HLZR 1625 (1613-1615)         Anno XVIc ende darthien en noch XVIc ende veerthien

Reijm Jan Hoirs

                        Jan Vesters

                        Jan Pompen

                        Willem Snoeijen

                        Peter Driessen

                        Matthijs Coensen

                        Rueven Goijaerts, schepen

           

  1v     28-1-1613        Jan Ghijsberts, man van Weijndel dr Jan Tielkens verkoopt (Jan?) Joost Willems beemdgroes de Bulder.

  2       17-1-1613        Hanrick Jan Gobbels krachtens procuratie van Hanrick Arijaens alias Boelens uit Antwerpen d.d. 13-8-1610 verkoopt Michielen Jan Gobbels de helft van een stuk land op de Bulder.

  2v     17-1-1613        Erfmangeling

Michiel Jan Gobbels krijgt de helft van een stuk land op de Bulder verkregen van Jan Ghijsbrechts (de Hoeijmaker)1. Jan Jan Deelen, 2. …

Willem Snoeijen krijgt ….

  3       17-1-1613        De 5 ke van Philips Joachims waren schuldig een brief van 8-10-0/jaar …

  3v     17-1-1613        Adriaen Gerart Bitters leent tegen 3 ½ gl/jaar van de Heilig Geestmrs op huis hof en aangelag, samen 3 vaetsaet a/d Heeserbosch.

  4       17-1-1613        Goijart Jan Delen pleegt 3 gl. per jaar te betalen aan Peter Lemmens. Aangezien Peter Lemmens op zijn beurt 3 gl. per jaar aan Anthonis Dirckx moet betalen, wordt vastgelegd dat Goijart voortaan rechtstreeks 3 gl. betaalt aan Anthonis Dircks uit beemd van 1 vaetset aan de Rijtgraeff te Heeze. Later wordt de lening van 50 gl. afgelost aan Dirck vd Brouck

            17-1-1613       Anthonis Willem Smolders verkoopt de Garsthoff bij de kapel van Eimerik aan Jan Gerart Willems de Jonge.

                                    22-2-1613 deze selven niet uitmaken, mits de ekker is vernadert bij Jacop van Velthoven

  4v      30-1-1613       Anthonis Willem Smolders zn verkoopt Anthonissen Tielens, Jacop Dielis en Jacoppen Bluijssen als Heilig geest mrs. tot Leende een cijns van 30 st. eertijds d.d. 4-7-1612 gelooft bij meester Jannen, zoone wijlen Dirck Hannen tbv Anthonissen voorschr. op een akker in de Cuijl tussen Heeze en Leende.

  5        30-1-1613       Gerart Jacops X Dingen, dochter wijlen Hanrick Meeussen draagt op Jacoppen, zijn vader een cijns van 3 gl. eertijds gelooft bij Barbara weduwe Jan Joosten Bartolomeeussen krachtens testament t.b.v. Philipssen Peter Gielens zn uit een huis en schuur met aangelag in de parochie van Geldrop en de heerlijkheid van HL tot Houdt.

  5v        4-2-1613       1.  Jan zoone wijlen Gelis Jan Gerarts en

2.  Gerart Peter Dominicus X Libbeken, dr. Gelis Jan Gerarts voorschr. scheiden hun goederen.


  6          6-2-1613       Aerdt Lomans verkoopt Cornelisen Willem Hoirckmans zn een cijns van 30 st./jaar uit de Vorstenakker,1 vaetset tot Ovelwegen.

                                               15-2-1697 Wouter Gerits als armmr. van Heeze bekent van de Johan de Jongh als lasthebber van de kinderen Dielis Zeijlberg voldaan te zijn van deze rente van 25 gl. kapitaal.

  6v        7-2-1613       Arndt Marcelis van Stiphout X Lijntgen dr. wijlen Anthonis Coppens verkoopt:

-            Arnden Melchiors de Boontijt bij Strabrecht

-            Marijen weduwe Jan van Mol ter tochte en Driessen haar zoon ter erfelijkheid de Vloet bij Strabrecht.

  7          9-2-1613       Jan Joost Willems X Marie verkoopt Jannen Nicasius Dircks zn een cijns van 10 gl./jaar uit groese de Bulder a/d Voirt in Heeze 2. Matheus Jan Deelen, 3. de Aa. Nog uit huis en hof a/d Haege, 1. en 3. Matheus Delen, nog de land de Vossenhoeve over Eimerikkerdijk.

  7v      10-2-1613       Andries Jan Delen zn verkoopt zijn ¼ deel van het erfgoed van zijn vader en moeder aan zijn broer Goijaert Jan Delen

            13-2-1613       Aerdt Anthonis Aerdts verkoopt

-    een erfcijns aan Margrieten weduwe Peter Anthonis

  8                                -    een rente van 6 gl. 5 uit de voorschr onderpanden en uit groes het
      Heijtvelt, 2 vaetsaet aan dezelfde koper.

            18-2-1613       Adam Aerdt Wespen verkoopt erf a/d Hazenhurk aan Peter Vervlaessen.

  8v      18-2-1613       Adriaen Wouters en Hanrick Lemmens als kerkmrs. mede namens Dircken van Velthoven, hun mede kerkmeester met consent en bijwezen van heer Anthonis Ercken, pastoor van Heeze verkopen Jannen Gerart Willems de Jongh de Lanckhorst in de Eimerikker ekker.

            20-2-1613       Jacop Janss v Velthoven X Marij dr. wijlen Adriaen Zwers, met haar consent en bijwezen, vernadert de Garsthoff die Anthonis Willem Smolders had gekocht van de kinderen wijlen Phs Jochems.

  9        17-2-1613       Jan Willem Dircks X Lijntgen dr. wijlen Peter Aelberts verkoopt Jannen Nicasius Dircks zn een cijns van 6-5-0 uit een groese bij de Eimerikkerdijk, nog uit …

  9v        4-3-1613       Aerdt Zanders alias Keijmps als erfgenaam van Zander Gielis, zijn neef, verkoopt:

-            Claessen Jan Vesters de Daems akker a/d Bossche in Heeze

-            Jannen Jan Goossens de Hoeve.

10          4-3-1613       Hanricxken, weduwe Meus Jacop Meus met Hanricken Bax haar tegenwoordige man en momber en Goijart Jacop Meeus zn als momber over Lijsken dochter wijlen Meeus Jacops Meus voorschr.  bij denzelven en Hanricksken voornoemd verwekt verkopen Hanricken Jacops zn van Heeze een cijns van vierdalven gl. uit 2/3 van de Commenbeemd bij Eimerik.


10v      11-3-1613       Jan Goijart Slaets verkoopt Adamen A3driaens van Duijsel en Peteren Hanrick Roubosch zoon samen beemd het Goorken a/d Rul.

            14-3-1613       Jan Rutten X Jenneken dr. wijlen Adams Marten Pompen. Daar moeder af was Jenneken Gerits van den Heuvel en Peter Gitmestors (?) met Franck Gerits vanden Heuvel en Wouter Jan Wouters als mombers over de onmondige kinderen wijlen Adams Pompen bij denselven en Jenneken Gerits vanden Heuvel verwekt, verkopen krachtens conde bij hen geproduceert voor schepenen van Geldrop dat het beter was om het nabeschreven erfgoed te verkopen ……….

11v      18-3-1613       Gerart Jan Lamberts, man van Marijken Hanrick Lucas verkoopt schuur met half aangelag en nog een schuur met hof op Hulst aan Goorden Hanrick Lucas zijn zwager.

            19-3-1613       Peter en Handrick, zonen wijlen Frans Peter Marcelis erkennen aan Goorden Marcelis, man van Aelken Adriaen Lenarts dat zij een rente van 5-15-0 / jaar moeten betalen aan voirschr Adriaen Lenarts uit een groese het Hout onder de parochie van Geldrop. Omdat de constitutiebrief verloren is, bieden zij aan om een nieuwe te laten maken.

12        11-4-1613       Willem Jacop Deelen verkoopt een vaetset land aan de Rensoe te Strabrecht naast D H v Boxtel, aan Gerard Andries Zwuesten.

            13-4-1613       Peter Hanrick Joost Ieuwens verkoopt aan Peter zoon wijlen Peter Anthonis

-          een huis, schuur, bakhuis, hof en aangelag te Genoenhuis

-          de Camp gelegen aan ’t voorschreven aangelag

-          de Hoeckert

-          het Eeuwsel

12v                              -    2 stukken groesen

-          groes de Uitsij

-         

13        11-4-1613       Willem Jacop Deelen verkoopt 1 vaetsaet land a/d Rensoe te Heeze aan Adriaen Tielen Hanricks (Tielen).

            11-4-1613       Jacop Janssen van Nuenen uit procuratie van Adriaen Hanrix d.d.18-2-1613 te Vianen voor de volgende erfgenamen van zaliger Hanrick (Vaas?) Deelen en Barbarke Snijers die in Heeze woonden:

1.   hemzelf

2.   Geerit Ghijsbrechs en Barbarke Thonis (Michiels) zijn vrouw

3.   Herman Hanricx zn Sobben en Marijke Thonis (Michiels) zijn vrouw

Dezelfde Jacop Jansen tevens uit procuratie d.d. 10-4-1613 te Tongelre voor:

4.   Hans Lambrecht van Mierle, burger van de stad Mechelen

5.   Hanrick Lambrechts, ook burger van Mechelen

6.   mede namens hun broer Hans Lambrechts die absent was

                                    verkopen ¾ van een stuk land aan de Rensoe te Strabrecht aan Adamen Matthijs Engelen en Hanricken Jan Severs zoen.

13v      11-4-1613       Marijken, weduwe Jan Anthonis Dirx verkoopt half huis en hof met aangelag a/d Voirtstraat dat zij samen met Anthonis gekocht heeft aan dezelfde Anthonissen Willems den Molder.

14        11-4-1613       1.  Anthonis Wouters van Vaerle

2.   mede namens Joosten Thonis Elsen, zijn zwager

3.   en Engelen Souwen, zijn geswije

4.   Adriaen Gerart Bitters, man van Henricxken (Jan Bacx)

5.   mede namens Marije zijn geswije

6.   en Jan Beerten (v Nuenen), man van Marijken

7.   Hanrick Jan Wouters, man van Marijken

8.   Gontge, weduwe Hanrick Aleijten

verkopen de Heithorst te Heeze 3 vaetsaet aan mr. Marcelissen Goessens, priester en Gerard Andries Zwuesten.

14v       19-4-1613       Dirck Verbeeck mangelt met Goijarde Stoffels

-          Goijard Stoffel Swuesten krijgt de helft van het gelag daar Matthijs Verbeeck woonde met het schuurke daarop staande

-          Dirck Verbeeck kijgt griese het Vinckenveld te Eimerik.

15         19-4-1613      Handrick Handrick Bouwen verkoopt Michielen Jan Gobbels sn een zigge te Strabrecht.

             19-4-1613      Hanrick Huijben (van Tongelre), weduwer Neeskens dochter wijlen Stoffel Zwuesten ziet af van tocht tbv van zijn kinderen bij Neesken verwekt.

                                    Jan Lauwreijssen X Margrieten

                                    Delis Aerdtss (Joordens?) X Marijen

                                    Huijbrecht Hanricks met

                                    Jenneken hun mondige zuster

                                    Willem Huijben, Delis Huiben en Gijart Stoffel Zwuesten over de onmondige kinderen van Hanrick Huijben en Neeskens

                                    krachtens acte van Tongelre d.d. 30-3-1613 verkopen bij opbod:

15v                              -    Michielen Jan Gobbels een huis, hof met aangelag a/d Rul

                                    -    nog groese het Heijbeemtgen over Rulderdijk

                                    -    Adriaenen van Velthoven groese ’t Crompbeemptgen tezelfder plaatse

16                                -    Reijmen Adriaens zn groese de Biesen

                                    17-7-1613 Michiel Jan Gobbels heeft deze koop vernadert.                      

16         19-4-1613      Delis Peter Goossens heeft erffel. vercocht Marcelissen Jan Marcelisz een halff huys metten vierde gedeelte van den aengelaege, soe hy tselve in cope vercregen heeft tegens den kynderen van wylen Jan Peter Goossens, syn broedere, onder de prochie van Heeze op d’Ovels gelegen, tusschen erffenis het geheel huys en geloch deen zyde, die coper dander zyde, en deen eynde die straet, dander eynde des heeren goet van Heese en Leende, los en vry, vuytgenomen dorps commer, en den put metten essen boom daerby staende zal coper zyn portie mette andere erffgen. wylen Peter Goossens hebben en gebruycken en de vercoper renuntieert en geloeft werschap.

16v      2-5-1613         Jan Peters en Jan Martens, Heilig Geestmrs. tot Someren namens Arijken weduwe wijlen Jan Lambert Box verkopen Meeusen Box de rechten van Arijken in ‘t aangelag daar wijlen Lambert Jan Box in bestorven is a/d Ven in Heeze, 1. Jan Anthonis Box.

                                               2-5 ratificatie door Jan Ghijsbers X Marijken Jan Peter Goossens dochter  …. sal …. in m.. 1614 en bij schepenen be…


17      11-5-1613          Lambert Joost Coppen mede namens zijn beide broers, kinderen wijlen Joost Lemmen Coppen ter eenre

                                    en Peterken en Jenneken (X Matthijs Aart Delen)dochteren wijlen Jan Peter Vesters

                                    samen erfgenamen van Willem Wouter Schaverts

                                    verklaren dat zij erfgoed hadden in Heeze en Leende, welke zij hebben gedeeld bij oorkonde door tussenkomst van goede mannen.

1.    De 3 kinderen wijlen Joost Coppen krijgen de goederen te Leende

2.    Peterken en Jenneken krijgen het goed onder Heeze.

17v   10-5-1613          Cornelis Peter Nelis zoon bekent, dat hy heeft vercocht by den leven van syn huysvr. Anthonissen Wouters zoon van Vaerle eenen erffchyns van 29 stuyvers siaers eertyts geloeft by Jannen van Kessel tot behoeff van Peteren Nelis zoen van Hoesschot van en vuyt huys en hoff metten erffenis daer by en aen gelegen in der prochie van Heeze aen den Heezerbossch, tusschen erffenis die een zyde Daemen Vesters kynder, dander zyde Jan Vesters metten kynderen en Goyen Maes, verschynende op onser liever vrouwen lichtmis dach, los en vry, vuytgenomen twee peter en vyfthien vaet erffs roggen en 1½ gld., gelyck den principaelen brieff breder is inhoudende en begrypende, wesende van date int jair ons heeren 1537 den sevenden dach in den mert, en Cornelis heeft op ten voirsz. erffchyns helmel. vertegen tot behoeff van Anthonissen voirsz., gelovende tselve van we[e]rden te houden.

             6-5-1613        Dirck Hanricks van Boxtel verkoopt Gerarden Andries Zwuesten een akker tussen de Rul en Strabrecht.

18       15-5-1613        Arndt Melchiors als gemachtigd van Hanssen Dircx alias Hannen daar moeder af was Marije van Gestelt, gepasseerd te Antwerpen in 1613 verkoopt Mathijssen Coensen, onze medeschepen een akker bij de kapel van sint Job.

           23-5-1613        Hanrick Goijart sLaets verkoopt Jannen Nicasius Dircks zn een cijns van 6 gl. uit de Philips ekker bij Kreijel.

18v     29-5-1613        Delis Joost Ghijsen zn en Han Wijns (v Dessel) als man van Lipken Joost Ghijsen dochter verkopen Jannen Engel Daemkens de Marij Martens beemd over de A tot (Leender)Strijp.

19         4-6-1613        Jan Dircks (Willems) verkoopt Jacoppen Hanrick Claus een rente van 6 gl./jaar eertijds gelooft bij Aerdt zoon Nicolaes Maessen X Aleit dochter wijlen Jan Baeckelmans t.b.v. Steven Steven Pauwelszn uit een huis, hof en hofstad van 2½ vaetset in de proche van Someren a/d Baeckelmans straat. Item …

19v                              Jacop Hanrik Claus verkoopt Jannen Dirck Willems de Haeghekker te Riel onder de parochie van Geldrop.

            6-6-1613          Mourits Lompen Hoochduijts als man van Heijlken dr wijlen Goijarts de Scheper verkoopt Jacoppen Gerarts zijn zwager zijn kindsdeel in het huis met aangelag Ginderover waar Goijart in bestorven is, Ginderover.


20      12-6-1613         Allart Janszn van Balck X Marijken dochter wijlen Hanrick Lemmens en Elisabeth Hanrick Lemmens // dochter verkopen Thomassen Jansz (fockers)  hennen zwager hun 2/3 in het Boermans gelag a/d Haige, nog 2/4 in de Gielensdriessen te zelfder plaatse, nog het moer in de Elswinkel.

20v     12-6-1613        Dezelfde Albert X Marijken geven in goede geste en uit zonderlinge vriendschap de 3 kinderen achtergelaten bij … Hanrick Lemmens dochter, bij namen Claes, IJda en Jacop hun kindsdeel in de Streep.

                                    Dezelfde Alart en dragen op aan Lijsbeth Hanrick Lemmens dochter hun kindsdeel in de Zoeackker te Strabrecht. Dat in recompensatie van de 118 gl. die Lijske pretendeerde op Jan Anthonis van Eijndoen.

21      13-6-1613: Arndt Melchiorsz  heeft wittelyck en erffel. vercocht Jannen Delissen een stuck erffs in die prochie van Heese aen den bossche gelegen, daer Adriaen Willem te woonen plach, tusschen erffenis die een zyde d’erffgenamen wylen Dingen en Jenneken van Boort, dander zyde Aryken Hanrick Pelsers dochter, deen eynde die gemeyn straet, dander eynde aen Jan Sauwen erffve met meer andere aen eenen voetpat, los en vry, vuytgenomen dorps commer en den chyns den heere van den gronde en 1½ vat roggen siaers, voirts goet en weldogende en heeft gerenuntieert.

21v    19-6-1613         Anthonis Delis Broeckmans X Hadewijch dochter wijlen Adriaen Lobben, als erfgenamen, zo hij pretendeerde, van Jan Adriaen Lobben haar halfbroer approbeert de verkoop die Marijke Jans van Leendt als Serstiers (?) had gedaan van verscheidene verscheidene pannen en personen respective op 13-3-1605.

            3-7-1613         Jacop Jan Jutten X Jenneken verkoopt Aerden Loeffen, zijn zwager een akker in de Leenderstraat.

22        3-7-1613         Jan Zanders van Heese verkoopt Peteren Hesius rector van de school in de stad Bree een cijns van 7 gl. uit een hofstad met 2 stukken groesen daarachter aan gelegen, geheten het Zandersgelag te Heeze.

            8-7-1613         Jan Jan Goossens X Margrieten mangelt met Jenneken weduwe Hanrick Jan Wouters met Jannen Wouters haar vader en momber haar onmondige kinderen.

                                    Jenneke krijgt een stukske erf tot Ovelwegen

                                    Jan krijgt een erf tot Ovelwegen.

22v    11-7-1613         Raes Geraerts Francissen verkoopt Anthonissen Joost Michiels zn de Soeakker in de parochie van Geldrop, heerlijkheid van HL.

23      28-8-1613         Handrick Handrick Bouwenzoen heeft opgedragen en mechtich gema[e]ckt Willemen Snoeien, onse mede schepen, alsulcke rente van 30 st. jairlicx staende onbebrieft als Jacop Schooffs vanwegen Heyn van Helmont altyts betaelt heeft aen die kynderen van Anthonis van Gael met eenen verschenen pacht Lichtmisse lestleeden vervallen en Hanrick Bouwen heeft geloeft d’opdragen en te vercopen vast stedich en van we[e]rden te houden.

23v    10-10-1613       Lijntge weduwe Peter van Riel met Jan Willem Leijen haar broer als momber verkoopt Lijbken weduwe Dries die Scheep.. haar deel in een groes a/d Rull.

          19-10-1613       Adriaen Hanricks verkoopt Delissen Jan Thijs, zijn zwager, de helft van de Lemmensdries te Strabrecht , nog …

24      23-10-1613       Jan zoon wijlen Goijart Hanrick Siers verkoopt Adriaenen Gerart Bitters, Jannen Nicasius Dircks en Aerden Gerarts als proviseurs der tafelen des Heiligen Geestes een cijns van 3-10-0, eertijds belooft bij Goijarden Aerdt Vaessen tbv Goijarden Hanrick Siers uit de Happenbeemd 2 vaetset min 10 roeijen gelegen tussen de Rull en Strabrecht d.d. 16-5-1584.

24v    13-11-1613       Wouter Lamberts (Boelen?) verkoopt Anthonissen Janssen zijn zwager de Nerenakker a/d Heeserbosch.

25      14-11-1613       Hanrick Peters die Backer, man van Anthonia dr wijlen Joorden Philips met haar consent en bijwezen gelooft Joorden Joost Cocx zn, verwekt bij dezelfde Anthonia dat hij niet meer zal suecken op het huis met aangelag dat Joorden voorschr. heeft gekocht van Peterken Joorden, zijn grootmoeder, gelegen tot Creijl.

          13-11-1613       Hanrick Jan Schepers verkoopt Peteren Hanrick Zwuesten een cijns van 3 gl. eertijds gelooft bij Claessen Dirck Boermans en Hanricken Meeus Vrancken t.b.v. Hanricken Zwuesten uit een stuk groese in Heez a/d Voort d.d. 22-3-1508.

25v      27-11-1613     Marijken Hanrick Peter Lemmens dochter verkoopt Joosten Goort Joosten haar zwager het deel van een half stuk land en andere delen die zij met Joost voorschr. gekocht heeft van Goijarden Willems (Haegen) X Anneken dochter wijlen Peter Lemmens tot Strabrecht.

26        28-11-1613     1.    Mathijs Ghijsbrechts Peters X Lijntgen dochter wijlen Jan Anthonis
       Dircks, bij denselven en Libbeken Jan Heesborchs verwekt

2.    Marijken Aerdt Eijmberts dochter navrouw van voorschr. Jan Anthonis Dircks

                                    verklaren dat zij de goederen hebben gedeeld die Jan Anthonis Dircks en Marijken zij navrouw eertijds hebben verkregen toen dezelve Jan Anthonis Dircks de goederen Libbekens zijn 1e vrouw in tochte had

                                    -    Mathijs Ghijsbrecht krijgt …

                                    -    Marijke krijgt alle erfgoed dat Jan Dircks en Marijken tijdens hun huwelijk hadden verkregen, inbegrepen een opgang eikenhout, afgehouwen door voorschr. Jan Dircks. Mathijs is door Marijken betaald (1624)

26v      18-12-1613     Reijm Jan Hoirs onze medeschepen X Neesken dochter wijlen Hanrick Daems verkoopt heer Jacop van den Brouck, pastoor tot Leende als rector /van de beneficimus genaamd Heijnselmans in de kerk van Leende een cijns van 3 gl. eertijds d.d. 7-2-1569 belooft bij Peteren Buerkens t.b.v. Jannen Hanssen uit de helft van een groese a/d Oisterickerdijk.

27v      5-12-1613       Anthonis Wouter Rouwen verkoopt

-    groes en land a/d Heezerbosch Hanricken Gerarts Willems (de Jong?).

-    groese de Hobos aan Gerarden Goijart Vesters


28         9-12-1613      Adriaen Willem Daems verkoopt een stuk land van ½ vaetsaet over Eijmerickerdijk aan Lamberden Servaessen

             9-12-1613      Jan Jan Delen verkoopt een stukje erf over Eijmerikkerdijk Ginderover gelegen aan Adriaen Willem Daems

             9-12-1613      Gerart Daems, man van Lijbbeken dr. wijlen Ghijsberts van Lille verkoopt de Lillenbeemd a/d Venderdijk aan Anthonissen Thonis Martens (Verhoeven).

28v      30-12-1613     Herbert Joosten verkoopt Jacoppen zijn zoon een cijns van 30 stuivers /jaar eertijds gelooft bij Ghijbel Jacop Thijs t.b.v. Jacoppen en Jenneken Hanrick Maessen kinderen uit een groese in de Paetensselen in Leende , nog … d.d. 12-2-1564.

29        30-12-1613     Jan Stoffel Dingens zoon wonend binnen Antwerpen, erfgenaam zo hij varklaarde van Grietge Dingens, zijn moije verkoopt Anthonissen Lauwreijssen wat hij van Margriet heeft geërfd.

            30-12-1613     Jan Nicasius Dircks en Aerdt Gerarts als Heilig Geestmrs. van Heeze verkopen Peter Hanrick Zwoesten een cijns van 6 gl./jaar eertijds gelooft bij Jacoppen Willem Engelen tbv de Heilig Geestmrs. van Heeze uit akker de Lancker, 4 vaetset in de Eimerikker .. d.d. 6-2-1578.

29v      30-12-1613     Willem Snoeijen onze medeschepen verkoopt Jannen Nicasius Dircks, Aerdt Gerarts en Anthonissen Peter Hoirs als Heilig Geestmrs. tot Heeze een cijns van 4 gl./jaar eertijds gelooft bij Jannen Anthonis Box tbv Cornelissen den Smet als man van Marijken Jan Bussen dochter uit een huis en hof van 2 vaetset a/d Ven te Heeze d.d. 6-11-1600.

Deze niet uit te maken mits den principaelen is gelost.


30                                1614

 

              8-1-1614       Willem Snoeijen onze medeschepen verkoopt Jannen Nicasius Dircks, Aerdt Gerarts en Anthonissen Peter Hoirs als Heilig Geestmrs. tot Heeze een cijns van zesdalven gl. / jaar eertijds gelooft bij Delissen Dirck meester Jans als voor Dircken zijn vader tbv Mathijssen Jan Thijs uit een stuk groesen op de Bulders te Heeze d.d. 5-4-1551.

30v      17-1-1614       Jan Lauwreijssen (de Blocker) verkoopt een stuk land in de Nieuwhoeven aan Claessen Adriaen Thonis, zijn zwager.

            18-1-1614       Wouter Aerdt Faessen verkoopt een erfcijns van 2 Peters/jr aan Jannen Nicasius Dirckx, Aerden Gerarts en Anthonissen Peter Hoirs, als provisoirs vd tafel vd Heilige Geest. Deze erfcijns was gesticht door d.d. 1590 Jan Hanrick Beeckmans zn van Baerlo t.b.v. Willem Goijart Janssen op een stuk land te Hout.

31        29-1-1614       1.  Bartholomeus Gerart Francissen voor de ene helft

2.   Anthonis Thonis Martens met Hanricken Jan Goijarts (Siers) namens zijn vrouw voor de andere helft

verkopen een huis met aangelag en een klein huisje en ander toebehoren, een zijde Anthonis Jan Box, ... aan Goijaerden Stoffels Zwuesten

            29-1-1614       Willem Jacop Deelen en Cornelis Joost Goirts, man van Libbeke Jacop Deelen dochter hebben de erfenis van hun ouders verdeeld:

1.   Willem krijgt het half gelach, de kant van Hanrick Snoex, de halve Creijelse akker aan de Agels dries, de kant van Claes van Gael en de westkant van de Soeij akker

2.   Cornelis Goort Joosten krijgt de westkant van het gelach, de mesthof in gemeenschappelijk gebruik, een half akkertje achter ’t gelach naast het erf van Gielen (Peter) Deelen, de halve Creijelse akker en de halve Soeijakker naats het erf van Gielen Deelen.

Zij zullen de hele hof samen gebruiken totdat de dries tegen de hof liggend ook tot hof is gemaakt.

32        29-1-1614       Gerart Jan Lamberts, man van Marijken Hanrick Lucas verkoopt de helft van de Elst (nog onbedeeld) in de Zesgehuchten aan Goijarden Hanrick Lucas, zijn zwager.

              6-2-1614       boedelscheiding tussen de kinderen wijlen Matthijssen Jan Peters, verwekt bij Anneken zijn vrouw

1.   Pauwels Mathijs Jan Peters ....

2.   en Jan Jan Peters met Rueven Goijaerts als mombers over Wouteren en Marijken, ke van Mathijssen Jan Peters X Anneken .....

34        10-2-1614        Willem Hanrick Dingens X Joostgen verkoopt Joppen Janszoon (Aarts) een driesgroes a/d Ven in Heeze.


34v      13-2-1614       Hanrick Peter Sijmons verkoopt Jannen zijn broer het kindsdeel dat hem is verstorven van vader en moeder.

            17-2-1614       Hanrick Jan Schepers X Arijken, dochter Peter Sijmons verkoopt Arnden Gerards, Jannen Sijnen en Anthonissen Peters (Hoirs) als proviseurs der tafelen des Heiligen Geestes van Heeze een cijns van 7 gl./jaar uit een beemdgroese a/d Rulle, inclusief de torfputten 2 lopen saet en 1 spijntsaet.

                                               18-1-1642 gelost aan Jan Lucas, Willem Thijs en Willem Gobbels.

35        27-2-1614       Gerart Jan Lamberts verkoopt Goijarden Hanricks zijn zwager het Helhuijs of Eeussel bij Huls.

            27-2-1614        Gerart Jan Lamberts en Goort Hanrick Goortss delen hun goederen:

-      Goort krijgt de halve Helhuijsbeemd

-     

35v      27-2-1614       Mathijs Ghijsberts (Peters) X Lijntgen, dochter wijlen Jan Anthonis Dircks verkoopt Anthonissen Willem Smolders een cijns van 6-5-0 uit huis, schuur met aangelag , 4 lopen saet, nog ….

36          5-3-1614        Ghijsbert Adriaen Aerdt Martens (Verhoeven) oud 28 jaar

                                    Raes Gerarts Francissen en Gerarden Adams als mombers van de onmondige ke Adriaen Aerdt Martens voorschr. verwekt bij Marij Ghijsberts van Lill, broers en zrs van Ghijsbert,

verkopen Jasparen Servaes Haijgen

-          een cijns van 2-14-0, eertijds d.d. 26-5-1531 gelooft door Jan Boelens tbv Margrieten Jan sHaesen dr. uit huis en hof a/d Ven

-          een cijns bij Jannen Vaes Geenen zoon tbv Marten Ardts Verdoeijenbraecken uit een grose aan ’t Hoogschoor d.d. 15-12-1540

-          nog een cijns van 45 stuivers …

-          en mits de voorschr. opdrachten en cijnsen belooft Jasper, de koper de voorschr. verkoperen te ontlasten van de gelofte van 151 gl. die der verkoperen vader had belooft aan Mathijssen van Taterbeeck.

37          5-3-1614       de voorschr. schepenen met Anthonis Smolders (1610/11), Adriaen Gerart Bitters en Hanrick Gobbels (1614/15?) cum suis borgemeesteren geloven Jasperen Servaessen (Haegen/v Someren) goed te doen van alles wat de voorschr. renten in erfcoop minder zullen uitbrengen als de voorschr. 151 gl.

            22-3-1614       Adriaen Gerits verkoopt Anthonissen Jan Hoirs zijn zwager een stukske land bij de Heezerven.

37v      26-3-1614       Mathijs Ghijsbers (Peters) X Lijntgen verkoopt Anthonissen Willllem sMolders een heitvelt a/d Molen bij de Toeremans straat.

              9-4-1614       Alsoe Gerart Willem Wynen soen in synen leven hadde erffelyck vercocht Meeussen Anthonis Zweers ontrent een halff vaetset driesgroesen, gelegen in de prochie van Heeze aen de ho[f]stadt gelegen, tusschen erffenis die een zyde des copers, dander zyde Luenis Janssen, deen eynde Goyart Jan Yeuwens, dander eynde Adriaen Gerarts, los en vrij, vuytgenomen dorps commer, welck stucxken groesen by den voirseyden Gerart nyet tyts gevest noch wittel. getransporteert, soe syn nu voir ons comen Aerdt Willem Wynen zoen en Goyart Jacops als mombers over d’onmondige kynderen wijlen Gerarts voirsz. en hebben op ’t voirsz. stucxken groesen helmelinge vertegen tot behoeff van Meeussen voirsz., gelovende tselve van we[e]rden te houden, onder ’t verbant van der onmondiger kynderen goeden hebbende en vercrygende.


38          9-4-1614       Meeus Anthonis Zweers verkoopt de mombaren van Gerarden Willem Wijnen onmondige kinderen een cijns van 30 sts uit de Hoogen dries en het klein drieske.

                                    14-1-1654 Aert Hanssen (Bax) bekent dat de weduwe mette kinderen van Anthonis Gevens deze rente hebben gelost.

              9-4-1614       Aerdt sGroven en Anthonis Adriaens (Driessen?)X Lijntgen verkopen Hanricken Vaes Loeffs

-      hun deel in het aangelag daar Thonis Reijmen woonde

-      een copset akkerland daarbij gelegen, hun aangekomen van de vrouw van Anthonis Reijmen.

38v      10-4-1614       Anthonis Willem sMolders en Marijken weduwe Jan Anthonis Dircks delen een huis, schuur met aangelag in koop verkregen van Thonis Vaessen erfgenamen.

-      Marij krijgt het huis metten halve aangelag;

-      Anthonis krijgt de schuur en het halve aangelag met de masthof, samen te gebruiken maar niet te betimmeren of met hoopen te beleggen.

-      Marijke voorschr. gelooft te gelden aan Marij weduwe Gerart Michiels (v Exel) in de 2 renten uit gedeelde gelag gaande: 10 gl. /jaar en Anthonis uit zijn portie aan dezelve Marij ’s jaars 2 gl.

-      Marijke moet Thonissen voor zijn zetten betalen eens 10 gl. in ’t gereed en daarna nog 50 gl.

39        23-4-1614       Jan Jan Goossens de jonge verkoopt Hanricken Willem Snoeijen de helft van een aangelag daar Jan Goossens zijn vader in bestorven is.

39v        2-5-1613       Jan Ghijsberts X Marijken dochter Jan Peter Goossens erkent de erfmangeling tussen Delis Peter Goossens met Anthonis zijn broer ter eenre en de kinderen van Jan Peter Goossens ter andere zijde hadden gemaakt d.d. 22-2-1595.

            10-5-1614       Dirck Hendricx vanden Brouck en Joost Matheussn verkopen Hanrick Joost Goossens een cijns van 7 gl./jaar  eertijds gelooft bij Jannen Danckers tbv Dircken en Joosten voorschr. uit beemd de Streep te Oisterick d.d. 22-12-1611.

40        12-5-1614       Arijken Gerart Willems (de Jongh?) dochter met Jannen Lucas haar zwager vernadert het stuk erf dat Hanrick Gerart Willems had gekocht van Anthonissen Wouters Rouwen en haar Arijkens voorschr. zoon d.d. 5-12-1613.

            12-5-1614       Adriaen zoon wijlen Lambert Boelen verkoopt mr. Gielis Adriaen Loem(ni)s zoon een cijns van 10 gl. uit de voorste dries a/d Molen te Heeze, nog ….

            13-5-1614       Hanrick Jan Goijart Siers verkoopt Rutten Coolen een groese a/d Venderdijk.

41        13-5-1614       Rutger Coolen verkoopt Hanricken Jan Goijart Siers en Margriet zijn vrouw een cijns van 6 gl./jaar uit voorschr. groesen.

            15-5-1614       tussen Aerden Gerarts, Jan Sijnen en Anthonis Peters Heilig Geestmeester te Heeze en Sebastiaen Cornelissen X Arijkens dochter wijlen Hanrick Gerarts als de Pelser ter andere zeide was verschil ter cause van een akkerland Ginderover …..


41v      15-5-1614        dezelfde Sebastiaen (Cornelissen) verkoopt

-   dries met akkerland a/d Bossche, de Ceelenakker, …. aan Lauwreijssen Verhaegen.

-   hei en wei de Daem over Eijmerikkerdijk aan Jannen Goossens de jonge

                                    17-3-1615 Adriaen Willem Daems vernadert de laatste koop van Jan Goossens

42        18-7-1613            Corstiaen Adriaen Wouters verkoopt aangelag a/d Ven aan Adriaenen zijn vader.

            16-5-1614       Adriaen Lemmens, Anthonis Thijs Roefss, man van Lijntgen en Anna hun zuster verkopen groese de Weerde ontrent Eijmerick aan Andriessen Frans Zwuesten.

            16-5-1614       Sebastiaen Cornelissen, man van Arijke Handrickx (de Pelser), verkoopt Hanrick Jan Beeckmans een erfcijns van 4-7-0

                                               3-1-1663 gelost door Martinus Dielis Gevens aan Jacob Willem Delen

42v        2-5-1614       Dirck zoon wijlen Jan Goossens alias Jaecken verkoopt een erfcijns van 6 gl. uit een stuk land van 3 vaetsaet over de Leenderdijck aan Jannen Gerarts en Hanrick Willems als mombers van Willem, onmondige zoon wijlen Aelberts Vereten (?)

43        11-6-1614       Godart van Lanckvelt als superintendent en rentmr van HL geeft met consent van de buren van Creijl een plecxken van de gemeint van 3 roeijen aldaar uit aan Joosten Jan Bernarts beneven zijns Joosten erf.

            26-6-1614      Claes Adriaens van Gael verkoopt zijn 1/16e deel van de Laak aan Denijssen Bastiaens van Tongelre.

43v      14-7-1614       Aerdt Zenders als Keijmps verkoopt Aerden Gerarts, Jan Zijnen en Anthonis Peter Hoirs als provisoiren der tafelen des Heiligens Geestes tot Heeze een cijns van 3 gl. eertijds verkocht bij Wouter Tielen Willems tbv Hanricken Hanrick Gijsels uit een groese te Strabrecht d.d. 21-4-’44.

43v      23-7-1614       Cornelis Peter Nelis met Delis Goossens, syn swager, en Heijlken, soons Cornelis dochter, hebben vuyt crachte van testamente by denselven en Gertruyt, syn wittige huysvr., gemaeckt voir den pastoir en getuygen, in welcken stondt een clausule, luydende aldus: “Item sy maecken nae alle behoirlycke solemniteyten en gewoinlycke kerckerechten malcanderen allet dat sy besitten, dat die lancxtlevende dat sal mogen weyn[d]en en keeren en te verteren, copen en vercopen, gelyck oft se beyde levende waeren van date 1596 den 28en Mey”, heeft wittel. en erffelyck vercocht Jannen Geenen een stuck erffs, geheyten ‘het eeussel’, tusschen Houdt en den Rulle gelegen, tusschen erffenis deen zyde Joost Goort Joosten, dander zyde Goyart Houben, deen eynde die kynderen van Tielman Symons, dander eynde die heyde, los en vry, vuytgenomen dorps commer, en met sulcke wegen als daer met recht syn overgaende en de wegen soe te maecken en onderhouden, dat men daer over wel en loffelyck sal comen, vaeren en drijven t allen tyden vanden inner [?] en vercoper, renuntiamt en geloeft warschap.

           23-7-1614        Cornelis Peter Nelis met Delis Goossens zijn zwager en Heijlken zijns Cornelis dochter krachtens testament bij denselven en Gertruijt zijn vrouw gemaakt op langstlevende d.d. 28-5-1596 verkoopt Jannen Geenen erf het Eeussel tussen Houdt en de Rulle.

44        23-7-1614       jonker Amandt van Horne, heer van Geldrop, verkoopt Dircken Adriaens van Velthoven een cijns van 66-10-0 eertijds gelooft bij Jan Peeters, Adriaen Wouters, Jan Vesters, schepenen, Andries Zwuesten, Jan sLaets, Goijart Jacops, Wouter van Gastel, Hendrick Dircks, borgemeesters, Adriaen Heezen, Hanrick Lemmens, Hanrick Dircks, Heilig Geestmeesters, Dirck die Molder, Willem Wouters en Mathijs Thonis kermeesters, namens het corpus van Heeze t.b.v. van de voorschr. van Horne uit al hun goederen d.d. 29-4-1596.

45        31-7-1614       Jan Jan Peters en Pauwels zoon wijlen Mathijs Jan Peters mangelen

-      Jan Peters krijgt de Haeghdoren in de Gruijtershurk te Heeze

-      Pauwel krijgt de Streep in ’t Nieuwland bij Hout.          


45v      13-8-1614       Goossen Huijberts draagt over Hanricken Mathijssen van Soerendonck de akker die hij van deselve Hanrick Mathijsen had gekocht op de Oude Voirt onder Heeze.

            18-8-1614       Jan Weelen uit Weert, zoon wijlen Jacob Weelen en Marijken Boteliers, zijn vrouw, Henrick Lauwreijseen X Aelken dochter wijlen Jacops Welen en Marijkens voorschr. verkopen Lenarden Peter Thijssen zn een cijns van 2 gl. van 25 stuivers, eertijds gelooft bij Willem Jan Boelen t.b.v. Willem Peter Pompen uit huis, schuur en Hof te Kreijel d.d. 30-3-1528.

46        27-8-1614       Hanrick zoon wijlen Peter Willem Aertss verkoopt Rueven Goijaerts, onze medeschepen, een cijns van vierdalven gl. uit een huis, hof met aangelag 2 vaetset te Hoog Geldrop.

46v      17-9-1614       Ghijsbert Adriaen Aerdt Martens zn voor hemzelf en voorts namens zijn broers en zusters verkoopt Hanricken Jacop Meeus een cijns van 20 stuivers, eertijds gelooft bij Hanricken Hanrick Goijarts zn van Nuenen tbv Michiel Willem Genen zoon uit een groese van 1 vaetset aan Runtvoirt over Eimerikkerdijk, 3. de Aa d.d. 20-5-1551.

47        26-9-1614       Wouter Aerdt Vaessen draagt op Anthonis Willem sMolders het huis, hof me aangelag dat hij had gekocht van de erfgenamen wijlen Anthonis Adriaens aan de Voirtstraat.

            2-10-1614       Hanrick Cornelis Dircks ziet af van tocht op de goederen van wijlen Jenneken, zijn vrouw, dochter wjlen Hanrick van Gastel t.b.v. zijn kinderen bij dezelve Jenneken verwekt, bij name Cornelis, Engel en Marijken. Hanrick Dirx Verbeeck X Engelen en Marijken met Joosten Cornelis Dirks als momber dragen over Cornelissen Hanrick Dirks zn een schuur of woonhuis waar Hanrick Dirks nu in woont met de plaats daar het op staat te Strabrecht.

47v      2-10-1614       Boedelscheiding tussen

1.    Cornelis Hanrick Dircks

2.    Hanrick Dircx Verbeeck X Engelen

3.    Marijken Hanrick Cornelis Dircks met Joost haar oom

48v       2-10-1614      Mathijs Coensen, onze medeschepen, verkoopt Marten Jans Verbraecken een huis, hof met aangelag tot Creijel.

             2-10-1614      Marten Jans Verbraecken en Jan zijn broer dragen over aan Mathijs Coensen hun rechten in heitvelt de Olijestoet omtrent Kreijel.

            23-10-1614     Anthonis Jan Goossens zn en Jan Goossens de oudere, gebroederen verkoopt Aerden hun broer hun kindsdeel in ’t aangelag waar hun ouders in bestorven zijn a/d Eimerikkerdijk # in groesen …


49       28-10-1614      Hanrick Mathijssen van Soerendonck verkoopt Hanricken Gerart Willems (de Jongh) een akker op de oude Voirt onder Heeze.

           30-10-1614      1.  Anthonis Udemans de Molder zn

3.   mede namens Anna en Marijken, zijn zusters

4.   Gielis Gielissen (v Stratum), wedr Philipskens, ook een dochter van wijlen Udemans voirschr.

5.   met Hanrick Willem Snoeijen, zijn zwager

6.   en Gielis mede namens zijn andere ke verwekt bij Philipsken die absent zijn

7.   mr Willem Pastoris, man van Jenneken, dr van Arijken Udemans vorschr. dr.

                                    verkopen Goijarden Jacop Meeus en Philips zijn zoon groese het Rechtgen bij de Venderstraat

                                               9-10-1636 doet Goort Jacops afstand tbv Philips zijn zoon.

49v     30-10-1614       Aalke wede Jan Joachims ziet af van tocht t.b.v. hun ke

1.    Jan Jan Jochems

2.    Willem Jan Claus

3.    Adriaan Goijaert Houben

4.    Jan Mattheus Daems, namens hun vrouwen

verkopen Arnden Melchiors een stuk land bij het Kruis

50         5-11-1614      Corstiaen Adriaen Gielens verkoopt Willemen zijn broer de helft van beemdgroes de Bulder, nog …

             5-11-1614      Anthonis Gerarts Francissen verkoopt Hanricken Jan Hanricx het Smeelken omtrent Genoenhuijs.

50v       5-11-1614      Lenart Peter Thijssen verkoopt Claessen Adriaen Thonis zoon de Olijestoter omtrent de Willemshurck onder Heeze.

             6-11-1614      Gertruijt mr. Jan Corstens dochter draagt over Adriaenen Wouters, Hanrick Lemmens en Anthonissen Willems als kerkmrs. tot Heeze het half huis en aangelag met toebehoren dat haar is aangekomen van wijlen Annen, Dirck van Zanderen vrouw, haar halfzuster a/d Molen ronsomme ’s Heeren straete tot Heeze daar Dirck en Anne in bestorven zijn.

51           2-1-1601           Lijsken Hendrik de Cuijper dochter verkoopt de helft van een stal met de helft van een huis, schuur … daaraan gelegen, onbegrepen der juster maeten en Tijleman haar broer, voor de som van 17 gl., Tijleman belooft te betalen in 3 termijnen.

             23-11-1614    Hans Brenoelemans X Lijsken erkennen de verkoop die Lijksen tbv Tielman haar broer heeft gedaan op 2-1-1601.

52         24-11-1614    Jan Ghijsberts X Marijken dochter wijlen Jan Peter Goossens, verwekt bij Heijlken Adriaen Peters dochter verkoopt Hanricken Jan Hanricx de helft van een stuk land bij de Ovels onder Heeze.


52v       3-12-1614      Goijart Jacop Meeus zn consenteert Peteren Hanrick Zwuesten, Michielen Gerart Michiels (v Exel) en Amandt Adriaens dat zij mogen varen en drijven over de Copkensekker # geheten de Nieuwhoeven.

             9-12-1614      Willem Janssen als Cruepels verkoopt Jannen Peter Sijmons zn een cijns van 2 gl. eertijds belooft bij Gerart Willem Scheijntgens zn tbv Jannen Willem Scheijntgens zn zijn broer ter tochte en Peterken en Willemken zijn kinderen ter erfelijkheid uit een huis met aangelag … zijde d.d. 31-1-1560.

29-12-1614 Jan Peter Sijmons geeft deze cijns aan Godert van Lanckvelt.

53         10-12-1614    Mathijs Ghijsberts (Peters) X Lijntgen dochter wijlen Jan Anthonis Dircks verkoopt Anthonissen Janssen een stuk land bij de kerk van Heeze.

             10-12-1614    Jan en Hanrick gebroederen zonen wijlen Hanrick Maes verkopen Aerden Gerarts, Anthonissen Peters (Hoirs) en Jannen Nicasius Dircks als proviseurs der tafelen des Heiligen Geest van Heeze een cijns van 2 gl. uit een huis, schuur en aangelag ontrent 5 vaetset tot Ovelwegen onder Heeze, nog …..

54         10-12-1614    Adriaen Wouters, Henrick Lemmens en Anthonis Willems (sMulders) kerkmeesters van Heeze erkennen dat Jan en Hanrick gebroederen zonen wijlen Hanrick Maes in voorgaande tijden 200 gl. hebben gegeven tot lossing van het huis en de gronden tot Ovelwegen, achtergelaten bij Aleijden van Kemenaijen, en diezelve bij haar testament gelaten aan de kerk en de Heilige geest van Heeze, en gewild dat haar naaste vrienden ’t selve zouden mogen lossen.

54v       10-12-1614    Hanrick Jacop Meeus zoon X Henricxken verkoopt Adriaenen Wouters, Hanrick Lemmens en Anthonissen Willems, kerkmrs. van Heeze een cijns van 20 stuivers eertijds gelooft bij Hanricken Goijarts van Nuenen tbv Michielen Willem Geven uit een stuk groese van 1 vaetset over Eimerikkerdijk d.d. 20-5-1551.

             19-12-1614    Goort Willems (Haijgen) X Annen Peter Lemmens dochter verkoopt Dircken Arijens van Velthoven een cijns van 12-10-0 uit de Ovelsbeemd in Heeze ontrent Eimerik, groot 3 lopen saet …

55         29-12-1614    Anthonis Hanricx (v Weerde?) verkoopt Dircken Arijens van Velthoven een cijns van 6 gl./jaar uit his, hof en aangelag en toebehoren samen ontrent 6 vaetset a/d Ven onder Heeze.

55v       29-12-1614    Hanrick Goort Roubosch en Reijm Janssen (Hoirs) van Mol delen met elkaar de renten hun aangekomen van za: Goijart Peter Roubosch, hun neef.

-          Hanrick krijgt een rente van 8 gl./jaar op ’t dorp van Heeze …

-          Reijm krijgt ….

56         17-1-1614           Sijmon Jan Aerdtss (Wijnen) X Marijen verkoopt Goijarden Jacops een akker in de Nieuwe Hoeve.

               31-1-1617            Sijmon Jan Aerdtssn heeft helmelinge vertegen op voorschr. lossing en transport.

               9-10-1636            Goort Jacops verklaart dat hij gheen recht en heeft gehad op het stuk land, bomen etc., maar dat Philips zijn zoon ’t selve toekomt als dezelve betaald hebbende ….

 


56v      anno XVIc ende XV

               2-1-1615      Raes Gerarts Francissen, man van Heijlken verkoopt Anthonissen Thonis Martens een cijns …

57         17-1-1615       Bevestiging dat

1.    Andries Berten, wonend binnen Helmond, in zijn leven man van Lijntgen, dr wijlen Michiel v Exel

2.    Jan Hanrick Peters (v Meel), man van Engelen, dr Michiel v Exel

     hadden verkocht

3.    Gerarden Michiels v Exel

de goederen hun aangestorven door de dood van Hanrik Michiels v Exel.

57v      19-1-1615       Sijmon Jan Aerdts (Wijnen) namens zijn vrouw leent 25 gl. tegen 30 sts./jaar van Jannen Peter Lobben.

                                               30-12-1636 gelost door Aert Melchiors aan Henricken Willem Thijs.

            22-1-1615       Hanrick Lemmens en Anthonis Willems die Molder als kerkmrs. van Heeze, mede namens Adriaen Wouters, hun mede-kerkmr. verkopen land de Summerman aan Anthonis Thonis Martens

58        26-1-1615       Jan Jan Snijers verkoopt een half huis met hoeffken en toebehoren a/d Ven, zo groot als hem is aangekomen van zijn broer Aerden, aan Willemen Jan Claus alias de Cuijpere

            28-1-1615       Delis Peter Deelen geeft aan zijn schoonzoon Andries Michaels, man van Margriet, die Delis had verwekt Marij Willem Heesborchs erfgoed van de ouders van Delis te Strabrecht:

    -  aandeel in beemd de Laeck

    -  een copset land op de Soey akker

     -  aandeel in het gelach van wijlen Peter Delen

     -  aandeel in lening van 50 gl. aan de kinderen wijlen Jacop Deelen

    -  nog twee jaar van een akker die is gekomen van Peter Coppen, en die
        werd gebruikt door Jacop Deelen

Andries Michiels ziet hierbij af van elke pretentie op verder erfgoed van Delis.

59       29-1-1615        Boedelscheiding:

1.   Jan Peter Driessen, man van Thoniske Hanrick Scheijntjens krijgt de vier bouwsels die de westkant van het huis vormen met het aangrenzende deel van de mesthof zoals dat wordt afgepaald en half aangelach en hof, de halve hoge akker, het halve Externest, en hij moet Amant Smolders 3 gl./jaar betalen

2.   Hanrick Peter Deelen, man van Marijke dochter van Aerd Theuwes en Marij Delis Scheijntjens krijgt de 3 voorste bouwsels van het huis aan de straat, half gelach en hofje, de halve hoge akker, het halve Externest, en hij 3 gl./jaar betalen aan Lijntje Henssen.

Jan en Hanrick zullen samen de schuur gebruiken, wie het eerst komt mag het eerst dorsen en ontladen.

59v      4-2-1615         Anthonis Jan Box leent 100 gl. tegen 6-5-0 / jaar op zijn huis a/d Ven van Jannen Nicasius Dircx

                                               -- gekweten aan de weduwe Jan Sijnen.

60        12-2-1615       Laureijs Verhaegen verkoopt een dries met akkerland aan Hanricken zijn zoon en Jan Aerdtss, man van Marijken dr Vreijssen (Verhagen) voirschr.

60v      13-2-1615       Boedelscheiding tussen de zonen van Hanrik Maes

1.      Jan krijgt het gelag met hof en aangelag aan de Aa tot het Nieuwe veld, de heg blijft bij het aangelag, …., een stukske erf Ginder beneden

2.      Hanrik krijgt …, de helft van een vorstenakker  1. Delis Deelen erf

61v      16-2-1615       Lucas Gerarts Francissen draagt over Anthonissen Jan Houben X Marijken zijns Lucassen dochter het huis, hof en aangelag dat hij heeft gekocht voor Anthonissen van de erfgenamen wijlen Udemans de Molder in 1608.

62        19-2-1615       Goijart Lamberts verkoopt Aleijt weduwe Pauwels Jan Anthonis een cijns van 9 gl. uit een stuk groese bij Huls onder Geldrop.

              2-3-1615       Goijart Jacop Meeus zn, weduwer Hanricxken Philips Dircks dochter ziet af van tocht tbv zijn kinderen bij dezelve Hanricsken verwekt. Philips Goijart                Jacops mede namens de andere kinderen van Goijart Jacops verkopen een stukske akkerland bij Huls onder Geldrop Tielmannen Jan Aerdts zn, genaamd de achterste Elst.

62v        2-3-1615       Aerdt Joosten verkoopt Claessen Gerars 6 roeijen hooffs hem gerserveerd in een contract tegen Jan Joost sLeeuwens gemaakt, gelegen tot Huls onder Geldrop.

63          2-3-1615       erfmangeling:

                                    -  Wouter Jansen v Gastel krijgt een groes over de Rulse dijk

                                    -  Anthonis Jan Houben krijgt een beemdgroes inde Scherfdonk

63v       4-3-1615        Goossen Eijmberts verkoopt een stuk groesen op den Bulder aan Peteren Goijart Vesters

             6-3-1615        Anthonis Ghijsbert Stappers, alias Deelen verkoopt aan Hanrick Jan Pompen een lening van 300 gl. tegen van 18 gl./jaar, eertijts geloeft bij schepenen, borgemr., kerkmr. en Heijlig Geestmr. te Leende aan voirnoemde Anthonis d.d. 7-4-1597

64       11-3-1615        Arndt Jan Dircks met Hanricken zijn oom en Eijmbert Jan Eijmberts als momber vernadert huis met half aangelag dat Anthonis Willem Smulders heeft gekocht van Mariken (A Eimers) weduwe Jan (Thonis) Dirxks, moeder van de naarderman

64v                              Anthonis Willems accepteert de naarderschap niet.

                                    16-3 alsnog geaccepteerd

            16-3-1615       Jan Jan Goossens verkoopt Jannen Nicasius Dircx een cijns van 6-5-0 uit huis, aangelag met akkerland anderhalf vaetset.

                                               23-9-1619 gelost, mits een andere gemaakt.

65        16-3-1615       Jacop Frans Schooffs X Joosten met consent van Hanricxken Bouwen, de moeder van zijn vrouw verkoopt Jannen Nicasius Dircx zn een cijns van 6-5-0 uit huis, hof en aangelag en akkerland daaraan, anderhalf vaetset a/d Rulle.


65v      16-3-1615       Wouter Aerdt Faessen verkoopt Jannen Nicasius Dircks een vaetset land ontrent Eimerik.

           13-3-1615         Boedelscheiding tussen de ke van Andries Swuesten en Frenske

1.    mr Peter en

2.    Gerardt gebroederen

3.    Michiel Gerarts (v Exel), man van Marijken, krijgt ‘t gelag aan de overkant van de (Eimerikker)straat met een huisje

66v      28-3-1615       Jan Peter Marcelis verkoopt Peteren zijn broer al zijn goed in Heeze, te weten zijn kindsdeel in huis, hof en aangelag…, het kindsdeel door hem gekocht van Hanricken zijn broer, zijn portie in de erfenis van Everden zijn broer.

67        28-3-1615       Peter Peter Marcelis verkoopt Jannen zijn broer een cijns van 13-10-0 uit de goederen van Peter, hun vader: huis hof en aangelag a/d Rul, …

            30-3-1615       Lenart Jan Lenarts verkoopt Anthonissen Tielens en Jacoppen Bloijssen, Heilig Geestmeesters tot Leende een mud erfrogge, eertijds gelooft bij Sijmon Tielen Hanricks t.b.v. Ghijsberden Aerts van Lill op huis, schuur, hof en aangelag tot Kreijel d.d. 18-10-1565.

67v      29-3-1615       Hanrick Cornelis Dircks als gemachtigd van Goijart Willems, Jan Willems en Willem Willems, broers, daar moeder af was Helena Jan Meeus dochter, te Ranst en Nuelegem d.d. 12-1-1612, geeft over Joosten Cornelis Dircks, zijn broer, een stuk groesen in de Noulanden bij Strabrecht, nog …

68         4-4-1615        Tielman Tielens en Anthonis zijn zoon, daar moeder af was Lijbken Wouter Hanssen dochter scheiden de goederen die Tielman bij het leven van Lijbken heeft bezeten, en ook hetgeen voorschr. Tielman in zijn tweede huewelijk heeft verkregen.

Anthonis zal als zijn eigen goed houden het huis met aangelag, daar Stijntgen, zijns Tielmans zuster in bestorven is, en dat door Tielman gekocht is na het overlijden van zijn eerste vrouw. Anthonis belooft niet mee te suecken, ook namens zijn nakomelingen, op een stuk land in de Langecker en …

68v        6-3-1615       Adam Aerdt Wespen en Jan Jan Thijs mangelen

                                    -           Adam krijgt een driesgroes a/d Ven

                                    -           Jan krijgt een dries a/d Ven.

69        30-4-1615       1.   Jacop Dircks van Hall zoon met

2.   Bastiaenen zijn zwager voor hemzelf en

3.   mede namens Willems Jan Hoomans, absent

4.    # en voor Jenneken Jacops voorschr. dochter,

5.   Jan Engel Daemkens X Henricxken,

mede namens Heijlken, zijn geswije,

verkopen 10½ vat roggen /jaar

Willemen Matheus Thijs

eertijds gelooft bij heer Willemen van den Sanden t.b.v. Jan Franssen zoon van den Brouck uit de goederen van den Heeseijnden. d.d. 8-garstmaand-1329.

69v      30-4-1615       Aerdt Gerarts, Jan Nicasius Dircks en Anthonis Peters, Heilig Geestmrs. van Heeze verkopen Oeijken Loenwijks dochter, vrouw van Jan Box een cijns van 4 gl. eertijds gelooft bij dezelve Jan Box tbv Cornelissen die Smet X Marijken Jan Bussen uit huis en hof, 2 vaetset a/d Ven in Heeze d.d. 6-11-1600.

           11-5-1615        Corstiaen Corstiaens zn van Hamondt X Judith Peter Martens dochter verkoopt:

-    Hanricken Jan Gobbels zoon een akker bij Strabrecht.

70                                -    Joosten Cornelis Dircks een stukske driesgroesen bij Strabrecht

-    Lucas Gerarts Francissen, Hanricken Jan Gobbels, Joosten Cornelis Dircks, Hanricken Dircks Verbeeck en Cornelissen Joost Goijarts beemdgroese het Startge over Strabrechterdijk.

           13-5-1615        Peter Arijens X Gertruijt, Jan Peters X Heijlken, dochteren wijlen Adriaen Goijaerts mede namens Pauwelssen hun zwager en Arijken hun geswije ook een dochter van voorschr. Adriaen, verkopen Joosten Dircks zn hun recht in een rente van 2 gl., waarvan de andere helft toekomt de erfgenamen van Adriaenen meester Gerits (v Dommelen) en waarvan de hoofdsom 64 gl. is  en men mits is heffende op Adriaenen Bitters als navolger van Gerarden Bitters, zijn vader ^mitsgaders ook op hun portie in het huiske waar Engel (v Dommelen * 1547) mr. Gerits in bestorven is te Strabrecht.

70v     14-5-1615        Gerart Jacobs X Marijen verkoopt Joosten Goort Joosten de helft van groese het Goor a/d Rull.

71       14-5-1615        Aert Mathijs Maes verkoopt #Anthonissen Willem sMulders een cijns van 25 sts. /jaar eertijds gelooft bij Jan Jans zn Veraa natuurlijke zoon tbv Jannen Jan Beeckmans zoon uit erf die Schaetscuijl tot Creijel d.d. 7-2-1608.

           27-5-1615        meester Jan Hanrick Dircks verkoopt Anthonis Thonis Martens een streep erfs te langs van sijns meester Jans dries genaamd de Bonart breed 12 voet en zullen maken een gracht van 3 voet wijt deraf elken van hun 1½ voet.

           10-6-1615        Thomas zoon wijlen Anthonis Elsen verkoopt Joosten zijn broer zijn portie in een stuk land in de Oude Voort onder Heeze.

71v      11-6-1615       Gerart Andries Zwuesten verkoopt Cornelissen Willem Hoirckmans een cijns van 6 gl. eertijds gelooft bij Jannen Jan Claus tbv Andriessen Peter Zwuesten zn uit de Heijmerincxbeemd over Eimerikkerdijk d.d. 28-2-1595.

            17-6-1615       Meeus Gerits Francissen draagt over Jannen Nicasius Dircks

een cijns van 5 gl. eertijds gelooft bij Goijarden Jans zoon van Leeuwen t.b.v. Henricken Bull van Someren uit een huis en hof te Braakhuizen in de heerlijkheid van Geldrop d.d. 2-9-1514.

                                    Nog een cijns van 2 gl. eertijds gelooft bij Gerarden Jan Delis zoon t.b.v. Marten Aerdts zn Verdoijenbraken uit groese de Holenberg 3 vaetset over Eimerikkerdijk d.d.1-2-1552

72                                Nog een cijns van 5-10-0 eertijds gelooft bij Hanricken Francissen van Tongelre tbv Anthonissen Martens uit een huis en gelag met erf daaraan gelegen tot Kreijel d.d. 7-9-1574.


            17-6-1615       Goort Michiel Aryens zoon, achtergelaeten weduwe[nae]r Weyndelen Peter Wijntgensdochter, en Meeus Anthonis Zweers soon als man en momber Marye, zynder huysvr., dochter Goyarts en Weyndelen voirscr.,

verclaerden dat zy in voirleeden tyt met malcanderen accoirde hadden aengegaen aengaende die goederen , die Goyart voirsz. in tochten was besittende en welck accoirdt was geseeght duer tusschenspreecken van goede mannen, dat Meeus voirsz. soude aenveerden, soe hy ten tyde van de voirsz. accoirde oyck heeft aengeveert en tot noch toe beseeten alle die goeden, die gecomen waeren van Weyndelen, syn, Goyarts, huysvrouwe voirsz., en noch een stuck

72v                              groese, geheyten ‘den biesman’, tot Strabrecht gelegen, die gecomen was van den stockgoet van Goyart voirsz. zyde, en in recompense en in vergeldinge van de voirsz. overgegeven goeden hadde Meeus voirsz. geloeft nyet meer te suecken oft spreecken op te goederen, die Goyart voirsz. was besittende oft oyck te vercrygen, soe haeve als erffve, nyet van ’t gescheyden, soe sy beyde comparanten verclaerden, en soe men van de selve accoirde geen wittich bescheet en can bevynden, soe hebben zy comparanten voir schepenen ondergescr. die voirsz. accoirde vast en stedich geloeft te houden nu en ten ewigen dagen en op malcanderen nyet meer te suecken oft spreecken nu oft hier naemaels en hebben deen op des anders helmelinge vertegen, gelovende die voirsz. Meeus voir hem en zyne nacomelingen op Goyarden, synen schoenvader, noch op zyne naekynderen nyet meer te suecken oft spreecken op synen persone en goeden hebbende en vercrygende.

           19-6-1615        Luenis Janssen van der Capellen en Hanrick Jan Schepers hadden voor schepenen der stad Eindhoven gelooft meester Wouter Mijs, in zijn leven kannunik binnen Luik een cijns van 28 gl./jaar uit onderpanden respectieve te Heeze gelegen, de hoofdsom 400 gl.

73                                Andries Frans Zwuesten gelooft als schuldenaar principaal Luenssen Janssen voorschr. dat hij aan de houder van de brief jaarlijks 7 gl. zal betalen.

             1-7-1615        Cornelis Hanrick Cornelis vernadert de beemd die Lucas Gerarts (Francissen), Hanrik Gobbels en Cornelis Joost Goorts hadden gekocht van Corstiaen Corstiaens (v Hamont) zoon X Judith (?) dochter wijlen Peter Martens.

73v       3-7-1615        Jan Rutten X Jenneken

                                    Peter zoon wijlen Peter Strijbos X IJda

                                    Frank Gerarts van den Heuvel en Wouters Jan Wouters als mombers over Heijlken

                                    en Marten, tezamen kinderen wijlen Adam Marten Pompen verwekt bij Jenneken dochter wijlen Gerarts van den Heuvel …..


74          3-7-1615       Peter Wouter Thomas verkoopt Jannen Janssen Populier een erf op Hog Geldrop. 

            13-7-1615       Verklaring van scheiding van een stuk erf met cijns in 1614 door

1.    Denijs Bastiaens (v Tongelre)

mede namens de ke wijlen Magdalena Melijn

              en als gemachtigd van Heijlken Adriaens, voor de ene helft

2.    Lucas, Meeus, Raes, Anthonis zonen wijlen Gerarts Francissen, met Anneke hun zuster met Adamen (M Engelen) haar man als momber, …

74v      26-8-1615       Hanrick Hanrick Mickers (?) X Lijntgen met Reijmen Adriaens X Marijken bij de voorschr. Lijntgen in haar eerste huwelijk verwekt bij Peteren Jan Aerdtszn, verkopen Catharijnen weduwe Tielman Aerdts een akker te Huls.

           14-9-1615        Joost Anthonis Elsen verkoopt Joppen Janssen de rente die hij heeft gekocht van Thomassen zijn broer in een stuk land in de oude Voirt d.d. 10-6-1615.

75       16-9-1615        Marij weduwe Jacops van Helmont ziet af van tocht tbv Jan haar zoon.

                                    Jan Jacops van Helmont verkoopt Jacoppen Dirck Schooffs zoon een stuk land tot Creijel.

           23-9-1615        Peter Joost Cocx verkoopt Joorden zijn broer al het erfgoed van zijn ouders, te aanvaarden na de dood van hun moeder.

           23-9-1615        Hanrick Lamberts van Lierop X vrouw en Hanrick Gobbels X vrouw, Aerdt en Jan broers, kinderen Loeffen Arijens delen het huis met aangelag en erf.

1.    Hanrick Lemmens (v L) krijgt de twee achterste gebonden van het huis

2.    ..

75v      24-9-1615       Joorden Joesten Cocx zoon draagt over Jannen Anthonis Bocx zoon een stuk land in de Speel te Leende, 4. Wouter Deelen, nog …

           15-10-1615      Adriaen Willem Daems zoon mangelt met Nicasius Adriaens Verhoeven:

1.    Nicasius krijgt een beemd op de Elsen.

2.    Adriaen Willem Daems krijgt een beemptge a/d Ven onder Heeze

76       15-10-1615      Adriaen Willem Daems en Jan Jan Souwen als hij leefde hadden gemangeld, zonder een veste te passeren.

-      Nu draagt Adriaen Marijken, weduwe Jan Souwen mette kinderen op een beemdgroes a/d Ven.

-      Marij weduwe Jan Souwen met Jan haar zoon, Jan Delis haar zwager X Marijken en Neesken haar dochter dragen op Adriaenen Willem Daems een schuur met alve boimgart in de Cool buiten Venderdijk.


76v    15-10-1615       Gertruijt dochter wijlen meester Jan Corstens verkoopt de erfgenamen wijlen Wouter Corstens 2/3 deel van het gelag gekomen van Anna, mr. Jan Corstens dochter, haar halfzus, en haar bij tussentijds vonnis van 8-10-1614 aangewezen, gelegen aan ’t Cruijs onder Heeze, dat Hanrick Gerart Willems (de Jong?) nu gebruikt.

          15-10-1615      1.    Nicasius Adriaens Verhoeven zoon X Lijsken en Willem Theeus Thijs X
Jenneken dochter wijlen Andries van Vaerle verwekt bij Lijsken voorgenoemd, voor een deel

2.    Hanrick Marcelis X Aleijt, met Jannen Jansen van Gestel bij denselven Jan van Gestel en Alijd voorschr. wittig verwekt voor d’ander deel,

kinderen van wijlen Frans Peters (Joerdens) en Heijlken verkopen

2.      Mechtelt weduwe Goijart Lauwreijssen, ook een dochter Frans Peters, met haar kinderen een schuur met alle erfenissen gelegen op Hoog Geldrop.

77      16-10-1615       Tielman Hanrick Boijens en de 3 kinderen wijlen Jan Anthonis, namelijk Thonis, Tielman en Neeske met Adam Jan Daems en Mathijs Anthonis hun mombers mangelen:

                                    -           de kinderen krijgen een akker

                                    -           Tielman Hanricks krijgt een stuk land

77v     17-10-1615      Anthonis (J A v Gael ?) en Tielman, broers met Neesken hun zus, kinderen Jan Anthonis scheiden de boedel van hun ouders.

78       21-10-1615      Jan en Aerdt, broers, zonen wijlen Loeff Arijens verkopen Hanricken Jan Gobbels hun zwager de portie die hun toekomt in het halve huis met het halve aangelag dat hen te deel is gevallen te Creijel.

           26-10-1615      Adriaen Willem Daems X vrouw verkoopt Jannen Jan Goossens de jonge groese het Poortmans heijtvelt Ginderover.

78v     22-10-1615      Joost Anthonis (Elsen?) voor een helft en Goort Willems (Haegen) voor ¼ verkopen Joost Goorden Joosten hun delen in een cijns van 30 stuivers eertijds gelooft bij Libken Delis Daems weduwe tbv Goijarden en Joosten voornoemd uit de ekkerdries a/d Rul d.d. 3-3-1611

                                    2-10-1617 Joost Goort Joosten draagt de hele brief op Anthonissen Peters (Hoirs) en Aerden Gerarts als Heilig Geestmrs. tot Heeze.

           22-10-1615      Frans Jan Naeten zoon X Lijsken verkoopt Cornelissen Franchen van Broegel een cijns van 3-10-0 uit een huis met hof tot Huls onder de parochie van Geldrop, nog …

                                    5-6-1687 gelost

79       22-10-1615      Sijmon Thonis X Barbelen verkoopt Cornelissen Franssen van Brogel een cijns van 3-10-0 uit de Eindekker omtrent Huls.

           22-10-1615      Tielman Jan Anthonis zoon met Neesken zijn zuster en Mathijs Anthonis hun oom verkopen Jannen Jacops alias Vreijssen een ekker tot Creijel.

           2-11-1615        Arndt Gerats, Anthonis Peters (Hoirs) en Jan Nicasius Dircks als provisoirs des Heiligen Geest van Heeze verkopen Jan Jan Goossens zn X Marijen groese de Bueijs over Eimerikkerdijk, 1. Heijlken weduwe Andries Deelen mette kinderen, nog …

79v      2-11-1615       Jan Jan Goossens, man van Marije verkoopt de Streep bij de Rul aan Reijmen Adriaens (v Tongelre).

80      13-11-1615       Jan Jan Deelen, man van Peterkens (Hoirckmans), verkoopt aan Hanrick, zijn zoon, akker de Corte Kamp te Creijl, naast Jan Veraa.

               11-1615       Testament van Aerdt Mathijs Maes en Jenneken (Coolen) zijn vrouw, beiden nog gezond op langstlevende ...

 

81v    27-11-1615       Corstiaen Corstiaens v Hamondt, man van Judith (v Erp) verkoopt

-          Hanricken Aerdt Delen een stuk land bij de kerk van Heeze

-          Hanricken Jan Leijen een stuk land op dezelfde plaats

 

83v    23-12-1615       Hanrick Willem Gijsberts verkoopt groesen a/d Venne in de Elsen aan Peteren Vervlaessen

          23-12-1615       Mathijs Gijsbrecht van Kan, man van Cristina, en Aerdt Adriaen sGroven met consent en bijwesen van Lijntje, zijn dochter verweckt bij Arijke Arijen Stijnen, verkopen een stuk land achter de kerk van Heeze aan Hanrick Aerdt Deelen en Hanrick Willem Gijsbrechts.

           23-12-1615      Gerart en Jan met Peteren Bouwen, man van Aleiden, allen kinderen van wijlen Willemen Gerarts en Jenneken, mede namens Marijke, hun zus en Jan hun jongste broer verkopen

-  erf de Hill over Eijmerickerdijck aan Anthonis Gerarts hun oom.

                                    8-3-1621 Jan Willem Gerarts (*1597) heeft deze verkoop geapprobeerd

84                                -  ... aan Arijken (G Willems) weduwe Goijarts Vesters, hun tante

           23-12-1615      boedelscheiding tussen de 6 kinderen van wijlen Zweer Zweers en Libbeken

1.   de 3 onmondige kinderen, nl. Marten, Arijken en Heijlken met Jacop van Velthoven en Matthijs Coensen als mombers krijgen ...

84v                              2.   Michiel Zwiers, Joost zijn broer en Hanrick Jan Hanricx als man van
                                    Catharijnen, mondige dr wijlen Zweer Zweers ....

 


schulderkenningen

85       30-1-1613        Willem Anthonis Ghijben zn constitueert Anthonissen Adriaen Wijtphoens zijn zwager om al zijn schulden in Helmond en den Bosch en elders te vervolgen.

           30-1-1613        Huijbert Philipsen X vrouw belooft Gerarden zijn zwager 15-5-0.

 6-2-1613        Marten IJewen Bloijssen stelt te beurde om te verhuren een groese dat hij heeft geëvinceerd van Corsten Corstens  door faulte van betaling ener rente van 7 gl./jaar.

85v       6-2-1613         Jan Peter Sijmons (ondervorster) geeft deze huur over Corsten Corstens.

             7-2-1613        Corstiaen Aelberts (v Mol) en Marij weduwe Jan van Mol beloven Aerden Gijsen Dircks zn  53-10-0

86       28-2-1613        Jan Jan Reijnders (Vaessen) belooft Jannen Aerdts zn tbv zijn moeder 29 gl. als vereikte schuld.

           28-2-1613        Jan Mathijssen (sMolders?) belooft Jannen Aerdtss voorschr. t.b.v. zijn moeder 29 gl. als vereikte schuld.

             5-3-1613        Anthonis Udemans de Molder zn hief een cijns van 30 sts./jaar op de Boontijt toebehorende Jannen Jan Reijnders en Dircken Hanricx van Boxtel gelegen in Heeze. Jan Jans Reijnders en Dirck Hanricx voorschr. beloven Anthonissen voorschr. 29 gl. in volle afkwijting van voorschr. cijns.

86v       6-3-1613        Michiel Caris van Nederweert constitueert Jannen Hanssen, vorster van Heeze, om een brief te lezen van 6 ho(e)ns gl./jaar op Lucas Francissen en tot het einde te vervolgen.

             6-3-1613        Roelant Verbraecken en Goossen Willem Weris zn namens de erfgenamen wijlen Jan Tijbos stellen te beurde om te verhuren een huis met aangelag toebehorende Mattheussen dat zij hebben geëvinceerd bij schepenvonnis. Wordt gemijnd door Goijart Theeussen.

87       11-3-1613        Adam Adriaens zn van Duijsel en Peter Hanrick Roubosch beloven samen Jannen Goijaerts sLaets 213 gl. als vereikte schuld.

                                    22-5-1613 Jan Goijaert sLaets draagt Aerden Gerarts en Adriaenen Bitters Heili Geestmrs. op 130 gl. uit deze gelofte.

          12-3-1613         De schout stelt Willem Peter Daems dag van recht tegen het vonnis dat Joost Goossens op hem heeft geobtineerd.

87v     11-3-1613        Roel Hanricx van Wetten huurt de Dasmisbeemd a/d Rul van Matthijs Coensen voor 16 gl./jaar gedurende 3 jaar.

           14-3-1613        Arndt Willem Thijs belooft de 4 kinderen wijlen Adam Marten Pompen 100 gl.

                                               28-12-1613 deze doorslag overmits de quiten van Jan Rutten en Heijlken Fransen en Peer Schippers tesamen ondertekend.

           18-3-1613        De schout stelt dag van recht Goirtgen weduwe Hanrick Aleijten tegen het verbod dat Hanrick Jan Wouters heeft gedaan.


88        28-3-1613       Hanrick Hanrick Bouwen zn belooft Adriaenen Adriaens zn van Velthoven 82 gl. als vereikte schuld.

           29-3-1613        Arndt Melchiors verkoopt een aangerechte koeketel toebehorende Goessen Huijbrechts voor achterstel van imposten. Gemijnd door Jan Hansen de vorster.

             3-4-1613        de schout stelt dag van recht Lijpken Coppen tegen het verbod bij Lamberden Servaes Wouters.

88v     13-4-1613        Peter zoon wijlen Hanrick Joost Ieuwens belooft Peteren zoon wijlen Peteren Anthonis dat hij schadelos zal stellen van al hetgeen Peteren Peter Anthonis kan overkomen aangaande het erfgoed  dat Peter Hanricks de voorscrh. De voorschr. Peeter Peter Anthonis opdraagt.

                                    Peter zoon wijlen Peter Anthonis belooft Peteren Hanrick Joosten zoon 807 gl. en nog eens 200 gl. na en jaar en nog eens 200 gl. na 2 jaar wegens erfgoed als vereikte schuld.

89       19-4-1613        Hanrick Huijberts belooft zijn zwagers (schoonzonen) Jan Lauwreijssen en Delis Aerdtszn (Joordens?) en voorts zijn kinderen, mondig en onmondig die hij verwekt heeft bij Neesken, zijn overleden vrouw 275 gl. in plaats van de som die hij heeft ontvangen voor het erfgoed dat dezelve kinderen tot Heese hebben verkocht.

89v     19-4-1613        Willem Huijben had beloofd Gerarden van den Wiel 100 gl., welke Hanrick Huijben (v Tongelre) zijn broer heeft aanvaard.

Hanrick Huijben en Delis Aerdts, Jan Lauwreijssen # Huijbert Hanricks, Jenneken Hanricks en Delis Huijben met Goorts Stoffels als momboir over de onmondige kinderen beloven samen Willemen Huijben de 100 gl. te betalen aan Gerarden van der Wiel.

           19-4-1613        Michiel Jan Gobbels belooft de 7 kinderen die Hanrick Huijben heeft verwekt bij Neesken, zijn overleden vrouw 275 gl. tegen 6-5-0 interest van erfgoed.

                                              7-3-1614 Jan Lauwreijssen mede namens ….

90       19-4-1613        Reijm Adriaens van Tongelre belooft Hanricken Huijben (v Tongelre) ter tochte en zijn kinderen ter erfelijkheid 175 gl. tegen 6% als vereikte schuld.

           19-4-1613        Peterken (Peter Thonis Dircx) vrouw van Adriaen van Velthoven belooft Hanrick Huijben (v Tongelre) ter tochte en zijn kinderen ter erfelijkheid 135 gl. tegen 6%

           19-4-1613        tussen de voorschr. geloveren en Hanrick Heijlen met zijn kinderen is onderschreven …….

90v     19-4-1613        Hanrick Hanrick Bouwen belooft Anthonissen Willem sMolders 75 gl. tegen vijfdalven gl./jaar als vereikte schuld.

           19-4-1613        Dieselve Hanrick Bouwen belooft Anthonissen Willem sMolders te betalen aan broeder Thomas ten Cruijsbroederen 25 gl.

           19-4-1613        dieselve Hanrick Bouwen draagt Anthonissen Willems voorschr. op de schepengelofte die Jacop Frans Schooffs Hanricken Bouwen heeft gelooft d.d. 5-3-1610 van 80 gl.


91       19-4-1613        Anthonis Willem sMolders draagt op Hanricken Hanrick Bouwen zn de helft van 3 gl./jaar die Marijken van Wetten schuldig is uit de Mannenbeemd aan de kinderen wijlen Joost Wouter Boijens zo hij verklaarde en die hij heeft verkregen tegen Peteren zoon wijlen Joost Wouter Boijens.

            22-4-1613       Adriaen Tielen Hanricks belooft Dielis Michiels van Tongelre 64 gl. als vereikte schuld.

91v      23-4-1613       Peter Schilders constitueert Hanricken Beeckmans om de procedure te vervolgen die hij moet sustineren tegen Dirck, zoon wijlen Jan Jaecken te HL.

            29-4-1613       de schout stelt Jacopen Jacop Vreijssen als interventeur voor Adriaen van Duijsel en Hanrick sLaets dag van recht tegen het afgebod bij Zijn Dircks op hem geobtineerd.

            18-5-1613       Arndt Melchiors in absentie van de schout stelt dag van recht Jenneken weduwe Adriaen Andriessn tegen het verbod dat Jan Aert Sprengers en Peter Tielmans met de vorster van de Ses gehuchten aan haar gedaan heeft over de executie van haar paard.

            18-5-1613       de schout stelt dag van recht Tielmannen Jan Aerdts en Claessen Gerarts tegen de vernadering die Aleijt Wouter Everts dochter, weduwe wijlen Jan Peters van Strijp tegen hun heeft gedaan voor schepenen van Sesgehuchten.

92         21-5-1613      de schout stelt dag van recht Willemen Jan Gielens tegen ’t verstek van antwoord bij Adam Wespen op hem verwonnen.

             21-5-1613      de schout stelt dag van recht Jacobben Claus tegen het aangericht bij Marij Joppen aan hem gedaan.

             23-5-1613      Mathijs Coensen als executeur van meester Peter Everts fundatie met consent van Jacoppen Hogerts mede-executeur stelt te beurde om te verhuren een stuk land toebehorende Goorden Willems (Haegen) dat hij heeft geëvinceerd door faulte van betaling van een rente van 3 gl. Mathijs mijnt het zelf voor 12 gl.

92v       24-5-1613      de schout stelt dag van recht meester Meeussen Hanrick Meeussen tegen het afgebod van Gerart Jacops Hanssen.

               4-6-1613      Jacop Janssen van Velthoven, Aerdt Wijnen en Joost Goorts (Joosten); (borgemeesters voor 1613) nemen dag tegen het afgebod dat Reijm van Mol (Hoirs; president schepen van HL) heeft gedaan op de gemeijnt van Heeze.

               4-6-1613      Nicasius Anthonis Dircks zn tegen Jacop Jacop Vreijsen wil de achterstal van een rente van 3 gl./jaar afrekenen, maar Jacop komt niet.


93           4-6-1613      de schout stelt dag van recht Adriaenen Willem Daems tegen verbod dat Thonis Delis Broeckmans aan hem heeft gedaan.

               4-6-1613      idem Jannen Danckers tegen ’t verbod dat Anthonis Delis Broeckmans aan hem heeft gedaan.

               5-6-1613      Peter Leenen neemt dag van recht tegen Anthonis Hanricx van Weerde.

             19-6-1613      Jan Jan Blockers belooft Aerden Maes 10-15-0 als vereikte schuld.

             20-6-1613      Thomas Janssen (Fockers) X Jenneken dochter wijlen Hanrik Lemmens vernadert de akker die Lucas Francissen heeft gekocht van Loef Willem Loeffs zn X Anneke (P v Dommelen) daar moeder af was Engel Hanrik Lemmens. Omdat Lucas weigert te ontvangen consigneert Thomas de penningen onder schepenen.

93v       22-6-1613      de schout stelt dag van recht Marijken Coppens weduwe wijlen Jans van Mol tegen het afgebod dat Jan van den Hove tegen haar heeft verworven.

94         27-6-1613      Hanrick Jacop Meeus (Reijmen) zoon, in zijn tijd (1607) borgemeester a/d Heeserbosch stelt te beurde om te verkopen een paard toebehorende Marijen weduwe Adriaen Aerdt Martens daar hij aan heeft gericht voor achterstaande bede. Hanrick Jacops mijnt het voor 17 gl.

             11-7-1613      de schout stelt dag van recht Jannen Senders tegen het afgebod dat Frans Berchmans aan hem heeft gedaan.

             11-7-1613      Jan Hanssen vorster van Heeze ter instantie van mr. Marcelis Goossens (v Varsel) als deserviteur van heer Tielmans fundatie doet weeze aan Jannen Wouters opdat hij zijn huis en aangelag ontruimt.

94v       13-7-1613      Jacop Janssen van Velthoven stelt te beurde om te verhuren een stuk land dat hij heeft geëvinceerd door faulte van betaling van een rente van 33 sts./jaar, toebehorende Joosten Jan Goossens. Jacop mijnt het zelf voor 5 gl. en rechtskosten.

             17-7-1613      Jan Wouters met Hanricken zijn zoon vernaderen de portie die Adam Adriaens zn van Duijsel heeft gekocht van Ghijsberden Jan Goijens in de Lemmensbeemd # de Meeusbeemd a/d Rul. Adam weigert de penningen te ontvangen, daarom consigneren zij die onder schepenen.

95          5-8-1613       Cornelis Aelbrechts en Jan Goijaerts Coppens krachtens procuratie van Peter Aelbrechts voor notaris te Eindhoven d.d. 5-8-1613 tegen het vonnis dat Adam Willems geobtineerd heeft tegen Peter Aelbrechts te Heeze d.d. 17-10-1611

            17-9-1613       de schout heeft dag van recht gesteld Geertruijt wede Peters v Gastel tegen de executie die Ghijsbert Willems heeft gedaan aan haar koeketel.

95v        2-9-1613       Jacop Janssen van Velthoven en Gerart Andries Zwuesten beloven Jannen Nicasius Dircks zn 106-5-0 als vereikte schuld.

            12-9-1613       Jacop Frans Schooffs neemt dag van recht tegen het afgebod dat Joost Goort Joosten mette heere hebben gedaan van ’t gebruik van de weg a/d Rul.

            16-9-1613       Anthonis Keris als Leijen neemt dag van recht tegen het vonnis dat (M) Goossen op Varssel op hem had genomen.

96         2-10-1613      Frans Berchmans met Anthonis Engelen enerzijds en Jan Zanders anderzijds compareren om het achterstel van een rente van 3 gl./jaar te liquideren, die Jan Zanders aan Francissen Berchmans geldt …..

96v       7-10-1613      de schout stelt dag van recht Jannen Jan Blockers tegen het vonnis dat Pauwels Philipsen op hem heeft gedaan.

            19-10-1613     Delis Jan Thijssen belooft Adriaenen Handricks zijn zwager 60 gl. die Delis voorschr. tot Aalst in naam van Adriaen heeft ontvangen en nog 45 gl. en daarna nog eens 44 gl.  ….…….

97         19-10-1613    de schout stelt in posessie Gertruijden weduwe Dirck Antheunis, dochter wijlen meester Jan Corstens van het halve gelag dat Anna mr. Jan Corstens dochter haar halfzuster heeft achtergelaten en dat nu wordt bezeten en gebruikt door Hanricken Gerart Willems, gelegen aan ’t Kruis in Heeze.

             19-10-1613    Hanrick Gerart Willems (de Jongh?) neemt dag van recht tegen voorschr. uitspraak.

             19-10-1613    Hanrick Wouter Corstens zn, Wouter Aerdt Vaessen daar moeder af was IJda Wouter Corstens dochter, Delis Jan Thijssen nomine uxoris, Adriaen Hanricks, Jan Veraa de jonge namens zijn vader X Maijken Wouter Corstens dochter ondersteunen Hanricken Gerart Willems.

97v                              Ieuwen Bloijssen stelt te beurde om te verhuren een erf toebehorende Marcelissen Jan Ceelen zoon, gelegen in de Meel, geëvinceerd door faulte van betaling van een rente van vierdalven gl./jaar en vele jaren verhuurd.

             7-11-1613      Adriaen Gerart Bitters en Aerdt Gerarts, Heilig Geestmrs. tot Heeze stellen te beurde om te verhuren een erf a/d Bossche toebehorende Heijlken Nijssen, door hun geëvinceerd krachtens en brief 3 gl./jaar. Anthonis Peter Hoirs. huurder van het voorgaande jaar krijgt zijn huur verlengd voor 10 gl. en 3 slagen.

98         7-11-1613      Dezelve Heilig Geestmrs. stellen te beurde om te verhuren een groese bij hun geëvinceerd en verscheidene jaren verhuurd door faulte van betaling van een rente van 3 gl./jaar en nog … Anthonis mr. Claessen zoon mijnt het voor achtalven gl. opslagen.

98v       14-11-1613    Gertruijt weduwe Jan Eijmberts ziet af van haar tocht tbv haar 2 kinderen bij Jan Eijmberts verwekt. Willem Jan Eijmberts met Jenne zijn zuster stellen in handen Peteren Hanrick Swuesten een stukske groese dat wijlen Jan Eijmberts door vernadering verkregen had van heer Anthonis Ercken, pastoor van Heeze, gelegen tot Ovelwegen.

99         21-11-1613    Jacop Janssen van Velthoven, Hanrick Hoirckmans, Aerdt Wijnen, Joost Goort Joosten en Gerart Andries Zwuesten, borgemrs. tot Heeze (1613) beloven heeren Handrick Phs Joachims zoon, pastoor tot Roesteren, en Gertruijt zijn zuster 106-5-0 als vereikte schuld.

                                    voldaan

             21-11-1613    Arndt Melchiors belooft 106 gl. als vereikte schuld

                                    Betaald aan mr. Hendrick en zijn zuster


99v       29-12-1613    Hanrick Vaes Loeffs wonend tot Leende constitueert Dircken Goijarts Aerts zijn zwager wonend op verhijsten Nieukercke in Hollant om namens hem op te dragen aan Sijmon Diricx zijn nakomer het huis met de rechten daartoe behorende in ’t voorschr. dorp dat hij heeft gekocht van de erfgenamen van wijlen Goijart Aerdts, gestorven op verhijsten Nieuwkerck voorschr.

             29-12-1613    Godart v Lanckvelt schout en rentmr. van HL constitueert de eerzame en … Sebastiaen Roll, rentmer. generaal van de affairen en geoderen des heeren barons van la Bastie in Neerland en Ferdinando Berot, procureur residerende beinne Brussel om zijn naam te vervolgen de procedure bij hem ge… in het leenhof van Brabant tegen Jannen van Lanckvelt, zijn broer.

 


1614

 

100       29-1-1614      Willem Jan Claus is dag gesteld bij de schout tegen het afgebod bij de lichten op hem geöbtineerd.

             29-1-1614      Goijart Hanrick Lucas zn belooft Gerarden Jan Lamberts zijn zwager 50 gl. van erfgoed.

             29-1-1614      Goijart Stoffel Zwuesten belooft Meeussen Gerarts Francissen voor de ene helft en Anthonis Thonis Martens met Hanricken Jan Goijarts (Siers), zijn zwager, voor de andere helft 279 gl. komende van erfgoed.

                                               5-4-1615 Deze gelofte is voldaan, behalve dat Goijart nog schuldig blijft aan Maaus Francissen 100 gl. en aan hen gelijk 31 gl.

                                               5-2-1616 blijft alleen nog de 100 gl.

100v     31-1-1614      Hanrick Huijben van Tongelre weduwer Neeskens dochter wijlen Stoffels Zwuesten en Goijart Stoffel Zwuesten zn quiteren elkaar.

            10-2-1614       Jan Anthonis Box zn belooft Jannen Nicasius Dircks 70 gl. als vereikte schuld.

            17-2-1614       Hanrick Hanrick Bouwen belooft Adriaen Adriaens van Velthoven zoon 85 gl. als vereikte schuld.

101      26-2-1614       Dirck Hanricks van Boxtel mede namens Cornelia zijn dochter, verwekt bij Neelken zijn overleden vrouw constitueert Hanrick Peters van Leende de betaling te eisen van 5 pond jaarlijks die Peter Couwenberg hem schuldig is
# voor de koop van een huis te st Maartensdijk in Zeeland.

            27-2-1614       Anthonis Smolders belooft te lenen Mathijssen Ghijsberts (Peters) 30 gl., die Mathijs zal restitueren over een jaar.

                                    31-5 Thijs Ghijsberts ontslaat Anthonissen sMolders van deze lening en ontvangt 6 gl. …

101v    17-3-1614       Handrick Hanssen van Leende verkoopt zekere penningen staande aan Nicolaes die molder, welke Nicolaes schuldig was gebleven aan Jochim Handricx zoon. Jan Hanssen de vorster mijnt ze voor 20 gl. en geeft de koop over aan Handricken Hanssen.

            20-3-1614       Anthonis Adriaen Muels X Lijntgen en Jan Jan Stijnen zijn zwager ontvangen van Hanricken Lamberts van Lierop 35 gl. Daarvoor kirijgt Hanrick een stuk land in de Hueffkens bij Kreijel.

102        9-4-1614       Willem Adriaen Goossens belooft als schuldenaar principaal Adriaenen Aerdts van Duijsel dat hij Anthonissen Martens de rente zal afkwijten van zesdalve gl./jaar die dezelfde Anthonis heft in groese het Goor van voirschr. Adriaenen met zijn kinderen.

                                               17-7-1615 Henrick sLaets en Anthonis zijn zoon beloven Willemen Goossens van deze belofte kosteloos te houden.

                                    Hanrick Jan Hanricks belooft Aerden Maes 18 gl. als vereikte schuld

                                               3-10-1619 hierop Hanrick Jan Hanricks betaalt 6 gl., ergo nog 12 gl.


102v     17-4-1614      Anneken, Roelant Verbraecken vrouw dochter wijlen Jan Tijbos mede namens haar zuster stelt te beurde om te verhuren een huis met aangelag van Goijart Matheussen, door hun geëvinceerd krachtens een schepenbrief van 6 gl., die in voorgaande jaren verhuurd is geweest. Goijart Matheussen biedt 9 gl.

             23-4-1614      Hanrick Willem Snoeijen belooft Jannen Jan Goossens 63 gl. wegens erfgoed met interest van 100 gl. hoofdgeld, 7 gl./jaar en Wouter Peter de Molder van Achel zulke gelijke som wilt laten staan en Jannen Goossens van zijn belofte wilt ontslaan. Zo is Jan Goossens dermee tevreden in verstande dat Henrick Snoeijen hem Jannen Goossens van dezelve somme zal ontslaan.

 103      23-4-1614      Hanrick Peters de Backer belooft Aerden Maes 14 gl.

             24-4-1614      Jan Gerarts (sr) als borgemr. in zijn tijd (1610/11) verkoopt een leech beestgen van Joosten Zweers waaraan hij doen richten voor diens t’achterheid van contributie. Jan Peter Sijmons mijnt het beestgen 5 gl.

               5-5-1614      Wouter Aerdt Vaessen en Jan Goijaert Vaessen nemen dag tegen het afgebod door Jan van Hove op hun panden genomen.

103v     12-5-1514      Jan Jan Peters en Hanrick Dirck Verbeeck beloven Anthonissen Willems de Molder met zijn vennoten dat zij zullen betalen aan Arijken weduwe Goijart Vesters 100 gl. op afkorting van meerdere somme bij de voorschr. Anthonis met zijn vennoten belooft, zodat Anthonis met zijn medevennoten daaraf onbelast zal blijven.

             15-5-1614      Peter Wouter Daems alias Verover belooft Lenarden Jansen 70-10-0 als vereikte schuld.

             15-5-1614      Joost Zweers stelt te beurde en verkoopt een koe van Jan Reijnders als Vaessen. Jan de vorster mijnt hem voor 14 gl.

104         2-6-1614      Jan Peter Sijmons als gemachtig van Willemen Creupels stelt te beurde om te verhuren een stuk land bij hem geëvinceerd wegens een erfcijns van 2 gl./jaar en houdt het voor 2 gl.

             14-6-1614      Hanrick Jan Hanricks belooft Hanricken Goijart sLaets 15 gl. als vereikte schuld.

104v      26-6-1614     Denijs Bastiaens constitueert zijn broer om al zijn goed tot Heeze te verhuren, verkopen etc.

              30-6-1614     Gielis Adriaen Daems zn constitueert Adriaen zijn vader om al zijn schulden …van de weduwe Roel Hanricx noot zijnde met recht te bed …

                3-7-1614     Schout en schepenen ordonneren ter instantie van Jan Claus, Delis Goossens, Willem Clous en Libbeken X Goijaert Heijmans, Handricken Janssen zijn steenoven niet te stoken op een piene van 200 gl. ter tijd dat die vruchten van naburen omtrent de steenoven staan onbeschadigd blijven.


105          3-6-1614     De schout stelt dag van recht Jannen Geraerdts, Jasper Vaessen (v Someren), cum suis borgemrs. (1610/11) tegen het afgebod dat Handrick Roubos en Reijm van Molle (Hoirs) hebben gedaan op het naburen cijnsgoed.

                3-7-1614     De post zijn gecompareerd Handrick Henssen en Willem zijn broer dat zij alle schade zullen restaureren die enige naburen ter oorzake van het stoken van de oven zouden mogen lijden …..

105v       12-7-1614    Jacop Janssen van Velthoven stelt te beurde om te verhuren een stuk land door faulte van betaling ener rente van 32 sts./jaar toebehorende Joosten Goossens volgende actie van verhuur van 13-7-1613 jl.

106         24-7-1614    de schout stelt Loeffen Willem Loeffs dag van recht tegen Thomas Jansen Sockers van het verbod dat voirschr. Thomas heeft gedaan op Loeffen.

               31-7-1614    Op het verzoek bij Thomas Janssen (Fockers) aan schout en schepenen gedaan nopens het uitgetorfde moer bij Loeffen Willem Loeffs getorft uit de Elswinkel die Hanrick Lemmens placht te behoren, houdt de schout het moer in bewaring #en het veld in vreden gelaagd ter tijd die questie tussen hun is geliquideert, verbiedende partijen niet meer te torven.

               29-8-1614    Jan Reijnders (Vaessen) X Gertruijt beloven Jannen Aerdts van Aelst 29 gl. als vereikte schuld.

106v       10-9-1614    Goijart Stoffel Zwuesten belooft Peteren Vesters als momber over de kinderen wijlen Dielis Aelen 53 gl. als vereikte schuld.

                                    30-9 Deze gelofte is voldaan zo Willem Dielis Aelen bekent.

               10-9-1614    Ghijsbrecht zoon wijlen Adriaen Aerdt Martens (Verhoeven/Heezen) zn namens zijn moeder belooft voirschr. Peteren (Vesters) tbv de kinderen wijlen Delis Aelen 53 gl. als vereikte schuld.

               12-9-1614    Jan de Vorster verbiedt Jannen Wouters zijn woonhuis voirder te gebruiken ’t huis en aangelag dat mr. Marcelis Goossens van Varssel geëvinceerd heeft en dat binnen 5 dagen te ontruimen.

               12-9-1614    Abraham Adriaenssn de Lauwere, molder tot Leende begeert die molen te verlaten met de halve termijn van 3 jaar en zegt op.

107         18-9-1614    Jan van Horne stelt te beurde om te verhuren de Molenbeemd door faulte ener rente van 4 gl./jaar en houdt het zelf voor 6 gl.

               19-9-1614    De schout stelt dag van recht Joost Arijen Jaspers tegen de executie die Andries Thonis aan hem heeft gedaan.

107v       2-10-1614    Marten Jans Verbraecken belooft Mathijssen Coensen onze medeschepen 150 gl. komende van erfgoed als vereikte schuld.

                                    19-12-1617 Marten betaalt aan Mathijssen 50 gl. en Joosten Jans Verbraecken zoon belooft voor Marten zijn broer aan Mathijssen 50 gl.

                                               1675 ….

               8-10-1614    Adriaen Wouters cum suis kerkmeesters stellen te beurde om te verhuren akker de Broek tot Creijel door faulte van betaling ener rente van 3 gl./jaar. De vorster huurt het voor 6 gl.


108        10-10-1614   Aerdt Gerarts met Anthonis Peter Hoirs, heilig geestmrs. tot Heeze stellen te beurde om te verhuren een erf a/d Bossche toebehorende Heijlke Nijssen, door hun al in voorgaande jaren verhuurd. Jan Dommels mijnt het voor 10 gl.

              10-10-1614   Dezelve Heilig geestmrs. stellen te beurde om te verhuren een stuk groese, al verscheidene jaren verhuurd door gebrek van betaling ener rente van 3 gl./jaar en 11 vaten roggen toebehorende Heijlke Nijssen. Jan Dommels mijnt het voor 5 gl.

108v        9-10-1614   Goijart Hanrick sLaets belooft t.b.v. het kind dat Loeff Loeffs verwekt heeft bij Anneken zijn 2e vrouw wezende Peetgen van zaliger Lijsken Hanrick Lemmens dochter 15 gl. als vereikte schuld. Deze som komt van een legaat bij de voorschr. Lijsken Hanrick Lemmens dochter gemaakt den voorschr. kinde volgens haar testament dat 12 gl. vermelde en nu 4 jaar interest erbij gerekent.

                                    29-1-1622 deze gelofte gelost door Goort met 17 gl.

               3-11-1614    Jan Jan Reijnders (Vaessen) en Dirck Hanricks van Boxtel kunnen de 29 gl. niet voldoen door hun belooft aan Anthonis Udemans om een rente van 30 sts./jaar af te lossen. Anthonis mag bij vonnis akker de Boontijt aanvaarden en Anthonis zal nog 18 gl. ontvangen voor het achterstal. Tenzij partijen alsnog (de resterende) 11 gl. betalen.

109v       3-11-1614    Willem Adriaen Gielens belooft Corstiaenen zijn broer 90 gl. als vereikte schuld voor 3 stukken erfs van Corstiaen gekocht.

                                    18-11-1618 gelost

              19-11-1614   Iewen Bloijssen stelt te beurde om 1 jaar te verhuren een erf van Marcelis Jan Ceelen zn in de Meel, dat hij heeft geëvinceerd en dat al diverse jaren verhuurd is. Iewen houdt het zelf voor 30 sts. boven de contributie.

110        21-11-1614   Adriaen Wouters en Anthonis Willems de Molder zn als kerkmeesters tot Heeze ontvangen van Willemen Snoeijen 53 gl. en geven hem hiervoor kwitantie

                                               # 3-8-1616 Hanrick Lemmens en Anthonis Smolders kerkmrs. ontvangen met de boven geg(even) 53 gl. door het vervolg en solemnisatie van Willem Snoeijen aan goede vrienden in Holland gedaan voor de kerk van Heeze, samen 255 gl. en dezelfde som van Lambert Bax en geven hiervoor kwitanties.

              3-12-1614     Adriaen Gerart Bitters zn belooft Jannen Nicasius Dircks zn 70 gl. als vereikte schuld.

110v       3-12-1614    Hanrick Lemmens en Anthonis Willem die Molder als kerkmrs van Heeze beloven 75 gl. aan Jan Nicasius Dircks met 6¼ % interest


111       23-12-1614    Delis Zweers ziet af van vruchtgebruik ten behoeve van zijn kinderen op de volgend stuk land.

1.   Hanrick

2.   Willem

3.   Joost Aert Loeffs, man van Joostje

4.   mede namens het onmondig kind van wijlen Anna en Mathijs Aerdt Deelen

5.   mede namens Peter, hun broer

verkopen akker bij het Mechelen aan de Lijkweg te Heeze aan Jop Jan Aerdts

           29-12-1614      de schout ontvangt 50 gl. van Jan Joosten (Willems) namens Elisabeth van Lanckvelt, weduwe Jans van Heetvelt, tijdens zijn leven schout van Erp en Vechel in mindering op de 200 gl. die zij van de heer van Erp en Vechel ontvangen heeft vanwege de voorschr. schout voor verkocht hout.

111v    15-1-1615       Evert Jan Everts belooft Elisabeth van Lanckvelt, weduwe Jans van Heetvelt, in zijn tijd schout van Erp en Veghel 75 gl. tegen 4-10-0 interest als vereikte schuld.

                                    24-8-1616 betaald aan Aleijt dochter Elisabeths voorschr.

            15-1-1615       Matthijs Jan Everts belooft Elisabeth van Lanckvelt weduwe Jans van Heetvelt 75 gl. als vereikte schuld.

                                    24-8 betaald aan voirschr. Aleijt van Heetvelt.

              9-1-1615       Jacop Frans Schooffs belooft Anthonissen Willem Smolders 82 gl. gekomen van erfgoed.

112      22-1-1615       Marijken Danckers met Jan Danckers haar broer als borg in voldoening van het vonnis van de laatste gerechtsdag tussen voirschr. Marijken en meester Reijm Hoirs als gemachtigd van Peteren Hoirs, zijn broer belooft de gewijsde te voldoen.

            26-1-1615       Willem Thonis wonend op de Heijhoef  belooft Joosten Jan Goossens 40 gl. als vereikte schuld.

                                    14-4-’16 voldaan

            29-1-1615       Jacop Dirck Schooffs (1606?), Goort Houben (1624?), Anthonis Smulders, Adriaen Bitters, Hanrick Gobbels en Anthonis Wouters (1624?) hebben malcanderen geloeft deen den anderen te helpen ontlasten van allen geloeften, die een van hen hebben gedaen soe verre ellicx portie is bedraghende, voor hen straete en soe verre hen boecken syn vuytbrengende, achtervolgende henne rekeninge.

112v    12-2-1615       Lauwreijs Verhagen verkoopt aan Jannen (Aerdts) zijn zwager een paard, kar en tuig, behalve de raderen, 2 koeijen, een kalf, 2 oude handketelkens en een siepot, samen 75 gl. aan Vreijs betaald 7 gl. welke som Jan belooft aan Vreijssen zijn vader. Voorts geeft Laureijs Verhagen Jannen zijn zwager in huur zijn woning met erf voor 2 jaar, voor welk gebruik Jan zijn vader zal onderhouden.


113       11-2-1615      Goijart Dircks en Peter Wouters, dekens van sint Anthonisaltaar in de kerk van Aelst stellen te beurde om te verhuren het Philips gaelent toebehorende Hanrick Hanrick Bouwen zn door faulte van betaling ener rente van 11 vaten rogge/jaar. Gemijnd door Anthonis Willem Smulders voor 12 vaten rogge.

113v     23-2-1615      Jan Mathijssen, Jan Sanders, Jan Jan Schepers, Willem Jan Claus en Jacop Verhagen mede namens Jan Dommels, hun medevennoot, in hun tijd (1613) borgemeesters van Heeze beloven elkaar te ontlasten …. om te compareren in Eindhoven bij Mathijs Taterbeeck.

              2-3-1615       Tieleman Jan Aerdts belooft de 7 kinderen Goijarden Jacobs (Meeus Reijmen) verwekt bij Henricxken diens vrouw 107 gl. met nog 7-8-0 interest, gekomen van erfgoed als vereikte schuld.

114      18-3-1615       Peter Hanrick Zwuesten, Hanrick Willems, Peter Vesters, Jacop Jacops (v Velthoven), Joost Zweers en Jan Anthonis Everts, borgemeesters (1614/15) beloven elkaar te ontlasten.

              1-4-1615       de schout laat door Peter Clevers, schout (= vorster?) te Leende, beslag leggen op de opgaande eiken eikebomen die Anthonis Hanricx van Weerde pretendeert hem toebehorende, staande in de Molenstraat tot Leende totdat hij zal bewijzen dat de eiken op zijn grond staan.

114v      1-4-1615       Weijn Smits, in zijn tijd borgemeester belooft 117 gl. aan Hanricken Hanssen tot Leende.

                                               13-..-1615 …..

                                    Joost Dircx, ook borgemeester in zijn tijd (1611/12), belooft aan voorschr. Hanrick Hanssen 270-7-0. Behoudens dat hij reserveert aan die som te mogen kosten de vrijdicheid die hem is competerende van het geld dat … Hanrick Tielens, zijn vader, de gemeente van Heeze in zijn leven had gedaan.

              6-4-1615       Jan Jan Thijs belooft Adamen Aerdt Wespen zoon 24 gl. als vereikte schuld.

115        2-4-1615       Aerdt Willem S...  stelt te beurde om te verhuren de Scherffdonck toebehorende Goossen Huijberts door faulte van betaling ener rente van 6 gl./jaar en houdt het zelf voor 10 gl.

              2-4-1615       Jan Gerarts de Jonge laat 9 opgaande eikenbomen visiteren staande aan ’t Garsthoef(?) langs de straat naar de Hou.. ………. Houter bij Tielman Cornelis Martens en Michielen Anthonis Michiels (Schaften) zn timmerlui te Heeze. Zij verklaeren dat de bomen 30 gl. waard zijn.

            17-4-1615       Andries Michiels (Driessen) laat Bartholomeus Janssen arresteren, wonende in Besoijen op de Langstraat voor een som van 54 gl. die hij aan Andriessen schuldig is. Bartholomeus Janssen belooft onder ede dat hij in Heeze terecht zal komen te staan en ’t gene te voldoen.


115v     27-4-1615      Mathijs Anthonis Peters als Loots belooft Mathijssen Coensen 109dalve gl. als vereikte schuld.

             13-5-1615      Lijntgen Marcelis constitueert Hanricken Willems, haar oom om van de heer van Geldrop te ontvangen de 23 gl. die zij als dienstbode bij de heer van Geldrop en zijn vrouw heeft verdiend.

               3-6-1615      Jacop Dirck Schooffs heeft geloeft te betalen Jannen Anthonis Boxzoen van huyden over een jair die somme van 50 gld. loepens gelts als verreycte schult en met allen recht verwonne  

              3-6-1615       Mathijs Adriaens (verVlaessen) zn als Sijmons belooft Michielen verVlaessen 66 gl.

116        3-6-1615       Mathijs Coensen onze medeschepen belooft Michielen verVlaessen 57-5-0 als vereikte schuld.

                                               doorgehaald met bijwezen Ghielen verVlaessen

              3-6-1615       Willem Matheus Thijs belooft Michielen verVlaessen 42-10-0 als vereikte schuld.

              3-6-1615       Sijmon Jan Aerdts als Wijnen belooft Michielen verVlaessen 40-3-0 als vereikte schuld.

                                               doorgehaald met bijwezen Ghielen verVlaessen.

            27-6-1615       De schout stelt Joosten Goort Joosten dag en recht tegen het verbod dat Jan Jan Goossens de jonge aan hem had gedaan.

            30-6-1615       De schout stelt Lamberden Bax X Achten dag van recht tegen het verbod dat Delis Goossens met Thonissen zijn broer aan hem had gedaan.

116v      3-7-1615       Peter Wouter Thomas belooft de 4 kinderen wijlen Adam Marten Pompen 1.111 gl. komende van het erf bij dezelfde Peter van de voorschr. kinderen gekocht.

                                               ……….

              3-7-1615       Jan Janssen Populier belooft Peteren Wouter Thomas terstond 33 gl. en met Lichtmis nog duo 80 gl. komende van erfgoed als vereikte schuld.

              4-7-1615       Gerart Janssen van Ruermonde X Cornelia Dirck Handrics van Boxtel, daar moeder af was Neelken Hermans dochter, constitueren Dircken Hanricks van Boxtel, hun vader, om het versterf te vervolgen van een deel van een huis en schuur in sint Maartensdijk dat Cornelis Peters Boede in tocht heeft bezeten deraf de proprieteit was van Claessen Peterssn van Boemel.


117        8-7-1615       De weduwe Roel Hanricks stelt 2 dobbel Philippen onder schepenen en een Metse blanck tot lossing van de groes bij haar vernaderd t.b.v. Peter Thonis Everts en Mathijs Reijnder Everts.

            15-7-1615       Jan Joesten Willemssn, Willem Matheus Thijs, Jan Jan Goossens, Anthonis Gijsbers, Reijnder Adriaens en Corsten Nelis Corstens (bgm 1615) beloven <Lonis> Janssen vander Capellen 100 gl. met 6¼ % interest als vereikte schuld.

            23-7-1615       Jacop Janssen van Velthoven stelt te beurde voor de derde reijs om te verhuren een stuk land door hem geëvinceerd krachtens een schepenbrief van 33 sts./jaar. Jacop evicteur biedt hiervoor 33 sts. en houdt het zelf.

                                    Peter Frans Vrijsen (Boermans?) is dag van recht gesteld tegen het gericht dat Thomas Pauwels en Willem Anthonis Aerdts tegenwoordige borgemrs. van de Zesgehuchten aan hem hebben gedaan.

                                    Insgelijks Andries Anthonis tegen dezelve borgemrs.

117v     14-8-1615      Hanrick Lamberts en Anthonis Willems die Molder zoon, tegenwoordige kerkmrs. tot Heeze beloven Jannen Nicasius Dircks zoon 53 gl. als vereikte schuld.

            23-8-1615       Anthonis Pauwels met Catharinen zijn zuster beloven Hanricken Hanrick Mickers 147 gl. komende van een gekochte akker bij voirschr. Catarina als vereikte schuld.

            23-8-1615       Hanrick Dircks verBeeck en Jan Jan Joachims zoon beloven Arijken weduwe Goijart Vesters 106 gl. als vereikte schuld.

            31-8-1615       De schout verbindt Faessen Faessen en de weduwe Roel Henricx en Wouteren van Gastel de weg over Hanrick van Gastel … niet verder te gebruiken op een pene van 6 gl. bij elken van hun.

118        9-9-1615       1.    Gerart Handricx X Jenneken daar moeder af was Jenneke Geldens

2.    Jan Delis zn X Lijntgen

3.    Joost Bax X Margrieten, dochteren wijlen Jans de Scheeper verwekt bij Peterken Geldens

approberen de procedure die Jan Geldens sustineert tegen Anna weduwe Reijnder Everts dochter van Gelden Geldens.

# met Peterken dochter Peter Claus verwekt bij Marij Geldens.

            23-9-1615       Mathijs Reijnders gearresteerd ter instantie van Jan Geldens, stelt als borg Corsten Corstens, die belooft te recht te komen ’t recht te verwachten en ’t gewijsde te voldoen.

            23-9-1615       Godart van Lanckvelt, schout hebbende de actie van Jan Peter Sijmons evicteur qte qua van een geëvinceerd pand krachtens een schepenbrief van 2 gl./jaar, en een jaar na afgebod verhuurd, het voorschr. pand te aanvaarden. De schout houdt het voor 15 gl.


118v   24-9-1615       1.   Willem Jan Daems en Hanrick Lemmens (Boelen), weduwer Hanricxken
 
# Jan Daems dochter, als vader van zijn kinderen daar moeder af was Jenneken Hanrick Willems dochter en

2.    Lambert Jansen X Marijkens daar moeder af was Anneken Hanrick Willems.

Erfgenamen van de moederlijke zijde van wijlen Hans Adriaens van Heeze.

3.    Marten, Jan en Joost zonen wijlen Jans Verbraecken X Heijlken daar moeder af was Aleit Willems, zuster van Adriaen Willems

4.    alzo Neesken

van de vaderlijke zijde van wijlen Hans Adriaens,

approberen de oorkonde die tussen Lijntgen weduwe Hans Adriaens (Willems) zoon van Heeze en de erfgenamen desselfs Jans is gemaakt binnen de vrijheid van Liempt over de goederen hen bestorven van wijlen Hanssen voirschr., constitueren Mathijssen Coensen en Adam Jan Daems om de eerste termijn te ontvangen bij dezelfde oorkonde gesteld, quiterende de voirschr. weduwe in de goederen achtergelaten door haar man.

           30-9-1615        Andries Frans Swuesten stekt te beurde een hoochkarre metter huijven oft decxel ende pertgetouwe toebehorende aan Heijlken de weduwe van Frans Ruevens omdat zij een schuld aan dorpslasten heeft van 10-8-0. Voor dat bedrag worden de goederen afgemijnd.

119      2-10-1615       Jasper Vaessen (Hezius/v Someren) stelt beurde om te verhuren een huis met aangelag van Sijmon Jan Aerdts (Weijnen), dat hij geëvinceerd heeft door faulte van betaling van vijfdalve gl./jaar. Hij biedt 8(?) gl. en mag het zelf houden.

           15-10-1615      Mechteld weduwe Goort Lauwreijssen met Frans en Lauwreijs haar zonen bij voornoemde Goijart verwekt, Frans en Lauwreijs mede namens hun broers en zusters beloven Nicasius Adriaens en Willem Theeus Thijs voor een deel en Hanricken Marcelis met Jannen Janssen van Gestel voor d’ander deel 150 gl. komende van de erfenis bij hun gekocht op de prochie van Geldrop.

119v     15-10-1615    Dezelfden geloven Cornelis Franssen van Broegel 107 gl. komende van geleende penningen voor de erfenis bij hun gekocht op Hoog Geldrop.

             15-10-1615    Wouter Snoex en Jan Goijaert Faessen impetranten van het vonnis door hun geobtineerd op 8-7-1615 en van 9-9 jl. executeren twee tassen hooi van de kinderen van Faes Aerdts. Gemijnd door Wouter Snoex elke staai voor

                                    0-3-3.

             16-10-1615    Hanrick Lamberts vervangende Anthonissen Willem sMolders, zijn medevennoot, samen kerkmeesters van Heeze, beloven te restitueren Goijarden Rucken als momber van de 3 onmondige kinderen wijlen Jan Rucken 13 gl.


120       19-10-1615    Jan Nicasius Dircks en Aerdt Gerarts verlengen Anthonissen Peter Hoirs (alle 3 Heilig geestmrs.) de huur van een erf toebehorende Heilken Nijssen a/d Bossche voor dezelfde huur als ’t selve verhuurd is geweest op 11-4-1614. Dit is geschied ten ernstige begeren van Heijlken Nijssen voorschr. zo Adriaen Wouters (kerkmr.) verklaarde en ook dat ’t zelve goed niet meer heeft uitgebracht.

             19-10-1615    De Heilig geestmrs. verlengen Jan Dommels de huur van de Nijssendries voor een termijn van 3 jaar afdragende 6-4-0.

                                               11-10-1618 is Thonissen Peters deze huur verlengd nog 3 jaar des t’oorkonde ten verzoeke van partijen zonder toe..

             19-10-1615    Tielman Jan Anthonis zoon en Neesken zijn zuster beloven Anthonissen hun broer 60 gl. als vereikte schuld komend van de koop van een schuur.

120v     23-10-1615    Anneken Roelens met Willem Swers (?) haar neef rekenen af met Goijarden Matheeussen de rente van 6 gl./jaar die Goijart voorschr. aan hen is geldende. Goijart blijft nog 11-15-0 schuldig.

             30-10-1615    Jan Joosten Willems zn, Willem Matheus Thijs, Jan Jan Goossens, Anthonis Ghijsbrechts, Reijm Adriaens en Corsten Cornelis Corsten, samen borgemrs. beloven dat ieder van hun bedragende zijn quote zal bijleggen …

             2-11-1615      Jan Jan Goossens zoon de Jonge X Marijen draagt op de schepengelofte van 142 gl. # in 2 termijnen die Joost Goijart Joosten hem Jannen Goossens gedaan had // Aerden Gerarts, Anthonissen Peters en Jannen Nicasius Dircks zn, Heilig Geestmrs. tot Heeze d.d. 26-4-1615

                                               8-11 Joost Goort Joosten … 50 gl. ter presentie van Thijs Coensen en ..

                                               Joosten Goort Joosten in diezelve 50 gl.

121       4-11-1615      De schout krachtens schepenvonnis van HL d.d. 19-11-1615 stelt te beurde een tas hooi ……………….. toebehorende Jannen Wouter Tielens ..

121v     6-11-1615      Jan Hanssen, vorster van Heeze doet gerechtelijk weten aan Jannen Wouters (Tielens) dat zijn hen en coorentas (?) door de schout zijn verkocht, tenzij hij die binnen 3 dagen lost.

            9-11-1615       Jan Hanssen, vorster van Heeze, Peter Clevers, vorster van Leende en Anthonis Naeten, ondervorster van Leende hebben gedorsen van coorentasse de voirschr. Jan Wouters, 2 …..

                                    19-11-1615 Peter Clevers, Tonis Naeten en & Hanrick Verhoeven dorsen nog 2 vijnen …

            12-11-1615     Lijsken, weduwe Floris Sijmons met Aerden haar zoon stelt te beurde om te verhuren een beemd die zij heeft geëvinceerd door faulte van betaling ener rente van 18 sts./jaar toebehorende Anthonissen Aerdts // Aerdt Floris huurt hem voor 5 gl.

122      18-11-1615     Joost Jan Goossens belooft Jacoppen Ja(cops) van Velthoven 7 gl. in juli eerstkomende nog 7 gl. als vereikte schuld.

            18-11-1615     Willem Matheeus Thijs stelt te beurde om te verhuren erf de Bull, toebehorende Goijarden Bull, dat hij heeft geëvinceerd door gebrek van betaling van 10½ vat rogge in een meerdere brief , en houdt het zlef voor 2 gl.

            26-11-1615     Jan Jansen Populier belooft Corstenen Cornelis Corstens (Swuesten) zoon 26 gl. komende van gekochte schapen, als vereikte schuld.

122v     27-11-1615    Meester Jan Hanrick belooft 46 gl. aan Corstiaenen Corsten van Hamondt

            27-11-1615     Hanrick Jan Leijen (Lenarts) belooft dezelfde voirstaende geloefte te betalen op st Maarten.

            27-11-1615     Hanrick Aerdt Delen belooft aan Corstiaen (C v Hamondt) met St Maarten aanstaande (11-11-1616) 38 gl. te betalen met 6½ % interest

123     ...-12-1615       <bovenkant blad beschadigd> ...

            23-12-1615     Willem Thonis (Gijben?) wonend op de Heihoeve belooft 25 gl. aan Joosten Jan Goossens