Huwelijken en dopen Geldrop en Zesgehuchten 1649-1671

 

Één parochie, twee heerlijkheden

Geldrop en Zesgehuchten waren twee gescheiden ‘dorpen’. Ze behoorden tot dezelfde parochie Geldrop maar tot twee verschillende heerlijkheden. Het dorp Geldrop omvatte het gebied ten oosten van de kleine Dommel en de Beekloop, en vormde was de eigen heerlijkheid ‘Geldrop’ In het gebied ten westen van de kleine Dommel en de Beekloop lagen de Zes gehuchten, te weten Hout, Hulst, Hoog Geldrop, Riel, Genoenhuis en Gijzenrooij. Deze vielen onder de grote heerlijkheid Heeze, Leende en Zesghuchten. Omdat de Zes gehuchten buiten de heerlijkheid van Geldrop vielen, maar wel tot de parochie van Geldrop behoorden, werden ze ook vaak aangeduid als de ‘buitenparochie’van Geldrop.

 

In deze publicatie zijn de gegevens uit de doop- en trouwboeken met elkaar gecombineerd om overzichten per gezin op te stellen. Helaas kon niet voor elk gezin de trouwdata achterhaald worden. Aan het einde van dit artikel staat de lijst met meer dan 300 gezinnen waar die data ontbreken. Dit komt voral omdat er tussen 1650 en 1665 geen registratie was van de huwelijken van het dorp Geldrop.

 

Bronnen

Nadat de Meijerij bij de vrede van Münster in 1648 overging aan de Staten was een katholiek huwelijk namelijk niet rechtsgeldig meer, terwijl anderzijds het echtreglement van de Staten een boete stelde op het ongehuwd samenwonen. Dit betekent dat bijna alle katholieke huwelijken (die meestal alleen de patroniemen vermelden) nog eens werden overgesloten voor de schepenen of de dominee (die ook vaak de familienamen vermelden) en dus tweemaal voorkomen in het DTB  bestand.

De bronnen voor deze periode zijn echter fragmentarisch

-          De doop- en trouwboeken van de katholieke parochie Geldrop beginnen in 1616 en omvatten zowel het dorp Geldrop als de Zes gehuchten. Van het trouwboek ontreken de jaren 1650 t/m 1664, en van het doopboek de jaren 1661 t/m 1664.

-          Het schepentrouwboek van de heerlijkheid H L & Z begint in 1650. Hier staan dus wel de huwelijken van de Zes gehuchten in, maar niet die van het dorp Geldrop

-          Het schepentrouwboek van Geldrop begint pas in 1680, is voor deze periode dus niet relevant

-          Het NG trouwboek van Geldrop (en dus ook van Zesgehuchten) begint in 1665, en is dus alleen relevant voor de laatste 3 jaren van deze periode.

 

Legenda

achtereenvolgens staan vermeld:

- naam van de vader   bij voorkeur ontleend aan het schepen-huwelijk, omdat het dan in de volkstaal is, wanneer dit ontbreekt is de latijnse naam genomen uit het Rk trouw- of doopboek. Toegevoegde (familie)namen tussen haakjes () zijn niet ontleend aan DTB gegevens, maar uit andere bronnen (voornamelijk uit het rechterlijk archief van Heeze/Leende/Zesgehuchten)

- X                              1e huwelijk met datum huwelijksvoltrekking (ondertrouw is niet vermeld)

- XX                            2e huwelijk

- Rk                             huwelijk voor de pastoor van Geldrop, tenzij een andere parochie is vermeld.

- NG                            huwelijk voor de dominee van Geldrop, tenzij anders vermeld

- sc HLZ                     huwelijke voor de schepenen van Heeze, Leende en Zesgehuchten, tenzij anders vermeld

- naam van de moeder, ontleend zoals naam van de vader

- voornaam van de dopeling

- datum van de doop uit het Rk doopboek van Geldrop tenzij anders vermeld

- naam van de vader of moeder indien die afwijkt van de naam in de trouwacte

 


A

 

 

Arnoldus

23-5-1659        Godefridus     

 

 

Aarts

 

Arnoldus Arnoldus X Margareta Aerts

  8-4-1658        Theodorus Joannes     

 

Bartholomeus Aerts Weert X 3-3-1669 Rk Maria Raessen

4-12-1669        Arnoldus                                                                                

 

Henricus Arnoldus X Anna Henrici

  1-8-1658        Henrica                      

 

Henricus Aerts X Ida Willems

  1-2-1670        Adriana          

 

 


Joannes Aerts X Antonia Janssen

28-7-1671        Gertrudis                                                                                            

 

Joannes Arnoldi X Joanna Gerardus

15-11-1658      Arnoldus                    

                                                                                               

Joannes Aerts  ot 20-5-1649 Rk Petronella Petrus Clerx

  2-4-1650        Ida                  

14-1-1652        Ida                  

11-3-1657        Elizabetha      

 

Joannes Petrus Aerts X Maria Jansen

22-1-1652        Petrus                         

13-4-1655        Catharina       

16-7-1658        Aleidis            

 

Joannes Aerts X Engelberta Bruijsten

30-10-1665      Arnoldus                                                        

 

Joannes Aerts X 5-5-1667 Rk Maria Hendricx         

  4-9-1668        Arnoldus        

 

Joannes Aerts X 8-3-1665 Rk[1] Petronilla Banderbijns

 

Jan Aarts van Gijsenroij, jm Utrecht X 26-7-1665 Rk

X 12-7-1665 NG Theunisken Peeters, jd Geldrop

  8-7-1666        Arnoldus        

17-3-1669        Adrianus        

 

 


Leonardus Aerts X Joanna Anthonius

28-1-1660        Henricus

 

Martinus Aerts X Hilleken Fransen

10-5-1665        Elisabetha      

18-5-1668        Jacobus          

 

Michael Arnoldus (de Page) X 28-11-1641 Rk Catharina Ceelen (de Molder)

  5-9-1642        Marcellus        

29-3-1643        filia illegitima  moeder Anna Balduwijn

23-6-1644        Anthonius       vader als de Page        meter als de Molder

18-8-1649        Joannes           

24-9-1652        Arnoldus

 

Pauwel Aerts, jm Geldrop X 1-5-1667 Rk, NG Lijsken Meeuwus, jd Geldrop

  6-4-1669        Bartholomeus 

 

Petrus Arnoldus X 1-9-1643 Rk Joanna Godefridus

19-3-1646        Arnoldus         susceptor Joannes (J M) Delen

6-12-1653        Antonius         moeder Anna              

 

Peeter Aerts van Aelst, wedr W… Jaspars Aelst X 15-4-1668 sc HLZ

X 23-4-1668 Rk Barbara Peeters, wede Dielis Peeters Gijzenrooij

13-1-1669        Egidius

22-2-1670        Margareta                                                                  

 

Renerus Arnoldus X 6-2-1646 Rk Ida Anthonius

2-11-1646        Henrica                      

  4-9-1650        Petrus             

  5-6-1655        Antonia           

 


Antonius Arnoldus Sterksel X 26-10-1642 Rk Anna Anthonius                                       i

30-10-1649      Arnoldus

  6-4-1652        Maria             

  3-5-1655        Anna               

31-12-1659      Dijmpna         

 

Antonius Aerts X Maria Corstiaens

11-9-1668        Mathias          

12-1-1670        Mathias           geen moeder

                                   

Antonius Arnoldus X Margarita Aerts

14-10-1664      Arnoldus                                

 

Antonius Aerts X Maria Adrianens

19-3-1666        Maria 

  1-4-1667        Henricus         

 

 


Adriaans

 

Arnoldus Ariens X Maria Ariens

2-11-1665        Adrianus                                            

  4-5-1667        Joanna                                    

13-7-1670        Elisabetha      

           

Henricus Adriaensen X Petronilla Henricus

27-4-1666        Adrianus                                                                    

29-1-1669        Maria             

                                               

Joannes Ariens X Maria Hubertus

23-2-1668        Arnoldus                    

                                               

Joannes Adrianus X ~1654 Joanna Theodorus

  5-7-1651        Elizabetha       illegitima        

22-8-1654        Joannes           

15-3-1656        Elizabetha      

 

Joannes Ariens X 2-6-1669 Rk Gertrudis Petri van Spruendel        

28-10-1670      Adrianus                    

                                               

Petrus Joannis (Adrianus) X 3-2-1643 Joanna Cornelius

21-6-1644        Anna                vader Petrus Joannis Adrianus

2-10-1649        Cornelius        

12-6-1654        Petrus              moeder Anna

17-2-1657        Arnoldus        

 

Guilielmus Adriani X Joanna Guilielmus

23-7-1655        Joannes                       

  7-6-1658        Ida      

 

Guilielmus Ariens X Joanna Jaspers

  1-4-1670        Jasperina        

                                               


Alberts

 

Adrianus Albertus X Catharina (Laurentii)

  7-2-1644        Joanna                                    

24-8-1645        Bartolomeus   

12-8-1647        Henricus          moeder Catharina Laurentius            

12-8-1647        Joannes            idem

29-8-1650        Godefridus     

7-11-1653        Jacobus           

 

Nicolaus Albertus X Maria Nicolaus

28-3-1658        Catharina                               

                                               


B

 

Adrianus Hendrick Baex X Maria Cornelii de Vries

24-4-1660        Henrica          

 

Joannes Ariens van Bacx X Maria Jansen

12-5-1665        Adrianus        

 

 

Huijbrecht Hendricx van Bakel X Maria Janssen

13-5-1659        Elizabeth         moeder Aleidis Gaspar                      

15-3-1660        Joannes

24-12-1665      Joanna                                               

  3-4-1668        Henricus          vader Hubertus Henricus van Bakel

14-5-1671        Anna                moeder Maria Huijbers                                                                             

 

Aart Theunis Blockmaker, jm Mierlo X 26-7-1666 Rk

X 25-8-1666 NG Margriet Hendriks, wede Hendrik Sanders Hoog Geldrop

 

                                   

Bastiaans

 

Joannes Sebastianus X Barbara Joordens

  5-2-1657        Sebastianus                

12-1-1659        Maria             

 

Joannes Bastiaens X Antoneta Peters

25-6-1669        Sebastianus                

                                               

Laurentius Sebastianus X Maria Laurentius 

21-9-1654        Catharina

11-2-1656        Heijlwigis       

15-1-1658        Maria                                                             

 

Petrus Sebastianus X 3-2-1643 Joanna Joannes       

26-11-1643      Heijlwigis       

28-1-1646        Sebastianus    

5-10-1652        Sebastianus

20-5-1654        Elizabetha       moeder Anna  

7-10-1655        Elizabetha       idem

           


Bluijssen

 

Abraham Martini Bluijssen X 21-1-1646 Rk Catharina Franciscus (W v Cranenbroeck)   i

22-2-1647        Maria              moeder Catharina Francisci Guilielmus

13-9-1650        Martinus         

29-11-1653      Gisbertus         moeder Catarina Langers

16-11-1656      Adrianus        

           

Ivo Joannes Bluijssen X 20-10-1647 Rk Joanna Joannes (v Lommel?)                                i

31-8-1650        Joannes           vader Ivo Joannes                  

12-3-1653        Petrus              idem

 

Ivo Bleuijsen X Elizabetha                                                                                                     i

11-3-1656        Antonius                                

 

Joannes Joannes Bluijssen X Maria Dirx                                                                               i

18-2-1647        Egidius           

21-3-1656        Maria             

19-3-1665        Marinus Joannes

 

Martinus Joannes Bleuijsen X Joanna                                                                                   i

16-2-1655        Adamus

17-3-1656        Joannes                                               

                                                           

Petrus Martinus Bluijssen X 12-1-1645 Rk Catharina Joannes                                            i

28-4-1645        Martinus                                                         

13-11-1649      Maria             

           

 


Bogaerts

 

            zie ook v Mierlo

 

Andreas Andreas (Pauli) Bogaerts X 13-6-1641 Rk Adriana Gasparis

26-5-1642        Gaspar

  2-4-1644        Catharina       

3-11-1646        Margareta       vader Andreas Pauli Bogaerts

18-12-1648      Godefridus      vader Andreas Andreae P Bogaerts   

25-6-1651        Godefridus      vader Andreas Pauli

7-10-1654        Joannes           

 

Andries Dries Bogaerts, jm Geldrop X 5-12-1660 sc HLZ                                               i

X 5-12-1660 Rk Heeze Margriet Hendrick Dircx van Velthoven, jd Heeze i

20-10-1665      Henricus         

13-12-1666      Jasper              moeder Margareta Claessen

14-10-1668      Reijnerus        

27-10-1669      Catharina                   

           

Theodorus Boogaerts X Anna Petrus

  3-2-1659        Petrus                         

 

 

Michael Arnoldus Boutens X[2] 16-12-1647 Maria Thomas Cornelius

  1-3-1644        Catharina       

21-11-1645      Henricus         

10-11-1647      Guilielmus      

16-1-1650        Maria              vader Michael Arnoldus

 

Nicolaus Brants & Aleidis Henricus

6-10-1656        Helena             illegitima                                                                    

 

 

 


van Breugel

 

Joannes Delijs van Breugel ot 8-8-1648 Rk Joanna Theodoricus Pompen                           i

27-9-1649        Elizabeth                    

10-4-1653        Delinus           

  9-7-1655        Elizabetha      

5-10-1657        Joannes                       

17-9-1666        Egidius           

 

Jan Joosten van Breugel, jm Woensel X 7-12-1670 NG                                                   i

                                    X 7-12-1670 Rk Dinge Jansse Deelen, jd Houdt                          8.4

 

Guilielmus Egidius van Breugel X 16-8-1642 Maria Joannes                                              i

26-5-1644        Judocus          

10-11-1645      Joannes                                                           

16-10-1648      Petrus             

23-8-1650        Delinus

7-11-1652        Maria                         

 

 

Abraham Fransen van den Broeck X Lijsbet Joannis Wichmans

25-6-1653        Joannes                      

27-4-1660        Franciscus      

10-6-1666        Henrica                      

  9-6-1668        Elisabetha      

 

Laurentius van den Broeck X Dijmpna van Loemmel     

 4-3-1659         Guilielmus                  

 

 

Adrianus Brock X Maria Cornelissen           

22-11-1668      Maria                         

                                               

Laurentius Jacobus Franssen van Buel X Hester

24-8-1651        Maria 

12-4-1654        Catharina                               

24-1-1657        Franciscus      


C

 

Joannes Nicolaus Guilielmus Caertsteeckers X 22-11-1637 Joanna Boudewin       

1-11-1633        Catharina                               

  5-9-1635        Paulus             

12-9-1638        Maria             

23-10-1640      Michael          

9-11-1641        Elisabetha      

6-12-1643        Michael          

21-9-1646        Catharina

24-1-1649        Judocus                                              

      2-1651       Elizabetha

 

Petrus Ceuster X Henrica Petrus

11-5-1658        Ida                                                                                                      

 

 

Claasen

 

Everardus Claessen X 4-9-1668 Rk Catharina Jansz                                   

10-5-1670        Henricus         

 

Joannes Claessen X Catharina Guilielmus

29-10-1652      Joannes                                                                       

23-5-1654        Maria             

  7-5-1656        Guilielmus      

18-2-1659        Joannes           

 

Guilielmus Nicolaus X Joanna (Jochems)                                                                             i

27-12-1650      Maria             

  6-4-1653        Anna               

 

 

Gerardus Coenen X Maria Raessen  

  6-1-1667        Henricus

14-8-1670        Erasmus          

                                                           


Coppens

 

Abraham Joannes Gordianus Coppens X Anna Henrici                                                         i

20-10-1644      Elisabetha      

  3-2-1647        Maria             

  9-3-1650        Henricus         

 

Crijnen

 

Petrus Crijnen X Maria

11-5-1646        Anna                           

10-4-1648        Joannes           

3-11-1650        Maria                         

 

 

Ruth Corstiaens, jm * Weerdt X 24-1-1670 NG

                                    X 26-1-1670 Rk Maria Thonis, jd * Geldrop

24-11-1670      Antonius                    

                                               

 


D

 

Damen

 

Henricus Adamus X Maria Petrus

12-11-1656      Leonardus                                                                              

23-2-1658        Petrus             

 

Henricus Adams X 21-8-1667 Rk Jacobina Willems                        

29-1-1669        Adam             

15-12-1671      Guielma         

 

Jacobus Antonius Damen X Catarina Raessen Coensen

11-6-1657        Antonius

  8-7-1658        Erasmus          

  3-3-1660        Anna                           

14-7-1666        Antonius        

27-11-1668      Antonius        

 

Wilhelmus Adamus X Ida

27-7-1634        Arnoldus        

  6-9-1639        Valerius

25-10-1640      Maria             

13-2-1644        Ida                  

22-10-1645      Theodoricus   

27-12-1647      Joanna            

  2-8-1652        Ida

                                               

 


Delis

 

Franciscus Delissen X Aleidis

25-1-1652        Josina                                     

  4-6-1654        Catarina         

26-6-1658        Aegidius          moeder Helena Martens

 

Guilielmus Egidius van Son X 17-9-1640 Rk in Gemert Margarita Everardus                   i

7-11-1652        Maria              moeder Maria            

  9-4-1654        Lutgardis                    

20-4-1657        Everardus       

 

Jan Dielissen X Joanna Joannes

  6-3-1658        Joanna            

21-8-1666        Joannes            moeder Joanna Reijnerus

21-12-1668      Josina              geen moeder   

 

                                               

Joannes Joannes Delen X 3-11-1641 Rk Henrica Joannis Arnoldus (Gijssen)                      8.4 i

18-8-1642        Joannes                       

  7-1-1644        Dimpna

17-8-1646        Michael

18-1-1650        Maria

23-1-1653       Adrianus                    

 

Henricus Dionisius X Jacoba

19-2-1651        Petrus                         


Driessen

 

Franciscus Andriessen X Joanna Joosten

  9-2-1666        Andreas

9-11-1669        Judocus          

31-1-1668        Judocus                      

 

Gerardus Andriessen X Maria Michael         

13-2-1655        Francisca

4-12-1657        Michael          

 

Henricus Andriessen X 14-6-1665 Rk Maria Adrianus Schroetens                          

 

Jacobus Andreae X Anna       

20-9-1655        Jacoba                                    

 

 

van Deursen

 

Egidius Joannnes v Deursen X Anna

14-10-1630      Joannes                                   

18-9-1631        Joanna

25-7-1635        Maria             

25-2-1637        Godefridus     

10-1-1629        Petronella       

17-3-1640        Elisabetha      

21-10-1641      Ida                  

29-3-1643        Godefridus     

16-5-1645        Jacobus           

30-8-1647        Aleidis            

  6-7-1650        Godefridus     

 

Petrus Henricus v Deursen X Ida

29-11-1640      Maria                                                 

  5-8-1642        Maria                         

16-1-1644        Anthonia         

18-7-1646        Maria                                     

18-1-1652        Jacobus          

 

Dielis Peter J v Deursen X Anna Jansen

12-8-1669        Joanna                        

                                               


Dirks

 

Franciscus Dircx X Heijltjen Thomas

16-8-1665        Maria

25-3-1668        Theodorus      

28-9-1669        Theodorus      

10-12-1671      Paulus             

                                   

Paulus Diercx X 1-2-1641 Elisabetha Hendricx

12-9-1641        Joanna            

28-10-1642      Henricus         

  9-4-1645        Theodoricus   

  3-3-1651        Elizabetha

  3-3-1651        Joannes

  9-3-1654        Catharina       

  1-9-1656        Cornelius        

14-2-1659        Joannes

 

           

Martinus Gijsbertus Guilielmus v Dijck X 16-6-1648 Rk Anna Baudewijns Pannceras

14-5-1645        Catharina       

8-11-1648        Adrianus                    

  7-6-1651        Gisbertus        

10-4-1654        Abraham        

19-10-1656      Aleidis            

16-3-1659        Balduinis        

29-7-1665        Adamus

29-2-1668        Henricus                     

 

Petrus Gisbertus van Dijck X Agnes Petrus van der Heijden

11-9-1654        Petrus             

30-4-1656        Adamus           moeder niet vermeld  

17-7-1658        Guilielmus      

20-12-1659      Adam 

 

 

                                               

 


E

 

Abraham Jacops van Eijndoven/ van Coursel wedr Sichen Swinckels X 4-7-1666 NG

X 11-7-1666 Rk Magdalena Rutten, jd Riel         

 

 

Everts

 

Everardus Joannes (Everardus) X 5-2-1642 Petronella Petrus

8-11-1642        Henrica          

22-12-1644      Petrus             

10-11-1647      Joannes            vader Everardus Joannes Everardus

  9-2-1647        Andreas

17-9-1654        Henricus         

22-7-1657        Gerardus        

 

Henricus Joannis Everardus X 6-2-1646 Rk Anna Arnoldi   

14-10-1652      Henrica           illegitima, moeder Petronilla Guilielmus Gisbertus

23-7-1655        Maria                                     

21-11-1658      Maria             

 

Henricus Joannis Everardus X Margareta Geraerts

23-9-1654        Anna               

10-7-1656        Gerardus        

19-3-1658        Josephus         

13-3-1665        Maria             

 

Henricus Joannes Everardus X Anna Wouters

5-11-1668        Margarita       

  1-5-1671        Gualtherus      

 

Jacobus Petrus Everts X 20-1-1636 Catharina Antonius[3]

30-10-1636      Petrus             

  3-4-1639        Anthonius                  

29-4-1641        Maria             

20-11-1642      Maria             

22-2-1645        Henricus         

12-10-1647      Godefridus     

23-2-1650        Heilwig           

26-3-1652        Antonius        

29-10-1655      Reinerus         

10-1-1659        Joannes          


 

Joannes Everardus X Maria

28-6-1656        Catarina                        

  8-9-1658        Maria              moeder Margareta Joannis    

 

Judocus Joannes Everardus X 4-2-1649 Rk Elisabeth Henricus/Joosten van Baeckel        

23-6-1649        Henricus         

31-10-1650      Maria             

6-11-1652        Jodocus          

24-4-1654        Joanna            

12-5-1658        Everardus        moeder Elisabeth Judoci

3-12-1665        Henrica          

20-11-1668      Joanna            

 

Pauwel Everardus X 13-2-1667 Rk Maria Huijbrechts

  7-6-1667        Henricus         

11-8-1670        Antonius        


F

 

Joannes Pauli <Fabri> X 28-7-1647 Lutgardis Nicolaus       Rielenses

28-1-1650        Catarina         

11-12-1652      Elijzabetha     

5-11-1656        Nicolaus         

 

Guilielmus Philippus X Elisabetha Ariens

  9-1-1668        Adrianus        

           

                                               

Francken

 

Arnoldus Francken X Joanna Joosten

30-4-1665        Andrea s          

  3-9-1671        Jacobus                       

 

Andreas (Jan) Francken X Maria Cornelissen

14-7-1658        Joannes            moeder Maria Andreas

13-5-1660        Antonius        

  2-2-1666        Joanna                       

  7-8-1668        Aldegundis      vader Andreas Jan Francken  

26-3-1671        Joannes                                   

                         

Matthias Joannis Francken 12-11-1644 Rk Maria Theodoricus Matthias                             i

  4-4-1645        Maria             

  9-6-1648        Elisabeth        

15-2-1651        Joanna

19-12-1653      Catharina       

21-1-1657        Anna                           

           


Fransen

 

Franciscus X Margareta Antonii

24-7-1667        Dimpna                      

                                                           

                                   

Arnoldus Frenssen X Maria Tielens

  4-8-1655        Maria 

           

Bertram Franssen X Elisabeth

 8-5-1646         Philippus                    

17-2-1653        Bartholomeus                         

26-2-1656        Maria             

 

Aegidius Henricus Franssen & Ida Joannes de Roever (molenaar)

12-9-1653        Henricus          illegitimus       

 

Godefridus Franssen & Heijlwigis Lambertus

  1-8-1656        Bartholomeus 

 

Godefridus Fransen X Maria Janssen

25-2-1670        Franciscus                              

22-2-1671        Jacobus          

                                               

Henricus (Ant) Franciscus X 7-11-1645 Rk Catharina Laurentius Henricx (verWerdingen)  i

  4-9-1646        Maria             

24-4-1649        Franciscus

24-4-1651        Elisabetha

13-11-1652      Laurentius

  9-1-1655        Henricus                     

XX 16-1-1656 Heeze NG m Lijntje Arien Sweers alias v Velthoven

                                               

Henricus Fransen X Dijmpna Hendrix

10-12-1657      Hermannus     

 

Jacobus Franciscus X Adriana Verdonck

14-12-1649      Caspar                                    

  9-3-1653        Joannes            ouders Jacobus X Adriana

13-5-1657        Guilielmus       idem

 


Joannes Fransen X Joanna Hendricx

24-2-1654        Franciscus                  

  3-2-1657        Maria             

  1-5-1659        Vendelina       

  9-2-1666        Godefridus

27-2-1667        Godefridus      moeder Joanna Fransen

20-5-1668        Joanna             moeder Joanna Tielens

 

Joannes Fransen X Francisca Peeters

  7-8-1671        Petronella       

                                               

Maria Franssen & Antonius

19-10-1656      Joanna             illegitima                                                        

 

Melchior Henrici Franssen X Maria  

28-2-1650        Joanna Maria

  9-4-1653        Catharina       

 

Bartholomeus Fransen X Elisabetha Hubertus

27-11-1658      Catharina       

 

Petrus Francisci X Anna Jasper (Daniels verVlaessen)

24-2-1657        Daniel                         

22-8-1658        Andreas           moeder Anna Petrus

23-7-1666        Elisabetha      

9-12-1668        Franciscus      

 

Laurentius Francisci X Dijmna

  5-5-1655        Gisbertus                                

  2-6-1656        Joannes

 

Laurentius Henricus Franciscus X 28-5-1644 Margareta Joannes

23-7-1645        Catharina       

31-1-1648        Henricus                     

  1-5-1651        Joannes           

29-7-1654        Joanna           

16-11-1656      Henricus         

           


G

 

 

Jan Jan Joost van Gastel *  Hout (Zesgehuchten)                                                                  i          

X 11-11-1650 sc HLZ Libbeke Jan Jacop (de Laet) * Leende 

Jan Janssen van Houdt X 1-5-1652 sc HLZ Lijbken Jans     

Maria                          29-1-1656 Leende                 

Joannes                          4-1-1658 Leende

Theodora                     19-9-1660 Leende

 

Antonius Joannis (Geboers) X Catarina Goorts

4-11-1656        Godefridus     

11-7-1665        Michael

28-12-1668      Paulus              vader Antonius Jansen Geboers         

22-7-1671        Gaspar                         ,,          ,,          ,,         

 

 

van Gemert

 

Jan Theunis van Gemert, wedr Heijlken Peeters Geldrop X 27-4-1665 NG        

X 26-4-1665 Rk Maijken Janssen, jd * Nuenen, Braeckhuijsen

25-1-1666       Helena                                                                                                

25-1-1666        Petrus 

24-2-1670        Helena            

24-2-1670        Godefridus     

 

Michael Joannes (v Gemert) X 9-1-1649 Rk Anna Cornelius

12-1-1650        Joannes            vader Michael Joannis van Gemert

11-3-1653        Cornelius         ouders Michael X Anna

 

 

Geenen

 

Joannes Petrus Geenen X Elisabeth Martini                                                                          i

28-12-1646      Joannes                                   

11-5-1647        Guislana          illegitima ex Maria Theodori Jacobi

8-10-1648        Maria

10-7-1650        Oda                

  7-1-1652        Aleijdis            ouders Joannes Petri X Elizabetha

29-6-1655        Petronilla                    ,,          ,,          ,,

13-2-1657        Martinus         

 

 


Geerlincx

 

Christianus Geerlincx X Gertrudis Jansen

13-3-1659        Joannes

  1-3-1667        Petrus             

           

Joannes Geerlacus X Oda Andreae F Moijsis

20-3-1659        Geerlacus       

 

 

Gerits

 

Abraham Geraerts X Elisabetha (Peeters)

26-11-1654      Elisabetha                              

12-12-1655      Elisabetha      

  2-1-1658        Gerarda          moeder Elisabetha Peeters                                        

  7-4-1667        Franciscus                                          

 

Gerardus Gerardus X Elsken 

11-3-1639        Joanna                                    

3-11-1653        Henrica           moeder Elizabetha                             

 

Gerardus Gerits X Gerarda Paulus   

  1-1-1655        Paulus                         

29-1-1659        Paulus 

 

Godefridus Gerardus X Elizabetha    

8-12-1652        Joannes                       

10-12-1654      Elizabetha      

 

Godefridus Gerarts X Joanna Matthiae

12-2-1651        Joannes                       

 

Goordt Geeraerts X Maria Janssen

22-1-1666        Joannes                                   

  8-8-1670        Martinus         

 

Henricus Gerardus X Maria  

11-8-1652        Joannes                       

15-10-1654      Heijlwigis       

 

Jacobus Geeraerts X Mechtildis Jansen van Spreeuwenborg

21-4-1660        Gerardus                    

  1-4-1665        Joannes

 


Judocus Gerardus (Wilhelmus) X 28-11-1641 Rk Elisabetha Henrici ex Deurssen

17-10-1642      Judocus          

7-11-1644        Catharina       

21-12-1646      Joannes            vader Judocus Gerardi Wilhelmi        

21-12-1650      Maria 

 

Petrus Gerardus X Anna Antonius

4-12-1669        Petrus 

 

Guilielmus Gerardus X Henrica Guilielmi

14-3-1657        Anna                                       

23-12-1658      Gerardus        

5-12-1666        Franciscus       moeder Henrica Dircx

 

 

Gijsberts

 

Joannes Gisbertus X 25-7-1634 Rk Joanna Thomas (Pauwels)

17-1-1635        Henrica                                  

15-2-1642        Aleijdis           

13-1-1645        Gisbertus        

  2-9-1649        Matthias          moeder Joanna Thomas Pauwels                  

  7-2-1653        Joanna           

                                                                                   

Maria Guilielmus Gisbertus

29-2-1656        Adriana           illegitima, vader niet bekend 

 

Petrus Joannes Gisberti X 25-6-1642 Aleidis Michiels

  4-8-1642        Maria             

25-1-1645        Joannes          

  7-2-1651        Gisbertus

24-2-1655        Antonius        

  3-1-1658        Joannes           

  2-2-1659        Guilielmus       moeder Helena Michael

                                               

Guilielmus Gijsbrechts X Maria Hendricx

29-6-1665        Henrica                                                          

28-10-1667      Simon 

10-11-1671      Joanna            

 

Guilielmus Gijsbrechts X Maria Franciscus

19-1-1668        Joanna

 


Goorts

 

Franciscus Goorts X Joanna Frans Schroetens

25-2-1666        Francisca                   

 

Gerardus Gorits X Gerarda

21-9-1656        Joannes                                                                       

 

Joannes Godefridus X Joanna

  9-4-1653        Nicolaus                     

 

Pauwels Goorts X Anna Quirijnen

22-4-1667        Mechtildis

21-7-1669        Adrianus        

 

Petrus Godefridus X 26-11-1644 Dimpna Judocus

  1-7-1646        Guilielmus      

20-11-1649      Jodocus          

11-3-1653        Michael          

13-1-1656        Godefrida       

30-3-1657        Elizabetha      

 

Tilemannus Godefridus X Joanna Henricus

19-8-1649        Godefridus     

 

Matthias Goorts X 7-8-1667 Dijmpna Jansen                                   

21-8-1668        Catharina       

 


Goossen

 

Nicolaus Henrici Goossens X 10-12-1634[4] Joanna Arnoldi

11-10-1635      Henricus         

10-9-1639        Henricus                     

19-4-1642        Joannes                      

5-11-1644        Everardus                   

13-1-1648        Catharina                   

3-12-1650        Goswinus       

30-3-1654        Maria             

  2-6-1657        Arnolda          

                       

Godefridus Godefridus X Maria       

  1-8-1635        Barbara                                                                                                                          

25-1-1637        Joanna            

17-1-1639        Servatius        

  6-1-1641        Aleijdis           

21-10-1647      Lambertus      

21-3-1654        Windelina

 

Henricus Goossens X 7-6-1647 Rk Joanna Lambertus

10-11-1640      Henricus         

10-3-1643        Lambertus      

4-12-1645        Goswinus       

16-5-1647        Anna               

8-11-1648        Maria             

  7-3-1650        Joannes            moeder niet vermeld

24-3-1658        Nicolaus          moeder Joanna Henricus

 

Henricus Goswinus X Maria

25-5-1656        Anna                           

 

Jan Nicolaas Goossens, jm * Braakhuijsen X 7-9-1670 NG

                                    X 7-9-1670 Rk Aeltje Jan Geboers, jd * Hout

23-6-1671        Elizabetha      

 

Joannes Adriani de Groot X Joanna                                                                                      i

  2-3-1652        Margarita                   

 

Sijmon Cornelis (de Groote) ot 14-6-1648 Rk Aleijdis Jacobi         

25-4-1649        Cornelius

  2-4-1651        Maria

29-12-1655      Jacoba             vader Simon Cornelii de Groote

15-7-1658        Joannes            moeder Helena Jacobi


            H

 

Arnoldus Jacobus Haijen X Joanna Jansen

17-1-1653        Antonius                                

  5-8-1656        Joannes

12-2-1660        Gertrudis

 

Hendriks

 

Arnoldus Henricus X Maria Petrus

17-11-1658      Henrica                                                                                  

 

Adrianus Henricus X Maria  

  3-5-1654        Martinus          illegitimus, mater Maria Cornelii A de Vriese          

19-1-1656        Joanna                                    

  2-6-1658        Joannes           

 

Theodoricus Henricus (G v Mierlo) X 1-9-1643 Jacoba Arnoldus

  7-3-1644        Joannes            moeder Judoca           

  3-4-1645        Cornelius                     ,,

21-2-1648        Elisabeth         ouders Theodoricus Henricus G van Mierlo X Josina Arnoldi         

16-3-1650        Henricus          moeder Jodoca           

22-10-1652      Maria                          ,,

           

Dirck Hendrickx X 12-7-1626 Maria Petrus

29-7-1627        Henricus                     

3-12-1632        Heijlwigis       

19-3-1636        Petrus             

20-10-1638      Lambertus      

22-2-1642        Joanna           

14-10-1650      Petronilla       

           

Donatus Henricus X 13-2-1646 Joanna Paulus Gerardus

20-6-1646        Paulus             

26-8-1654        Henricus                     

 

Everardus Henrixs X Francisca Driessens

  7-6-1671        Henrica                                  

                                                                                   

Gerardus Henricus X Joanna Jaspers           

18-8-1653        Maria                         

7-10-1655        Elisabetha      

10-6-1666        Antonius        

 

Gerardus Hendricx X Joanna Henricus

23-12-1666      Gertrudis                    

 

Gerardus Henricus X Maria Antonius

19-5-1669        Maria             

 

Godefridus Hendrickx X Margareta Joosten

  9-7-1665       Petronilla                               

18-2-1666        Henricus          moeder Margarita Corstiaensen                                                          13-11-1667            Henricus          moeder Petronilla Corstens

7-2-1668          Maria              moeder Gertrudis Corstiaens

15-3-1671        Paulus              moeder Margareta Corstiaens                       

 

Henricus Gerardus Hendrix X Joanna Gerardus

12-8-1658        Petrus 

 

Henricus Hendericx X 21-10-1668 Rk Joanna Janssens

17-7-1669        Henrica          

17-10-1670      Arnoldus        

 

Ignatius Henricus X Joanna  

21-2-1650        Guilielmus

31-8-1666        Joanna                                                                       

           

Jacobus Petrus Henricus X Maria Jacobus   

25-6-1653        Francisca       

29-12-1655      Joannes           

25-3-1658        Petrus

 


Joannes Henrici X Aleidis      

13-7-1653        Anna

 

Joannes Henrici X Catharina Jaspers

21-1-1659        Henricus         

11-10-1671      Augustinus     

                                               

Joannes Henrici X 28-7-1647 Elisabetha Cornelii     Rielenses

  4-3-1650        Henricus         

 

Joannes Henrici X Helena Petri                                 Rielenses

20-9-1658        Henricus         

                                               

Joannes Henrici & Joanna

27-11-1655      Henricus         

 

Joannes Henrici X 7-1-1643 Maria Joannis  

14-5-1644        Maria              moeder Maria

31-5-1650        Adrianus                     ,,

30-9-1652        Petrus                          ,,

28-6-1653        Henricus                      ,,

10-8-1654        Joanna                        ,,

29-12-1654      Joannes                        ,,

  8-2-1655        Franco                         ,,

20-8-1655        Elizabetha                   ,,

11-6-1656        Jodocus           ook NG ; moeder Maria Janssen

24-8-1656        Anna                moeder Maria                        

2-12-1656        Guilielmus                   ,,

17-12-1657      Catharina        moeder Maria Joannis           

  5-4-1659        Lambertus                   ,,

  8-6-1665        Margarita                    ,,         

  7-6-1667        Guilielmus       moeder Catharina Jansen

 

Joannes Henrici X Maria Willems

11-3-1659        Ida                              

 

Joannes Henricx X Joanna Reijnders

26-12-1671      Margareta                  

                                               


Lambertus Henrici X Petronilla Leunis

26-3-1656        Gerardus                    

25-1-1658        Jacobus           

10-8-1665        Guilielmus      

9-11-1670        Anna                moeder Petronella Leunens   

 

Paulus Henrici X 26-2-1647 Joanna Henrici

23-3-1648        Henricus         

25-11-1651      Joannes

20-3-1655        Andreas          

  1-9-1658        Godefridus      moeder Joanna Pauli

 

Paulus Henrici X Catharina Jacquet

13-3-1669        Henricus                     

29-10-1671      Guilielmus      

           

Petrus Henrici X Maria Jansen Pauwelsen

  6-2-1655       Henricus          moeder Maria            

  7-8-1656        Henricus          ,,          ,,         

  3-3-1666        Everardus       

22-3-1667        Catharina       

30-4-1670        Joanna            

                       

Petrus Henrici X Sophia

29-7-1655        Ida                              

                                                                                                           

Rutgerus Henricx X 6-6-1637 Gerarda Petri

25-2-1653        Henrica

 

Tilemannus Hendrix ot 9-5-1649 Anthonetta Laurentii                                

30-3-1652        Francisca

10-4-1655        Elizabetha      

22-11-1656      Maria             

17-3-1659        Henrica          

 

Matthias Henrici X 12-10-1647 Joanna Henrici       

12-10-1647      Henrica          

10-11-1650      Joannes

14-2-1653        Maria             

22-9-1654        Jacobus           

  7-2-1655        Antonius        

29-2-1656        Maria 

  4-6-1657        Anna               

                                   


Antonius Henrici X Maria (Teunissen)

6-11-1652        Lutgardis                    

16-12-1653      Lutgardis        

10-9-1655        Antonia           

11-1-1658        Henrica           moeder Maria Teunissen

7-10-1671        Henricus          moeder Catharina Teunis      

 

Guilielmus Henrici X Adriana Peeters

25-1-1659        Joannes           

 

 

Hermans

 

Adrianus Hermanni X Petronella (Petri)

26-8-1641        Joannes

17-10-1642      Elisabetha      

18-6-1644        Maria             

6-10-1645        Catharina       

20-3-1648        Guilielmus       moeder Petronella Petri

10-2-1650        Joanna             moeder niet vermeld

22-4-1653        Agatha            

11-9-1656        Hermanna

           

Joannes Henrici (Hermans) X 26-12-1628 Maria Joannis van Do(e)r(s)en

21-10-1629      Joannes          

27-10-1630      Cornelius

12-12-1632      Henricus         

  1-2-1637        Petrus             

  2-1-1639        Maria             

22-5-1642        Godefridus      vader Joannes Henrici Hermanni                                           

15-4-1645        Anna                idem

12-2-1647        Petrus              idem

22-9-1649        Ida                   vader Joannes Hermanni                    

18-1-1651        Joanna             vader Joannes Henrici Hermans        

25-12-1652      Christianus      vader Joannes Hermanni                   

 

Joannes Joannis Hermans ot 30-4-1649 Rk Elisabeth Verhagen Venraijensis 

15-7-1650        Joanna           

13-6-1652        Ida                  

 

Frans Amandus de Hornes X Elizabeth van Leuwen                                                            

24-6-1671        Joanna Antonia                                  

 


Henricus Joannis (van Hove) X 4-10-1634 Joanna Nicolai                                                   i

15-3-1635        Magdalena      vader Henricus Joannis van Hove

22-7-1636        Arnoldus         idem

13-3-1638        Aleijdis            idem

30-7-1640        Joannes            idem

16-3-1643        Catharina        vader Henricus van Hooff     

  9-1-1645        Joanna             vader Henricus van Hoove

28-2-1647        Paulus             

  8-6-1651        Gerardus         vader Henricus van Hoeve

 

 

Huberts

 

Jasper Huijbrechts X 7-6-1665 Rk Joanna Andriessen (Bogaerts)               

29-11-1668      Henricus          moeder Joanna Andreas Bogaerts

14-9-1671        Antonia                       

            ,,          Catharina

 

Joannes Huijben X Maria Cornelissen          

11-11-1654      Cornelius                    

27-5-1656        Anna               

17-3-1659        Elizabetha

13-6-1666        Gisbertus        

 

Joannes Hubrechts X Godefrida Jansen

  7-2-1666        Mechtildis                                           

 

Petrus Huberti X Guilielma Petri       familia ex Mierlo

25-3-1658        Maria                                                 

                                                                                   

Philippus Hubers X Gertrudis

24-7-1654        Elizabetha       illigitima, mater Aleidis Antonii         

25-7-1655        Anna               

14-3-1658        Sebastianus     moeder Gerarda Philippi


J

 

Jacobs

 

Aert Jacobs X Jenneken Jansen

12-1-1666        Maria                                                             

 

Gisbertus Jacobi X Gertrudis

24-12-1655      Guilielma                               

  7-1-1657        Guilielma

 

Henricus Jacobs X Catharina Driessen vd Boogaert 

11-3-1671        Maria                         

                                                 

Jacobus Jacops X 24-2-1669 Rk Catharina Thomas

10-4-1669        Everardus       

31-10-1670      Joannes            moeder Maria Thomas                                              

 

Joannes Jacobi X Elisabetha

16-11-1649      Jodocus          

 

Jan Jan Joppen Hoog Geldrop X 18-7-1650 sc HLZ Jenneken Tielen Martens Heeze

                                                                                   

Joannes Jacobi X Maria Joosten

19-3-1666        Jacobus           

5-12-1668        Joannes           

 

Joannes Jacobs X Gertrudis Dirx      

23-10-1670      Joanna            

 

Josephus Jacobs X Henrica Henrixs

29-12-1671      Franciscus                                                                  

                                               

Leonardus Jacobs X Elisabetha Goorts

24-10-1665      Godefridus                                         

20-2-1668        Elisabetha      

  7-4-1669        Elisabetha      

           

Petrus Jacobi X Gertrudis Dircx

  6-4-1665        Elisabetha                                          

 

Petrus Jacops X 25-5-1670 Rk Helena Jans             

25-11-1670      Henrica                      

                                               


Anthoni Jacobs, jm * Braeckhuijsen X 6-10-1669 NG

                                    X 6-10-1669 Rk Elisabeth Jan Bluijssen, jd * Geldrop

20-10-1670      Petrus                         

 

Guilielmus Jacobi X Catharina Pauwels

18-11-1654      Gisbertus                                

  3-8-1657        Maria             

  6-6-1667        Paulus 

 

 

                                   


Jansen

 

Joannes X Anna

  5-4-1657        Michael                                  

 

                                                           

Arnoldus Jansen X Maria

14-2-1670        Joanna

 

Abrahamus Janssen X Maria Cornelissen     

18-2-1660        Cornelia                     

 

Caspar Joannis X Maria

12-5-1651        Joannes

20-1-1655        Aleidis            

 

Egidius Joannis Eijndhovensis ot 4-5-1649 Gertrudis Antonii Geldropia

13-7-1654        Joanna

25-12-1655      Maria 

 

Aegidius Jansen X Elisabetha Gerardi

11-8-1658        Elisabeth        

 

Aegidius Joannis X Anna Aegidii

14-9-1658        Henrica          

 

Aegidius Janssens X Catharina Aerts

23-3-1660        Joannes

 

Cornelius Janssen X Cornelia Pancratii

2-12-1666        Henricus

  8-9-1668        Petrus

28-10-1669      Maria             

24-8-1671        Bartholomeus 

 

Gisbertus Jans X Anna Peeters

29-9-1670        Henricus

 

Gerardus Jansen X Joanna Jacobs

  3-7-1665        Guilielma

20-8-1668        Petronilla                   

           


Godefridus Jansen X Joanna Godefridi

14-6-1658        Matthias         

 

Godefridus Janssen X 6-10-1669 Rk Catharina Peters                                

25-11-1670      Christianus

31-12-1671      Joanna            

 

Henricus Janssen X Eijken Willemsen

  6-1-1657        Tilemannus                 

  2-3-1659        Guilielma       

18-2-1666        Joannes           

  4-2-1669        Adriana

 

Jacob Jans X Perijn Raessen 

  2-1-1666        Joanna

8-11-1671        Cornelius        

 

 

 

 


Joannes Joannis, vorster X Adriana

11-11-1650      Margarita                   

15-8-1653        Thomas            vader Joannes

 

Joannes Henrici (Joannis) ot 9-10-1640 Joanna Arnoldi

  5-9-1641        Joannes           

30-10-1643      Maria             

26-8-1645        Andreas          

  8-1-1648        Elisabeth         vader Joannes Henrici Joannis

29-3-1650        Henrica          

22-4-1652        Arnoldus        

16-4-1655        Andreas          

 

Joannes Joannis X 23-2-1649 Heilwigis Petri Verhoeven

30-11-1651      Joannes

           

Joannes Jansen X Helena Willems

  5-5-1667        Gaspar            

 

Joannes Jansen van Houdt (zie v Gastel?) X Maria Jansen

7-10-1668        Maria                         

26-11-1669      Joannes           

           

Joannes Joannis X Maria (Henrici)   

22-12-1645      Joannes                      

16-12-1646      Joannes           

17-4-1651        Joannes

  2-8-1655        Andreas          

28-10-1657      Margarita        moeder Maria Henrici

 

Joannes Joannis & Maria Sebastiani

1-10-1658        Joannes            illegitimus                   

 

Joannes Jansen X Helena Driessens

  2-8-1670        Joannes

                                               

Joannes Geerardi Joannis X Helena Gaspar

11-5-1659        Maria                         

 

Joannes Janssen X Jenneken Dirck Mathijssen

29-3-1660        Cornelius        

 


Jodocus Joannis X Maria

  7-5-1650        Joannes           

14-5-1654        Joannes

  7-2-1657        Margarita        illegitima, moeder Maria Joannis     

Jodocus Joannis X Heijlwigis

  6-10-1655      Elizabetha                              

 

Freijssen Janssen X Dinge Janssen

  4-6-1656        Jan      

 

 


Petrus Jansen X Augustina     

20-8-1666        Joannes           

 

Petrus Joannis X Catarina

  3-5-1653        Joannes                       

                                               

Petrus Joannis X 1669 Elisabetha Cornelii

  4-6-1651        Cornelius         illegitimus

 

Petrus Jansen X Joanna Dircx

24-11-1669      Maria                                                             

 

Petrus Joannis X Henrica Joannis

  3-8-1653        Joanna                                    

10-8-1656        Laurentius      

17-12-1659      Aldegundis                                         

 

Petrus Jansen X Jenneken Joost(en)

23-3-1659        Judocus                                  

  1-2-1666        Anna

21-12-1668      Catharina

4-11-1670        Henricus         

 

Petrus Jansen X Guilelma Joosten

19-9-1667        Franciscus      

17-4-1670        Maria             

            ,,          Arnoldus        

  6-5-1671        Arnoldus         Petrus Jansen              

 

Petrus Jansen X Anna Claessen

22-6-1668        Joannes           

 

Petrus Janssen X Anna Janssen

17-3-1671        Ida      

 

Petrus Jansen X Christina Peterssen

  2-2-1668        Maria             

  8-6-1670        Antoneta         

 

Petrus Joannis X 21-5-1630 Petronella Guilielmi

6-12-1646        Joannes           

16-3-1650        Maria             

 

 

Servatius Joannis X Joanna Rijmen

  9-6-1652        Anna                           

17-5-1658        Elisabetha      

 

Guilielmus Jansen X Eijlken Jansen

3-11-1657        Petrus             

  6-6-1658        Joanna

 

Guilielmus Jansen X Maria Willemsen

20-6-1668        Guilielma       

31-10-1671      Simon             

 

 


Jaspers

 

Joannes Jaspers X Heijltjen Willems

25-11-1653      Maria             

30-12-1654      Lucia              

12-4-1657        Maria             

1-10-1658        Guilielmus       moeder Helena Jansen           

21-5-1665        Joanna

 

Joannes Gasparis X 28-11-1641 Maria Judoci

12-3-1642        Maria             

10-1-1644        Helena            

20-1-1646        Gaspar            

29-2-1648        Judocus          

2-10-1650        Jacobus           

15-3-1654        Susan               of Josina          susceptor Lucas Caspar

31-1-1656        Paulus             

 

Georgius Jaspers X Josina Henricx Delis

28-3-1655        Georgius

9-12-1657        Ida                                                                  

28-9-1666        Agnes 

  8-2-1660        Aegidius                     

17-1-1671        Gaspar            

           

Godefridus Jaspers X Judoca Henricus

  6-3-1668        Aegidius                                 

                                               

Lucas Gasparis X 18-9-1642 Maria Andreae van den Boogaert

19-9-1645        Gasparus        

10-7-1646        Godefridus      moeder Maria Joannis           

21-1-1648        Philippus        

18-11-1649      Jodocus          

24-12-1651      Heilwigis        

20-2-1654        Agnes             

21-12-1657      Andreas

  1-2-1660        Henricus         

           

Marcellus Jaspers X Heijltjen Gisberti Andriessen

30-7-1655        Matthias[5]        

22-3-1666        Tilmannus

 

Paulus Caspar X Joanna Pauli

  9-7-1654        Maria                         

25-9-1658        Gerardus        

           

Paulus Jaspers X Joanna Geraerts

29-1-1667        Jasper 

 

Guilielmus Gaspar & Maria Joannis

20-7-1658        Joannes            illegitimus       

                                               

Guilielmus Gaspers X Eijken Hendricx

29-6-1666        Gaspar            

 

 

Adrianus Jordens X Dingen Hendricx

3-11-1666        Henricus         

  2-9-1671        Aldegondis     


Joosten

 

Joosten X Jenneken Janssen

28-8-1658        Geeff  

 

Arnoldus Aertsen Joosten X 21-11-1640 Rk Catharina Francisci

13-3-1643        Joanna            

  1-8-1644        Joanna            

20-3-1646        Petrus             

  5-9-1649        Henrica                                              

30-4-1651        Lucia              

27-3-1654        Paulus             

19-4-1656        Maria                                     

21-11-1658      Anselmus                                                       

 

Cornelis Joosten X Maria Jansen                                                                  

24-9-1665        Franciscus                                          

 

Everardus Judoci & Maria Petri Antonii

  1-5-1651        Laurentius       illegitimus                   

 

Philippus Jodoci X Heijlwigis

30-6-1654        Caparus                                  

                       

Joannes Joosten X 8-3-1665 Maria Goossens

28-7-1665        Aldegundis                                                     

  6-8-1667        Goswinus       

  3-9-1669        Henricus         

  8-7-1671        Gertrudis        

 

Joannes Gielis Joosten X 5-12-1666 Hester Ariens                          

14-9-1667        Anna

  7-2-1669        Joanna            

29-5-1671        Joannes                       

                       

Jodocus Joannis Jodoci X 11-5-1649 Maria Teijssen

14-1-1652        Matthias                                 

  5-1-1654        Joannes           

  3-1-1659        Michael          

           

Thomas Joannis Judoci X 26-2-1647 Anna Bartholomei                                                      

27-11-1647      Catharina       

18-11-1649      Maria              vader Thomas Joannis            

25-6-1652        Henrica          

 

 


L

 

Lamberts

 

Joannes Gerardi (J Lamberti) X 1-7-1646 Heilwigis (Joannis) Gasparis

28-3-1647        Elisabeth         vader Joannes Gerardi J Lamberti

26-10-1649      Jasperina         moeder Heijlwigis Joannis

22-4-1653        Laurentius      

  4-4-1655        Laurentius      

 

Petrus Lamberti X 11-9-1639 Godefrida Vreijssen

11-2-1640        Anthonia        

28-3-1641        Aleijdis           

  7-2-1643        Heijlwigis       

17-1-1645        Lambertus      

  4-4-1649        Michael          

  2-2-1653        Heijlwigis       

28-7-1655        Joanna            

 

Petrus Lambrechts X 20-2-1667 Rk Henrica Everaers                                 

27-9-1669        Lucia                          

 

 

Adrianus Amandus (de Laure) X 20-11-1633 Anna Joannis Godefridi Coppens                 i

  7-5-1634        Elisabetha      

  8-9-1636       Joannes

28-1-1639        Maria

27-2-1640        Maria

  7-1-1644       Amand us

16-1-1647       Andreas

11-12-1651      Mechtildis

14-6-1655        Abrahamus     

16-1-1658        Catharina       

 

Amandus de Louwere X Helena Gruijthuijsen                                                                       i

20-3-1668        Maria                                     

  2-7-1670        Mechtildis       

                                               

 

           


Laurens

 

Jacobus Laurentii X Isabella

19-7-1642        Joanna                                   

31-8-1643        Laurentius      

Jacobus Laurentii X Diliana

  7-5-1650        Catharina                   

                                                                                               

Lucas Laurentii X 7-2-1640 Maria Joannis  

  4-2-1641        Joannes           

  6-6-1644        Laurentius      

22-5-1646        Dimpna          

26-6-1649        Hubertus

 

Bartholomeus  Laurentii X Maria Goordts

31-7-1651        Godefridus                 

29-7-1658        Laurentius      

 

Mattheus Vreijsen X Maria

17-8-1655        Maria             

 

 

Leenders


Jan Lenaerts X Jenneken Francisci/Jansen

  2-2-1666        Leonardus      

17-12-1667      Franciscus

 

Petrus Petri Lenarts X Margaretha Petri       

  1-6-1643        Joanna                        

24-8-1647        Catharina       

30-11-1649      Petronella       

17-12-1651      Joannes                       

19-4-1654        Petrus              vader Petrus Leijen                

  6-4-1657        Franciscus      

20-5-1659        Joannes           

           

Petrus (Peters) Leenders X 3-5-1667 Rk Lijsken Freijssen

                        XX 2-3-1670 NG, XX   4-3-1670 Rk Maeijcken Fransen, jd Geldrop

12-12-1671      Petrus             

 

 

 


van Leeuw(en)

 

Petrus Janssen (v Leeuwne) X 26-1-1666 Rk Eijcken Vreijssen

8-11-1666        Gijsbertus       

12-11-1668      Abrahamus     

14-11-1670      Arnoldus         vader Petrus Jansen v Leeuwen                                             

 

Gaspar Petri van Leeuw(en) X 1-7-1646 Elisabeth Petri

27-1-1652        Petrus              vader Caspar Petri Leenen

 

Gisbertus van Leeuwen X Gertrudis Gisberti

20-4-1658        Maria 

 

 

Adamus Leonardi sLinger X 15-4-1631 Maria Nicolai (Claessen)                                       i

23-6-1630        Margareta                  

14-12-1631      Guilielmus      

  8-4-1634        Leonardus                              

19-6-1637        Henricus                     

  4-3-1640        Baltasar                                  

2-12-1652        Nicolaus

2-12-1652        Jacobus                       

 

Leonardus van Lirop X Henrica Thomas Cornelii

  6-4-1659        Anna                           

                                               

 

van Lommel

 

Ivo Joannis van Lommel X Elizabetha (Teunis)

22-1-1653        Elizabetha      

11-3-1658        Henrica           moeder Elisabetha Teuis                                           

 

Joannes jr. van Lommel X Maria Diericx

20-2-1651        Theodorus       Elisabetha                                                                  

  1-2-1650        Servatius         vader Joannes Francisci         

  2-4-1653        Joannes          

 

 

Gaspar Luijcas X Joanna Calis

18-9-1670        Joannes                       

                                               


M

 

Joannes Martini X Anna       

19-1-1651        Maria                         

27-11-1655      Anna               

           

 

Meeussen

 

Joannes Meuwissen X Maria Joannis           

  6-1-1652        Joanna                        

27-12-1652      Catharina       

21-8-1655        Joannes           

11-10-1658      Aleidis            

 

Joannes Bartholomei X Maria Jansen

  3-1-1667        Guilielmus

 

Tilmannus Bartholomeus X Joanna Matthijssen

20-10-1666      Helena            

      6-1670       Joannes           vader Michael Meeussen

 

           

Joannes Melissen X Margarita Dircx

 23-3-1660       Cornelius                    

 

Abraham Mertens X Catharina Fransen

21-9-1665        Franciscus      

           

 

           


Gielens

 

Henricus Gilis X Margareta Janssens

25-4-1671        Michael          

 

Joannes Gielens X Anna Jansen van Lommel

4-12-1654        Maria                                     

27-8-1658        Anna   

23-10-1671      Elizabetha       moeder Joanna Janssens

 

Joannes Michiels X 14-4-1667 Rk Anna van Eijnatten                     

17-1-1668        Maria             

 

Michael Michielsen X Anna Michael

25-11-1658      Michael                      

                                                                                               

Anthonius Michielsen X Heijltjen Janssen

  2-5-1665        Marcellus

  8-2-1668        Michael          

15-11-1669      Maria             

 

Guilielmus Gielens X Joanna Guilielmi

28-4-1652        Petrus             

17-1-1655        Maria             

14-12-1657      Elisabetha      

                                               

 


van Mierlo

 

Aert Peeters van Mierlo, jm Houdt X 27-1-1664 sc HLZ                                                 i          

X 10-1-1664 Heeze Rk Heijlken Jan Verbraecken, jd Heeze

31-10-1664     Joannes * Heeze                    

 

Paulus Joannis (Bogaerts van Mierlo) ot 9-11-1637 Elisabeth Nicolai

27-8-1639        Maria             

  6-8-1640        Joannes           vader Paulus Joannis van Mierlo                                                       

10-4-1642        Maria             

27-12-1644      Henricus          susceptrix Anna Joannis van Mierloe

17-10-1646      Josina             

25-10-1648      Adrianus                                            

17-10-1640/50 Josina             vader Paulus Joannis Bogaerts

21-5-1652        Martinus

25-11-1655      Guilielmus                  

5-12-1656        Joanna            

  7-3-1659        Anna                ouders Paulus Joannis Bogaerts X Elizabetha Zeelant          

 

Thomas Joannis ex Mierlo X Maria ex Mierlo

26-7-1652        Theodorus      

 

 

Jacobus Jacobi (Muijters) X 2-12-1628 Petronella Judoci

10-9-1629        Judocus          

19-4-1640        Aleijdis           

6-10-1642        Petrus              vader Jacobus Jacobi Muijters

  9-8-1645        Joannes            vader Jacobus Jacobi de Muijter        

15-4-1648        Elisabeth

  8-4-1651        Everardus        vader Jacobus Muijters

 

 

 


N

 

Joannes Francisci Naten X 17-10-1640 Henrica Faessen                                                      i

  4-2-1641        Joannes           

19-9-1642        Anna               

14-3-1645        Elisabetha                                                                  

  1-2-1650        Servatius         vader Joannes Francisci         

12-1-1654        Antonia                        ,,          ,,                     

 

Petrus Neckels X Anna

15-6-1652        Petrus              vader Petrus Necken als Joannis

13-10-1656      Margarita       

14-1-1657        Ida

 

 

Nelis

 

Gisbertus Cornelii X Maria

16-9-1654        Anna                                                   

 

Ivo Cornelii & Margareta Judoci

  6-2-1659        Elizabetha       illegitima

 

Joannes Joannis Nelen X 8-1-1634 Rk Sijken Arts

31-5-1643        Helena            

15-2-1649        Joannes                       

  7-1-1652        Antonius                    

 

Joannes Cornelii X Margareta Dierickx

14-9-1658        Cornelius                    

23-1-1660        Anna               

19-4-1670        Agnes             

                                               

Joannes Cornelissen X Joanna Mathijsen

15-6-1667        Anna               

 

Laurentius Cornelii X Margarita

2-12-1654        Joannes                                   

 

 

van Noorwegen

 

Gerardus Joannis v Noorwegen X Francisca (Petri)                                                             i

18-7-1645        Petrus                                                 

30-6-1649        Jodocus           vader Gerardus Joannis          

24-2-1652        Maria                          ,,


Paulus Noten X Wilhelma

  1-2-1671        Joannes                                                                                   

 

Joannes Petri (van Nuenen) X 10-1-1640 Petronella Martini           

7-11-1640        Dimpna          

19-9-1642        Petrus             

  2-6-1647        Catharina        vader Joannes Petri van Nuenen

23-10-1649      Godefridus     

24-7-1652        Anna                                       

  5-1-1655        Heijlwigis        vader Joannes Petri ex Nuenen          

3-12-1655        Petrus

 

Petrus Jansen van Nunen X Joanna Petrus   

  1-4-1668        Ida                              

  3-1-1671        Joanna           

                                               

Cornelius Janse van Nunen X 11-9-1667 Rk (Barb)ara Jans van Riel         

25-1-1668        Joanna            moeder Barbara Janssen                   

29-3-1669        Joanna                         ,,          ,,

5-10-1670        Joannes                        ,,          ,,

                                               

 

 

 

O

 

Balthasar Adams Olmgers X 5-9-1666 Guilielma Claessen                         

10-1-1667        Adam             

15-8-1669        Maria             

           
P

 

Pauwels

 

Georgius Pauli X Maria Joannis

  3-3-1659        Petrus                         

 

Gerardus Pauli X Agnes        

23-5-1654        Anna   

 

Godefridus Pauli X Elizabetha

  5-8-1653        Paulus                                     

Godefridus Pauli X Adriana

25-6-1655        Elizabetha                  

 

Henricus Thomas Pauli X 28-7-1647 Catharina Arnoldi[6]

5-11-1647        Henrica          

  7-5-1649        Arnoldus        

  2-2-1651        Arnoldus        

 

Joannes Pauli X Berta Jacobi

29-12-1655      Henricus          moeder Beatrix                                                                                   

  7-4-1657        Matthias         

1-12-1658        Joannes           

 

Joannes Pauwels X Anna Dircx

14-11-1668      Dimpna                      

14-11-1668      Theodorus

                                               

Simon Pauwels X Elisabetha Henricus

30-7-1669        Joanna                                    

                                               

 

 


Peters

 

Petrus X Catharina    

17-2-1655        Gerardus                                

 

 

Anna Peeters

11-6-1671        Joannes                                               

 

Arnoldus Peeters X Aelken Gerardus

  1-8-1670        Joannes                                   

           

Abrahamus Petri X Juliana Abrahami (Raessen)

2-12-1656        Petrus              moeder Diliana Abrahami Raessen               

  9-5-1658        Maria                                                 

13-6-1666        Maria              moeder Diliana Raessen

30-11-1668      Catharina        moeder Juliana Raessen

10-11-1671      Henrica                       ,,          ,,

           

Adrianus Petri

9-12-1650        Jacobus            moeder niet vermeld              

 

Ambrosius Peters X Maria Claessen (Bluijssen)

6-12-1666        Maria                                                                                     

21-1-1668        Nicolaus          moeder Maria Bluessen

 

Andreas Petersen X Gertrudis Thomassen

27-4-1666        Thomas                                                                                   

 

Gerardus Petri X Elizabetha Henrici

  3-9-1651        Heijlwigis                   

12-6-1656        Petronilla

20-2-1667        Petrus             

17-8-1670        Henricus          moeder Helena Hendricx

 

Gerardus Petri X Henrica Jansen

24-2-1666        Matthias         

14-6-1667        Maria                         

 

Henricus Peterssen X Joanna Antonissen

12-4-1660        Joanna                       

14-9-1665        Antonius

4-10-1667        Petrus             

  7-5-1670        Franciscus      

30-4-1671        Dijmphna       

 


Jacobus Peters X Maria Jansen

29-3-1660        Maria 

 

Jacobus Peters X Aleijdis Fransen

23-2-1669        Mechtildis       

                                               

Joannes Petri & Helena Fransen

19-9-1658        Petrus              illegitimus       

Joannes Peters X Aldegundis Fransen

31-10-1666      Andreas          

15-3-1671        Joanna

 

Joannes Peters X Maria Janss

6-10-1666        Arnoldus

 

Joannes Michiel Peeters X 31-10-1666 Elisabetha Simons  

  4-1-1671        Judocus          

 

Judocus Peters X Maria Matthei

9-12-1665        Petrus                                                                         

 

Leonardus Peters Gestelensis (v Doren) X 29-1-1649 Henrica Thomas

23-11-1649      Maria             

18-1-1651        Heijlwigis       

15-10-1652      Maria

11-3-1654        Thomas

13-3-1656        Heijlwigis       

16-9-1657        Thomas            vader Leonardus Petri van Doren      

24-8-1666        Petrus             

 

Martinus Peters X Sara Claessen

8-10-1666        Gerardus                    

31-12-1668      Ivo                  

 

Paulus Petri X Anna

7-10-1650        Henricus                                 

27-8-1653        Antonius        

Paulus Peters X Heijlwigis (An)Driessen

12-4-1655        Andreas                      

17-4-1656        Petrus 

13-3-1659        Maria             

  8-5-1660        Anna               

  2-6-1666        Magdalena     

 

Paulus Peeterssen, Braeckhuijsen X 23-9-1668 sc HLZ                                                  

X 9-9-1668 Rk Maria Adriaen Versleeuwen, Houdt onder HLZ

  1-6-1670        Adriana          

Petrus Peters X Joanna Petri Henrici

  9-2-1652        Ida                  

 

Petrus Petrus (v Gijsenroij) X Catharina Alexander

8-12-1659        Petronilla                               

  2-4-1668        Joanna             vader Petrus Petrus v Gijsenroij         

 

Petrus Peterssens X Maria Franssen

12-12-1671      Petrus                         

                                               

Antonius Petri X Anna

28-2-1656        Adrianus                                                                                                        

 

Antonius Petri X Gertrudis

  1-4-1657        Petrus                         

  2-3-1659        Henricus          moeder Gerarda Henrix        

 

Anthonius Petri X Maria (Guilielmi)

25-7-1635        Petrus             moeder Catharina                                                                              

  2-2-1638        Petrus 

21-2-1640        Joannes           

12-3-1642        Aleijdis           

  5-8-1646        Guilielma        moeder Maria Guilielmi

29-7-1650        Cornelius

 

Guilielmus Peters X Catharina Thomae

18-2-1667        Petronilla       

  1-2-1668        Helena            

24-2-1671        Petrus             

 

Willem Peeters (den Decker), jm * Huls X 28-2-1669 NG

X 3-3-1669 Rk Aeltje Peeters, jd * Huls

1-11-1669        Aldegundis                 

10-12-1671      Petrus              moeder Aelke Willems            

 

 

Willem Phlipsen X 27-12-1665 Rk Elisabeth Ariens

  7-6-1666        Henrica

 

 

 

 

 

 

 

                                               


R

 

Raessen

 

Joannes Raso X Gisberta       

7-10-1654        Maria                                     

 

Joannes Erasmi X Margarita

  9-6-1656        Gisbertus                    

 

 

Christianus Joannes Dielissen (v Ren) X Jasperina Thomae (v Reijsingen)

23-10-1665      Catharina                   

23-2-1667        Maria

28-12-1668      Catharina     ouders Christianus Jansen van Ren X Jasperina Thomas v Reijsingen 

4-11-1670        Guilelmus        vader Christianus Janssen vd Ren     

 

 

Reijnders

 

Hendrick Reijnders, jm Braakhuizen onder Geldrop X 17-2-1664 sc HLZ

X 17-2-1664 Rk Heeze Lijsbeth (Evert) Bastiaen Corstens, jd Heeze

22-3-1670        Joanna            

 

Martinus Reijnders X Gertrudis Martens

17-1-1658        Henricus         

 

Merten Reijnders X Gertrudis Leenders                   

2-10-1666        Elisabetha      

26-9-1669        Leonardus                  

 

Renerus Reneri X 9-2-1649 Petra Joannis    

23-3-1654        Joannes            Heeze             

23-6-1656        Aleidis                                    

8-12-1659        Reinerus          Heeze 

 


van Riel

 

Gerardus Joannis (Christiani van Riel) X 20-1-1636 Agneta Jacobi                                     i

16-11-1636      Martinus          vader Gerardus Christiani                              

16-1-1640        infans             

10-6-1641        Maria             vader Gerardus Joannis Corsten in Riel        

29-9-1644        Elisabetha      

23-1-1648        Joannes            vader Gerardus Joannis Gerardi in Riel

23-3-1651        Aleidis

 

Laurentius Joannis villicus de Riel X Schalcxken                                                                  i

13-8-1642        Laurentius                  

16-7-1644        Judocus 

11-4-1646        Maria             

  2-6-1647        Maria              vader Laurentius Joannis v Alven     

  6-8-1650        Guilielma       

2-10-1654        Joannes            vader Laurentius van Alphen 

11-5-1656        Joanna            

                       

                       

Lambertus Roelofs X Barbara Jansen

18-6-1666        Guilielmus                              

  9-1-1670        Joanna            

           

Andreas Ruvens X Maria Andreae                                                                                        i

23-1-1633        Rodolphus                                                                  

2-10-1635        Joannes           

16-9-1637        Elisabetha      

  9-4-1640        Rodolphus      

10-3-1643        Petrus             

11-1-1645        Luijtgardis      

20-11-1647      Maria

16-8-1651        Catharina       

24-1-1655        Antonia           


S

           

Adamus Scrivarius X Maria 

28-1-1650        Leonardus      

 

Sanders

           

Goossen Alexanders X Catharina Pancken                                                                           i

  1-4-1655        Joannes                                   

14-5-1656        Aleidis            

26-6-1658        Henricus          vader Godefridus Alexander 

11-3-1667        Henricus          moeder Catharina Pancratius                                                           

  1-2-1670        Alexander                   ,,          ,,

28-1-1671        Sophia            

28-1-1671        Pancrina                    

10-4-1676        Alexandra        * Heeze, moeder Catharina Xanders            

                                               

Henricus Senders X 14-11-1641 Margareta Henrici

26-11-1643      Heijlwigis        vader Henricus Alexandri

25-4-1647        Paschasia       

9-10-1650        Sophia            

  8-4-1654        Antonius         vader Henricus Zanders                     

15-8-1658        Joannes            vader Henricus Sanders                     

 

 

Christianus Schalcx X Gertrude

  3-4-1655        Ida

  5-7-1656        Laurentius      

 

Hendrick Adriaen Schroetens X  3-5-1665 Rk Helena Adriaens Leijten

18-1-1666        Joanna            

11-2-1670        Egidius

  8-8-1671        Adrianus        


Simons

 

Joannes Simonis X 10-1-1649 Judith Balduini

29-10-1649      Maria             

17-12-1651      Joanna            

15-6-1654        Simon             

19-1-1657        Philippus        

           

Gualterus Simons X Joanna Reineri 

10-6-1666        Simon  Reinerus         

10-6-1666        Judocus

 

 

Hubertus Henrici (de Sleger) X 24-6-1642 Aleijdis Gasparis

17-5-1643        Gaspar            

31-10-1645      Anthonius      

28-12-1647      Joannes           

11-4-1653        Margarita        vader Hubertus Henrici de Sleger      

27-11-1655      Henricus         

 

Gerardus Hendricx (Smidts) X Aeltjen Huijbrechts

  8-4-1666        Anna                                       

7-10-1668        Dimpna           vader Gerardus Henricus Smidts

22-12-1671      Hubertus        

 

Henricus Arien Schnottens X Heijltjen Ariens

11-10-1667      Dijmpna

 

Willem Gijsberts van Sommeren, wedr Lijsken Steven Aelberts

X 20-8-1667 NG Toontje Thonis, jd Hoog Geldrop

 

 

van Son

                                               

Adrianus Egidii (v Son) X 24-8-1634 Maria Egidii                                                              i

18-7-1635        Elisabetha      

  7-9-1638        Egidius           

7-10-1641        Maria             

14-4-1643        Joannes            vader Adrianus Egidii v Son              

13-9-1646        Gaspar                        

13-9-1646        Michael

14-12-1655      Michael          

 

 


Petrus Joannis Sprewenburch X Maria Jansen Dielissen

  3-8-1657        Henricus                     

  4-4-1659        Cornelius        

19-6-1665        Mattheus

26-9-1667        Joanna                                                                        

 

Stoop

 

Petrus Stoep X Joanna          

  3-8-1650        Catharina       

 

 

                                                                       

 

                                               

                       


T

 

 

Joannes Henrici (P Turcx) X 16-1-1647 Margareta Judoci

  6-3-1648        Henricus          vader Joannes Henrici P Teurcx        

  4-9-1650        Jodocus          

29-6-1653        Maria              vader Joannes Henrici P Turcx          

31-5-1656        Gertrudis        

           

 

Tielens

 

Albertus Henrici Tielens X Elisabetha Jansen Popelier

19-8-1666        Maria                                     

21-12-1668      Andreas          

  5-2-1671        Henricus         

 

Henricus Henrici Tilemanni X Maria

29-7-1655        Gertrudis                    

                                                           

Joannes Tielens X 28-11-1637 Luteldis Arnoldi

  8-6-1638        Tillemannus     vader Joannes Tillemanni       

  3-8-1639        Arnoldus                     ,,

25-4-1642        Tillemannus                 ,,

15-1-1645        Jacobus

  8-2-1651        Catharina        vader Joannes Tilmanni

27-6-1653        Joannes           

 

Reijnerus Joannes (Tielkens) X 13-10-1635 Rk Joanna Henricus

  1-8-1640        Maria              vader Renerus Joannis Tielkens

22-9-1642        Matthias                      ,,          ,,          ,,

14-11-1645      Joannes                        ,,          ,,          ,,

  2-9-1652        Petrus                          ,,          ,,          Tielemannus

 

Guilielmus Tielens X Petronella

27-7-1644        Catharina                   

  8-6-1650        Antonius        

14-11-1653      Maria             

                                               


Thijssen

 

Carolus Matthiae X Henrica

  7-7-1653        Catharina                                                                               

  6-4-1655        Joannes           

16-7-1656        Gisbertus        

  8-9-1657        Michael           susceptor