan Kuypers  

 

f 144  19-11-1665       Jan Willem Delen belooft om over een een jaar 80 gl. te betalen aan Jan Thonis v Can op akker de Camberg, 5½ copsaet a/d Oude Molenstraat

f 145   20-11-1665      Jan Michiel Delen, inwoner van Poortugael bij Rotterdam, verkoopt zijn helft van huis, hof en aangelag met de akker die daarachter ligt, t’samen 4 vaetsaet te Boshoven voor 250 gl. aan Wouter Michiel Delen, zijn broer

 

f 151   11-1-1666        Wouter Gielen Delen leent 50 rijksdaalders tegen 6-5-0/jaar op huis hof en aangelag te Boshoven gekomen van Jacob Clercx van Adriaen Willem Engelen.

f 160   31-5-1666        Jan zoon Jan Dielis, man van Jenneke Jan Coppen, leent 100 gl. van Jacop Jan de Werdt op:

-    ¼ van het Biesenveld, 60 roeden naast Dielis Aert Delen bij de Ven te Heeze

-  3 copsaet beemdgroes aan de A buiten de Venderdijk

-  een akker van ½ vaetsaet bij de Smeelen bij de kerk van Heeze

 

f 167    9-10-1666       Boedelscheiding tussen de kinderen van Adriaen van Velthoven den ouden en Peerken, zijn huisvrouwe

1.   Adriaen van Velthoven den jongen en Matthijs Jan Delen, man van Jenneken Adriaens tezamen:
-  een perceel groes genaamd de Gerwen
-  de Snoecx hoff
-  de 2 achterste derde delen in het Quaatvelt
-  het Busselken
-  in de Soeijacker Oostwaarts 25 roeden
-  een perceel akkerland genaamd de Lancker met de halve Molenhueff
-  te geven aan de kavel 2. 15 gl.

2.   Dirck Adriaens v Velthoven en Jan Adriaens de Lauwre met Anthonetta, zijn zuster, verwekt met Anneken Adriaen van Velthoven tezamen:
-  de Broexbeemt
-  de achterste Vorssert
-  het half Feesterbeemptgen
-  de Grieten acker
-  in de Soeijacker 51 roeden Westwaarts
-  perceel akkerland genaamd het Ven
-  de half Moelenhoeff Westwaarts
-  van de 2 andere dubbele kavels samen 30 gl.

3.   zuster Margriet van Velthoven, begijntje op het hof te Turnhout, en de momboiren van de kinderen van Caspar Abrahams de Lauwre verwekt met Catelijn Adriaens van Velthoven tezamen
-   een perceel beemptgroesen genaamd Jennek Loots of de Hoppenbeempt
-   de voorste Wolffert
-   het half Vesterbeemptgen achteraan Oostwaarts
-   perceeel akkerland, genaamd het Laer
-   de Wellensacker
-   aan kavel 2. Te geven 15 gl.

4.   Willem Bartels, man van Maeijken Ariaens van Velthoven:

     -    het Crombeemtgen
     -    de Bijsterman
     -    de helft in het Quaadvelt.

de huisinge blijft onbedeeld en daar mede te lossen 100 gl. ten Bosch.

 

f 173     19-10-1666    nadere boedelscheiding tussen:

2.   Adriaen v Velthoven jr als voogd over de minderjarige ke van wijlen Caspar Abraham de Lauwre en Catelijn Adriaan v Velthoven

3.   zuster Margriet v Velthoven, begijn op het hof te Turnhout.

     Ieder krijgt de helft van

     -  de Jenneke Lots beemd of Hoppenbeemd

     -  akker de Leur

     -  akker de Wellens Hurk.

f 178      5-11-1666     boedelscheiding tussen de ke van Hendrick Henssen en Peerken Jan Driessen

1.    Nijs Jeronimus, man van Jenneken, krijgt …     

2.    Peerken, meerderjarige dr.

3.    Jan zoon van Jan Mattheeus Delen verwekt bij (gehuwd met 1666) Hendricxken dr. Hendrick Henssen krijgt
-  het Grootvelt, groes buiten de Eijmerikkerdijk a/d Aa, het Mettenveld daarbij gelegen, de achterste halve beemd aan Hendrick van Gastel Schoor even groot, de gehele voorste Exterennest, de Boxakker met de Ruckenhoeve, de halve Bacxhof, het half huis en aangelag van hun ouders onbedeeld

            18-11-1666     Frans Wouter Cocx, man van Lijntgen Jacob Reijmen verkoopt een groes van 70 roeden te a/d Strijperdijk te Leende voor 135-10-10 aan Adriaen Wouter Donckers

f 198      3-1-1667       Anthonis Geerit Gevens (Gobbels), wedr Anneken Jacob (Dielis) Delen verkoopt krachtens testament d.d. 11-10-1664 een akker van 1½ vaetsaet in de Nieuwhoeven voor 157-10-0 aan Bartholomeeus Willems 

f 199      8-1-1667       1.  Adriaen en Dirk, zonen van Adriaen van Velthoven den ouden,
     verwekt bij Peerken

2.   zuster Margrita van Velthoven

3.   Jan, zoon van Adriaen Abraham de Lauwre voor zich en voor zijn zuster Anthonetta

4.   Peeter Jan Joosten, procuratie hebbende van Willem Bartholomeussen te Breda, man van Maeijken, dochter van Adriaen van Velthoven

5.   Jan Claes Vesters en Andries Geerit Swuesten als momboiren over de minderjarige kinderen van wijlen Caspar Abrahams de Lauwre, verwekt bij Catalijn, dochter van Adriaen van Velthoven

verkopen aan

6.   Matthijs Jan Delen, hun mede-erfgenaam,

-   6 porties in een huis, schuur, bakhuis met aangelag gelegen aan de Rul, parochie Heeze. Koop met de slagen 677-10-0

f 200      8-1-1667       dezelfden met Matthijs Delen verkopen aan Hendrick Adriaen Tilens een huisinge met aangelag, omtrent 1 vaetsaet, gelegen aan de Rul, parochie Heeze. Koop met de slagen 424 gl.

 

f 212    24-1-1667       Aert Dircx (Keijmps), man van Neesken Willem Delen leent 400 gl. tegen 24 gl./jaar op huis, hof en aangelag, 4 vaetsaet a/d Ven van Jacobs Jansen uit Litsenburgh

                                    28-2-1667 200 gl. gelost

 

f 215    26-1-1667       Anthonis Geerit Gobbels, wedr Anneken Jacob Delen verkoopt krachtens testament uit 1664 een groese de Rijt 3 copsaet a/d Voortstraat voor 115 gl. aan Jan Claes Vesters

 

f 225    14-2-1667       Cornelis Jan den Scheper, man van Lijntgen Dielis Delen verkoopt een beemdgroes bij de Rulse hei voor ~80 gl. aan Jan Thomas Janssen

 

f 236    17-3-1667       1.  Peeter Willem Delen, voor de ene helft

2.   Peeter Delen en Geerit Anthonis Wouters als omen over het onm. kind van Jacob Willem Delen voor de andere helft

lenen 80 gl. van Thonis Jan Rutten op een akkertje van 5 copsaet aan de Oude molen van Heeze. Als ze niet binnen een jaar aflossen geldt de akker als verkocht.

f 237    19-3-1667       Merije Geerits, wede Hendrick Delijs emancipeert Dielis Hendrick Delijs haar zoon als voerman

 

f 248    20-6-1667       Jacob Willem Donckers, meerderjarig

 

f 255    28-10-1667     Merijken Jan Delen, wede Jan van Vliermaelen leent van Joost Jan Geerits tegen 33 gl. tegen 1-10-0 / jaar op akker het Heijtvelt, 1 vaetsaet Ginderover

 

f 264   23-11-1667                  Jenneken, meerderjr. dr. Peeter Delen met Adriaen Jacobs v Velthoven als momboir verkoopt een akker van 1 vaetsaet achter de Boel Ginderover voor 75 gl.aan Lenart Thonis Vincken

 

f 273   8-12-1667        Margriet Jan Delen, wede Martinus Dielis Gevens ziet af van haar tocht t.b.v. Digna haar onmondige dochter

 


f 288    13-1-1668       Adriaen Wouter Donckers, man van IJcken Peeter Smulders verkoopt land in de Ren te Leende:

                                    -   een akker van 1 vaetsaet voor 142-10-0 aan Roeloff Hendricx

f 289                            -   een beemdgroes van 2 vaetsaet voor 244-16-0 aan Matthijs Geerit Daems
-   een beemdroes van 1 vaetsaet voor 126-3-0 aan Hendrick Jan Geven

            13-1-1668       Willem Wouter Donckers, man van Heijltgen Peeter Smulders verkoopt groese van 3 copsaet in de Ren te Leende aan Matthijs Geerit Daems

 

f 294    16-1-1668       1.  Thijs Jan Pompen

2.   Jan den Werdt den jongen, man van Adriaente Pompen

3.   Heijltjen Jan Pompen, wede Peeter Gielen Delen

verkopen

-          een akker aen de Lijckeinde te Leende voor 59 gl.aan Mr. Reijm Vee

-          akker van 3½ copsaet a/d Meulenstraat in Leende voor 53 gl. aan Ruth Jacobs

f 295                           -     akker van 1 vaetsaet in de Breetvennen voor 117 gl. aan dezelfde

-          aan Geerit Willem Janssen

-          aan ….

-          aan ….

f 297   18-1-1668        Geertruij Intis Hollen verkoopt:

f 298                           -  dries van 1½ vaetsaet voor 160 gl. aan Peeter Donckers

 

f 299    23-1-1668       Jan Goort Donckers verkoopt voor 240 gl. aan Marie van Hooff, wede Frans Bluijssen een huisje met 3½ copsaet aangelag te LeenderStrijp

 

f 305    30-1-1668       Jan Dielis Ghijsen X Jenneken Eijmers

 

f 307      4-2-1668       Jacob Dielis Delen verkoopt halve akker de Boontijt, 1 vaetsaet in de Middeldrom tiende te Heeze naast Marieke, weduwe Hendrick Jacob van Velthoven voor 45 gl. aan Anthonis Geerit Gevens, zijn schoonzoon

             4-2-1668        Jan Jan Delen, inwoner van Contich bij Antwerpen, en Dircx Hendrics, man van Lijske Jan Delen verkopen

-   een driesgroes de Bulder, groot 2 vaatzaad voor 196 gl. aan Joost Jan    Geerits

-  akker het Heijtvelt, 1 vaetsaet te Heeze naast de weduwe Henrick    Peeter Delen voor 55 gl. aan Jan Hendrick alias Teeuwens

-    groes de Mettenbeemd te Ginderover voor 195-2-0 aan Libbeke        Hendrick Dircs, weduwe Jan Franssen

f 308      4-2-1668       Hendrick Jan Delen

1.   met Goort zijn zoon

2.   en Goris Cornelissen zijn zwager als man van Anneke Hendrick Delen

3.   mede namens Joost, Niclaes en Andries, zonen van Hendrick Jan Delen die absent zijn

geven akker de Poortman, 2 vaatzaad aan de Heezerhei te Ginderover als extra onderpand aan Dielis Aert Delen voor een lening van 75 gl. op de Holenberg

                        9-11-1673 de schuld wordt afgelost aan Aert Dielis Delen en Cornelis Joosten, zijn zwager

 

f 311    18-2-1668       Jan Lambert Coolen c.s. verkopen

f 312                           -    beemd het Looffven, 1 vaetsaet te a/d Meulenstraat te Boshoven voor 223-12-0 aan Peeter Wouter Donckers

 

f 315    19-3-1668       1.  Geerit Adriaenssen v Velthoven

4.   Hendrick Anthonis Francissen, man van Lijntgen Ariaen v Velthoven

5.   mede namens Jacob Adriaenssen v Velthoven uit Naaldwijk
d.d. 4-3-1668

6.   Peeter Jorissen van Oers, man van Merie Adriaens v Velthoven

7.   Jan Janssen v Sommeren, man van Neesken Adriaen v Velthoven

8.   Jan Jacobs v Velthoven namens Jan Thonis Leenders alias Vincken, man van Margriet Adriaen Jacobs v Velthoven d.d. 22-2-1668

                                               verkopen nadat hun vader afstand heeft gedaan van tocht:

f 316                           -  akker de Snoeijenhoeff met het koren dat daarop bezaaid staat, 1 vaetsaet Ginderover voor 124 gl. aan Nijs Jeronimus

                                    -  de Boelenakker, 1 vaetsaet Ginderover voor 96-5-0 aan Peeter Peeter Deelen

 

f 329    18-9-1668       de crediteuren van het sterfhuis van wijlen Hendrick Dielissen, voerman verkopen krachtens procuratie uit den Bosch d.d. 3-9-1668 huis met hof en aangelag a/d Strabrechtse dijk  voor 410 gl. aan Andries en Jacob Geerit Swuesten

 

f 331    16-10-1668     de ke van Adriaen van Velthoven en Libbeken Aert de Laet als
                                    erfgenamen van Aert Geerit de Laet

1.      Cornelis Joost Dircx, man van Geertruij Aert de Laet

2.      Geerit (A) Jacobs v Velthoven

3.      Hendrick Thonis Francissen, man van Lijntgen Adriaen Jacobs v Velthoven

4.      Peeter Joris van Oers, man van Merije

5.      Jan Thonis Vincken, man van Grietgen

6.      Jan Janssen Coris, man van Neesken

7.      mede namens Jacob Adriaen v Velthoven

8.      en Hendrick Bartholomeus Vlasblom, man van Mechelt Peeters, wede Jan Aert de Laet als momboiren over de 2 onmondige dochters van Jan Aert de Laet d.d. te Gestel, Strijp en Stratum

9.      Adam Thonis Metten als enige erfgenaam van Peerken Thonis  Metten, zijn zus, vrouw van Aert Gerits de Laet

                                    verkopen

-          huis …

f 332                           -    de Boelenakker 1 vaetsaet Ginderover voor 110 gl. aan Peeter Peeter Delen


f 339    10-12-1668     Anthonis Geerit Gobbels, wedr Anneke Jacob Delen verkoopt krachtens testament uit 1664

                                    -  akker van 1½ vaetsaet a/d Oude Molen voor 70 gl. aan Hendrick Joosten         

 

f 345      2-1-1669       Hendrik Willem Bul met zijn vrouw en haar zusters verkoopt Adriaen  een akker van 0,58 ha. op Leenderstrijp aan Wouter Donckers

f 350    25-1-1669       1.  Jan Hendrick Delen

2.   Hendrick Thomas v Lierop, man van Marie Hendrick Delen

3.   Jenneke, meerderjarige dochter van Hendrick Delen

4.   Aert Jansen v Neerpelt, man van Aeltgen Hendrick Delen

5.   Adriaen Hendrick Gielens, man van Hendricxke Hendrick Delen

verkopen:

-    ‘t Heytvelt te Ginderover aan voor 40 gl. aan Jan Wouter Bernaerts

f 351                           -     beemdgroesen Clausveld, 2 vaetsaet aan ’t Runtvoirt voor 142-8-0 aan Nijs Jeronimus

-          de Boelen beempt, 2 vaetsaet aan de Cleyn Aa Ginderover bij ’t Runtvoirt voor 160-2-0 aan Goort Hendrick Goossens

-          nrs 2. t/m 5. verkopen huis met aangelag 5 copsaet, de Hogenakker 5 copsaet, akker de Hoeff 1 vaetsaet, akker de Cleinen Exterennest 3½ copsaet, akker de Grooten Exterennest 5 copsaet, de Vinckert 2 vaetsaet aan de Cleyn Aa, alle Ginderover gelegen voor 356 gl. aan Jan Hendrik Delen, hun zwager

(totaal 698-10-0)

f 352   25-1-1669        Jan Hendrick Delen leent 150 gl. van Maaijken van Hooff, wede Frans Bluijssen tegen 7-10-0 op de grote Externest etc.

f 353    25-1-1669       idem 150 gl. tegen 7-10-0 van de Heilige Geest op de Hoeff etc.

              1-2-1669       Ruth Jacobs (Colen?) c.s. verkopen het Cleijn Busken, 1 vaetsaet groesen te LeenderStrijp voor 36 gl. aan Willem Goort Donckers

f 357    2-2-1669         Boedelscheiding tussen de kinderen van Hendrick Jan Delen en Hendricxke Goort Joosten (totaal 270 gl.):

1.   Andries Jan Delen en Goris Cornelissen krijgen het huis en aangelag aan de Voortstraat, de Lange akker bij de Windmolen, de Grote akker bij ‘t Heilig kruisje en de Holenberg met alle lasten die op deze panden staan, plus alle handschulden van Hendrick Jan Delen.

2.   Joost Hendrick Delen krijgt de Goirbeemd aan de Rul, een akker in de Vlase te Creyel, een ½ vaetsaet akkerland in ‘t Philps gelant en een schuld van 50 gl. aan Herman Gielis.

3.   Goort Hendrick Delen krijgt een perceeltje gras, de Wert, belast met een schuld van 25 gl. aan de kinderen van Peeter Jan Geerits.

4.   Jan en Claes Hendrick Delen krijgen ieder 45 gl. van Andries en Goort, te betalen over 3 jaar.

 

f 363   15-2-1669        Joost Hendrick Delen leent 50 gl. tegen 5% van Mattheeus Willem Thijs en mr. Willem Aelberts, kerkmrs. van Heeze op:

-    een beemdgroes van 1 vaetsaet aan de Rul

-    akker de Joorden, ½ vaetzaad, ook aan de Rul, waarin al een rente staat van 50 gl. aan Herman Michielssen

11-1-1690 afgelost door de kinderen Joost Hendrick Deelen


f 364   18-2-1669        De erfgenamen van Hendrick Michiel Schaften:

1.   Geerit, Jan, Hendrick en Wouter, zonen Michiel Schaften

2.   Peeter Willem Deelen als oom en bloedvoogd over de 3 onm. kinderen van wijlen Willem Michiel Schaften en Anneke Willem Delen, en voor Ida hun zus die al mondig is

3.   Joost Jan Vera, oom en bloedvoogd van Michiel Thonis Schaften

verkopen een akker van 2 vaetsaet aan de Rul aan

4.   Jan Jacob Schoofs en Jan Thonis Paulus.

 

f 370   25-3-1669        Heijlken Goorts, wede Jan Dircx verkoopt beemdgroese van 35 roeden a/d Rul, 1. de koper, 4. Dielis Jacop Roelen, voor 70 gl. aan Joost Hendrick Delen

 

f 372   15-4-1672        hier begint de 40e penning

 

f 376   26-8-1669        Jan Hendrick Delen vernadert akker de Rucken hoeven, 1 vaetsaet te Ginderover, die mr. Paulus Smidts, onze medeschepen, op 16-10-1668 heeft gekocht van de erfgenamen van Aert Geerits de Laet en Peerke Thonis Metten

 

f 382    21-10-1669     boedelscheiding:

1.      Peeter Jan Belien, man van Joostgen dr Jacob Bitters verwekt bij Libbeken Wouter Delen in haar 1e huwelijk krijgt ….

2.      Frans Lenart Hannen en Jan Hendrick Sanders als momboiren van de onmondige ke wijlen Ghijsbert Goort Meeussen bij Libbeken Wouter Delen in haar 2e huwelijk verwekt krijgen ’t Halfveld in de Cortbruggen ….

 

f 388   25-11-1669      1.1   Dirk Adriaenssen van Velthoven,

1.2   mede namens zijn zus Margriet, begijn te Turnhout

2.1   Jan Adriaan Abrahams de Laure, namens Antonet Adriaan Abrahams de Lauwre volgens procuratie d.d. 15-11-1669 uit Turnhout

2.2   Jan Caspar Abraham de Laure mede namens al zijn zusters

verkopen het Eeuwsel 0,17 ha. in de Fester tussen de Rul en Strabrecht aan Goort Dircx

f 389   25-11-1669      boedelscheiding tussen

1.  Dirk Adriaenssen v Velthoven

                                    2.  Jan Adriaen Abrahams de Lauwre, mede namens Antonet Adriaan A de Laure

                                    erfgenamen van Adriaan v Velthoven sr

 

           23-1-1670                    Marie Jan Clevers, wede Aert Anthonis Hoeben verkoopt akker van 2 vaetsaet a/d voorste Molenpad te LeenderStrijp voor 214-10-0 aan Willem Goort Donckers

 

f 392   14-2-1670        Anneken, meerderjarige dochter Willem Delen voor 2/3 deel, en Geerit Thonis Gevens, mede namen Jan Thonis Gevens zijn broer, samen voor 1/3 deel, verkopen de Laeck, 1½ vaetsaet groesen aan de A te Strabrecht voor 50-2-0 aan Goort Dircx (v Asten alias de Cuijper?)

 

f 406   23-1-1670        Marie Jan Clevers, wede Aart Anthonis Hoeben verkoopt een akker van 2 vaetsaet a/h voorste molenpad te Leenderstrijp voor 214½ gl. aan Willem Goort Donckers

 

f 413   18-3-1671        Henrick Goort Stoffels verkoopt ….

 

f 416   26-2-1670        Peter Willem Delen en Ghijsbert Bastiaens verkopen als momboiren over de 5 onmondige ke van Aert Dirck Aerts (Keijmps) en Angnees Willem Deelen krachtens decreet d.d. 18-2-1670 akkertje van 3 copsaet a/d Bree-eik te Heeze voor 51 gl. aan Walburg Jacob Jansen van Litsenburg.

 

f 421   17-3-1670        Wouter Michiel Delen verkoopt huis, schop en aangelag, 3 vaetsaet te Boshoven, voor 630 gl. aan Peeter Aerts

 

f 425   18-4-1670        Wouter Michiel Delen verkoopt mede namens <de wede van ?> zijn broer Jan Michiel Delen huis, hof en aangelag, 5 copsaet te Boshoven voor … aan … Reijm Jan Hoirs, 3. Wouter Michiel Delen, 4. de straat

 

f 436    27-9-1670       Willem Stoffels en mr. Willem Aelberts verkopen krachtens procuratie d.d. 19-9-1670 van Jan Janssen van Vliermael (alias Delen) uit Contich de helft van een huisje met hove grond en toebehoren, 1 copsaet a/d Voirtstraat, 1. & 3. de straat, cijnsplichtig, voor 45 gl. aan Dirck Hendricx uit Heeze, zwager van voornoemde Jan Jansen van Vliermael.

f 437     9-10-1670      Dirck Hendrick Willems, man van Lijsbeth Janssen van Vliermael verkoopt huis <zie  boven> voor 100 gl. aan mr. Michiel Rouleth

 

f 444   22-11-1670      1.   Goort en

3.      Matthijs, zonen Jan Goorts van Velthoven

4.      mede namens Hendrick Janssen van Velthoven, linnewever tot Maas(land?)

5.      en Catlijntje Jans v Velthoven, meerderjarige ongetrouwde dochter in de Zuidbuurt van Maesland, uit procuratie d.d. 2-11-1670 van Maasland

                                    verkopen …

 

f 446   11-12-1670      Willem Delijs van Breugel en Matthijs Peeter Hendricx schepenen van Zesgehuchten, Jan Janssen Delen en Albert Hendricx borgemren van Sesgehuchten .….

 

f 502  15-12-1671       Jan Marten Celien, wonend buiten de stad Weert, man van Judigh Joppen verkoopt groese ’t Dijkske, 1½ vaetsaet a/d Ven voor 78-19-0 aan Aert Dielis Delen         

 

f 503   16-12-1671      Goort Lambert Bacx, man van Marie Willem Delen verkoopt:

-          akkertje de Hulsbos, 27 roeden Ginderover voor 28 gl. aan Thonis Thonis Vincken

-          akkertje het Heijtveld 3 copsaet Ginderover voor ….  aan Geerit Willem Claus

 

f 511   29-12-1671      Boedelscheiding tussen de kinderen van Jan Michiel Delen en Ida Geerit Fijen:

1.   Jan Jan Michiel Delen krijgt de helft van grasland het Eeuwsel, in het geheel 3 vaetsaet, en moet 15 gl. geven aan Lambert Joachims

2.   Dingen, meerderjarige dochter van Jan Michiel Delen, met Jan en Thijs Michiel Delen als voogden krijgt de helft van het Eeuwsel en moet 15 gl. geven aan Matthijs Jan Delen

3.   Mathijs Jan Delen krijgt de voorste Wolfsster en krijgt 15 gl. van Dingen Jan Delen

4.   Jan Joachims, man van Marie Jan Delen krijgt grasland de Start, groot 1½ vaatzaad en moet 12 gl. geven aan Joachim Joachims van Rijthoven

5.   Lambert Jan Joachims, namens Anneke, zijn minderjarige dochter verwekt bij Lijske Jan Delen, krijgt de achterste Wolfsster, groot 9 kopzaad en ontvangt 15 gl. an Jan Jan Michiel Delen

6.   Joachim Joachims, man van Engelke Jan Delen, krijgt de Hagen akker, groot 55 roeden, en ontvangt 16 gl. van Jan Joachims

f 512                          7.  Cornelis Joosten, man van Marie dochter Geerit Jan Delen, krijgt akker het Laerstuk, groot 55 roeden en ontvangt 12 gl. van Jan Joachims

 

 


geloften

f 522

f 536    20-11-1665                 Jan Michiel Delen, inwoonder van Poortugael bij Rotterdam verkoopt aan Wouter Michiel Delen te Leende de onbedeelde helft van …

f 537v  29-12-1665     Jan Willem Thijs, hoevenaar tot Stercksel belooft …..

f 543        8-1-1667     Matthijs Jan Delen leent 250 gl. tegen 4% van de momboiren van Anthonette, minderjarige dochter van Adriaen Abrahams de Laure verwekt bij Anneken Adriaen van Velthoven sr

                                    28-12-1699 gelost aan Jan Ariaens de Louwere

f 549    28-10-1667     Jan Jan Delijs en Ieuwen Marten Melchiors lenen 100 gl. tegen 5% van Gerrit Anthonis Francissen als momboir over Aert Tielen Verbraecken verwekt bij Maria Marten Melchiors, zijn gewezen vrouw. Het geld wordt alleen ontvangen door Jan Delijs, daarom borgt deze voor Iewen Marten Melchiors.

                                    8-12-1698 gelost door de ke Jan Jan Delijs aan Tielen Jan Verbraecken.

             12-1-1671      Willem Jan Delijs, onze medeschepen te Zesgehuchten ..

             19-1-1671      Peeter Hendrick Verbeeck ontvangt 100 gl. tegen 5% van Jan Arien Pompen en Marten Delen als momboiren van Adriaen innocente zoon van Thonis Creupels

 

 [1] zie ook HLZR 1806