HLZR 1627 (1648-49)

 

f 2          2-1-1648       jonker Henrick de Hornes, heer van Werm X jonkvrouw Maria Monincx verkoopt:

-    Huijbert Michielssen (Vervlaessen) een erf bij de kerk van Heeze.…    

  3v        2-1-1648        -    Michielen Aertt Coppen en Willem Anthonis Hoirs samen een leengoed

                                         de Bunger bij de Heezerkerk

  3                                -    Joost Aert Coppen en Michiel zijn broer samen … bij de kapel van st

                                         Job

                                    Huijbert Michielssen (Vervlaessen) verkoopt Jop Janssen (Joppen?) …

  3v        3-1-1648        Jan Delis Ghijsen (uit Leende) verkoopt Tonijs Jan Delis Goossens een cijns van 7 gl./jaar

                                    13-1-1666 Thonis Jan Delijs Goossens bekent dat Jan Delijs Ghijssen heeft gelost

  4          3-1-1648        Peeter Jan Geenen ziet af van tocht over zijn portie t.b.v. Jan zijn zoon, verwekt bij Geerling (Kl v Ekert), wijlen zijn vrouw

                                    Jan Peeter Geenen verkoopt Henrick Jan Geenen zoon de ene helft van de Meulenhoeff te Creijel

  4v        3-1-1648        Jan Peeter Geenen X vrouw verkoopt:

5                                    -     Jannen Jan Goossens de jonge akker a/d Heeserbosch

-          Dircken Geerit Goort Vesters (alias Geven X H v Brug) en Henricken Willem van Brug samen ….

  5v                              -     idem aan idem …..

  6                                -    Jenneken wede Jan Stijnen …

-          Jannen Delijs Ghijsen ….

  6v                              -    Willemen Delijs Goossens de helft van ….

-          Peeter Peeter Seelen het half woonhuijs metten cleijn huisken

  7                                -    Peeter Peeter Ceelen ….

  7v        3-1-1648        Peeter Peeter Seelen X vrouw verkoopt Wouter Anthonis van Valo ….

  8          3-1-1648        Jan Delijs Gijsen vernadert het Smeelken te Heeze dat Jenneken wede Jan Stijnen heeft gekocht van de erfgenamen wijlen Hans Wijnen van Dessel op 26-1-1647

              4-1-1648        Dirck Anthonis (J v Gemert) X Barbara verkoopt Engelken dr Jan Hanssen zijn geswije zijn kindsdeel van alle goederen gekomen van wijlen Henrick Beecx, hun grootvader (en) Jan Hanssen wijlen hun vader.

  8v        7-1-1648        Adriaen Bertelmeeus Francissen verkoopt Henrick Goort Stoffels een cijns van 30 gl./jaar

                                                7-2-1652 gelost 600 gl.  …. Goort Stoffels

  9          7-1-1648        Lambert Ruth Coolen X vrouw vernadert de Pilleman achter a/d Heeserbosch die Wouter Joost Elsen had gekocht van de ke + Hans Wijns van Dessel op 26-1-1647

  9v        7-1-1648        Lijsken Hans Weijns van Dessele dr. met momboir verkoopt Jannen Delijs Ghijsen …

10          8-1-1648        1.     Jan Aerts X Antonia en

                                    2.    Hanrick Mattijs Verbeeck

                                    verkopen

3.       Peerken Jan Michiels dr. wedue Anthonis Ruth Coolen ter tochte en Peeteren hun beider zoon in erfelijkheid ’t Hoog akkerken 1½ copsaet aan ’t Mechelen te Heeze

28-5-1664 Peerken Jan Michiels bekent dat haar wegens Hanrick Matthijs Verbeeck 80 gl. is gerestitueerd.

10v        9-1-1648        Geerijt Jan Arijen Vincken en Arijaen zijn broer: boedelscheiding

                                                11-2-1682 het deel van de wede Geerit Adrien Vincken à Adriaen Vincken

            11-1-1648        Geerijt Jan Ariaen Vincken verkoopt Adrianen zijn broer de helft van een erfrente …       

11v      11-1-1648        Adriaen Wouter Snoecx verkoopt Jan van Hove zijn deel in een zigge in de Heijthorsten te Heeze

            13-1-1648        Henrick Jan Geenen verkoopt Henrick Willem Maes, Geerit Raes Francissen en Bertelmeeus van Erp als kerkmren van Leende een cijns van 2-10-0/jaar

                                    gelost, Pauwel Smits secretaris

12v      14-1-1648        Henrick ende Servaes, zonen Jasper Servaessen (Hesius)verkopen

-    Jannen Willem Goossens de ene helft van …

13                                -    Wouter Jan Bernaerts ….

            14-1-1648        Dielis Jacop den Smit zoon verkoopt aan Henrick Goijart Stoffels een cijns van 4 gl./jaar

                                                16-1-1658 Hendrick Goort Stoffels bekent dat Adam Jacob Pannecras als momboir over het onmondige kind van Dielis, zijn broer, heeft gelost

13v      14-1-1648        Lambert Wouters verkoopt Hanrick Goort Stoffels een cijns van 2-10-0

14        14-1-1648        1.   Jan (W) Goossens X vrouw (Heilke Hoirs)

2.      en Jan Schepers (Geldens) X vrouw (Peerke Tonis Hoirs)

3.      mede namens Peter Goosens (v Lommel) X Merrije (Hoirs)

verkopen Hanricken Willem van Brugh ….

14v      14-1-1648        Jan Schepers X vrouw verkoopt Dielis Jacop de Smit een dries a/d Heeserbosch

15        14-1-1648        Henrick Willem van Brugh en Dirck Goort Vesters X vrouw verkopen Bertelmeeus Willems in den Mouirsele …

            15-1-1648        1.   Wouter Jan Bernaerts X (~1618) vrouw (Helena) en

2.        Adriaen Jan Peeters met

3.        Marten Verbraecken als momboirs over de onmondige ke wijlen Frans Jan Peeters X (~1645) Jenneken Martten Verbraecken

verkopen Jan Sijn Diercx akker de Wijbosch te Strabrecht.…..

15v                              Henrick Willem van Brugh en Dirck Goort Vesters X vrouw scheiden een boedel. Henrick Willem van Brugh krijgt

-          het woonhuis van Tonijs Hoirs kinderen met de halve dries aen d out huijs oostwaarts

-          ..

Dirck Goort Vesters krijgt

-          het oudt huijs metter schuere …

16      17-1-1648         Jacop Willem Delen leent 150 gl. tegen 7-10-0/jaar van Sweer Joost Zweers op zijn achterste helft van huis en aangelag, groot 3 copsaet, aan de Rul (de voorste helft is van Lambert Jan Joachims)


16v    17-1-1648         Boedelscheiding tussen de voorkinderen van wijlen Geerit Matthijssen uit zijn 1e huwelijk met Margarita Frans Geeraerts

1.   Cornelis Jansen krijgt namens zijn vrouw de cavel in de Gelbeemd, 1/3 van de Hooge dries, de achterste cavel en moet 20 gl. geven aan de cavel van de Langen acker.

17                                2.  Matthijs Geerijt Mathijssen krijgt ....

2.   Geerit Henrick Gevens en Jacop Delijs Delen als momboiren van Hilleken, onmondige dochter Geerit Matthijssen en Margarita krijgen

-  de Lange akker

-   het eerste 1/3 deel in de Hooge Dries

-   20 gl. van de 1e kavel en 40 gl. van de 2e kavel

17v    20-1-1648          Berthelmeeus Willems in den Moursele X vrouw verkoopt …. Jannen Dirck Aerts (Keijmps)

          20-1-1648          Jan Dirck Aerts (Keijmps) verkoopt Joost Aert Coppen een cijns van 5-15-0 / jaar

                                                gelost 31-12-1695 aan Willem en Teunis Daems

18      21-1-1648          jr Henrick de Hornes, heer van Warm X Maria Monincx (erfdochter vd Middegaelhoeve) verkoopt aan Jan Aert Coppen perceel die Hoeff daar die huisinge op te staan plach, 2 vaetsaet bij de Heezer kerk

18v    21-1-1648          Jan Aert Coppen verkoopt … aan Huijbert Michielssen (Vervlaessen)

19      21-1-1648          Jan Matthijs Antonis (v Gael) heeft wittelyck vercocht Henrick Goort Stoffels eenen jaerlycken en erffelycken chyns van 4 gld. 10 st. alle jaer te gelden en te betalen op onser liever vrouwen lichtmisdach en dijen te heffen en te beuren

in en vuyt een huijs metten aengelach, groot omtrent 2 loopensaet, gelegen aen het cruijs onder die prochie van Heeze, tusschen erffenisse d’een syde Philips Goort Dirckx, dander syde Aert Hanssen, deen eynde aen de ghemeyn straet, dander eynde Engelken, wedue Aert Wijnen, metten kynderen.

Item alnoch in en vuyt een parceel groesen, genaemt ‘het cleyn veltgen’, gelegen op doude voort parochie voorsz., tusschen erffenisse d’een syde Philips Goort Dirckx, dander syde Engelken, wedue Aert Wijnen, mette kynderen, d’een eynde Geerit Henrick Gen/vens erve, dander eynde eenen waterlaet, zoo hy seyde, wesende los en vrye, vuytgenomen 13 gld. jaerlycx, die den cooper daer op is heffende, sonder ennigen anderen voorcommer. Ende den cooper voorsz. gelooft waerscap, met conditie dat men desen erfchyns altyt sal mogen lossen en afquyten met 6 sonneraynen [?] in specie en 7 gld. in payement en mette verschenen pachten ten tyde der lossinghe verschenen en ombetaelt staende. 

19v    21-1-1648          Peeter Goossens van Lommele X Merrije Antonis Hoirs verkoopt aan Peerken Antonis Hoirs dr. X Jan Schepers (Geldens)  

20      21-1-1648          Bertelmeeus Willems in den Moursele verkoopt aan Henrick Goort Stoffels een erfcijns van 3 gl./jaar

                                    30-11-1658 gelost door Bertelmeeus Willems aan Hendrick Goort Stoffels

 


20v    27-1-1648          Jenneken (Bluckers) wede Matthijs Loots (v Gael) ziet af van tocht t.b.v. de ke

1.       Antonis Mattijs Loots

2.       Anthonis Janssen van Zommeren X vrouw (Loots)

3.       Dirck Anthonis Jans van Gemert X vrouw (Barbera Hansen)

verkopen een akker van 5 copsaet in de Hoeven te Heeze, 1. Willem Delijs Delen, 3. … aan

4.    Jan Mattijs Loots, hun mede-erfgenaam.

21          7-2-1648        Henrick Willem Thijs verkoopt aan Anneken Bitters een cijns van
2-10-0/jaar

21v      29-1-1648       Peeter Peeter Ceelen X Joostgen verkoopt

-          aan Jenneken wede Jan Stijnen

22                                -    huis a/d Heeserbosch aan Jan Bernaert Pappen

            29-1-1648        Jan Bernaert Pappen verkoopt aan Geerijt Goorts van Velthoven

 

22v      31-1-1648        Henrick Andriessen van Maerheeze ziet af van tocht t.b.v. Ariaen zijn zoon, verwekt bij Geertruijt dr Gijsbert Joseps (Stappers)

 

            20-1-1648        Adriaen Goorts van Vechel X Dielijsken vernadert de koop van een half huis te Strabrecht dat Peeter Jan Vaessen had gekocht van Anthonis Verhagen ne uxoris

23          3-2-1648       Wouter Aert Buijs verkoopt …. aan Dielisen Engele Berchmans

              3-2-1648       Jacop Geerit Swuesten X vrouw verkoopt aan Andries en Mattheeus gebroeders, zonen Willem Thijs de helft van ….

23v        3-2-1648       Peeter Jan Coppen namens Engele Hoirs zijn nicht verkoopt Jacop Tielen Cuijpers …

              4-2-1648       1.  Adriaen Goorts van Vechele X Delisken

                                    2.  Adriaen Wouter Snoeckx en Delijs Jan Sanders als momboiren voor de ke wijlen Bastiaen Jan Vaessen X Neeltgen Couvoissen uit procuratie d.d. 14-1-1648

verkopen aan Geerijt Anhonis Wouters huis en aangelag 70 roeden te Strabrecht.

24v                              een rentebrief van jkr Christiaen Bertram van Roemont t.b.v. jkr Johan Back van Wijffliet habetur in folio zoo sij dat begeirt hebben

            27-2-1648       Dielis Jacop de Smit (Pancras) verkoopt namens zijn vrouw een stuk land van 3 copsaet  bij de kerk van Heeze aan Willem Anthonis Martens

25        28-2-1648       Adriaen Goort Hoeben leent 131-10 tegen 6-5-0/jaar van Peeter Willem Delen, zijn zwager, op de Heilig Kruis akker, 1½ lopen saet, bij het Karsveld te Heeze

25v      28-2-1648       Caspar Abrahams (de Laure) ruilt met Goort Janssen (Wespen?)

26          5-3-1648       Jan Jan Goort Schepers (Geldens) verklaart dat Willem Henssen hem heeft gecontenteerd  van een rente van 1 gl./jaar

26v                              Jan Jan Goort Schepers bekent dat Libbeken wede Lambert Bacx en hun nakomelingen met de mistkarre …

              5-3-1648       Peeter Peeter Zeelen X vrouw verkoopt aan Wouter Anthonis van Valo

 


27          7-3-1648       Henrick Marten Henricx vernadert een akker te Creijel die Jan Lamberts (v Lierop) X Margriet (M Henricx) had verkocht aan Henricken Lamberts van Lierop. d.d. 16-9-1647

          

            10-3-1648       Wouter Cocx, voorschepen van Heeze verkoopt Henricken Dirckx Verbraken een cijns van 6 Carolus gl./jaar

                                    breder naar de originele constitutiebrief d.d. 16-6-1631 van ’s Bosch door voorschr Wouter Cocx, verkoper, in coop verkregen

-          van Jan Gilissen, drapenier, als man van Maijken, dr Jacobs Roefs voor 1/3 deel

-          ………..

-          en alnoch van Jan Gielissen en Wijnant Cornelissen van Huesden, beide als momboiren over d’onmondige kinderen van wijlen Wijnant Everts voor het resterende 1/3 deel

volgende de transportbrief d.d. 20-11-1641 van ’s Bosch

27v      11-3-1648       Adam Mattijs Engelen verkoopt zijn 1/3 deel van de Hoogakker, in het geheel  7 copsaet groot en belast met 5 gl./jaar aan heer Tielman, gelegen in de Middeldromtiende bij het Heilig Kruis aan Henrick Jacop Bacx en Goedelt Goort Delen, weduwe Jan Jacop Bax

28        18-3-1648       Anthonis Wouters van der Biesen verkoopt groese de Vloett in de Vloeten te Heeze aan Henrick Jacobs van Velthoven

28v      18-3-1648       Adam Matthijs Engelen en Geerit Jan Geerits consenteren Henrick Jacobs van Velthoven dat hij altijd onbecroont en ongemolesteert sal mogen wegen over de Beijntjensweg

            19-3-1648       1.    Joost en Jan zonen Dielis Joost Ghijsen (Cocx)

2.        Lambert Coolen X Libbekens dr Dielis Joost Ghijsen

3.        Jan (Thonis?) Aertssen voor hemzelf en

4.        Lijsken dr Hans Wijnen van Dessele met momboir,

allen wonend binnen HLZ, erfgenamen van Arien Zalomons (X Gijsen?) die woonde te Tonge in Hollant, transporteren

5.    Gilissen zoon Wouter Bartholomeeussen hun mede-erfgenaam, ten aanzien van zijn accidenten en gebreken die hij heeft in zijn ledematen, dat hij zijn kost niet met werken kan verdienen,

een rente van 29-12-0/jaar …..

29v      20-3-1648        Aelbert Ariaens X Katelijn verkoopt Jan Arijen Hoeben de helft van een gebuschtgen te Leende, waarvan Stijntgen Tiellens (Engelen) de ander helft heeft

30        30-3-1648        1.  Wouter Geerlinghs uit Rijethoven X vrouw

2.      Joost Jan Geerits (Snoeijen), onser medeschepen X vrouw

3.      Jan van Esch X vrouw

verkopen

4.    Ghijsbert Henricx de helft van …. te Leende

            30-3-1648       Wouter Geerlinghs en Joost Jan Geerits als erfgenamen van IJcken Meeussen verkopen Willem Jan Cannekens den ouden een huis op de Brugh onder Leende

31          2-4-1648        Goortt Pauwels Ploech uit Eindhoven verkoopt  d’Heer Johannes Geerardi, drossaert van HLZ ….

              6-4-1648        Willem Jan Kennekens den ouden verkoopt Ghijsbert Henricx zijn deel in de Straetbeemd op de Brugh onder Leende

31v        9-4-1648        1.   Gielen Ariaen Tiellens zoon X vrouw (Marie Martens) en namens Geeraert Henricx zijn zwager voor de ene helft en

2.      Dries Geerit Driessen (Swuesten) X vrouw (Goortge Marten Aerts Verhoeven) met Merrije dr Martten Aerts met momboir, beiden voor de andere helft.

                                    hebben samen gescheiden het huis a/d Rul.

32        16-4-1648        mr Pauwels Smidts, secretaris van HLZ verkoopt volgens procuratie van de notaris van de stad Loven d.d. 4-3-1648 namens

1.      Anthoni van Doormaele X jonkvrouw Maria Verbraecken

2.      Guilliam de Pelsmaecker X Cathelijn Janssen namens Jan Janssens zijn schoonvader X Maria Verbraecken, dr wijlen Henricx Verbraken

3.      Henrick Verbraecken de jonge, zoon wijlen Dircx Verbraecken namens Christiaen Adriaen Corsten X wijlen Henricxken Michiels, zoon van Adriaen Corsten en Cathelijn Verbraecken gehuijsschen als zij leefden,

ieder voor 1/3 part mits dat Dirck Verbraken en zijn kinderen mitsgaders François Verbraecken bij het testament van hun ouders uit de goederen zijn geëxcludeerdden.

voorscr.comparant in qualiteijet alsvoor krachtens contract  gemaakt tussen Jan de Witt en Henrick Dirx verBraecken binnen Loven d.d. 7-3-1648 heeft overgegeven den voorscr. Jan Andriessen de Wit akker de cleijn Haege, 30 roeden te Oitserick

33        20-5-1648        mr Pauwels Smidts secr. van HLZ doet diezelve comparanten

33v                              constitueren Anthoen van Hoogenberge  ….

                                    verleent bij Anton van Dormaele namens Marij verBraecken, zijn vrouw,

34                                ………..

34        22-5-1648        Jan Dirck Juecken soon verkoopt Adriana Senders wede Amant Dircx een cijns van 5 gl./jaar

                                    22-1-1698 Jacob Jan Gobbels X wijlen Jenneken Janssen (Gerits), dus tochtenaar bekent dat Thonis Thijssen (v Gael) de ene helft heeft gelost aan Jan Peeters van Braeckel en dat d’ander helft aan hem door Jan Willem Slouwers met zijn mede-erfgenamen is gelost

34v       4-6-1648         Clara Aert Maes wede (X~1600) Goossen Janssen met consent van Catelijn hun dochter met een momboir krachtens vonnis d.d. 22-5-1648 veilt (t.g.v.) Geerit Jan Adriaens (Vincken) een drieske buiten Eimerikkerdijk

35         4-6-1648         Jan Driessen verkoopt Jan Jans Scepers (Geldens) … buiten Eimerikkerdijk

36v       4-6-1648         Margriet wede Henrick Goorts ziet af van tocht van wijlen haar man te Heeze t.b.v. Jannen hun zoon.

                                    Jan Henrick Goorts verkoopt

-    Henricken Dielijs Thijs een akker bij de Rensoij te Strabrecht

36                                -    Jan Willemen Verhagen …

-    Jannen Jan Scepers (Geldens) een huis te Strabrecht

36v                              -    Peeter Jan Joosten …

              8-6-1648        1.   Jan (Dielis) van Dommelen X Margriet (Jan Bitters)

2.      Henrick Willem van Lieshout X Heijlken (van Erp)

3.      Henrick sBruijnen X Merrije (van Erp)

4.      Bartholomeeus van Erp momboir van Janneken Jan Bitters

verkopen

5.      Geerit Dielis Joordens (v Lil) perceeltje te Strijp door de verkopers verkregen bij evictie tegen Peter Jutten en zijn kinderen voor een rente van 2-15-0

              8-6-1648       Geerit Dielis Joordens verkoopt land in de Breetvennen te Leende

                                    Henricken Willem van Liesent …

37v      18-6-1648        Henrick Peeter Clevers X Francina (T Hoeben) vernadert groese te Oisterick dat Jacop Wouters had gekocht van Tonijs Hoeben

37v      18-6-1648        Jan Geenssius uit Zuid Beverlant parochie Kruijningen X Aelken Martten Hoeben verkoopt

Jan Ariaen Hoeben en Henrick Jan Bitters (X Catharina Hoeben) het deel dat hem is aangestorven bij het overlijden van Jan Hoeben den ouden

38        25-6-1648        Peeter Peeter Swuesten verkoopt Henricken zijn broer zijn filiale 1/6e deel

38v      26-6-1648        Anthonis Jan Sijnen X Arijken (D v Velthoven) verkoopt Willemen soon Willem Thijs de jonge de Senderakker bij st Job

39        27-6-1648        1.   Dirck Henrick Coolen de jonge voor hemzelf

                                    2.   Anthoni Vermeer X Dingen dr Henrick Coolen de jonge

                                    verkopen

-          Fransen Henrick Pompen onze medeschepen 2/3 van ….

-          Willemen Aert Wijnen hun oom  ….

39v                              -    Goijart Aertsen Coppen …..

                                    -    Philips Amant Dircx hun oom ….

40        27-6-1648        Henrick Jan Geenen verkoopt Aert Geerits de Laet en Philips Goort Dircx (Reijmen) als executeurs van heer Tielemans fundatie en t.b.v. de huis-armen binnen Heeze een cijns van 2-10-0/jaar.

40v      14-7-1648        Isaack Aert Melchiors en Anthonis Marttens als momboiren van Elisabeth minderjarige dr Nicasius Jan Sijnen verkopens krachtens decreet van de nageburen d.d. 13-7-1648 Dirck Wouter Verbiesen ¼ van het middenstuk van het huis a/d Voort

41          7-9-1648        Wouter Cocx onze medeschepen namens heer Henricus Sijnen, pastoor van Thorn en Ittervoirt uit procuratie d.d. 31-8-1648 ruilt met Dirck Wouter Verbiesen ….

41v        7-9-1648        Dirck Wouter Verbiesen ruilt ….

42          7-9-1648        Peter Anthonis Wouters verkoopt

-          Wouter Cocx onse medeschepen ….

-          het Joordensgelag a/d Ven Jannen Claes Vesters en Jannen zoon Jan Delijs Goossens

42v                              -    Peeter Henrick Roubosch huis a/d Ven

                                    -    Lijntgen (T Wouters?) vrouw van Goort Jans (Wespen) …

43          9-9-1648        Adriaen Bartelmeeus Francissen verkoopt Jannen Willem Thijs van Sterckzele een cijns 10 gl./jaar

43v      12-9-1648        1.  Anneken wedue Loeff Willem Loefs met Joost Peeter Clevers als momboir

2.       Willem zoon Loeff Willem Loeffs

3.       Jan Peeter Lobben X vrouw

4.       Jan Beelien X vrouw

5.       mede namens de achtergelaten ke van Jan Loeffs, hun broer en zwager

verkopen …. te Leende

6.   Henricken zoon Loeff Willem Loeffs hun broer.

44v     12-9-1648         Anneke wedue Loeff Willem Loeffs ziet af van tocht

45       9-10-1648         Joostgen wedue Andries Swuesten met momboir ziet af van tocht t.b.v. haar ke

46       13-10-1648       Goortt Jan Wespen verkoopt Geeriden Raes Francissen (kerkmeester van Leende) een cijns van 9 gl. groese …..

                                    18-11-1650 Geerit Raessen bekent dat Willem Aert Wijnen als proprietaris van het stuk groesen dese rente gelost heeft.

46v     12-10-1648       Jan Aertssen van Heeze wonend tot Gestel namens

1.       hr Balthazar van den Cruijse, doctor in de medicijnen wonend tot Breda als curator van Marie van Zutphen zijn vrouw(s) moeder innocent zijnde

2.       hr Abraham Mijs, koopman te Antwerpen

3.       ….

47        qui supra          1.   Henrick Leunis en

2.       Martten Leunis

3.       mede voor de ke van Jan Leunis

verkopen

4.                  Michiel Goort Adriaens van Velthoven hun portiën in de Anneken Weggen akker bij st Job

47v      6-10-1648        mr Paulus Smidts, secretaris van HLZ namens Henrick Janssen van Ravesteijn en Jacobs van Lier als momboiren over Goijart onmondige soon wijlen Dircx Nieuhuijsen als evicteuren van een hofstad en diverse akkers te Heeze toegekomen hebbende Tieleman zoon Henrick Goijart Cuijpers volgens procuratie d.d. 19-9-1648 te den Bosch

48                                verkoopt Jacop Gijsselen namens Roeloff Willems zoon van Engelen

prbr. jersta(?) eene hofstat mette vervallen huijsinge daarop zijnde boomgaart ende erffenisse in Heeze tot Creijele.

48v      15-10-1648      Aelken wedue Jacop Souwen met een momboir doet afstand van tocht

                                    Merrije jd Jacop Souwen verkoopt Jannen zoon Jan Delijs Goossens ….

49        21-10-1648      Jan Wouter Snoecx verkoopt

-          Henrick Anthonis Francissen … in de Middeldromtiende te Heeze

-          Henricken Jacobs van Velthoven …

49v                              -    Aert Wouter Snoecx en Matthijs Jan Beecx 1/3 van ….

            26-10-1648      Zacharias van der Eijcken uit Wanroij bij Diest, weduer Jenneken dr Anthonis Cuijpers ziet af van tocht t.b.v. Jacoppen Anthonis Cuijpers zijn zwager …. buiten Venderdijck

50        7-11-1648        -    Henrick Geerit Goorts van Vethoven

                                    -    zijn 2 zusters Merrijcke en Heijlken geassisteerd door Jan Goorts van Velthoven en Wouter Goorts van Velthoven, hun oomen ruilen …  met Dircken Henrick Michielen Vriesen de helft van …

51        9-11-1648        Arien Abrahams de Louwere krachtens testament met wijlen Anneken Adriaens van Velthoven d.d. 9-3-1648 voor Anthonij de Lauwere notaris  te Eijndhoven verkoopt

-          Caspar Abrahams de Lauwere een groese ….

51v                              -    Geeriden Jan Souwen …..

52        9-11-1648       Henrick Geerit Goorts van Velthoven met zijn 2 zrs .. boedelscheiding (ke uit 1e huwelijk?)

53        23-11-1648      Jan Joosten Jongers uit den Bosch verkoopt

-          Willemen Joost Arien Jaspers een akker te Heeze

-          Peeteren Lenart Jan Lenaerts een akker van 3 copsaet in de Ovels

53v                              -    Jenneken wedue Lambert Denijs een perceeltje van 2 loopen saet op

                                         de Ovels

54      26-11-1648       Geerijt Jan Claus leent krachtens testament met Jenneken Peeter Ceelen zijn overleden vrouw 100 gl. tegen 5 gl./jaar op beemd de Holenberch, 9 copsaet bij ‘t Hoochschoor van Aert Peeter Cocx.

54v      1-12-1648       Anthonis Jan Sijnen verkoopt … Jan Anthonis van Sommeren ….

            2-12-1648        Anthonis Martens verkoopt Geerit Goorts van Velthoven een akker gekomen van Ghijs van Vechelen a/d Ven.

55        9-12-1648        Joost Goorts op’t Hoff verkoopt Willemen Michiel Anthonis (Schaften) een hoefken van 9 roeden te Strabrecht

            9-12-1648        Elsken en Frensken drs van Henrick Schepers geassisteerd door Jan Thijs Libben verkopen Adriaen Wouter Snoecx …

55v    14-12-1648        boedelscheiding tussen de ke van wijlen Andries Swuesten en Joostgen Jan Pappen:

1.       Jan Ghijsbertts vorster Geldrop X Arijken en Willem Vincken X Lijntgen

2.      Peeter Andries Swuesten mede t.b.v. Francen zijn broer

3.      Jan Andries Swuesten en Geerijt Verschuren X Frensken

4.      Dingen en Sijken, drs Andries Swuesten

5.      Lijsken en Anneken, drs voorschr.

56v      15-12-1648      1.   Anthonis Bernaert Pappen

2.      en Marten Cornelissen van Heemstede X vrouw

3.      mede uit procuratie d.d. 27-11-1648 te Haerlem van Herman Bernaert Pappen hun broer en zwager

verkopen

-          Philipssen Goortt (Jc) Dirckx (Reijmen) …

57                                -    Jannen Jop Janssen ….

            15-12-1648      Peeter Goijart Dircx (Hesius), weduer Lijsken Hans Aert Bacx krachtens testament d.d. 11-5-1647 verkoopt Geeriden Jan Dommelen akker a/h Heezerven

58        15-12-1648      Peeter Goort Dirckx (Reijmen) verkoopt Philips zijn broer ¼ van ….

58v      19-12-1648      Matthijs Geerijt Daems verkoopt Jannen Willem Verhagen een akker van 5 copsaet in de Leuren te Heeze

            22-12-1648      Jan Jan Ghijsberts, vorster tot Geldrop X vrouw (Ariek Swuesten) verkoopt Wouter Goorts van Velthoven de helft van 1/3

59        23-12-1648     Joost Willems Lijne wever tot Breda X Martgen belooft Jan Ariaen Thijs (Vervlaessen) uit Heeze te vrijwaren van elke aanspraak van de erfgenamen van wijlen Henrick Ariaen Thijs

59v                              26-12-1648  gelovende voorschr. Joost Willemssen …. (idem bis)

60        30-12-1648     Joost Janssen van Houdt verkoopt Jacop Jacop Priesters een erf, groes en houtwasch, te Leende

            30-12-1648     Wouter Jan Wouters uit Berckell buiten Rotterdam verkoopt Anthonis Jan de Scheper zijn portie van huiske te Strabrecht

                                               Henrick Peeters stelt zich als borg voor Wouter


1649

 

61           2-1-1649      Geerijt Henrick Woesten weduer Joostgen Jan Hanssen ziet af van tocht op goederen te Heeze en Tongelre t.b.v. Engelken, Wouteren en Metgen, kinderen Jan Hanssen.

61v         4-1-1649      Margriet wedue Mattheeus Geerits met Henrick Aerts haar momboir verkoopt Heijlken wedue Jan Weijnen een cijns van 2-10-0/jaar

62           4-1-1649      Goortt Peeter Vesters verkoopt Geerijden Jan Souwen de ene helft in een huis a/d Heeserenbosch

             11-1-1649      Willem Adriaen Vincken verkoopt Wouteren Goorts van Velthoven de ene helft van 1/3 part in de Camp in die cavel naast Nicasius Jan Sijnen erfgenamen

62v       16-1-1649      Lambert Ruth Coolen X vrouw verkoopt Jannen Arien Thijs zoon een akker achter aan de Heeserbosch bij het Heezerven genaamd het Teunenhuis

             16-1-1649      Jan Delijs Ghijsen vernadert de voorschr akker

63         20-1-1649      Peter en Jenneken, kinderen Jan Vaessen, beiden meerderjarig, vernaderen een huis met aangelag van 70 roeden te Strabrecht die Geerijt Anthonis Wouters had gekocht van Ariaen Goortts van Vechelen, man van Dielisken en van de 3 onmondige kinderen wijlen Bastiaen Jan Vaessen d.d. 4-2-1648

             21-1-1649      Goort Jan Wespen verkoopt Henrick Goort Stoffels een cijns van 6-5-0

                                    17-1-16.. Henrick Stoffels bekent dat de cijns is gelost mits het verlijden van een andere brief

64         23-1-1649      Jan Jacop Ceelkens X vrouw verkoopt Willem Jan Scaverts een beemdgroes van 5 copsaet te Heeze

64v       30-1-1649      Cornelis Reijnders weduer Aechtgen ziet af van tocht t.b.v. Willemen zijn zoon, Raes Janssen zijn zwager (= schoonzoon) en Elisabeth zijn dochter.

-          Cornelis Reijnders namens Andries Rueven zoon en bij procuratie d.d. 28-11-1648 uit den Haag

-          namens Willemen, ook zijn zoon wonend tot Delft

-          en van Raes Janssen zijn zwager, man van Elisabeth wonend in den Haag

-          mede namens Jenneken ook dr. van voorschr Cornelis, hun zuster en geswije

verkoopt

Jacoppen Priesters een akker van 5 of 6 roeden aan het Heeserpadt onder Leende.

65v       30-1-1649      Willem Vincken (X L A Swuesten) en Jan Jan Ghijsberts (X A A Swuesten) namens hun beider vrouwen verkopen Jannen Henrick Lemmens 1/3 part in de Coppertdries, 1. Goedelt Delen

             30-1-1649      1.    Peeter Andries Swuesten mede namens Fransen,

2.        Dingen en Lijsken zijn broer en zusters,

3.        Anneken en Sijken meerderjarige dochters van voorschr. Andries Swuesten

verkopen Meeussen Jop Janssen erf de Mijsshoff op de Bulders in Heeze

66          1-2-1649       Willem Jan Scaverts X vrouw verkoopt Jannen Jan Scepers (Geldens) een beemdgroes buiten Eimerikkerdijk.    

66v        1-2-1649       Peter Jan Vaessen en zijn zus Jenneke lenen 400 gl. aan Adriaen Adriaens van Velthoven tegen 20 gl./jaar

67          1-2-1649        Jan Vogels X vrouw verkoopt Peeter Jan Joosten de helft van een cijns van 3 gl. waarvan de andere helft eerder is gelost. Eertijts verkocht door Aertt Matthaeus Bricx zoon en Ariaen Henrick Vervlaessen zoon t.b.v. Gerriten Henricx sBruijnen zoon d.d. 3-8-1552

67v        8-2-1649        Aert Ariaens genaemt Heezen verkoopt Joost Aert Coppen een cijns van 9 gl./jaar

                                                3-2-1651 gelost door  Jenneken wedue Aert Heezen aan Joost Aert Coppen

68          8-2-1649        Jan Hans Aert Bacx verkoopt Wouter Cocx een cijns van 10 gl. te lossen met 200 gl.

                                    de onderpanden zijn door de kinderen van de crediteur bij evictie verkocht

68v        8-2-1649        Jenneken Henrick Lemmens dr met Jan haar broer als momber verkoopt Henricken Goijart Stoffels een cijns van 5 gl./jaar te lossen met 100 gl.

29-1-1650 ost aan Henrick Stoffels

69        11-2-1649        1./4.    Jan, Jacop, Martten en Henrick zonen Tielen Cuijpers

5.1           Jan Corstens (vd Poel) X vrouw

5.2           Anneken dr Peeter Tielen Cuijpers, oud 21 jaar met momboiren

5.3         mede namens Peerken, meerderjarige dr. Peeter Tielen Cuijpers, absent, zich sterk makende samen met Michiel Adriaens (v Velthoven), moederlijke oom

                                    verkopen Wouteren Joost Gueijkens hun 5/7 portie in een aangelag en akker van 4 vaetsaet tot Euvvelwegen

69v       12-2-1649       Jacob Rutten uit Nederweert X Merrie dr Tielen Cuijpers verkoopt Wouteren Joost Geukens 1/7 portie in 2 percelen erfs voorschr.

70         12-2-1649       Thomas Henricx van Dommelen X Merrije, wede geweest van Henrick Goedelen verkoopt Adriaen Amants de Louwere de tocht ter voldoening van het vonnis, af te lossen met 80 gl.

70v       15-2-1649       Jan Willem Wouters van Valo wonend in de Waertt van Swijndrecht op HeerJansdam verkoopt Jenneken zijn zuster een groes van 3 copsaet, nl. 1/3 van de Boschdries a/d Heeserbosch

             15-2-1649       Jenneken wedue Jan Scavertts en

2.        Wouter hairs meerderjarige zoon van voorschr. Jan Scaverts

3.        mede namens de andere kinderen

verkopen Wouteren Joost Elsen een akker van 1½ lopen saet achter aan de Heeserbosch


71         20-2-1649       Pauwels Smidts secr van HLZ als curateur over de achtergelaten goederen van wijlen Wouter Henrick Slaets aangesteld door de raad van Brabant in den Haag d.d. 13-1-1649 laat veilen:

-          Jan Franssen en Martten Verbraecken als momboirs van Fransen en Anneken kinderen Peeter Fransen (Bluckers? X Marie Henrik sLaets) een halve dries van 1½ vaetsaet in de Wukensheurck te Heeze

-          Willem Willem Goossens 2 porties in het Houter heijtvelt in de Wukensheurck a/d gemeijnt te Heeze

-          Adriaen Jan Peeters zoon een akker van 3 lopen saet in de Wukensheurck

-          Anthonis van Sommeren een zeker recht op het heijtvelt van Peeter Heijken

72v      27-2-1649        1.    Jan Franssen (Teunis X Libbeke H Dircx) en

2.        Geerit Willem Claeus (X Catelijn H Dircx) namens hun beider vrouwen

3.        mede voor Goortt Henrick Dirckx hun zwager

verkopen

4.        Adriaenen zoon Jans van Esch (X Antonia H Dircx), hun zwager

hun ¾ van een cijns van 3 gl./jaar eertijts gelooft bij Geerart Henrick Bocx t.b.v. Jannen Jansse van Asten d.d. 30-5-1584

73        25-2-1649        Jan zoon Jan Schepers verkoopt Libbeken wedue Michiel Anthonis (Schaften) ter tochte en de kinderen ter erfelijkheid de ene helft van akker het Kempken bij de oude Meulen van Heeze

            25-2-1649        Lijntgen wedue Anthonis Francissen verkoopt Dirck Aert Keijmps een cijns van 5 gl./jaar te lossen met 100 gl.

                                    28-7-1652 Dirck Aert Keijmps bekent dat de rente is gelost door Jan Hompens en Geerit Anthonis Fransen als eigenaren van het onderpand.

73v        3-3-1649        Willem Korstens X vrouw verkoopt Jan Jans de Weertt zijn oom een groes in de Broecken te Strijp in Leende

              9-3-1649        Jacop Gerit Andriessen (Swuesten) X vrouw verkoopt Jannen Aert Coppen de Coppert-akker, 2 lopen saet en een roede


74        10-3-1649        Jan Franssen en Martten Verbraecken als momboiren over Fransen en Anneken, kinderen Peeter Francen (Bluckers?), verkopen Peeteren Pompen, Marcelis Bluijssen en Geerit Barttels als proviseuren van de tafel van de Heilige Geest van Leende een cijns van 5-5-0 te lossen met 105 gl.

74v      15-3-1649        Boedelscheiding tussen de kinderen van Goort Joosten:

1.   Joost Goort Joosten krijgt
-  het klein huisje met de plaats zoasl afgepaald
-  de hele Tuilbeemd
-  de halve Vlas naast Griet Beecx
-  de helft in ’t Goor naast Peer Roubosch
-  de halve Bocxakker naast Marten Vebraken
-  de halve Joordensakker naast Marten Verbraken
-  ..

75                                Henrick (Jan) Delen namens zijn vrouw en Jan Dirck Stijnen, namens

zijn vrouw krijgen:

-    het huis met aangelag  zoals dat is afgepaald en een misthof; zij zullen het grote huis en het kleine huis samen gebruiken evenals ¾ in de hof naast de dries

     -  de halve Joordens akker

     -  de halve Vlas

     -  de helft in ‘t Goor

     -  de halve Meulenhoeve

     -  de halve Lange Ven

     -  een rente van 6 gl./jaar aan de erfgenamen van Merije Sijnen

75v       15-3-1649      Joost Goort Joosten en Jacob Frans Schooffs bekennen dat zij enkele jaren geleden zijn overeengekomen dat Jacob zijn scravssel en mest zal mogen af- en aanvoeren over de mesthoop ….

76         15-3-1649      Willem Lamberts (Verhagen) verkoopt Sijmon Jan Loots (v Gael) een groes in de Strijper Jansbergen te Leende

             29-3-1649      Willem Joost Arien Jaspers verkoopt Peeteren Andries Swuesten erf het Boelenhuijs 2 vaetsaet gekomen van Henrick Boelen in de Meel.

76v       29-3-1649      Peeter Andries Swuesten vernadert 2/6 portien in de Camp gekomen van wijlen Andries Swuesten a/d Voort bij het Cruijs die Wouter Goort van Vetlhoven (22-12-1648) had gekocht van Willem Vincken (X Lijntge Andries Swuesten) en Jan Jan Gijsberts (X Anneke Andries Swuesten)  namens hun beider vrouwen.

77         31-3-1649      Peeter Goortts van Lierop X vrouw verkoopt Adrianen Jan Vincken de Boontijt-akker 1½ vaetsaet te Strabrecht

             31-3-1649      Anthonis Jan Sijnen X vrouw verkoopt Michielen Goortt Adriaens van Velthoven een beemdgroese in de Lange straat te Leende

77v         6-4-1649      Jan Henrick Leijen verkoopt Henricken Goijart Stoffels een cijns van 7-10-0/jaar te lossen met 150 gl.

78           7-4-1649      1.    Jan Andriessen de Wit

                                    2.    en Willem Anthonis Verhagen namens hun beider vrouwen (Blesen)

                                    3.    Jan Boonen en Lambert Coppen als momboirs van de onmondige dochter wijlen Jan Matthijs Blesen

boedelscheiding van wijlen Matthijs Blesen


79           7-4-1649       1.    Goortt zoon Lambert Bacx

2.        Aelken

3.        en Merrije dochters van Lambert Bacx

boedelscheiding van wijlen hun ouders

80v       13-4-1649      Jan Willem Thijs van Stercksele vernadert nomine uxoris 6/7 portie in een aangelag van 4 vaetsaet en de Sandakker, 85 roeden, beiden gelegen tot Euvvelwegen, die Wouter Joost Geukens had gekocht van de kinderen en erfgenamen wijlen Tielen Cuijpers d.d. 11-2-1649

                                    Peeter Henrick Roubosch vernadert nomine uxoris het Joordensgelag a/d Ven dat Jan Claes Vesters en Jan Jan Delijs Goossens samen hadden gekocht van Peeter Anthonis Wouters op 7-9-1648

81           8-5-1649      Aert Wouter Snoecx gemachtigd door Jan Wouter Snoecx uit Delft op 3-5-1649 verkoopt Donatus Ambrosius Vroemen uit Eindhoven hun zwager het drieske, 2 vaetsaet te Strabrecht.

81v       22-5-1649      1.    Michiel Goort Adriaens van Velthoven

2.    en Caspar met Frans zonen Abraham Adriaens de Lauwere

verkopen Aerden Wouter Snoecx groese het Vleutgen, 4½ copsaet in de Oulanden van Heeze.

82         25-6-1649      Donaet Ambrosius X Jenneken Wouter Snoeckx verkoopt Geerijt Anthonis Wouters het driesken 2 vaetsaet te Strabrecht.

             28-6-1649      Margriet weduwe Roeloff Henrick van Wetten verkoopt Jannen Jacob Schooffs een cijns van 6 gl. uit akker de Smeele 1½ vaetsaet a/d Vijff Heesters, te lossen met 100 gl. Dit geld is gebruikt voor het timmeren van een schuur a/d Rul en de koper mag die gebruiken en wonen in het huis van de verkoperse zo lang zij leeft i.p.v. pacht te ontvangen.

82v         7-7-1649      Jan Jan Geerits (de Jongh) vernadert een sigge in de Heijthorsten te Heeze die Adriaen Jacob van Velthoven had gekocht (geen d.d.) van Wouter Cocx X Jenneken (Adr Wouters).

83         12-7-1649      Henrick Joosten Langendoncx inwoner van Helmont verkoopt Henricken Andriessen van Maarheeze een cijns van 3 gl. eertijts gelooft bij Heer Corstiaen zoon Hanrici Corstiaenssen pbre t.b.v. Henricken Stappaert Henricx jaarlijks te betalen in den Bosch waarvan de gelder is Jan Philipsen van Vessen uit een huis in Leende d.d. 23-9-1542


83v       13-7-1649      1.  Engeltken Thonis Verbraken wedue wijlen Hans Lambrechts met een momboir krachtens testament met haar man voor notaris te Antwerpen d.d. 8-5-1640

2.   Engeltken mede procuratie hebbend van Anna Thonis haar zuster weduwe wijlen François Veermans en vrouw (van) Jan Nijemants present

3.   mede uit procuratie van Guiliam van Beugen en Steijnen Nijemants als momboirs van Peeteren en Marije Veermans onmondige kinderen van voorschr Anna Verbraken en François Veermans d.d. 3-4-1641 te Antwerpen

4.   Hans Jevorrie wonend te Poppelstorff  geconstitueerd door het gerecht van de proostdij Bonn als oppermomboirs van de onmondige kinderen wijlen Willem Thonis Verbraken (valkenier) en Lijntgen zijn vrouw d.d. 7-3-1649 te Bonn

5.   Han Pevorrue als momboir met Jacop Pauwels Pompen wonend te He(=a)rmelen als mede momboir over de minderjarige kinderen wijlen Willem Thonis Verbraken en Lijntgen zijn vrouw d.d. 7-7-1649

6.   Jacop Pauwels Pompen en Jan Willems de Litsenburgh namens Tonijs en Goijert kijnderen Pauwels Pompen

7.   en mede voor de kinderen wijlen Jan Tonissen Verbraken

                                    also tesamen erfgenamen van wijlen Lijsken Schepers hun moeder resp. grootmoeder, verkopen

84v                              -  Peeteren Dirck Juecken zoon een akker van 7 copsaet in de Langakker te Leende

85                                -  Peeter Andriessen van Maarheeze en Goort Jans van Peltt de Schaarakkerdries 5 copsaet te Leende

                                    -  Joost Delijs Ghijssen de kerkakker op de Nop

85v                              -  Henrick Willems van Hooff een akker van 1 vaetsaet a/d Veestraat te Leende

86                                -  Sijmon Jan Lootts (v Gael) akker de Huset 1 vaetsaet te Leende

                                    -  Peeter Belijen akker de Gelaeija te Leende

86v                              -  Fredericken van Roij een akker op de Tuijnt 3 copsaet te Leende

87         13-7-1649      Willem Lamberts verkoopt mr Thomas Luijten een akker van 1 vaetsaet in de Langakker te Leende        

             13-7-1649      mr Thomas Luijten verkoopt Willem Lamberts een akker van ½ vaetsaet in de Langakker te Leende

             13-7-1649      Anthonis Verbiesen man van Aelken verkoopt Adriaen Engelen een akker van ½ vaetsaet in de Ren te Leende


87v       13-7-1649      de voorkinderen en nakinderen of kindskinderen van wijlen Ghijsbert Joseps (Stappers) met hun momboirs ter eenre

                                    de erfgenamen van Jaecxken Boonen desselfs Ghijsberts gewezen vrouw ter andere zijde scheiden de goederen van Ghijsbert Joseps en Jaecxken Boonen

1.1  Henrick Andriessen van Maarheeze en Jan den Litsenburgh als momboiren van Adrianen onmondige zoon van Henrick Andriessen verwekt bij Geertruijt voordochter van Ghijsbert Joseps

1.2  met Adriaen Nasen en Jan Henricx van Sommeren als momboiren van de minderjarige nakinderen van Ghijsbert Joseps (Stapperts) verwekt bij Jenneken Henricx van Zommeren krijgen ….

2.   De erfgenamen van Jaecxken Boonen krijgen …

88v      13-7-1649       nadere deling tussen de erfgenamen van Jaecxken Boonen:

                                    2.1.   Jan Frans Maes X Marijke,  krijgt …

                                    2.2   Adriaen Willem Engelen X Lijntge

                                    2.3   Aert Henrick Maes X Aelken

89        19-7-1649       Wouter Cocx, man van Jenneken (Adr Wouters) verkoopt een zig in de Heithorst te Heeze gekomen van Adriaen Wouters aan Jannen Jan Geerits (Schepers).

              2-8-1649       Henrick Geerit Henricx van Heeze en Cornelis Dircx namens zijn vrouw, beide wonende tot Montfortt verkopen

89v                              -  5/8 deel van de Anneken Weggen akker bij de kapel van st Job, het geheel groot over de 3 lopen saet aan Peeter Peeter Ceelen
-  de Loeffsdries aan Jan en Christina ke Jan Jan Snijers

90           9-8-1649      Henrick Peeter Berchmans leent 50 gl. tegen 2-10-0 op het Craenset groese, 2 lopen saet in de Craenset te Leende aan Henrick Jan Geven

90v       28-8-1649      Henrick Manus kleermaker wonend te Keulen X vrouw verkoopt

                                    -   Peteren Jans alias Coppen groese in de Hulsbroecken te Leende

                                    -   Willemen Jacop Hogaerts zijn zwager 1/5 in een Busselke in de Hulsbroecken te Leende.

91         28-8-1649      Goort Jan Wespen verkoopt Willemen Aert Wijnen een akker op de Huls onder Leende

               3-9-1649      Anthonis Jan Sijnen verkoopt Dircken Wouter Verbiesen een kamer met de plaats daar die op staat tot aan de waterlaat, en dat de koper voor aan de kamer oostwaarts tot reparatie van dezelfde kamer onbekroont 6 voet erf zal mogen gebruiken van de kavel van de verkoper in een aangelag a/d Voort te Heeze

91v       22-9-1649      Jan Mathijs Loots heeft wittelijck vercocht Geeriden Beecx een parceel ackerlants, gelegen aen dou meulen onder die parochie van Heeze, tusschen erffenisse d’een syde Willem Delys Delen, d’ander syde Luycas Bleuckers, d’een eynde Jenneken, weduwe Matthys Loots, d’ander eynde horreman, zoo hy zeyde, wesende los en vrye, vuytgenomen dorps commer, ende den vercooper gelooft waerscap, met conditie hier toe gedaen, dat Jan, den vercooper ’t voorschreven parceel ackerlants altyt wederom zal mogen lossen en aenveerden met de somme van 28 rycxdaelder in specie.


92         8-10-1649       Dingen Delijs Goossens dr. met een momboir verkoopt Anthonissen
                                    Matthijs Lootts en Henricken Jan Geenen samen (helft van) akker de
                                    Meulenhoeve te Creijel.

             9-10-1649      1.   Peeter Coppen X vrouw ter eenre

                                    2.   Aelken dr. Jan Slaeuwers meerderjarig ter andere zijde

                                    scheiden de goederen van Jan Slaeuwers

92v       14-10-1649    1.  Willem Aert Weijnen X vrouw

8.   mede namens Merrije Colen dr. zijn geswije

9.   Bertelmeeus van Erp X Barbele Coolen

10. Philips Amants, mede voor zijn kinderen verwekt bij Sijken Hendrick Coolen dr.

                                    verkopen

6.  Jannen Henrick Verra een akker van 2 vaetsaet bij de kerk van Heeze

93         15-10-1649    Willem Claessens wonend te Geldrop X Jenneken Joachims verkoopt

                                    -   Joost zoon Joost Goort Joosten groese de Hotzertt a/d Rul

93v                              -   Henrick Jacobs van Velthoven groese de Elswinckelle buiten 't Hoogh

     Schoor te Heeze

                                    -   Dircken Aert Keijmps een akker in de Binnenakker bij de kapel van

     Eimerik

94       26-10-1649      1.   Jan Anthonis Jans zoon alias Bleuckers

                                    2.   mede uit procuratie van Maeijken Jan Bleuckers dr. weduwe wijlen Balthazar Stelsius uit Antwerpen d.d. 13-10-1649

                                    3.   Elisabeth Anthonis Jan Bleuckers meerderjarige dr. met een momboir

                                    4.   Jenneken weduwe Matthijs Antonis Loots (v Gael) met een momboir

                                    5.   Luijcas Jan Bleuckers

                                    verkopen

                                    6.    Michielen Goort Adriaens van Velthoven en Peeteren Peeter Zeelen samen

                                    hun portie in de Anneken Weggen akker in 2 partijen, samen 3 lopen saet bij de kapel van st Job

94v     26-10-1649      1.   Lenart Janssen uit Heurweijnen X Jenneken Joosten, weduwe wijlen Jan Leunissen

                                    2.   mede namens Jenneken, dr. van Jenneken geprocureerd bij Jan Leunissen

                                    verkopen Michielen Goort Adriaens van Velthoven het deel in de Anneken Weggen akker dat van Jan Leunissen kwam.

95         6-11-1649      Margriet Martten Henssen weduwe Henrick Sonss met Aert Anthonis Wouters als momboir over haar en Henricken haar innocente zoon krachtens decreet d.d. 23-6-1649 verkopen Henricken Jacop Bacx een aangelag met hof, waar het huis is afgebrand te Eimerik

95v     18-11-1649      Pauwels Jan Joosten, man van Luijtgen, vernadert een akker van 2 vaetsaet bij de kerk van Heeze, die Jan Henrick Vera op 14-10-1649 heeft gekocht van Willem Aert Wijnen en consoorten


96        2-12-1649       1.  Willem Delijs Delen

2.   Jan Delijs Delen

3.   Jacop Delijs Delen

4.   Henrick Delijs Delen

5.   Lybke Delys Delen

6.   Jan Willem Gielens (Clissen), namens zijn vrouw

7.1  Henrick Henrick Maes, man van Geertruijt Peeter Delys Delen

7.2  Henrick Faes Schepers, man van Frenske Peeter Delys Delen

7.3  Peeter Peeter Delijs Delen, oud 22 jaar

verkopen aan Jan Joost de Scheper akker de Haaghdoren, akker het Santt

en erf de Letele, alles te Euvelwegen

96v      2-12-1649       Jan Bernaert Pappen verkoopt een huis met aangelag aan de Heezerbosch aan Jannen Jan Goossens de jonge

            2-12-1649       Michiel Goort Adriaen v Velthoven verkoopt

-          2 vaetsaet groesen te langs oostwaarts in de achterste Elzenbeemd te Heeze aan Jannen Wouter Verbiesen

-          de oostelijke helft van akker van derdalf vaetzaet achter de kerk van Heeze

97      20-12-1649       Jan Michiel Delen verkoopt uit mondelinge last van Geerid zijn zoon, man van Arijke, een huis met aangelag te Strabrecht aan Geerid Anthonis Wouters, 1. een gemen waterlaat, 2. de koper, 4 de gemene straat. Vrij m.u.v. een stuiver kaldermanspacht

97v    20-12-1649       Lambert Goort Heijmans verkoopt een schepengelofte van 53 gl. op een huis te Ginderover aan Dirck Aert Keijmps

          20-12-1649       Dirck Aert Keijmps laat Geerit Anthonis (Wouters) de koop over van de ene helft die hij heeft verkregen in groese de Streep te Strabrecht

98      20-12-1649       Jenneke, weduwe Henrick Aert Delen, met Jan Aert Delen als momboir, verkoopt krachtens testament met Henrick al haar goed aan Dielis Aerdt Delen

98v    29-12-1649       boedelscheiding tussen de 7 ke van Anthonis Francissen en Lijntge:

1.   Henrick Anthonis Francissen krijgt de nieuwe hoeve, …

2.   Lijsken Anthonis Francissen, wede Henrick Goort Hoeben

99                                3. Geerit Anthonis Francissen voor Henrick zijn broer als last hebbende

ende die cavelle voor hem verwacht hebbende: de half Scherfdonck ..

3.   Jan Jacops van Velthoven namens zijn vrouw (Lijntge)

4.   Jan Hompens namens zijn vrouw

5.   Anthonis van Gastell X vrouw

6.   Willem Goossens X vrouw.

100     30-12-1649      Adriaen Wouter Snoecx krachtens procuratie van Henrick Claessens uit Brussel d.d. 16-12-1647 verkoopt Henricken Delijs Thijs groese de Sprenger a/d Strabrechtse brug, achtergelaten door Henricxken Henrick Jan Wouters

100v   30-12-1649      Adriaen Wouter Snoecx verkoopt Jacoppen Geerit Swuesten akkertje de Boontijt in de Strabechtse akker

101     30-12-1649      Jan (Thonis?) Aerts verkoopt Jannen Arien Thijs (Vervlaessen) de 1 vaetsaet groesen in de Elsbeemd die van hem was.

101v   30-12-1649       Jan Arien Thijs (Vervlaessen) verkoopt Jan Henssen een cijns van 5-12-2 op huis met aangelag a/d Heezerbosch, te lossen met 50 rijksdaalders

102     31-12-1649      Peeter zoon Jan Willems verkoopt Willemen Jan Willems, zijn broer, een huis met aangelag a/d Haegh te Heeze

           31-12-1649      Willem zoon Jan Willems verkoopt Anthonissen Jan Houben een cijns van 10 gl. te heffen uit voorschr. huis met aangelag, te lossen met 200 gl.

                                                30-10-1682 Antonis Wouter Verbiesen, crediteur van deze rente, ontvangt 100 gl. voor het kindsdeel van voorschr. Willem Jan Willems, van zijn moeder aanbestorven

102v   31-12-1649      Anthonis Jan Sijnen verkoopt goederen die hij bij evictie heeft verkregen van de erfgenamen wijlen Jan Jacobs de Laett

                                    -   Jannen Jan Schepers akker de Lochtman buiten Eimerikkerdijk

103                              -   Adriaen Jacobs van Velthoven akker het Gielens buiten Eimerikkerdijk

103    31-12-1649       Jan zoon Jan Schepers verkoopt Adriana weduwe Amantt Dirckx een cijns van 3-10-0 uit groese de Daem, 1½ vaetsaet buiten Eimerikkerdijk


Schuldbekentenissen

 

105    12-2-1648         Aert Wouter Snoecx gelooft Geeraerden Anthonis Francissen 104 gl.

                                               4-2-1660 Geerit Thonis Francissen bekent dat Aert Wouter Snoex hem heeft gelost

          12-2-1648         Willem Goossens gelooft Geeraert Thonis Francissen 125 gl.

                                    21-3-1672 Geerit Thonis Francissen bekent dat Willem Goossens hem heeft gelost

105v  12-2-1648         Dirck Aert Keijmps gelooft Adriana (Senders) wedue Amant Dircxsen (de Mulder) 105 gl.

                                    23-2-1649 Willem Jan Geerits (de Jongh) bekent namens zijn schoonmoeder dat Dirck Aert Keijmps hem heeft voldaan.

          12-2-1648         Cornelis Daems gelooft te betalen Adriana wedue Amant Dircxen 105 gl.

          22-2-1648         Anthonis Jan Sijnen mede namens zijn mede-erfgenamen van wijlen Dirck Adriaens van Velthoven bekent dat Aert Goossens en Jen van Oers hem hebben gelost hun portie in een rente van 33 sts./jaar, eertijts verkocht bij Geerit Willem Scheijntgens zoon t.b.v. Jannen Damen Tiell(k?)ens uit een akker over Eijmerickerdijk volgens brief d.d. 15-1-1545

106      6-3-1648         Willem Thijs den Jongen gelooft Peeteren Peeter Seelen zoon 40 rijksdaalders en 5 gl.

                                    11-4-1660 Peeter Peeter Ceelen bekent dat Willem Thijs aan hem heeft gelost

106v    6-3-1648         Jan Bernaert Pappen bekent schuldig te zijn Peeteren Peeter Seelen 126 gl. herkomende van erfkooppenningen van het huis met aangelag en van het oude gelag van wijlen Merrijken Geijen a/d Heeserbosch

                                    25-12-1649 deze gelofte heeft Jan Goossens de Jonge vanwege Jan Bernaerts voldaan.

          28-3-1648         Claes Jan Kennekens wonend op de Brugh gelooft Aelbert Adriaens zijn zwager 64 gl.

107    30-3-1648         Willem Jan Cannekens den ouden gelooft Joost Jan Geerits (Snoeijen) 365 gl. komende van erfkooppenningen

                                    9-10-1649 Joost Jan Geerits bekent dat Willem Jan Cannekens den ouden aan hem heeft voldaan.

          30-3-1648         Willem Jan Cannekens den ouden gelooft Wouter Geerlings wonend tot Rijthoven 365 gl. wegens erfkooppenningen

                                    9-10-1649 Willem Jan Cannekens den ouden heeft betaald aan Wouter Geerlings

107v  16-4-1648         de broers Raes Aert Melchiors en Marten Aert Melchiors beloven om

oud 113                         vandaag over een jaar 222-12-0 te betalen aan Dielis Aert Delen en Geerijt Raessen, als momboiren van de kinderen wijlen Willem Jan (Claus) den Cuiper. Raes Aert Melchiors verklaart dat het geld alleen voor hem is opgenomen, en dat hij zijn broer altijd zal vrijwaren.

                                    27-1-1652 betaald aan Jan Jan Willem Claus en aan Dielis Aert Delen als momboir van de andere kinderen van Jan Willem Claus

108      16-4-1648       Raes Aert Melchiors en Marten Aert Melchiors, broers, beloven om

oud 113v                       vandaag over een jaar 175-10-0 te betalen aan Dielis Aert Delen.

                                    13-10-1659 Isaeck Aert Melchiors betaalt terug namens de weduwe van Aert Melchiors

108v    12-6-1648        Maria Rijckaerts als erfgenaam van het sterfhuis van heer Marcelis

oud 114                         Goossens belooft 106 gl. aan Aelken, wede van Henrick haar zoon voor

haar onmondig kind vanwege een legaat uit het testament van hr

Marcelis Goossens

     8-1648       Dirck Wouter Verbiesen belooft 174-15-0 afkomstig van erfkoop te betalen aan de voogden van Elisabeth, minderjarige dr. Nicasius Jan Sijnen

                                    (n1651) Herman Gielens (v Velthoven), man en voogd van Elisabeth Nicasius Sijnen erkent dat Dirck Wouter Verbiesen heeft betaald

108v    25-8-1648       Henrick Dirckx van Velthoven stelt zich borg voor Hans Genoels den jongen wonend te Antwerpen Coelen voor de kosten, schade en interest die Michiele Goort Adriaens heeft op de voorschr. Hans Genoels de Jonge, als gemachtigd namens Agneta (Genoels?), zijn moeder.

109      16-9-1648       Peeter Anthonis Wouters bekent dat Wouter Cocx, Jan Claes Vesters, Jan zoon Jan Delijs Goossens, Peeter Henrick Roubosch en Lijntgen vrouw van Goort Jans hem hebben voldaan van de koop van de koop van de erfgoederen die zij van dezelfde Peter Anthonis Wouters hebben gekocht.

            30-9-1648       Peeter Peeters van Woenzell mede namens Reijnder Peeters en Willem Peeters, inwoners van Woensel volgens acten d.d. 7-7-1648 resp. 22-9-1648 …

109v     1-10-1648      de kinderen wijlen Nicasius Jan Sijnen en consorten obtinenten krachtens vonnis hebbende doen richten aan een paard en 4 melkkoeien en 2 varkens van Anthonis Jan Sijnen en laten mijnen bij Ferdinandus Anthonii vorster voor 80 gl. De koop gelaten aan (Elske Sijnen) die huijsvrouwe Jan Wouter Verbiesen een der obtinenten. De los is gestelt binnen de 3e dag naar ouder gewoonte.

             30-10-1648    Jan Tielen Marttens gelooft de momboiren van zijn voorkinderen verwekt bij Heijlken Claes de Mulder dr. 80 gl.

110       22-11-1648    Michiel Aert Coppen, Jan Aerts, Willem Jan Geerits (de Jongh), Geerit Joost Dircx (vd Poel), Delijs Jan Sanders en Willem Francissen (Blockers), nieuwe gedaagde borgemeesters, beëdigd voor het jaar 1649

             23-11-1648    Willem Joost Ariaen Jaspers gelooft Jan Joosten Jongers inwoner van den Bosch 101-17-0 wegens erfkooppeningen

                                               10-1-1650 voldaan aan Jan Joosten

             23-11-1648    Peeter Lenart Jan Lenarts gelooft Jan Joosten Jongers inwoner van den Bosch 40-19-0 wegens erfkooppenningen

                                               20-1-1650 voldaan aan Jan Joosten

110v     23-11-1648    Jenneken wedue Lambert Denijs met een momboir belooft Jan Joosten Jongers uit den Bosch 9-10-0

             26-11-1648    Franchijntje vrouw van Peeter Wouter Coolen, zich hoogst gegraveerd vindende door het pretens vonnis a tergo inaudita part onbehoorlijk gewezen op 18-11 jl. ten voordele van de drossaard, appelleert van hetzelfde vonnis bij schepenen van den Bosch stelt goud en zilver als borg aan de persoon van Jacop Strijbosch inwoner van Leende voor het voldoen aan het vonnis

111       27-11-1648    de Heer drossaard van HL door Henrick Steijmans (de vorster van Leende) insinuatie bekomen hebbend van zeker appellatie, verklaart dat er geen beroep tegen mogelijk is, maar is bereid de verificatie in forma te doen

111v     27-11-1648    Franchijntje …. zet de appellatie door, en stelt goud en zilver als borg onder de persoon van Sijmen Willem Bitters (X Marie Wt Coolen)

             27-11-1648    de drossaard verklaart dat er geen beroep is tegen criminele zaken zoals deze

112       30-11-1648    Franchijntje …. zet de appellatie door, en stelt goud en zilver als borg onder de persoon van Sijmen Willem Bitters


             10-12-1648    Franchijntje desisteert van de appellatie die zij intendeerde nopende de

montcosten ten huize van de heer Drossard bij haar man verteirt aangezien hetzelfde provisioneel is. Protesterende anderszins in geheel te blijven en de zaak

Henricxken h.. Jan Wouters heeft in voldoening van zijn verachterde huur voor 2 jaar geconsigneerd 2 Luikse daalders, 4 Bossche schellingen, een ducaat, een halve Luiker daalder en nog 2 Bossche schellingen

112v     12-12-1648    Geerit Goort Vesters en Jan Jan Geerits (de Jongh) als Heilig geest mrs. van Heeze, Adam Matthijs Engelen en Jacop Geerijt Driessen (Sweusten) als kapelmeesters van de kapel te Eijmerick en in qualiteit possesseuren van 2 akkers die aan de voorschr. HG en kapelmesters zijn gemaakt door Henricxken Henrick Jan Wouters dr. doen afstand van de 2 akkers; de ene gelegen in de Rulsche akker aan de HG en de andere in de Laerstukken aan de kapel. Renuntiërende op de huurpenningen daarvan tot nu toe verschenen t.b.v. Henrick Claessens, ingezetene van Brussel, ingevolge een vonnis van de raad van Brabant te den Haag, zonder verdere rechten af te staan.

113v     14-12-1648    Peeter Henrick Roubosch als possesseur van 1 copsaet groezen in de grote beemd hem bij testament gemaakt door Henricxken Henrick Jan Wouters dr. doet afstand t.b.v. Henrick Claessen uit Brussel ingevolge vonnis van de raad van Babant.

             16-12-1648    Peeter Jan Joosten als possesseur van het Lemmenbeemdje en van het Rooijland en het Bijltje a/d Rul achtergelaten door H H J Wouters en door hem gekocht van Aert, Anthonis, Wouter .. Henrick zonen Henrick Jan Wouters, doet afstand t.b.v. Henrick Claessen uit Brussel …

114       17-12-1648    Aert Wouter Snoecx belooft Geerijden Anthonis Francissen 104 gl.

                                    11-9-1652 Thonis Jan Sijnen als transport hebbende .. Geerit Anthonis Francissen bekent dat Aert Wouter Snoecx heeft voldaan.

 

114v       3-2-1649      schepenen zeggen op verzoek van

                                    1. Henrick Dircx van Velthoven,

                                    2. Marijken Dircx,

                                    3. Geert Aman (de Laure) X vrouw (Catelijn D v Velthoven),

                                    4. Jan Wouters Verbiesen

                                    aan

                                    5.  Anthonis Jan Sijnen (wedr Arike D v Velthoven)

de procuratie op die wijlen Margriet, weduwe Dirck van Velthoven hem gegeven had om actie te nemen tegen Michiel Goort Adriaens (v Velthoven)

               3-2-1649      Anthonis Jan Sijnen accepteert de opzegging niet

115       12-2-1649      Jan Tielen Cuijpers (+ 1623) van Euvelwegen belooft de kinderen Tielen Cuijpers 68-15-0, aan hem ondergelaten tot aflossing vierdalven gl./jaar aan de kapel van Strijp tot Leende met 3 jaar achterstel, daarvoor verbindende een beemd in de Schaveijen te Leende van 65 roeijen, gekomen van Faes van Son.

             12-2-1649      Geerit Joost Dircx (vd Poel) als huurman van de Hoogenakker, 1 vaetsaet in de Laarstukken, gekomen van Henrickxen Henrick Jan Wouters, doet afstand t.b.v. Henrick Claessen uit Brussel …

115v     13-2-1649      Dirck Aert Keijmps als afgegaan borgemeester van de Eimerikerstraat … tot voldoening van t'achterheid van bede een grijze melkkoe van Abraham Lucas (Fr) doen richten. Gemijnd door Ferdinandus Anthonii vorster, voor 18 gl. overgelaten aan voorschr. Dirck Aert Keijmps

             13-2-1649      Abraham Luijcas, geëxecuteerde, protesteert dat hij bereid is om de bede te betalen, mits hem wordt goed gedaan wat hij tot last van deze gemeente heeft ver… met paard en kar, gevaren zijnde met de colonel Vernoeije in de drie landen van Overmaze voor 23 dagen

116       28-3-1649      Martten Aert Melchiors belooft de momboiren van de onmondige kinderen wijlen Bastiaen Jan Goortt Vaessen 105 gl.

                                    9-9-1654 Adriaen Wouter Snoex  en Dielis Jan Sanders als momboiren van de onmondige kinderen wijlen Bastiaen Jan Goortt Vaessen bekennen dat Marten Aert Melchiors hun voldaan heeft.

             28-3-1649      Delijs Jan Sanders belooft de momboiren alsvoor 52-10-0

                                    4-8-1654 Neeltgen Lowijs, wedue Bastiaen Jan Goort Vaessen bekent dat Dielis Jan Sanders heeft betaald

               5-5-1649      Anthonis Jan Sijnen stelt zich borg voor Joost Goort Joosten, obtinent van provisioneel vonnis tot het lichten van 9-7-0 t.l.v. Pr Driessen, veroordeeld 28-4 jl.

116v       5-5-1649      Jan Peeter Swuesten als gewezen borgemeester van de Eimerikkerstraat heeft voor t'achterheid van bede doen richten een zwarte koe met een wit hoofd van Anthonis Jan Sijnen voor 27-9½-0. De koe brengt 15 gl. op.

117         8-5-1649      Anthonis Jan Sijnen mag in verweer komen. Jan Pr Swuesten legt de penningen in handen van Joost Jan Gerits

             14-5-1649      Jan Jan Lootts belooft Jannen Verra 27 gl.

117v     26-5-1649      Peeter Jan Peeters en Jan Willem Michiels van Son, beiden inwoners van de parochie Geldrop zijn gedaagd en beëdigd als momboiren over Jennen en Marijken drs wijlen Jan van Gestel de jonge X Gielken Willem Michiels van Son

             14-6-1649      Henrick Dircx van Velthoven, .. gemachtigd door zijn neve Michiel Adriaens (vV) om zich te verweren tegen de claims van Anthonis Jan Sijnen vanwege Hans Genoels over verdiende vacatien  …?

118         6-9-1649      Jan Pr van Gastele als momboir van Peteren zoon Pr Peeters van Gasen, mede namens Goort Pr van Gasen bekennen dat 1. Anthonis Daems voor de ene helft en 2. Dingen Delis Goossens en Pr Jan Heijkens voor de andere helft als gebruikers van de onderpanden aan hem een rente van 5 gl./jaar hebben gelost, eertijts verkocht bij Tielman Nelis Gijben zoon t.b.v. Pr Jan Pompen zoon op 26-5-1549, waarvan de originele perkamenten brief in het ongerede is gekomen en het protocol in essen bevonden is, zodat de originele brief weer te waarschap komt.

             16-9-1649      Willem Jan Geerits borgemeester van Eimerick belooft Adriana Senders wedue Amant Dircx (zijn schoonmoeder!) 105 gl.

118v     16-9-1649      Willem Franssen (Blockers) borgemr van Creijl belooft Adriana Senders wedue Amant Dircx 105 gl.

             22-9-1649      Anthonis Daems belooft Geeriden Beecx 52-10-0

                                              7-11-1652 Geerit Beecx bekent dat Arijken wedue Anthonis Daems aan hem heeft voldaan.

119       4-10-1649      Joost Jan Joosten, inwoner van Huls, belooft Frans (H) Pompen, onze medeschepen, 52-10-0

             8-10-1649      Anthonis Matthijs Loots en Henrick Jan Geenen beloven Dingen Delijs Goossens dr 52-10-0

                                    18-11-1650 Dingen Delijs Goossens bekent dat Anthonis Mattijs Loots haar voldaan heeft.

             23-10-1649    Henrick Janssen Populiers, inwoner van Wouw bij Bergen op Zoom belooft 50 gl. aan alzulke personen, hetzij vorsters of andere die Meijnis Jan Meijnissen arresteren voor de doodslag die hij onlangs gepleegd heeft Jan Populiers zijn broer.

119v     15-10-1649    Dirck Aert Keijmps, gewezen borgemeester van de Eimerikkerstraat heeft een jonge roodbonte koe doen richten van Jan Pr Swuesten wegens t'achterheid van contributie. Dirck Aert Keijmps mag hem houden voor 12-14-0

120      20-11-1649     Ferdinandus Antonii als gerechtsbode namens de heer Drossaard, Joost Jan Geerits en Jan Jan Snijers schepenen van HL, de eerzame Willem van Empel, schout van Lieshout en Daniel Tijbosch, schout van Croij en Stiphout als gemachtigde van Aert Loeffen inwoner van Leende, Willem Anthonis Verhagen en Jan Henrick Gevens als erfgenamen van Marijken Jan Peeters, hun nicht zaliger, eertijts vrouw van wijlen Henrick Lamberts (v Lierop?) alias Peeters, zijn gesteld in het bezit van de erfgoederen van de voorschr. Marijken, nl. het halve aangelag te Creijl, …

120v     2-12-1649      Jan Bernart Pappen belooft Anneken wedue Anthonis Verhagen 52-10-0

            14-12-1649     Jacop Berchmans, inwoner van Leende belooft Pauwels Geeritssen ook uit Leende 52-10-0

                                    17-11-1650 voldaan aan Pauwels Geerits

121      24-12-1649     Jacop Berchmans, inwoonder tot Leende gelooft Pauwels Geeritssen ook inwoonder alhier 52-10 uit hercomende van geleende penningen.

                                    17-12-1650 voldaan

122                              leeg

122       15-11-1649    Peeter Ceelen, Geerit Jan Luijcas Francissen, Aert Jacobs van Velthoven, Tielen Ariaen Tielens en Willem Dirck Stijnen, nieuwe gedaagde borgemeesters (voor 1650) voor 5 straten van Heeze, behaevens Aert Hanssen (Daems Bacx) voor de straat van de Heeserbosch en de Meulen hebben de eed gedaan.

 


HLZR 1628  (1650-51)

 

1                schepenen voor 1650: Wouter Cocx, president, Niclaes Geerits, Andries Ruevens, Joost Jan Geerits, Jan Jan Snijers, Frans Bluijssen en Frans Hendrick Pompen

 

              2-5-1650       bedankt: Niclaes Geeraerts, Jan Jan Snijers en Frans Pompen, en in hun plaats gekomen: Anthonis Jan Box, Geeraert van Goerl en Jan Peeter Hendricx

              1-7-1650       de gehele schpenbank veranderd door de fiscaal van Brabant.

                                    Schepenen: Anthonis Box, president, Anthonis Martens, Willem Anthonis Smulders, Andries Ruevens, Frans Bluijssen, Geerit van Goerl, Jan Peeter Hendricx

              8-7-1651       Frans Pompen en Willem Delis van Breugel schepenen in de plaats van Frans Bluijssen en Dries Ruevens

 

  2          3-1-1650       Geerit Janssen X Marije Reijmen (v Tongeren) verkoopt Ariaen Wouters Snoecx zijn zwager zijn helft van groese de Start in de Rul, waarvan de koper de andere helft al heeft

  2v        5-1-1650       Jan Mathijs Loots verkoopt Geeriden Beecx een akker a/d Meulen, 1.  Willem Delijs Delen, 2. ..

              5-1-1650       Jan zn Jan Tielens (H’beek) X vrouw verkoopt Jacoppen van Asten akker de Halfvennen tussen Oisterick en Boshoven.

  3        15-1-1650       Margriet weduwe Mattheeus Geerit Teeuwens voor de tocht en Henrick Aerts X vrouw voor de erfelijkheid verkopen Heijlken weduwe Jan Weijnen een cijns van 3 gl. uit huis met aangelag a/d Ven, te lossen met 50 gl.

  3v      15-1-1650       Michiele Goijart Adriaens (v Velthoven) uit transport van Geerart van Bockholt procureur tot den Bosch die ook transport had van Johan Pijnappels, burger aldaar bij procuratie des ingebieders van den Bosch doet richten aan alle melkkoeien, paard, beesten, hooi, strooi, die schaere op de … en alle andere huisraad van Adriaen Meeussen (Francissen) uit Heeze tot voldoening van een vonnis van 125 gl. en nog van 7 gl. procederend van geleend geld voor schepenen van den Bosch d.d. 13-4-1649, en dat ook Jacop Geerit (Andries) Swuesten en Andries zijn broer een merkelijke som op de voorschr. Adriaen Meeussen pretenderen.

                                    Zo compareert Adriaen Meeusen en geeft ter voldoening al zijn vee en huisraad, getaxeerd op 345 gl.


  4        18-1-1650       Goijart Jan Wespen verkoopt

                                    -   Henricken Goort Stoffels een cijns van 6-5-0/jaar uit de helft van een driesgroesen bij de st Jobs kapel

  4v                              -  Caspar Abrahams de Louwere akker het Breetven 1 vaetsaet a/d Veulensweg te Heeze

            21-1-1650       Willem Joost Ariaen Jaspers verkoopt heer Johan Geerardi drossart van HL een cijns van 5-10-0

-   uit de helft van ‘t huis met aangelag en van de hof over de straat gelegen, 2 vaetsaet in de Meel te Heeze

  5                                -  uit een groese het Nieuwe veld derdalf vaetsaet ter plaatse voorschr.

-  akker de Hoge Dries anderhalf vaetsaet ter plaatse voorschr

  5v                              -  uit akker de Smeele, 2½ lopen saet

  6         21-1-1650      Joost Jan Dirxen uit Zommeren X Lijntgen dr Jan Goossens Cleijnen verkoopt Wouteren Joost Geukens

-          een huis met aangelag  zoals het tegen de kavel van de schuur is afgepaald, de hof te wegen tussen het huis en de schuur door, buiten Eimerikkerdijk gelegen, 1. Jan Delijs Delijs Delen, 2. ..

-          akker de Vossenhoeve buiten Eimerikkerdijk

-          ‘t Hoogakkerke buiten Eimerikkerdijk

-          groese de Sant vierdalf vaetsaet metten weg daartoe behorende buiten Eimerikkerdijk

-          idem verkoopt Clasen Faes Schepers groese het voorste Schoorsvelt met de weg daarneven afgestoken op de Cleijnst gelegen te Heeze

  7v                              -    Adriaen Jan van Esch zn groese de achterste Schoorsveld zoals dat met de palen is afgetekend bij het Cleijnst buiten Eimerikkerdijk

  8         21-1-1650      1.  Lijntgen (Houben?) weduwe Jan Willemsen (Aelberts) met Peeter en Willem haar zonen, krachtens testament met wijlen haar man

2.  Jan Joppen en

3.  Jan Verra X vrouwen

4.    mede namens Jannen zn Jan Willems uit Weirding, hun broer

verkopen Philip Claessen (Coppens) hun 1/5 deel in huis met bakhuis en aangelag aan ‘t Cruijs te Heeze

  8v                              de voorschr. comparanten verkopen Berthelmeeussen zn Jop Jansen een cijns van 2-10-0 uit de Dijkbeemd bij de Eimerikkerdijk

                                    10-2-1662 Hendrick Berchmans en Jan Job Janssen als  momboiren over het onmondige kind van Berthelmeeus Job Janssen bekennen dat Geerit Raes Francissen als proprietaris van het onderpand aan hun heeft gelost.

  9        25-1-1650        Jan zn Jan Tielens (H’beek) verkoopt Jan zn Jan Henssen een cijns van 5 gl. uit een parceel groesen in de Langhstraet te Leende

                                               28-2-1659 Willem Claes Vesters als heffer dezer rente bekent dat Tielen Huijben (sMeijers) namens Jan Tielens deze rente heeft gelost.

            29-1-1650       Peeter Andries Swuesten vernadert het 1/3 deel van de Coppertdries te langs neven Goedelt Delen erve gelegen aan de oude Meulen te Heeze dat Jan Henrick Lemmens had gekocht van Willem Vincken (X L A Swuesten) en Jan Jan Ghijsbers (X A A Swuesten) X hun vrouwen d.d. 30-1-1649


  9v      29-1-1650       Peeter Andries Swuesten mangelt met Anneken Andries Swuesten ¼ deel in groese de Weere te Heeze

10                                Anneken Andries Swuesten mangelt met Peeteren Andries Swuesten, haar broer 1/6 deel in de Coppertdries aan d’Oumeulen

10v        2-2-1650       Jacop Geerit Swuesten verkoopt namens zijn vrouw een dries a/d Ven

oud 9v                          aan Andries Willem Thijs

              2-2-1650       Boedelscheiding:

                                    1.   Adriaen Meeus Reijmen, man van Jenneken Anthonis Lauwreijssen

2.      Jan Anthonis Franssen, man van Aelken Anthonis Lauwreijssen.


10        2-2-1650          Boedelscheiding tussen de kinderen van Delijs Delen en Frenske

1.   Willem Delijs Delen krijgt
-   de veurste cavel in de Lange beempt, 5 roeden meer als de andere
    cavelen, met recht en van overpad, belast met 1/3 van een schuld
    van 200 gl.
-   de akker bij Geerit Claeus met ½ stuiver grondcijns per jaar
-   zoveel in ‘t Heytveld, dat deze 2 percelen samen even groot zijn
     als de cavel in ‘t Heytvelt

10v                              2.  Jacop Delijs Delen krijgt:
-   de middelste cavel in de Lange beempt, 5 roeden minder als de
     voorste cavel, met recht van overtocht van de voorste en de
     achterste cavel, belast met 1/3 van een schuld van 200 gl.
-   het Groot Heytvelt naast het Gaelven, zoverre het voor weeck is

2.   Libbeke Delijs Delen, meerderjarig krijgt
-    de achterste cavel in de Lange beempt, 5 roeden minder als de
      voorste cavel, met recht van overtocht, belast 1/3 van een schuld
      van 200 gl.
 -    de Stilicxke heyde met 1 ½ stuyver grontcijns
 -    en moet derdalve gulden geven aan de Hoevendries

3.   Jan Willem Gielens krijgt namens zijn vrouw:
-    een cavel in de Daem, suytwaerts naast Libbeken Coppens erf, 4
      roeden meer als de andere cavel, met recht van overtocht over de
      voorste cavel, belast met 1/3 van een schuld van 100 gl. aan de
      weduwe Amant Dirx
-    de halve Stoxshoeve

11                                5.  Jan Delijs Delen krijgt:

-    de middelste cavel in de Daem, te lanx door boven en beneden
      even breett, 2 roeden minder als Jan Willem Gielens cavel
-    de halve Stoxshoeve naast Lambert Heijmans erf

4.   de kinderen wijlen Peeter Delijs Delen
-    cavel in de Daem, de sijde neven Jan Schepers, te lancx door,
      boven en beneden even breett, tegens de middelste cavele te
      deijlen, 2 roeden minder als Jan Willem Gielens cavel, met recht
      van overpad, belast met 1/3 van en schuld van 100 gl. aan Amant
      Dircx weduwe
-     het Leech Heytvelt, gelijck afgepaelt is

5.   Henrick Delijs Delen krijgt

-      de Gubben beempt, belast met een rente van 50 gl. capitael aan 
  Amant Dircx weduwe

-     de Dries met de cijns daerin staende, daervorens hem voor eenen 
  stuiver goetgedaen sal worden tegens 3 gulden (60 x ?), mits

       hem van d’andere deylders goetgedaen wortt 4 rijcksdaelders
  eens.


12v       3-2-1650        1.  Lijsken Anthonis Francissen dr, weduwe Henrick Goort Houben

                                    2.  Jan Jacob van Velthoven X vrouw (Lijntge Thonis Francissen)

3.  Jan Hompens X Merrijken (Francissen)

4.  Willem (W) Goossens (X Willemke Thonis Francissen)

verkopen Henrick Anthonis Francissen hun broer hun 4/7 deel van ‘t huis met aangelag in de Eimerikkerstraat.

             3-2-1650        Willem Goossens X vrouw verkoopt Jannen Jacobs van Velthoven zijn zwager ¼ deel van de Hogenakker in de Middeldromtiende

13       11-2-1650        Michiele Goort Adriaens van Velthoven verkoopt Peeteren Peeter Zeelen het deel dat hij als koper heeft verkregen in de Anneken Weggen akker bij st Jobs kapel

13v     11-2-1650        Anthonis Anthonis Martens verkoopt Caspar Abrahams de Louwere de Wijenbeemd, 5 copsaet a/d Ven te Heeze

14       11-2-1650        1.  Jan Nicasius Sijnen

                                    2.  mede namens Jan Wouters Verbiesen X vrouw (Elske Sijnen)

                                    verkopen

                                    3.  Dircken Wouters Verbiesen (X Anneke Sijnen) hun 2/4 deel van een huis met aangelag a/d Voort

           12-2-1650        Peeter Jan Vaessen en Jenneken zijn zuster meerderjarig verkopen Anthonissen Mathijs Joosten alias Bocx een groese a/d Rul bij de Startten

14v     14-2-1650        Servaes Jan Sanders uit Sou.gij in Vrankrijk doet afstand op het recht van naerschap op de koop van een halve dries in de Eimerikkerstraat, verkocht bij Delijs Jan Sanders aan Jannen Jacob Frans Schoofs zn, mede van het huis en de timmeragie die daarop staat, namens Adriaen Adriaensen van Velthoven.

14v      21-2-1650       1.   Dingen

(oud 15)                      2.   Lijsken

2.      Anneke

3.      Lijntgen, gehuwd met Willem Adriaan Vincken

4.      Arijken, gehuwd met Jan Jan Ghijsbert (vorster van Geldrop)

5.      Frenske, gehuwd met Geerit Verschueren

6.      Sijken, gehuwd met Joost Delen (voor hem Henrick Jan Delen, zijn vader)

verkopen hun deel in huis a/h Cruijs aan

8.    hun broer Peeter Andries Zwuesten

9.    de kinderen wijlen Jan Andries Zwuesten

15v      22-2-1650       1.   Corstiaen naersoone van wijlen Jan Ghijsberts den Hoeijmaker, meerderjarig

                                    2.   Peeter Corstiaens wonend op de Schaeft als moederlijke oom van Adamen, ook nazoon des voorschr Ghijsberts de Hoeijmaker, ongeveer 20 jaar, verkopen Peeteren en Margrieten kijnren Aert Goossens een half vaetsaet land waarin de kopers vijfdalven roeijen in hebben a/d Eimerikkerdijk.

16        23-2-1650       Jan Ariaens van Esch met Adriaen zijn zoon mede namens hun mede-erfgenamen, te weten de andere kinderen van Jan Ariaens van Esch verwekt bij Merrije Willem Snoeijen, verkopen Ghijsbert Henrick Roijarts 2/3 deel van de helft in de Brugbeemd op de Brug onder Leende


16v      23-3-1650       Joost Jan Geeritsen, onze medeschepen X vrouw verkoopt Jannen Lenart van Daele zijn helft in een huis, hof met aangelag en alle andere percelen die Jenneken, weduwe Meeus Cuijlen tot aan haar sterfdag in tocht had.

              4-3-1650       Boedelscheiding tussen:

1.  Jan zn Nicasius Sijnen

2.  Jan Wouters Verbiesen X Aelken

3.  Dirck Wouters Verbiesen X Anneken

4.  Isaack Aert Melchiors en Anthonis Marttens (Verhoeven) als  momboirs over Elisabeth, minderjarige dochter van de voorschr. Nicasius Jan Sijnen

18       10-3-1650        Adriaen Amants de Louwere verkoopt Aerdt Jacobs van Velthoven de tocht die de verkoper heeft verkregen tegen Thomas Henricx van Dommelen X Merrije, voorheen weduwe Henrick Goedelen.

           12-3-1650        Frans Jan van Meele zn verkoopt Jannen Verra een cijns van 5-18-0 uit akker de Morttele, derdalf loopen saet in de Rull

                                               16-2-1665 Joost Jan Verra bekent dat Frans Jan van Meel deze rente heeft gelost

18v      12-3-1650       1.     Henrick Jan Goijarts (Verhoven) X vrouw (Margriet Thonis Martens)

2.1    Ariaen Berthelmeeus Francissen (zoon van Arike Thonis Martens)

2.2    Jacop Geerits (Swuesten)X vrouw (Catelijn Meeus Francissen)

dragen over aan

3.    Anthonissen zn Anthonis Marttens hun mede-erfgenaam
hun deel in de Wijenbeemd, 5 copsaet a/d Ven

19        12-3-1650       Jan zn Nicasius Jan Sijnen verkoopt

-   Isack Aert Melchiors de Hegbeemd, de zijde neven Henrick Jacobs van Velthoven, 26 roeden a/d Voortt

19v                              -   Cornelissen Joost Dirckx groese de Vloett te Strabrecht

-   Jannen Jan Schepers (Geldens) erf de Heijthorst bij de Broecxputt te Heeze

20        21-3-1650       1.  Cornelis Reijnders namens Andries Sijnen voor ¼ part

2.  mede uit procuratie van Willemen, zoon van hemzelf Cornelis Reijnders

3.  en van Raes Janssen X Lijsbeth Cornelis Reijnders

4.  mede namens Jenneken Cornelis Reijnders hun zuster wegens

     procuratie d.d. 28-11-1648 voor notaris van den Bosch

verkoopt Jacoppen Priesters de Poeijakker 5 copsaet aan het Heezerpad in Leende.

20v      21-3-1650       Jan Jansen Schepers, genaemt Jan Geldens verkoopt Peeteren Jan Joosten groese het Goer in Heeze

21         1-4-1650        Anthonis Jan Sijnen X Arijken (D vVelthoven) verkoopt Geeriden Amants de Louwere zijn zwager een schuur met de plaats waar die op staat tot aan de weg tussen de leeman en de schuur door, gelegen a/d Ven in de Velthovens Hurck

21v      12-4-1650       Isaack Melchiors X vrouw (Catelijn Coensen) verkoopt Geeriden Peeter Vesters een groese de zijde neven Jan Dommels a/d Venne


22        14-4-1650       Jan Dirck Juecken zoon verkoopt krachtens testament met Anneken Delijs Meele dr gemaakt d.d. 18-12-1649 Thomas Janssen (Necken) en Lambert Joachims samen een akker van 7 copsaet bij de Rul aan ‘t Houterstraatje

23        22-4-1650       Adriaen Berthelmeeus Francissen verkoopt Jannen Peeter Ceelen erf de Sceeuwegen achter Euvelwegen te Heeze

            22-4-1650       Dirck Wouters Verbiesen verkoopt Jannen Geerit Ruevens een akker van anderhalf vaetsaet westwaarts in de Speelakker te Leende

23v      25-4-1650       Jan Tielen Marttens zn verkoopt Adriana Senders weduwe Amant Dircxen een cijns van 2-10-0/jaar uit driesgroese de Bogaertt 1½ vaetsaet te Creijel onder Heeze, te lossen met 50 gl.

                                    27-10-1703 Petronella Jan van Baeckel X Philips Willem Luijcas mede namens Arien Philipssen bekent dat Tielen Jan Tielens deze rente heeft gelost.

24        27-4-1650       Adriaen Jacobs van Velthoven verkoopt Geerijt Goort Vesters, Jannen Jan Geerits (de Jongh) en Jan Aert Coppen als Heilig Geest mrs van Heeze een cijns van 5 gl. uit een akker van 1 vaetsaet in de Vossenhoeve buiten Eimerikkerdijk, te lossen met 100 gl.

27-3-1668 Mattheeus Willem Thijs en Niclaes Willem Smulders als Heilig Geest mrs bekennen dat deze rente gelost is.

24v           5-1650       Cornelia en Margriet, dochters van wijlen Goort van den Broeck,

oud 23v                         geassisteerd door Jan Corstiaens, inwoner van Gestel hun moederlijke oom verkopen aan Joost Jan Gerits (Snoeijen), onze medeschepen de helft van een rente van 7 gl./jaar, gesticht (in 1617) door Goijard Frans Lauwreijssen tot Boshoven t.g.v. Matthijs Coensen op een dries van derdalf vaetzaet te Creijl.

                                    16-12-1656 Joost Jan Geerits doet afstand t.b.v. Jan Corstiaens van de ene helft van bovenstaande rente….

                                               24-1-1658 Jan Corstiaens bekent dat de erfgenamen wijlen Anna van den Broeck hem wegens bovenstaande rente hebben tevreden gesteld.

25          2-5-1650        1.  Peeter soone Peeter Ceelen

oud 24                           Heijlke, zijn meerderjarige zus

2.   Aert Jan Coris, man van Aelken Peeter Ceelen

3.   Geerit Jan Claeus als vader en Jan Jan Claues als vaderlijke oom voor de 3 minderjarige kinderen van Geerit en Jenneken Peeter Ceelen, verkopen 4/6 portie van alle goed te Euvelwegen, hun aanbestorven door de dood van Peeter Ceelen en Jenneken zijn wede, aan

4.   Jan Peeter Ceelen, hun broer

25v      30-5-1650       Michiel Goijart Adriaens van Velthoven (X Lijske Hermans) verkoopt

oud 24v                         een schuur met 1 vaetsaet aangelag a/d kerk van Heeze aan mr. Reijnier Willems (X Johanna Hermans), zijn zwager

26             6-1650       Aart Wouter Snoecx vernadert een drieske van 2 vaetsaet te Strabrecht

oud 25                          dat Geerit Anthonis Wouters op 25-6-1649 heeft gekocht van Donaett Ambrosius.

26v        3-6-1650       Goortt zn Lambert Bacx vest achter rugge Jan Willem Daems groese de Weerde bij 't Hoogen huise te Heeze, 4. rivier de Aa

              7-6-1650       Peeter Coppen X Heijlken Slaeuwers verkoopt Willemen Jan Slaeuwers zijn zwager zijn 1/5 deel achtergelaten bij wijlen Jan Slaeuwers X vrouw, hun ouders zaliger, van alle goederen tot Euvelwegen onder Heeze voor 122 gl.

27          9-6-1650       Goijert Jan Wespen verkoopt Frans Abrahams de Louwere een beemdgroese van 58 roeden bij de Venderdijk

27v      11-6-1650       Michiell Goijart Adriaens van Velthoven verkoopt Henricken zn Henrick Heurckmans, hoevenaar op Stercksel een erf met houtwasch in de Rossende te Heeze

            23-6-1650       mr Pauwels Smidts secretaris van HL namens Jacop Bierens uit Postel als momboir over Peeteren onmondige zoon wijlen Henrick Coolen de jonge, volgens procuratie d.d. 20-3-1650 transporteert

                                    -  Willemen Aert Weijnen de mede-momboir 1/3 deel in een beemdgroese onder Leende in de Langstraat

28                                dezelfde en met Willem Aert Weijnen, de mede-momboir over Peter … transporteren

                                    -  Fransen Henrick Pompen zn 1/3 deel in akker de Hoeve, 7 copsaet te Oisterijck

28v                              -  Philipsen Amant Dircx 1/3 deel in een akker in de Steenakker te Leende

29         1-7-1650        Goijartt Jan Wespen zn verkoopt Anthonis Jan Box een cijns van 3 gl. uit huis, hof en aangelag a/d Ven, te lossen met 55 gl.

                                    1-3-1652 Antonis Box, Nicolaes zijn zoon bekent dat de rente is gelost.

29v     23-7-1650        Willem Vincken en Jan zn Jan Ghijsberts X hun vrouwen, dochteren Andries Swuesten verkopen samen Aertten Hans Bacx zn erf de Cuijle ofte Waterbleeck met het opgaande eikehout, schaarhout, graven en wallen die dartoe behoren bij d'Oumeulen

30       20-8-1650        Dirck Aert Keijmps verkoopt Jannen Thonis Lenarts (Vincken) zn een huis met erfenisse buiten Eimerikkerdijk rondom in der naburen cijnsgoed, dat hij krachtens evictie heeft verkregen van de erfgenamen wijlen Jan Jacop de Laett

           31-8-1650        Goort Geijven uit Asten X Lijntgen Frans Thijs verkoopt Andriessen Geerit Swuesten zn

                                    -  de Hofstadt met een plexke van 3 roeden over het voetpad, samen 7 copsaet a/d Rul.

                                    -  het Rulleken, ½ vaetsaet in de Rulsche akker

                                    -  recht op de voorscr. hofstad wanneer die betimmerd mocht worden dat de proprietaris van het aangelag Ariaan Driessen afstand moet doen voor 30 stuivers per roede om het goed te kunnen timmeren.

31       10-9-1650        de 4 kinderen van wijlen Jan Engelen X Catelijn (Jan Jochems), boedelscheiding:

                                    1.  Agnees Jan Engelen, meerderjarig

                                    2.  Jan Jan Engelen, meerderjarig

                                    3.  Matthijs Jan Engelen

                                    4.  Goijart Dirck Verweirdingen X vrouw

                                    Jan zn Jan Engelen, Agnees Jan Engelen dr, Goijert Dirck Verweirdingen X vrouw verkopen Matthijssen Jan Engelen hun broer hun ¾ deel van huis, schuur en aangelag te Euvelwegen.


32v     17-9-1650        Magriet weduwe Roele Henricx van Wetten leent 12 rijksdaalders van

oud 31v                         Joosten Jan Gerits tegen 30 st./jaar op de Buijens akker, 1 vaetsaet in de Rulsche akker.

33       23-9-1650        -    Magriet, nadochter wijlen Jan Henrick Boelen, verwekt bij Marijken

                                         Peeters, zijn 2e vrouw. De voorscr. Magriet bejaert ende harselfs

      sijnde, geassisteert met Jan Raessen inwoonder tot Aelst haar

      bijstaende momboir.

-          Jan wittige voorsoon van wijlen Jan Henrick Boelen, krachtens procuratie hem verleent bij Maeijken, ook een witigge nadochter, uit Zanthoven d.d. 22-8-1650

hebben vercocht Jannen Jan Loots groese den Hasendies tot Creijel.

Idem hebben vercocht Willemen Frans Bleuckers een akker van 2 vaetsaet in den Meulenhoeve tot Creijel.

34v     26-9-1650        Servaes Jasper Servaessen (Hesius) wonend op ‘t Heijeneinde leent 100

oud 33v                         gl. tegen 5 gl./jaar op een stuk grooes en land op het Heijeneinde van Jan Nicasius Dircx en Martinus Anthonis Martens als kerkmeesters van Heeze

                                    28-10-1656 Jan Nicasius Dircx en Mattheeus Willem Thijs als kerkmeesters bekennen dat de schuld is afgelost

34       3-10-1650        Jacop Willem Delen vernadert namens zijn vrouw groes de Hotzertt aan de Rul, dat Joost Goort Joosten op 15-10-1649 had gekocht van Willem Claessen uit Geldrop, man van Jenneke Joachims, en op 1-4-1650 overgelaten aan zijn zoon Joost.

34v     12-10-1650      Cornelis Janssen van Lommele, man van Anneken, dochter Geerit Thijssen verkoopt de Gaelbeemd a/d Rul, 3. de Aa, aan Geerijt Anthonis Wouters, belast met 1/3 van 125 gl. kapitaal te gleden aan de erfgenamen Reijm Adriaens (v Tongelre) met ook de weg daartoe voerende

                                    Cornelis Loos (X Libbeke Js Dircx) en Geerit Sijn Dircx (X Jenneke Js Dircx) namens hun vrouwen, mede namens hun mede-erfgenamen verclaren zich gecontenteert over de grootte van  6 roeien erfs in deze koop

36       12-10-1650      Jacop Jacopssen alias Priester verkoopt de zuidelijke helft van een stuk

oud 35                          land, zoals afgepaald in de Speel te Leende aan Heilken Jan Slaeuwers, vrouw van Peeter Coppen

          12-10-1650       Philips Goortt Dirckx verkoopt akker van 1 vaetsaet in de Speel te Leende aan dezelfde

36v    14-10-1650       Jenneken Willem Goorts weduwe Aertt Adriaen Heesen verkoopt Anthonis Box onze medeschepen een cijns van 2-15, eertijts verkocht door Adriaen Willem Gielens X Catharijn met Willem haar zoon t.b.v. Jannen Henrick Gielens zn uit huis, schuur en aangelag, 1 vaetsaet over Eimerikkerdijk. Originele brief d.d. 13-5-1584

37                                idem verkoopt vlgs testament d.d. 21-3-1650 verkoopt Andriessen Willem Thijs het Bacxbeemdje a/d Ven

38       17-10-1650      Jan Jan Loots verkoopt Jannen Verra een cijns van 4 gl. uit 2 percelen ers: de Hazendries en de Stijnendries, samen derdalf vaetsaet, naast elkaar gelegen te Creijel.

                                                21-4-1738 Peeter Goorts van Asten X Jenneken Arien Vera, mede namens de andere erfgenamen wijlen Jannen Vera: gelost

38v     17-10-1650      Joost Goorts op 't Hoff verkoopt Jannen Vera een cijns van 2-10-0 uit een groese van 1½ lopen saet te Creijel

39       14-10-1650      Joost Aert Coppen verkoopt Anthonissen Jan Bocx de helft van een rente van 13 gl., eertijds verkocht door Geerit Nicasius Dircxen tbv de voorschr. Joost Aert Coppen en Anthonis Jan Box uit huis hof en half aangelag met toebehoren a/d Voortt. Originele brief d.d. 30-3-1645.

39v     24-10-1650      1.  Thomas Janssen alias Necken en Adriaen Jan Driessen als momboiren over de kinderen van Peeter Janssen alias Necken (present) X Peerken Driessen, overleden, krijgt huis te Genoenhuis

                                    2.  Peeter Lenartts X Lijsken dr Jenneken Driessen krijgt huis op d'Ovels

                                    boedelscheiding van Lijsken Peeter Driessen, goederen op d'Ovels en Genauwenhuijs

41       24-10-1650      Goijart Jan Wespen verkoopt:

                                    -  Fransen Roelens te Eindhoven akker het Heitvelt 1½ vaetsaet a/d Veulensweg bij de Heezerkerk

                                    5-6-1659 Frans Roelandts doet afstand van het erf t.b.v. Merieken (T Hoirs), weduwe Jan Aert Coppen.

                                    -  Dielijs Peeter Goossens akker het Breetven, 5 copsaet a/d Veulensweg

41v                              -  Geeriden Goorts van Velthoven de Hoochakker, 1 vaetsaet bij de kapel van st Job

                                    -  Niclasen Anthonis Box zn een huis met aangelag, 3 vaetsaet a/d Ven, behalve de 2 kleine huiskes

42v     24-10-1650      Jan Adriaen Daems alias Vrient verkoopt Jannen Philips Coolen een akker van 1 vaetsaet te Boshoven a/d Oijenstraet, 1. de ke Merije Delen

43       24-10-1650      Goijart Jan Wespen X Lijntgen (Aart Wijnen?) verkoopt

                                    -  Daemen Peeter Anthonis Wouters zn de Akkerdries , 2 vaetsaet a/d Ven

43v                              -  Jannen Aert Coppen een groesen met een heitvelt in de Doncken  onder Heeze

            8-11-1650       Jan Goort Beule uit Hamont, wedr Jenneken Jan Roelens doet afstand van tocht t.b.v. Catharina, zijn minderjarige dr. verwekt bij de voorschr Jenneke Jan Roelens hetgeen Henrick Goortt Beule en Dielis van Mol als momboiren van de voorschr Catharina accepteren. … het tegenwoordig huwelijk van de voorschr. Jan Goortt Beule.

44v      8-11-1650       Jan Anthonis (Vervlaessen) alias Metten verkoopt

                                    -  Geeriden Goorts van Velthoven akker het Sunnemanneke, vijfdalf copsaet bij de kapel van sint Job

45                                -  Dielissen Marttens alias Gevens de Hoogenacker, 1½ vaetsaet bij de kapel van sint Job

                                    -  Jan Anthonis Vera(?)n een groese van 30 roeden, ¼ onbedeeld in een perceel in de Elsen

                                    -  Jannen Philips Coolen (Coppen) het Swartland, 2 vaetsaet bij 't Heezerven

46        8-11-1650       Jan Anthonis alias Metten (Vervlaessen) X Jenneke (R Coolen), wede Geerart Goort Stoffels, krachtens testament d.d. 2-11-1636 verkoopt in het openbaar Lamberden Ruth Coolen het Crieckenbosch buiten Venderdijk


46v      8-11-1650       De 6 kinderen wijlen Henrick Lamberts van Lierop X Weijndele (T Hanricx) zijn 2e vrouw scheiden de boedel:

47                                1.  Henricken zn Henrick Lamberts van Lierop

                                    2.  met Jannen zijn broeder, waarvoor Ariaen Tielen Hanricx mits zijne ziekte met volkomen last compareerde, krijgen het huis te Creijel etc.

                                    3.  Ariaen zn Henrick Lamberts van Lierop

                                    4.  met Pauwels Peeter Anthonissen zn X vrouw (Anneke H L v Lierop) krijgen …

                                    5.  Tielen Goorts

                                    6.  en Goort Goortts gebroederen X hun vrouwen krijgen …

47v      9-11-1650       Goijart Jan Wespen verkoopt Jannen Wouters Verbiesen het dijkbeemdje, 1 vaetsaet bij de Venderdijk

48        10-11-1650     Jan Anthonis alias Metten X Jenneke (R Coolen), wede Geerart Goort Stoffels, krachtens testament d.d. 2-11-1636 verkoopt in het openbaar

                                    -  Wouteren Peeter Cocx een akker van 1 vaetsaet onbedeeld in de HazenHurk

49                                -  Adriaen Adriaenssen van Velthoven het Drieske, anderhalf vaetsaet a/d Ven

                                    -  Arianen Aert Wespen zn een huis, hof en aangelag a/d Ven

49v      14-11-1650     Henrick zn Henrick Jan van Sommeren verkoopt Jannen Jan Belien zn een groese te Leende in de Ren

50        16-11-1650     Goijart Jan Wespen X vrouw verkoopt Willemen Aert Weijnen een groese van 60 roeden in de Langstraat te Leende.

50v      20-11-1650     Jan Abrahams verkoopt Geerit Frans Smeulders een cijns van 5 gl. uit een de Bulderbeemd 2 vaetsaet te Leende

51        20-11-1650     Jenneken Willem Goorts dr. weduwe Aert Ariaen Heezen krachtens testament d.d. 21-3-1650 verkoopt Andriesen Willem Thijs de Bussenbeemd, 1½ vaetsaet a/d Venderdijk

52        21-11-1650     Willem zn Anthonis Marttens verkoopt Pauwels Joosten uit Rotterdam een huis met aangelag onder Leende a/d kerk

52v      21-11-1650     Marcelis Anthonis Smolders verkoopt Jannen Anthonis Smeulders zijn broer ¼ van de Korte Kamp a/d Meulenstr in Heeze

53        26-11-1650     Jan Tielen Hoeijmaeckers verkoopt Fransen Ariaen Pompen t.b.v. Arianen zn Tonijs Dircx innocent een cijns van 5 gl. uit de Renbeemd 2 vaetsaet te Leende.

53v        1-12-1650     mr Pauwels Smidts, secretaris van HL uit procuratie van heer Roeloff van Engelen d.d. 5-11-1650 te den Bosch transporteert t.b.v. Johanna Jans van Dun, zijn vrouw

                                    -  een hofstad, aangelag, boomgaard en erfenis waar een huis op stond te

   Creijel

54                                -  groese 't Gelag

                                    -  kampke 't Heijke

                                    -  een groese


54v      1-12-1650       Goort en Tielen zonen Goortt Joosten X hun vrouwen verkopen Henricken en Jannen gebroederen, zonen wijlen Henrick Lamberts van Lierop

                                    -  een schuur met aangelag a/d Rul

                                    -  groese de Start a/d Rul

                                    -  de Petersakker a/d Rensoe

                                    -  akker 't Hoochtge in de Rulse akker

                                    -  1 vaetsaet groese in 't verbrand gelag te Creijel

                                    -  een drieske tot Creijel.

55v      5-12-1650       Weijndele (G A v Velthoven) weduwe Peeter Tielen Cuijpers doet afstand van tocht op akker 't Breetven t.b.v. haar nakinderen:

                                    1.  Jan Corstens (vd Poel) X vrouw

                                    2.  en Peerke dr van de voorschr Peeter Tielen Cuijpers  en Weijndel

                                    3.  mede namens Anneke, ook dr PTC

                                    verkopen Anthonissen Bocx een cijns van 3-15-0 uit

                                    -  het Breetven, 5 copsaet a/d Ven

                                    -  het Leenakkerke, 1 vaetsaet a/d Ven

                                               24-10-1659 mr Nicolaes Anthonis Bocx namens Elsken zijn moeder bekent dat deze rente is gelost door de erfgenamen van Weijndel weduwe Peeter Tielen Cuijpers

 57       6-12-1650       1.   Matthijs en

                                    2.   Jan, zonen wijlen Jan Engelen

                                    3.   Agnes, meerderjarige dr. Jan Engelen

                                    4.   Goort Dirck verWeerdinge X Jenneken dr Jan Engelen

                                    verkopen

                                    -   Hanricken Dielis Thijs groese het Dijckbeemdje, 3 copsaet a/d Strabrechtsedijk

57v                              -   Jannen Geerit Michiele van Ecxele het Belijendrieske, 22 roeden te Strabrecht

58                                -   Anthonis Jan Sijnen een akker van 5 copsaet bij de kapel van Strabrecht

                                    -   Jannen Adam Matthijs Engelen een akker van 22 roeden in de Nieuwe Hoeven

58v      6-12-1650       Henrick Peeter Celen verkoopt een portie van de erfenis van zijn ouders

oud 57v                                 aan zijn broer Jan

59        6-12-1650        Jan Peter Ceelen verkoopt Geerit Willem Claus, zijn zwager een akker

oud 58                          van 0,1 ha buiten de Eimerikkerdijk

59v      10-12-1650     Cornelis Willem Claus verkoopt Jannen Aert Geerits de Laet de Willekens akker, 1 vaetsaet buiten Eimerickerdijck

            10-12-1650     Jan Willem Claus verkoopt Willemen Jan Geerits (de Jongh) een cijns van 2 gl. uit huis met aangelag buiten Eimerikkerdijk, te lossen met 50 gl.

                                    30-12-1654 Willem Jan Geerits bekent dat de wede Jan Willem Claus heeft gelost

60v      19-12-1650     Willem Anthonis Smeulders onze medeschepen verkoopt Geerit Joost Dirckx een akker van 3 copsaet a/h Leurstraatje onder Heeze, 1. Willem Delen, 3. Jan Delen

            19-12-1650     Hanrick en Jan, zonen Hanrick Lambrechts v Lierop verkopen

                                    -   Metgen Faessen, hun moei een schuur met aangelag a/d Rul

61                                -   Adriaen Tielen Henricx, hun oom, akker de Hooch, 1 vaetsaet in de Rulse akker

61v                              -   beemdgroes de Start, 1½ lopen saet, gelegen aan de Rul aan Jan

oud 60v                         Michiel Delen 

            19-12-1650     Claerken, wede Jacob Faessen ziet af van vruchtgebruik t.g.v. Jan Daems (Engelen) haar schoonzoon

                                    -   van de Bouwenakker a/d Rul

                                    -   de helft van alle goederen nagelaten door Jacob Faessen.

                                    Jan Daems (Engelen), namens zijn vrouw, verkoopt Ariken Tielen Hendricx de Bouwenakker, 5 copsaet a/d Rull.

62v      19-12-1650     Adam Matthijs Engelen verkoopt Jannen zijn zoon het Bagijnen akkerke in de Middeldromtiende bij de Windmolen van Heeze, 1. Jacop Delen

            19-12-1650     Geerijt Willem Claeus namens zijn vrouw verkoopt Jacoppen Tiellen Cuijpers en Goort Heijmans samen een akkertje van 50 roeden, nl. de 2e cavel in de Hoogde akker in de Middeldromtiende

63        19-12-1650     Goort Willem Donckers, wedr Anneken Jan Bluijssen krachtens testament d.d. 8-2-1646 verkoopt Dircken Bacx een akker van 5 copsaet gekomen van Willem Donckers te Boshoven.

63v      23-12-1650     Wouter Jacop Kuijlen wonend in Marttensdijck in 't land van Tolen verkoopt Jacop zn Peeter Cuijlen, zijn neef, zijn kindsdeel 't aangelag en zeker drieske en verder alles wat hem toekomt dor de dood van zijn ouders, te Leende

64        29-12-1650     Peeter Janssen de Schoenmaecker, burger van Breda, transporteert

                                    -   Joost Willemsen zijn zwager, ook burger van Breda, een obligatie van 56 gl. op Willem Adriaenssen, hun zwager en Lijsbeth Jans de Schoenmaecker uit hun kindsdeel op goederen te Leende

                                    -   aan Joost Willemsen een obligatie van 50 gl. op Jan Janssen de Schoenmaecker, zijn broer.

65          4-1-1651       Delijs Jan Goossens verkoopt Jannen zn Jan Goossens, zijn broer, een driesgroes a/d Heezerbosch.

65v      14-1-1651       Marten Anthonis Sijnen verkoopt Jannen Nicasius Dircx en Martijnis Anthonis Martens als kerkmeesteren van Heeze met interventie van Dus Abrahamus Rodenburch, predicant een cijns van 5 gl. uit de helft van groese de Horc, 3 vaetsaet onder Eimerick

66        14-1-1651       Anthonijs Jan Sijnen verkoopt Geerijden Willem Claeus de Schuerman buiten Eimerikkerdijk

            14-1-1651       de kinderen van Peeter Swuesten de oude en Heijlke Geerit Michiel van Ecxele zijn vrouw hebben gescheiden en gedeeld:

66v                              1.   Adriaen Philipssen (Goort Jacobs Dircx Hesius) X Merrije krijgen: de Weerdt beemd, Lijntge Moeijen akker, de Leegh tussen beiden in de Smeel, het 2e gebont naast de straat in het huis met 14 roeden tot de st Jacobsperenboom en de eerste kavel van het huis rechtdoorgaande

                                    stopt hier (!?)

            16-1-1651       Jan Delijs van Meel vernadert een akker van 7 copsaet a/d Rul aan 't Houterstraatje, die Thomas Janssen (Necken) en Lambert Joachims op 14-4-1650 hadden gekocht van Jan Dirck Jeucken krachtens testament met wijlen Anneken Delijs van Meele zijn vrouw

                                               Daarna geeft Jan Delijs van Meel de akker met het recht van vernadering weer terug aan Thomas Janssen alleen.

67        16-1-1651       Peeter Goijart Jacops (Dircx Hesius)wedr Lijsken Hans Aert Bacx t.o.v. het testament door hun samen gemaakt d.d. 11-5-1647, verkoopt Jan Joppen een akker van 30 roeden bij de Bree-eik te Heeze

67v      16-1-1651       kopie van het testament op langstlevende van Geeraert Goort Stoffels en Jenneke, zijn vrouw, gemaakt ten tijde van de pest d.d. 2-11-1636

                                    Geeraert verklaart dat Jacop Delen met zijn broer hem nog 100 gl. schuldig zijn waar geen bescheid van is.

68        21-1-1651       Dirck Jan Engelen verkoopt Martijnissen Anthonis Marttens erf de Zengh, 1½ vaetsaet onder Leende.

68v      21-1-1651       Jan Anthonis Peeter Vervlaessen alias Metten, man van Jenneken,

oud 67v                         eerder gehuwd met Geeraert Goort Stoffels, verkoopt krachtens hun testament d.d. 2-11-1636 een driesgroes van 1 vaetsaet a/d Ven aan Henrick Aerts geboren van Maerheeze

69        21-1-1651       Willem en Jan, zonen van wijlen Dielijs Delen en Frenske verkopen

oud 68                          hun 2 kindsdelen aan de zuidzijde van het huis en aangelag buiten de Eijmerikkerdijk aan Hanrick en Libbeke, hun broer en zus

69v      21-1-1651       1.  Jacop Delijs Delen ..

oud 68v                         2.1 Peeter Peeter Delijs Delen en

2.2  Henrick Henrick Maes, man van Geertruijt

                                    2.3 mede namens Henrick Faes Schepers, hun zwager,

verkopen hun 2 kindsdelen aan de noordzijde van het huis en aangelag

buiten de Eimerikkerdijk aan Jan Willem Ghielens (Clissen), hun mede-erfgenaam

70        23-1-1651       Lambert Ruth Colen vernadert namens zijn vrouw (Libbeke D J

oud 69                          Gijssen) het drieske bij Willem Thijs, 1½ vaetsaet a/d Ven dat Ariaen Adriaenssen van Velthoven op 10-11-1650 heeft gekocht van Jan Anthonis Metten (alias J A Peter Vervlaessen), man van Jenneken, die eerder was gehuwd met Geerit Goort Stoffels.

71                                Daem Anthonis (P Vervlaessen) als naarder van bloed onderstaat voorschr. vernadering

            26-1-1651       Aelke, wede Lenaert Maes krachtens testament met haar man in besmettingsnood haastig gemaakt d.d. 12-9-1637, verkoopt Joosten Jan Geerits (Snoeijen) een cijns van 2-10-0 uit groese de Sandt, 2 vaetsaet buiten Eimerikkerdijk

                                               8-12-1663 Joost Jan Geerits bekent dat de kinderen Lenart Maes gelost hebben

            26-1-1651       Andries Willem Thijs, man van Grietge (Delen), verkoopt Geeriden Jan Dommels een groese van 1 vaetsaat in de Elzen te Heeze

71v      26-1-1651       Pauwels Peeter Anthonijen, man van Anneken (H L v Lierop) en Adriaen Henrick Lamberts verkopen Hanricken en Jannen, zonen wijlen Henrick Lamberts van Lierop een schuur met half aangelag te Creijel

72        26-1-1651       Pauwels Peeter Anthonijen, man van Anneken verkoopt

                                    -   Jannen Hanrick Lamberts van Lierop, zijn zwager, de helft van akker die Pertt, 1½ vaetsaet te Creijel

72v                              -   Adrianen Henrick Lamberts (v Lierop) de helft van Bouwenakkerke, 42 roeden a/d Rul

73        26-1-1651       Henrick Delijs Thijs verkoopt Peeter Jan Joosten een akker met hof daaraan gelegen en een voetpad daartussen, samen 1 vaetsaet a/d Rul.


73v        6-2-1651       Willem en Jan, zonen Michiel Gobbels verkopen Henricken Jacobs van Velthoven x vrouw en Geerit zn Cornelis Henrick Dircx zijn zwager in voldoening van hun moeders (Liesbeth W Verhagen) kindsdeel de volgende erven, achtergelaten door Michiel Gobbels:

                                    -   huis, schuur en aangelag a/d Haghe

                                    -   de Binnenakker ook a/d Haghe met de tripakker of cuijl daaraangelegen.

                                    -   de Capelakker a/d CapelHegh

                                    -   de Peeterakker

                                    -   het Nouland

                                    -   de Geluckdries

                                    -   het Schoorveld

                                    -   de Boermansbeemd

                                    -  

74v        6-2-1651       boedelscheiding tussen de kinderen van moeder …

1.    Henrick Jacops van Velthoven X vrouw:

             de Gelucksdries, het Noulant, de Binnenakker met de Tripakkker of Cuijl

2.    Geerit Cornelis Henrick Dircx, zijn zwager ter eenre

                                                …..

             6-2-1651        Jenneken wede Aert Heezen verkoopt Anthonis Jan Box, onze medschepen, een cijns van 4 gl. eertijds gevest door Goeijaerts Lamberts t.b.v. Jannen Henrick Tielens d.d. 14-5-1584

75       26-1-1651         Lijbken Aert Coppen verkoopt Joost Aert Coppen haar broer een beemdgroes a/d Venne te Heezecc

75v     26-1-1651        Jan Henrick Lamberts (v Lierop) verkoopt Joost Aert Coppen een cijns van 5 gl.uit de helft van huis, schuur en aangelag te Creijel, af te lossen met 100 gl.

                                               2-2-1652 Merije wede Joost Aert Coppen bekent dat deze rente is gelost

76       26-1-1651        Henrick Jan Geenen verkoopt Jannen Wouteren Coolen een cijns van 3 gl. uit huis, hof en aangelag te Creijel, af te lossen met 50 gl.

76v     27-1-1651        Aert Jan Beirten verkoopt Geerit Thonijs Wouters een cijns van 5 gl. uit het huis van de verkoper Ginderover

           27-1-1651        Jacop Geerit Swuesten vernadert een land met een hoefke a/d Rul dat Peter Jan Joosten had gekocht van Henrijck Delijs Thijs (26-1-1651)

77       28-1-1651        Lijsken Henrick Coolen vrouw van Willem Aert Wijnen vernadert akker de Breedven te Heeze, die Delijs Peter Goossens had gekocht van Goijart Jan Wespen op d.d. 4-11-1650 (moet zijn 24-10)

           31-1-1651        Henrick Peeter Berchmans verkoopt Henrick Jan Genen een cijns van 5 gl. uit een groese in de Craenschutten te Leende, te lossen met 100 gl.

77v     13-2-1651        Lambert Wouters verkoopt heer Johan Geerardi, drossard en rentmr van HL groes de Vroente, 1½ vaetsaet bij d'OuMeulen.

78       14-2-1651        Jenneken (A Bitters) weduwe Anthonis Jan Hoirs krachtens testament, gemaakt voor pastoor Jan Fabri d.d. 20-8-1628, transporteert Jan Aert Coppens haar behoudzoon de helft van een busselke a/d Venne.

79       14-2-1651        Delijs Jan Sanders verkoopt Joost Aert Coppen een cijns van 6-5-0 uit huis, hof en aangelag a/d Rul, te lossen met 125 gl.


79v     16-2-1651        mr Pauwels Smidts, secretaris van HL krachtens procuratie aan hem gegeven door heer Roeloff van Engelen te den Bosch d.d. 5-11-1650 draagt over aan Jannen Henrick Lamberts (v Lierop) een houtwasch te Creijel, eertijds van Tieleman Henrick Goijaert Cuijpers.

80       16-2-1651        Henrick zn Henrick Lamberts van Lierop verkoopt Jannen Geerit Mchiel van Ecxele de onbedeelde helft van de Peetersakker a/d Rensoeij te Strabrecht.

80v     17-2-1651        1.  Jan

                                    2.  Geeraert en

                                    3.  Henrick, zonen wijlen Peeter Swuesten de oude

                                    4.  mede namens Peeter, zijn broer

                                    5.  Goortt Luijcas man van Jenneken

                                    verkopen

                                    -   Pauwels Smidts, secr van HL het Gelagdrieske a/d Voortt te Heeze

                                    -   Geerit Jan Ariaens alias Vincken het Dijkbeemdje, 1 vaetsaet bij de  Eimerikkerdijk.

81v     19-2-1651        Geerit Henrick Gevens x vrouw verkoopt Joosten zn Joost Goorts beemdgroes het Goor a/d Rul

82       19-2-1651        Lauwreijs Jan Blockers man van Jenneken Anthonis Jans van Sommeren verkoopt Jannen Anthonis Jans van Sommeren zijn zwager de helft van huis en aangelag, …., ….

82v     21-2-1651        Jan Anthonis Fran(ci)ssen X vrouw verkoopt Lambert Ruth Colen een akker van 7 copsaet a/h Heesterven

           21-2-1651        Lambert Ruth Coolen verkoopt Libbeken weduwe Lambert Bacx akker de Moersell 60 roeden buiten Eimerikkerdijk

83v     21-2-1651        Anthonis Anthonis alias de Scheper verkoopt Jannen Vera een cijns van 2-10-0 uit het Nieuwland tot Strabrecht, te lossen met 50 gl.

84       22-2-1651        Jan Goorts van Velthoven verkoopt Andries Willem Thijs een akker aan 't Mechelen waarvan de koper de andere helft heeft

           24-2-1651        Andries Dries Reijnders, hofmeester van Huechten verkoopt Anthonis Jan Box een cijns van 25 gl. (!). Tielen Aart Keijmps stelt daarvoor zijn

84v                              huis tot Oisterick als pand …

                                    9-11-1735 Willem Mattheeusen, schepen, als universeel erfgenaam van wijlen zijn zuster Elizabeth Mattheeusen, alzo eigenaar van de helft of het restant, verklaart dat

85                                          op 3-7-1668 aan wijlen Maaijken (Box) wede Joost Aert Koppen de wederheft van kapitaal 250 gl. is afgelost. En dat Arien van Happen, hoevenaar op Heugten het restant van het kapitaal aan hem heeft voldaan

85v     25-2-1651        Jacob Roele Henricx (v Wetten) verkoopt groese ’t Broecxke, 1½

oud 84v                       lopen saet a/d Rul aan Willem Michiel Gobbels

           28-2-1651        Andries Willem Thijs en Caspar Abrahams de Louwere hebben gemangeld

                                    Andries transporteert aan Caspar: een akker van 1 vaetsaet aan 't Mechelen

                                    Caspar transporteert Andries het Breetven bij de Veulensweg

86         1-3-1651        Martten Aert Melchiors verkoopt Anthonis Box, onze medeschepen, een cijns van 5 gl. uit huis, hof en aangelag 7 lopensaet a/d Voort, te lossen met 100 gl.

                                    12-9-1667 Jenneken Box wede Tonis Willem Daems als erfgename van deze rente bekent dat de erfgenamen van Marten Aert Melchiors aan haar gelost hebben

86v      10-3-1651       Willem Jan Bitters X Iken Henrick Pompen verkoopt Berthelmeeus van Moll de Schaveijen buiten Oisterikkerdijk

            10-3-1651       Berthelmeeus van Moll verkoopt Henrick Goort Stoffels een cijns van 6-10-0 uit groese de Schaveijen 1 vaetsaet buiten Oisterikkerdijk, te lossen met 130 gl.

                                               25-3-1669 Henrick Goort Stoffels bekent dat Meeus van Mol deze rente heeft gelost.

87        10-3-1651       Jenneken weduwe Dirck Aerts krachtens testament d.d. 4-3-1647 verkoopt Jannen Jan Delis Goossens het Papenbeemdje

88          3-3-1651       Jan Henrick Lambers (v Lierop) verkoopt Jannen Geerit Michiell van Ecxell de onbeeelde helft van de Peetersakker a/d Rensoe bij Strabrecht

88v      13-3-1651       Jan Goossen Huijbrechts (v Lierop) v.h.s., mede in den naeme en hem in desen fortt en sterck maeckende voor die kynderen van Lijsken, sijne suster, en allen anderen, die op de goederen nabeschreven eenich recht oft actie soude hebben te pretenderen, heeft alsoo in dier qualiteyt wittelyck en erffelyck vercocht

                                    -   Geerit Henrick Gevens groese de Bulder bij de Voort

-   Jannen Matthys Loots een parceell ackerlants, genaemt ‘den Roijenberch’, gelegen omtrent d’oumeulen, parochie van Heeze, tusschen erffenisse d’een zyde Michiel Jan van Gemert nomine uxoris, d’ander syde Meeus Reijmen en meer anderen, d’een eynde aen s’heeren gemeynte, d’ander eynde aen d’erfgenamen van Bernaert Pappen, soo hij seijde, wesende los en vrije, vuytgenomen dorpscommer, en den vercooper heefter helmelinge daer op verteghen, gelovende waerschap super se et sua omnia bona habita et habenda.

89       13-3-1651        Goijaert Henrick Loeffs X vrouw verkoopt Jannen Goossen Huijbrechts (v Lierop) een hof op de Broekakker te Leende.

89v     18-3-1651        Dirck Aert Keijmps verkoopt Henricken Jans Verhoeven alias van Gastell een cijns van 5 gl. uit een groese onder Eijmerik …

                                               21-11-1662 Hendrick Jans Verhoeven bekent dat Anneken weduwe Dirck Aert Keijmps aan hem heeft gelost.

90       27-3-1651        Peeter Aertssen alias de Snijder verkoopt Libbeken weduwe Jan Andriessen de Wit een groese in de Langstraat te Leende

           14-4-1651        1.  Jan Janssen Reijnders X vrouw en

                                    2.  Joost Jan Gerits (Snoeijen) als momboir van vaders zijde met Joris Haegen en Jan Winnens, beide momboirs van moederszijde over Catelijn en Clara, onmondige kinderen wijlen Jan Boelen en Maria Winnens samen: boedelscheiding

92       14-4-1651        de verkopers als voor verkopen

                                    -   Dircken Aert Keijmps de onbedeelde helft van de Hoefakker, 2 vaetsaet onder de Eijmerikstraat

92v                              -   Geerit Tonijs (Wouters) de noordelijke helft van de Sijll buiten Eimerikkerdijk

93       19-4-1651        Frans Bluijssen verkoopt Geerijt Thonijs een cijns van 3 gl. destijds 6-1-1549 gevest door Margriet weduwe Jan Henrick Boelen met haar kinderen momboir krachtens testament t.b.v. Martten Aerts soen Verdoeijenbraecken uit een halve beemd (de hele beemd 6 vaetsaet groot) de Sill te Heeze.

93v       8-4-1651        Henrick Faes Schepers krachtens procuratie van Jan Jan Goossens Cleijnen, zijn zwager, d.d. 22-1 (mz 3)-1651 verkoopt Geerit Nicasius Dirckx groese het Zandje buiten Eimerikkerdijk

94         6-5-1651        Joost Jan Geeritssen (Snoeijen) als momboir van vaderswege, mede krachtens procuratie van Joris Haege en Jan Winnens beide wonend in Lier als momboiren van moederszijde over de twee onmondige kinderen Jan Boelen en Maria Winnens, nl. Catelijn en Clara krachtens procuratie d.d. 19-4-1651 verkopen Geerit Raes Francissen het Drieske tot Eimerik

94v       6-5-1651        Geerit Thonis verkoopt Geerit Raes Francissen een cijns van 7-10-0 uit huis met aangelag te Eimerik, te lossen met 150 gl.

                                               18-10-1692 Jan Dielis (Heesterbeeck) als eigenaar van deze cijns bekent dat deze cijns door de momboiren van de kinderen wijlen Perijn … is voldaan is.

95         9-5-1651        Frederick Anthonis van Roij verkoopt Henricken Jan Geven een cijns van 2-10-0 uit een groese in de Jansbergen te Leende, te lossen met 50 gl.

96       10-5-1651        Jan Jacop (Pancras) den Smit zoon verkoopt Jannen Anthonis Box als kerkmeester van Leende een cijns van 5 gl. uit huis, hof en aangelag a/d Leenderstraat, te lossen met 100 gl.

96v     20-5-1651        Marten soone Anthonis Jan Sijnen met Jan sijnen broeder geassisteert met Anthonis hennen vader voor zoveel desen aangaat heeft op die tocht vertegen t.b.v. zijn 2 kinderen, hebben vercocht Martinissen Anthonis Martens soon een cijns van 5 gl. uit groesese de Peeter Leenen Veldeken a/d Venne

                                    10-12-1657 Heijltgen vrouw Anthonis Martens mits d’absentie van haar man bekent dat Marten Anthonis Sijnen aan haar heeft gelost

97       20-5-1651        Goijart Jan Wespen heeft vercocht Jan Dirck Aerts zoon groese den Ackerdriesch binnen Heeze omtrent st Jops kapelle.

           ut supra            Idem heeft vercocht Herman soon Michiele Adriaens van Velthoven den achtersten acker omtrent st Jops kapelle.

97v     ut supra            Jan Dirck Aerts zoon heeft vercocht Henrick Goort Stoffelen een cijns van 6-5 uit driesgroes het Happengelag, 2 vaetsaet a/d Venne.

98       ut supra            Jan Dirck Aerts zoon heeft vercocht Merrije Henrick Leijen dochter een cijns van 45 stuivers uit en driesgroes a/d Venne.

98v     26-5-1651        Henrick willem Steijnmans, vorster tot Leende heeft opgedragen Wouter Goijart Vossen zoon alzulke recht van naarderschap als hij nomine uxoris (Marie Wt Bacx) vercregen heeft van huijs, hof metten aangelag tot Strijp.

99       26-5-1651        Peeter Jan Coppen soon heeft vercocht Jenneken Ruth Coolen, naergelaten weduwe Jan Jan den Huechtgens een schuer met plaets daer die schuer op staet tot Peeter Aertt Goossens erve toe, en daarboven noch 6 roeden erfs daar achteraan die schuer …. onder die prochie van Heese a/d Eimerikkerdijk.

99v       9-6-1651        Michiele Goort Adriaens van Velthoven heeft vercocht Geerit Goort Vesters, Jan Jan Geerits (de Jongh), Jan Nicasius Dircx en Jan Reijmen als Heilig Geest mrs. van Heese een cijns van 10 gl. uit een groese van 2 vaetsaet in de parochie van Heese, alnoch …

100     12-6-1651        Jan ende Gielcen (?), gebroederen, wittige soonen wijlen Dirck Stijnen vernaderen de coop van een acker van 2 vaetsaet in de Meulenhoeve tot Creijele in Heese, als Magriet ende Maeijken, wittige nakinderen wijlen Jan Henrick Boelen d.d. 23-9-1650 hebben vercocht aan Willem Frans (Thijssen) Bleucker.

100v   12-6-1651        Jan Tielen Hoeijmaeckers verkoopt een groes van 5 copsaet a/d

oud 99v                         Schoorhorst te Strijp aan Lauwreijns en Jaspar zonen van Henrick Lobben, maar het mag tot kerstmis 1652 voor 240 gl. worden teruggedraaid

                                    12-3-1652 L en J H Lobben hebben de 240 gl. ontvangen en de koop wordt doorgehaald.

19-6-1651                 Hanrick Jan Delen, man van Henrick Goort Joosten, verkoopt

oud 100                         -    een half huis (de Noordkant) met dries of aangelag daarbij te Creijel

-          ¼ van een akker van in ’t geheel 1½ vaetsaet

aan Joost, zijn zoon, onder conditie dat de koper een rente van 200 gl. kapitaal aan Henrick Bull te Leende afdraagt aan de verkoper

101     23-6-1651        mr. Pauwels Smidts heeft vercocht Willem Frans (Thijssen) Bleuckers groese ’t Gelag 5 copsaet tot Creijel, eertijds (vóór 1628) toebehoord hebbende Tieleman soone Henrick Goijart Cuijpers.

101v   31-5-1651        Adriaen soone Henrick Lamberts van Lierop heeft vercocht Willem Maes, inwoonder tot Strijp, parochie van Leende een cijns van 5-10 uit groese het Broecxke, 1½ vaetsaet a/d Rulle.

102     10-7-1651        Lambert Berben X Caterina vanden Eertwech, uxoris woonende tot MeerGeteren (?)heeft vercocht Jacop Henricx van Asten soon de helft den vercooper competerende in een rente van 1.000 gl.capitael, eertijts vercocht aan Magrieten Aleijten Meeus dochter tot laste van derselver gemeijnte.

102v     7-8-1651        Geeraert van Bruegele, soon Jan van Bruegelle Ververs, namens zijn vader heeft getransporteerd Wouter Peeter Coox een rente van 18-15, eertijds bij scepenen en borgemeesters t.l.v. Heese aan den eerzamen en vromen Herman Hoerens d.d. 24-9-1580

103     11-8-1651        Jan soone Matthys Anthonis Loots heeft wittelyck en erffelyck vercocht Henrijk Goort Stoffels eenen jaerlycken en erffelycken chyns van 6 gld. 5 st. alle jaer te gelden en te betalen op 11 Augusto en dien te heffen en te beuren in en vuyt

een parceel ackerlants, genaemt ‘den Roodenberch’, groott omtrentt twee vaetsaet, metten heytvelt daeran behoorende, gelegen omtrent doumeulen, parochie van Heese, tusschen erffenisse d'een sijde Anneken Nelis, dander sijde Berthelmeeus Reymen en meer anderen, d’een eynde an sheeren gemeynte, dander eynde aen d’erfgenamen Bernaert Pappen,

noch in en vuyt huys, hoff metten aengelach, gelegen omtrent het cruys, parochie van Heese, tusschen erffenisse d’een syde Aert Hanssen, dander syde Philips Goort Dirckx, deen eynde an Engelken, weduwe Aert Wijnen erve, d’ander eynde aen de ghemeyn straet, soo hij seyde, wesende los en vrye, vuytgenomen den voorcommer, daer in staende,

en den vercooper gelooft waerschap super se et sua omnia bona habita et habenda, met conditie dat men desen erfchyns altyt sall moghen lossen en af en uytnemen de somme van 125 gld. gepermitteert gelt en metter verschenen pacht ten tijde der lossinge verschenen. 


104        7-8-1651        1. Jan zoone Nicasius Jan bij preferentie hem representerende voor de

                                    erfgenamen wijlen Nicasius Jan Sijnen

                                    2. Anthonis Jan Sijnen, ook bij preferentie hem representerende

                                    vanwege de erfgenamen heer Hendrick Sijnen zaliger, sijnen broeder,

                                    scheiden en delen de voorste cavel in de Leenbeemd achtergelaten bij

                                    wijlen Jan Nicasius Dircx X Marijken (Thonis Martens) op de Bulders

in Heeze

-          Anthonis Jan Sijnen in qualiteijt als voor is te deel gevallen het voorste deel met de houtwasch daerop

-          Jan soone Nicasius Jan Sijnen is te deel gevallen in qualiteijt als voor de portie oostwaarts gelegen

104v      qui supra        Subdivisie van het voorste deel van de Leenbeemd:

-    Anthonis Jan Sijnen is te deel gevallen om t samen af te houwen

binnen ’s jaers

-          d’andere cavel is getrokken vanwege heer Officier door Willem

Anthonis Smulders gecommiteerde namens Anthonis Jan Sijnen

overmits zijn weigering, te weten de andere portie.

105      18-9-1651        Marten Anthonis Sijnen heeft vercocht Peeter Reijmen ende Goiart

                                    sVossen, momboiren voor de onmondige soone Jan Macke en Marie

Reijmen (Hoirs) t samen verwekt een cijns van 18 gl. uit een beemptgen

omtrent de Heeser … onder Heese.

13-1-1682 Willem Frans Pompen, Jan (Js) Cocx, Willem (Pt) Maes erfgenamen wijlen Frans Hendrick Pompen bekennen dat Marten Thonis Sijnsn deze rente heeft gelost.

105v    25-9-1651        mr. Pauwel Smidts heeft verocht Willemen Jan Geerits (de Jongh) een

cijns van 23 stuivers, eertijts vercocht bij Henrick Goijart Boeijens met 
            Dingen Willem Geens dochter, sijn huijsvrouw, t.b.v. mr. Jochams van

                                    Lier uit het Aleijten beemptge buiten Eimerickerdijck d.d. 20-9-1590

                                    30-4-1653 Max Sanders approbeert de vercoop

106      25-9-1651        Jan Dirck Juecken naergelaten weduwer van wijlen Anneken Delijs

van Meele dochter, krachtens testament d.d. 18-12-1649 heeft vercocht

Jannen Delijs van Meele sijnen swager den Heijtveltacker, groot

anderhalf vaetsaet geleggen aen .. onder die prochie van Heeze.

106v    5-10-1651        Frans Pompen onze medeschepen met Joostgen Anthonis Donckers

                        – alhier ook present – heeft in voldoening van lossinge van zeker

                                    parceel akkerland, anderhalf lopen saet tot Leende achter de kerk,

gecomen van Adriaen Stapperts alias Verover en hem met zeker

testament vermaakt t.b.v. de broederschap van Onze lieve Vrouw van

Noott tot Leende, heeft geconsigneerd onder schepenen 100 gl. te

bijwesen van Joost Peeter Cocx en Jan Willem Maes, de dekens van de

broederschap.

20-3-1653 Joost Peeter Cocx en Geerit Raaesen, als tegenwoordige dekens verclaren

t.b.v. de voorscr. broederschap de 100 gl.


            6-10-1651        Jan zoone Jan Werelts, ruiter in dienst van de Hoogm: Heeren
                                    Staeten Generael onder ritmeester Pekmis, garnisoen houdende binnen

Sutphen soo voor hemzelf, als uit procuratie hem gegeven

107                              bij Heijndrick Wijnaertts, cleermaecker binnen de stede Amsterdam,

man ende voigt van Agatha(?) Werelts, daar ook mede competerende, mede als gemechtigd van Fari(?) Werelts, ook cleermaecker, sijns comparanets swager ende broeder, resp. kinderen van wijlen Lijsbeth Beeltjens, in haar leven hijsvrouw van Jan Werelts, volgens procuratie van 25-9-1651, verkoopt Marten Bastiaens, sijn neve, de Heijecker, groot 7 copsaet bij de Langstraet in Leende.

107v                            de vercooper in qualiteijt alsvoor verkoopt …

108                              Frans Peeter Cocx de Riest, 40 roeden tot Strijp onder Leende.

            16-10-1651      -    Jan ende Peeter, gebroederen, soonen van wijlen Peeter Jutten voor

                                         henselven

-          Lambert Hendricx van Buele X Anneken Peeter Jutten dochter,

-          Lijntgen ook een wittige dochter Peeter Jutten ,wesende meerderjarig

-          Merrijken ook Peter Jutten dochter, huijsvrouwe van Delijs Abrahams Troost, woonende in s’Gravenhaghe, last en procuratie

108v                                 hebbende uit ‘Gravenhaghe d.d. 4-10-1651

-          Hendrick Peters van Buel ende Jan Jacop (Pancras) de Smith, momboiren over de 3 minderjarige kinderen van wijlen Peeter Jutten met  Hendrikske Huijbrecht Jutten van Buel dochter sijne eerste huijsvrouwe t samen verweckt krechtens decreet van 12-10-1651

hebben ten hoochste vercocht Geerit Raes Francissen een beempt in de Ren met noch een half vaestsaet daeraen onder Leende.

109                              de vercooperen in qualiteijt als voor hebben vercocht Gielen Gevens

                                    een perceel van ½ vaetsaet in de Strijperakker te Leende

                                    de vercooperen in qualiteijt als voor hebben vercocht Merije Jan

                                    Pompen dochter akker de Meulenpadt in de Strijperakker te Leende.

109v    18-10-1654      -    Goort Henrick Dircx X Heijlken Dielis Martens dochter

-          Willem Peeter Bacx X Maaijke Dielis Martens dochter

                                    hebben vercocht Andries Raessen akker de Dachsbosch, 1 vaetsaet in

                                    de Langakker onder Leende

            ut supra            die vercoopers in qualiteijt als voor hebben vercocht de cooper ut supra

                                    een beemptgroese van 80 roeden in de Neerbeemdem onder Leende.

110      ut supra            die vercoopers in qualiteijt als voor hebben vercocht Andries Raessen

                                    en Peeter Dirck Juecken soon t samen een parceel houtwasch en heij in

                                    de Broecxkens onder Leende.

110v    qui supra          Goort Henrick Dircx heeft opgedragen Lijsbeth, naergelaten weduwe

                                    Jan Franssen mette kinderen groes het Santgen buijten Eimerick

111      21-10-1651      Michiel Goijart Adriaens van Velthoven heeft vercocht Anthonis

                                    Wouters Verbiesen een cijns van 7-10 uit een beemptge, groot in ’t

                                    geheel 3 vaetsaet, eensdeels gecomen van mr. Nicasius (verHoeven?)

                                    a/d Venne in Heese


111v    23-10-1651      Michiele Goort Adriaens heeft vercocht Henrick Goijart sVossen een

                                    cijns van 5 gl., eertijts vercocht bij Jan Matthijs Anthonis t.b.v. de

                                    voorscr. Michiele soone Goijart Adriaens, uit den Hoogendries onder

                                    Heese d.d. 24-10-1644

112      28-1-1651        Henrick Willem van Liesent zoon heeft vercocht Peeter Reijm Hoirs

                                    ende Goort Jan sVossen als momboirs van Reijmen, onmondige soone

                                    Jan Maque ende Merrije Reijm Hoirs dochter, de voorscr. Reijmen ter

112v                            erfelijkheid ende Jan Maque, sijnen vader ter tochte een cijns van 10 gl.

                                    uit een huis, hof met aangelag a/d Broeckerheuvel onder Leende.

113      7-11-1651        Henrick van Hall heeft vercocht Anthonis van Hall sijnen broeder een

                                    akker van een vaetsaet in de Speele onder Leende.

            8-11-1651        Thomas Everaerts, jonggezel geboortig van Mierlo, heeft
                                    getransporteerd Bastiaen Aertts sijnen neve, sijn kindsdeel in de

                                    goederen, op hem verstorven door de aflijvicheit van Evert Frans

                                    Loijen, sijnen vader, en bij Aelken sijne

113v                            moeder in tochte bezten in die parochie van Mierlo, dat also de voorscr. Thomas Everaerts, transportant …

            11-11-1651      Michiel Aert Coppen (Wespen) heeft vercocht Anthonis Janssen Box

                                    onze medeschepen een cijns van 5 gl. uit huis, hof en aangelag a/d

Venne.

                                                11-11-1661 Elsken, naergelaten weduwe Anthonis Jan Box bekent dat Michiel Aert

                                                Coppen heeft gelost

114      16-11-1651      Jenneken naergelaten weduwe Aert Adriaen Heezen krachtens

114v                            testament met hem d.d. 21-8-1650 heeft vercocht Wouter Peeter Cocs

oud 113v                       de Henneken acker, 56 roeden bij de Heezerkerk.

115      22-11-1651      Boedelscheiding van de erfenis van Lauwereijs Berthelmeeus

oud 114                         Weijmans (Wijntkens) en Maeijke Jan Goossens:

1.   Jan Lauwereijs Berthelmeus Weijmans krijgt: ...

2.   Henrick Berthelmeeus Weijmans v Weerde en Jan Delijs Delen, resp. vaderlijke en moederlijke omen en momboiren van Lijsbeth, onm. dochter vd voorschr. Lauwereijs B Weijmans krijgen:

114v                            -  de Nijs akker

-  ..

-  een gelofte staande van Henrick Bertelmeeus Weijmans van 80 gl.

    -  en 20 gl. aan Jan Delijs Delen met nog een kist

116        11-1651        Lijntgen (Tielens) naergelaten wede Willem Anthonis Hoirs verkoopt

oud 115                                 met overstaan van Frans Jan Schepers en Henrick Antonis Hoirs als voogden krachtens testament met haar man aan Dielijs Peeter Goossens en Mattheeus Willem Thijs een akker van 9 copsaet bij de kapel van st Job

116v   25-11-1651       Jan Nicasius Sijnen, man van Catelijn Jacob Dielis verkoopt een

  117v                           rentebrief van 3 gl. uit een huis, hof metten aangelag onder Leende tot Oisterick aan Frans Henrick Pompen, onze medeschepen.

117       1-12-1651       Jan soone Lauwerijns Barthelmeeus Weijmans krachtens renuntiatie van tocht bij den voorscr. Lauwerijns, zijn vader, mede de scheiding tegen Elisabeth sijns vercoopers suster heeft vercocht Wouter Coox groese den Bulder onder Heese.

117        ut supra          idem verkoopt den cooper ut supra acker die Veurste Hoeve

118        ut supra          idem verkoopt Jannen Goossens erf de Hoevendries, 7 copsaet a/d Heeserbosch.

118v      ut supra          dezelfde verkoopt het Keijmsveld a/d Heezerbosch aan Jan Willem

oud 117v                        Daems

              ut supra          Delijs Jan Goossens verkoopt een akker van 5 copsaet a/d Heezerbosch aan Goort Peeter Vesters.

118      4-12-1651        Mechtelt Jan Hanssen, oud 26 jaar, met haar oom Peeter Andries Swuesten als voogd verkoopt haar kindsdeel van alle erfgoed te Heeze, Leende en Tongelre aan Jacop Willem Delen, haar zwager, en Wouter Jan Hanssen, haar broer.

118v    6-12-1651        Jan soone Jan Michiel Delen verkoopt een akker en driesje dat daarbij ligt, samen 1½ vaatsaet, gelegen te Hout, aan Philips Anthonis Joosten (zijn buurman), 1. Peeter Jan Geenen, 4. ’s Heerenstraet.

119                              Jan Michiel Delen doet afstand van zijn recht op vernadering

            7-12-1651        Jenneke Peeter Delen meerderjarige dochter, geassisteert met Jan haar

broer als momboir, verkoopt Merijke, weduwe Henrick Peeter Delen:

119v                            -  haar helft van groes het Claeusvelt buiten de Eijmerikkerdijk aan de 

                                       kleine Aa, belast met 3-0-7 / jaar aan de Heilige Geest te Leende

121                              -   haar helft van groes de Vinckert buiten ‘t Hoogscoor aan de kleine

120                               Aa te Heeze, dat Henrick Peeter Delen tijdens zijn leven had gekocht

                                    en alnoch omgevest gebleven

             7-12-1651      Jan Delijs Delen verklaart dat hij een erfelijke rente van 3½ gl./ jaar moet betalen aan de Heilige Geest te Heeze uit de Boelen beemd, die toebehoort aan Merijke, weduwe Henrick Peeter Delen.

                                    Merijke voorschr. verklaart dat zij 27 sts. / jaar moet betalen aan de kapel van Eijmerik (vroeger 2/3 van 8 vaten) uit het aangelag van de voorschr. Jan Delijs te Ginderover.

                                    Beide partijen vrijwaren de andere partij van deze lasten.

121v    16-12-1651     1.  Willem Adriaen (Vincken), man van Lijntje

oud 120v                        2.  Jan Jan Ghijsberts, vorster te Geldrop, man van Arijke

2.   Geerit Henrick Verschueren, man van Frenske

3.   Joost Henrick Delen, man van Sijke

4.   Anneke, meerderjr. dochter van Andries Swuesten en Joostje zijn vrouw

5.   Wouter Cocx, namens Lijske, ook een dochter van Andries Swuesten en Joostje

6.   Jacop Tielen Cuijpers en Arnout Cornelissen, als voogden voor de 3 kinderen van wijlen Jan Andries Swuesten en Margriet Cornelissen,

verkopen krachtens schepenvonnis van 10-12-1651 hun 7/9 erfportie in huis, schuur en aangelag aan de Voort te Eijmerik aan hun mede-erfgenaam

8.   Peeter Andries Swuesten

122v     qui supra        Voornoemde verkopers + Peeter Andries Swuesten verkopen groes de

oud 121v                       Weerde gelegen over ‘t Boermans schoor te Heeze aan Lambert Goort Heijmans

123       qui supra        Peeter Andries Swuesten soo voor hem selve als in opdracht van zijn

oud 122                         mede-erfgenamen hebbem vercocht een huis met aangelag a/h Cruijs te Heeze aan Arien Meeus Reijmen.


123v     qui supra        Willem Ariaens (Vincken) X Lijntge

                                    Jan soone Jan Ghijsberts X Ariken    

                                    bebben samen vercocht Anneken wittige dochter Andries Swuesten hennen geswije twee 9e porties hen competerende van Joostgen weduwe Andries Swuesten hen schoonmoeder bestorven.

124                              Geerijt Thonis Geerits (de Jongh) soon heeft vercocht Jannen Jan

124v                            Geerits een cijns van 5 gl. uit akker den Garsten-gelag groot anderhalf vaetsaet ontrent de Noulanden onder Creijele prochie van Heeze.

12-11-1686 de erfgenamen van Jannen Jan Geerits bekent dat dese rente is voldaan.

125     16-12-1651      Erfdeling tussen de kinderen van Andries Swuesten en Joostgen Pappen

oud 124                         (zie ook f 121)

1.   Peeter Andries Swuesten krijgt ..

125v                            2.  Geerit Henrick Verschueren, man van Frensken

126                              3. Joost Hendrick Delen, man van Sijken, krijgt ¼ suytwaerts in Heer

125                               Joosten beempt, even breett ende even groott en ontvangt een

                                    rijcxdaelder eens uit de cavele van de Rijth

3.   Wouter Coox als transport hebende van Jan Jan Ghijsberts, vorster van Geldrop, man van Arijke

126v    qui supra          5.  Jan soone Jan Ghijsberts, vorster tot Geldrop ende Willem Adriaens                              alias Vincken momboirs hender huijsvrouwen is te deel gevallen die

                                    halft uit Oostwaarts even groot en breet met twee stuivers grondcijns  ..

127                              1. Geerit Henrick verSchueren X Frensken

                                    2. Peeter Andries Swuesten met Arnout Cornelissen als momboiren

over de 3 onmondige kinderen van wijlen Jan Andriessen ende Magriet

Cornelissen t samen

Hebben (nader) gescheiden en gedeelt

1.      Geerit Henrick verSchueren is te deel gevallen …

2.      die momboiren t.b.v. als voor is te deel gevallen …

127v    20-12-1651      Jan Nicasius Dircx heeft vercocht Geerit Jan Adriaens een akker met

een driesken daeraen so ’t afgepaelt is aen d’Ou Meulen prochie van

Heeze.

128      16-10-1651      Jan Claes Matthijssen (Hermans) so voor hemzelf en als namens voor Marten sijnen broeder, …prijs X Magriet hebben vercocht Jannen Nicasius Dircx, hennen swager, elk een 7e portie onbedeelt uit erf de Nieuwe hoeven, so groes als lant

128v      ut supra          Matthijs soone Claes Matthijssen heeft vercocht Willem Anthonis

                                    Smulders, onze medeschepen, sijns vercoopers swager, een 7e portie in

                                    erf de Nieuwenhoeve, so groes als landt.

              ut supra          Willem Anthonis Smulders onze medeschepen heeft vercocht Mattthijs

                                    soone Claes Hermans, sijn swager, een cijns van 4 gl. uit 2 7e porties

                                    onbedeelt van erf de Nieuwenhoeven.


129        ut supra          Jan Nicasius Dircx, Willem Anthonis Smulders ende Jan soone Jan

Tielens (Hbeecx?) voor hemzelven met Merrijen ende Claes, sijnen broeder ende suster, ten overstaen van hennen oomen ende momboiren, hebben gescheiden en gedeelt erf de Nieuwe Hoeven, so groes als land in de Houbraeckthiende, prochie Heeze, achtergelaten bij wijlen Anthonia, weduwe Claes Matthijssen

129v                            -  Jan Nicasius Dircs is te deel gevallen …

                                    -  Willem Anthonis Smulders is te deel gevallen …

                                    -  Jan zoon Jan Tielens, meerderjarig, met Marie ende Claes zijn te deel

                                       gevallen …

130      18-12-1651     Adriaen Adriaen van Velthoven ende Abraham de Lauwere als

momboiren over de 3 onmondige kinderen van wijlen Adriaen Abrahams de Lauwere ende Anneken Adriaens van Velthoven dochter verwekt, krachtens decreet van 15-12-1651 hebben vercocht Jan

130v                            Delijs van Dommelen een beemptgen in de Coeij.. prochie van Leende.

             23-12-1651     Michiel Meeus X huisvrouw en Jan Jan Loots en Jan Anthonis Gevens (Gobbels) X huisvrouwen hebben vercocht Ariaen Tielen (Henrix) groese het .. beemptgen tussen de Rul en Creijl.

131        ut supra          Michiele Meeus X Anneken en Jan Jan Loots X Merije hebben t samen

                                    vercocht  Jannen Anthonis Gevens, hennen swager, de Hillenakker, 1

vaetsaet onder Heeze tot Creijel.

131v      ut supra          Jan Jan Loots X huisvrouw heeft vercocht Jan Anthonis Gevens sijnen

                                    swager akker den Berch, 1 vaetsaet tot Creijele onder Heeze.

132        ut supra          Michiele Meeus X Anneken heeft vercocht Anthonis Geerits van

Breughele akker de Buijser, 60 roeden op d’Ovels onder Heeze.

 

 

 

hierna 4 folio’s blanco, maar niet doorgenummerd


beloftes

133       12-1-1650      Aelken dochter Ariaen Hoeben namens haar vader als broeder namens Jan Hoeben, wezende simpel van verstant, heeft krachtens vonnis doen richten aan een meulckoije toebehorende Jan Abrahams tot Leende. En is gemijnd door Ferdinandus Antonii, vorster tot Leende.

133v     14-1-1650      Jan Jan Tielens heeft een schuer met 5 copsaet groesen a/d Ven gekocht

oud 137v                              van Adriaen Berthelmeeus Francissen, maar omdat hij niet kan betalen stemt hij toe in doorhaling van de koop.

134       5-2-1650        Jan Jan Goossens Cleijnen belooft met Lichtmis in 1651 157-10-0 terug

oud 138                         te betalen aan Dielis Aert Delen

 10-2-1650      Jan Goorts van Velthoven belooft Henrick Dirckx van Velthoven binnen 4 jaar een schuld van 45 rijksdaalders af te betalen, met 6 gl. interest per jaar tot aan de betaaldatum

134v      5-2-1650       Michiel Goort Adriaens van Velthoven in qualiteijt soo hij procedeert tegens den kinderen erfgenamen van wijlen Dirck Adriaens van Velthoven in materie van rekeninge ende bewijs van betaling voor commissarissen alhier verclaert expresselijck te protesteren van nulliteijt der overgegeven scripture ge-intituleert finaele sluitinge ende rejectie’ van wegen de voorscr. kinderen ende erfgenamen wijlen Dirck Adriaens van Velthoven op hodie voor commissarissen overgebracht ende dat door deselve bij de heeren commissarissen niet en behoorde geaccepteert te worden mits hem protestant toecomende het leste schrijvens ende met sijne justenne scripto van den 4-2 voorleden in saecke was gesloten over sulx de voorscr. ge-intituleerde finale sluitinge ende overgegeven rejectie

135                              commissariale procedure, requirerende ende dat daerop sonder aenschouw te nemen gedisponeert sal worden naer behoren,

              qui supra       Thomas Jansen alias Nacken gelooft Servaesen Jan (tzHazen) Sanders sijnen swager 40 gl.

                                    9-2-1651 Delijs Jan Sanders als momboir en vaderlijke oom van de kinderen van Servaes Jan Sanders, bekent dat Thomas Janssen dese somme heeft gelost

135v     15-2-1650      Delis Jan Sanders belooft Herman Jan Sanders zijn broer 125 gl. af te

oud 139v                       betalen. en tot de betaaldag 6 gl. rente per jaar

                                    12-11-1652 ….

136       25-2-1650      Geerit Henrick Gevens en Jacop Delijs Delen, voogden van Hilleke,

oud 140                         onm. dochter wijlen Geerit Mathijssen (Daems Engelen) beloven om 15-3-1651 78-15-0 te betalen aan Pauwel Jan Joosten

             21-3-1650      Jacop Priester belooft Willem Jacop Hogaerts 42 gl. te betalen.

136v     31-3-1650      Willem Dirck Stijnen, tegenwoordig borgemr tot Creijl belooft

oud 141v                       105 gl. aan Tielen Dirck Stijnen sijnen broeder.

137         7-4-1650      Francijntgen (Jc Dielis) huijsvrouwe Peeter Wouter Coolen haar en haar man grotelijks geledeert zijnde bij het taux van costen den 29-3 voorleden ten voordele van den heer Drossart van Heeze ende Leende, apelleert bij de wethouders van den Bosch.

oud 142 16-5-1650         Geerit Goort Vesters ende Jan Geerits als Heijlig Geestmrs. bekennen

                                    dat Jenneken, weduwe Jan v Asten aan hen heeft afgelost een rente van

3 gl.

137v     10-6-1650      Michiele Goort Adriaens gecompareerd zijnde tegen accoord met Anthonis Jan Sijnen, nopende hem commissariale ongedecideert hangende binnen den Bosch protesteert daarover wederom.

138       30-6-1650      Geerit Jan Luijcas (Francissen), borgemr a/d Eijmerikkerstraet belooft Dircken Aert Keijmps zijn zwager 360 rijksdaalders voor geleende penningen.

               4-8-1650      Aert Snoecx en Geerit Goort Dircx, beide inwoners van Heeze en gebruikers van landerijen achtergelaten bij wijlen Hendrick Peeters van Bree, in de wandeling genaamt Hendrick den Backer alias Roedenboll onder Heeze bij Kreijel, doen afstand van  zekere portien bij hen gebruikt in een akke groot ontrent 3 lopen saet, genaemt de Wuijttert

138v                            t.b.v. Roeloff van Engelen, evicteur.

              22-8-1650     Anthonis Marttens onse medeschepen emancipeert Martinis sijnen

139                              soon.

                9-9-1650     Anthonis Jan Sijnen, obtinent krachtens vonnis hebbende doen rechten een bruin voermanspeerd toebehorende H(endrik) Dircx van Velthoven, en mag het na uitroeping door Ferdinandus Anthonii de vorster zelf houden.

139v      19-9-1650     Adriaen Berthelmeeussen (Francissen), inwoonder tot Heeze …is gepasseert voor schepenen van Heeze t.b.v. Gerart van Bocholt residerende binnen den Bosch ende te transporteren Michiele Adriaens van Velthoven, inwoonder tot Heeze, alzulke vonnisse als door hem is geobtineerd t.l.v. Jan Joosten, inwoner van den Bosch aangaande zeker verschil.  

140        5-10-1650     Jan Franssen ende Peeter Janssen, inwoonders tot Heeze, als gebruikers, de 1e comparant van zeker hofstat aen ’t Philips gelant

en de 2e  comparant van zeker portie in een akker, groot twee ende een

140v                            half loopen saet aen ’t Uijttert, beiden onder Heeze te Creijel,

achtergelaten door Hendrik Peters van Bree alias V…. dat t.b.v. Roeloff

van Engelen om daarin te mogen continueren naar behorende

de gemeintslasten, die nu niet gecontinueerd zijn.

141        14-10-1650   Thomas Janssen alias Nacken ende Adriaen Jan Driessen hebben de eed gedaen als momboiren over d’onmondige kinderen van Peeter Janssen alias Nacken

              15-11-1650   Willem Claus Vesters, Pauwels Jan Joosten, Luijcas Bleuckers, Geerit Jan Geerits, Jan Jacob Schooffs en Henrick Henrick Lambertts (v Lierop), nieuwe borgemeesters hebben de eed gedaan

141v      16-11-1650   Jan Anthonis alias Metten (Vervlaessen) gelooft altijt costeloos te indemneren Dileis van Vorsten, vorster tot Aelst 150 gl. capitael, om daermede te betalen die erfgoeden, hem geloover tot Aelst gecocht van Peeter(?) Ducaij(?)

              1-12-1650     Hendrick ende Jan, gebroederen, zoonen wijlen Hendrick Lamberts van Lierop geloven Goort soone Goorts (Joosten) 400 gl ende Tielen sijns broeder 500 gl.

142        22-12-1650   Jan, Geerit ende Hendrick gebroederen, soonen wijlen Peeter Swuesten den ouden  ende Goort Luijcas X huijsvrouwe geloven Anthonissen Box, onze medeschepen, 200 gl.

                                               17-2-1651 betaald

142v                            die vier gelooveren bekennen ook Anthonis Martens onze medeschepen tot kerstmis eerstcomende dese naevolgende … te weten derdalf jou.. van t stuck 5 dobbele Spaanse pistoletten … …

                                               17-2-1651 betaald

    


1651

 

143        6-2-1651       Delis Jan (tzHazen) Sanders ende Evert Hendricx woonende tot Soerendonq hebben den eed gedaen als momboiren van d’onmmondige kinderen van wijlen Servaes Jan Sanders, verweckt bij Hendricxken Lamberts van Budell, zijn 1e huisvrouwe.

              8-2-1651       Jan Claessen (Hermans), inwoonder tot Geldrop, verklaart als moederlijke oom en momboir over die drie kinderen van Jan Tiellen Marttens X wijlen Heijlken Claes den Molder dochter gestaan te hebben

143v                            bij het verkopen van zekere henne erfgoederen te Heeze aan de voorscr.  Jan Tielen Martens hennen vader.

            20-2-1651       Joost Jan Geerittsen (Snoeijen) doet de eed als momboir van de vaderlijke zijde over Catelijn ende Clara onmondige kinderen wijlen Jan Boelen X Marie Winnens, en de goederen binnen Heeze op hen verstorven met de andere momboiren gestelt van de moederlijke zijde, namelijk Jan Winnens en Joris Haeghe.

144       10-3-1651      Dirck Aert Keijmps afgegane borgemeester (1648) tot Heeze heeft versocht de tegenwoordige schepenen en borgmeesteren dat zij hem van gemeijnts wege zouden afdragen alzulke kosten van recht als in de procedure tegen Abraham Luijcas in materie van desentie ontstaan tijdens zijn borgemeesterdienst voor de Raad van State in den Haag ...

               ut supra        Anthonis Jan Box, onze medeschepen, gelooft Jannen soone Jan Delijs Goossens te vrijwaren van alsulke actie en pretentie als hem Jan zou mogen overkomen aangaande een rente van 18 sts./jaar vanwege die pastoor tot Heeze.

             16-3-1651      Anthonis Box, Anthonis Martens, schepenen, Pauwels Jan Joosten (Schepers), Willem Claes Vesters, Luijcas Jan Blockers, Geerit Jan Geerits, Jan Jacob Schooffs en Hendrick zoon Hendrick Lamberts,

144v                            tegenwoordige borgemeesteren, geloven Dirck Aert Keijmps, afgegane borgemeester te indemneren van alle costen in de zaak tegen Abraham Luijcas hangende in ingranechinge (?) van zeker kardiensten, consenterende dat hij Dirck Aert Keijmps die penningen daartoe nodig middelertijd op behoorlijke interest zal mogen werven, en t gene daarvan uitgsproken mag worden, zal wezen gemeente-zaak.

145       22-3-1651      Jan soone Jan Goossens Cleijnen constitueert Hendrick Faes Schepers om in zijn naam ten hoogste te verkopen groes het Santgen, buiten Eimerikkerdijk.

145v     19-4-1651      Geerit Thonis inwoner van Heeze gelooft Fans Bluijssen onze medeschepen 50 gl. met 5% interest komende van erfkoop.

             19-4-1651      Joris Haeghe en Jan Winnens beiden woonachtig binnen Lier als momboiren van moederszijde der 2 onmondige kinderen wijlen Jan

146                              Boelen X Merieke <Winnen> nl. Catelijn en Clara constitueert Joost Jan Gerits, hennnen mede momboir van vaderszijde om door fault van voldoening der kooppenningen van een driesgroese tot Eijmerick gekocht bij Jan zoon Jan Jansen Reijnders, dat opnieuw ten hoogste te verkopen.


             18-4-1651      ten einde de persoon van Lambert Winckemans comptoirklerk bij sr. Reijnier Coerman, koopman binnen Breda woonachtig mag worden ontslagen van het arrest op zijn persoon ten verzoeke van Anthonis Jan,

146v                            Sijnen namens zijn kinderen, compareerde Willem Anthonis Martens, voerman, inwoner tot Heeze, die welk hem staat als borg voor het voorscr. arrest als op de persoon van de voorscr. winkelman (?) Des gelooft de voorscr. Lambert Winckelman den voorscr. Willem altijt kosteloos te houden.

            29-6-1651       Adriaen Jacobs van Velthoven obtinent van vonis, hebbende doen richten aan 2 koeien toebehorende Huijbert Michiels (verVlaessen), en

147                              mijnt ze voor 21 gl. en de kosten van recht.

              4-7-1651       Magriet dochter Anthonis Theunissen krachtens vonnis van 28-6 jl. hebbende doen richten aan een zwart veulen toebehorende Bastiaen de Cremer tot Hoogh Geldrop. Is gemijnd bij Ferdinandus Antonii, vorster tot Heeze voor 20 gl. en de kosten van recht.

            26-7-1651       Gerit Claessen alias Mijnis belooft Geeritten Frans Smulders 40

147v                            pattacons en 5 gl. voor een jaar interest komende van geleende penningen.

  5-9-1651        Jan Macque, ruiter onder  ..varde van sijne Hoogheid garnizoen

 <houdend> tot Arnhem, in huwelijk gehad hebbend <Merie> mr.

Reijm Hoirs dochter, bekent schuldig te zijn Peeter Reijm Hoirs en

Goort <sVossen> als momboiren van Reijmen, onmondige soone van

wijlen Jan Macque en Marie Reijmen, 200 gl., komende van geleende

148                              penningen.

              5-9-1651       ….

148v                            doch in sooverre voorscr. somme van 40 pattacons en 5 gl. … …

30-9-1651       Adriaen Adriaen van V.. gelooft costeloos te houden Adriaen Wouter Snoecx uit alsulcke gelofte van 150 gl. bij hem .. van Marijken (Frans Smulders), weduwe Delijs Box.

149      5-10-1651       Geeritt Jan Luijcas (Francissen) als gewezen inbroeder aan de

                                    Eimerikkerstraat voor het jaar 1650 hebbende… als richten ende executeren aen 5 st… bijen, toebehorende Jan van Esch voor de t achterheijt van contributie. Gemeijnd bij de voorscr. Geerit Jan Luijcas voor 4 gl. ende de costen van recht.

             qui supra        Geerijtt Jan Luijcas, Aert Jacobs van Velthoven, Tielen Ariaen Tielens en Willem Dirk Stijnen, als borgemren van de 4 hertgangen van Heeze

                                    over 1650 hebbe voor die t achterheijt van den impost van bieren doen

149v                            richten aen een jonghe veis (= vaars?), toebehorende Jan Andriessen, en is gemijntt bij Geerit Jan Luycas (Francissen) voor 4 gl. naast de costen van recht.

             9-10-1651      Ariaen Michiel Driessen gelooft Anthonis Marttens 52-10

                                               18-12-1652 Anthonis Marttens bekent dat dese gelofte aen hem is voldaen door handen Arien Driessen.


150       31-10-1651    Jan Wouters verBiesen met Dirck sijnen broeder ende Herman Gielens  (G A v Velthoven) voor henne huijsvrouwen (dochters van Sijn Jan Sijnen), mede namens Jan (zoon) Nicasius Sijnen als respectieve erfgenamen van wijlen heer Henricus Sijnen, in sijn leven pastoor in Thorn, hebben geconsigneerd onder schepenen naerge… ex specie pattacon, die Anthonis Jan Sijnen weigerde te ontvangen, in voldoening van het legaat gemaakt bij testament van heer Henricus Sijnen.

             30-11-1651    Jan Peeters den Ketel inwoner der stad Helmont erkent een schuld aan Herman Gielens (G A v Velthoven) van 150 gl., hercomende van 150

150v                            gl. afgesproken ende te zijnen laste … van Martten Janssen van Tilburg … swager binnen ’s Hertogenbosche en belooft daarover 5% rente te betalen.

151        1-12-1651[1]    Jan soone Jan #Delis Goossens heeft gelooft te betalen Jan soone Jan

                                    Souwen op de eersten dach april nu eerstcomende in desen jaere 1652 de somme van 157 gld. 10 st., hercomende van goede deuchdelycke geleende penninghen, die den debiteur te dancke bekent ontfanghen te hebben, daervoor verbindende synen persoon en d’alle synen ghoederen, nu hebbende en naermaels vercrijgende.

151v      2-11-1651     Jan Peeter Seelen, Dirck Geerit Goorts, Jan Jacobs van Velthoven, Henrick <Joosten>, Andries Geerits Swuesten ende Martten verBraecken hebben de eed gedaen in handen Willem Anthonis Smulders namens de drossart van HL, als borgemeesters voor den jare beginnende st Martten 1651.

   2-11-1651    Martten verBraecken en Ariaen Peeters, sijn swager, bekennen overcoemen te sijn dat de voorscr. Arien Peeters het borgemeesterscap

152                              tot Creijel sal bedienen.

152v       ut supra         Peeter Andries Swuesten, Arnout Cornelissen ende Jacop Tielen

Cuijpers hebben de eed gedaen als momboiren over de onmondige

kinderen van wijlen <Jan> Andries Swuesten X Magriet Cornelissen.

   9-12-1651     Anthonis Jan Sijnen q.q. apellant verstaen hebbende dat Dirck Wouters V<erbiesen> obtinent ten achterdeele des appelants voor het gericht van

153                              H&L op 29-11 lestleden zou hebben verworven zekere onbehoorlijke

sententie of vonnisse in materie van contradictie …… hem uitermate

geledeert verclaert in beroep te gaan in ´s Hertogenbosche.

in presentie van mij Willem Anthonis Smulders, ende sal t selve over-

dragen aan Anthonis Box, medeschepen.

153v    18-12-1651      Dirck Wouter verBiesen, obtinent van vonnisse hebbende doen richten

… 4 Hoornbeesten toebehorende Anthonis Jan Sijnen, sijn dezelve in t

afhangen gemijnd door Peeter Peeter Swuesten voor 40 gl. en de costen

van recht.

 

finis

 

 

 


 

 

 [1] na correctie van eerdere data